Potovanje znotraj EU - psi, mačke in beli dihurji

Datum 1.7.2013 15:23:24 | Rubrika: Predpisi in dokumenti

Potovanje znotraj EU - psi, mačke in beli dihurji

S 1. julijem 2013 je Hrvaška postala polnopravna članica Evropske unije. To posledično pomeni, da na meji med Hrvaško in Slovenijo ni več pregledov hišnih živali s strani pristojnih organov.

Z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo sedaj za potovanje s hišnimi živalmi med Slovenijo in Hrvaško v skladu z Uredbo (ES) št. 998/2003 veljajo pravila za nekomercialne premike znotraj Evropske unije.

Nekomercialni premiki so premiki živali, kot so določeni z Uredbo 998/2003 in predpisi, ki urejajo premike in uvoz kopitarjev z vsemi spremembami ter premiki živali na ozemlju RS, pri katerih ni neposrednega komercialnega učinka (npr. sezonska paša, sodelovanje na kulturni oziroma športni prireditvi, počitnice in izleti z živalmi, selitev lastnika skupaj z živalmi).


Foto: Klavdija Klemenc, 2009
Nekomercialni premiki znotraj EU
Evropska unija (28 držav članic): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Nemčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Španija, Švedska, Združeno kraljestvo.

1. Združeno kraljestvo, Irska, Malta in Švedska*

* države iz dela A Priloge II Uredbe (ES) št. 998/2003

Za potovanje v zgoraj navedene države se zahteva, da so živali starejše od 3. mesecev in označene z mikročipom. Žival mora spremljati evropski potni list za hišne živali, ki ga izda pooblaščeni veterinar in potrjuje opravljeno veljavno cepljenje proti steklini v skladu z navodili proizvajalca in WHO standardi.

Za določene države, ki so pridobile status države, proste notranjega zajedalca Echinococcus multilocularis, je potrebno izpolnjevati še dodatne zahteve, ki veljajo samo za pse. Psi morajo biti tretirani proti Echinococcus multilocularis (kot je določeno z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 1152/2011) v obdobju največ 120 ur in najmanj 24 ur pred predvidenim časom vstopa v te države.
Svetujemo, da se glede pogojev pravočasno pozanimate pri pristojnem organu v državi v katero potujete.

Uradne spletne strani pristojnih organov:
- Irska: http://www.agriculture.gov.ie
- Švedska: http://www.sjv.se/net/SJV/Home
- Združeno kraljestvo: http://www.defra.gov.uk
- Malta: http://www.mrae.gov.mt

2. Druge države članice Evropske skupnosti (del B oddelek 1*)

*Del B oddelek 1 Priloge II (ES) št. 998/2003: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, češka, Danska (vključno z Grenlandijo in Ferskimi otoki), Estonija, Finska, Francija (vključno z Francosko Gvajano, Guadeloupom, Martinikom in Reunionom), Gibraltar, Grčija, Hrvaška, Nemčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Portugalska (vključno z Azorskimi otoki in otočjem Madeira), Romunija, Slovaška in Španija (vključno z Balearskimi otoki, Kanarskimi otoki, Ceuto in Melillo).

Za potovanje v ostale države članice se zahteva, da so živali označene z mikročipom. Žival mora med potovanjem spremljati evropski potni list za hišne živali, ki ga izda pooblaščeni veterinar in potrjuje opravljeno veljavno cepljenje proti steklini v skladu z navodili proizvajalca in WHO standardi.

Za določene države, ki so pridobile status države, proste notranjega zajedalca Echinococcus multilocularis, je potrebno izpolnjevati še dodatne zahteve, ki veljajo samo za pse. Psi morajo biti tretirani proti Echinococcus multilocularis (kot je določeno z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 1152/2011) v obdobju največ 120 ur in najmanj 24 ur pred predvidenim časom vstopa v te države.

Svetujemo, da se glede pogojev pravočasno pozanimate pri pristojnem organu v državi v katero potujete. Povezava na uradne spletne strani pristojnih organov držav članic EU: ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/qanda_en.htm

3. Republika Slovenija

Za potovanje v Slovenijo iz držav EU oz. vrnitev v Slovenijo iz držav EU se zahteva, da so živali označene z mikročipom. Žival mora spremljati evropski potni list za hišne živali, ki ga izda pooblaščeni veterinar in potrjuje opravljeno veljavno cepljenje proti steklini oziroma ponovno cepljenje, če je potrebno, v skladu z navodili proizvajalca in WHO standardom.

Vir UVHVVRPrispevek natisnjen s spletne strani mojpes.net
//www.mojpes.net

URL za ta prispevek je:
//www.mojpes.net/article.php?storyid=2122