piškotki | informacije - pomoč | cenik za uporabnike | popusti za člane | naročilnice | cenik za oglaševalce | splošni pogoji
Domov
Domov
o psih pasme galerija koledar pomagajmo forum pasji faq trgovina
Prijava
Uporabnik:
Geslo:
 
Kdo je tukaj?
Člani: 1 | Gosti: 32
jana, več...
 

ISSN 1581-3258
2000-2017 © Jana

mojpes.net na Facebooku


(1) 2 »
Dodal/a jana 3.12.2017 20:11:45 (644 prebrano)

Spremembe Zakona o zaščiti živali 2017/18

Predvidoma bo v januarju 2018 v Državnem zboru RS po hitrem postopku sprejet in v februarju 2018 uveljavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki poleg uskladitev z EU direktivami uvaja tudi sledeče pomembne spremembe:

- Predpisano bo čipiranje tudi za mačke in dihurje.
- Uvedeno bo čipiranje psov že v leglu (do osmega tedna starosti mladičev).
- Uvedeno bo enotno ravnanje pri določanju statusa nevarnih psov.
- Usmrtitev zdravih zapuščenih živali zaradi dolžine bivanja v zavetišču ne bo več dovoljena, strošek njihove oskrbe pa bo po 30. dnevu naložen zavetiščem.


Prve tri alineje več kot pozdravljam, zadnji se čudim. Lansirana je bila oktobra 2017 na srečanju Civilne iniciative za izboljšanje pravne zaščite živali "s kabinetom ministra mag. Dejana Židana in z direktorjem UVHVVR dr. Janezom Posedijem". Več kot očitno je navedena civilna iniciativa pri tej ideji delovala samostojno in brez živalovarstvenega konsenza, saj je celo med živalovarstveniki zaslediti ogorčenje nad njo. Mnogi se namreč zavedajo ključnega problema pri ukinitvi evtanazije zdravih živali - (ne)financiranja njihove oskrbe po 30. dnevu bivanja v zavetišču. Negotove donacije niso in ne smejo biti rešitev.

Odprta vprašanja in dileme v zvezi s to spremembo je odlično predstavilo Društvo za zaščito živali Ljubljana. Z njimi se v celoti strinjam in njihov prispevek v nadaljevanju objavljam.

Jana Pahovnik
3. december 2017

----------------------------------------------------------------

Kaj bo ukinitev evtanazij pomenila za živali?

V javni razpravi je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali, ki prinaša nekaj izboljšav. Med temi še posebej pozdravljamo besede ministra Dejana Židana o uvedbi obveznega čipiranja mačk in dihurjev. K obveznemu čipiranju smo v preteklosti že večkrat pozivali in veseli smo, da se ta sprememba zdaj tudi resnično obeta.


Vir: Arhiv DZZŽ Ljubljana


Dodal/a jana 30.7.2010 12:10:30 (1637 prebrano)

Imenovan je Strokovni svet za zaščito živali

Ljubljana, 30. 7. 2010 - Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je imenoval Strokovni svet za zaščito živali.

V skladu z Zakonom o zaščiti živali je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan imenoval Strokovni svet za zaščito živali. Strokovnemu svetu bo predsedoval dr. Erih Tetičkovič, predstavnik Društva za varstvo in proti mučenju živali Maribor. Za namestnico predsednika je bila imenovana dr. Alenka Dovč iz Veterinarske fakultete. člani strokovnega sveta so še: Andreja Bogataj Krivec (Obalno društvo za zaščito živali), dr. Franc Janžekovič (Fakulteta za naravoslovje in matematiko v Mariboru), dr. Marjan Janžekovič (Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora), dr. Uroš Kovačič (Medicinska fakulteta v Ljubljani) in dr. Jurij Trontelj (Fakulteta za farmacijo Ljubljana).

Strokovni svet izvaja naloge v skladu s Pravilnikom o strokovnem svetu za zaščito živali: spremlja stanje na področju zaščite živali in predlaga ukrepe; predlaga kriterije za izdajo dovoljenj za poskuse; daje mnenja in predloge pri pripravi predpisov o zaščiti živali in daje mnenja ter predloge v drugih zadevah, za katere ga zaprosijo državni organi in opravlja druge svetovalne naloge s področja zaščite živali.
Strokovni svet se sestane najmanj štirikrat letno. Predsednik lahko za proučevanje in obravnavo posameznih vprašanj povabi tudi druge strokovnjake.

članstvo v strokovnem svetu traja 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.


Dodal/a jana 11.7.2010 13:20:36 (2021 prebrano)Stališče DZZŽ LJ glede predloga spremembe Zakona o zaščiti živali

Ker je v zadnjem času veliko govora o t.i. živalski policiji in predlogu sprememb obstoječega Zakona o zaščiti živali ter diplomskemu delu Pravno varstvo živali pred mučenjem: Primerjalni pregled ureditve v drugih državah in rešitve primerne za izboljšanje slovenske zakonodaje (avtorice Tine Tement), smo se v društvu odločili, da vam poskušamo smiselno predstaviti navedene iniciative. Iz medijev ter drugih medijskih kanalov namreč opažamo izjemen odziv državljanov na to temo. Hkrati pa želimo skladno s smernicami, prakso ter dolgoletnimi izkušnjami društva izraziti naše stališče do omenjene pobude.


Dodal/a jana 24.12.2009 10:17:53 (2523 prebrano)

Nadzorstvo nad izvajanjem Zakona o zaščiti živali

Nadzorstvo nad izvajanjem Zakona o zaščiti živali (Ur. list št. 43/2007) in na njegovi podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, vsak od teh v okviru svojih pooblastil in pristojnosti.

Nadzorstvo nad izvajanjem določb drugega in tretjega odstavka 11. člena, 12. člena ter 1., 2., 4., 5., 6., 9. in 15. alinee 15. člena tega zakona pa poleg oseb iz prejšnjega odstavka opravljajo tudi policisti. Tako je policija pristojna za represivno ukrepanje ob kršitvah določb, za katere so predpisane sankcije v 1. in 2. točki prvega, drugega in tretjega odstavka 45. člena, 7., 8. in 10. točki prvega, drugega in tretjega odstavka 46. člena in 6. točki prvega, drugega in tretjega odstavka 46. a člena. Ker navedene določbe ne določajo oz. ločujejo kršitev, katerih posledica je napad na človeka ali napad na drugo žival, tudi policija ne vodi tovrstnih evidenc.

Vir: policija.si


Dodal/a jana 8.7.2009 9:45:13 (7798 prebrano)

Uradni list RS, št. 51/2009 z dne 03.07.2009
2571. Pravilnik o zaščiti hišnih živali, Stran 7117.

Na podlagi prve alinee 40. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) in četrtega odstavka 11. člena ter tretjega odstavka 14. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


P R A V I L N I K o zaščiti hišnih živali

I. SPLOŠNE DOLOčBE

1. člen
(splošno)

Ta pravilnik določa minimalne pogoje za zaščito hišnih živali.

2. člen
(izrazi)

Za potrebe tega pravilnika imajo uporabljeni izrazi naslednji pomen:
1. hišne živali so živali, ki se vzrejajo, redijo ali gojijo za družbo, rekreacijo, varstvo ali pomoč človeku, in so:
a) določene v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (UL L št. 146 z dne 13. 6. 2003, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo (ES) št. 219/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditve regulativnemu postopku s pregledom – Drugi del (UL L št. 87 z dne 31. 3. 2009, str. 109),
b) živali drugih prosto živečih vrst v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo prosto živečih živalskih vrst;
2. gojitev je gojitev, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja veterinarska merila skladnosti;
3. prireditev je vsak javni dogodek z namenom razstavljanja, ocenjevanja ali tekmovanja hišnih živali, nastopi in razstave potujočih hišnih živali ter druga organizirana zbiranja hišnih živali na javnih mestih;
4. predstava je gledališka ali kakršna koli druga kulturno umetniška predstavitev, v kateri se uporabijo ali v kateri nastopajo hišne živali;
5. snemanje pomeni postopek izdelave avdiovizualnega dela (za posredno ali neposredno trženje), pri katerem se uporabljajo hišne živali.

3. člen
(živali prosto živečih vrst kot hišne živali)

Živali prosto živečih vrst je dovoljeno zadrževati v ujetništvu kot hišne živali ob upoštevanju predpisov, ki urejajo varstvo prosto živečih vrst živali.


(1) 2 »
Zavetišče za živali Horjul
Društvo za zaščito živali Ljubljana
Žverca, društvo za pomoč živalim
Poživ - Drustvo za pomoč živalim Velenje
Zverinice - Društvo ljubiteljev dihurjev
Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv-UPB3)
domov | o psih | koledar | galerija | pasme + oglasi | pomagajmo psom | forum | pasji faq | trgovina | informacije - pomoč | splošni pogoji

2000-2017 Jana. Vse pravice pridržane.
Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.