mojpes.net

aktualno => vroče teme => Sporočilo, začeto od: Jana , sreda, 02.06.2010 : 10:25:09Naslov: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , sreda, 02.06.2010 : 10:25:09
Vloga za sprejem v članstvo Kinološke zveze Slovenije (http://www.mojpes.net/download/vlogaKZSdoge.pdf)
Mnenje Slovenskega kluba za velike pasme in molose (http://www.mojpes.net/download/mnenjeSKVPM.pdf)
Predlog dogovora o sodelovanju na področju pasme nemška doga (http://www.mojpes.net/download/sporazumDoge.pdf)
Potrdilo KZS o prejeti vlogi (http://www.mojpes.net/download/potrdiloKZS.pdf)
Vloga EuDDC (http://www.mojpes.net/download/vlogaEUDDC.pdf)
Povabilo z EuDDC (http://www.mojpes.net/download/povabiloEUDDC.pdf)

Sklep UO 8/8 (http://www.mojpes.net/download/KZSsklep.pdf)
Pritožba zoper sklep Upravnega odbora KZS 8/8 z 8. redne seje (http://www.mojpes.net/download/pritozbaKos.pdf)
Odprto pismo predsedniku Kinološke zveze Slovenije (http://www.mojpes.net/download/odprtoPismoDoge.pdf)
Dopis SKVPM (http://www.mojpes.net/download/dopisiSKVPM.pdf)
Korespondenca s KZS (http://www.mojpes.net/download/dopisovanjeKZS.pdf)
Zapisnik Sekcije za nemške doge pri SKVPM (http://www.mojpes.net/download/zapisnikSND27052010.pdf)
Pismo z EuDDC (http://www.mojpes.net/download/pismo EUDDC.pdf)

Objava Odprtega pisma predsedniku Kinološke zveze Slovenije (http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=1580)

Moj komentar:
Pred leti sem bila na Finskem, kjer sem bila navdušena nad njihovo kinološko zavestjo in nad dejstvom, da so redki lastniki psov, ki ne bi bil tako ali drugače vključeni v katero od njihovih kinoloških organizacij in aktivnosti. Psi so v glavnem ustrezno oskrbljeni, na cesti jih ne vidiš brez lastnikov, redko so brez vrvic, iztrebkov ni nikjer, napadi, zanemarjanja, izgubljanja in zapuščanja psov so redka. Na finski zvezi pravijo, da za mnoge Fince njihovi psi niso le člani družine, temveč del njihovega življenjskega sloga. Sanjski svet za nas, ki poznamo vso bedo slovenskega "pasjelastništva". Prav v tistem času so se šli nove projekte, s katerimi so uvajali mestne kinološke organizacije, ki so skrbele za najrazličnejše dejavnosti, v katere so se zaradi bogatih programov z velikim veseljem vključevali lastniki psov s svojimi štirinožci.

Povsem sprejemam dejstvo, da Slovenci nismo Finci, torej tudi pri ravnanju z živalmi ne morem pričakovati od naroda, da se bo obnašal tako, kot se v naprednem svetu že dolgo z odgovornejšim odnosom do soljudi, narave in do živali. Lahko pa to najbrž pričakujem od organizacije, ki naj bi gledala naprej, v svet, katere namen je "širiti kinološko kulturo ter skupaj s članicami Kinološke zveze Slovenije koordinirati in usmerjati kinološko dejavnost na območju Republike Slovenije" (to piše v statutu KZS), da bo strmela k sledenju "najboljših" ali vsaj "dobrih". Kako drugače uspešno širiti kinološko kulturo, kot tako, da se trudiš pridobiti k temu širjenju čim več članov, da postopoma zajameš čim več ljudi? Zagotovo ne s posredno prisilo, kot naj bi bili menda načrti z uvajanjem raznih pravil o "posebnih" in "navadnih" kategorijah lastnikov psov. Morda tako, da odganjaš članstvo z "namišljenimi" razlogi o njihovi neprimernosti in neustreznosti? Razlogov, ki jih navajajo za zavrnitev konkretnega kluba, v pravilih za vstop v KZS ni mogoče najti.

Nekaj številk za primerjavo:
Finska: vseh psov naj bi bilo 600,000, od tega jih je kar 450,000 pasemskih; pes je v vsaki četrti finski družini; finska kinološka organizacija ima 135,000 članov. Vir http://www.kennelliitto.fi/EN/kennelclub/kennelclub.htm
Slovenija: po nekaterih ocenah naj bi bilo vseh psov cca 300.000 (216.000 jih je bilo februarja 2010 v Centralnem registru psov, ostali so neevidentirani), od tega naj bi bilo po izjavi predsednika KZS (izjavil na okrogli mizi marca 2010) 12% vpisanih v rodovne knjige, torej pasemskih, zagotovo je nekaj pasemskih psov uvoženih iz tujine, ki niso vpisani v slovensko rodovno knjigo, torej je številka pasemskih nekoliko večja, vsekakor pa se ne ve, ali so številke prave ali ne in od česa se računa 12% (od ocene števila vseh psov ali od vpisanih v CRP). Direktorica VURS je marca 2010 za komercialno TV izjavila, da je pasemskih psov 25%. Katere stevilke so prave, ne ve nihče. Nikakršnih informacij nisem zasledila, da se karkoli dela na tem, da bi se do številk končno nekoč prišlo. Po izjavi predsednika na isti okrogli mizi naj bi bilo v KZS (preko svojih društev in klubov) včlanjenih nekaj čez 9000 oseb. Nikjer na straneh KZS ne najdem prav nobenih številk v zvezi s številom psov ali ljudi, torej ne morem navesti ustreznega vira, kot tudi ne relevantnosti zapisanih podatkov.

Marsikaj od početja krovne organizacije nikakor ne gre skupaj z "iti naprej". Recimo, upravni odbor (UO) zaradi preteklih slabih izkušenj z nekaterimi klubi (oz. zaradi sprejemanja klubov v članstvo KZS pod mandatom prejšnjega vodstva KZS) ne jemlje več pod svoje okrilje društev in klubov, "ki imajo v svojem nazivu ali delokrogu konkretno pasmo ali pasemsko skupino, če je za konkretno pasmo s koncesijo KZS že pristojen kakšen pasemski klub ali komisija". A lahko to razumete? Jaz nikakor. Ali niso zveze namenjene temu, da združujejo "akterje" na nekem interesnem področju? Pa tudi: Ali ni najosnovnejše poslanstvo KZS skrb za pasme (po FCI)? Vsekakor sama postavlja pogoje za svoje delovanje in delovanje društev in ima regulator v svojih rokah. Kaj bi si neka zveza lahko želela boljšega, kot da se ljudje združujejo v društva (tudi pasemska) in izrazijo željo biti pod okriljem zveze? Ali samo jaz zadeve vidim kot trotl? Ali v resnici KZS ni za širitev kinologije in kinološkega znanja (razen morda tistega, ki bi ga "prodala" z obveznim šolanjem), za večanje članstva, za prenašanje svojih idej ... in za sprejemanje idej drugih? Je KZS mogoče sama sebi namen?

Kaj je povod za moje pisanje? En sklep, predvsem pa njegova obrazložitev z 8. seje UO, z dne 11.5.2010

Ad 7) Tekoče zadeve
Slovenski klub za nemške doge - včlanitev v KZS
Na naslov Kinološke zveze Slovenije je prispela vloga za sprejem v članstvo s strani Slovenskega kluba za nemške doge.
V razpravi članov UO je bilo ugotovljeno, da pasma nemške doge že spada pod okrilje Slovenskega kluba za velike pasme in molose, kjer imajo celo svojo sekcijo za nemške doge. Izkušnje iz preteklosti kažejo, da je razlog za ustanavljanje novih pasemskih klubov predvsem v medsebojnih sporih, kar pa pomeni razbijanje kinološke organizacije. Slovenski klub za nemške doge v svoji vlogi izjavljajo, da nimajo interesa, da bi se ukvarjali z vzrejo, v isti vlogi pa navajajo podatek, da se želijo včlaniti v mednarodno društvo za nemške doge, kjer obravnavajo tudi vzrejo. Mnenje vseh članov UO je, da bi morali člani kluba bolj aktivno sodelovati s klubom za velike pasme, oz. njihovo sekcijo za nemške doge.

Sklep UO 8/8: Vloga Slovenskega kluba za nemške doge za včlanitev v Kinološko zvezo Slovenije se zavrne.

UO je zavzel načelno stališče, da ne bo včlanjeval v KZS društev ali klubov, ki imajo v svojem nazivu ali delokrogu konkretno pasmo ali pasemsko skupino, če je za konkretno pasmo s koncesijo KZS že pristojen kakšen pasemski klub ali komisija. Nekaj primerov takšnega včlanjevanja iz prejšnjega mandata kaže na nesprejemljivost včlanjevanja takšnih organizacij, saj to med lastnike in vzreditelje zgolj vnaša zmedo, prej ali slej pa se pojavijo razprtije med takšnimi organizacijami. Praviloma je v ozadju spor ali nesoglasje ali prepričanje, da bi novi navdušenci iz takšnega ali drugačnega razloga lahko bolje delali. To pa ni dobra popotnica in takšne organizacije ne krepijo KZS, ampak jo slabijo.

Ljudje, ki se niso v stanju uveljaviti v obstoječi organizaciji (klubu) in s svojim delom in organizacijskim prispevkom pokazati, da lahko uspešno delajo na svojem področju, bodo tudi v novi organizaciji težko delovali tvorno in povezovalno.

V konkretnem primeru nemških dog je nekaj zavzetih posameznikov sestavilo elemente zelo ambicioznega strokovnega programa na področju nemških dog, zelo na hitro se želijo tudi včlaniti v evropsko zvezo za nemške doge. Med pobudniki ni niti enega kinološkega sodnika, imajo pa ambicijo, da se bodo strokovno ukvarjali s področjem nemških dog na nacionalni in na mednarodni ravni. Navajanje, da novi organizaciji ne gre za vzrejo je popolnoma protislovno v primerjavi s predloženim strateškim načrtom, saj je vzreja dejavnost, ki zajema vrsto strokovnih področij in ne zgolj izvajanja vzrejnih pregledov.

Poleg tega je UO prejel stališče sedaj matičnega kluba (SKVPM), da so že predhodno vložili vlogo za včlanitev v taisto evropsko zvezo, v katero se želi včlaniti zainteresirana organizacija.

UO napotuje zainteresirane posameznike, da v sodelovanju s SKVPM okrepijo delovanje sekcije za doge v SKVPM in v sodelovanju vzpostavijo pogoje za morebitno osamosvojitev kluba za nemške doge, če bodo zato ustvarjeni vsaj minimalni pogoji (predvsem z akti KZS skladen sestav strokovne komisije bodočega kluba). UO načelno ne nasprotuje ustanovitvi posebnega kluba za nemške doge pod pogojem soglasja sedaj pristojnega kluba (SKVPM).

http://www.kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/ZAPISNIK%20-%208.%20seje%20UO%20KZS11.05.2010.pdf

Pa gremo po vrsti. Bom začela na koncu. Saj zadnji stavek postavi vse na glavo.

1. Tole je del mnenja pristojnega kluba:
UO SKVPM nima zadržkov glede včlanitve novonastalega kluba kot ljubiteljske organizacije v članstvo KZS .Vodstvo in člani kluba se naj dokažejo z delom in aktivnostmi, nakar se bodo naši člani lastniki in ljubitelji dog sami opredelili v katerem klubu želijo združevat svoje interese!
Podpisana sta predsednik VK in predsednica kluba.

Torej, če damo skupaj mnenje kluba, ki je "za konkretno pasmo s koncesijo KZS že pristojen" in zadnji stavek iz razlage sklepa, ki pravi, da UO KZS "načelno ne nasprotuje ustanovitvi posebnega kluba za nemške doge pod pogojem soglasja sedaj pristojnega kluba", ugotovimo, da je nekaj hudo narobe, predvsem pa vidimo dejstvo, da klub očitno razume, kaj je ljubiteljsko združevanje "istomislečih", krovna organizacija pa ne. Še več, krovna organizacija očitno vidi v takšnem združevanju in pridruževanju grožnjo zase (slabitev KZS) in očitno kar prezre soglasje sedaj pristojnega kluba. Huh, hudo. Je res nekaj 10 ljudi, ki se združijo kot ljubitelji neke točno določene pasme, grožnja KZS?

Očitno UO meni (9 članov), da tisti, ki se ne združujejo v že obstoječih klubih, temveč težijo za novimi organizacijami, to počnejo zato, ker želijo: delati zmedo, iskati razprtije, povzročati spore in nesoglasja, so samo navdušenci, ki mislijo, da znajo delati bolje, se niso v stanju uveljaviti v obstoječi organizaciji ...
Hm ... Prav zanimivo. Kaksno podn mnenje "vrhov slovenske kinologije" o slovenskih lastnikih nemških dog. Verjetno je podobno tudi do lastnikov drugih pasem, ki niso v kakšnem od že obstoječih pasemskih klubov.

Niso pomislili, da pač ljudje želijo delati kaj drugače in ne tako, kot (ne)delajo že leta (hm ... desetletja) nekje drugje? Da je v današnjem svetu pač normalno, da obstaja možnost, da se ljubiteljsko organiziramo, kakor želimo in da podlage za takšno naše početje niso v vseh najslabših pogledih, temveč je še kje drugje kaj pozitivnega in ne samo v tistem, kar je že pod KZS? Ni nihče pomislil, da želi kdo energijo namesto za prepričevanje "zaslužnih" po klubih in društvih o koristnosti sprememb porabiti za kaj koristnejšega? Recimo za takojšen uspešen začetek dela v neki "z zgodovinskimi zaslugami" neobremenjeni novi organizaciji? Kot je videti, se "upravniki" celo bojijo delovnih in ambicioznih ljudi in menijo, da lahko takšni novinci KZS le škodijo. Vsekakor bi najbrž "člani novega kluba" do sedaj "že bolj aktivno sodelovali s klubom za velike pasme, oz. njihovo sekcijo za nemške doge", če bi to želeli. Očitno ne želijo in ker ne želijo, tudi do drugih združevanj pod okriljem zveze nimajo pravice?

Namesto veselja, da nekdo sestavi ambiciozen strokoven program in se želi čim prej včlaniti v tujo pasemsko zvezo, jih dobi po glavi kot največji in povsem nesposoben disident.

Pravila evropske pasemske zveze pravijo, da je lahko član te zveze samo en "Great Dane Club" v državi, ki pa mora biti član nacionalne zveze, torej pri nas KZS. V nacionalni zvezi nimamo kluba za nemške doge, temveč samo sekcijo v nekem klubu skupka pasem, še manj imamo klub nemških dog včlanjen v evropsko pasemsko zvezo. Ne obstoječi sekciji krovni klub in ne sekcija nista v vseh desetletjih (ali koliko že?) delovanja postala člana evropske zveze. Hm ... Pa pri njih glede na soglasje k vstopu novega kluba v KZS sploh nimajo s tem nikakršnega problema. Ga imajo na KZS? Uau! Zakaj bi krovno organizacijo motilo, če se neka potencialna članica želi včlaniti v neko evropsko pasemsko organizacijo? Precej nelogično. Zakaj jih moti, da želi "nekaj zavzetih posameznikov" (beri: nekaj 10 članov je očitno za UO KZS "nekaj posameznikov") več izvedeti o "svoji pasmi", česar že leta niso dobili v domovini? Pa želijo sodelovati pri dejavnostih, ki se jih v okviru te evropske zveze gredo ... Torej, novo znanje za KZS ni sprejemljivo, če ne prihaja iz KZS? Kdaj je bilo nazadnje kaksno predavanje za lastnike nemških dog? Pred ohoho leti na neki novoletni žurki. Hvala za takratne informacije. So bile nadvse dobrodošle. Nima nihče nič za povedati o nemških dogah? Je vsem vse jasno? Ali pa se morda na tem področju pripravlja ena huda nevihta - v smislu predavanj, predstavitev, spoznavanj, druženj ... Je morda moteče, ker se ljudje pogovarjajo, načrtujejo, se družijo ... in želijo zase in za svoje pse le najboljše?

Zanimivo je stališče iz razlage sklepa, da "je vzreja dejavnost, ki zajema vrsto strokovnih področij in ne zgolj izvajanja vzrejnih pregledov". Kaj pa naj bi to bilo? Če se zdajle odločim vzrejati in se včlanim v pasemski klub pod okriljem pristojnega kluba, ki je pod KZS, dobim poleg vzrejnega pregleda in papirologije, ki sledi iz prijave paritve, kaj? Vzrejnega referenta, ki pogleda in popiše mladiče in tetovirnega referenta, ki jih tetovira? Še kaj? Kakšno strokovno predavanje za "mlečnozobe" vzreditelje? Kakšno splošno predavanje o kotitvi: kaj rabiš, kako mladiče ven vlečeš, kako pomagaš in ukrepaš, pa kako veta sredi noči prikličeš? Kakšno strokovno predavanje o boleznih pri pasmi ali o genetiki? Morda o vzrejnih kombiniranjih? Pa morda o tem, kako se dogo vzgaja, da me ne bo vlačila po slovenskih ulicah in gmajnah kot cucka za seboj? Ali pa je mišljena za strokovno izdelava rodovnika (natipkaš, vstaviš list v printer in ... voila)? Torej, kaj spada pod "strokovno področje", ki ga ne more pokriti stroka "na trgu", temveč samo "stroka" v KZS? Zakaj tega že ne izvaja? Pa karkoli to že je. Če že izvaja "vrsto strokovnih dejavnosti", bi bilo precej smotrno, da lastniki oz. potencialni lastniki/kupci/vzreditelji nemških dog vemo za to, da se lahko vključimo, saj znanje velja in nam ga nekaterim nikoli ni dovolj.

Je potrebno za organiziranje takih dejavnosti, na katere povabiš svetovne pasemske eminence, imeti čez vzrejo, imeti v klubu hordo sodnikov? Ne more organizirati takih reči nekdo, ki se na organizacijo spozna, sam strokoven del dogodka pa "odigra" tisti, ki veliko ve, ki ima reference in se je (tudi v zadnjem času) pokazal kot kompetenten sogovornik na konkretnem področju? Naj gre za domačega ali tujega kinološkega ali vzrejnega strokovnjaka, naj gre za domačega ali tujega veterinarja, naj gre ... Je to to: kar ni v KZS je zanič, oz. kar ni v KZS ni strokovno, oz. kar ni v KZS je (pre)navadno?

Se lahko po logiki UO KZS s čemerkoli pasemskim ukvarjajo izključno le sodniki? Koliko sodnikov nemških dog pa imamo? Takih, ki jih tudi vzrejajo. Ali je dovolj samo to, da je sodnik, o pasmi pa dejansko nima pojma, ker je specialist za jazbečarje? No ja, saj jazbečarji pašejo fajn k velikim pasmam in jih v Evropi v psarnah ponekod lahko vidimo z velikimi pasmami v parih. V razlagi sklepa pravijo, da "med pobudniki ni niti enega kinološkega sodnika". Torej, pri dogah manjkajo sodniki za oceno zunanjosti? Torej sodniki, ki sicer poznajo pasmo z razstav in sojenj, vzrejajo je pa ne? Ali je potem boljši strokovnjak za vzrejo neke pasme (govorim o morebitnih predavanjih o vzreji ali o pasmi ali o vzgoji in ne o vključevanju v vzrejna pravila, saj vsi priznavamo pristojnost za le-ta že obstoječemu krovnemu domačemu klubu) sodnik, ki ne vzreja in ki ne živi s pasmo? Samo da je v KZS? In samo da je sodnik? Ni ok, da je v nekem tujem klubu? Se gre po logiki, da se v KZS dogaja vse "znotraj" - v klubih in krovni organizaciji so priznani samo "notranji" strokovnjaki? Torej "stroke" zunaj KZS ni in se je ne da najeti? Se pa verjetno da najeti strokovnjake iz KZS? Upam vsaj. Kdor je zadovoljen z "domačim" znanjem. Ker pa se je svet že pred mnogimi leti odprl tudi za Slovence, pač nekateri samo z "domačim" nismo več zadovoljni in si želimo še kaj več.

V PSD KZS piše:
PREDAVATELJ ZA KINOLOGIJO je strokovno usposobljen kinološki delavec, ki ga imenuje Komisija za izobraževanje in izpite pri KZS.
Pogoji za pridobitev naziva so:
- strokovnjak na svojem podrocju (kinološki sodnik z vsaj 5-letnim stažem, doktor veterinarske medicine, uspešen tekmovalec, uspešen vaditelj, ipd.);
- ustrezne predavateljske sposobnosti.


Torej, samo "notranji" se sploh lahko ukvarjajo s kinološkimi predavanji, ali kako? Če nisi v KZS, si nič in ne znaš nič? Je zato opomba piscev razlage sklepa o manjkajočih kadrih v novem klubu?
Ups, morda pa je point v tem, da med ustanovnimi člani ni sodnika? Aha, bi znalo biti to. Upam sicer, da ne, pa vendar ...

Povsem mimogrede in v posredni zvezi s tem pisanjem: Kako pa to, da vzreditelj (recimo z dolgoletnim, uspešnim in odgovornim vzrejnim stažem) ni na zgornjem seznamu "ustreznega kadra za naziv predavatelj za kinologijo"? Dolgoletni vzreditelji nimajo znanja, ki bi ga lahko prenesli na druge, morda tiste, ki z vzrejo komaj začenjajo? Samo, da je sodnik, pa ima vse znanje tega sveta? Tudi praktično znanje, čeprav morda nikoli ni potegnil na svet nobenega mladiča nobene pasme? Ponovno uau!

Pa še malo pravil, ker pač na pravilih sloni delovanje vseh, od najmanjše pa do najbolj krovne (očitno tudi kompetentne) organizacije:

Statut KZS pravi:

1. člen
(1) Kinološka zveza Slovenije je zveza kinoloških društev in drugih društev ter njihovih zvez (v nadaljevanju članice), ki se v Republiki Sloveniji združujejo zaradi uresničevanja skupnih interesov in delovanja na področju kinologije.

20. člen
(1) Članica Kinološke zveze Slovenije je lahko vsako kinološko društvo, in sicer bodisi ljubiteljsko društvo psov, pasemsko društvo, zveza, klub uporabnostnih psov ter društvo ali klub za šolanje psov, ki je registrirano v Republiki Sloveniji.
(2) Članice Kinološke zveze Slovenije so lahko tudi druga društva, ki na področju kinologije delujejo zgolj posredno in se s kinološko dejavnostjo ukvarjajo zgolj za lastne potrebe.


Nikjer zgoraj ne najdem člena, ki bi vseboval prepoved vključevanja v zvezo društvom, ki imajo "v svojem nazivu ali delokrogu konkretno pasmo ali pasemsko skupino, če je za konkretno pasmo s koncesijo KZS že pristojen kakšen pasemski klub ali komisija". Najde kdo drug? Kot je videti, veljajo poleg tega statuta še skrivnostna "načelna" pravila.

21. člen
(3) Pasemska društva ali pasemski klubi so tista društva oziroma klubi, ki združujejo člane po pasmah ali pasemskih skupinah.
(4) Društva ali klubi iz tretjega odstavka tega člena skrbijo za kakovosten razvoj svoje pasme in njeno razširjenost ter v zvezi s tem prirejajo kinološke prireditve, razen prireditev, na katerih se preizkuša delo psov lovskih pasem.


Je v tej točki mišljeno, da morajo biti društva in klubi samozadostni, torej morajo imeti za kakovosten razvoj pasme svoje sodnike in strokovnjake, in ne morejo/smejo najemati drugih? Zakaj pa potem strokoven kader kroži od prireditve do prireditve (sodniki, razni delegati ...). Ne more neko društvo skrbeti za razširjenost pasme drugače kot z vzrejo in preko sodnikov? Saj bodo (so) menda člani tudi vzreditelji? Še nisem slišala, da bi za razširjenost neke pasme skrbeli kinološki sodniki (pri konkretni pasmi ni drugih kot sodniki za ocenjevanje zunanjosti, saj za nemške doge ni predpisanih delovnih izpitov ali drugih preizkusov). Sem pa že doživela navdušenje nad mojo psico in posledično odločitev za nakup pasemskega predstavnika - ker sva bodočega lastnika za pasmo navdušili midve, nobenega sodnika ni bilo nikjer zraven. Tudi vzreditelja ne, jaz pa nisem vzrediteljica. Hm ... In če sem v klubu, v katerem nimamo sodnikov, ne morem več tega početi, ker to lahko dela le strokoven kader? Huda je tale.

21. člen
(6) Za vzrejo ene pasme ali pasemske skupine psov je lahko na območju Republike Slovenije pristojno samo eno pasemsko društvo, ki je član Kinološke zveze Slovenije. O tem na podlagi predloga Komisije za strokovna vprašanja odloči Upravni odbor in to navede v pogodbi ob včlanitvi ali v aneksu k tej pogodbi. Pogoji za vodenje vzreje in drugih strokovnih nalog so določeni v Pravilniku o strokovnem delu KZS.


Nam je jasno, da je za vzrejo pristojno že obstoječe krovno pasemsko društvo, torej o tem ne bo treba nikomur odločati in 6. točka tega člena ni relevantna za konkreten klub, ki se želi pridružiti. Ponavljam - saj menda neko društvo ali klub lahko koristi "storitve" nekega drugega društva ali kluba? V konkretnem primeru pasemskega kluba, ki pokriva strokovni del vzreje nemških dog? To je namreč celo zapovedano.

21. člen
(7) Vsako pasemsko društvo, ki je član Kinološke zveze Slovenije, ima poleg pravic iz prejšnjega odstavka tudi pravico do opravljanja strokovnega dela na področju vzreje pasme psov, za katero mu je Kinološka zveza Slovenija podelila pristojnost.


Ta pravica razumljivo odpade, ker za strokovno delo na področju vzreje že deluje drugo pasemsko društvo. Kakšen zaplet v zvezi s tem? Nikakršnega.

22. člen
(1) Članstvo v Kinološki zvezi Slovenije je prostovoljno.
(2) Kandidat za člana v Kinološki zvezi Slovenije mora za sprejem v članstvo vložiti pisno vlogo.
(3) K pisni vlogi iz prejšnjega odstavka tega člena je treba priložiti:
- ustrezen sklep Skupščine kandidata ali sklep drugega organa, ki ima po statutu kandidata pravico odločati o včlanjevanju člana v združenja in zveze;
- v primeru že ustanovljenega društva s strani pristojne upravne enote overjen statut kandidata ali njegovega drugega akta, v katerem so zajeta temeljna pravila njegovega delovanja, v primeru še ne ustanovljenega društva pa osnutek statuta kandidata ali njegovega drugega akta, v katerem so zajeta temeljna pravila njegovega delovanja.
(4) Kandidat za je sprejet v članstvo Kinološke zveze Slovenije v trenutku podpisa pogodbe o včlanitvi, razen če je z navedeno pogodbo drugače dogovorjeno.
(5) Ob podpisu pogodbe o pristopu mora novo sprejeta članica Upravnemu odboru Kinološke zveze Slovenije dostaviti s strani pristojne upravne enote potrjen in s Kinološko zvezo Slovenije usklajen akt o ustanovitvi ali drug temeljni akt in kopijo odločbe o registraciji sprejete članice.
V primeru podelitve strokovnih nalog iz 11. člena tega statuta, mora novo sprejeta članica dostaviti tudi seznam članov Strokovne komisije, ki mora biti v skladu z določili 74. člena tega statuta in potrjen od Komisije za strokovna vprašanja.
(6) Nova sprejeta članica mora Kinološki zvezi Slovenije plačati pristopnino v višini, ki jo vnaprej določi skupščina Kinološke zveze Slovenije. Način plačila pristopnine je določen v pogodbi o včlanitvi članice v Kinološko zvezo Slovenije.


Vidi kdo kakšne posebne pogoje? Namreč ti, ki so navedeni v tem členu, so bili menda izpolnjeni v celoti. Tudi v sklepu in njegovi obrazložitvi nikjer ni navedeno, da kaj manjka. Za strokovne naloge se nov klub ne poteguje, torej zanj drugi odstavek 5. točke odpade. Je kje kaj med vrsticami? Da je treba dodati potrdilo, da v novem klubu ni in ne bo takih članov, ki bi želeli: delati zmedo, iskati razprtije, povzročati spore in nesoglasja, da med njimi ni navdušencev, ki mislijo, da znajo delati bolje in takih, ki se niso v stanju uveljaviti v obstoječi organizaciji? Jaz teh pogojev ne vidim.

41. člen
(1) Pristojnosti Upravnega odbora so:

med drugim tudi:
- odloča o sprejemu novih članic v Kinološko zvezo Slovenije in o prenehanju njihovega članstva;

V konkretnem primeru menda misli 9 članov UO enako. Očitno novih članic ne želijo, ker le-te ponavadi "slabijo" KZS? S tem se odrekajo tudi novim članarinam, novim prireditvam, predvidenemu porastu števila lastnikov pasemskih psov, predvidenemu večjemu številu vključenih nemških dog v razne oblike šolanja ... in mnogim pristojbinam od vseh teh dejavnosti. Je morda bolje, da nemške doge niso šolane? Bo šlo to komu na kakšen poseben mlin? Mogoče tistim, ki že sedaj ne marajo nemških dog v svojih šolskih vrstah (ker kljub veliki strokovnosti ne znajo z njimi ali ker ne pašejo skupaj z njihovimi "manjšimi" šolarji)? Morda tistim, ki se zavzemajo za prepoved nekaterih pasem, ker so doge večinoma težje od lastnikov, torej lastniki ne dosegajo 30-kilogramskega dodatka na pasjo težo in se ne bodo več mogli sprehajati z njimi? Pa morda zagovornikom višinske omejitve "nad 40 cm" (doga namreč zraste nad 70 cm, hm ...), saj ni preveč dobro, da je veliko lastnikov v KZS, ker bodo z njimi problemi ob morebitni uvedbi tega pravila?

Po neuradnih informacijah je v Sloveniji cca 500 predstavnikov pasme nemška doga (kadar govorimo o pasmi, govorimo seveda o rodovniških psih). Koliko lastnikov je v klubu, kamor spada dogaška sekcija in koliko predavanj je bilo zanje že izvedenih? Koliko kinoloških prireditev in koliko drugih dogodkov? S koliko tujimi strokovnjaki so povezani, koliko obveščanj o "trendih in spoznanjih" (tudi pri boleznih) v pasmi so izvedli? ... Nikakor ne trdim, da to morajo početi, trdim pa, da imamo ljubitelji te pasme pravico pričakovati več in če tega "več" ni oz. ni mogoče udejaniti, se imamo pravico organizirati drugače. Ok, boste rekli, da to vsekakor lahko stori kdor hoče, v KZS pa sprejmejo samo tiste, ki jih oni hočejo. Tudi prav, vendar je KZS edina "uradna" pasemska organizacija v RS. Kaj pa sedaj? Razumem, da je treba v primeru, da si pod kapo KZS, delati po njihovih pravilih. Mi je povsem jasno in pravila sprejemam brez ugovora, pa kakršnakoli že so. Vendar tega, kar so zapisali v razlagi sklepa, ni nikjer v pravilih, ki so dostopna javnosti. So kje še kakšna skrita pravila, na katera se naslanjajo člani UO? Korektno bi bilo, da javnost izve zanje, saj je le tako mogoče, da bodo vsi, ki si želijo priti v KZS vedeli, kakšna so in se po njih tudi ravnali, sploh pa ob želji vstopiti v KZS svoja pravila v celoti prilagodili KZS-jevim pred uradnim formiranjem kluba ali društva. Po sistemu "ta mi paše, tisti pa ne" pač ni mogoče delati in delovati nikjer, mogoče le v "prijateljskih" elitnih krogih ali v zasebni skupnosti, kar pa KZS že zaradi monopolne vloge pri vzreji (pravila FCI) ne sme postati.

Še vedno upam, da bodo po bogatih pisanjih, ki so šibala okrog v teh dneh, posamezni naslovniki le pogledali še enkrat svoja lastna pravila in ugotovili, kaj pravijo, ter kaj je v korist in kaj v škodo KZS in prihodnosti celotne slovenske kinologije. Če res meni vseh devet članov UO, ki so sprejeli tak sklep in kot so zapisali v razlago sklepa, potem ... bo najbrz nastopila tišina pred viharjem, kar pa si verjetno nihče ne želi. Ne tisti v in ne tisti izven KZS. Zmagovalcev v takšnem sporu ne more biti, temveč smo vsi poraženci. Na pse seveda pri vsem le malokdo misli. Na tiste, ki so že po KZS knjigah in na tiste, ki bi utegnili tja še priti. Tudi "navadni" ljudje, ki imajo samo radi nemške doge, ne bodo potegnili iz tega nič pozitivnega, le še bolj odmaknjeni bodo ostali. Res to hočemo za prihodnost? Upam, da ne.

Slovenskemu klubu za nemške doge vsekakor želim, da čim prej doseže vse zastavljene cilje in preseže vse ovire, ki so jim postavljene na pot na začetku. V nadaljevanju ne dvomim, da bodo v slovenski dogaški svet prinesli mnogo zanimivega in prepotrebnega zanja ter novih aktivnosti, predvsem pa mnogo dobrega za pse in njihove lastnike.

Jana Pahovnik
2.6.2010


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov
Poslano od: Uma , sreda, 02.06.2010 : 12:35:26
Tudi sama sem brala ravno včeraj tale zapisnik in me je stvar sicer nekoliko presenetila, po drugi strani pa če dobro pomislim, niti ni tako nesmiselna. Če dobro pogledaš zapisnike namreč nikjer ni zasledit in je po moje napačno interpretirano, da KZS ne želi novih članov, v istem zapisniku ali enem nazaj so namreč včlanili dva ali tri lokalna društva. Je pa res, da so sklenili, da ne podpirajo drobljenja obstoječih pasemskih klubov. To ne pomeni, da se klubi ne smejo ustanavljat, da ne smejo počet, da jim kdorkoli karkoli opredeljuje in oporeka, ampak pač KZS v svojem članstvu novih pasemskih klubov ne želi, zato ker ti že obstajajo. Razlog zato pa pomoje tiči v tem, da v preteklosti takšni klubi niso prinesli nič kaj dobrega, ampak resnično samo razprtije. Recimo primer, ki sem ga površno zasledila relacija Slovenskega kluba za retrieverje in Kluba za zlate prinašalce. Jaz to razumem podobno kot tendenco po tem, da v Sloveniji naj ne bi bilo več občin kot jih je sedaj, ker je preteklost pokazala, da to ne prinaša nič dobrega. In enako dojemam tudi tukaj.

In če je problem zgolj v tem, da se v klubu nič ne dogaja, je umestno vprašanje zakaj ti zagnani člani, ki bi sedaj ustanovili nov klub ne naredijo tega znotraj obstoječega kluba? Resnično je vprašanje zakaj? Znotraj kluba že imajo svojo sekcijo, zakaj ta sekcija ne organizira stvari in se zavzema za stvari, za katere bi se zavzemal nov klub?

Nočem se zdaj spuščat v konkreten primer pasme, o kateri piše Jana, ker je ne poznam. Mogoče celo napačno sklepam po svojem klubu, kjer je vsak ki bi želel za določeno pasmo, ki spada pod okrilje narediti kaj več dobrodošel in ga bo klub definitivno podprl. Pa smo na ta račun tudi v našem klubu ustanovili sekcijo, ki je imela približno tako ambiciozen načrt, ki se je na začetku realiziral, klub je po svojih močeh prispeval finančna sredstva, pa je navdušenje upadlo in iz tega ni bilo nič. In posamezniki, ki znotraj kluba ne naredijo nič, potem pa bi naenkrat "na svojem" pa oh in sploh in ne vem kaj, do tega sem tudi jaz rahlo skeptična.

Mislim, da če bi se posamezniki, ki imajo takšne ambicije, kot člani obstoječega kluba že izkazali s svojimi dejavnostmi, če bi se izkazalo, da je sekcija nemških dog v SKVPM tako močna, aktivna, ambiciozna in strokovna, da presega okvirje kluba, brez težav ustanovil nov klub. Vendar to iz vsega zgoraj napisanega ni aktivno in ni mi razumljivo, zakaj zgoraj navedene dejavnosti v okviru obstoječega kluba niso izvedljive. Pa dobro, spet sem na konkretnem primeru, o katerem niti nočem razpravljat. Samo pač povedat, da mi je načelno stvar o nedrobljenju pasemskih klubov povsem logična in razumljiva, ker lahko prekorači vse mere smiselnega. V kolikor pa se motim in ima konkreten klub resnično utemeljene argumente in združuje prav vse vzreditelje/lastnike dog in ne samo peščice, ki ima določene ambicije, pa sem prepričana, da je potrebno samo sklicat en sestanek na KZS in se da marsikaj dogovorit.


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov
Poslano od: Lanabela , sreda, 02.06.2010 : 13:38:09
Mislim da je problem samo pri ustanavljanju novih pasemskih klubov, ki bi radi urejali tudi vzrejo. Kar je povsem logično, saj nastane silna štala, kadar se za isto pasmo v isti organizaciji (KZS) pojavita dva kluba z različnim pristopom (primerov je že bilo nekaj, koristi ni bilo nobene). to, da se klub, ki nima niti enega kinološkega sodnika z vzrejo ukvarjati ne more, je pa po moje tudi jasno. Bolj smotrno je ustanavljanje sekcij znotraj klubov. In če neka skupina z delovanjem že obstoječega kluba ni zadovoljna, naj se raje potrudi, da bo klub začel delovati kot se spodobi. Glede na to, kako so vzreditelji skregani med sabo, bi imel nazadnje vsak svoj klub.


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov
Poslano od: Jana , sreda, 02.06.2010 : 14:13:23
McKruster, sem mnenja, da je popolnoma vseeno, kaj podpirajo in cesa ne, dokler ni tega zapisanega v statutu, ki je pac podlaga za vclanjevanje. Zato pri zavrnitvi pac ne more vzdrzati neko nacelno mnenje, da je bolj luskano, ce so samo ze obstojeci klubi, pa ceprav se v njih pac veliko ne dogaja.

Ce nekatere clane sprejemajo, drugih pa ne, gre za diskriminacijo, ker se pac eni imenujejo tako, drugi pa drugace in ker je enim ljubsa ena pasma in so si zadali cilje okrog nje, drugim pa pac na splosno nekaj drugega, kar je ocitno v skladu z naceli skupine, ki o tem odloca, nima pa prav nobene zveze z veljavnimi pravili.

Zakaj ti clani novega kluba niso kaj konkretnega storili v zvezi s klubskim dogajanjem v sekciji, si lahko nekaj preberes v Odprtem pismu predsedniku KZS (http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=1580), poleg tega pa je bil eden od ustanovnih clanov nekaj casa tudi predsednik sekcije v pristojnem klubu.


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: deteljica , sreda, 02.06.2010 : 14:32:12
če je lahko ime enega kluba KD Pluton, pa naj oni vložijo novo vlogo s imenom KD Dogec,
če pa še to ne bo dovolj pa naj se imenujejo kako drugače. Kaj bodo pa delali in kakšne seminarje bodo imeli jm itak ne more noben dirigirat, ker baje itak niso za vzrejo zaineteresirani torej tovrstne kocesije ne rabijo.
Druga možnost- naj naberejo polno članov in odstavijo zdajšje vodstvo nedelujočega kluba na prvih volitvah.
Tretja možnost- naj delujejo pač izven KZS, dokler se klima ne spremeni.


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: AngSeter , sreda, 02.06.2010 : 21:09:16
Piše tudi, da se pod obstoječo obliko ne morejo vključiti v EuDDC in citiram iz odprtega pisma:
"Dejstvo je tudi, da smo zaradi odsotnosti v EuDDC odrezani od najpomembnejših informacij, ki zadevajo pasmo, oziroma jih dobivamo “iz druge roke”."

In to, da se ne držijo lastnega statuta je katastrofa in KZS postavi na še bolj majave noge, kot je že. A so pravila napisana za okras? A so res postali sami sebi namen in da je strokovnost spakirala kovčke?!Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Starka , sreda, 02.06.2010 : 22:07:26
KZS ima preveč denarja od vzrediteljev ter razstavljalcev in bodo kot že v preteklosti šli raje na sodišče in gladko izgubili! Stara praksa. KZS se mora držat pravil stauta, zakona o društvih in še kakšnega akta, v kolikor ne, je to samovolja nekaterih posameznikov, katerim se prav sladko žvižga kaj je prav in kaj ne. Samo, da imajo svoje funkcije in moč za katero so bili v preteklosti tako prikrajšani. V kolikor člani novo ustanovljenega društva niso bili v kakšnem disciplinskem postopku in imajo statut v skladu s statutom KZS in so uradno registrirani je vsakršno nesprejetje v KZS samo nek osebni interes posameznikov ali celotnega UO. Vsak se ima pravico včlaniti v društvo ali zvezo, v kolikor izpolnjuje pogoje, ki jih določajo pravni akti. Tako dolgo dokler ima KZS vzreditelje in razstavljalce ji ni potrebno skrbeti za delo advokatov, saj to plačajo članice KZS. Če bi člani UO, ki sprejemajo tako pomembne sklepe bili zavezani, da za napačne odločitve odgovarjajo s svojimi lastnimi sredstvi, bi prekleto premislili a bodo odgovarjali, se pogovarjali in bili dosegljivi za reševanje problemov ali bodo plačevali odvetnike, da za njih mislijo in se pravdajo. Sedaj je tako če nisi z mano si proti meni, pa čeprav imaš prav ali so tvoje ideje koristne.

 LP, Romana


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , sreda, 02.06.2010 : 23:20:08
Meni je dejansko vseeno, kako se obnasajo znotraj organizacij in makrooganizacije, kdo ima koga rad in za kaj trosijo denar. Vse to je najbrz smiselno, da zanima clane clanic. Prav tako me ne zanima, kaksna pravila si "na noter" izmislijo, "na ven" morajo bit po veljavni slo zakonodaji in jih moramo potem vsi upostevat v vseh primerih. Ce predvidevajo razne "nacelne" izjeme, naj jih predvidijo v pravilih in pac potem izvajajo, ko so pravila sprejeta in objavljena oz. ko zacnejo veljati. Trenutno so pravila taka kot so.

In tako bi moralo biti v tem in v vseh primerih.

Kot je moj komentar predolg in neustrezen :P, je predolga in neustrezna razlaga sklepa. Kaksna razlaga nekega sklepa pa sploh je to? In kaksen je moj komentar? Oboje je bluzenje in nakladanje. Razlika je v efektu. Sklep in njegova razlaga prizadeneta cez 50 ljudi, ki so racunali, da veljajo napisana pravila za vse in potegne za seboj posledice in stroske, moj komentar pa je verjetno samo ujezil nekaj posameznikov (konstruktorjev sklepa in njegove razlage), meni pa nudil nekaj zabave, vendar nima nikakrsnih posledic na delovanju katerekoli organizacije ali posameznika, prav tako ne prinasa stroskov.

Nakladanje in bluzenje o zadevah, ki jih nikjer v pravilih sploh ni.

Deteljica, nekateri tvoji predlogi imajo sistemske napake ;D
- nikjer v pravilih ni navedeno, kaksno mora biti ime, ali da ni primerno tisto ime, ki vsebuje navedbo pasme, zato ga je nesmiselno spreminjati,
- ne verjamem, da je komu v interesu odstavljanje kogarkoli, na kar nekako kaze ze sama ustanovitev "novega" kluba; za vse je namrec zagotovo dovolj prostora (in dela),
- za vstop tja, kamor nameravajo it, rabijo biti v edini slovenski krovni interesni organizaciji.

Kaj pa zdaj?
Nic, ker so pravila znana, jasna in v tem trenutku veljavna :)


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Uma , četrtek, 03.06.2010 : 08:33:33
Samo nekaj meni ni jasno. A je dejansko kinološka zveza dolžna sprejet vsak klub, ki si to zamisli in je pripravljen plačat tistih 3000 eur?


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , četrtek, 03.06.2010 : 11:27:49
Zakon o drustvih: (http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&sm=k&q=zakon+o+dru%C5%A1tvih&mandate=-1&unid=UPB|C84238EA75D33C87C125761D002A17A3&showdoc=1)

2. člen
(pravica do združevanja v društva)

(1) Združevanje v društva je prostovoljno.

(2) Vsakdo lahko postane član društva pod pogoji, ki jih društvo določi v temeljnem aktu.

(3) Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva.


Temeljni akt KZS je statut (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/zveza-clanstvo/statut-kzs/), ki pravi:

20. člen
(1) Članica Kinološke zveze Slovenije je lahko vsako kinološko društvo, in sicer bodisi ljubiteljsko društvo psov, pasemsko društvo, zveza, klub uporabnostnih psov ter društvo ali klub za šolanje psov, ki je registrirano v Republiki Sloveniji.


Osnovni princip drustev in zvez je, da se vanje posamezniki in pravni subjekti vkljucujejo prostovoljno in nobene potrebe na splosno ni, da bi nekdo (ali skupina ljudi) prostovoljno silil v neko drustvo ali zvezo, ce tega ne zeli in mu ni interes. To se v resnici ne dogaja. V primeru KZS pa je zadeva zelo drugacna. KZS je zaradi pooblastila FCI EDINA institucija v drzavi, preko katere lahko posameznik ali drustvo deluje pod okriljem FCI. Torej, prostovoljnost je omejena, saj se je tisti, ki zeli delovati nekje zunaj ali znotraj v okviru FCI, primoran vkljuciti v KZS. Tako je tudi v tem konkretnem primeru. Zelijo se vkljuciti v EuDDC, ki ima za pogoj, da si v nacionalni zvezi, ki ima pooblastila od FCI. Tako nimajo nikakrsne izbire. Tega se vse premalo zavedate. KZS je dolzan sprejeti clane. Ne samo zaradi domacega zakona o drustvih, temvec tudi zaradi pooblastil FCI.

STATUTES OF THE FCI (http://www.fci.be/uploaded_files/97-2009-annex1-en.pdf)

Article 3 Non-discrimination and stance against racism
Discrimination of any kind against a country, private person or groups of people on account of ethnic origin, gender, language, religion, politics or any other reason is strictly prohibited within the FCI and punishable by suspension or expulsion.

Article 4 Promoting friendly relations
The FCI shall promote friendly relations :
(a) between sections, members, contract partners and organisations. Every person and organisation involved in the dog world is obliged to observe the statutes, regulations and the principles of fair play ;
(b) in society for humanitarian objectives.


Ce zeli KZS uveljaviti pravilo samo enega pasemskega kluba, mora to zapisati v pravila. Zaenkrat pise v pravilih le, da se da pooblastilo za ukvarjanje z vzrejo posamezne pasme samo enemu klubu.

Pri konkretnem Klubu za nemske doge je onemogoceno odlocanje po nacelu prostovoljnosti vkljuciti se v KZS ali ne. Ker je KZS edina organizacija v Sloveniji, ki jim lahko omogoci delovanje v EuDDC, so primorani vstopiti vanjo. In kako jim lahko proti pravilom, ki sedaj veljajo, KZS to onemogoci? Tako, da jih kljub svojim pravilom in pravilom FCI ne sprejme? In kako lahko zagovarjate njeno pocetje, ki nima podlag v pravilih? Nacelna mnenja, da je bolj prav, da je samo en klub in da je bolje, da so vsi v enem klubu in da ... sploh niso relevantna, ker za vstop v KZS po veljavnih pravilih ni potrebno prav nobeno mnenje - ne nobenega kluba, ne nobene vzrejne komisije, ne nobenega posameznika. UO ima samo nalogo, da pregleda papirje, ce so vsi v skladu s pravili. Mnenje clanov UO je popolnoma nepomembno. Zapisejo lahko samo: vasi dokumenti ustrezajo pravilom, zato lahko nadaljujemo postopek vkljucitve. Ce papirji niso v redu, pozove potencialno clanico k dopolnitvi oz. uskladitvi papirjev.

Kako nekateri lahko pravite, da je treba pravila spostovat, zraven pa pravite, da ima KZS pravico izbirat, koga ja in koga ne. Imate v tem mesecu menda skupscino, pa spremenite pravila. Potem ni problema in lahko zapisete not, da lahko pridejo v KZS samo tisti, ki imajo v imenu kluba crko Đ, ce hocete, ali samo tisti, ki pred vstopom javno objavijo brezpogojno lojalnost vsem in vsakemu v KZS. Zaenkrat to nikjer ne pise.


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , četrtek, 03.06.2010 : 11:33:35
Kopiram mail, ki je prisibal:

Ker sem predsednik pasemskega kluba bi se rad oglasil na temo Doge.Ker sem v kinologiji nekaj desetletji,bi rad razložil,kako nastajajo v Sloveniji društva,to je v Sloveniji postala folklora.Začel bom z KD Ljubljana.Ustanovili so klub in nekaj let delali,na to so se nekateri med seboj skregali in je nastal KD Ilirija,na to je nastal KD Šmarna Gora,nato KD Agility Ilirija,na to KD Barje in še 5 privatnih subjektov ki delajo izven KZS.In to se dogaja v vseh regijah.Sprašujem se ali Ljubljana potrebuje toliko društev.In zdaj bo društvo za Doge tožilo KZS.Tudi to je možno samo v Sloveniji.Vsi se izgovarjajo na takšne ali drugačne pravice,nihče se pa ne vpraša kakšne dolžnosti ima.Kje piše da mora KZS sprejeti v svoje vrste vsakogar.Kje piše da mora nekdo,ki je ustanovil klub,plačal registracijo in zdaj se pojavi osebek ,ki bi se rad učlanil v ta klub ,pa ga ta ne mara in osebek bo takoj začel vpiti ,da se mu kratijo osebne pravice in da jih bo tožil,kje živimo.KZS ima pravico odločati po svoji vesti koga bo vlanila ali pa ne.FCI določa ,da je lahko v nacionalni zvezi samo eno društvo za določeno pasmo ali pa ne,kakor se odloči zveza. To podvajanje pri pasemskih klubih v Sloveniji je kar nekaj.in kaj je to prineslo,nič dobrega.Pri Nemških ovčarjih sta bila 2 kluba,eden od njih se je z zvezo tožaril ,kar nekaj let.Pri nas,Belgijskih ovčarjih obstaja še en neformalen klub ,ki vnaša med lastnike samo zmedo.Sekcija za Doge pri KZS že obstaja ,zato se naj ta novoustanovljena sekcija včlani v obstoječi klub in naj uveljavi svoj program,to jim ne bo težko ,če imajo toliko članov,kot so napisali.Absolutno podpiram KZS.
Marko Habič


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: deteljica , četrtek, 03.06.2010 : 11:47:26
ja , no pol nej pa tožijo.
Pa varuhu človekovih pravic naj pošljejo pritožbo. To marsikdaj pomaga, ko organizacija dobi od varuha uradno zaprosilo za pojanitev situacije.


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , četrtek, 03.06.2010 : 12:10:35
Marku Habicu bi zelela povedati, da zivimo v 21. stoletju, v katerem je konkurencnost, ne samo cenovna, temvec tudi v kvaliteti in nivoju storitev, osnovno vodilo delovanja celotne druzbe. Ce nekomu ustreza majhno stevilo lokalnih drustev, je to njegova stvar. Ostali clani druzbe zelimo cim vecjo izbiro. Ce neko mesto prenese 10 kinoloskih drustev, je to nadvse pohvalno, saj je to znak, da je toliko in toliko ljudi s svojimi psi vanje vkljuceno. Zakaj bi to koga motilo? Zaradi bojazni, da ni strokovnosti? Hm ..., kaj ni za strokovnost zadolzena krovna organizacija? Za izobrazevanja, za izvajanja in za nadzor. Torej? Kje je problem? V tem, da gredo ljudje drugam, ker lahko izbirajo in ne k vam? Delajte bolje, pa bodo vsi silili samo k vam. Ne mislim direkt k Habicu, temvec naslavljam poziv na vse, ki menite, da ste edini pristojni, da imate kinolosko drustvo na svojem lokalnem ali interesnem (pasemski klub) podrocju.
Saj menda ne mislite resno, da bi morali omejiti stevilo klubov in drustev? Jaz si zelim, da bi bilo kinolosko drustvo v vsaki vasi in bi skupaj "potegnili not" cim vec lastnikov psov. A vi pa mislite, da je optimum 9000 clanov - ljudi, ki so povezani in nekaj pocnejo s svojim psom? Pa se od teh jih je veliko po klubih samo zato, da lahko ceneje vzrejajo in da sploh lahko solajo (pogoj vclanitev v drustvo). Pa saj ste hecni.

Ce neko mesto ne prenese taksnega stevila drustev, bodo obstala tista, ki delajo dobro - v katera se bodo ljudje vclanjevali. Tista, ki ne delajo tako, da bi bili ljudje zainteresirani vstopiti vanj, bodo pac propadla. Ali pa morda kdo meni, da mora neko drustvo obstajati samo zato, ker nekdo ze toliko let dela v njem, oz. je celo njegov ustanovni clan, pa ceprav dela drustvo tako, da se ljudje ne zelijo vkljucevati vanj? Naucite se kaj o besedi "prostovoljno", pa bodo stvari mnogo jasnejse in teznje po omejevanju stevila drustev in s tem moznosti za ljudi bodo izginile.

Nekateri govorijo o zmedenosti "strank" - da so ljudje zmedeni in ne vedo, kdo je kaj in kam naj se prikljucijo. Za to ste krivi povsem sami s totalnim zamegljevanjem. Povejte jasno, kdo vse je pri vas strokoven, navedite reference in kaj pocnete. Ce ima klub cez vzrejo, se pove, da jo ima, ce je nima, se pove, da se z vzrejo povezane zadeve opravljajo v drugem klubu. Ce samo organizirate piknike, povejte, da ne delate nic drugega. Ce imate kup predavanj, to objavite ... Postavite jasna pravila, jih objavite in se jih drzite. Ce se samo kregate med seboj in z drugimi, ste seveda zmedeni vi in vsi okrog vas. Tudi ce prikrojite pravila vedno znova in znova, je lahko zmedenost velika pri vseh. Vsak se sam odloci, kam bo sel in le tako, da je vec drustev in klubov, se lahko odloci tako, kot njemu najbolj ustreza. Ce je samo en klub, se nima kaj odlocati, temvec mora sprejeti, pa ce mu je prav ali ne. Ljudje pa se nimamo radi kar povprek, tudi sodelovati ne moremo z vsemi drugimi enako uspesno in ni mi jasno, kako lahko v eni sapi trdite, da je dovolj samo en klub ali drustvo, v drugi pa pravite, naj ljudje v klubih in drustvih delajo in sodelujejo. Kot, da bi v sluzbah delali z vsemi enako uspesno. Morda pa noben od vas v resnici ni se nikoli delal v teamu, pa menite, da so lahko pri delu vsi z vsemi enako uspesni. Pri delu v sluzbi z nekom MORATE delati, ceprav vam ne pase prevec, in MORATE biti uspesni, ceprav z veliko muko sledite nalogam. Pri delu v drustvu se prostovoljno odlocite, ali boste z nekom delali ali ne. Ce vam nekdo gre na jetra, se najbrz ne boste odlocili, da boste svoje zivljenjske kinoloske projekte peljali z njim? Ali je bolje, da vas je v enem klubu 200, pa nihce nic ne dela, ker posamezniki med seboj ne morejo sodelovat in tece delo drustva po meri nekaj clanov iz vodstva? Je to eden od osnovnih problemov? Pa zasluge iz preteklosti?

Marko, o tem, kaj KZS sme in cesa ne, je napisano mal visje, pise pa predvsem v Zakonu o drustvih (http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&sm=k&q=zakon+o+dru%C5%A1tvih&mandate=-1&unid=UPB|C84238EA75D33C87C125761D002A17A3&showdoc=1) in v Statutu KZS (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/zveza-clanstvo/statut-kzs/).


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: deteljica , četrtek, 03.06.2010 : 13:21:48
mislm, jaz nisem kot KZS.
Navsezadnje , tudi če je eni pasmi nekaj skupin, ki pač ne morejo delat druga z drugo ali druga ob drugi, pa naj imajo vsaka svoj klub. In kaj pol? Še vseeno bolje, da delajo skupaj tisti, ki so združljivi, kot pa skupaj tlačiš take,ki niso združljivi in potem se res samo kregajo. Glavno, da se dela a ne ? (no vsaj zame velja ta filozofija)
Naj imajo vsak svoj klub in delajo vsi tako kot se jim zdi edino prav in v redu oz s tistimi, ki jih lahko prenašajo. Čas pa itak pokaže svoje. Običajno največji problemi izzvenijo , težaki pomrejo ali odnehajo in nekoč lahko pride do združitve. Če pa ne pa pač ne. Ampak če skregane na silo tlačiš skupaj je to zagoto recept za neuspeh.

In ob tem, ko KZS tako strašno skrbi ,da se kiniologija ne bi sprofesionalizirala, obenem nočejo sprejet dejstva, da če je to prostočasni hobi, hočejo pač ljudje po domače bit s prijatelji , ko bo pa profesionalno bo pa vsak profesionalno delal z vsakim.


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: ahasver , ponedeljek, 07.06.2010 : 22:06:40
Nisem vsega prečital a se mi  zdi da vsi pozabljate da že šest let obstaja klub dogA in da je prvi klub za nemške doge ustanovljen v Sloveniji in da so njemu prvemu kratene pravice na čisto isti način in se bodo vsekakor povrnile po sodni poti mogoče tudi s pomočjo drugega kluba.

***


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: ahasver , ponedeljek, 07.06.2010 : 22:19:22
Za tiste ki vas v tej zadevi zanima več ****. Isto se zdaj ponavlja samo in eni uporabljajo in izrabljajo že obstoječe vizije.


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , ponedeljek, 07.06.2010 : 22:26:21
Ahasver, se strinjam, da je bil en klub za doge ze pred leti ustanovljen. Uradno zakaj niste mogli v KZS, ne vem, oz. vem, da ste zeleli v KZS, pa tam niste pristali. Se tudi strinjam, da to ni prav, v kolikor ste izpolnjevali pravila v statutu KZS, ki je veljal takrat. Ce se ne motim, je bilo to leta 2004, torej po prejsnjem statutu (ta, ki je zdaj objavljen, velja od aprila 2007). Tudi tega ne vem, kdo vas je zavrnil, ker ne vem, kdo je takrat sedel v upravnem odboru KZS. Razloge poznate vi, prav tako poti, ki ste jo verjetno za pritozbo na morda nezakonito ravnanje ubrali, oz. razloge, da ste odnehali.

Izbrisala sem povezavo, ker ni relevantna za to temo in na strani so vzreditelji, ki niso clani mojpes.neta.

Ne razumem povsem, kaj mislis z izrabljanjem ze obstojecih vizij? Vam je kdo kaj ukradel?


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , ponedeljek, 07.06.2010 : 22:27:30
ahasver, ce menis, da je treba komu tukaj kaj povedat, potem nam napisi in nas ne posiljaj brat drugam.


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: ahasver , torek, 08.06.2010 : 07:46:12
Tako kot moj sin reče. Glej...pol pa začne.  Preprosto mi ni več do tega da razlagam vesoljni sloveniji tisto kar ne more dojeti še manj pa tistim ki tega ne želijo.
Pisal sem dosti in opozarjal na eno in drugo a to je kot bi se se šel politiko. Saj sama veš kaj vse si dala skozi in ne na koncu kaj sva tudi mi2 dala skozi a ti imaš svoj prav jaz pa svoj. To je to. Če pa pridemo do točke trenutno aktalne "medijacije" ali "arbitraže" se znajo stvari postaviti na glavo.

Stanje v klubu SKVPM je katastrofalno in izjemno anarhično in to traja že zelo preveč. Vsekakor bo negdo plačal račun. Jaz sem na to opozarjal več let in na koncu so z tretjo spremembo statuta "nelegalno" dosegli da so me črtali iz članstva.
Lahko vsi na spletni strani SKVPM pogledate datum overovitve spremembe statuta in datum skupščine katera je izvedla spremembo. UE Lendava je že v postopku a ostali že pridejo na vrsto. Vsekakor epilog bo..
SKVPM je odgovoren za veliko kršitev.
Škoda da si črtala link. Tisti ki si želite prečitati eno od mojih opozoril  poiščite na spletni strani kluba dogA pod skupščino 2007.
Da sploh ne govorim o pritožbah na katere sploh nisem dobil odgovora ne z strani SKVPM in ne z strani KZS.


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , sreda, 09.06.2010 : 11:42:08
Se nadaljuje:

From: Igor Rac [mailto:igor.rac@siol.net]
Sent: Friday, June 04, 2010 5:31 PM
To: 'rjgrah@cmp.si'; 'angel.vidmar@gmail.com'
Subject:
Importance: High

Spoštovani predsednik in člana Nadzornega odbora Kinološke zveze Slovenije!

Dne 21. maja 2010 je Kinološka zveza Slovenije prejela pritožbo Slovenskega kluba za nemške doge zoper sklep Upravnega odbora 8/8 z dne 11. maja 2010, za katerega smatramo, da je nepravičen, predvsem pa nezakonit. S sklepom, pritožbo in nekaj vsebinskimi pojasnili smo istega dne poleg predsednika KZS seznanili tudi člane Upravnega in Nadzornega odbora KZS.

Nadzorni odbor KZS ponovno in posebej obveščamo o spornem, po našem prepričanju nezakonitem, ravnanju Upravnega odbora KZS.

Prosimo vas, da našo zadevo še pred zasedanjem skupščine, sklicanem za 19. junij 2010, proučite, obravnavate in zavzamete ustrezno stališče. Nadalje vas prosimo, da na samem zasedanju skupščine s predlogom razširitve dnevnega reda zagotovite, da se bo skupščina  s pritožbo seznanila in o njej odločala.

Zaradi dejstva, da je sklic skupščine že opravljen in da v predlaganem dnevnem redu obravnave naše pritožbe ni, pa tudi zaradi "molka" Upravnega odbora KZS, predvidevamo, da se bo Upravni odbor KZS poskušal izogniti obravnavi pritožbe na tej skupščini. Sami razširitve dnevnega reda neposredno ne moremo predlagati.

Osebno nam je zelo žal, da je do takšnega zapleta sploh prišlo. Prepričani smo, da ne po naši krivdi.

Vlogo za sprejem v KZS smo podali in opremili z v statutu KZS zahtevano dokumentacijo in ponudili vsa morebiti potrebna dodatna pojasnila. Skratka, vlogo smo predali po "pravilih igre", ki si jih je KZS sama postavila in so objavljena na uradni spletni strani KZS.

Če bi bila "pravila igre" drugačna, bi vlogo podali na drugačen, v njih opredeljen način. Ali pa sploh ne, če nam včlanitev v njih ne bi bila dopuščena.

Kakorkoli že, "pravila igre" so trenutno taka kot so. In iz obrazložitve zavrnitvenega sklepa nikjer ne izhaja, da naša vloga ne bi bila popolna oziroma ne podana po zahtevanih "pravilih igre". Vsebinsko opletanje z načelnimi mnenji, soglasji, predvidevanji, špekulacijami,... je lahko le podlaga za razpravo o nujnosti spremembe "pravil igre", nikakor pa ne za njihovo nespoštovanje.

Dodatno "čudno" luč pa na odločitev Upravnega odbora in žal, kakor se zdaj kaže,  vlogo predsednika KZS pri njej, meče zapisnik Sekcije za nemške doge s seje dne 27.5.2010 (v prilogi). V njem je zapisano:
"G. Kavčič hoče, da  Alenka Černe naj napiše ponovni odgovor kluba SKVPM."

Je stališče SKVPM iz obstoječega mnenja komu nevšečno? Je mogoče neskladno z zapisanim v obrazložitvi zavrnitvenega sklepa? Je to mogoče reakcija na zapisano v našem Odprtem pismu predsedniku??? Tam je zapisano:

"Kakorkoli že, SKVPM je v svojem pisnem mnenju zapisal, da do včlanitve Slovenskega kluba za nemške doge (kot ljubiteljske organizacije) v članstvo KZS nima zadržkov.
Kdo je UO predstavil stališče SKVPM? Kdo ga je potvoril?"

Je mogoče, da je to bil sam g. predsednik? Je potrebno zdaj stališča SKVPM prilagoditi ali celo dokumente iz postopka prikrojiti? Menda ja ne. Pa saj to ničesar ne spreminja, mnenje kogarkoli ni nikjer zahtevano. Je potrebno "oprati" podobo kogarkoli? Se kdo komu želi "skriti za hrbet"? Če, potem to pomeni le, da predsednik KZS nezakonitega sklepa ne namerava odpraviti. To nikakor ne bo dobro, saj je Upravni odbor KZS s predsednikom KZS na čelu kršil določila Statuta KZS, Zakona o društvih, Ustave Republike Slovenije in Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Ravnanja Upravnega odbora prikazujejo KZS v podobi "privatnega elitističnega golf kluba", ki si lahko za včlanitvene kriterije izmisli najbolj bizarne pogoje. Ali pa sploh nobenih in včlanjuje na podlagi osebnih simpatij, priporočil ali kakršnihkoli že preizkušenj.

KZS pa vendarle ni taka organizacija. Je organizacija civilne družbe z nekaterimi javnimi pooblastili in, ne nepomembno, monopolnimi pooblastili FCI. Zato nosi tudi določeno družbeno odgovornost. Najmanj, kar tisti, katerim je taka organizacija namenjena, lahko pričakujemo, je, da se drži "svojih" pravil igre. Saj je namenjena (zveza društev) društvom in ne obratno?

Predsednika KZS smo v odprtem pismu pozvali, da na podlagi svojih pristojnosti in dolžnosti nezakonitost odpravi. Nobene reakcije, molk. Do sredine tega tedna odprtega pisma nismo dali v javnost, zdaj je javno.

Zato prosimo še enkrat vas, nadzorni odbor, da v okviru svojih pristojnosti kot strokovni "varuh" zakonitega poslovanja Kinološke zveze Slovenije in njenih organov zagotovite spoštovanje lastnega temeljnega akta (statuta) pred ali na zasedanju skupščine. Že zdaj smo vsi, vpleteni na obeh straneh v ta zaplet, poraženci. Da o tistih (psih namreč), zaradi katerih smo se sploh zapletli, raje ne govorimo.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam zmeraj na voljo.

Slovenski klub za nemške doge
Igor Rac

P.S.: V zapisniku Sekcije za nemške doge se pojavljajo nepravilne interpretacije o našem včlanjevanju v EuDDC. Da nadzorni svet ne bo v dvomih, prilagamo v priponki vabilo na zasedanje v Litvi.

Ravne na Koroškem, 4. junija 2010


Priloge:
- Zapisnik Sekcije za nemške doge pri SKVPM (http://www.mojpes.net/download/zapisnikSND27052010.pdf)
- Povabilo EuDDC (http://www.mojpes.net/download/povabiloEUDDC.pdf)


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , četrtek, 10.06.2010 : 21:20:48
Aktivnosti se ocitno intenzivno nadaljujejo:

From: Igor Rac [mailto:igor.rac@siol.net]
Sent: Tuesday, June 08, 2010 10:43 AM
To: 'lidija@kinoloska-zveza.si'
Cc: 'blaz.f.kavcic@siol.net'; 'as@petrol.si'; 'ac.cesnik@siol.net'; 'alenka.pokorn@siol.net'; 'andrej.kocar@siol.com'; 'ANDREJA NOVAK'; 'marjan.gselman@siol.net'; 'maja@moetica.com'; 'joze@vidic.org'; 'jozef.vercko@amis.net'; 'trcek.iztok@gmail.com'; 'rjgrah@cmp.si'; 'angel.vidmar@gmail.com'
Subject: Slovenski klub za nemške doge
Importance: High

Spoštovani predsednik KZS, člani Upravnega in Nadzornega odbora!

Število kršitev in nekorektnih dejanj KZS oziroma njenih organov zoper Slovenski klub za nemške doge se kopiči.

Včeraj smo namreč prejeli dopis EuDDC, da se zaradi posredovanja KZS naše vključevanje v EuDDC začasno ustavi, "ker trenutno ne izpolnjujemo pogojev za včlanitev v KZS" (priponka).

Nas ne bi prav nič motilo, če bi KZS obvestil EuDDC, da je bila vloga Slovenskega kluba za nemške doge zavrnjena in da je v teku reševanje pritožbe, v kateri se pritožnik sklicuje na kršitve Statuta KZS, Zakona o društvih, Ustave RS in Statuta FCI.

Tako obvestilo bi smatrali za korektno, čeprav je motiv obveščanja vreden pomilovanja.

Ne mi ne naš pravni zastopnik pa tudi po večkratnem prebiranju zavrnitvenega sklepa št. 8/8, njegove obrazložitve in Statuta KZS ne moremo ugotoviti, kateri so ti pogoji, ki jih ne izponjujemo.

Gre torej za obvestilo KZS, sestavljeno in poslano zlonamerno, z namenom škoditi drugemu.

Je to dejanje korektno? Je namenjeno krepitvi ugleda KZS? Je to nediskriminatoren odnos, ki ga zahteva 3. člen Statuta FCI? Je to v skladu z odstavkom (a) 4. člena statuta FCI, ki od vsake osebe in organizacije, vključene v "svet psov", zahteva, da upošteva statut, pravila in načela "poštene igre"?

Če je tistemu (tistim), ki je čutil silno potrebo, da nekorektno obvešča EuDDC o "situaciji" v Sloveniji, malo mar za njegovo osebno čast, ugled in dostojanstvo ter seveda ugled KZS (saj je to storil v njenem imenu), nam za našo čast, ugled in dostojanstvo ni vseeno. Tudi za povzročeno veliko moralno in precejšnjo materialno škodo nam ni vseeno.

Odškodnino za oboje bomo v ustreznih postopkih seveda zahtevali, tako od KZS kot od osebno vpletenih.

Nobenih zadržkov več nimamo do posredovanja celotnega spisa FCI. Sami bomo to storili korektno, z verodostojnimi dokumenti.

Tudi EuDDC bomo na tak način informirali.

Menimo, da je zadnji čas, da se ta "komedija" konča. Je tako težko priznati in odpraviti napako?

S kinološkimi pozdravi,
Slovenski klub za nemške doge

Igor Rac

P.S.: v priponki je tudi sodni prevod potrdila KZS o prejeti vlogi za sprejem v članstvo KZS, s katerim smo vlogo za sprejem v članstvo EuDDC opremili, v sami vlogi pa zapisali, da ga bomo takoj po sprejemu v KZS nadomestili z ustreznim potrdilom


Priloge:
- Pismo z EUDDC (http://www.mojpes.net/download/pismo%20EUDDC.pdf)
- Potrdilo KZS o prejeti vlogi (http://www.mojpes.net/download/potrdiloKZS.pdf)

Za sirse razumevanje:
- Vloga EUDDC (http://www.mojpes.net/download/vlogaEUDDC.pdf)
- Povabilo z EuDDC (http://www.mojpes.net/download/povabiloEUDDC.pdf)


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: ahasver , ponedeljek, 14.06.2010 : 07:33:24
Kinološka zveza Slovenije
Zapoge 3D
1217 Vodice


ZADEVA:   Informacija o stališčih kluba dogA na osnovi novonastale situacije in zahteva po  rešitvi iste.


Spoštovani!

Priča smo dejstvu da so vaši organi zavrnili članstvo že drugi asocijaciji za nemške doge ki se je pojavila v našem prostoru.
Naša prizadevanja za članstvo v KZS so z vaše strain izničena in je naš klub vkljub dvema poskusoma še vedno brez članstva. Zanimiva zgodba se je v zadnjem času zgodil tudi drugemu klubu z podobnimi ali lahko rečemo kopiranimi idejami in vizijami ki so vsekakor že takrat bile izdelane na realnih potrebah pasme in realni situaciji. Opozarjamo na dejstvo da je v času naših prizadevanj vzreja nemških dog v Sloveniji zasedala izredno visoko 3.mesto med vsemi pasmami.
Naša pasivnost v zadnjem času glede našega statusa in sprejema v članstvo je produkt dveh mnenj naših struktur. Eno je preprosto, nismo se želeli bojevati z mlini na veter ker ta način ni za naša gledanja normalen in za to nismo ustanovljeni ter drugi,ki nam daje več možnosti in sicer pravna pot za katero smo si vzeli čas in nam se nemudi ker bodo za nas delo opravili drugi. Sedanja situacija nas ne pušča ravnodušne in moramo reagirati.
Opozarjamo vas da je UE Lendava že v postopku glede overovitve statuta kluba SKVPM in pravtako kmalu bodo v postopku tudi člani tega kluba in vsekakor organi KZS ki so v tej navezi in blokadi našega kluba.
Naš klub ni in ne bo zahteval članstva po pravni poti a vsekakor bo zahteval odškodnino ki bo precej visoka.
Želeli bi vas opozoriti še na dejstvo da je klub dogA prvi registrirani klub za nemške doge v Sloveniji in ste nam na nelegalen način odklonili članstvo. Prejšnja vaša struktura  ni znala ali ni hotela razumeti besed vašega statuta a po tem čemu smo priča danes se ni nič spremenilo.
Nemoremo razumeti dejstva da ne ločite med članstvom in pravicami do vzreje. Če je vam ta preprosta formulacija nerazumljiva potem pa poskusite spremeniti statut da ga bodo razumeli tudi ostali predvsem pa tisti ki bodo reševali spore po sodnih poteh.

Zahtevamo da se v okvirju rasprave ki bo vsekakor mogla biti uvrščena na naslednjo sejo UO zraven problematike novonastalega kluba za nemške doge obravnava tudi naša informacija in naša zahteva po rešitvi problema.
Prav tako zahtevamo da pritožbi novonastalega  kluba ugodite  a nikakor ne na način da preslišite problematiko ki je še odprta in nerešena v zvezi z članstvom kluba dogA.

Na osnovi nastale škode ki jo je utrpel naš klub in njegovi posamezni člani vam predlagamo sporazumno rešitev pred pričetkom pravdnih postopkov.
Pričakujemo inicijativo z vaše strani in vsekakor odgovor in stališče in nenazadnje  relacijo ki isključuje sodelovanje kluba SKVPM ker v naši zgodbi in zgodbi novonastalega kluba nimajo kaj početi ne pravno ne formalno in nam ni jasno zakaj se v to mešajo in zakaj zahtevate njihovo mnenje. Za to ne oni in tudi vi nimate nobene osnove.

V pričakovanu produktivne rasprave in poprave storjenih krivic bomo v klubu pripravili naslednji naš korak ki je vsekakor odvisen od vaših stališč.


Kinološki pozdrav, klub dogA

Studenice 08.06.2010

Predsednik kluba
Miloš Trbulin


V vednost:
1. Slovenski klub za nemške doge
2. SKVPM
3. Forum mojpes.net


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , četrtek, 15.07.2010 : 23:28:56
Zapisnik 9. redne seje UO KZS, 15. junija 2010

K sklepu UO 8/8:
Problematiko je obravnaval tudi NO in je bil med drugim mnenja, da je bil sprejeti sklep UO KZS premalo instruktiven. Zato UO sprejme dopolnilni sklep:

Sklep UO KZS 3/9: Upravni odbor KZS bo Slovenskemu klubu za nemške doge sporočil določno katera določila njihovega statuta morajo popraviti v skladu s stališči Statutarne komisije, da bi se lahko včlanili v KZS kot ljubiteljsko društvo.
Statut Slovenskega kluba za nemške doge se pošlje v presojo Statutarni komisiji, ki naj poda svoja natančna določila.
ZA/PROTI:
7/0


vir: www.kinoloska-zveza.si (http://www.kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/ZAPISNIK%209%20seje%20UO%20KZS%2015%206%202010.pdf)


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , četrtek, 15.07.2010 : 23:30:19
"premalo instruktiven" ;D :*[


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , petek, 16.07.2010 : 00:06:39
Zapisnik skupščine Kinološke zveze Slovenije (KZS)
19. junij 2010

a. ) Sprejem Slovenskega kluba za nemške doge med članice KZS

G. Rac; je povedal, da je Slovenski klub za nemške doge izkoristil vsa pravna sredstva v okviru KZS, zato se je z vprašanji obrnil na Skupščino KZS, ter predlagal sprejem naslednjih sklepov:
− Skupščina KZS odpravi sklep UO 8/8
− Slovenski klub za nemške doge se sprejme med članice KZS
− Podaljšanje roka za uskladitev Statuta slovenskega kluba za nemške doge s Statutom KZS.

Na zahteve g. Raca je odgovoril g. Kavčič. Potrebno je povedati, da je klub pripravil zelo zanimiv, strateški, ambiciozen načrt delovanja, ter se prijavil v evropsko zvezo za nemške doge, ki vključuje smo pasemske klube za nemške doge. V UO si želimo, da bi v Sloveniji deloval samostojen klub za nemške doge, vendar je pred tem potrebno razjasniti ali se želi klub včlaniti v KZS kot ljubiteljsko ali kot pasemsko društvo, saj v 21. členu, 6. točka Statuta KZS jasno zapisano, da je na območju R Slovenije lahko ustanovljen samo eno pasemsko društvo, ki mora izpolnjevati pravila določena v Statutu KZS, v primeru, da se želi ukvarjati samo ljubiteljsko pa bo iz njihovega statuta potrebno umakniti določene definicije, ki se nanašajo na vzrejo in vodenje vzreje. Nastala je zmeda in nastaja zmeda v odnosu do že delujoče članice KZS – Kluba za velike pasme in molose, ta klub je pismo podprl včlanitev kluba za nemške doge kot ljubiteljske organizacije. Predlaga, da se zadeve umirijo, Skupščina je pritožbeni organ za sklepe, ki jih izda UO, ki je imel za izdajo sklepa 8/8 je imel vso pravno podlago. Naknadno bo na zahtevo NO klubu izdan dopolnilni sklep v katerem mora UO klubu natančneje sporočiti kateri členi statuta so v koliziji. UO je dal pred tenom dni statut v podroben pregled statutarni komisiji, na podlagi ugotovitev statutarne komisije se bo kandidat za članstvo odločil ali se bodo včlanili kot pasemsko ali kot ljubiteljsko društvo.

G. Rac je želel pojasnilo o pravni utemeljenosti sklepa UO. Želel je vedeti na podlagi katerega člena Statuta KZS je sklep UO pravno utemeljen.
NO je podal dopolnilno mnenje k sklepu UO v katerem je zapisano, da je UO preuranjeno sprejel sklep. Preuranjenost je lahko razlog, zato sklep z dne 14. 6. zadeva se vleče že dva meseca, kljub zaprosilom za srečanje nas ni nihče poslušal.

Tanja Samec Grad; predvsem bi pozvala, da se skupščina vodi demokratično, vsem članom naj bi bila dana možnost odmerjanja enakega časa govora. Vprašala je, zakaj je predsednik KZS, če ne spoštuje lastnega statuta. Med tistim kar govorite in kar pišete je velik prepad, to kar delate s sprejemom kluba za nemške doge je mešanje megle tudi pred to skupščino.

G. Grah; NO je vlogo vzel resno, odvetnike so povprašali za mnenje, NO je iskal rešitev, beseda preuranjeno je malo krivična tudi do UO, saj v Statutu nikjer ni zapisano, da UO mora dati Statut v presojo Statutarni komisiji. NO ni izpodbijal sklepa UO, vendar je poskušal umiriti stvari, in statut vrniti Statutarni komisiji, ki ga bo podrobno pregledala in obvestila kandidata za članstvo v KZS kaj je potrebno spremeniti.

G. Kavčič je podal dodatna pojasnilo o poteku sprejemanja, o članicah in pogojih za članstvo govori 20. člen statuta KZS. UO pričakuje, da se bo društvo odločilo ali je ljubiteljsko ali je pasemski klub.

G. Franc Šterman; NO ni dolžan širše obveščati o svojih sklepih, tokrat je bilo to narejeno izjemoma, da se danes ne bi prerekali, UO je sprejel priporočila NO-a, in na podlagi priporočil NO sprejel sklep.

Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji predlog sklepa.

16. Sklep
Slovenski klub za nemške doge naj se do dokončne odločitve UO KZS vzdrži vseh pravnih postopkov. Strokovni organi KZS (Statutarna komisija) nadaljuje s proučevanjem Statuta kluba, ga vrne v odločanje UO, ki bo odločil o sprejemu kluba v članstvo KZS.
ZA predlog sklepa je glasovalo 44 članic, 18 PROTI, 1 VZDRŽANI.

----------

G. Franček Šterman; je povedal, da želel repliko k prejšnji točki. NO je od pravnega
zastopnika Alenke Černe prejel zahtevo za presojo regularnosti postopka. Glede na 14. člen je bil sklep skupščine preuranjen, saj je v tem sklepu zapisano, da skupščina odloča o sklepih NO, UO in statutarne komisije. Preuranjeno je bil sprejet sklep in skupščino naproša, da ponovno premisli o zadevi Alenke Černe.

G. Kavčič je povedal, da o zadevi lahko razmislimo, vendar NO nima vloge vrhovnega sodišča, o svojih ugotovitvah poroča skupščini, NO ni pritožbeni organ na sklepe UO. Če bodo po pravnomočnosti sklepov dani pogoji je po Statutu pritožbeni organ skupščina. V tem trenutku še niso podani pogoji.

Tanja Samec Grad; Skupščina je najvišji upravni organ KZS, zato bi lahko odločala o vseh predlaganih zadevah. To moč skupščini daje Statut. Iz program g. Kavčiča je prebrala, da so se odnosi med KZS in članicami v zadnjih letih razvili problemi kot so: prevelika centralizacija moči, odločanje v rokah posameznikov namesto v rokah pristojnih (komisij, skupščine ipd.). Sprašuje se, kje so vse te zadeve o katerih pišete v programu, o katerih ste imeli dve leti možnosti, da jih članicam predstavite. Na eni strani govorite o spoštovanju Statuta, na drugi strani pa jih kršite. Naša pot bo šla naprej, vendar legalno.

Predsedujoči je predlagal sklep:
Pritožniki, ki se želijo želi pritožiti na skupščino, da se jim razveljavijo sklepi posameznih organov morajo predhodno predložiti pisno dokumentacijo, ki bo priloga vabilu za sklic skupščine.

Skupščina ni bila več sklepčna, zato o predlaganem sklepu ni bilo glasovanja.

vir www.kinoloska-zveza.si (http://www.kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/ZAPISNIK%20SKUPŠČINE%20-%2019.6.2010.pdf)


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , torek, 08.03.2011 : 23:33:11
Po malo več kot desetih mesecih, od kar je tale klub oddal vlogo za sprejem v članstvo na KZS, lahko danes beremo v zapisniku 12. redne seje UO KZS, ki je bila v četrtek, 24. februarja 2011 (http://www.kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/zapisnik12sejaUO.pdf), takle spklep:

Ad 7. Včlanitev ljubiteljskega kluba za nemške doge v KZS Sklep UO KZS 13/12: Klub ljubiteljev nemških dog se sprejme v članstvo KZS. Ker zaradi napake pisarne statut ni bil popolnoma popravljen (sporna je še 4. alineja 59. člena statuta v delu "predvsem vzreditelji", in pa samo ime društva ki v imenu nima besede "ljubiteljski"), bomo v smislu priporočila predlagali društvu, da to upoštevajo pri prvi morebitni naslednji spremembi društvenega statuta.
vir www.kinoloska-zveza.si (http://www.kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/zapisnik12sejaUO.pdf)


Naslov: Re: KZS ne mara novih članov?
Poslano od: Jana , torek, 18.10.2011 : 14:46:08
Po vseh peripetijah, ki so spremljale vstop Slovenskega kluba za nemške doge v KZS, je klub v soboto, 15. oktobra 2011, organiziral svojo prvo kinološko prireditev - 1. SloDDC festival nemških dog - več informacij (http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=1805)

Klub ne bo po organizaciji tega dogodka dolgo 'spal', temveč vabi 17. decembra 2011 ljubitelje pasme na CACIB Celje, kjer bo v okviru te mednarodne razstave tudi specialna razstava nemških dog - več informacij (http://www.mojpes.net/forum/index.php/topic,42612.0.html)

Pa še ena informacija zagotovo sodi v to temo - Slovenskemu klubu za nemške doge je EuDDC (Evropska zveza nacionalnih klubov za nemške doge) za leto 2020 zaupala organizacijo in izvedbo prestižne in številčno vedno izjemno obiskane EuDDC specialne razstave nemških dog in vseh spremljevalnih programov (zasedanja delegatov, komisije za zdravje in vzrejo ter sodniške komisije) - več informacij (http://web.euddc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=37)

Marsikdo bo rekel, da je do leta 2020 še zelo daleč, vendar časa za priprave na izpiljeno izvedbo take prireditve ni nikoli preveč. Do tedaj bo, poleg vseh ostalih klubskih aktivnosti pridno, nabiral izkušnje tudi na mnogih vmesnih prireditvah.
Želim jim vse dobro na tej poti!