mojpes.net

aktualno => vroče teme => Sporočilo, začeto od: Nota , torek, 07.07.2009 : 22:41:05Naslov: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Nota , torek, 07.07.2009 : 22:41:05
Ali morda kdo ve, kdo je avtor novega pravilnika o zasciti hisnih zivali, sprejet 3.7.2009?


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Skuiki , torek, 07.07.2009 : 23:03:30
Prebrala sem pravilnik, vidim, da so dodana gojišča živali in nekaj manjših sprememb.

V oči sta mi po prvem branju padla dva člena:

"Hišne živali je dovoljeno prodajati izven poslovnih prostorov le po predhodnem soglasju Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti."

(Pravilnik o zaščiti hišnih živali, 8. člen)


"(1) Psice in mačke je dovoljeno pariti tako, da obdobje med dvema zaporednima kotitvama pri isti samici ni krajše od 290 dni, v nasprotnem primeru se šteje, da gre za preobremenjevanje živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali. Krajše obdobje med kotitvama je dovoljeno le, če so imele samice le enega ali dva mladiča.
(2) Psice in mačke, ki so bile parjene pa se niso obrejile, so zvrgle ali so kotile vse mrtve mladiče, se lahko parijo v naslednjem ciklusu.
(3) Za preobremenjevanje živali se šteje tudi, če psica ali mačka koti pred 14. mesecem starosti."


(Pravilnik o zaščiti živali, 11. člen)Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Yo , sreda, 08.07.2009 : 01:22:03
Ima kdo celoten pravilnik?


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: SILBA MIA , sreda, 08.07.2009 : 06:16:22
Je na internetu. UL 51/2009.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Jana , sreda, 08.07.2009 : 07:54:20
http://www.uradni-list.si/1/content?id=93040


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Uma , sreda, 08.07.2009 : 08:23:06
Mi je padlo v oči, so popravili starost oddaje mladiče, pri psih na 8 tednov, pri mačkah 12 tednov.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: lunca , sreda, 08.07.2009 : 09:22:32
Mene pa zanima,kdo se bo na kmetih  ali pa kje drugje držal 8.člena?In kako mislijo to tudi nadzirati?
LP Tjaša


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: simi , sreda, 08.07.2009 : 10:16:55
Mi je padlo v oči, so popravili starost oddaje mladiče, pri psih na 8 tednov, pri mačkah 12 tednov.

Edino pravilno, da so to naredili!


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: uncas , sreda, 08.07.2009 : 10:33:30
Edino pravilno, da so to naredili!
Prosim?
Prej je bilo za pse npr. 9 tednov. Tu se ni upoštevalo mnenja strokovnega sveta (kot ponavadi)


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Maja. , sreda, 08.07.2009 : 10:38:35
Tole je šokiralo tudi mene - bi raje dala kak teden več, ne pa manj!


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: miskica , sreda, 08.07.2009 : 10:41:29
A mi veste razložit, zakaj pri psih manj kot pri mačkah? Je taka razlika v razvoju al je vzrok kje drugje?


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Lanabela , sreda, 08.07.2009 : 11:11:56
Zato, ker se mladiči različnih vrst različno hitro razvijajo. Tudi pri psih se različne pasme različno razvijajo, a v povprečju je 8 tednov povsem v redu. Za polarce je še malo prepozno, idealno je 7 tednov recimo. 9 tednov je bilo zelo neposrečeno izbrano, saj je pri mladičih z normalno hitrim razvojem padlo ravno na začetek prvega obdobja strahu. Pa da ne bo kdo mislil, da imajo pasji mladiči od tega, če ostanejo v leglu dlje kakršnokoli korist: mama jih več ne mara, nekatere psice se v tem obdobju naravnost znašajo nad mladiči. Vse, kar se dogaja v leglu pa je rangiranje, ki pri bolj "bojevitih" pasmah lahko postane tako hudo, da je treba mladiče ločiti med seboj.
Za nekatere malce bolj zahtevne pasme tudi velja, da če se ne začne individualno delati z mladiči pri 6, najkasneje 7 tednu, izgubljenega v celoti ni mogoče nadomestiti.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Jana , sreda, 08.07.2009 : 12:30:21
V novem pravilniku je poleg dolocila o odvzemu psov iz legla se nekaj novosti:

- Dodan je celoten clen o spremembah podatkov:

6. člen
(spremembe podatkov)

(1) Lastnik psa mora vsako spremembo lastništva psa ali spremembo svojega prebivališča pisno ali po elektronski pošti javiti pristojni veterinarski organizaciji v sedmih dneh od nastanka spremembe in priložiti ustrezen dokument iz drugega odstavka tega člena, pogin psa pa pisno ali po elektronski pošti javiti v roku 30 dni od pogina psa.
(2) Pristojna veterinarska organizacija spremeni lastništvo psa v Centralnem registru psov na podlagi:
1. računa,
2. kupoprodajne pogodbe,
3. ustreznega dokumenta o oddaji psa v ali iz zavetišča ali
4. izjave lastnika o spremembi lastništva psa, ki je kot Priloga 1 sestavni del tega pravilnika.


Ta clen je po mojem mnenju eden pomembnejsih, ce mu bodo v izvajanju dosledno sledili veterinarji. Ne vem pa, kako naj bi potekal nadzor nad izvajanjem tega clena in kaksne so sankcije, ce se ne dela tako, kot pise v njem.

- V 7. clenu je zanimiva navedba "Izgubo hišnih živali tistih vrst, ki morajo biti označene v skladu s predpisi o veterinarstvu oziroma v skladu s predpisi o varstvu prosto živečih vrst živali in ohranjanju narave ...", kar je zdaj omejeno samo na pse, saj morajo biti po zakonodaji oznaceni samo psi.

- Precej cudna je 1. tocka 8. clena, predvsem s stalisca prodaje rodovniskih psov. Kot se bere, se lahko zivali prodaja samo v prodajalnah? Morda je pa v Vet. merilih skladnosti kaj vec ...

(1) Hišne živali je dovoljeno prodajati izven poslovnih prostorov le po predhodnem soglasju Veterinarske uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: VURS) v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila skladnosti.

- Iz clena o prevozih hisnih zivali je izpadla 4. tocka:

(4) Psov in mačk, mlajših od osem tednov, ni dovoljeno prevažati v komercialne namene, razen v spremstvu mater.

- Ne vem, kako bo potekal nadzor izvajanja 11. clena, ki govori:

11. člen
(parjenje psic in mačk)

(1) Psice in mačke je dovoljeno pariti tako, da obdobje med dvema zaporednima kotitvama pri isti samici ni krajše od 290 dni, v nasprotnem primeru se šteje, da gre za preobremenjevanje živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali. Krajše obdobje med kotitvama je dovoljeno le, če so imele samice le enega ali dva mladiča.
(2) Psice in mačke, ki so bile parjene pa se niso obrejile, so zvrgle ali so kotile vse mrtve mladiče, se lahko parijo v naslednjem ciklusu.
(3) Za preobremenjevanje živali se šteje tudi, če psica ali mačka koti pred 14. mesecem starosti.


Je tole naperjeno samo proti tistim, ki so pod nadzorom, torej vzreditelje rodovniskih psov in mack? Kako in kdo pa sploh ve, kdaj je imela psica ali macka prvic in kdaj vsakic naslednjic mladice in kako bodo racunali tiste 290 dni?

- Nekoliko je razsirjen 13. clen o prireditvah in obveznostih prirediteljev in dodan 14. clen o predstavah in snemanju (najbrz zaradi Kmetije).

- Pri 19. in 20. clenu, ki govorita o trgovini z zivalmi, je dodano nekaj zadev, tudi pri 21. clenu, ki govori o hotelih za zivali.

- Dodano je celotno poglavje o gojitvi hisnih zivali:

IV. POGOJI ZA GOJITEV HIŠNIH ŽIVALI

22. člen
(gojitev psov)

(1) Za gojitev do vključno 10 odraslih psov se za določitev ustreznih pogojev bivanja uporabljajo določbe V. poglavja tega pravilnika.
(2) Za gojitev 11 ali več odraslih psov se za določitev ustreznih pogojev bivanja uporabljajo določbe V. poglavja tega pravilnika, pri čemer morajo bivalni prostori za pse glede velikosti, materialov, temperature, osvetlitve in prezračevanja izpolnjevati pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje za zavetišča za zapuščene živali. Poleg tega mora gojitelj:
1. zagotoviti prostor za pripravo in skladiščenje hrane;
2. zagotoviti prostor za čiščenje, kopanje in nego živali ter za shranjevanje opreme za nego živali;
3. zagotoviti prostor ali del prostora, namenjenega shranjevanju opreme za čiščenje in razkuževanje prostorov in opreme;
4. zagotoviti ločen in po potrebi ogrevan prostor za bolne ali poškodovane živali;
5. zagotavljati nemoteno oskrbo živali;
6. voditi naslednje evidence:
– evidenco vseh živali, v kateri morajo biti podatki o identifikaciji, prijavi in odjavi lastništva in predpisanih cepljenih psov,
– evidenco o preventivnih posegih in zdravljenjih psov,
– seznam oskrbnikov psov in evidenco oskrbe psov.
(3) Bivalni prostori za pse, vključno z zunanjimi, morajo biti redno čiščeni in po potrebi razkuženi, da se prepreči prenos bolezni. Iztrebke je treba dnevno odstranjevati.


23. člen
(gojitev mačk)

(1) Za gojitev do vključno 10 odraslih mačk se za določitev ustreznih pogojev bivanja uporabljajo določbe VI. poglavja tega pravilnika.
(2) Za gojitev 11 ali več odraslih mačk se za določitev ustreznih pogojev bivanja uporabljajo določbe VI. poglavja tega pravilnika, pri čemer morajo bivalni prostori za mačke glede velikosti in pogojev za skupinsko namestitev izpolnjevati pogoje iz pravilnika, ki ureja pogoje za zavetišča za zapuščene živali. Poleg tega mora gojitelj:
1. zagotoviti prostor ali del prostora za pripravo in skladiščenje hrane,
2. zagotoviti prostor ali del prostora za čiščenje, kopanje in nego mačk ter za shranjevanje opreme za nego mačk,
3. zagotoviti prostor ali del prostora, namenjenega shranjevanju opreme za čiščenje in razkuževanje prostorov in opreme,
4. zagotoviti ločen in po potrebi ogrevan prostor za bolne ali poškodovane mačke,
5. zagotavljati nemoteno oskrbo mačk,
6. voditi evidence o živalih, preventivnih posegih in zdravljenjih.
(3) Bivalni prostori za mačke morajo biti redno čiščeni in po potrebi razkuženi, da se prepreči prenos bolezni.


24. člen
(gojitev ostalih hišnih živali)

(1) Za gojitev živali prosto živečih vrst mora skrbnik predhodno pridobiti dovoljenje za njihovo zadrževanje v ujetništvu v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo narave.
(2) Za določitev ustreznih pogojev bivanja in oskrbe ostalih hišnih živali se smiselno uporabljajo določbe predpisa, ki ureja bivalne razmere in oskrbo živali prosto živečih vrst v ujetništvu.


Hm ..., kot jaz tole razumem, je dvignjena meja s 5 zivali iste vrste na 10, pri cemer ne rabis dovoljenje VURSa?

- Kot ze omenjeno, je sprememba pri 27. clenu - meja za odvzem psa iz legla je znizana z 9 na 8 tednov.

- Na nekaterih mestih je pri oskrbi dodano "odstranjevanje iztrebkov", kar bi lahko bila podlaga za ukrepanje ob prijavi, kjer pes zivi v iztrebkih. (?)

- Specificirana je "veriga" v 30. clenu:

(1) Če je pes privezan, mora biti dolžina priveza, merjena pri tleh, enaka najmanj 3-kratni dolžini psa, merjeno od konice nosu do korena repa, vendar ne krajša od 3 metrov. Pes ne sme biti privezan z zatezno, bodečo ali pretesno ovratnico. Teža priveza ne sme presegati 1/12 teže psa.

- Specificirani so pogoji za pesjak in pasjo uto.

- Umaknjen je clen, ki je govoril o nevarnih psih.

- Pri mackah ni sprememb.

- Ce se ne motim, zacne zadeva veljati 16.7.?


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Nanook , sreda, 08.07.2009 : 13:23:05
A se samo meni zdi, da vsakic, ko kaj spreminjajo ipd., gre vse na slabse (ok, z izjemo 8 tednov)? ::)
Zakon o vet. merilih skladnosti: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Jana , sreda, 08.07.2009 : 13:32:21
Nan, na kaj ciljas, ker je tale "skladnostni papir" zunaj ze od 2005?


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Nota , sreda, 08.07.2009 : 14:13:36
Mene še vedno zanima,kter kr*** je avtor tega .  Kdaj so se popravki popravljalai in zakaj se niso tisti, ki so ga pripralvljali povezali s strokovno usposobljenimi ljudmi .. Vsaj za felinologijo vem, da ni bilo nobenega kontakta .. ali sporočila/obvestila , da se kaj pripravlja ali o danih spremembah ali o  sodelovanju ... Pismo, sem besna zdaj k ris ...
Ne bom se spuščala na področje psov in ostalih živali .. pri mačkih pa je toliko bedastač not, da jasno kaže na popolno nepoznavanje mačje ustroja in razvoja  ..... in če se bomo vzreditelji tega držali, bomo imeli 90% piometer pri vzrejnih samicah .... in do konca razsute mačke -


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Nanook , sreda, 08.07.2009 : 14:58:31
Ne ne, link sem dala samo zato, ce koga zanimajo ta merila skladnosti, ki jih omenja tanov pravilnik. Sem pa nasla samo starega, ne vem, mogoce je kak nov?

Tisto, da gre na slabse, se pa nanasa na ta nov pravilnik o zasciti zivali.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: aleshorvat , sreda, 08.07.2009 : 16:39:28
Meni je prvo kaj je padlo v oči da je v naši preljubi državi še vedno sprejemljivo imeti psa, da ga pač imaš in je celo žibljenje privezan na 3 metre dolgi ketni ali v boxu >:(. Čakam dan ko bojo to prepovedali, pa zgleda da bom še dolgo čakal!


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: ka ty a , sreda, 08.07.2009 : 17:33:45
Mi je padlo v oči, so popravili starost oddaje mladiče, pri psih na 8 tednov, pri mačkah 12 tednov.

Pri psih vem, da je bilo prej 9 tednov, koliko pa pri mačkah? Jaz sem mislila, da je enako  :-X


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Yo , sreda, 08.07.2009 : 17:48:22
Saj je. 12 tednov.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: uncas , sreda, 08.07.2009 : 17:50:58
Tisto, da gre na slabse, se pa nanasa na ta nov pravilnik o zasciti zivali.

Misliš na zakon o zaščiti živali?


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Nanook , sreda, 08.07.2009 : 19:51:06
Ne, na pravilnik o katerem govorimo v tej temi.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Yo , sreda, 08.07.2009 : 19:57:10
V bistvu bi jaz osebno mejo pri mačkah dvignila. Na 16 tednov, če pa so v leglu, pa mogoče kar na 6 mesecev.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Nanook , sreda, 08.07.2009 : 21:31:10
Hm, ce prav vidim, so ven vrgli tudi: (3) Če gre za pasemsko žival, mora prodajalec kupcu ob prodaji izročiti original potrdila o poreklu (rodovnik, certifikat), ki potrjuje, da je žival pasme, za katero jo deklarira.Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: altervita , sreda, 08.07.2009 : 22:35:23
ok, grem jutr Barka 40kilskega privezat na 1,8 metra ketno (dolg je 60cm)...samo pazit moram da ne bo tezja od 1,8 kile na meter

kake budale so tile veterinarsi upravljalci...a bo inšpektor z vago okol po kmetijah letal?


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Jana , sreda, 08.07.2009 : 22:36:22
Alti, ni pravicno, ker tvoj Bark nima repa :P


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: altervita , sreda, 08.07.2009 : 22:37:46
koren repa je na riti


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Jana , sreda, 08.07.2009 : 22:37:55
Shit, sem ravnokar videla, da pise do korena repa :-[ ;D
A mislis, da inspektorji vedo, kje je koren repa? 8)


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: altervita , sreda, 08.07.2009 : 22:40:28
pomojem v rit gledajo ce je korencek not vtaknjen


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: rottikingdom , četrtek, 09.07.2009 : 07:32:48
Super pravilnik ni kaj, samo kaj ko nadzirajo samo nas, kateri imamo rodovniske pse,
ki smo tako in tako ze pod nadzorom KZS.

Kar se tice oddaje mladicev pri 8 tednih je po mojem mnenju dalec maximum saj sem imela
kar nekaj legel, kjer so se psice izogimale mladicev ze mnogo prej in sem jih ze sama locila
mladici pa so se med sabo ucili same traparije. Potem sem imela pa primer ko sem si obdrzala enega mladicka
in sem jo imela z mamo do 11 tedna (le zato da nebi bila v soku ker je sama) dokler nisem ugotovial da je mama vsa hrastasta po vratu (kot da bi jo imela na bodecki)
seveda malega hudicka so srbeli zobje ona pa je kar pustila ceprav ji sigurno ni pasalo.

Kar se tice centralnega registra psov je prava polomija. Jaz sem imela prijavljenih skoraj 50 psov
pa ceprav sem jih redno odjavljala. Prijavljen je bil tudi pes, ki smo ga morali zaradi hude in neozdravljive bolezni evtanazirati
pri veterinarju se pravi odjava pride avtomatsko.
In potem vidis presenecene inspektorje ko sprasujejo kje so drugi psi ko vidijo da jih je veliko veliko manj.

Kar pa se tice reje psov, me zanima ce bodo kdaj kontrolirali tiste steparje nerodovniskih mladicov, ki imajo legla vsako gonitev  >:(
sele takrat ko bodo tudi njih jim bom cestitala.
Navedeno je tudi da morajo biti mladicki cepljeni  -  me zanima koliko nerodovniskih mladickov cepijo pred oddajo
in tudi poznam nekaj steparjev, ki oddajajo mladicke pri 4 tednih  >:(  seveda takoj povejo da ne odgovarjajo za morebiten pogin

Napisati pravilnik je eno a izvajati ga v praksi je drugo.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Uma , četrtek, 09.07.2009 : 10:16:28
ok, grem jutr Barka 40kilskega privezat na 1,8 metra ketno (dolg je 60cm)...samo pazit moram da ne bo tezja od 1,8 kile na meter

kake budale so tile veterinarsi upravljalci...a bo inšpektor z vago okol po kmetijah letal?

Če pa ja piše, da minimalna ketna je vseeno 3m, se pravi kak irski volčji hrt mora imet samo malo daljšo :P


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Diamond winner , četrtek, 09.07.2009 : 10:25:38
hmm, a zdaj rabim dovoljenje VURSa, da sploh lahko prodam (rodovniške) mladičke (8.člen)?  :o :o :o


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Uma , četrtek, 09.07.2009 : 12:17:33
Jaz pa ne berem tako tragično te točke...to v bistvu pomoje pomeni, da lahko ti svoje mladiče prodajaš samo pri sebi doma, kjer imaš vse v skladu s predpisi o lastništvu psov, ne pa tudi na razstavah, tržnicah, parkiriščih in podobno, se pravi ne izven svojih, če hočeš temu reči "poslovnih" prostorov, v tem primeru so pač to prostori tvoje psarne, tvoja hiša ali stanovanje.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: simi , četrtek, 09.07.2009 : 13:51:27
Jaz pa ta osmi člen berem tako, da se od sedaj naprej lahko pasje in mačje mladičke prodaja v trgovinah :o.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Nota , petek, 10.07.2009 : 10:02:25
Ok, zdaj sem doma in se bom ponovno lotila temeljitega branja tega čudesa ...

Ampak še vedno me zanima, če morda kdo ve
- kakšen je postopek da se sprejme novi pravilnik, dopolnitve
-ali je kakšna možnost sodelovanja pri nastajanju,
- kako in komu poslati prirpombe na tega, sedaj obstoječega ...
- kdo je AVTOR tega sedaj veljavnega ...
- na podlagi česa so bile delane te spremembe ...
- ali je sploh možno, da se kaj spremeni


 .. pa še par vprašanj se mi poraja in bi res želela prit v stik z avtorji.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: saba , petek, 10.07.2009 : 10:41:59
Bom še jaz malo na glas razmišljala  ::)

- zakaj ni v členu o dolžnostih lastnika domačih živali alineje, da mora lastnik/skrbnik živali poskrbeti za preprečitev nezaželene brejosti? Sterilizcija, kastracija, izolacija,... za te pojme na ministrstvu za kmetijstvo še niso slišali?

- vse mogoče neumnosti uzakonijo in predpisujejo, a obvezne prijave legla/brejosti pri lokalnem veterinarju pa ni mogoče predpisat? Potem bi se dalo slediti tako preobremenjenosti samic, kot tudi mladičem. (Eh ja, potem bi morali inšpektorji dvignit rit, hodit okoli in delat >:( )


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: altervita , torek, 14.07.2009 : 17:52:59
hmm, a zdaj rabim dovoljenje VURSa, da sploh lahko prodam (rodovniške) mladičke (8.člen)?  :o :o :o
kako pa VURS definira "rodovniške"???????????

KZS ni oseba z javnim pooblastilom da definira ČISTOPASEMSKE
rodovnik ima vsak pes katerega predniki so zapisani.
čisopasemskost resda definira rodovnik ampak spet...a je nujno KZSjev
dejte vi kzsjevci malo bolj skrbet za kastracije in sterilizacije in osveščanje novih lastnikov psov da zadnji v rangu nikol ne bo genetike prenašal in svinjal genskega poola. samo ker menite da je leglo registrirano potewm vsak PRVI lastnik slej ko prej ko nuca gume na avtu dela vzrejne in ima leglo al pa skok. a to je pa v redu?????????


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Nanook , torek, 14.07.2009 : 20:07:09
Je bilo notri, pa so vrgli ven oz. jaz ne najdem vec.

Če gre za pasemsko žival, mora prodajalec kupcu ob prodaji izročiti original potrdila o poreklu (rodovnik, certifikat), ki potrjuje, da je žival pasme, za katero jo deklarira.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: altervita , sreda, 15.07.2009 : 17:48:07
Če gre za pasemsko žival, mora prodajalec kupcu ob prodaji izročiti original potrdila o poreklu (rodovnik, certifikat), ki potrjuje, da je žival pasme, za katero jo deklarira.
kdo definira pasemsko žival če je pri nas edina vsepasemska organizacija KZS, KI PA NIMA JAVNEGA POOBLASTILA???????????
kar je sicer kar se mene tiče super, ker taki organizaciji res ne bi dal niti P od kakega pooblastila.
Meni je to ok, ker ko bom imel naslednje leglo z psico ki sicer ima tud vzrejno...oz ji zdaj poteče pa ne bom podaljsal...bom lepo dal 5 gen rodovnik lastnikom. ker imam boljso bazoo za svojo pasmo in linijo kt KZS
se prav vse ok.
Tisto kar sem pred leti govoril o KZS pa se danes ponavljam, je pa evidentno. Ko je bivsi predsednik sedel v DZju danes je predsednik DSja...kaj je naredil pa za svoj hobi, kje je lobiral??? samo kataloge je tiskal pa sluzil na racun te organizacije pa  v politiki rit greje. Torej je ocitno da za pse niti zveza ne dela nic ce njeni najvisji predstavniki ne nardijo nic niti ko so pri koritu
prasice navadne.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Nanook , sreda, 15.07.2009 : 18:02:04
Alti, to je pisalo v bivsem pravilniku, v tanovem ni vec.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: altervita , sreda, 15.07.2009 : 21:34:53
aja, ok, sem mal slabo gledal, jap...
sej je res  edino prav, ker v bistvu je res cisto vseeno a je pasemska  al pa ne. Žival je žival neglede na to a je pasemsko definirana


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Nanook , sreda, 15.07.2009 : 21:38:48
Vidis, meni se pa ne zdi prav, da so to ven vrgli.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Skuiki , sreda, 15.07.2009 : 23:10:01
Citat
aja, ok, sem mal slabo gledal, jap...
sej je res  edino prav, ker v bistvu je res cisto vseeno a je pasemska  al pa ne. Žival je žival neglede na to a je pasemsko definirana

Po prejšnjem pravilniku si lahko kot pasemsko prodajal žival samo v primeru, če si imel potrdilo o njeni "pasemskosti".Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: pridna , četrtek, 16.07.2009 : 02:17:10
- V 7. clenu je zanimiva navedba "Izgubo hišnih živali tistih vrst, ki morajo biti označene v skladu s predpisi o veterinarstvu oziroma v skladu s predpisi o varstvu prosto živečih vrst živali in ohranjanju narave ...", kar je zdaj omejeno samo na pse, saj morajo biti po zakonodaji oznaceni samo psi.


Označevati je potrebno tudi druge živali (v skladu s predpisi) - tako naše prosto živeče, ki se jih zadržuje v ujetništvu kot tudi tuje - beri CITES (http://www.arso.gov.si/narava/%c5%beivalske%20vrste/ozna%c4%8ditev/) (za lažjo predstavo - vse skobčevke morajo imeti zaprte obročke na nogicah)

Drugače pa mene moti že opredelitev (oziroma njihovo pomanjkanje) izrazov v 2. členu. Kdo je zdaj skrbnik (opredeljeno sicer v zakonu) živali? Kakšna je torej razlika med skrbnikom (do 6. člena) in lastnikom (6. člen)? Lastnik je sicer omenjen v ZVMS, ampak samo kot razlaga imetnika. A res ne gre imet enega samega izraza?

Pa a je težko vtaknit notri člen, kjer piše, da mora biti vsako leglo načrtovano (torej prijavljeno)? Zaradi mene tudi mešančki - samo da ni to posledica upsa? Recimo nekje pri gojitvi? 

- Umaknjen je clen, ki je govoril o nevarnih psih.

Načeloma so opredeljeni v zakonu, je pa res, da tam ni omenjenega nagobčnika.

Hm ..., kot jaz tole razumem, je dvignjena meja s 5 zivali iste vrste na 10, pri cemer ne rabis dovoljenje VURSa?

Hja, malo ni jasno vse skupaj. Ker, če bereš skupaj s tem:

14. člen (ZVMS 93/05)

(hišne živali)

(1) Za gojitev hišnih živali, hotel za živali in zavetišče za zapuščene živali morajo biti izpolnjeni predpisani pogoji glede objektov, namestitve, oskrbe in zdravstvenega varstva živali; biti morajo pod veterinarskim nadzorom in registrirani pri območnem uradu VURS. Postopek se začne z vlogo imetnika živali oziroma nosilca dejavnosti. Z odločbo, izdano po preveritvi pogojev, se odloči tudi o največjem možnem številu odraslih hišnih živali.
(2) Določbe prejšnjega odstavka ne veljajo za:
1. posedovanje več kot 5 odraslih hišnih živali iste vrste do vključno 30 dni v 12 mesecih na stanovanje;
2. ljubiteljsko rejo, ljubiteljsko vzrejo in ljubiteljsko gojitev drugih domačih ptic, akvarijskih rib, okrasne perutnine in malih glodalcev.
(3) Natančnejše pogoje iz prvega odstavka tega člena predpiše minister.


v bistvu res pravi, da je minister v pravilniku predpisal te pogoje... Bi se bilo treba malo bolj poglobiti. Trenutno jst razumem tako, da je posedovanje več kot 5 odraslih živali iste vrste še vedno gojitev, vendar za gojitev do 10 živali ni posebnih pogojev. Torej moraš imeti gojitev vseeno prijavljeno, ni pa potrebno imeti npr. prostora za skladiščenje hrane. Za p.s. mene tukaj zanima še (ker je opredeljeno 5 živali na stanovanje) - kaj pa, če so recimo pesjaki izven stanovanjskega območja (  ::) ), jih je več kot 5, vendar so psi v njih različnih lastnikov? Po mojih izkušnjah, je to za VURS ok.  :)

Prijavljen je bil tudi pes, ki smo ga morali zaradi hude in neozdravljive bolezni evtanazirati
pri veterinarju se pravi odjava pride avtomatsko.

Kam pride odjava avtomatsko?

hmm, a zdaj rabim dovoljenje VURSa, da sploh lahko prodam (rodovniške) mladičke (8.člen)? :o :o :o

Hm, na tole se sicer ne spoznam (mi ni toliko v interesu, bi me pa seveda zanimalo), ampak mislim, da se tole nanaša na:


11. člen (ZVMS 93/05)

(prijava)

(1) Imetniki živali morajo gojitev, posedovanje rejnih živali, hotel za živali ali zavetišče za zapuščene živali ter dejavnost zbiranja, prodaje, prevoza, prometa ali trgovanja z živalmi in spremembe prijaviti VURS, ki o tem vodi evidence in registre.
(2) VURS lahko za zbiranje prijav in vodenje evidenc oziroma registrov iz prejšnjega odstavka pooblasti drug organ.
(3) Lastnik psa mora v sedmih dneh od pridobitve prijaviti psa veterinarski organizaciji, ki to vnese v centralni register psov, ki se vodi pri VURS. Mladiča mora prijaviti najkasneje do dopolnjenega tretjega meseca njegove starosti. Prijaviti je treba tudi pogin, odtujitev, pobeg ter vsako drugo spremembo v zvezi s psom.
(4) Natančnejši pogoji iz tega člena so določeni s predpisi Skupnosti oziroma jih predpiše minister, če ni s predpisi Skupnosti drugače določeno.


Torej - kakršnokoli prodajanje (lahko pa je bila prej pooblašena KZS - o tem pa jst pojma nimam) . Pa ko sem že ravno prebrala tale člen - kaj pa je dejavnost zbiranja živali?  ???


Mene pa še vedno nadvse moti tole:

31. člen

(pesjak)

(1) Minimalna velikost pesjaka skupaj z uto glede na težo psa in število živali v pesjaku je določena v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če so v pesjaku nameščeni psi različnih težnostnih kategorij, je minimalna velikost pesjaka lahko manjša za 15 odstotkov od predpisane velikosti, ki ustreza številu psov težjih kategorij.
(3) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena so možna odstopanja glede velikosti pesjaka, če uradni veterinar pri izvajanju nadzora strokovno oceni, da odstopanje od predpisanih pogojev ne povzroča nepotrebnega trpljenja živali.

32. člen

(pasja uta)

(1) Pasja uta mora biti dovolj velika, da lahko pes v njej normalno leže, vstane ter se obrne oziroma mora biti vsaj velikosti, kot je določena v Prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so možna odstopanja glede velikosti pasje ute, če je omogočeno, da se žival nemoteno obrne, leže in vstane in če uradni veterinar pri izvajanju nadzora strokovno oceni, da odstopanje od predpisanih pogojev ne povzroča nepotrebnega trpljenja živali.
(3) Pasja uta mora biti primerno izolirana in dvignjena od tal. Pasja uta mora biti dvoprostorska, razen če uradni veterinar pri izvajanju nadzora strokovno oceni, da to ni potrebno.


Sicer so bile bivalne razmere tudi v prejšnjem pravilniku podvržene "strokovni" presoji na terenu, vendar so zdaj za vsak slučaj vtaknili v to še dvoprostorskost in izoliranost ute :)  Pa prav zanima me, kdo bo šel tehtat verige.


Bom še jaz malo na glas razmišljala ::)

- zakaj ni v členu o dolžnostih lastnika domačih živali alineje, da mora lastnik/skrbnik živali poskrbeti za preprečitev nezaželene brejosti? Sterilizcija, kastracija, izolacija,... za te pojme na ministrstvu za kmetijstvo še niso slišali?


Je v zakonu ZZZiv - UPB2 (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200743&stevilka=2354) .

- vse mogoče neumnosti uzakonijo in predpisujejo, a obvezne prijave legla/brejosti pri lokalnem veterinarju pa ni mogoče predpisat? Potem bi se dalo slediti tako preobremenjenosti samic, kot tudi mladičem. (Eh ja, potem bi morali inšpektorji dvignit rit, hodit okoli in delat >:( )

Se strinjam........................................ Razen tega, da bi imeli več dela - če dobijo prijavo, morajo it tako ali tako pogledat. In če bi bilo to v zakonu, bi ravno tako kot zdaj, ko pokimajo na odgovor "sej smo si jih želeli", lahko pokimali na papir (potrdilo) o registraciji (prijavitvi) legla.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Yo , četrtek, 16.07.2009 : 03:09:51
Pa ko sem že ravno prebrala tale člen - kaj pa je dejavnost zbiranja živali?  ???

To sem pa čisto spregledala.
Imamo torej uzakonjeno zbirateljstvo ali... ???


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Nota , sreda, 05.08.2009 : 15:56:00
Zakaj za vraga je iz novega PZVM izginil tudi tale člen?

(3) Če gre za pasemsko žival, mora prodajalec kupcu ob prodaji izročiti original potrdila o poreklu (rodovnik, certifikat), ki potrjuje, da je žival pasme, za katero jo deklarira.

A imamo torej sedaj uzakonjeno prodajo čistokrvnih psov/mačk brez rodovnika ... ?????????????????
Plosk, plosk, plosk za avtorje .. upam, da berejo.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: SunnyDay , petek, 07.08.2009 : 11:21:03
V ponedeljek, 10. 8. ob 10-ih na Valu 202: pogovor s strokovnjakom z veterinarske uprave o tem, kaj vse določa in kakšne spremembe prinaša nov pravilnik o zaščiti hišnih živali. Vprašanja med oddajo na tel. 01 475 2202 ali pa že prej na val202@rtvslo.si.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: sessa , petek, 07.08.2009 : 23:39:55
Zakaj za vraga je iz novega PZVM izginil tudi tale člen?

(3) Če gre za pasemsko žival, mora prodajalec kupcu ob prodaji izročiti original potrdila o poreklu (rodovnik, certifikat), ki potrjuje, da je žival pasme, za katero jo deklarira.

A imamo torej sedaj uzakonjeno prodajo čistokrvnih psov/mačk brez rodovnika ... ?????????????????
Plosk, plosk, plosk za avtorje .. upam, da berejo.

to bi mene tudi zeelo zanimalo in mislim, da ne bi smeli tega zanemariti!


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Sleepy , sobota, 08.08.2009 : 08:43:36
Zakaj za vraga je iz novega PZVM izginil tudi tale èlen?

(3) Èe gre za pasemsko žival, mora prodajalec kupcu ob prodaji izroèiti original potrdila o poreklu (rodovnik, certifikat), ki potrjuje, da je žival pasme, za katero jo deklarira.

A imamo torej sedaj uzakonjeno prodajo èistokrvnih psov/maèk brez rodovnika ... ?????????????????
Plosk, plosk, plosk za avtorje .. upam, da berejo.

Kaj ima potrdilo o poreklu ki potrjuje, da je žival pasme, za katero jo prodajalec deklarira z uzakonjenjem prodaje kakšnokolikrvnih živali? Če prodajaš zlatega prinašalca, moraš zraven priložiti certifikat, ki to potrjuje. Če takega certifikata ni, potem (če znam brat), pes, ki se prodaja, naj ne bi bil zlati prinašalec.

Zakaj se ne bi smelo prodajati živali, ki pač nimajo potrdila o poreklu? Mislim, včem je ta strašna fora?  :-\Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Nanook , sobota, 08.08.2009 : 08:48:19
Lahko bi se jih podarjalo.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: sessa , sobota, 08.08.2009 : 09:06:29
mHmm... to pa je res obupno tezko vprasanje. Mogoce za to, ker je ze dovolj brezdomnih zivali na svetu??In zivali, ki si jih vsak lahko ''privosci'', potem pa ne skrbi pravilno za njih. To je skoraj tako, kot ce bi otrok hodil okoli brez rojstnega lista.


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: Nota , nedelja, 09.08.2009 : 20:05:26
Kaj ima potrdilo o poreklu ki potrjuje, da je žival pasme, za katero jo prodajalec deklarira z uzakonjenjem prodaje kakšnokolikrvnih živali? Če prodajaš zlatega prinašalca, moraš zraven priložiti certifikat, ki to potrjuje. Če takega certifikata ni, potem (če znam brat), pes, ki se prodaja, naj ne bi bil zlati prinašalec.

Zakaj se ne bi smelo prodajati živali, ki pač nimajo potrdila o poreklu? Mislim, včem je ta strašna fora? :-\

Veliko ima.
Točno tako - če nima certifikata o poreklu/registraciji/vpisu v registersko rodovno knjigo ...  ni pasemski.

In da seveda, se lahko prodajajo tudi živali, ki nimajo takega potrdila, zakaj se ne bi (če jih le kdo pripravljen kupiti) - le da ne kot pasemski.
Zaradi mene lahko kot mešanci, domači, kuštravčki, felixi, tuxedo, calico ... kakršnakoli oznaka/ime/poimenovanje, pač komu pade na pamet. 
Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: altervita , ponedeljek, 07.09.2009 : 23:59:54
po čem se pa določa pasemskost, če glede zakonodajalca neke organizacije nimajo pooblastil...recimo KZS al pa mačkarsko združenje al pa društva za papige pa zajce (aja, te mogoče celo imajo, ker imajo kot čebelarji neke nacijonalne zivali- kranjska čebela in slovenski zajec...)
kdo pol po zakonu sodi kaj je pasemska žival? a veterinar?
In če slednji, od kod njemu znanja ki jih dobiš na drigem faksu, da določaš in sodiš standarde?
to je mal mim, ane.
ni čudno da pol pobesneli bulmastifi po par letih postanejo oproščeni.
/na bulmastife se niti ne bi obešal ker so nekako priznali KZS in je kzsjevski lobi celo opravičil vračilo" res dobr plunek v lastno faco....


Naslov: Re: Nov pravilniik o zasciti hisnih zivali
Poslano od: SunnyDay , četrtek, 08.10.2009 : 13:13:22
Če koga zanima ali bi še kaj vprašal, jutri takoj po osmi na 1. programu Radia Slovenija:

Nov pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb med drugim ureja tudi merila za delitev obratovalnih stroškov. Kateri stroški se delijo po številu uporabnikov in kateri po površini stanovanjske enote? Kako se upošteva občasno bivanje v stanovanju? Katere stroške nalaga novi pravilnik lastnikom domačih živali? Do kdaj morajo stanovalci oddati upravniku svoje prijave o številu uporabnikov stanovanja? O novostih pravilnika, ki natančneje določa tudi pooblastila upravnika, bomo govorili v petkovem Svetovalnem servisu po osmi. Na vaša vprašanja bo odgovarjala Anita Hočevar Frantar, ki vodi sektor za stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor. Pokličite med oddajo na 01-475-22-22, pišite na radioprvi@rtvslo.si ali pošljite kratko sporočilo na številko 3000 s ključno besedo PRVI.