mojpes.net

aktualno => vroče teme => Sporočilo, začeto od: Jana , sobota, 19.02.2011 : 18:42:22Naslov: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sobota, 19.02.2011 : 18:42:22
V slovenski kinološki javnosti je 15. 2. 2011 zaokrožilo anonimno pismo, v katerem t.i. "Slovenski kinologi" izražajo nezadovoljstvo s sedanjo vodilno garnituro v Kinološki zvezi Slovenije (KZS).
18. 2. 2011 se je vodstvo KZS odločilo za sklic tiskovne konference.

Pisci anonimke očitajo vodstvu kup nepravilnosti, vendar so se žal pozabili podpisati, kar jemlje pisanju praktično vso verodostojnost. To poskušajo nekako popraviti z drugim pismom, kjer pojasnjujejo spremembe v delovanju Nadzornega odbora (NO) ter navajajo, da člani NO nimajo vpogleda 'v kakršno koli finančno dokumentacijo KZS'. Zna biti res nerodno, ko je treba biti kot član nadzornega organa odgovoren in na skupščini govoriti o nečem, do česar naj bi bil menda dostop tudi "nadzornikom" onemogočen.

Za 5. marec 2011 je sklicana Skupščina KZS, za kar je v pismu izpostavljen očitek, da je sklic nepravilen, ker ni gradiv za razpisane točke dnevnega reda, v uvodniku Kinologa pa je že napovedana morebitna prestavitev datuma skupščine in povabilo zainteresiranim pooblaščenim predstavnikom društev in klubov, članov KZS, da si na sedežu KZS ogledajo vse podrobnosti poslovnih poročil.

Osebno upam, da se bodo prav vse nejasnosti, tudi tiste, ki so v anonimki zapisane, vendar v izjavi za javnost prezrte, razčistile v dobro članstva in prihodnosti slovenske kinologije.

Izjavo za javnost KZS objavljam v celoti.

Jana Pahovnik
19. 2. 2011


IZJAVA ZA JAVNOST, 18. FEBRUAR 2011

Spoštovani,

Pred dnevi je v slovenski kinološki javnosti zaokrožilo anonimno pismo z vrsto neargumentiranih obtožb zoper vodstvo Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) in nasprotuje pravzaprav vsemu, kar je KZS počela v zadnjih dveh letih - delovanju in sklepom Upravnega odbora, Predsednika zveze, Nadzornega odbora, Komisije za statut ter obenem poziva tudi k bojkotu sklicane skupščine.

Zaradi dejstva, da se navedbe v anonimnem pismu nanašajo na afere širših dimenzij s katerimi se sooča Slovenija, torej na primer afera Bulmastifi ter Hypo, se je vodstvo KZS odločilo za sklic tiskovne konference in javnosti predstavi stvari takšne kot so. S tem pa zaščiti ugled in dobro ime Kinološke zveze Slovenije ter zavaruje osebno integriteto tistih, ki so v vodstvu te zveze v mandatu, ki se je začel pred dvema letoma.

Sedanje vodstvo KZS namreč odločno deluje v smeri razkrivanja in sankcioniranja nepravilnosti ter obnaša kot dober in vesten gospodar, ki se trudi ne samo za ohranitev, temveč predvsem za sanacijo stanja, ki ga je sedanje vodstvo nasledilo od prejšnjega.

Vodstvo KZS ne želi komentirati ozadja in motivov, za katere obstajajo domneve in ki so vodilo k pisanju neresničnih obtožb in podtikanj. Vendar bo odreagiralo, ko bodo zadeve jasne, hkrati pa bo o tem tudi obveščena javnost.

Potrebno pa je navesti nekaj dejstev:

- Skupni rezultat leta 2006 in 2007 je bil negativen v znesku 9.000 EUR.
- Kratkoročne obveznosti in obveznosti na odpoklic so v aprilu 2009 za približno 100.000 EUR presegale likvidna sredstva.
- Predvsem zaradi podpisane lizing pogodbe v znesku 760.000 EUR za nepremičnino v Zapogah in zaradi razlike med pogodbeno in realno ocenjeno tržno vrednostjo je bila KZS v trenutku prevzema vodenja novega vodstva nesolventna.
- Ocenili smo, da je KZS s poslom Hypo utrpela okrog 250.000 EUR škode, poleg tega pa so po preselitvi ostali izpraznjeni, slabo vzdrževani in težko prodajani prostori v Ljubljani na ILIRSKI 27, ki so ocenjeni v vrednosti nekaj nad 200.000 EUR.
- KZS je od mednarodne zveze dobila pravico in obveznost organiziranja EVROPSKE RAZSTAVE PSOV, do sedaj daleč največje kinološke prireditve s predvideno udeležbo 12.000 psov in turistično prenočitvenim potencialom preko 70.000 nočitev v tednu dni. Običajno imajo organizatorji dve do tri leta pred razstavo že vse pripravljeno (od liste sodnikov, do prijavnic, pogodb za prostore, celostno podobo, informacijske in plačilne sisteme…). Novo vodstvo je pričelo z delom le z orientacijskim načrtom prejšnjega predsednika, po katerem naj bi bil finančni obseg projekta okrog 1.500.000 EUR, pozitivni finančni rezultat pa okrog 500.000 EUR. Vsi dokumentarni in informacijski tokovi pa so bili speljani v tujino.

Vodstvo KZS deluje na vseh ravneh in dejavnostih veliko, uspešno in pošteno;

- Zelo uspešno je bila realizirana Evropska razstava psov v Celju, s katero smo si ustvarili velik mednarodni ugled, promovirali pozitivne plati kinologije v slovenski javnostih in ustvarili dober finančni rezultat.
- Podprli smo dejavnosti slovenskih kinologov na različnih delovnih področjiih in uspešno organizirali ključne prireditve od Svetovnega prvenstva v sledarstvu, do promocijsko in finančno pomembne ljubljanske razstave.
- Poslovni izkazi za leto 2010 so v izdelavi, vendar že sedaj lahko z gotovostjo zatrdimo, da bomo pokazali pozitivne številke vsaj v načrtovanih vrednostih tako na KZS kot na KZS d.o.o.
- Z našim dosedanjim poslovanjem smo ustvarili dobro osnovo za razreševanje prevzetih finančnih in drugih bremen.
- Vodstvo KZS je v aferi Bulmastifi delovalo aktivno in že izvedlo tudi določene sankcije (prekinjeni pogodbi o sodelovanju s kinološkima sodnikoma Alenko Černe in Rajkom Rotnerjem). Za aktivno sodelovanje je vodstvo KZS tudi prejelo pismo Protikorupcijske komisije za dobro opravljeno delo.

Vodstvo KZS bo še naprej stremelo k preglednosti delovanja zveze, k čim boljši obveščenosti vseh članic in članov. Tudi zato se pripravlja skupščina, ki bo predvidoma 5. marca 2011. Na upravnem odboru prihodnji teden se sprejema dokončna odločitev ali so projekti, zaradi katerih se je vodstvo odločilo za tako zgoden termin sklica skupščine, v resnici že v taki fazi, da bo skupščina potrebna ali ne. Že pred skupščino želi vodstvo KZS z vsemi društvi, člani KZS, razjasniti vse morebitne dileme, zato bodo v prihodnjih dneh povabljeni predstavniki društev v prostore zveze, kjer se jim bo odgovarjalo na vsa morebitna vprašanja.

Prijazen pozdrav,

Kinološka zveza Slovenije
Nina Bogunić, stiki z javnostmi

Odzivi:
- Odgovor na pismo: Spoštovani Slovenski kinologi! (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/novice/207), Spletna stran KZS, 19. 2. 2011
- Je kinološka zveza utrpela "rop stoletja"? (http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042425507), Dnevnik, 19. 2. 2011
- Pod prejšnjim vodstvom rop stoletja na kinološki zvezi? (http://24ur.com/novice/slovenija/pod-prejsnjim-vodstvom-rop-stoletja-na-kinoloski-zvezi.html), 24ur.com, 19. 2. 2011
- Anonimne obtožbe zoper Kavčiča (http://www.zurnal24.si/slovenija/anonimne-obtozbe-zoper-kavcica-202690/clanek), Žurnal24, 18. 2. 2011
- Afera Hypo tudi v Kinološki zvezi? (http://www.finance.si/303253/Afera-Hypo-tudi-v-Kinolo%B9ki-zvezi), Finance, 19. 2. 2011


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , ponedeljek, 21.02.2011 : 11:58:12
Pismo Cvetke Bogovčič širši kinološki javnosti

Spoštovani kinologi!

Srce me boli, ko že tri leta berem in poslušam ugibanja, natolcevanja, laži in vse, kaj se je dogajalo od pomladi l.2008 naprej pa vse do danes v zvezi z nakupom nepremičnine v Zapogah, kjer je sedaj sedež Kinološke zveze Slovenije. Pa nihče od teh, ki imajo tako veliko za povedat v zvezi z nakupom nepremičnine, ni bil zraven. Pri nakupu nepremičnine smo sodelovali: Mojca Sajovic, Angel Vidmar, Denis Kuzelj in jaz, Cvetka Bogovčič, s kinološko zgodovino, ki je navedena spodaj in dejstvom, da sem bila uslužbenka Hypo leasinga v letih od 1997 - 2006 na oddelku leasinga nepremičnin kot referent za sklepanje leasing pogodb nepremičninskega sektorja.

Že v naprej se opravičujem, ker je moj spis nekoliko daljši - vendar glede na pomembnost primera se mi zdi več kot nujno pojasniti vse podrobnosti v zvezi z nakupom nepremičnine.

Da ne bom anonimna, se vam najprej temeljito predstavim. Verjetno vas je veliko, ki me ne poznate...

Moje ime je Cvetka Bogovčič. Kratek kinološki CV po alinejah:

- Pri 12-ih letih postala lastnica nemške ovčarke ter z njo v KD Ljubljana opravila izpit ISP-2
- 1983 postala lastnica samca Rottweilerja in z njim opravila nekaj izpitov
- 1985 registrirala psarno št.2077 z imenom Pet Shop
- 1986 opravila sprejemni izpit za kinološkega sodnika - pripravnika
- 1987 imela prvo leglo v psarni s pasmo Skye terrier
- 1988 postala članica vzrejne komisije za doge, velike pasme, molose in terierje pri KZS
- 1991 postala sodnica za ocenjevanje psov II. FCI skupine
- 1993 postala sodnica za ocenjevanje psov III. FCI skupine
- soustanoviteljica in dolgoletna tajnica Slovenskega kluba za velike pasme in molose
- soustanoviteljica in dolgoletna predsednica Slovenskega kluba za terierje
- dolgoletna tajnica vzrejne komisije pri SKVPM
- dolgoletna tajnica vzrejne komisije pri SKT
- 1992-1993 aktivno tekmovala s svojim Skye terierjem v tekmovanjih Agilityja
- v KD Krim vodila tečaje agility-a in osnovne vrste poslušnosti

Sedanje aktivnosti v kinologiji:

- mednarodni kinološki sodnik za ocenjevanje zunanjosti psov II. in III. FCI skupine
- predsednik državne vzrejne komisije za pasmo shar - pei
- član državne vzrejne komisije za šarplanince in tornjake in hrvaške ovčarje
- član vzrejne komisije za bernske planšarske pse
- član disciplinske komisije KZS
- vzreditelj pasme Staffordshire bullterrier ter v kratkem tudi Rottweilerjev in ponosni lastnik mladega samčka Malega Portugalskega kratkodlakega podenga...

Zgodba z nakupom nepremičnine pa se je pričela takole...

Februarja 2008 se je na KZS-ju kot vodja projektov zaposlila ga.Mojca Sajovic, takratna predsednica Slovenskega kluba za bernske planšarske pse. Ker sem bila že takrat član njihove vzrejne komisije in ker je vedela, da se ukvarjam z nepremičninami, mi je potarnala problem, ki se ji je porodil ob vstopu v novo službo na KZS-ju. Premalo prostora. Za svoje delo ni imela niti svoje pisarne, njeno delovno mesto je bila sejna soba. Ko jo je potreboval nekdo drug, je morala enostavno zapustiti svoje delovno mesto in počakati, da se sestanek konča in potem je lahko nadaljevala svoje delo. Motila jo je tudi neuglednost same pisarne, vsepovsod arhiv, naložen na kupe, nikjer prostora za sprejem gostov, še največji problem pa parkiranje, ki je Kinološko zvezo stalo za vsakega zaposlenega cca. 100 EUR na mesec. Pa stroški, ki jih je KZS plačevala za najem prostorov za potrebe skladišča itd...

In porodila se ji je zamisel, to je bil njen prvi projekt v KZS, da KZS pridobi nove prostore, ki bodo ustrezni delu in ugledu  Kinološke zveze. In predvsem, da bo v njih KZS primerno pripravila bližajočo se Evropsko razstavo psov. In obrnila se je name. Takoj v začetku, še preden sva si izmenjali nekaj mnenj, sva si razčistili pojme: To je moj prispevek h kinologiji, profesionalno in aktivno se bom potrudila in angažirala izpeljati projekt do konca po svojih najboljših močeh, v zameno pa NE SPREJEMAM nobenega plačila, čeprav so v poslovanju z nepremičninami običajne provizije pri posredovanju v višini 2% od vrednosti nepremičnine. KZS za to ni sklenil nobene posredniške pogodbe z nobeno nepremičninsko agencijo in tako prihranil nekaj denarja.

Ko sva tako prišli do skupnega dogovora, da se aktivno in BREZPLAČNO začnem ukvarjat s pridobitvijo novih prostorov za KZS, sva pričeli z aktivnostmi. Kar nekaj časa je minilo, da je ga.Sajovic uspela prepričati tudi g.Kuzelja, takratnega predsednika KZS, da je zamenjava poslovnih prostorov Kinološke zveze nujna. Resnico te izpovedi izkazujejo tudi vsa še vedno shranjena elektronska sporočila, ki so se pretakala med menoj, ga.Mojco Sajovic in g.Denisom Kuzeljem, od začetka dogovarjanj pa do končnega zaključka posla.

Izhodišči podatki, ki so bili iztočnica za pričetek iskanja nepremičnine so bili: Kinološka zveza potrebuje cca. 200-300 m2 pisarniških prostorov, cca. 100 m2 skladišča, možnost parkiranja za vsaj 15 avtomobilov, ne v centru mesta temveč nekje na obrobju Ljubljane, po možnosti na dostopni lokaciji ob obvoznici in z dobrimi avtobusnimi povezavami. Razmišljali smo naprej: kaj je ceneje: nakup zemlje in gradnja objekta ali najti že zgrajen objekt, ki bo zadostil vsem iztočnim pogojem Kinološke zveze... In končno, tu je bil še pomemben podatek: CENA. Ocena računovodske službe Kinološke zveze je bila, da je KZS pripravljena in sposobna za investicijo v višini cca. 250.000 EUR, k temu pa se prišteje še vrednost poslovnih prostorov na Ilirski ulici v Ljubljani, ki so se takoj, ko smo pričeli z aktivnostmi iskanja nove nepremičnine, pričeli tudi aktivno tržiti. Kinološka zveza je pridobila uradno cenitev poslovnih prostorov na Ilirski ulici v Ljubljani, ki je takrat znašala cca. 210.000 EUR.

Ekipa, ki je takrat sestavljala aktivne iskalce nepremičnine za KZS smo bili: ga.Mojca Sajovic, ki je tudi sama preko svojih vez in poznanstev, preko nepremičninskega spletnega portala nepremicnine.net in ostalih razpoložljivih podatkov, iskala različne aktualne ponudbe, tako zazidljiva zemljišča kot tudi že zgrajene poslovne prostore. Druga aktivna v tej navezi sem bila jaz, ki sem z ga.Sajovic bila v nenehnem kontaktu in izbirala tiste cenovno primerne nepremičnine, ki bi bile za KZS lahko potencialno primerne – hkrati pa sem tudi jaz aktivno iskala preko svojih možnosti in dostopnosti primerne nepremičnine. Potem pa sta bila tu še g.Denis Kuzelj, ki je preko elektronske pošte bil seznanjen z vsemi potencialnimi možnimi variantami ter dal svoje konkretne pripombe in predloge ter še g.Angel Vidmar, takratni član UO KZS, ki se je udeležil večine ogledov potencialnih nepremičnin.

Opravili smo kar nekaj ogledov že zgrajenih poslovnih prostorov, za samo gradnjo pa se, po temeljitem pogovoru, oceni tveganja, ki se lahko izkaže ob gradnji samostojne nepremičnine, predvsem pa zaradi visokih cen kvadratnega metra zazidljivega zemljišča na dostopni lokaciji v bližini Ljubljane, nismo odločili in smo gradnjo ter iskanje primerne proste zazidljive parcele kmalu opustili.

Po kar nekaj ogledih poslovnih prostorov sem se spomnila, da ima Hypo leasing, moja bivša služba, v kateri že več kot dve leti nisem bila zaposlena in sem podjetje zapustila po svoji volji in z vsemi zaposlenimi kot tudi z vodstvom ostala v odličnih odnosih, v svoji lasti ter namenjeni prodaji nepremičnino v Zapogah. Hypo leasing te nepremičnine zaradi prezaposlenosti in pomanjkanja kadra, ni aktivno tržil.

Ker sem si sama, še v času službovanja v Hypo leasingu, imela možnost to nepremičnino ogledati osebno, ker sem poznala zgodovino in kvalitete te hiše, kajti takrat sem vodila posel s takratnim leasingojemalcem za nakup te nepremičnine, se mi je zdela to prava odločitev oz. primerna nepremičnina za KZS. Najprej sem ga.Sajovic samo obvestila o možnosti nakupa te nepremičnine, ji posredovala vse podatke o njej, nato pa, po pogovoru in izkazanem interesu tudi s strani g.Kuzelja in g.Vidmarja, uredila sestanek in ogled nepremičnine v Zapogah v sodelovanju s Hypo leasingom. Od prvega pogovora dalje, so bili udeleženci s strani Hypo leasinga g.Slavko Hamberger, vodja oddelka leasinga nepremičnin ter g.Dušan Martinčič kot referent za sklepanje leasinga nepremičnin in odgovoren za ta posel oz. konkretno za nepremičnino v Zapogah.

Ob prvem ogledu hiše v Zapogah smo se prav vsi strinjali, da je to nepremičnina, ki jo Kinološka zveza išče. Dovolj prostora (cca. 450 m2 pisarniških in skladiščnih površin, veliko prostora za parkiranje, enkratna dostopnost, bližina avtocestnega priključka in Ljubljane, dobre avtobusne povezave...). Edina težava je bila ta, da je bila takratna izhodiščna cena za nepremičnino 485.000 EUR + 2% davek na promet  nepremičnin za Kinološko zvezo nekoliko visoka. Nato so sledila pogajanja g.Kuzelja z vodstvom Hypo leasinga (takratni direktor g.Andrej Potočnik) kot sledi:

- Hypo leasing je dal prvo ponudbo za odkup nepremičnine v višini 485.000 EUR + 2% davek na promet nepremičnin ter zahteval 200.000 EUR pologa;

- KZS ponudbe ni sprejela, g.Kuzelj je Hypo leasingu predlagal znižanje odkupne cene nepremičnine ter vodstvu Hypo leasinga podal dejstva, zakaj v trenutku pogajanj KZS ni zmožna plačat 200.000 EUR pologa;

- Hypo leasing je popustil pri plačilu pologa, zahteval vpis hipoteke na nepremičnino na Ilirski v Ljubljani za dobo 6-ih mesecev (v tem času naj bi se nepremičnina na Ilirski prodala, kupnino pa bi prejel Hypo leasing kot polog za sklenjen posel za nepremičnino v Zapogah)

- UO KZS te ponudbe s strani Hypo leasinga ni sprejel, kajti bali so se posledic, če pisarn na Ilirski nebi mogli prodati v roku 6-ih mesecev;

- Hypo leasing je nato dal izjavo, da so pripravljeni v primeru, da Kinološka zveza ne bo uspela zagotoviti pologa po pogodbi o finančnem lizingu v višini 200.000,00 EUR iz prodaje poslovnih prostorov na Ilirski ulici v Ljubljani v 6 mesecih, kot je zapisano v ponudbi, podaljšati rok za plačilo pologa za dodatnih 6 mesecev, mesečno pa se za dodatno financiranje obračunajo interkalarne obresti po pogodbeni obrestni meri;

- Ker tudi te ponudbe Hypo leasinga UO KZS ni sprejel, ker je g.Kuzelj vodstvu Hypo leasinga še enkrat predstavil svojo vizijo in možnosti odplačila nepremičnine v Zapogah ter seznanil vodstvo Hypo leasing, da bo nepremičnina v celoti ali delno poplačana iz dobička Evropske razstave l.2010 v Celju, ker je HL v celoti pregledal finančno poslovanje KZS in tudi finančni plan Evropske razstave psov v Celju 2010, se je sklenila pogodba z naslednjimi parametri: 

1. Predmet pogodbe: zemljiškoknjižni opis: parc. št. 498/3 (stanovanjska stavba 160 m2, dvorišče 379 m2), parc. št. 496/2 (njiva 100 m2), parc. št. 496/3 (njiva 352 m2), vse k.o. Zapoge, vpisane pri vl. št. 339 pri Okrajnem sodišču v Ljubljani,
2. nakupna cena nepremičnine: 455.000 EUR
3. brez pologa oz. brez vpisa hipoteke na nepremičnino na Ilirski ulici v Ljubljani (s tem so bili KZS-ju prihranjeni stroški vpisa hipoteke in ostalih stroškov, ki sodijo zraven pri vknjižbi hipoteke na nepremičnino);
4. doba odplačevanja 15 let oz. 180 obrokov (odplačilna doba se je postavila na najdaljši možni rok zaradi želje po čim manjšem obroku v prvih dveh letih do organizacije Evropske razstave psov l.2010)
5. ob podpisu pogodbe se plačajo stroški odobritve leasinga ter 2% davek na promet nepremičnin
6. zavarovanje financiranja:
• lastninska pravica na predmetu financiranja do plačila zadnjega lizing obroka,
• 12 x bianco podpisane menice z menično izjavo lizingojemalca (Kinološke zveze Slovenije)

V naravi omenjena nepremičnina predstavlja: hišo na naslovu Zapoge 3d, pošta Vodice in sicer: cca. 450 m2 prostorskih površin (160 m2 je tloris hiše v treh nadstropjih) ter 831 m2 zemljišča + 160 m2 stavbišča).

Vrednost obroka po pogodbi temelji na indeksu 3-mesečnega Euribor-ja. Hypo leasing ali na pisno zahtevo Kinološka zveza Slovenije, imata pravico prilagoditi mesečni obrok v primeru spremembe 3-mesečnega EURIBOR-ja za več kot 0,25 odstotne točke. Uskladitev velja za vse nezapadle obroke. Kar pomeni, da glede na ročnost pogodbe t.j. 15 let, je nemogoče izračunati točen znesek vseh plačanih obrokov, ker je že v času trajanja pogodbe prišlo do znatnega zmanjšanja mesečnih obrokov zaradi znižanja 3-mesečnega Euriborja. Kar pa ne pomeni, da se obrok lahko tudi bistveno poveča...

Namen nakupa te nepremičnine v Zapogah je bil, poplačati celotno vrednost (ali vsaj delno) po pogodbi s Hypo leasingom z ustvarjenim dobičkom na Evropski razstavi psov v Celju 2010. Če bi tudi novo vodstvo KZS-ja delalo na tem, bi Kinološko zvezo nepremičnina stala 455.000 EUR + 2% davek na promet nepremičnin ter stroški obresti, ki so nastale v dveh letih odplačevanja. Zato nikakor ne morem sprejet dejstva, da je cena nepremičnine 760.000 EUR. Točne cene v tem trenutku ni mogoče izračunat oz. vedet, kako se bo gibala rast oz. padec 3-mesečnega Euriborja, kar je temelj za izračun vsakokratnega mesečnega obroka. Če pa upoštevamo dejstvo, da lahko KZS kadar koli poplača preostanek kupnine po pogodbi oz. vsaj del kupnine, se te številke zmanjšajo oz. spremenijo lahko v trenutku! Kar pomeni, da je višina vrednosti pogodbe odvisna tudi od sposobnosti managementa Kinološke zveze Slovenije in želje po čim hitrejšem odkupu nepremičnine.

Hypo leasing pri sklepanju s Kinološko zvezo nikakor ni delal koruptivno - razen če se smatra za korupcijo dejstvo, da sem bila jaz osebno član kolektiva Hypo leasinga ter oddelka nepremičnin neposredno skoraj 10 let ter sem poznala in še vedno poznam vse na Hypu, poznam delo, poznam vsebine pogodb itd...

Kinološka zveza je s pridobitvijo novih poslovnih prostorov pridobila tudi na finančnem področju kajti mesečno ni potrebno več plačevati:

- stroškov parkiranja za zaposlene (ki so takrat znašali cca. 100 EUR na osebo)
- stroškov najema arhiva
- prostori v Zapogah so dovolj veliki, da so v njih lahko razna srečanja, sestanki itd…za kar vse je bilo potrebno prej plačevati razne najemnine...

Dejstvo je, da je bila hiša v Zapogah prazna cca. 2 leti ter nikoli vzdrževana, smo se vsi zavedali dejstva, da bi bilo potrebno hišo osvežiti, predvsem njene lesene dele (napušč, ograja balkonov, vrata, okna…). Vendar z eno dobro akcijo vsega članstva, bi lahko bila hiša kot nova v parih dneh….Vse ostalo pa je v hiši brezhibno in hiša ni nikakršna podrtija temveč narejena po visokih standardih z nadstandardnimi materiali.

Žal pa se je, kmalu po prvem ogledu nepremičnine v Zapogah, začel razdor med ga.Mojco Sajovic ter g.Denisom Kuzeljem. Pod svoje okrilje je prevzela tudi g. Vidmarja in prav kmalu sta pričela z medijsko ter elektronsko vojno zoper Denisa Kuzelja. Meni osebno ni poznano dejstvo, zakaj je do tega razkola med njima prišlo, vendar dejstvo je, da se je to pač zgodilo... Morda je krivo dejstvo, da je ga.Sajovic začela navijati za lokacije in kakršne koli lokacije v bližini Grosuplja, prav tako g.Brane Puš za neke pisarne v Grosuplju. Zakaj ne vem. Ampak onadva sta oba iz Grosuplja. G.Kuzelj pa je iz Kopra. Njemu je načeloma bilo vseeno ali se vozi v Grosuplje ali Zapoge. G.Kuzelj je smatral to lokacijo enostavno za odlično. 

Tako proti koncu pogajanj s Hypo lesingom ga. Sajovic in g.Vidmar nista več sodelovala pri nakupu nepremičnine v Zapogah, jaz pa sem, kajti bila sem vezni člen med Hypom in Kinološko zvezo. Pri podpisu pogodbe sem bila na Hypo leasingu skupaj z g.Kuzeljem, nikakor pa se v tem obdobju odvetniška pisarna g.Mira Senice ni vmešavala v sam posel. Že takrat je odvetniška pisarna Mira Senice bila odvetnik Kinološke zveze, vendar posla s Hypo leasingom ni hotel prevzeti. Rekel je, da je Hypo leasing njegova stranka in zato si je KZS za sam pregled pogodbe najela drugega odvetnika. Nikakor pa ni bilo odvetniške družbe Senica zraven med in v nakupu nepremičnine v Zapogah.

Hvala, če ste prebrali do konca. To sem napisala izključno za to, da širša kinološka javnost spozna, zakaj in kako je prišlo do nakupa nepremičnine v Zapogah. Sem povsem nepolitičen človek, sem samo ljubitelj psov in vseh živali ter sovražnik sporov in medsebojnih obtoževanj še posebej, če so neupravičena in temeljijo na nepoznavanju problematike. Zato sem si vzela pravico in napisala to...

Lep kinološki pozdrav,

Cvetka Bogovčič


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , ponedeljek, 21.02.2011 : 16:35:53
Nekdo izrablja pismo gospe Bogovčičeve v namene, za katere ni dala soglasja, za kar je poslala v objavo sledeče pojasnilo:

Pojasnilo

Moje pismo je prišlo na vse naslove članic KZS tudi s strani "slovenskih kinologov". Jaz lastniku tega spletnega e-mail naslova nisem odobrila objave niti se nisva pogovarjala o tej možnosti. Zato ne želim, da me kdor koli povezuje z anonimkami, ki so prišle iz tega naslova...

Cvetka Bogovčič


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: jst , ponedeljek, 21.02.2011 : 18:01:37


Februarja 2008 se je na KZS-ju kot vodja projektov zaposlila ga.Mojca Sajovic, takratna predsednica Slovenskega kluba za bernske planšarske pse. Ker sem bila že takrat član njihove vzrejne komisije in ker je vedela, da se ukvarjam z nepremičninami, mi je potarnala problem, ki se ji je porodil ob vstopu v novo službo na KZS-ju. Premalo prostora. Za svoje delo ni imela niti svoje pisarne, njeno delovno mesto je bila sejna soba. Ko jo je potreboval nekdo drug, je morala enostavno zapustiti svoje delovno mesto in počakati, da se sestanek konča in potem je lahko nadaljevala svoje delo. Motila jo je tudi neuglednost same pisarne, vsepovsod arhiv, naložen na kupe, nikjer prostora za sprejem gostov, še največji problem pa parkiranje, ki je Kinološko zvezo stalo za vsakega zaposlenega cca. 100 EUR na mesec. Pa stroški, ki jih je KZS plačevala za najem prostorov za potrebe skladišča itd...


Hypo leasing pri sklepanju s Kinološko zvezo nikakor ni delal koruptivno - razen če se smatra za korupcijo dejstvo, da sem bila jaz osebno član kolektiva Hypo leasinga ter oddelka nepremičnin neposredno skoraj 10 let ter sem poznala in še vedno poznam vse na Hypu, poznam delo, poznam vsebine pogodb itd...

Ne poznam razmer niti vpletenih. Me je pa močno presenetilo to, da KZS svojim zaposlenim plačuje PARKIRNINO. Halo?!
Glede osebnih povezav s Hypo leasingom: to še ni korupcija, je pa konflikt interesov. Ki sicer sam po sebi ni zakonsko sporen, pač pa moralno. Samo moje mnenje.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Lanabela , torek, 22.02.2011 : 12:34:05
O nabavi neprwmičnine ne vem nič. vem pa, da so nekatere izjave iz anonimke lažne.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 22.02.2011 : 12:52:36
Ne glede na to, kako si nekateri želijo sprememb, je buča sploh spisat anonimko in ob tem računat, da te bo do sprememb pripeljal nekdo drug - "pređi brigu na drugog" temu rečejo mal južneje. Je zgleda precej moderno ratalo takole skrivaštvo.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: MARKO HREN , torek, 22.02.2011 : 20:07:36
Upam da bo vsaj zgodba s hišo kmalu zgodovina. EDS Celje 2010 je uspel in verjetno bo vodstvo KZS s prihodki najprej zaprlo to investicijo. Hiša pa je na dobri - ne bolje rečeno na "odlični" lokaciji, je pa močno nefunkcionalna in potrebna bi bila temeljita predelava  ;) potrebna pa je tudi ureditev zunanjih površin, saj ta trenutek pogled tudi od zunaj ni ravno v ponos Slo kinologiji - podpiram pa tudi kakšno volonterko akcijo. Le dobra volja nekaj šteje  ;)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sobota, 26.02.2011 : 19:17:16
Na spletni strani KZS je obvestilo vsem članicam KZS, da je "po sklepu Upravnega odbora KZS, z dne 24.2.2011, preklican sklic redne skupščine KZS, sklicane za naslednjo soboto, 5.3.2011 ob 10.00 uri."

Naveden je razlog: "dogajanja v Hypo Leasingu, do katerih je prišlo po sklicu skupščine, imajo pa bistven vpliv na oblikovanje celovitega predloga ureditve nepremičninske problematike, kar je bil eden od najpomembnejših razlogov za sklic skupščine."

O datumu novega sklica skupščine bodo članice pravočasno obveščene.
Tako bo tudi omogočeno, da bo pred skupščino NO rekel kakšno o finančnih izkazih in da bodo lahko k sklicu priložena tudi ustrezna gradiva.
http://www.kinoloska-zveza.si/sl/novice/211


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 06.07.2011 : 16:50:31
Po dokumentaciji, ki so jo prejela društva in klubi, je skupščina KZS sklicana v soboto, 30. julija 2011 ob 10h v sejni dvorani Občine Ljubljana - Vič Rudnik, trg MDB 7.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , ponedeljek, 25.07.2011 : 16:00:47
Se že pripravljate na skupščino?
Ali pa lahko po negativnem poročilu NO KZS manipuliramo, da predvidene skupščine v soboto sploh ne bo?

Osebno sem vesela, da je NO uvidel nepravilnosti pri disciplinskih postopkih proti Rotnerju in Černetovi in nepravilnosti v postopkih pri sprejemanju Kluba za nemške doge v KZS, predvsem pa, da je oboje (z ostalim) stresel na papir.

Bi pa NO želela opomniti, da Pravilnik o strokovnem delu ni samo neusklajen s Statutom KZS (kot so navedli), temveč tudi neusklajen s Pravilnikom o zaščiti hišnih živali (http://www.uradni-list.si/1/content?id=93040) (vsaj v nebo vpijoč 26. člen PSD, ki bi ga bilo potrebno uskladiti z 11. členom navedenega Pravilnika že davnega junija 2009).

Morda kdo ve, kdaj bo končno rojen nov PSD KZS?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 27.07.2011 : 21:10:21
KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Zapoge 3 d
1217 V O D I C E

Nadzorni odbor

POROČILO NADZORNEGA ODBORA KZS ZA LETO 2010

Uvodoma smo dolžni pojasniti, zakaj poročilo NO KZS ni bilo priloženo v pravočasno poslanih materialih za sklic skupščine KZS.

UO KZS je sprejel sklep o sklicu skupščine KZS na svoji seji dne 27.06.2011. To je tri dni pred datumom za sklic skupščine KZS. Predsednik NO KZS je opozoril UO KZS, da je to preuranjen termin za skupščino, saj je čas dopustov, NO KZS pa v treh dneh tudi nima možnosti pripraviti poročila o poslovanju KZS in KZS d.o.o.. Predsednik KZS Blaž Kavčič je vztrajal na tem datumu za sklic skupščine KZS in bil mnenja, da se poročilo NO KZS pošlje naknadno.

Krajše poročilo NO, ki ga je ta sestavil dne 15.2.2011 je bilo pripravljeno že za napovedano redno skupščino KZS, dne 5 marca in ki je bila nato preklicana. Poročilo je bilo dostavljeno tudi pisarni Kinološke zveze Slovenije vendar članicam to ni bilo poslano. Verjetno zato, ker je kritično obravnavalo delovanje UO KZS.
Ker pa se je v tem času zgodilo še veliko drugih pomembnih dogodkov smo se odločili, da pripravimo razširjeno poročilo o delovanju organov KZS in stanju v KZS nasploh.

Toliko v pojasnilo zaradi pozno dostavljenega poročila NO KZS. Opravičujemo se vam za to, da poročila NO niste prejeli v roku, ki ga predvideva Statut KZS. Upamo seveda, da ga boste kljub krajšemu času proučili in članom NO na skupščini postavili dodatna vprašanja v tistih delih našega poročila, kjer vam bodo posamezne navedbe nejasne ali ne dovolj obrazložene. Z vso odgovornostjo vam bomo podali vsa dodatna pojasnila.

Spoštovani predstavniki članic Kinološke zveze Slovenije.

Nadzorni odbor je v obdobju od prejšnje skupščine KZS imel šest sej. Pet sej je bilo rednih in ena korespondenčna. NO KZS je v tem obdobju spremljal delo organov KZS preko zapisnikov in dopisov, ki so mu bili poslani (advokata Penko in Kos). Predstavnik NO KZS je bil prisoten na vseh sejah UO KZS. Gradiva za redne seje UO KZS je NO KZS prejemal, medtem ko materialov za korespondenčne seje UO, ki jih ni bilo malo pa ni prejemal, zato NO KZS ne pozna vsebine teh obravnav in sklepov. Tudi zapisniki korespondenčnih sej so se potrjevali formalno, brez vsakih materialov in pojasnil.

NO KZS je v svojih zapisnikih, ki jih je redno posredoval predsedniku KZS in UO KZS opozarjal na posamezne nepravilnosti, vendar vsi zapisniki NO KZS članom UO KZS niso bili dostavljeni, nekateri pa so bili na sejah UO vzeti na znanje. Čeprav je statut KZS za delo NO KZS skromen, vendar dovolj jasen glede pristojnosti NO. To mu opredeljuje prva alineja prvega odstavka 54 člena Statuta KZS ki govori da NO »opravlja nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja vseh organov Kinološke zveze Slovenije«. Predsednik KZS Blaž Kavčič je večkrat ugotovitve oziroma sklepe NO KZS kritično komentiral in NO KZS obtoževal, da dela izven svojih pooblastil in da sme poročati samo na skupščini KZS. Od vsega začetka našega mandata je tako NO KZS dal številne predloge in pripombe, UO KZS pa ni upošteval nobene. Ob tem je potrebno skupščini pojasniti tudi, zakaj sej je No odločil zamenjati Romana Jožefa Graha s funkcije predsednika NO. Ostala člana NO KZS sta bila mnenja, da Roman Jožef Grah na sejah UO KZS pa tudi splošno kot predsednik NO ne vztraja na transparentnem in preglednem poslovanju KZS.

NO KZS je bil popolnoma onemogočen pri zahtevah, da pregleda razpoložljive knjigovodske dokumentacije.

Dne 1.02.2011 je NO KZS želel prvič pregledati dokumentacijo o poslovanju KZS in KZS d.o.o.. Na sestanek NO je bil povabljen tudi podpredsednik KZS in predsednik gospodarsko finančne komisije g. Aleksander Česnik, ki pa se seje ni udeležil. Predsednik NO KZS je zaprosil prisotnega računovodjo Boštjana Rihterja, ki vodi knjigovodsko dokumentacijo o finančnem poslovanju, da poda poročilo oziroma knjigovodske dokumente v pregled NO KZS. Ob tej zahtevi je Boštjan Rihter je izjavil, da ima eksplicitno prepoved predsednika KZS Blaža Kavčiča da tudi NO ne sme posredovati nobenih podatkov. NO je kljub temu sprejel sklep in od UO KZS zahteval, da mu do 15.02.2011 pripravi poročilo oziroma dokumentacijo, da jo bo NO lahko pregledal. NO KZS do sestanka 15.02.2011 ni prejel nobene dokumentacije, na osnovi katere bi lahko opravil pregled in poročilo za takrat predvideno skupščino KZS. Dne 14.04.2011 je NO tretjič zahteval možnost pregleda finančnega poslovanja KZS in KZS d.o.o..
Na seji NO je bil prisoten Boštjan Rihter, ki je uvodoma povedal, da na zahtevo Blaža Kavčiča zahteva od članov NO, da pred vpogledom v dokumentacijo podpišejo izjavo o zaupnosti.
Kot se glasi :

»Spodaj podpisani(a)____________________ kot pooblaščenec_____________________
Izjavljam, da sem seznanjen(a), da so vse poslovne listine in podatki, ki so razvidni iz finančnega poročila KZS, KZS do.o. in Evropske razstave psov v Celju za leto 2010, poslovna skrivnost 1. dokler podatki ne postanejo javno dostopni.
Vse poslovne listine in podatke, s katerimi bom seznanjen(a) oziroma mi bodo zaupani v zvezi s temi finančnimi poročili, bom obravnaval(a) kot zaupne.
Poslovnih listih in podatkov ne bom uporabljal(a) za noben drug namen, kot za tistega, za katerega sem pooblaščen(a), ne bom jih potvarjal(a) ali razkrival(a) tretjim osebam in jih bom varno hranil(a).
Seznanjen(a) sem, da sem v primeru kršitve poslovne skrivnosti odškodninsko odgovoren(a)«.

V Vodicah, _________________________        Podpis __________________

1. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni

Na vprašanje, če ima kateri dokument oznako o zaupnosti in kdo je to zaupnost določil je Boštjan Rihter povedal, da nobeden dokument ni označen z nikakršno oznako zaupnosti. NO je odločil, da zavrne podpis izjave o zaupnosti, saj je v nasprotju s statutom KZS oziroma pogoji delovanja NO. NO pod zahtevanimi pogoji ni želel opraviti pregleda poslovanja KZS in KZS d.o.o.. NO ugotavlja, da je bil s tem pogojevanjem grobo kršen tudi Zakon o društvih.

Ugotovljene nepravilnosti in kršitve :

1. Zadnja skupščina KZS je bila 19 junija 2010 na kateri je bil sprejet 12 sklep s katerim je skupščina KZS sprejela finančni načrt za leto 2010. Finančni načrt je bil sicer sprejet vendar v sredini leta. NO ugotavlja, da po sprejetju finančnega načrta UO KZS ni niti na eni seji obravnaval realizacije finančnega načrta ali nasploh finančnega poslovanja KZS. V gradivih za seje UO ni bilo nikakršnih podatkov o poslovanju KZS. Takšno ravnanje pomeni kršitev Statuta KZS in nalog gospodarsko finančne komisije ter seveda tudi ne opravljanje nalog UO (gospodarsko finančna komisija je komisija UO).

2. NO ugotavlja, da gospodarsko finančna komisija in UO nista niti na eni seji obravnavala finančnega načrta za evropsko razstavo psov. UO tudi ni na svojih sejah v letu 2010 niti 2011 obravnaval finančnega rezultata doseženega na evropski razstavi psov. Takšno ravnanje pomeni kršitve Statuta KZS in nalog gospodarsko finančne komisije ter seveda tudi ne opravljanje nalog UO (gospodarsko finančna komisija je komisija UO).

3. Zaradi nezmožnosti vpogleda v finančno dokumentacijo KZS in KZS d.o.o., NO ne more ne potrditi ne ovreči govoric o nagradah, ki naj bi jih posamezniki prejeli za delo v okviru evropske razstave. Kdo je odločal o nagradah, če so bile izplačane,ter o višini NO ni znano, saj tega ni v gradivih dostopnih NO.

4. UO KZS ni pravočasno pripravil poslovnega poročila in ga predložil v pregled z vso potrebno knjigovodsko dokumentacijo NO KZS in nato še skupščini KZS. Poslovno poročilo je tako neveljavno poslal AJPES-u. Takšno ravnanje predstavlja kršitev Zakona o društvih in Statuta KZS.

5. Ob tem NO skupščino seznanja, da KZS prejema tudi finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije, kar predstavlja še dodatno odgovornost za transparentno poslovanje in nadzor nad tem poslovanjem.

6. Zaradi zgoraj navedenih pomanjkljivosti NO skupščini KZS priporoča, da poslovnega poročila KZS in KZS d.o.o. ne sprejme, saj bi s sprejetjem kršila Zakon o društvih.

7. V zadnjem obdobju je KZS zapustilo nekaj zaposlenih, med njimi tudi poslovna sekretarka.
UO je sicer objavil razpis za to delovno mesto vendar se UO kljub veliko prijavljenim ni odločil za sklenitev delovnega razmerja z nobenim od prijavljenih. Na eni izmed sej je UO kot v.d. imenoval Katjo Dermol. Kmalu za tem je brez preklica tega sklepa pogodbeno zaposlil Tevža Korenta, ki je redno zaposlen pri Vzajemni zavarovalnici. Kdo je sedaj poslovni sekretar KZS?
NO opozarja, da ima poslovni sekretar KZS v Statutu določene posebne pristojnosti in odgovornosti.

8. V zadnjem obdobju so na KZS zaposlili še nekatere druge osebe. Ker NO nima vpogleda v podobe o zaposlitvah ne more dati ocene o smotrnosti takšnih zaposlitev.

9. NO KZS je UO KZS opozarjal na nepravilnosti pri vodenju disciplinskega postopka proti Rajku Rotnerju in Alenki Černe. Postopki namreč niso bili vodeni v skladu s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti. Žal UO KZS priporočil NO ni upošteval.

10. Postopki zoper Rajka Rotnerja in Alenko Černe o katerih bi morala dokončno odločitev sprejeti skupščina KZS še niso končani, kar pomeni kršitev Pravilnika o disciplinski odgovornosti, Statuta KZS in Zakona o društvih.

11. NO KZS je UO KZS opozarjal na nespoštovanje avtonomnosti organov KZS pri včlanjevanju Slovenskega kluba za nemške doge v KZS. UO je v tem primeru kršil Statut KZS, sklep Skupščine KZS z dne 19. junija 2010 in verjetno povzročil KZS tudi materialno škodo.

12 . NO je ugotavljal in opozarjal UO KZS, da KZS nima vseh potrebnih pravilnikov, poslovnika ali kodeksa, ki bi bil nujno potreben za nemoteno poslovanje KZS. Želimo samo opozoriti na najnujnejše dokumente za katere bi bilo prav da se čim prej sprejmejo oziroma uskladijo z veljavnim Statutom KZS To so naslednji:
1. Pravilnik o strokovnem delu ( neusklajen s statutom)
2. Pravilnik o disciplinski odgovornosti ( ni usklajen zakonodajo in statutom KZS)
3. Pravilnik o podeljevanju priznanj in odlikovanj ( ni usklajen s statutom KZS)
4. Poslovnik o delu UO (določa ga Statut KZS)
5. Kodeks obnašanja na kinoloških prireditvah (določa ga Statut KZS)

13. Smo že v drugi polovici koledarskega leta. UO KZS pa še do sedaj ni pripravil in sprejel cenika za leto 2011.

14. NO ugotavlja, da je gradivo za skupščino KZS ki bo 30. Julija 2011 pripravljeno malomarno. V gradivu ni finančnega načrta za leto 2011, tako kot to določa Statut KZS. V gradivu tudi ni predolga članarine za leto 2011.
V gradivu so priložena poročila, ki odražajo ponižujoč odnos do članic KZS in so pripravljena po mnenju NO skrajno neodgovorno.

Končna ugotovitev NO KZS je, da je bilo njegovo zakonito delovanje onemogočeno. Še več nekateri člani NO so bili deležni tudi groženj. Edino kar nam ostane je to poročilo, na osnovi katerega presodite o našem delu in možnostih, saj mu je v takih pogojih pregled nad zakonitostjo delovanja organov KZS onemogočen. Ob teh pogojih dela, NO tudi ne more pred skupščino prevzeti odgovornosti za svoje ovirano in zato neopravljeno delo.

Zapoge, 12.07.2011
NADZORNI ODBOR KZS
Franc Šterman, predsednik


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: jst , sreda, 27.07.2011 : 23:56:09
Jana, hvala.
Očitno so spet neki umazani posli zadaj ...


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Drejči , četrtek, 28.07.2011 : 13:51:27
eh, glede na anonimke, ki spet krozijo po mailih, vse skupaj spet zgublja na verodostojnosti. Vsakic ista zgodba  :-\
Tisti, ki ste toliko proti, dajte priti na plan s svojim pravim imenom in priimkom ter s konkretnimi zadevami, ne pa le z nekim psevdonimom in cmevkanjem kako so vsi kekci in kako je vse narobe. Kdo so kekci in kaj je narobe... KONKRETNO in PODPRTO Z DOKAZI!!!
Vsi skupaj smo ze posteno navelicani kilometrskih mailov z naslovom "rekla-kazala".  >:(


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 28.07.2011 : 22:19:01
Niso problem maili, saj obstaja zanje funkcija delete ali kaj podobnega, problem je, da anonimke pisari nekdo, ki nima najosnovnejše kulture, ne pozna ne zakonodaje, ne pravil na internetu, še manj pa ima kakršnokoli spoštovanje do kogarkoli drugega ali do dela koga drugega. Enostavno drpne tekst in ga za svoje potrebe uporabi tam, kjer mu trenutno ustreza. In tak nas poziva, naj se mu pridružimo na kinološkem forumu, ter v pozivu pravi: "Se bojite? Nikar vse je 100% anonimno in 100% varno!!!!!! 100% resnično in brez žaljivk". A prodajaš kaj na Top shopu?

Če pišeš tisto, za kar imaš vse podlage, ti ne more nihče škodit, četudi napišeš pravo ime in priimek. Če pa serješ sranje, je seveda treba anonimno. Torej, sranja ne bomo hodili brat, še manj kakorkoli drugače sodelovali. In ker sprejemate takšno početje, ter ga še naprej širite, namesto, da bi se odkrito zavzeli za tisto, kar ste prepričani, da je prav, ste pomagali slovensko kinologijo pripeljati tja, kjer je. In očitno jo boste tako furali še naprej. Taka kinologija me ne zanima, zato mi lahko nehate pošiljati nepodpisana ali z izmišljenimi imeni podpisana pisanja. Brez pomena je. Z vsakim sporočilom pokažete, da vas je vsakokrat manj v hlačah.

Dečko iz tele anonimne zgodbe, sram te bodi! Še vedno imam tudi maile iz leta 2008, ko si imel en drug kinološki forum, kjer je bil stil nastopanja popolnoma enak, prav tako način uporabe tujih tekstov. Če ti še ni nihče povedal, je treba najprej s poštenjem začet pri sebi, potem šele lahko nepoštenje očitaš drugim. In prav enostavno te bo najti, ko bo potrebno. Zaenkrat si niko i ništa, anonimnež, ki v slovenski kinološki javnosti ne šteješ niti za piškavi oreh. Pošteni in odgovorni ljubitelji psov se podpišemo s polnim imenom. Kuram, ki se skrivajo za vsakokrat drugačnimi lažnimi imeni, je škoda posvečati kakršnokoli pozornost. Jo je pa treba tatovom, vsekakor, četudi mislijo, da so anonimni in nobeno skrivaštvo jim pri tem ne bo pomagalo.

Še tukaj, če slučajno samo pošiljaš maile, brati pa jih ne znaš:

----- Original Message -----
From: Jana <jana@mojpes.net>
To: Boris Ranic <boris.ranic@gmail.com>
Sent: Thursday, July 28, 2011 9:48 PM
Subject: Re: KZS & KRIMINAL preberite na forumu

Pozdravljeni,

za tekst, ki ste ga nalimali na http://***, nimate nikakrsnega dovoljenja za objavo, zato zahtevam, da ga takoj izbrisete, sicer bo zahteva za izbris posredovana najprej, najprej upravljalcem getforum.org, potem pa, ce bo potrebno pooblascenim osebam za resevanje takih kraj. Velja tudi za vse ostalo, kar se je ze, oz. se morebiti bo pojavilo z mojpes.neta na tem forumu ali kje drugje.

V kolikor bom imela namen karkoli napisati na omenjeni forum, bom to storila sama in s polnim imenom. Vsekakor ne potrebujem vas, kdorkoli ze ste, da to pocnete namesto mene. Ze zdavnaj so izumili povezave in najmanj, kar se pricakuje od nekoga, ki zeli javnosti povedati kaj o nepravilnosti drugih je, da pozna pravila na internetu. Le kdo bo verjel, da krsi pravila tisti, na katerega kazete s prstom, ce pa evidentno krsite najosnovnejsa pravila prav vi. Upam, da imate vsaj toliko spostovanja do kinoloske javnosti, da nam ne pripisujete nesposobnosti uporabe spletnih povezav.

V pricakovanju takojsnjega izbrisa vas lepo pozdravljam,
Jana Pahovnik
www.mojpes.net


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sobota, 30.07.2011 : 18:08:45
Pa se je le zgodila ... :)
Letošnja redna skupščina KZS, namreč.

Verjetno ni bilo danes v dvorani nikogar, ki ne bi česa pričakoval, temveč bi prišel samo poslušat poročila, ki jih (večine) prej ni nihče od članov članic videl. Pa se je zgodilo samo to, da se je končala skorajda še preden se je začela. Namreč, delegati so predlagali nov dnevni red in po glasovanju ni bil sprejet ne tisti, ki ga je predlagal sklicatelj, torej predsednik KZS, in ne tisti, ki so ga predlagali delegati. Tako ni bilo več o čem razpravljati in zadeva se je končala.

Ker sem bila tam kot kinološki firbec, sem imela čas beležit dogajanje in ga bom tukaj povzela, saj verjetno zanima marsikoga, ki ni bil prisoten.
Zapisnik bomo tako ali drugače verjetno v prihodnje dočakali na strani KZS.

----------------------

Dogajanje na redni letni skupščini KZS, Ljubljana, 30. 7. 2011

Prvi govorec je bil predsednik KZS Blaž Kavčič, ki je pojasnil, da je sklic zato na tak dopustniški datum, ker so dogovori s Hypo Leasingom časovno tempirani in jih je treba speljati naprej. Govoril je o nadvse uspešnih dveh letih dela njegove ekipe, trdnem finančnem stanju in nižanju stroškov ob rešitvah nepremičninske zagate z lizingom za objekt KZS. Povdaril je, da so ves čas neposredno obveščali članice o dogajanju in jih pozivali k dodajanju idej, ter da je bila dokumentacija članicam vedno na voljo. Nekaj je povedal tudi o reviji Kinolog in o uspešni lanski zaključni prireditvi, kjer so se zahvalili 140 kinologom.

Za delovno predsedstvo je predlagal: predsednik - Sašo Novak (predlog soglasno podprt), člana - Roman Höeferle in Katja Krajnc (67 glasov za in 2 glasova proti),
za overovatelja: Damjana Švegelj Žnidaršič in Aleksander Svetelšek (predlog podprt),
za verifikacijsko komisijo: Maja Korošec, Jelka Simčič in Iztok Terček.

Mojca Bregar je predlagala Vladimirja Gerbca za dodatnega člana verifikacijske komisije, na kar je Denis Kuzelj predlagal imena za celotno verifikacijsko komisijo v sestavi: Cvetka Bogovčič, Vladimir Gerbec in Grošelj. Po glasovanju je bila sprejeta sestava: Korošec, Simčič, Terček (47 proti 32 glasov). Na predlog M. Bregar so delegati potrdili še Gerbca za dodatnega člana verifikacijske komisije, ki je tako štela 4 člane.

Vsi izvoljeni so zavzeli svoja mesta in S. Novak je ugotovil, da se je pozabilo izvolit zapisničarja, za kar je predlagal Matejo Garafolj, ki je bila izvoljena z enim vzdržanim glasom. Tako se je skupščina lahko začela.

4. točka dnevnega reda je bila podelitev priznanj odlikovancem, ki so jih prejeli:
Red 1. stopnje: 5 kinologov iz lovskih vrst
Red 2. stopnje: 7 kinologov iz lovskih vrst

Za podelitvijo priznanj je sledilo poročilo verifikacijske komisije:
- za predsednika VK so izvolili Gerbca,
- vseh članic v KZS je 114,
- glasovalno pravico jih ima 113, ker ena ni plačala članarine,
- na skupščini je bilo prisotnih 80 delegatov s 83 pooblastili,
- glasuje lahko 80 delegatov, tri glasovnice pa so bile odvzete, saj so trije delegati zastopali vsak po dve društvi, kar je v nasprotju s pravili.

5. točka je bila potrditev poslovnika o delu skupščine: 
* D. Kuzelj je predlagal spremembo poslovnika, s katero bi podaljšali čas debate vsakega razpravljalca s treh na pet minut.
* J. Simšič je predlagala, da se v bodoče v poslovnik zapiše, da vsak delegat lahko zastopa samo eno društvo.
* A. Vidmar je imel vprašanje: Kateri odbori so mišljeni glede na 7. točko poslovnika ("Na zasedanju skupščine lahko razpravljajo samo pooblaščeni predstavniki članic s pisnimi pooblastili") in glede na 9. točko (poleg načina prijave delegatov k razpravi piše tudi "Pravico do razprave imajo tudi člani odborov.")? Ali lahko na skupščini razpravlja predstavnik Nadzornega odbora, ki nima pooblastila svojega društva za zastopanje?
* Predsednik S. Novak je pojasnil, da gre za člane Upravnega odbora. Ker je bilo v dvorani nekaj nezadovoljstva z odgovorom, je Novak najprej v dvorani iskal nekoga iz statutarne komisije, vendar nikogar ni bilo, potem pa je predlog (povdaril je, da ne gre za tolmačenje) dal  KZS-jev odvetnik Kozamernik - dovoli se razprava samo pooblaščencem, člani organov pa lahko razpravljajo le o točkah, za katere podajajo poročila. Predlagal je tudi, da se o tem glasuje.

Predlog je bil dan na glasovanje in soglasno je bilo sprejeto, da imajo pravico do razprave tudi predstavniki organov.

* Ker se je "štelo" glasove kar tako, "na oko", je A. Vidmar citiral Statut KZS, ki govori o številu glasov za sprejetje nekega sklepa - glasovi morajo biti prešteti in ob številu 80 delegatov je sklep sprejet, če zanj glasuje 41 delegatov.

* Franček Šterman je želel govoriti o težavah dela Nadzornega odbora in o kršitvah predsednika KZS, ki jih je NO navedel v svojem poročilu, ter predlagal, da se naj zato skupščina odvija drugače in naj se glasuje o nezaupnici predsedniku KZS in Upravnemu odboru. Povdaril je, da je skupščina sklicana nezakonito, saj ni bilo h gradivu priloženega poročila o EDS in poročila NO. Bil je prekinjen in beseda mu je bila odvzeta, ker je bila razprava o poslovniku in ne še o poročilu NO ali dnevnem redu.

* D. Kuzelj je povdaril, da je najprej res treba sprejeti dnevni red.
* D. Travnikar je povedal, da je prav, da pred sprejemanjem dnevnega reda slišimo, kaj ima za povedat Šterman.
* S. Novak je povedal, da skupščina lahko razpravlja samo o tem, kar je na dnevnem redu.

* A. Vidmar je rekel, da dnevni red še ni sprejet, da pa k vabilu za skupščino priložen dnevni red vsebuje celo vrsto točk, za katere ni bilo priloženih gradiv, kot predpisuje statut KZS, ali pa so bila le-ta pomanjkljiva, zato je predlagal, naj se naslednje točke umaknejo z dnevnega reda:
8. točka - poročilo o Evropski razstavi psov - ni bilo nikakršnih gradiv,
11. točka - objava in sprejem letnega poročila za leto 2010 - finančno poročilo ni bilo verificirano s strani nadzornega odbora, je neveljavno,
12. točka - objava in sprejem predloga finančnega plana za leto 2011 in 2012,
13. točka - letno poročilo KZS d.o.o. za leto 2011 - nadzorni odbor nič ne ve o poslovanju in ni verificiral poročil,
14. točka - finančni načrt za KZS d.o.o. za leto 2011 in 2012,
15. točka - predlog razpolaganja z nepremičninami v lasti KZS - nadzorni odbor naj bi verificiral prodajo prostorov na Ilirski, vendar razen dopisa, ki je bil v zvezi s temi prostori poslan, ne ve NO nič o teh načrtih,
16. točka - kadrovske zadeve - ker ni bilo k vabilu in dnevnemu redu priloženih nikakršnih gradiv, nihče ne ve, o čem bo tekla beseda v tej točki.

* S. Novak je ugotovil, da sta zdaj dva predloga dnevnega reda in nastalo je nekaj hude krvi glede tega, kdo lahko ima besedo in kdo ne.
* F. Šterman je predlagal, da se vključi v dnevni red glasovanje o nezaupnici vodstvu KZS.
* B. Kavčič je povedal, da se ne bo vtikal in ne podpiral gostilniškega vzdušja, da so veliko in uspešno delali in naredili, ter da bi bilo prav, da podajo poročila ter s tem predstavijo svoje delo in uspehe. Predlagal je, da delegati ne dopustijo toliko besede tistim, ki so uničili to zvezo.

Na glasovanju sta bila oba dnevna reda:
- za star dnevni red (predlagal ob sklicu skupščine B. Kavčič) je glasovalo 30 delegatov,
- za nov dnevni red (brez zgoraj naštetih točk in z dodatno točko o nezaupnici - predlagala A. Vidmar in F. Šterman) je glasovalo 40 delegatov,
- 10 delegatov se je očitno vzdržalo glasovanja.

Predsedujoči S. Novak je odredil pavzo in po vrnitvi vseh v dvorano povedal, da takšne situacije, ko bi skupščina ostala brez dnevnega reda, še ni bilo. Seznanil je prisotne, da je skupčina s tem zaključena.

------------------------------

Prosim prisotne na skupščini, da dopolnijo, kar morda manjka.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: altervita , nedelja, 31.07.2011 : 03:15:40
Upam da bo vsaj zgodba s hi�o kmalu zgodovina. EDS Celje 2010 je uspel in verjetno bo vodstvo KZS s prihodki najprej zaprlo to investicijo. Hi�a pa je na dobri - ne bolje re�eno na "odli�ni" lokaciji, je pa mo�no nefunkcionalna in potrebna bi bila temeljita predelava  ;) potrebna pa je tudi ureditev zunanjih povr�in, saj ta trenutek pogled tudi od zunaj ni ravno v ponos Slo kinologiji - podpiram pa tudi kak�no volonterko akcijo. Le dobra volja nekaj �teje  ;)
lol
dobra volja steje? pr eni razstavi po navedbah enih naj bi se bajta pokrila pol nej pa folk okol rozce sadi ker je okolica ni v PONOS? A se ti zajebavaš al kaj?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , nedelja, 31.07.2011 : 06:06:27
Spori v Kinološki zvezi: z anonimkami nad Kavčiča
Lana Dakić, 30.7.11 14:33
Predsednik Kinološke zveze Slovenije (KZS) Blaž Kavčič zavrača očitke v drugem valu anonimk, ki so se pojavile te dni, in zatrjuje, da KZS posluje uspešno. Na skupščini se je zataknilo že pri dnevnem redu

http://www.finance.si/319742/Spori-v-Kinolo%B9ki-zvezi-z-anonimkami-nad-Kav%E8i%E8a

Eh, ja ... Ne vem, ali je vpliv prevelik, pa še novinarji ne smejo pisat o tistem, kar za vodstvo videti ne obstaja, al pa je tale novinarka domačo nalogo naredila za minus 2. Da bi včeraj nek novinar napisal članek o skupščini KZS in ne omenil podpisanega pisma NO, temveč samo anonimke, je pa več kot zabavno. Morda pa gre za plačan članek ...


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Pepsi , nedelja, 31.07.2011 : 08:58:28
Morda pa gre za plačan članek ...

Po mojih informacijah je kar precej člankov v Financah naročenih in plačanih. Nimam dokazov, vir je pa zanesljiv.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: jst , nedelja, 31.07.2011 : 11:37:15
Po mojih informacijah je kar precej člankov v Financah naročenih in plačanih. Nimam dokazov, vir je pa zanesljiv.


Tak način obrekovanja je pa hujši kot Požar report.
"Nimam dokazov, ampak zihr je res."


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , nedelja, 31.07.2011 : 13:25:51
Morda pa gre za plačan članek ...

Tole manipulacijo sem si dovolila samo zato, ker mi je članek popolnoma nerazumljiv. Novinarka se ukvarja z anonimkami in navaja samo Kavčičeve izjave, govori o prekinitvi skupščine in celo napoveduje, da bo moral Kavčič sklicati novo. Prav čisto nič pa se ne ukvarja z razlogi za nesprejem dnevnega reda in z "dobro organiziranimi nasprotniki", ki na skupščini niso bili anonimni, temveč z imeni in priimki in celo z zelo visokimi funkcijami v KZS. Od treh članov Nadzornega odbora je eden predlagal glasovanje o nezaupnici predsedniku KZS in OU, drugi pa je predlagal nov dnevni red brez vseh točk o poročilih. Da to ni zanimivo za novinarko? Drugega, potrebnega omembe (razen podelitve priznanj), se dejansko na včerajšnji skupščini ni dogajalo.

Nikakor ne pravim, da je treba verjeti komurkoli drugemu kot predsedniku, sem pa prepričana, da ima javnost pravico izvedeti še kaj drugega kot to, kar reče on. Še posebej, ko gre za kar precej veliko organizacijo, ki skače iz ene krize v drugo. Seveda, če se že novinarka spravi pisat o "sporih v KZS", bi bilo nekako razumljivo, da razišče tudi kaj o "dobro organiziranih nasprotnikih", ki so sesuli skupščino in ne verjame samo serviranim "aferam".

Če novinarka bolj verjame anonimkam kot realnim ljudem na društvenih položajih, statutu KZS, pravilom za sklic skupščine in dejanskemu dogajanju okrog skupščine (sklic brez materialov za cel kup točk skupščinskega dnevnega reda), potem bomo pač še naprej brali tako enostranske članke. Upam, da se vsi (z novinarko vred) zavedamo, da mag. Blaž Kavčič ni edini v KZS in da on ni KZS, temveč je le trenutni izvoljeni predsednik krovne slovenske kinološke organizacije.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: jst , nedelja, 31.07.2011 : 13:49:44
Tole manipulacijo sem si dovolila samo zato, ker mi je članek popolnoma nerazumljiv. Novinarka se ukvarja z anonimkami in navaja samo Kavčičeve izjave, govori o prekinitvi skupščine in celo napoveduje, da bo moral Kavčič sklicati novo. Prav čisto nič pa se ne ukvarja z razlogi za nesprejem dnevnega reda in z "dobro organiziranimi nasprotniki", ki na skupščini niso bili anonimni, temveč z imeni in priimki in celo z zelo visokimi funkcijami v KZS. Od treh članov Nadzornega odbora je eden predlagal glasovanje o nezaupnici predsedniku KZS in OU, drugi pa je predlagal nov dnevni red brez vseh točk o poročilih. Da to ni zanimivo za novinarko? Drugega, potrebnega omembe (razen podelitve priznanj), se dejansko na včerajšnji skupščini ni dogajalo.

Nikakor ne pravim, da je treba verjeti komurkoli drugemu kot predsedniku, sem pa prepričana, da ima javnost pravico izvedeti še kaj drugega kot to, kar reče on. Še posebej, ko gre za kar precej veliko organizacijo, ki skače iz ene krize v drugo. Seveda, če se že novinarka spravi pisat o "sporih v KZS", bi bilo nekako razumljivo, da razišče tudi kaj o "dobro organiziranih nasprotnikih", ki so sesuli skupščino in ne verjame samo serviranim "aferam".

Če novinarka bolj verjame anonimkam kot realnim ljudem na društvenih položajih, statutu KZS, pravilom za sklic skupščine in dejanskemu dogajanju okrog skupščine (sklic brez materialov za cel kup točk skupščinskega dnevnega reda), potem bomo pač še naprej brali tako enostranske članke. Upam, da se vsi (z novinarko vred) zavedamo, da mag. Blaž Kavčič ni edini v KZS in da on ni KZS, temveč je le trenutni izvoljeni predsednik krovne slovenske kinološke organizacije.

Jana, ne ugovarjam tebi, ker je tako spraševanje na podlagi KONKRETNEGA članka povsem legitimno in se s tabo strinjam.

Ni pa legitimna tudi TRDITEV (na podlagi kar nekega "verodostojnega" vira, a seveda brez dokazov), da je PRECEj člankov plačanih.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Pepsi , nedelja, 31.07.2011 : 15:30:22
Ni pa legitimna tudi TRDITEV (na podlagi kar nekega "verodostojnega" vira, a seveda brez dokazov), da je PRECEj člankov plačanih.

Po mojih informacijah je kar precej člankov v Financah naročenih in plačanih. Nimam dokazov, vir je pa zanesljiv.Jst, daj malo bolj natančno beri. Če piše "po mojih informacijah", to še ni trditev.  Če je vir  te informacije novinarka, ki objavo člankov - pa ne tega konkretnega, ampak določenih drugih - občasno dobi plačano (ne nujno v denarju, plača se lahko tudi drugače) - potem ji jaz pač verjamem.  Nisem tako naivna, da bi mislila, da to v Sloveniji ni mogoče. 


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , nedelja, 31.07.2011 : 17:02:23
Prejeto za objavo:

-----------------------------------------------

Lepa obleka in umazane gate

Poročilo o dogajanju na skupščini KZS dne 30. julija 2011 je na teh straneh že podano. Faktografsko, korektno, dodati ni ničesar.

Zasedanja skupščine sem se udeležil kot delegat. In odšel domov z opažanji, ki silijo v razmislek.

Za izhodišče razmišljanj ob rob skupščini sem si izposodil, kar se je predsedniku KZS zapisalo v Nagovoru predsednika v Kinologu št.5:
"Ali si predstavljate, kako lepo bi bilo na svetu, če bi se vsi odločili delati dobro za sebe in za druge v nekem usklajenem razmerju? Spoštovati sebe in drugega v nekem usklajenem razmerju. Če bi se aktivno zavedali, da sobivanje v vsaki skupnosti zahteva zavestno upoštevanje in spoštovanje interesov in stališč drugih? Da kakršna koli skupnost, par, družina, društvo, podjetje, občina, država lahko funkcionira samo, če ima sprejeta formalna, za vse enako veljavna pravila in da je pravila potrebno spoštovati? Če se pravila izkažejo za slaba, neživljenska, nepravična, je potrebno najprej po dogovorjenem postopku spremeniti pravila, ne pa iskati možnosti za izigravanje pravil. Tu imamo Slovenci določeno težavo. Morda smo v prejšnji državi razvili kulturo izogibanja predpisom, iskanja lukenj v predpisih. Ko pravim predpisi, imam v mislih akte od Ustave navzdol do zakonov, pravilnikov in društvenih pravil. Tudi v naši, slovenski kinologiji, precejšen del problemov izvira iz navedenih vzrokov in nagnjenj. Torej - proučimo pravila, potem sprejmimo odločitve in delujmo."

Toliko o obleki (besedah).

In gate (dejanja)?

1. Zbobnati skupaj skupščino (delegate) na višku počitniške sezone je vsaj nehigiensko, v kolikor temu ne botruje izjemna okoliščina. Nepremičninska problematika taka izjemna okoliščina zagotovo ni.
Nehigienska početja so praviloma povezana z motivi. Je mogoče v konkretnem primeru motive povezati z dejstvom, da je bil to letos že drugi sklic skupščine, ki je zaradi manjkajočih gradiv nelegalen?
In kako tak(a) sklic(a) spraviti v ravnovesje z: "Torej - proučimo pravila, potem sprejmimo odločitve in delujmo". Tistim, ki sprejemajo odločitve in na podlagi njih delujejo, predlagam, da motive nadomestijo s prebiranjem Statuta KZS, v konkretnem primeru pa jih napotujem na 33. člen omenjenega statuta.

2. Glasovati z dvema kartončkoma je vsaj nehigiensko, v kolikor temu ne botruje popolno neznanje. Je mogoče, da je v konkretnem primeru vzrok neznanje, ko pa se je neljubi dogodek pripetil strokovnemu kinološkemu delavcu, članici upravnega odbora in (takrat) kandidatki in (pozneje) članici verifikacijske komisije. Spada to v kategorijo "iskanja možnosti za izigravanje pravil"? Amatersko (pri tem nimam v mislih ljubiteljsko ampak diletantsko).
In, ali je higiensko, da nekdo, ki se mu je pri glasovanju pripetil takšen "spodrsljaj", ugotavlja izide glasovanj drugih?

3. Obnašati se do predsednika Nadzornega odbora KZS nespoštljivo je vsaj nehigiensko, v kolikor sam s svojimi besedami in/ali dejanji tega ne izzove.
V konkretnem primeru je predsednik NO napačno želel v okviru proceduralne pripombe vsebinsko razpravljati, namesto vljudnega opozorila in napotila na ustrezno točko dnevnega reda pa je bil deležen poniglavega skakanja v besedo, prekinjanja in pošiljanja izza govornice. Skratka, s strani delovnega predsednika je bil obravnavan kot kak paglavec, pri čemer, kar je treba posebej izpostaviti, je bil sam skrajno vljuden in spoštljiv.
Delovni predsednik je, hote ali nehote, spregledal dejstvo, da je zgolj in samo "tehnični personal" skupščine in kot tak ni niti (zapišem s težavo) "enak med enakimi", saj so to le delegati s pooblastili društev. Zelo hitro pa je razkril (ne samo v odnosu do predsednika NO), da je njegova ambicija bistveno vplivati na potek skupščine, kar delovnemu predsedniku je mogoče, v kolikor se mu to dopusti.
Je to "neko usklajeno razmerje spoštovanja do sebe in drugih"? Ne enega ne drugega ne vidim.

4. Pozivati skupščino, da naj se nekaterim delegatom omejuje pravica do besede, je vsaj nehigiensko.
Ker pa je v konkretnem primeru to storil predsednik KZS (pozval delegate, naj ne dopustijo toliko besede tistim, ki so uničili to zvezo), je to škandalozno. "Slovenci (vsaj nekateri) resnično imamo določeno težavo, pa ne le s kulturo izogibanja predpisom, iskanja lukenj v predpisih", naplavin preteklosti je še kar nekaj. Da so "besede meso postale" je poskrbel kar predsednik sam.

Tako. So gate umazane če so nehigienske? Ni nujno, je pa verjetno.

Svoja razmišljanja sem naslovil s "konfekcijsko" prispodobo, saj je "konfekcijska tematika" predsedniku tudi ljuba (Nagovor predsednika, Kinolog št.4). Vedno bolj se mi dozdeva, da bom svoja razmišljanja po naslednji skupščini primoran nasloviti s "Cesarjeva nova oblačila". Žal.

Igor Rac


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , nedelja, 31.07.2011 : 22:14:34
"Da kakršna koli skupnost, par, družina, društvo, podjetje, občina, država lahko funkcionira samo, če ima sprejeta formalna, za vse enako veljavna pravila in da je pravila potrebno spoštovati? Če se pravila izkažejo za slaba, neživljenska, nepravična, je potrebno najprej po dogovorjenem postopku spremeniti pravila, ne pa iskati možnosti za izigravanje pravil. Tu imamo Slovenci določeno težavo. Morda smo v prejšnji državi razvili kulturo izogibanja predpisom, iskanja lukenj v predpisih. Ko pravim predpisi, imam v mislih akte od Ustave navzdol do zakonov, pravilnikov in društvenih pravil. Tudi v naši, slovenski kinologiji, precejšen del problemov izvira iz navedenih vzrokov in nagnjenj. Torej - proučimo pravila, potem sprejmimo odločitve in delujmo."

Javno sprašujem:

Kje je z zakonodajo usklajen Pravilnik o strokovnem delu KZS, ki je menda že dve leti v pripravi?

Vsekakor je ta, ki velja od 10. aprila 2004 (http://www.lkd-gorica.si/images/stories/pravilniki/psdkzs.pdf), že vsaj dve leti neusklajen z v Sloveniji veljavno zakonodajo.
Kakšna so to veljavna pravila, katerih se ne da spoštovati, v kolikor želimo delati po veljavnih zakonih?

Ali je na KZS spletni strani objavljen Statut KZS (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/zveza-clanstvo/statut-kzs/) veljaven ali ne?
Namreč, v njem piše:

33. člen

(1)    Predsednik Kinološke zveze Slovenije mora vsem članom Kinološke zveze Slovenije vabilo na Skupščino poslati najmanj 30 dni pred dnem zasedanja Skupščine. K vabilu je potrebno priložiti dnevni red in pisno gradivo.

(2)    Obvestilo o sklicu Skupščine se objavi v reviji Kinolog.


40 delegatov je na skupščini zavrnilo dnevni red v nekaterih točkah, za katere ni bilo priloženih pisnih gradiv ne ob vabilu in ne katerikoli drug dan pred skupščino.

Na koga lahko potem projeciramo spodnji citat? Na ostalih 40 delegatov, od katerih jih je 30 glasovalo za dnevni red, ki ni bil v skladu s pravili in 10 delegatov, ki so se glasovanja v zvezi s tem vzdržali? Ali morda na tistih 40 delegatov, ki so javno zapisana in veljavna pravila spoštovali?

"Morda smo v prejšnji državi razvili kulturo izogibanja predpisom, iskanja lukenj v predpisih. Ko pravim predpisi, imam v mislih akte od Ustave navzdol do zakonov, pravilnikov in društvenih pravil. Tudi v naši, slovenski kinologiji, precejšen del problemov izvira iz navedenih vzrokov in nagnjenj."


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: jst , nedelja, 31.07.2011 : 22:29:35

Jst, daj malo bolj natančno beri. Če piše "po mojih informacijah", to še ni trditev.  Če je vir  te informacije novinarka, ki objavo člankov - pa ne tega konkretnega, ampak določenih drugih - občasno dobi plačano (ne nujno v denarju, plača se lahko tudi drugače) - potem ji jaz pač verjamem.  Nisem tako naivna, da bi mislila, da to v Sloveniji ni mogoče. 


Če ni trditev, zakaj potem pišeš, da je tako? :)
Sicer je pa menda logično, da je novinarka plačana za svoje članke. Sporno je le, od koga je plačana.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Pepsi , ponedeljek, 01.08.2011 : 08:35:06
 :'[ :'[


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Nanook , ponedeljek, 01.08.2011 : 09:48:01
V Dnevniku je tudi clanek, celo na 3. strani.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , ponedeljek, 01.08.2011 : 09:56:26
Kinološki prevratniki hočejo novo vodstvo
Blaž Kavčič: Niti slučajno ne razmišljam o odstopu. Zdaj bo zaropotalo.
Slovenija - ponedeljek, 01.08.2011, Tekst: Tatjana Pihlar
Ljubljana - Blaž Kavčič ostaja predsednik Kinološke zveze Slovenije (KZS), čeprav del članstva z njegovim delom ni zadovoljen in je na sobotni letni skupščini zveze zahteval glasovanje o zaupnici njenemu vodstvu (predsedniku in upravnemu odboru). Da bi to točko uvrstili na dnevni red skupščine, je predlagateljem zmanjkal en sam glas, in ker je dobil premalo podpore tudi predlog dnevnega reda, ki ga je pripravilo vodstvo KZS, se je skupščina s to točko začela in tudi končala.

http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042462701


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , ponedeljek, 01.08.2011 : 13:03:19
Ko človek malo prespi zadevo, se ozadje jasni in balast odpada. Ena stvar me kar hudo muči in čeprav se spremeniti ne da nič (tudi ni moj namen ali želja kakrkoli spreminjati), bom zapisala svoja opažanja in dvome. Vsi, ki ste bili v dvorani, lahko tudi sami razmislite, kako se je odvijalo in kako ste občutili dogajanje sami.

Ko je bil oblikovan predlog za nov dnevni red (po govoru A. Vidmarja in dodatku F. Štermana), je dal delovni predsednik na glasovanje oba dnevna reda. Pri enem od prejšnjih glasovanj (če se prav spomnim, je šlo za poslovnik), je delovni predsednik rekel, da se ponavadi najprej glasuje za "star" predlog, potem pa za novega. Vendar je pri glasovanju o dnevnih redih zadevo obrnil in dal najprej na glasovanje nov dnevni red, potem pa starega (poslanega z vabilom na skupščino). V tistem trenutku je bilo nekaj zmede. Upam, da so vsi, ki so dvignili listek, vedeli, za kaj glasujejo (torej za nov dnevni red). Če niso vedeli, temveč so mislili, da glasujejo za starega, lahko nekoliko manipuliramo, da je bilo med glasovi za nov dnevni red tudi nekaj tistih, ki so nameravali glasovati za starega. Pa, ok, to ni ravno point mojih razmišljanj.

Obe glasovanji sta bili združeni in odvili sta se z nadzvočno hitrostjo, praktično v nekaj minutah. Na brzino se je preštelo listke za nov dnevni red in delovni predsednik je povedal cifro 40. Pred seboj sem med glasovanjem gledala eno od članic verifikacijske komisije in v naši vrsti je naštela 10 glasovnic, ter to glasno povedala. Sedela sem na levi strani, potem je še sredinski in desni del dvorane.
Brez predaha se je takoj za tem glasovalo za star dnevni red, hitro preštelo in delovni predsednik je povedal cifro 30.
Pri nobenem se ni:
- preverilo števila prisotnih delegatov,
- števila "proti",
- števila "vzdržanih"
V nekaj sekundah po izrečeni zadnji cifri je delovni predsednik odredil pavzo, delegati so začeli vstajati in odhajati ven. Po pavzi smo se komaj posedli in delovni predsednik je izrekel stavek ali dva o zaključku in spet se je začelo odhajanje.
Ne vem, ali je kdo od delegatov imel namen še kaj povedati, bilo pa je več kot očitno, da za to po zadnjem glasovanju vodstvo skupščine ni dalo več nikakršne možnosti.

In kaj so dileme?
Iz poročila verifikacijske komisije je razvidno, da je bilo ob njihovem pregledu (takoj po izvolitvi delovnih teles skupščine) na skupščini 80 delegatov z glasovalno pravico. Po uri, ko so ljudje odhajali iz dvorane in prihajali nazaj, ni nobenega zagotovila, da jih je bilo ob glasovanju o dnevnem redu še vedno 80. Lahko jih je bilo kaj manj.
Osebno sem prepričana, da je pri takem glasovanju korektno izpeljati le-tega v celoti: prešteje se vse glasovnice "za", vse "proti" in vse "vzdržane" in cifra mora biti skladna s cifro prisotnih delegatov. O samem štetju je delovni predsednik na Baičevo pripombo sicer že ob glasovanju za zapisničarja nekaj besed povedal, vendar ... Po njegovem vzdržanih ni treba šteti. Sami precenite, kaj je prav in kaj narobe, oz. kako se glasuje na skupščinah. Posebej takrat, ko je izid glasovanja tesen za en glas.

Če se malo poigram z rezultati:
- Kaj če je bil kdo od 80 delegatov med glasovanjem odsoten? Recimo, da je bilo 79 prisotnih delegatov? Je potem 40 dovoljšna cifra za uspešen sprejem novega dnevnega reda? Matematiki (ne pravniki), pomagajte ;)
- Ali resnično kdo misli, da je prišlo 10 delegatov na top dopustniški sobotni dan v Ljubljano zato, da bodo tam bogu čas kradli in šparali glasovalne listke v žepih? Huh, sem mislila, da kinologi izkoristijo vsak prosti dan, da so skupaj s svojimi psi :P.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , ponedeljek, 01.08.2011 : 21:10:27
Pravkar prejeto z maila KZS

---------------------------------------

TRDA NASPROTNA DEJSTVA V ZVEZI Z NAVEDBAMI NADZORNEGA ODBORA IN ANONIMK V ZVEZI S KINOLOŠKO ZVEZO SLOVENIJE

Očitki Nadzornega odbora in anonimk fiktivnega Andreja Ranica so si neprijetno podobni, skupno pa je predvsem očitanje slabega poslovanja KZS in ustvarjanje izgub.

Podatke smo do sedaj razkrivali predvsem notranji javnosti, sedaj pa se ne moremo izogniti javni navedbi resničnih dejstev ki dokazujejo lažnost vseh očitkov!

Kinološka zveza Slovenije je pod vodstvom mag. Blaža Kavčiča od leta 2009 poslovala bolje kot kadar koli v svoji zgodovini. Na svojih računih je tako prejšnji teden imela več kot 456.000€, kot rezultat odličnega in poštenega dela v tem obdobju. Večino teh sredstev bo KZS sicer morala porabiti za reševanje negativne zapuščine prejšnjega vodstva, kar obžalujemo, sicer bi večino teh sredstev lahko namenili neposredno za razvoj kinologije.

Naš namen je zaščititi interes Kinološke zveze Slovenije in nikakor ne moremo dovoliti, da bi interesi nekaterih posameznikov uničili naša prizadevanja. 

Priloga dokaz:
Fotokopije izpiskov bančnih računov. KLIK (http://www.mojpes.net/download/TRR_KZS.pdf)

Lep pozdrav,
Žiga Vavpotič, vodja komunikacijskih projektov
Kinoloska zveza Slovenije


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , ponedeljek, 01.08.2011 : 21:21:48
Hm ..., pohvalno stanje na bančnih računih KZS, vendar dokazuje samo to, da je bil navedenega dne denar gor. Je to poslovno poročilo, o katerem govori NO?

Mene stanje na računu sploh ne zanima, prav tako ne finančno ali kakšno drugo poročilo, bi pa rekla, da glede na vse zaplete, ki se okrog tega napletajo, ne bi smel biti nikakršen problem pokazati papirjev tistim, ki jih naj bi po dolžnostih (menda so bili izvoljeni "od raje" in menda imajo to nalogo napisano v pravilih) morali videti. Ali pač?
Pa namesto tega, da bi pokazali poročila pooblaščenim, kažejo stanje na računu javnosti ...


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: luna7 , torek, 02.08.2011 : 10:40:17
Kakšna skupščina?  :o :o :o Huh, se je za zamislit, res...


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 02.08.2011 : 11:47:02
Odgovor Nadzornega odbora KZS novinarki Tatjani Pihlar
Tatjana Pihlar je napisala članek z naslovom Kinološki prevratniki hočejo novo vodstvo, ki je bil 01.08.2011 objavljen v Dnevniku
http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042462701

Prejeto za objavo:

--------------------------------

KINOLOŠKI PREVRATNIKI PO IZJAVI BLAŽA KAVČIČA
Ljubljana, 1.08.2011

Ali je nadzorni odbor KZS, ki opozarja na zadeve v poslovanju KZS, ki se mu zdijo blago rečeno sporne in neskladne z zakonodajo in temeljnim aktom KZS prevratnik, da bo zdaj zaropotalo? Ali so prevratniki članice KZS, ki zahtevajo pojasnila in obrazložitve? Če tako pravi predsednik Blaž Kavčič, pa naj bo. Pozablja pa, da bodo ropotali tudi argumenti in ne samo politika.

Vaš članek z dne 1.8.2011 je napisan enostransko in je zaobšel dejstva. Poročilo nadzornega odbora je javno in dostopno vsem (ga prilagamo). V njem so zapisane ugotovitve, ki so prenesene in datirane iz zapisnikov nadzornega odbora. Pred objavo članka bi od novinarke Tatjane Pihlar skromno pričakoval, da sliši tudi drugo stran in objavi navajanja obeh. Nadzorni odbor KZS je zahteval glasovanje o zaupnici predsednika Blaža Kavčiča, saj mu drugega ne preostane. Nenehno nerazumevanje z strani upravnega odbora KZS, zavračanje vsakršnih pobud NO je bila stalnica dela predsednika Blaža Kavčiča do nadzornega organa. NO se nikoli ni spuščal v področja, ki niso predmet njegovega delovanja. Vsekakor pa se je čutil pred članstvom odgovornega za to, kar mu je naloženo s Statutom KZS ki govori da ima nalogi :
- nadzora nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja vseh organov Kinološke zveze Slovenije;
- predlaganje ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti Skupščini Kinološke zveze Slovenije;

Nadzorni odbor KZS ni mogel pregledati niti enega dokumenta o poslovanju KZS in KZS d.o.o.. Knjigovodja nam je na sestanku NO KZS 1.2.2011 na zahtevo nadzornega odbora, da predloži knjigovodsko dokumentacijo za pregled poslovanja KZS in KZS d.o.o. izjavil, da ima od predsednika KZS Blaža Kavčiča eksplicitno prepoved izročanja kakršnihkoli knjigovodskih dokumentov v pregled. To se je ponovilo na ponovno zahtevo NO po pregledu dokumentacije 15.2.2011, ko je NO želel tretjič pregledati poslovanje KZS in KZS d.o.o. bi morali člani podpisati izjavo o zaupnosti pregledanih dokumentov, na kar pa NO ni pristal, saj bi moralo biti poslovanje KZS JAVNO. Nepregledano in nepotrjeno poslovno poročilo je bilo predloženo tudi AJPESU in sedaj na skupščini.

Ker je Blaž Kavčič neposredno oviral in onemogočal delo nadzornega odbora KZS, je s tem kršil statut KZS in Zakon o društvih. To sem kot predsednik nadzornega odbora KZS uvodoma želel na skupščini pojasniti, pa nisem imel te možnosti.

V nadaljevanju je NO skupščini predlagal, da se dnevni red spremeni in doda točka glasovanje o zaupnici Blažu Kavčiču.

Od 80 prisotnih delegatov je bila polovica (40) za spremembo dnevnega reda, 30 pa proti. Zmanjkal je en glas do večine, da bi skupščina po spremenjenem dnevnem redu nadaljevala delo tako, da se črtajo iz dnevnega reda točke, za katere članicam ni bilo poslano gradivo, dnevni red pa bi bil razširjen s točko "glasovanje o zaupnici predsedniku KZS Blažu Kavčiču". Skupščina je bila zaradi nesprejetja sprememb dnevnega reda zaključena.

Ugotavljam, da je vodenje Kinološke Zveze Slovenije neprimerno in ni v korist kinologije, zato tudi posamezna društva izstopajo iz njenega članstva. Članice KZS ki zahtevajo pregledno in transparentno poslovanje KZS niso prevratniške, kot jih v svojih izjavah imenuje predsednik Kavčič temveč so njihove zahteve legitimne in upravičene. Še manj gre razumeti izjavo predsednika Blaža Kavčiča "sedaj bo zaropotalo, naredil bom red". Koga ustrahuje? Morebiti članice KZS, ki so ga izvolile za predsednika KZS, in bi jim moral služiti in polagati račune ne pa groziti.

Hvala, da smo dobro gospodarili, je samohvala. Prireditve kot take, predvsem pa lanska evropska razstava, so bile vedno dohodkovno zelo pozitivne. Želel pa bi odgovor od predsednika Kavčiča, česa se boji, da tako skriva podatke. Nobena zadeva se ne dela brez razloga, ta pa še najmanj. Vso ostalo pisanje je zavajanje javnosti oziroma usmerjanje v napačno in nepomembno smer.

Nadzorni odbor KZS tega ne bo dopustil in si bo prizadeval, da članstvo in širša javnost zve, kaj je res in kaj ne.

Predsednik NO KZS, Franc Šterman

- poročilo NO KZS za skupščino KZS / 30.7.2011 (http://www.mojpes.net/download/Porocilo_NO_12-07-011.pdf)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: bruno188 , torek, 02.08.2011 : 12:14:51
Ja, tale KZS je pa res rojena pod nesrečno zvezdo.  :'(  Od enega predsednika s preveč velikimi žepi k drugemu, ki ima roke ves čas pod mizo. In ves čas dela diametralno nasprotno temu, kar govori. 8) In po sistemu "deli in vladaj!". Kaj bomo?
Trem hrabrim možem v NO je pa menda že treba verjeti, da je bilo vse zaprto in podprto, razrito in pokrito.... :-X  Meni se zdi nedopustno, da niso smeli narediti tega, za kar jih je ljudstvo izvolilo. Vse ostalo, napeljevanje na bulmastife in HypoAdrio je zgolj sajenje bučk za nevedno javnost. :-\

Se že veselimo naslednjega velikega meta predsednika: kandidature za svetovno pasjo razstavo. Ta bo pa zagotovo pokvitala vse dolgove prejšnjega vodstva.... :P


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: miskica , torek, 02.08.2011 : 12:22:04
http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/kinologi-na-noz-zaradi-bulmastifov.html


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 02.08.2011 : 13:09:22
Prejeto za objavo:

-------------------------------

Dejstva in dokazi

Vodja komunikacijskih projektov KZS si je s pompoznim naslovom, katerega sporočilnost je podkrepil z velikimi tiskanimi črkami in mastnim tiskom, zadal poslanstvo, da "pobije" očitke Nadzornega odbora KZS iz njegovega poročila, oziroma pravilneje, pojasnila, zakaj poročila ni.

Anonimke sem izpustil, ker so anonimke nasploh brezvredne in predvidevam, da so se mu v vnemi "narediti nekaj dobrega" zapisale pomotoma. Resni ljudje se namreč z anonimkami, govoricami, natolcevanji, obrekovanji in kar je še tovrstne, za Slovence sicer dokaj značilne navlake, ne ukvarjajo. Še posebej ne, če so soočeni z očitki legalno in legitimno izvoljenega nadzorstvenega organa.

Skratka, g. vodja komunikacijskih projektov KZS si je zadal nalogo, da "s trdimi nasprotnimi dejstvi" in "dokazi" izniči, citiram, "očitanje slabega poslovanja KZS in ustvarjanje izgub".
Pohvalno, z očitki (in Nadzorni odbor KZS jih je v svojem poročilu/pojasnilu natresel kar nekaj) se je potrebno spoprijeti oziroma "bika prijeti za roge" s pravim orožjem. Dejstva in dokazi to nedvomno so.
Seveda pa opis lastne samopodobe ni dejstvo kakor tudi bančni izpiski iz leta 2011 ne dokazujejo poslovanja po načelu dobrega gospodarstvenika v letu 2010.

Zasedanju skupščine sem prisostvoval kot delegat društva (kluba), ki v letu 2010 ni bilo član KZS. Zaradi tega dejstva se bolj ali manj odrekam (sicer statutarni pravici) ocenjevanja dela organov KZS (čeprav smo leta 2010 z veliko večino imeli opraviti) in to prepuščam njihovim takratnim "lastnikom".
Sklic skupščine (prvi in drugi) pa že sovpada z našim članstvom v KZS. Zato sklic skupščine v konfliktu s pravili (statutom) zadeva tudi nas.

Sam pričakujem, da bo g. vodja komunikacijskih projektov, v kolikor se je že tega posla lotil, s "trdimi nasprotnimi dejstvi in dokazi" zavrnil en sam očitek in sicer:
"Skupščina je bila sklicana nelegalno (že drugič), ker sklicatelj sklica ni izvedel skladno s 33. točko Statuta KZS."

Dejstvo je, da je skupščina bila sklicana in da vabilu niso bila priložena gradiva za vse točke predlaganega dnevnega reda (in da predlagatelj točk dnevnega reda brez gradiva ni umaknil s predloga dnevnega reda), zato je sklic skupščine nelegalen.
Dokaz za to pa je vabilo in gradiva, ki smo jih v društvih prejeli, ter Statut KZS.

"Trdno nasprotno dejstvo" bi lahko bilo na primer, da je bil sklic skupščine v skladu s Statutom KZS, ker se je v Statut KZS, objavljen na uradni spletni strani KZS, vpletel "tiskarski škrat" in "zmaličil" vsebino 33. člena ali pa ga kar v celoti podtaknil. "Pravi" statut pa prilaganja gradiv k vabilu za skupščino ne zahteva.
Dokaz v takem primeru bi seveda bilo razkritje tega "pravega" statuta, "skritega" pri pristojni Upravni enoti.

Sklic skupščine ni zgolj sredstvo za "zbobnanje ljudi skupaj", je prvi korak, ki daje ali pa odvzema legalnost in legitimnost vsem naslednjim, vključno s skupščinskimi sklepi. In na pravilnosti tega koraka gre vztrajati, če se strinjamo s predsednikom KZS "da kakršna koli skupnost, par, družina, društvo, podjetje, občina, država lahko funkcionira samo, če ima sprejeta formalna, za vse enako veljavna pravila in da je pravila potrebno spoštovati" (Kinolog št.5, Nagovor predsednika).

Igor Rac


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 02.08.2011 : 13:26:25
Prejeto za objavo:

---------------------------

SPOROČILO ZA JAVNOST

VODSTVO KZS NASPROTUJE TRDITVAM NOVEGA PREDSEDNIKA NO IN OPOZARJA: ČLANA NADZORNEGA SVETA KZS ANGEL VIDMAR IN FRANČEK ŠTERMAN SPLOH NISTA OPRAVILA SVOJE OSNOVNE S STATUTOM IN ZAKONOM NALOŽENE NALOGE


Vodstvo KZS se mora odzvati na zavajanje novega predsednika NO Frančka Štermana. Za razliko od prvotno izvoljenega predsednika NO Jožeta Graha, novi predsednik Franček Šterman in Angel Vidmar sploh nista hotela prevzeti in pregledati letnih izkazov KZS in KZS d.o.o. za leto 2010.

V svojem Poročilu NO sta se na široko razpisala o slabem poslovanju KZS, vendar osnovnega dokumenta kot ga nalaga zakon sploh nista pogledala.

Na drugi strani je tretji član NO Jožef Grah prevzel poslane izkaze, jih pregledal, zahteval vpogled v analitične podatke, podpisal izjavo o zaupnosti, ter tudi analitične podatke skupaj s poročilom o Evropski razstavi psov. O vsem je podal pozitivno mnenje. Njegovo izjavo prilagamo temu sporočilu.
 
Priloga:
Izjava člana NO Jožefa Graha

Lep pozdrav,
Žiga Vavpotič, vodja komunikacijskih projektov
Kinoloska zveza Slovenije

-------

Jožef Grah, član NO KZS

Spoštovane kolegice in kolegi!

Verjetno nas je kar veliko, ki občutimo nekakšno dvojnost občutkov. Na eni strani imamo konkretne podatke o delovanju KZS v zadnjih dveh letih ki so izjemno spodbudni:

• Konsolidirali smo finančno situacijo - ob prevzemu je bila KZS nesolventna in nelikvidna, pretila je resna nevarnost stečaja, sedaj pa vidimo, da je novo vodstvo uspešno izpeljalo vrsto proketov na čelu z Evropsko razstavo psov in v blagajni zveze ustvarilo presežek okrog 400.000€.

• Vodstvo KZS je vzpostavilo pristen stik s članstvom - opravilo je neposredna regijska srečanja s predstavniki vseh članic po posameznih regijah Slovenije. O najpomembnejših vprašanjih smo seznanjeni o podrobnostih preko glasila Kinolog in z neposrednim pisnim obveščanjem članic. Vsi smo imeli možnost izkoristiti vabilo za podroben vpogled v vso dokumentacijo o poslovanju v lanskem letu in še posebej o Evropski razstavi.

• Evropska razstava psov lani jeseni v Celju je bila s strani mednarodne javnosti ocenjena s samimi superlativi in je poleg izjemnih finančnih rezultatov prinesla naši zvezi in naši državi veliko povečanje mednarodnega ugleda.

• Porazno nepremičninsko situacijo, ki jo je sedanje vodstvo podedovalo, je z veliko vztrajnostjo, znanjem in uporabo vseh pozitivnih osebnih povezav sedanje vodstvo razčistilo tako daleč, da lahko na danšnji skupščini odločamo o rešitvi, ki bo v bistveni meri znižala stroške in omogočila dolgoročno varno situacijo s poslovnimi prostori v lastni nepremičnini.

• Vsak od nas je priča vse večjemu splošnemu nezadovoljstvu v družbi in pomanjkanju zaupanja, a je vseeno vodstvu KZS uspelo podpisati Sporazum o sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije, ki daje upanje na izboljšanje sodelovanja s tem pomembnim partnerjem KZS.

• Podobno je na področju zakonodaje. Odgovorni lastniki psov na lastni koži občutimo pritisk državne birokracije, vse dražje veterinarske storitve, včasih tudi pretirane zahteve zaščitnikov živali. Čudežev tu ne moremo pričakovati, a je sedanje vodstvo vendarle uspelo z resornim ministrom vsaj načeloma dogovoriti osnovne elemente izboljšanja predpisov, ki bodo bolj spodbujali odgovorno lastništvo psov, in razumno upoštevali vse legitimne interese na tem področju.

To na eni strani, na drugi strani pa imamo pred sabo poročilo Nadzornega odbora. Naj takoj v začetku poudarim, da se odločno distanciram od tega poročila, saj je polno nekakšnih potvarjanj in polresnic! Z veseljem sem sprejel vlogo člana in predsednika NO, ker sem bil prepričan, da si želimo ustvarjalno, pošteno in pregledno delovati v korist slovenske kinologije. Žal sta me moja sočlana v NO prepričala o nasprotnem. Sem izkušen lovec in kinolog, v svoji osnovni dejavnosti pa gospodarstvenik. Ustanovil sem 8 podjetij na področju avtomobilske industrije, ki pod vodstvom mojih naslednikov še vedno uspešno poslujejo. Ampak takšnega negativizma, sovraštva in zajedljivosti kot sem ga v teh dveh letih doživel s strani sočlanov NO, kaj takega spoštovani v svoji praksi še nisem srečal. Če pustim osebnostne karakteristike in težave ob strani, pa vseeno moram reči, da so predstave mojih sočlanov v NO popolnoma zmedene. Noben NO, še posebej pa NO neke društvene organizacije nima pooblastil nekakšnega vsevednega inšpekcijskega, svetovalnega, pritožbenega organa kot sta si izgleda zamislila moja sočlana v NO. Tudi veljavni statut KZS ne daje nobene podlage za tako nevzdržno vmešavanje NO v tekoče poslovanje organizacije. Morda je ilustrativna izjava gospoda Vidmarja, ki je ostala v spominu s prve, volilne skupščine. Dejal je: "Celo življenje sem lovil lumpe. To dobro znam!". Taka izjava je seveda žaljiva in povsem neprimerna za člana NO, saj odraža popolno nerazumevanje dejanske vloge tako NO, kot UO. Že v samem začetku delovanja sta se moja sočlana začela na neprimeren način vmešavati v pristojnosti UO in z grožnjo po sklicu izredne skupščine tudi, po mojem iskrenem prepričanju, povzročila neposredno škodo KZS, saj sta z grožnjo sklica izredne skupščine preprečila dokočanje pripravljalnih aktivnosti za odprodajo Ilirske za katero se je takrat pojavil konkreten interesent.

O poročilu NO za leto 2010 pa konkretno samo nekaj mojih ločenih mnenj:

• Ni res, da NO ni imel možnosti vpogleda v poslovne izkaze za leto 2010. Dobil jih je takoj, ko so bili izdelani, res pa jih sočlana nista želela prevzeti. Navedba iz poročila "NO KZS pa v treh dneh nima možnosti pripraviti poročila o poslovanju KZS in KZS d.o.o." kaže na popolno nepoznavanje pooblastil in nalog tako NO kot UO s stranih sočlanov NO. Poročila o poslovanju seveda ne pripravlja NO! Ta je zadolžen zgolj za pregled izkazov in poročil in za poročanje o svoji ugotovitvah na skupščini. Za pregled izkazov je imel NO več kot 3 mesece časa, in ne 3 dni!

• Vsi podatki o poslovanju so bili dostopni vsem zainteresiranim in pooblaščenim. Popolnoma neprimerno je stališče mojih sočlanov, da zavračajo podpis izjave o zaupnosti, ki je je pripravilo vodstvo KZS, za tiste člane, ki so poleg javno dostopnih podatkov želeli videti tudi podrobnejše analitične podatke, ki se javno ne objavljajo. Samo za nekoga, ki bi imel namen nepooblaščeno širiti poslovno zaupne informacije je tak podpis lahko vprašljiv.

• NO skratka ni opravil svojega dela, ni pregledal poslovnih izkazov, ne vidi bistva, da se je vodstvo zelo uspešno spopadlo z reševanjem glavnih vprašanj organizacije in na vse pretege išče dlako v jajcu, kaj vse bi se lahko očitalo. To je nesramno in neodgovorno. Saj so nekateri očitki formalno morda možni. Res to vodstvo ne uspelo rešiti vseh problemov, ki so se nabirali skozi vse dosedanje mandate. Manjkajo določeni pravilniki in poslovniki. Statut in PSD nista usklajena. Ampak ti problemi niso od včeraj in je najprej logično treba zagotoviti najpomembnejše pogoje za delovanje, potem pa se gre k podrobnostim. Prav neokusno je, da se oseba, ki je bila dolga leta prvi podpredsedniki in prva violina ob prejšnjem predsedniku, sedaj gre nekakšnega vseznalca in oholega kritika vsega počez. Prav žal mi je, a gospod Vidmar je del problema, ne del rešitve.

• Tudi gospod Šterman si je dovolil nedopustne kršitve pristojnosti člana NO in je svojo funkcijo večkrat zlorabil za poskus zaščite interesov svojih kolegov iz komisije, ki je v preteklosti dovolila vračanje nevarnih bulmastifov lastnikoma Saši Baričeviču in Zori Rotar. Na prejšnji skupščini je po zaključeni točki dnevnega reda v okviru katere je suspendirana kinološka sodnica Alenka Černe poskušala doseči razveljavitev prekinitve pogodbe o sodelovanju, gospod Šterman razpravljal kot član NO in poskušal mimo vseh pravil in Statuta doseči razveljavitev sklepa UO! Česa takega v zgodovini slovenske kinologije še nismo doživeli.

• O nesrečni aferi bulmastifi ne bi želel veliko razpravljati, a naj samo pojasnim da se je NO povsem mimo svojih pooblastil, in to Šterman priznava, tudi v samem poročilu v točkah 8. in 9., vpletal v postopke, ki jih je zoper kinološka sodnika Alenko Černe in Rajka Rotnerja vodil UO skladno s svojimi pristojnostmi. UO je skladno z veljavnim Pravilnikom o sodniških licencah prekinil pogodbo o sodelovanju z omenjenima eksplicitno zaradi nepravilnosti pri izvedbi izrednega vzrejnega pregleda in izdaji vzrejnih dovoljenj v primeru bulmastifov. Imenovana sta v kazenskem postopku, Komisija za preprečevanje korupcije je poslal Kinološki zvezi priznanje za korektnost delovanja v tem primeru. Šterman in Vidmar pa iz nevednosti ali iz kakšnega drugega razloga ves čas pišeta o disciplinskem postopku, ki je od navedenega postopka neodvisen. Takšni so veljavni akti KZS, ki so bili sprejeti že v prejšnjem mandatu in jih sedanje vodstvo zgolj korektno izvaja.

• Popolno nepoznavanje ali nespoštovanje statuta KZS sta gospoda Šterman in Vidmar pokazala tudi v okviru točke 11. poročila, kjer s svojim stališčem v zvezi z včlanjevanjem kluba za doge kršita 41. člen statuta, ki v 19. alineji pravi: " (UO) odloča o o sprejemu novih članic v Kinološko zvezo..." kar je tudi logično, saj mora pri včalnjevanju vsake nove članice UO imeti pred očmi interese obstoječih članic in o vplivu nove članice na krepitev organizacije. Vem, da si je vodstvo KZS prizadevalo v medsebojnih stikih z vodstvom zainteresiranega kluba odpraviti vse neskladnosti in je bil konkretni klub tudi že včlanjen v zvezo in aktivno deluje.

• Konkretno o točki 1., ki govori o finančnem poslovanju KZS in da naj UO niti na eni seji ne bi obravnaval finančnega poslovanja, lahko rečem da je popoln nesmisel, saj se je vodstvo ves čas intenzivno ukvarjalo s finančno problematiko, takoj na začetku je bil vzpostavljen informacijski sistem mesečnega spremljanja finančne moči KZS in kmalu po prevzemu računovodske funkcije s strani računovodskega podjetja tudi mesečna poročila o pritokih in odtokih v podrobnejši obliki.

• Da naj UO ne bi obravnaval finančnega načrta in finančnega poročila o Evropski razstavi je naslednji nesmisel. UO je obravnaval in potrdil podroben načrt in podrobno poročilo.

• Popolno zmedenost predstave o nalogah in pooblastilih NO ponazarja točka 3. poročila, kjer najprej sočlana navjata, da "se pojavljajo govorice o nagradah za delo v okviru Evropske razstave" in kasneje, "da NO ne more ne potrditi, ne ovreči govoric"! Saj naloga NO ni, da si najprej izmisli nekakšne govorice, potem pa jih potrdi ali ovrže. Osnovna naloga NO je, da pregleda najprej uradne izkaze o poslovanju in o svojih ugotovitvah poroča na skupščini. Te naloge pa NO ni opravil! Nadzornemu odboru je bilo tudi sporočeno, da lahko pisno zahteva kakršne koli dodatne podatke, pa tega nikoli ni storil.

• Točka 4. ki govori o "neveljavno poslanem poročilu AJPES-u" je popoln nesmisel, saj vsa društva in podjetja morajo predložiti poslovne izkaze do zakonsko predpisanega roka, podpisane s strani pooblaščene osebe in računovodje, šele kasneje pa so izkazi predmet obravnave na organih upravljanja. Za KZS in KZS d.o.o. so bili vsi izkazi odddani v roku in v skladu z veljavnimi predpisi.

• Pri točki 5. gre za sredstva Ministrstva za obrambo ki jih dobiva Komisija za reševalne pse in je način poročanja utečen po zahtvah MORS, KZS pa še dodatno preverja namenskost koriščenja sredstev. S strani MORS ni bilo v tem času nobenih dodatnih vprašanj, obratno sama ministrica se je na medsebojnih srečanjih pohvalno izrazila o sodelovanju med MORS in reševalci v okviru KZS.

• Točka 6., ki jo predstavlja priporočilo NO, da Skupščina poročil KZS in KZS d.o.o. ne sprejme odraža popolno nepoznavanje dejanske situacije, saj se Skupščina s poročilom KZS d.o.o. lahko samo seznani, ni pa nobenega razloga da ne bi sprejela izkazov in poročil KZS. NO ima seveda Statutarno pravico do svojega mnenja, ima tudi pravico, da se moti, nima pa pravice svojega mnenja predstavljati kot mnenje nekakšnega nadrejenega organa v smislu Računskega sodišča ali revizorske firme.

Na osnovi povedanega, spoštovane kolegice in kolegi, nam je vsem skupaj najbrž jasno, da v takem NO ne želim delovati in si želim drugačnega delovanja, zato svojo izjavo dajem v javnost in sporočam, da sočlana NO zavajata kinološko in slovensko javnost. Sočlana sta me tudi "odstavila" s funkcije predsednika, ker nisem hotel sodelovati pri brezglavem kritizerstvu in vmešavanju v pristojnosti drugih organov KZS. Takega delovanja ne morem dopustiti.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Drejči , torek, 02.08.2011 : 15:17:58
Mozaik se pocasi sestavlja, se pa zato odpirajo nova vprasanja

Je torej g. Grah se vedno clan NO in ni podal odstopne izjave? Kdo je pravzaprav pristojen za razresitev clana neke komisije/odbora, ce sam clan ne poda odstopne izjave? A ni skupscina tisti organ, ki razresuje in potrjuje clane NO? Kdo skupscini predlaga razresitev in kdo kandidaturo?
V porocilu NO pise, da sta dva clana NO odstavila tretjega clana NO. Ali sploh imata to pristojnost?

V Statutu je zapisano (2. alinea 113. clena), da racunovodja O materialno-finančnem poslovanju in stanju poroča gospodarsko-finančni komisiji ter Upravnemu odboru; 114. clen pa pravi: Računovodja servisnih služb je za svoje delo odgovoren poslovnemu sekretarju Kinološke zveze Slovenije in Upravnemu odboru. (No, pri poslovnem sekretarju se v konkretnem primeru zatakne, ker je vprasanje "Kdo je zdaj sekretar", povsem na mestu). Nikjer ni napisano, da je med temi organi tudi NO.  Se pravi, da je g. Rihter (ki ni clan ne UO ne financno-gospodarske komisije) v bistvu reagiral pravilno, saj naj bi po tem, kar je napisano v Statutu KZS, NO financne podatke moral pridobiti preko UO oz. financno-gospodarske komisije, ne pa od (redno ali pogodbeno) zaposlenih delavcev  na KZS. Morda se motim, ker lahko v Pravilniku o delu servisnih sluzb, ki ga nimam, pise drugace.

In se nekaj bi bilo treba razjasniti, ker se v tem delu zelo strinjam z g. Grahom: nadzorni odbor nima funkcije revizijske hise. Torej, kaj je nadzor in kaj revizija? Mnenja sem, da NO mesa ta dva pojma.

Ali kje pise, da je treba pripombe NO brezpogojno upostevati in izvajati? Kolikor je meni jasno, NO opozarja na nepravilnosti in podaja mnenje o smotrnosti nekega - recimo temu - poslovnega dogodka, vendar je od organa, kateremu je opozorilo namenjeno, odvisno ali bo to uposteval ali ne. NO jasno to da v svoje porocilo, potem pa naj se konkretni organ zagovarja pred UO, skupscino, policijo, protikorupcijsko komisijo ali komer koli drugim, ki je za resitev problematike pristojen. Ali se motim tudi v tem delu?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: bruno188 , torek, 02.08.2011 : 18:07:09
Drejči, če sem jaz pravilno razumel tole "odstavljanje", je bil g.Grah nekaj časa predsednik NO, potem pa ne več. A kje piše, kako postaneš predsednik NO? Najbrž se zmenijo med sabo....
Me pa zanima, kaj dela Gospodarsko-finančna komisija? Kaj bi morala delati, piše v statutu:
45. člen

(1)   Naloge Gospodarsko-finančne komisije so:

priprava predloga finančnega načrta za delo lovske in športne kinologije;
priprava predloga finančnega načrta za delo servisnih služb;
priprava predloga finančnega načrta za kinološke prireditve, za izdajanje revije Kinolog in za druge aktivnosti Kinološke zveze Slovenije;
priprava rebalansa finančnega načrta;
priprava predloga cenika storitev Kinološke zveze Slovenije;
priprava predloga uskladitve plač zaposlenih v Kinološki zvezi Slovenije s finančnim načrtom in Kolektivno pogodbo za negospodarstvo;
spremljanje porabe finančnih sredstev Kinološke zveze Slovenije in njihova primerjava s sprejetim programom in finančnim načrtom;
opravljanje drugih nalog s področja gospodarskega in finančnega poslovanja Kinološke zveze Slovenije.Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: bruno188 , torek, 02.08.2011 : 18:14:23
Ej, vedno bolj se sprašujem, kaj imajo tile mandlci na KZS v glavi.
tole je sicer citat iz ene druge teme ( Se predsednik KZS in DS zavzema za uvedbo takse na pse?) na tem forumu, ampak velja tudi tiukaj....................


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 02.08.2011 : 19:27:01
Objavljeno na spletni strani KZS, namenjeno članicam KZS:

- Vabilo Žige Vavpotiča h komunikaciji (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/novice/248)
- Pismo predsednika KZS (http://www.kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/Pismo%20predsednika%20KZS.pdf)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 02.08.2011 : 20:57:44
Odgovorni skrbniki psov smo že spoznali nekaj predlogov s strani vidnih članov KZS o spremembah zakonodaje na tem področju. Predvsem take, kot so: "-+40 cm", "+30 kg" in "taksa na pse" ...

• Podobno je na področju zakonodaje. Odgovorni lastniki psov na lastni koži občutimo pritisk državne birokracije, vse dražje veterinarske storitve, včasih tudi pretirane zahteve zaščitnikov živali. Čudežev tu ne moremo pričakovati, a je sedanje vodstvo vendarle uspelo z resornim ministrom vsaj načeloma dogovoriti osnovne elemente izboljšanja predpisov, ki bodo bolj spodbujali odgovorno lastništvo psov, in razumno upoštevali vse legitimne interese na tem področju.

Na podlagi zgornjega citata sprašujem g. Graha:
Konkretno kakšni so "osnovni elementi izboljšanja predpisov", za katere se je sedanje vodstvo uspelo z resornim ministrom vsaj načeloma dogovoriti? Čigave legitimne interese je to vodstvo pri dogovorih zastopalo?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 02.08.2011 : 21:21:52
• ... Statut in PSD nista usklajena. Ampak ti problemi niso od včeraj in je najprej logično treba zagotoviti najpomembnejše pogoje za delovanje, potem pa se gre k podrobnostim.

PSD tudi z veljavno zakonodajo ni usklajen in sprašujem g. Graha:

Ali je Pravilnik o strokovnem delu Kinološke zveze Slovenije interni akt zveze, da je najprej potrebno postoriti vse ostalo znotraj zveze, potem šele vse podlage strokovnega delovanja prav te zveze, ki ima edina v državi Sloveniji pooblastilo FCI za izdajo dokumentacije ob leglih rodovniških psov, uskladiti z veljavno zakonodajo, po kateri se moramo ravnati vsi državljani te države?

Če je tako, potem bi bil skrajni čas, da KZS pripravi ločen akt s pravili za vzrejo psov, ki bo v celoti usklajen z veljavno zakonodajo, in ga da na voljo svojim strankam. Namreč, vzrejajo ne samo člani članic KZS, temveč tudi tisti, ki niso na noben način vključeni v KZS, torej gre za "storitev na trgu" in ne za "interno storitev zveze svojim članicam".

2. februarja 2011 je mag. Blaž Kavčič v Poročilo o delu Upravnega odbora KZS 2010 (prav to poročilo je bilo priloženo vabilu na sobotno skupščino) zapisal:

"V polnem teku so pod njihovim okriljem (pod okriljem Komisije za strokovna vprašanja, o.p.) tudi priprave novega Pravilnika o strokovnem delu KZS."

Zdaj smo avgusta 2011 in sprašujem: Kdaj lahko realno pričakujemo nov PSD KZS?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Liondog , torek, 02.08.2011 : 23:17:53
Jaz sem bila prisotna na skupščini kot delegat društva z volilno pravico in me žalosti, da mi ni bilo omogočeno podati našega glasu, saj se je cela burleska zaključila precej hitro, kot je opisanu tudi v prejšnih objavah.

Dovolj žalostno je da se odrasli ljudje niso zmožni umerjeno pogovoriti na 4 oči, potem pa še bolj vneto o preteklosti razpravljate to po forumih. Včasih se resno sprašujem, kje je bil ta prelomni trenutek, ko se je večji del slovenske kinologije začel ukvarjati z lobiranjem in birokracijo in nekje vmes počasi pričel pozabljati na pse, ki so pravzaprav edino kar na povezuje.
 
Sedaj podajam seveda samo moje osebno mnenje, ampak nivo komunikacije na tej skupščini je bil nesprejemljiv, slabše kot v pivnici. Z "miniranjem" te skupščine je bilo storjeno več škode za KZS kot inštitucijo, kot dobrega. Ne trdim, da je G. Kavčič, najboljše ali pa sploh nekaj dobrega za KZS, vendar pa je bila pogodba z Hypo Leasing, rešilna bilka in končno malo olajšanja za nastalo zmešnjavo v vezi z nepremičninami. Predvidevam, da ker je skupščina propadla, je s tem propadel tudi dogovor z dotično banko. Tako, da ne vem kdo je pravzaprav sedaj pridobil.
Stvari kot so se dogajale na tej skupščini, bi po mojem mnenju sodile na redno skupščino, oz. nekoliko kasneje. Očitno je merjenje moči postalo nacionalni šport in ljubitelji psov smo ujeti nekje na sredini, le upam lahko, da ne bomo padli za tuje ideale.A dog can express more with his tail in minutes than his owner can express with his tongue in hours.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Ninočka1 , sreda, 03.08.2011 : 06:07:47
Odgovorni skrbniki psov smo že spoznali nekaj predlogov s strani vidnih članov KZS o spremembah zakonodaje na tem področju. Predvsem take, kot so: "-+40 cm", "+30 kg" in "taksa na pse" ...

Na podlagi zgornjega citata sprašujem g. Graha:
Konkretno kakšni so "osnovni elementi izboljšanja predpisov", za katere se je sedanje vodstvo uspelo z resornim ministrom vsaj načeloma dogovoriti? Čigave legitimne interese je to vodstvo pri dogovorih zastopalo?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Ninočka1 , sreda, 03.08.2011 : 06:29:34
Odgovorni skrbniki psov smo že spoznali nekaj predlogov s strani vidnih članov KZS o spremembah zakonodaje na tem področju. Predvsem take, kot so: "-+40 cm", "+30 kg" in "taksa na pse" ...

Na podlagi zgornjega citata sprašujem g. Graha:
Konkretno kakšni so "osnovni elementi izboljšanja predpisov", za katere se je sedanje vodstvo uspelo z resornim ministrom vsaj načeloma dogovoriti? Čigave legitimne interese je to vodstvo pri dogovorih zastopalo?

Jana, ne verjamem, da boš kdaj prejela odgovore postavljene g. Grahu, saj sem prepričana, da izjave za javnost ni pripravil sam. Malce bolj podrobno preberi njegovo obvestilo javnosti in vmes boš našla cel kup besedoslovja, ki so značilni za nekoga drugega 8)  In tudi sicer je zelo dobro znano med kinologi, da sta g. Grah in predsednik zelo dobra osebna prijatelja. Pred izvolitvami sedanjega predsednika je bilo zelo veliko govora med kinološko srenjo, da naj bi celo Grah kandidiral za predsednika na predlog sedanjega, vendar se je kasneje odločil, da bo kar sam. Toliko o nepristranskosti enega od članov Nadzornega odbora!
Največja poanta vsega skupaj je samo eno vprašanje "zakaj predsednik ni dovoli NO opraviti svoje delo, pregled poslovanja KZS". V medijih lahko opazimo kako spretno se izmika odgovoru na to vprašanje in zadnji dve aferi (bullmastife in Hypo)izkorišča za izgovore. Smrdi, smrdi, smrdi.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 03.08.2011 : 09:28:15
Ninočka1, meni je popolnoma vseeno, kdo je pisal in kdo je s kom prijatelj. Pod en tekst je podpisan g. Grah, pod drugega pa predsednik KZS. Berejo zagotovo tudi tisti, ki vedo odgovore in upam, da se bo med vsemi temi teksti, ki krožijo, našlo tudi kaj konkretnejšega o tem, kar sprašujem. Vsekakor med časom dopustov na KZS ne nameravam spraševati drugje, po dopustih pa bom izkoristila prijazno povabilo njihovega vodje komunikacijskih projektov in vprašala njega.

O smradu bi pa rekla tole: Smrdi lahko z več strani, vedno pa najbolj diši s tiste, na kateri se uporabljajo jasna in za vse enaka pravila, odprte karte, nesporni in nedvoumni argumenti, verodostojni in podpisani ljudje z izjavami, za katerimi so pripravljeni stati kjerkoli in se argumentirano spopasti kadarkoli. Razne govorice in namigovanja zagotovo ne bodo pripomogla k razrešitvi tega kinološkega zapleta. K razpletu lahko pripomore izključno samo: transparentnost,  poštenost, odkritost in argumentiranost pri delovanju vseh vpletenih, predvsem pa v vsakem trenutku spoštovanje pravil. Žal se bojim, da igralci v tej igri težko spoštujejo pravila, če so le-ta pomanjkljiva, nedorečena in v nekaterih delih celo manjkajoča, zaradi česar omogočajo manipulacije, ki smo jim priča sedaj.

Vsekakor upam na čimhitrejši razumen razplet, v katerem bo še "kaj ostalo" za pse in njihove lastnike, za vzreditelje, za kinološke entuziaste na poligonih ter v ringih ..., ne samo za kinološke "politike".


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 03.08.2011 : 09:38:41
Stvari kot so se dogajale na tej skupščini, bi po mojem mnenju sodile na redno skupščino, oz. nekoliko kasneje.

Liondog, predvidevam, da se tvoj zapis nanaša na skupščino, ki je bila 30. julija 2011?
To je bila redna letna skupščina KZS, s kompletnim dnevnim redom, ki na redno skupščino sodi (poročila, plani ...). Res je, da predsednik KZS v medijih izpostavlja točko glede nepremičnin in tudi iz tega sklepam, da je to eno od najpomembnejših vprašanj, ki ga je potrebno rešiti. Zato mi ni povsem jasno, zakaj ni bila sklicana izredna skupščina, na kateri bi obravnavali samo to točko, pa zapletov verjetno sploh ne bi bilo in lahko da bi bila nepremičninska zagata že rešena. Morebiten propad dogovorov z banko zaradi "padca" skupščine je težko naprtiti delegatom, ker do te točke sploh prišli niso.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , sreda, 03.08.2011 : 10:04:53
ko otroc v vrtcih .. ti si men vzel avtočka, jaz ti bom pa traktor  ;D

dokler se ne bo delalo v KORIST kinologije, dokler se bo gledalo samo za svojo rit bo temu tako....

pravzaprav na stanje v naši lepi deželici se kaj drugega ne da niti pričakovati.

realno ... na Ajpes in DURS se oddajajo poročila, ki so javnega značaja, vendar se iz teh poročil kaj malo vidi, če nimaš ozadja. to, da bi morali člani NO podpisati izjavo se meni ne zdi nič spornega. če so jo oz zakaj je niso ve vsak sam. NO je namenjen temu da nadzira (Nadzorni odbor) in ne sprejema odločitev temveč samo predlaga in podaja ugotovitve o nepravilnostih, če so. Na žalost v NO pri nas (katerakoli branža) sedijo ljudje, ki nimajo pojma kako zgleda bilanca in še manj kako se jo "bere" in jim kakršnakoli poročila ne pomenijo nič.

kaj je res pri vsej tej klobasi ve vsak udeleženec sam (itak noben ne bo mel khm khm jajc, da to prizna) je pa žalostno, da se to rešuje na način kot se. hudiča a se ne znajo sami vsest za mizo??? ja ... kot kaže ne ... žalostno ... namesto, da bi se končno začelo delat v korist kinologije in ne raznih rumenih časopisov, da jim zvišujejo naklado  :-\


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 03.08.2011 : 12:03:41
"V kinologiji bodo ropotali argumenti, ne le politika"
Predsednik nadzornega odbora vodstvu kinološke zveze očita sporno poslovanje - Bančni izpiski kažejo, da ima zveza okoli 457.000 evrov
Slovenija - sreda, 03.08.2011
Tekst: Tatjana Pihlar
Ljubljana - Sobotna prekinjena skupščina Kinološke zveze Slovenije (KZS), ki se je začela in končala pri dnevnem redu (predlagana sta bila dva, a nobeden ni dobil zadostne podpore delegatov), še vedno buri duhove med kinologi, ki tudi po skupščini ostajajo razdeljeni v dva tabora.

http://www.dnevnik.si/novice/aktualne_zgodbe/1042463262


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , sreda, 03.08.2011 : 12:11:08
čak a sem jest res čist blond???

a ni grah predsednik NO ...


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 03.08.2011 : 12:12:55
Od 80 navzočih delegatov je bila polovica (40) za spremembo dnevnega reda, 30 pa proti.
http://www.dnevnik.si/novice/aktualne_zgodbe/1042463262

Res je, vendar je tudi res, da nihče ne ve, koliko delegatov je bilo ob teh dveh glasovanjih v dvorani in ali je bilo 40 glasov za en glas premalo ali za en glas ravno dovolj ali celo preveč.
Krivi za to situacijo so po mojem mnenju oboji: vodstvo skupščine, ki ni preštelo delegatov ali ostalih glasov (tudi vzdržanih) in predlagatelji novega dnevnega reda, ker proti takemu štetju niso protestirali in zahtevali natančno preštevanje glasov. Tako ne bomo nikoli vedeli, kakšen je bil v resnici izid obeh glasovanj o dnevnih redih.

natis, očitno ne, ker ga je nekje vmes zamenjal F. Šterman.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , sreda, 03.08.2011 : 13:44:45
kje pa to piše, da ga je zamenjal ... a se NO kar sam meni kdo bo kaj?? al kako gre to v NO.... meni tole čedalje bolj smrdi. po eni strani zrušit vodstvo, po drugi strani pa srat po domače v svojem organu (NO).

ah .... vrtec ... al pa kar jasli  >:(


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 03.08.2011 : 18:25:57
natis, gremo od začetka :)

V Zapisniku izredne volilne skupščine Kinološke zveze Slovenije (http://kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/ZapisnikVS-28-03-2009.pdf) (KZS), dne 28. 3. 2009, lahko najdeš tole:

8. Volitve mandatarja KZS in volitve članov Nadzornega odbora KZS
Za volitve v nadzorni odbor je bilo oddanih 88 glasovnic, vse glasovnice so bile veljavne.
Izid volitev:
1. Franc Šterman je dobil 50 glasov,
2. Jože Roman Grah , 45 glasov
3. Angel Vidmar, 34 glasov
4. Jožica Metelko Kraševec, 15 glasov
5. Anton Križ, 6 glasov,
6. Zoltan Časar, 24 glasov
7. Boris Baič, 25 glasov
8. Dejan Buhovac, 28 glasov
9. Igor Tomašič, 18 glasov
10. Ciril Mlakar, 12 glasov
11. Jurij Rihtaršič, 7 glasov.


Torej, člane NO je izvolila skupščina.

V Statutu KZS (http://kinoloska-zveza.si/sl/zveza-clanstvo/statut-kzs/#13) piše tole:

Nadzorni odbor
51. člen
(1)    Nadzorni odbor je nadzorni organ Kinološke zveze Slovenije.

52. člen
(1)    Nadzorni odbor ima 3 (tri) člane.
(2)    Mandatna doba Nadzornega odbora je 4 (štiri) leta.

53. člen
(1)    Nadzorni odbor odloča z večino glasov prisotnih članov, razen če je v konkretnem primeru določeno drugače.
(2)    Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh njegovih članov.

54. člen
(1)    Pristojnosti Nadzornega odbora so:
nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja vseh organov Kinološke zveze Slovenije;
predlaganje ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti Skupščini Kinološke zveze Slovenije;


O NO v Statutu KZS (http://kinoloska-zveza.si/sl/zveza-clanstvo/statut-kzs/) piše še tole:

40. člen
(5)    Predsednik Kinološke zveze Slovenije je dolžan na vsako sejo Upravnega odbora povabiti Nadzorni odbor, katerega en član se seje Upravnega odbora lahko udeleži, pri čemer nima pravice glasovanja.

92. člen
V Nadzorni odbor, Disciplinsko komisijo in Statutarno komisijo so izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli največje število glasov prisotnih predstavnikov članic Kinološke zveze Slovenije.

96. člen
(1)    Skupščina ali Nadzorni odbor lahko z najmanj polovico glasov vseh svojih članov Upravnemu odboru postavita vprašanje nezaupnice, v kolikor Upravni odbor ne izvaja sklepov Skupščine ali ne dosega ciljev iz zastavljenega programa dela.


Kako je bil g. Grah izvoljen za predsednika NO, je verjetno v zapisnikih iz začetka mandata, pred seboj pa imam zapisnik NO z dne 1. 2. 2011 (zapisnik je javen in se nahajata tudi v arhivu KZS), kjer piše, kako je bil s predsedniškega mesta razrešen, pod zapisnikom pa je podpisan g. Grah.

Del besedila točke Ad5. s sklepoma 8-5/1 in 8-5/2:
Angel Vidmar, kot je pobudnik razprave o nadaljnjem vodenju NO KZS, je v razpravi ocenil, da je sedanji predsednik NO KZS Jožef Grah preveč zaseden s svojimi službenimi zadevami, v sled česar ugotavlja tudi pomanjkljivosti, kot na primer korespondenčne seje UO KZS, ki jih je bilo v zadnjem času kar precej, predsednik NO pa ni reagiral ali opozoril UO da je normalno poslovanje in vodenje KZS možno le na rednih sejah UO KZS, na korespondenčnih sejah pa samo izjemoma.
[...]
V sled navedenih razlogov predlaga NO KZS, da se razreši predsednika Jožefa Graha in na to mesto predlaga Franc Štermana.
8-5/1 sklep: NO KZS z  dnem 1.2.2011 razreši s funkcije predsednika NO Jožefa Graha. Sklep je bil sprejet z 2 glasovi za in z 1 vzdržanim.
8-5/2 sklep:  Na funkcijo predsednika NO KZS se izvoli Franca Štermana. Sklep je bil sprejet z 2 glasovi za in z 1 vzdržanim in se prične izvajati od 2.02.2011.


Kaj se je kdo tukaj sam menil in kako, naj precenijo tisti, ki se na delovanje takih organov spoznajo. Brez poznavanja podlag označiti delovanje kogarkoli ali kateregakoli organa kot "smrdljivo", je izjemno neodgovorno (lahko uporabim, tudi tvoj izraz - zame naravnost otročje ali vrtčevsko, s to razliko, da nismo v vrtcu in kot odrasli odgovarjamo za vse napisane ali izrečene besede), ne glede o kom osebno ali o katerem organu govorimo. Zato, lepo prosim, da se držimo izključno samo tistega, za kar imamo podlage in kar smo pripravljeni (če bo treba) potrditi tudi kje drugje. Tole niso igrice in ni forumski čvek.

Sem mnenja, da je funkcija člana v Nadzornem odboru nadvse odgovorna in se smatra za odgovorno vsakršno opozarjanje na napake in nepravilnosti, ne pa tiste, ki na napake in nepravilnosti opozarjajo, označevati za prevratnike. Najprej je treba jasno opredeliti, kaj je prav in kaj narobe, oz. kako je prav po (zapisanih in sprejetih) predpisih ali internih aktih, šele potem označiti nekoga za neodgovornega.

Spomnimo se izredne skupščine, ki se je odvila 19. 11. 2008 (http://kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/IzrednaSkupscina2008.pdf), ko je odstopila prejšnja vodilna garnitura. O izjavi enega od članov takratnega Nadzornega odbora piše v zapisniku skupščine tole:
Povedal je, da je on samo Rajko Rotner, kinolog, tako kot ostali prisotni in da ni finančni strokovnjak, kot nadzornik je gledal samo podatke, ki jih je prejel od uslužbenk pisarne KZS. Povedal je, da ne more, da ni sposoben tega opravljati.
Vir KLIK (http://kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/IzrednaSkupscina2008.pdf)

Torej, kaj želite? Takrat z delom člana NO, ki je potrjeval vse papirje in postopke brez znanja in ni opozarjal na nepravilnosti (ok, verjetno res nepravilnosti, če je bila potrebna nova garnitura in če je zdaj v predsednikovih izjavah en sam "slabo za takrat" in en sam "dobro za sedaj"), niste bili zadovoljni. Zdaj, ko člani NO sprašujejo in opozarjajo na napake, spet niste zadovoljni? Upam, da ostali poznate vlogo članov nadzornega odbora in odgovornost, ki jo nosijo in ne opletate z ocenjevanji na povšal in povprek.

Še ena zanimivost, ki izhaja iz enega od zapisnikov seje UO in iz enega od zapisnikov NO KZS:

Torej, vsi trije člani NO so bili izvoljeni 28. 3. 2009 na skupščini in kot je razvidno iz Zapisnika 1. konstitutivne seje UO KZS (http://kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/ZAPISNIK1sejeUO.pdf), so bili vsi trije vabljeni na njo. Na njej so dobili s sklepom 10/1 (Besedilo sklepa: UO potrdi, da Nadzorni odbor KZS nadaljuje s pravno in finančno revizijo poslovanja KZS v preteklem obdobju.) "prvo nalogo". Ko primerjamo sedanja pisanja članov (ločena pisanja) NO in vodstva KZS, je nadvse zanimiv stavek predstavnice odvetniške pisarne KZS, ki ga je (razvidno iz zapisnika na linku) izrekla na tej konstitutivni seji:
"Anka Kozamernik: Nadzorni odbor ima vso pravico ugotavljanja preteklega in trenutnega stanja."

Zanimivo zato, ker je iz zapisnika seje NO iz 1. februarja 2011 (zapisnik je javen in se nahaja tudi v arhivu KZS) razvidno, da je bil g. Grah na njem še predsednik NO in je zapisnik tudi podpisal, v njem pa piše tudi tole:

Ad2.
[...]
Predstavnik računovodskega servisa je povedal, da so finančni rezultati dobri vendar, da o konkretnih številkah ne sme govoriti, ker ima explicitno prepoved od predsednika KZS mag. Blaža Kavčiča. Na vprašanje člana NO, ali prepoved velja tudi za NO KZS pove, da prepoved velja tudi za NO KZS. Na podlagi te diskusije je NO KZS sprejel naslednje sklepe:
8-2/1 sklep: NO zahteva od UO KZS, da do 15.02.2011 posreduje NO finančno poročilo o poslovanju KZS in finančno poročilo o poslovanju KZS d.o.o.
8-2/2 sklep: NO KZS bo ukrepal v kolikor do postavljenega roka ne bo prejel finančnih poročil KZS in KZS d.o.o., in bo pričel s pripravami na izredno skupščino KZS s točko dnevnega reda: Poslovanje KZS in finančno poslovanje KZS d.o.o., in nadzor nad tem poslovanjem. Sklepa sta bila sprejeta soglasno.


In na naslednji seji, dne 15. februarja 2011, na kateri so bili vsi trije člani NO in so ugotovitve tudi soglasno podprli, so v zapisnik med drugim zapisali tole:

Ad. 1
Predsedujoči Franc Šterman prebere zapisnik in sklepe 8 . seje NO. Sklep 8-2/1 ni bil realiziran, kjer NO ni bila posredovana dokumentacija o finančnem poslovanju KZS in KZS d.o.o. S to pripombo je bil zapisnik soglasno potrjen.

Ad. 3
Nadzorni odbor do 15.2.2011 ni prejel finančne dokumentacije na osnovi katere bi lahko  po sklepu NO 8-2/1 pregledal finančno poslovanje  KZS in KZS d.o.o. in podal ustrezno poročilo Skupščini KZS.

NO je sestavil poročilo za Skupščino KZS, katerega je NO soglasno potrdil.

Ad. 4
Nadzorni odbor ugotavlja, da  mu na ustno zaprosilo ni omogočen  vpogled v nikakršno dokumentacijo na KZS in da mora za  pregled dokumentacije pisno zaprositi. Takšno  ravnanje KZS se zdi NO nesprejemljivo.


Kako se je g. Grah še sredi februarja 2011 strinjal z ostalima članoma NO pri vseh točkah, razen zadržanja glasu pri njegovi razrešitvi s položaja predsednika odbora, avgusta 2011 pa je napisal že prej tukaj objavljen tekst? Na začetku mandata je bil nadzor za nazaj in za tekoče ok (celo "pravniško zapovedano"), zdaj pa ni več?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , sreda, 03.08.2011 : 21:17:04
meni so jasne nekatere stvari (predvsem kako naj bi deloval NO - vsak NO ne pišem zdaj o NO KZS) in kako se do NO pride. nekje (napisala si kje) mora biti jasno napisano kako se pride do funkcij v NO.

še vedno (iz prakse, ko NO dostavljam poročila) sem mnenja, da polovica (spet poslošujem) ali pa kar velika večina članov NO ne zna prebrati bilanc. meni je popolnoma logično, da se podpiše izjava o tajnosti podatkov ... ja določeni podatki so javni ... ne pa vsi. in če želiš imeti celotno sliko poslovanja rabiš kaj več kot tisto kar se odda na ajpes oz. DURS. na ajpesu se po novem društev niti ne vidi več, torej podatki društev niso javni (JOLP).

tako kot sem napisala ... meni vse skupaj bolj deluje na obnašanje otrok v vrtcu kot o nekem resnem interesu reševanja težav ... kakršnihkoliže.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 03.08.2011 : 21:53:42
natis, v tem, da vse skupaj izgleda skoraj še slabše kot v vrtcu, kot pa resen namen razrešiti težave, se pa s teboj vsekakor strinjam :)
Ena stran govori o jabolkih, druga o hruškah in zaenkrat je videti, da se ne morejo zmeniti niti tega, da so skupaj v sadovnjaku.
Upam, da bodo vseeno zadeve premaknili naprej, pa kamorkoli že. Vsi rabimo jasna pravila in jasne relacije.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: missysb , sreda, 03.08.2011 : 22:36:24
Ena stran govori o jabolkih, druga o hruškah in zaenkrat je videti, da se ne morejo zmeniti niti tega, da so skupaj v sadovnjaku.

 ;D


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 03.08.2011 : 23:16:44
Površnost zagotovo ni lepa čednost, se mi je pa zgodila pri navajanju členov Statuta KZS v enem od prejšnjih sporočil. Malomarno, priznam in se vsem opravičujem za to, da ste bili z moje strani nevede zavedeni s podatkom, da ni nikjer navedeno, kako se izvoli predsednika NO. Piše povsem jasno.
Hvala osebi, ki me je na to opozorila in popravljam napako:

V Statutu KZS (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/zveza-clanstvo/statut-kzs/) je jasno opredeljeno, kako se izvoli predsednika Nadzornega odbora:

Volitve Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Statutarne komisije

91. člen
Volitve članov Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Statutarne komisije potekajo vzporedno z volitvami predsednika Kinološke zveze Slovenije in Upravnega odbora.
 
92. člen
V Nadzorni odbor, Disciplinsko komisijo in Statutarno komisijo so izvoljeni tisti kandidati, ki so prejeli največje število glasov prisotnih predstavnikov članic Kinološke zveze Slovenije.

93. člen
(1)    Člani Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Statutarne komisije na konstitutivni seji izvolijo svojega predsednika.
(2)    V kolikor člani Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Statutarne komisije ne dosežejo soglasja pri izvolitvi svojega predsednika, predsednik navedenih organov postane kandidat, ki je na volitvah dobil največje število glasov.

94. člen
Funkcija članov Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Statutarne komisije je nezdružljiva s funkcijo predsednika Kinološke zveze Slovenije in člana Upravnega odbora.

95. člen
Glede postopka izvolitev članov Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Statutarne komisije se smiselno uporabljajo določbe od 79. do 90. člena tega statuta, razen določil 2. in 3. odstavka 82. člena, 4. odstavka 85. člena, 87. člena in 88. člena  tega statuta, v kolikor  se  nanašajo na obveznost predložitve programa dela za naslednje mandatno obdobje.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: MARKO HREN , sreda, 03.08.2011 : 23:33:05
;D
ŠKODA


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 04.08.2011 : 09:25:01
Ne morem, da ne bi vlekla ven tega nesrečnega PSD in se ob tem spraševala, ali so skupščine same sebi namen in se na njih krade čas delegatom, saj skupščinski sklepi videti niso zavezujoči in se ne realizirajo. Ob tem se postavlja vprašanje, kaj sploh je zavezujoče za organe KZS, kar sprejme skupščina KZS:

Zapisnik skupščine Kinološke zveze Slovenije (KZS) dne 28. 11. 2009 (http://kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/Zapisnik_skupscine_KZS_28.11.2009.pdf)

G. Vidmar je povedal, da je bilo leta 2007 zapisan rok uskladitve aktov s statutom KZS. Predlaga spremembo statuta še le nato spremembo aktov KZS, ki bodo usklajeni z novo sprejetim statutom.
G. Kavčič; sprememba statuta je kompleksna zadeva. Najprej je potrebno uskladiti vse akte s statutom KZS, nato je potrebno analizirati statut in ga spremeniti.
UO bo pripravil rokovnik opravil.
Predlagal je, da skupščina sprejme sklep, da so vse članice in KZS dolžne do konca leta 2010 uskladiti akte s statutom KZS.
13. Sklep:
Vse članice KZS in KZS dolžne do konca leta 2010 uskladiti akte s statutom KZS.


Zapisnik skupščine Kinološke zveze Slovenije (KZS) dne 19. junija 2010 (http://kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/ZAPISNIK%20SKUPŠČINE%20-%2019.6.2010.pdf)

13.) statut KZS - predlog sklepa
Predsedujoči je skupščini predstavil predlog in obrazložitev sklepa, ki so ga članice prejele z gradivom. Predlog je pripravljen na podlagi Zakona o delovnih razmerjih, saj za zaposlene na KZS veljajo določila tega zakona in ne statuta KZS.
Ga. Jelka Simšič; je postavila vprašanje, da je bilo na prejšnji skupščini rečeno, da bo Statut popravljen dopolnjen, saj je ogromno neusklajenosti med PSD in Statutom.
G. Kavčič je odgovoril, da bo KZS začela z uskladitvijo PSD s Statutom v prihodnjem letu, komisija za strokovna vprašanje že deluje na tem področju, in ko bo PSD pripravljen bomo začeli spreminjati tudi Statut.
Po razpravi je predsedujoči predlagal naslednji:
15. Sklep
V 55. členu Statuta KZS se odstrani 2. odstavek. Odstavki se pravilno oštevilčijo 1., 2., in 3.
V celotnem statutu se zbrišejo nepotrebna oštevilčenja, kjer člen vsebuje samo en odstavek.
ZA predlagani sklep je glasovalo 63 članic, 0 PROTI, 0 VZDRŽANIH.


Če se zadržimo pri sklepu z lanske skupščine, je tale 55. člen Statuta KZS (http://) zanimiv:

Disciplinska komisija

55. člen

(1)    Disciplinska komisija je disciplinski organ Kinološke zveze Slovenije.

(2)    Disciplinske kršitve, disciplinski postopek, disciplinske ukrepe in ostala vprašanja glede disciplinske odgovornosti funkcionarjev in drugih zaposlenih v Kinološki zvezi Slovenije določa Pravilnik o disciplinski odgovornosti.

(5)    Disciplinska komisija ima 5 (pet) članov.

(7)    Mandatna doba članov Disciplinske komisije je 4 (štiri) leta, z možnostjo ponovne izvolitve.


Je že brisan 2. odstavek, ali ga je šele treba izbrisati? Je objavljen veljavni statut ali objavljen statut ne velja? Manjkajo številke, je številka 2 odveč, ali samo fonkcionarji KZS (nikjer v sklepu ni navedeno, kdo mora sklep realizirati, ne grem pa iskat, če kje piše, čigava naloga je objava veljavnega Statuta KZS) niso imeli v 13 (trinajstih) mesecih časa realizirati sklepa skupščine KZS iz leta 2010?

Leto 2010 je že minilo in 13. sklep s skupščine KZS 2009 očitno ni bil realiziran, temveč je bilo na skupščini 2010 samo podano pojasnilo, da se bo v letu 2011 začelo usklajevati PSD s statutom. In upam, da tudi z veljavno zakonodajo.

Deluje cela KZS takole? S pomanjkljivimi akti in z nerealiziranimi sklepi najvišjega organa KZS?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 04.08.2011 : 09:35:19
Prejeto za objavo:

-----------------------------

Salto mortale

Kinološki javnosti je dan na ogled bravurozni mnenjski "salto mortale" bivšega predsednika in sedanjega člana Nadzornega odbora KZS. Vredno vrhunskega gimnasta, nekoliko me skrbi pristanek, saj so očitno na delu "škratje" in spodmikajo blazino. Zna biti trdo.

Tam nekje, v zraku, na najvišji točki svoje akrobacije, je g. nadzornik domnevno uspel celo redefinirati pojmovanje nadzorstvene funkcije, saj se ne morem znebiti vtisa, da je ost svojega nadzorstveništva poslej usmeril na javnost. Kako že Kreslin? Od višine se zvrti.

V zajetnem pisanju g. Graha se je pa znašlo tudi tole:
Točka 6., ki jo predstavlja priporočilo NO, da Skupščina poročil KZS in KZS d.o.o. ne sprejme odraža popolno nepoznavanje dejanske situacije, saj se Skupščina s poročilom KZS d.o.o. lahko samo seznani, ni pa nobenega razloga da ne bi sprejela izkazov in poročil KZS.

Z gornjo razlago g. nadzornik članice KZS, ki so mimogrede tudi (posredne) lastnice KZS, d.o.o., poduči, da Nadzorni odbor KZS ni pristojen za nadzorstvo družbe KZS, d.o.o. in da njeni (posredni) lastniki na skupščini KZS nimajo kaj spraševati o njenem poslovanju. Lahko le poslušajo poročilo, ki ga poda KZS, d.o.o.. Vse to utemelji z dejstvom, da takšna pač dejanska situacija je. Pa že.

Da pa vendarle ne bi ostal kanček dvoma, prosim ga. Andrejo Novak in g. Aleksandra Česnika, zastopnika (ter direktor in prokurist) družbe KZS, d.o.o., da pojasnita:
• kako lastnik družbe KZS, d.o.o. izvršuje svojo lastniško funkcijo v družbi, katere zastopnika sta
• in konkretno, kdo, kdaj in kako je opravil nadzor nad delom poslovodstva in poslovanjem družbe KZS, d.o.o. v preteklem letu


Kinološka javnost bo vesela razsvetlitve kjerkoli, lahko tudi na naslednji skupščini.

Igor Rac


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: missysb , četrtek, 04.08.2011 : 11:09:37
ŠKODA


Marko, nisem se smejala vsebini, temveč interpretaciji znanega reka... sadovnjak pa to...  :)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 04.08.2011 : 18:37:09
http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/kinologi-na-noz-zaradi-bulmastifov.html

Cel članek (ta številka ni več v prodaji):
Kinologi na nož zaradi bulmastifov?
Ksenija Koren, Slovenske novice, 2. avgust 2011
- V Kinološki zvezi naj bi po pisanju v anonimki poniknilo vsaj 150 tisočakov
- Predsednik Kavčič meni, da to izvira iz afer Baričevič in Hypo Leasing

KLIK (http://www.mojpes.net/download/clanek-KZS.jpg)

Hm ..., ne glede na to, kdo so ljudje, ki jim menda gre predsednik KZS na živce, kot pravi v članku, se kar samo poraja vprašanje: Kaj imata aferi Baričevič in Hypo Leasing skupnega s sklicem skupščine KZS brez gradiv oz. s pomanjkljivimi gradivi, čeprav so le-ta zapovedana v Statutu KZS?
Pod vabilom z dnevnim redom za skupščino je podpisan sam predsednik KZS, gradiv pa vseh ni bilo ...


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 04.08.2011 : 19:26:31
Stavek iz izjave Jožeta Vidica, člana upravnega odbora KZS, v članku "Kinološki prevratniki hočejo novo vodstvo", Dnevnik, 01.08.2011:

V zvezi se obrača razmeroma veliko denarja, zato je tudi interesov veliko.
vir http://www.dnevnik.si/novice/slovenija/1042462701

KZS-jev denar me prav na noben način ne zanima, je pa zanimiva zgornja izjava, na katero se takoj postavi vprašanje: Kdo sploh lahko ima interes za ta denar?
Ta denar je last zveze (in navzdol članic zveze), torej ne more biti last nobenega/ih posameznika/ov in noben/i posameznik/i ne more/jo (ne sme/jo) imeti interesa zanj. Transparentno "obračanje" denarja ponavadi omogoča smotrno koriščenje sredstev za nakup blaga in storitev pri ponudnikih na trgu, brez možnosti za vmešavanje kakršnihkoli "interesov", oz. "morebitne neželjene interese" onemogoča že sama transparentnost. Vsak drug način seveda vse lahko zavija v "interesno meglo".


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sobota, 06.08.2011 : 17:29:13
Prejeto za objavo:

-------------------------------

Ko to tamo peva – 1. del

Z besedami je tako, tako. Včasih je kaka premalo, drugič odveč. Z zapisanimi je še prav posebna zagata. Obležijo.

Zajetno pisanje g. Graha, bivšega predsednika in aktualnega člana Nadzornega odbora KZS, ki ga je objavil na teh straneh (in uradni spletni strani KZS), razkriva več kot si je sestavljalec verjetno želel. Pa poglejmo.
Svojo izjavo g. Grah zaključuje:
"Na osnovi povedanega, spoštovane kolegice in kolegi, nam je vsem skupaj najbrž jasno, da v takem NO ne želim delovati in si želim drugačnega delovanja, zato svojo izjavo dajem v javnost in sporočam, da sočlana NO zavajata kinološko in slovensko javnost. Sočlana sta me tudi "odstavila" s funkcije predsednika, ker nisem hotel sodelovati pri brezglavem kritizerstvu in vmešavanju v pristojnosti drugih organov KZS. Takega delovanja ne morem dopustiti."

Zapisnik 8. seje Nadzornega odbora (1.2.2011) na "odstavljanje" g. Graha s funkcije predsednika meče nekoliko drugačno (močnejšo) svetlobo.
Nekaj "ocvirkov" (sklepov) z omenjene "prevratniške" seje:

Ob sprejemu dnevnega reda 8. seje NO:
Član NO Angel Vidmar, je predlagal razširitev dnevnega reda pod točko razno, kot sledi: Razprava o nadaljnjem vodenju NO KZS. Člani NO so pobudo sprejeli.

Ad2.
Predsednik NO pozove Boštjana Riher iz računovodskega servisa Siraks d.o.o., da poda poročilo o doseženih rezultatih na evropski razstavi vseh pasem psov. Predstavnik računovodskega servisa je povedal, da so finančni rezultati dobri vendar, da o konkretnih številkah ne sme govoriti, ker ima explicitno prepoved od predsednika KZS mag. Blaža Kavčiča. Na vprašanje člana NO, ali prepoved velja tudi za NO KZS pove, da prepoved velja tudi za NO KZS. Na podlagi te diskusije je NO KZS sprejel naslednje sklepe:
8-2/1 sklep: NO zahteva od UO KZS, da do 15.02.2011 posreduje NO finančno poročilo o poslovanju KZS in finančno poročilo o poslovanju KZS d.o.o.
8-2/2 sklep: NO KZS bo ukrepal v kolikor do postavljenega roka ne bo prejel finančnih poročil KZS in KZS d.o.o., in bo pričel s pripravami na izredno skupščino KZS s točko dnevnega reda: Poslovanje KZS in finančno poslovanje KZS d.o.o., in nadzor nad tem poslovanjem. Sklepa sta bila sprejeta soglasno.

Ad5.
Angel Vidmar, kot je pobudnik razprave o nadaljnjem vodenju NO KZS, je v razpravi ocenil, da je sedanji predsednik NO KZS Jožef Grah preveč zaseden s svojimi službenimi zadevami, v sled česar ugotavlja tudi pomanjkljivosti, kot na primer korespondenčne seje UO KZS, ki jih je bilo v zadnjem času kar precej, predsednik NO pa ni reagiral ali opozoril UO da je normalno poslovanje in vodenje KZS možno le na rednih sejah UO KZS, na korespondenčnih sejah pa samo izjemoma. Prav tako je menil, da je v UO precej nesoglasij kot na primer odstavitev direktorja KZS d.o.o. gospoda Kočarja brez vsebinskih razlogov, ali odsotnost Alenke Pokorn, ki ni napisala odstopne izjave iz članstva UO. Nerazumljivo je tudi nesoglasje, ki je bilo izrečeno na vprašanja člana UO Trček Iztoka glede umika direktorja KZS d.o.o. in postavitve novega človeka. Vse to pove, da znotraj UO ni pravega soglasja in povezanega dela. Na vse te dogodke bi moral predsednik NO resno opozoriti UO KZS in o tem poročati na NO.
V sled navedenih razlogov predlaga NO KZS, da se razreši predsednika Jožefa Graha in na to mesto predlaga Franc Štermana.
8-5/1 sklep: NO KZS z  dnem 1.2.2011 razreši s funkcije predsednika NO Jožefa Graha. Sklep je bil sprejet z 2 glasovi za in z 1 vzdržanim.

8-5/2 sklep:  Na funkcijo predsednika NO KZS se izvoli Franca Štermana.
Sklep je bil sprejet z 2 glasovi za in z 1 vzdržanim in se prične izvajati od 2.02.2011..


Pa še:
NO je sprejel iz KZS dopis, s katerim nas opozarjajo, da je potrebno najkasneje do petka 04.02.2011 do 11- e ure dostaviti letno poročilo za leto 2010.
V zvezi z dopisom KZS z dne 01.02.2011 in pripravo letnega poročila je NO prejel naslednji sklep:
8-5/3 sklep: NO bo svoje poročilo pripravil najkasneje v roku 30 dni, ko mu bo na voljo vsa dokumentacija, ki jo potrebuje za pripravo poročila.
Sklep je bil soglasno sprejet.


V dopolnilo:  iz zapisnika 9. seje Nadzornega odbora KZS (15.2.2011, prisotni Angel Vidmar, Jožef Grah, Franc Šterman):

Ad. 1
Predsedujoči Franc Šterman prebere zapisnik in sklepe 8 . seje NO. Sklep 8-2/1 ni bil realiziran, kjer NO ni bila posredovana dokumentacija o finančnem poslovanju KZS in KZS d.o.o. S to pripombo je bil zapisnik soglasno potrjen.


G. Grah je v poved "nam je vsem skupaj najbrž jasno", zapisano sicer zelo ambiciozno v prvi osebi množine, korektno vstavil besedo "najbrž". Ker vsaj meni ni, jasno namreč.
Da si g Grah želi drugačnega delovanja, mi že je, "kot beli dan", da pa v takem NO ne želi sodelovati, pa nikakor ne. Sem mogoče spregledal odstopno izjavo?

In kje je v zapisniku te "prevratniške" seje "brezglavo kritizerstvo in vmešavanje v pristojnosti drugih organov KZS", ki naj bi privedlo g. Graha do velike "stiske", zaradi katere "v takem NO ne želi več sodelovati" oziroma "takega delovanja ne more dopustiti"? In zaradi česar naj bi ga preostala člana NO "odstavila" s funkcije predsednika NO?

Sta preostala člana NO razrešitev g. Graha izpeljala kot kaka "rokomavha" ali po postopku, ki za avtonomen organ, kar Nadzorni odbor je ali bi vsaj moral biti, velja? Je g. Grah svoji razrešitvi nasprotoval, odločno protestiral, podal ločeno mnenje?

Prav bizarno pa je dejstvo, da je omenjeno sejo vodil kar g. Grah osebno, tudi pod zapisnik je podpisan in še sestavil ga je sam.

To pa je zagata. Kaj je zdaj res in kaj ni?
Je:
*  uradni zapisnik 8. seje NO KZS, spisan in podpisan s strani g. Graha, neverodostojen?
*  verodostojen na glavo postavljen opis dogajanj, ki ga je v svojem pisanju podal g. Grah nekaj mesecev pozneje, po neljubih zapletih pred, na in po skupščini KZS?
*  g. Grah sploh še verodostojen, če je svojo verodostojnost zastavil za spodbijanje verodostojnosti navedb v Poročilu Nadzornega odbora KZS in preostalih dveh članov tega organa?

Torej,
ko to tamo peva?
www.youtube.com/watch?v=0uCTJ7hkX-k - 104k (http://www.youtube.com/watch?v=0uCTJ7hkX-k - 104k)

Igor Rac


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Drejči , sobota, 06.08.2011 : 19:24:26
NADZORNI ODBOR TAKO in DRUGACE

ZAMENJAVA PREDSEDNIKA NO

Predsednik NO je bil torej zamenjan, vendar pa so razlicne interpretacije glede vzroka zamenjave.

Ali je bil zamenjan zato, ker ni vztrajal na transparentnem in preglednem poslovanju KZS?

Sterman v svojem prvem javnem pismu (porocilo NO za leto 2010), 7. odstavek, pise:
...Ostala člana NO KZS sta bila mnenja, da Roman Jožef Grah na sejah UO KZS pa tudi splošno kot predsednik NO ne vztraja na transparentnem in preglednem poslovanju KZS....


NO ni samo predsednik, ampak ga sestavljajo trije enakovredni clani, od katerih ima eden naziv predsednik.


Ali zato, ker je prevec zaseden s svojimi sluzbenimi zadevami?

v zapisniku 8. seje NO pod AD 5. je zapisano:
Angel Vidmar, kot je pobudnik razprave o nadaljnjem vodenju NO KZS, je v razpravi ocenil, da je sedanji predsednik NO KZS Jožef Grah preveč zaseden s svojimi službenimi zadevami, v sled česar ugotavlja tudi pomanjkljivosti, kot na primer korespondenčne seje UO KZS, ki jih je bilo v zadnjem času kar precej, predsednik NO pa ni reagiral ali opozoril UO da je normalno poslovanje in vodenje KZS možno le na rednih sejah UO KZS, na korespondenčnih sejah pa samo izjemoma. Prav tako je menil, da je v UO precej nesoglasij kot na primer odstavitev direktorja KZS d.o.o. gospoda Kočarja brez vsebinskih razlogov, ali odsotnost Alenke Pokorn, ki ni napisala odstopne izjave iz članstva UO. Nerazumljivo je tudi nesoglasje, ki je bilo izrečeno na vprašanja člana UO Trček Iztoka glede umika direktorja KZS d.o.o. in postavitve novega človeka. Vse to pove, da znotraj UO ni pravega soglasja in povezanega dela. Na vse te dogodke bi moral predsednik NO resno opozoriti UO KZS in o tem poročati na NO.
V sled navedenih razlogov predlaga NO KZS, da se razreši predsednika Jožefa Graha in na to mesto predlaga Franc Štermana.
8-5/1 sklep: NO KZS z  dnem 1.2.2011 razreši s funkcije predsednika NO Jožefa Graha. Sklep je bil sprejet z 2 glasovi za in z 1 vzdržanim.


Kaj je torej pravi razlog za spremembo predsednika NO?

Kot v posmeh celi kolobociji pa je na spletni strani KZS, g. Grah se vedno naveden kot predsednik NO, g. Sterman in g. Vidmar pa clana - NADZORNI ODBOR KZS (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/organi/nadzorni-odbor/)


REDNA, IZREDNA, KORESPONDENCNA - katera je bolj prava

Ce gledamo zapisnike UO, ki so javno objavljeni na spletni strani KZS, ni bil le g. Grah tisti, ki je bil prisoten na sejah UO, ampak so clani NO na teh sejah sisostvovali izmenicno.

Malce nerazumljiva mi je tudi sledeca navedba iz zapisnika 8. seje NO:
...ugotavlja tudi pomanjkljivosti, kot na primer korespondenčne seje UO KZS, ki jih je bilo v zadnjem času kar precej, predsednik NO pa ni reagiral ali opozoril UO da je normalno poslovanje in vodenje KZS možno le na rednih sejah UO KZS, na korespondenčnih sejah pa samo izjemoma...

Kot, da so korespondencne seje manj vredne oz. so sklepi sprejeti na teh sejah le nekaksni polsklepi. Normalno poslovanje in vodenje KZS nima popolnoma nobene veze s tem ali je bila neka seja redna, izredna ali korespondencna. Glede na to, da so clani UO "raztreseni" po celi Sloveniji, imajo svoje polne sluzbene in zasebne obveznosti in (upam da) nihce ne pricakuje, da bodo KZS na voljo 24/7, me celo cudi, da korespondencnih sej ni bilo vec.


POSLOVNIK


Sterman v svojem prvem javnem pismu (porocilo NO za leto 2010), 7. odstavek, pise:
...Čeprav je statut KZS za delo NO KZS skromen, vendar dovolj jasen glede pristojnosti NO. To mu opredeljuje prva alineja prvega odstavka 54 člena Statuta KZS ki govori da NO »opravlja nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja vseh organov Kinološke zveze Slovenije«.


hm, kje je pa poslovnik v katerem bi bile natancno opredeljene vse pravice in obveznosti ter nacin dela?

Strinjam se, da je statut glede dela NO KZS zelo skromen, vendar pa Zakon o drustvih v 3. odstavku 13. člena zapoveduje:
Če si društvo v temeljnem aktu določi tudi druge organe, mora določiti tudi njihovo sestavo, pristojnosti, odgovornosti, način sprejemanja odločitev, medsebojna razmerja, mandatno dobo ter način izvolitve oziroma imenovanja in razrešitve članov.


ORGANI KZS

Statut KZS pravi:
54. člen
(1)    Pristojnosti Nadzornega odbora so:
nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja vseh organov Kinološke zveze Slovenije;
predlaganje ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti Skupščini Kinološke zveze Slovenije;


Ali NO sploh ve kateri so organi nad katerimi mora vrsiti nadzor? Vprasanje je na celi crti retoricno, ker gre tu bolj za vprasanje zakaj razhajanje med navedbami v Statutu in na spletni strani KZS.

V Statutu naprec pise (29. in 43. člen):
Skupščina
Upravni odbor
Komisije Upravnega odbora: Gospodarsko-finančna komisija; Komisija za kinološka priznanja; Komisija za izobraževanje in izpite; Komisija za prireditve. Vse te komisije so odgovorne samo in izkljucno UO (2. odstavek 42. clena Statuta KZS)
Nadzorni odbor
Disciplinska komisija
Statutarna komisija
Komisija za strokovna vprašanja
Zbor sodnikov športnih pasem psov in Zbor sodnikov lovskih pasem psov
Delni zbori sodnikov
Sodniki
Strokovne komisije, ki so izvršilni organi delnih zborov sodnikov


Na spletni strani KZS pa:
Upravni odbor
Nadzorni odbor
Statutarna komisija
Disciplinska komisija
Komisija za strokovna vprašanja
Komisija za šolanje
Komisija za agility
Komisija za reševalne pse
Komisija za prireditve
Komisija za junior handling
Komisija otrok in pes
Vzrejne komisije


In na koncu se nedolzno vprasanje... Komu odgovarja NO?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , nedelja, 07.08.2011 : 20:19:10
Zgleda, da je večina kinologov skupaj s KZS nekje v Dalmaciji, jaz pa ugotavljam, da letos ne potrebujem ne dopusta in ne lahkotnega poletnega čtiva, ker je prebiranje papirjev in člankov KZS bolj napeto in zabavno od katerekoli "žajfnice" ;) ;D
Ko bi kje med vsemi temi velikimi besedami našla še kakšno konkretno informacijo, bi bilo poletje že skoraj preveč lepo, oz. že kar kičasto.

Ja, seveda, PSD mi ne da miru :P. Sem že tečna, ampak pri PSD in Statutu se vse začne in konča. Z lisami v enem in drugem je strahotno veliko polj za manipulacije na vseh področjih, ne samo na "kinološko-političnem". Tudi na "kinološko-strokovnem", karkoli naj bi že kinološka stroka sploh bila.
K že prej naštepanim citatom iz skupščine 2009 in nekaj malega iz skupščine 2010 dodajam:

Zapisnik skupščine Kinološke zveze Slovenije (KZS) dne 19. junija 2010 (http://kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/ZAPISNIK%20SKUPŠČINE%20-%2019.6.2010.pdf)

14.) Razno
d. ) Neusklajeni pravilniki
G. Anton Es; je predlagal, da je skrajni čas, da se pravilnik o strokovnem delu uskladi Statutom KZS in predlaga g. Kavčiču, da nemudoma skliče skupni zbor sodnikov za športne pasme, čim prej naj določi komisijo, ki bi pripravila pravilnike o strokovnem delu, ta postopek ni enostaven, ter da vsi delni zbori sodniki, komisije in posamezni strokovni organi pripravijo predloge za spremembo Pravilnika o strokovnem delu.
[...]
G. Roman Heferle; pri primopredaji dela komisije za strokovna vprašanja je bilo ugotovljeno, da na tem področju ni bilo narejenega nič. Ustanovljena je bila druga komisija, ki je bila zadolžena samo za izdelavo Pravilnika o strokovnem delu KZS. Komisija za strokovna vprašanja je naredila naslednje korake: G. Brane Puš je kot član komisije ki je bila zadolžena za izdelavo Pravilnika o strokovnem delu KZS, komisiji za strokovno delo predal dokumentacijo, ki je dokumentacijo pregledala. Ustanovljene so skupine, ki delujejo na različnih področjih Pravilnika. Ugotovljeno je bilo, da Komisija za strokovna vprašanja v preteklem mandatu ni sklicevala delnega zbora sodnikov športnih kinologov. Strokovna komisija bo sklicala delni zbor sodnikov kinologov po EDS, na zboru bo predlagan predlog Pravilnika o strokovnem delu KZS.


Pa še info, da se je:

27. marca 2011 se je po daljšem premoru ponovno sestal Skupni zbor sodnikov za športne pasme, ...
vir: http://kinoloska-zveza.si/sl/novice/218

A morda kdo ve, kaj se je v zvezi s PSD zgodilo na tem Skupnem zboru sodnikov za športne pasme? Se je zadeva premaknila kamorkoli naprej?
Kdo so člani komisije za izdelavo Pravilnika o strokovnem delu KZS, o kateri je govoril Heferle? Lahko upamo, da bo PSD ugledal luč sveta vsaj po Svetovni razstavi psov, za katero menda kandidiramo v letu 2017?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , ponedeljek, 08.08.2011 : 17:45:49
Prejeto za objavo:

------------------------------

Samopohabitev

"Vsi podatki o poslovanju so bili dostopni vsem zainteresiranim in pooblaščenim. Popolnoma neprimerno je stališče mojih sočlanov, da zavračajo podpis izjave o zaupnosti, ki je je pripravilo vodstvo KZS, za tiste člane, ki so poleg javno dostopnih podatkov želeli videti tudi podrobnejše analitične  podatke, ki se javno ne objavljajo. Samo za nekoga, ki bi imel namen nepooblaščeno širiti poslovno zaupne informacije je tak podpis lahko vprašljiv." (iz izjave za javnost g. Graha, člana Nadzornega odbora KZS).

Navidez zelo všečna poteza vodstva KZS, je pa racionalno nerazložljiva. Za tovrstno "brskanje" po dokumentaciji so članice/"lastniki" KZS namreč izvolili Nadzorni odbor in nanj prenesli svojo nadzorstveno pristojnost. Od NO tudi pričakujejo, da bo svojo nadzorstveno poslanstvo opravil "po pravilih stroke" in ne "po principu voajerstva".

Pa poglejmo sporno izjavo, katere podpis sta dva člana Nadzornega odbora KZS odklonila, vsled česar sta ostala brez vpogleda v poslovno dokumentacijo KZS (ali vsaj njenega dela).

»Spodaj podpisani(a)____________________ kot pooblaščenec_____________________
Izjavljam, da sem seznanjen(a), da so vse poslovne listine in podatki, ki so razvidni iz finančnega poročila KZS, KZS do.o. in Evropske razstave psov v Celju za leto 2010, poslovna skrivnost 1. dokler podatki ne postanejo javno dostopni.
Vse poslovne listine in podatke, s katerimi bom seznanjen(a) oziroma mi bodo zaupani v zvezi s temi finančnimi poročili, bom obravnaval(a) kot zaupne.
Poslovnih listih in podatkov ne bom uporabljal(a) za noben drug namen, kot za tistega, za katerega sem pooblaščen(a), ne bom jih potvarjal(a) ali razkrival(a) tretjim osebam in jih bom varno hranil(a).
Seznanjen(a) sem, da sem v primeru kršitve poslovne skrivnosti odškodninsko odgovoren(a)«.

V Vodicah, _________________________        Podpis __________________

1. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni


Kateri podatki so javno dostopni? Tisti, ki jih je posredovala KZS v gradivu ob sklicu skupščine? Ali tisti, ki jih je KZS bila dolžna posredovati Ajpes-u (predpisano poslovno poročilo z izkazi) in je pot do njih za kogarkoli (tudi nečlana KZS) zaradi dejstva, da jih Ajpes ne objavlja, malo bolj zavita (preko informacijske pooblaščenke, če ne gre drugače) in tisti, ki jih je Ajpes objavil za KZS, d.o.o.? Kateri podatki so v društvu (in njegovi 100% hčeri), katerega temeljna značilnost je, da je njegovo poslovanje javno, sploh lahko tajni (pustimo na strani varstvo osebnih podatkov)? In kako ima to urejeno KZS? Kdo in na kateri podlagi lahko določene podatke, listino, ... opremi z oznako poslovna skrivnost? Zakaj tisti, ki naj bi to pristojnost imel, tega ni storil in je raje ponujal v podpis sporno izjavo? Interes, da bi nekateri podatki ostali "tajni" je očitno bil oziroma je, ali pač?

Kdo so tretje osebe?
Predvidevam, da to so možje in žene, ljubimci in ljubimke, teta iz Avstralije, naključni mimoidoči, .... Pa so to tudi člani društva, s pooblastilom katerega je "radovednež" vstopil v prostore KZS in ki so ga poslali na popotovanje v Ljubljano (Zapoge)? So to mogoče tudi delegati s pooblastili društev (in vsi ostali prisotni) na skupščini?

Če temu je tako, to pomeni:
•   da je "ljubiteljski preiskovalec", potem ko je potešil svojo radovednost, po prihodu domov lahko le "molčal kot grob", z videnim pa doživljal “mokre sanje” ali pa zapadel v epizode nespečnosti
•   da si je "strokovni preiskovalec" lastnoročno "zvezal roke" in se "samoonesposobil" ("samopohabil") za vsaj del svojih nadzorstvenih nalog

Poročanje na skupščini namreč ni le prebiranje poročila, je tudi pojasnjevanje. Bodo delegati na skupščini poslušali: "Z odgovorom na vaše vprašanje bi prekršil izjavo o zaupnosti, zato vam ne morem odgovoriti"? In pri nadaljnih vprašanjih: "Odgovor je enak prejšnjemu"?

In kateri podatek o aktivnostih KZS in njegovem finančnem poslovanju bi sploh lahko škodil interesom KZS? Ob predpostavki, seveda, da predsednik ni "Sončni kralj" ali člani Upravnega odbora KZS niso "habsburška dinastija".
Se mogoče KZS preko razstavljavcev, tekmovalcev in sodnikov ukvarja z vohunsko dejavnostjo, da bi bilo razkritje lahko tudi življenje ogrožujoče?

G. vodja komunikacijskih projektov je zapisal:
"Vodstvo KZS se mora odzvati na zavajanje novega predsednika NO Frančka Štermana. Za razliko od prvotno izvoljenega predsednika NO Jožeta Graha, novi predsednik Franček Šterman in Angel Vidmar sploh nista hotela prevzeti in pregledati letnih izkazov KZS in KZS d.o.o. za leto 2010.
V svojem Poročilu NO sta se na široko razpisala o slabem poslovanju KZS, vendar osnovnega dokumenta kot ga nalaga zakon sploh nista pogledala.
Na drugi strani je tretji član NO Jožef Grah prevzel poslane izkaze, jih pregledal, zahteval vpogled v analitične podatke, podpisal izjavo o zaupnosti, ter tudi analitične podatke skupaj s poročilom o Evropski razstavi psov. O vsem je podal pozitivno mnenje. Njegovo izjavo prilagamo temu sporočilu."


Spet zagata. Kaj je prav in kaj narobe?
Ali:
• je prav, če organ/funkcionar, katerega delovanje je predmet nadzora, nadzorniku omejuje in/ali pogojuje pristojnosti ?
• je g. Grah postopal prav, če se je brez napotka (dovoljenja) skupščine odrekel delu pristojnosti, ki mu jih je skupščina zaupala?
• sta g. Šterman in g. Vidmar ravnala narobe, če nista pristala na omejevanje svojih nadzorstvenih pristojnosti?

Pa še, ali bi se skupščina (delegati/"lastniki") strinjala, da "preiskovanec" (izraz je malo neroden, odraža pa vsebino tega zapleta) postavlja pogoje, pod katerimi je pripravljen "preiskavo" dopustiti, in da nadzornikom glavo postavi “pod giljotino" ("grožnjo") morebitne odškodninske odgovornosti?

Zaplet je rešljiv enostavno, še posebej, ker bo do razpleta moralo priti tako ali drugače. Če bi Nadzorni odbor imel sprejet kakovosten poslovnik o svojem delu (v kar sicer dvomim), bi bilo še lažje.
Po nepogojevanem dostopu do vse dokumentacije, ki ga nadzorniki za svoje delo "po pravilih stroke" potrebujejo (Ajpesu oddano predpisano letno pročilo z izkazi, bruto bilanca, verodostojne knjigovodske listine, pogodbe, sklepi, zapisniki, dodatna poročila in pojasnila ..., skratka vse, kar pač bi nadzorniki potrebovali in zahtevali), bi tudi preostala člana Nadzornega odbora (g. Šterman in g. Vidmar) lahko kinološko in širšo javnost verodostojno in argumentirano obvestila, da "Kinološka zveza Slovenije je pod vodstvom mag. Blaža Kavčiča od leta 2009 poslovala bolje kot kadar koli v svoji zgodovini. Na svojih računih je tako prejšnji teden imela več kot 456.000€, kot rezultat odličnega in poštenega dela v tem obdobju. (po zapisu g. vodje komunikacijskih projektov)", oziroma, bosta podobno kot g. Grah tudi lahko ocenila poslovanje KZS "s superlativi" (iz izjave g. Kavčiča za Dnevnik), v kolikor bi izsledki njunega nadzora seveda to dopustili.

Kaj je bolj enostavnega kot sleči hlače, če ti kdo očita, da imaš "umazane gate"? Še posebej, če si na pregledu pri zdravniku in to moraš storiti tako ali tako.

Igor Rac


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: MARKO HREN , torek, 16.08.2011 : 08:01:59
... sadovnjak pa to...  :)

tudi jaz :-)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 17.08.2011 : 18:39:45
Zahteva NO po sklicu izredne skupščine
Pisarna Kinološke zveze Slovenije je prejela zahtevo Nadzornega odbora KZS za sklic izredne skupšćine, o čemer bo zveza odločala v skladu z vsemi akti zveze in zakonom.
http://www.kinoloska-zveza.si/sl/novice/250


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 17.08.2011 : 19:12:26
Vsled dogajanjem, ki smo jim lahko sledili od februarja letos, lahko manipuliramo, kaksna je vsebina dnevnega reda s strani NO KZS zahtevane izredne skupscine, je pa cudno, da na spletni strani ni nobene navedbe v zvezi s tem. So s tem samo obvestili javnost, da se "nekaj" dogaja, clanice pa ze obvescajo po redni "clanski" poti? Saj v resnici clanice sestavljajo to "zvezo", ki bo "odločala v skladu z vsemi akti zveze in zakonom". Te "clanice" pa sestavljamo realni ljudje iz vse Slovenije.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 18.08.2011 : 15:23:29
Afera Baričevič bo še burila duhove
Objavljeno: čet, 18. 08. 2011, 07:36; Spremenjeno ob: 12:00
Blaž Kavčič je tudi predsednik Kinološke zveze Slovenije (KZS), ki jo zadnjih nekaj let pretresajo afere, vzporedne tistim v LDS, in sicer Hypo Leasing in Baričevič oziroma bulmastifi. Kavčič je KZS prevzel kot predsednik pred dvema letoma, ko je bila na najnižji točki, nelikvidna in nesolventna, nepripravljena na organizacijo največjega dogodka v svoji zgodovini – Evropske razstave –, a danes pravi, da je slovenska kinologija trenutno veliko bolj na poti očiščenja kot LDS. Pojasnjuje, da mora LDS skozi proces čiščenja plenilskih elit, in dodaja, da javnost še ne pozna vseh dimenzij afere Baričevič. O tem, kam te segajo, ne želi govoriti, to prepušča raziskovalnemu novinarstvu.

http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/javnost-se-ne-pozna-vseh-dimenzij-afere-baricevic.html

Oh joj, kako pripravni so tile bulmastifi za speljevanje pozornosti na njih. Celo tako, da je zahteva za sklic izredne skupščine povsem nepomemben podatek, ki ne zanima ne novinarjev in ne javnosti. Politično korektno izrazoslovje že vsi do potankosti poznamo. Najbrž lahko zdaj vendarle pričakujemo še kakšne informacije?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Drejči , četrtek, 18.08.2011 : 18:06:25
Sicer zelo nerada priznam, da mi nekaj ni jasno, ampak pri tem filmu mi ni cisto nic jasno.  :-\

Mi smo pripravljeni in cakamo na premiero tretjega dela Skupscine 2011

***


Naslov: Obvestilo za javnost predsednika NO KZS
Poslano od: Jana , petek, 19.08.2011 : 10:16:17
Prejeto za objavo:

*************************

OBVESTILO ZA JAVNOST

Nisem pristaš pranja umazanega perila preko medijev, vendar pa zadnji dogodki in članki v medijih delajo ravno to. Dejstvom, ki jih navaja NO KZS se izogibajo tudi novinarji, zato je očitno da veliko politično ime pomeni več kot etika in morala.

Uvodoma sem želel na skupščini KZS dne 30.7.2011 izraziti željo in pozvati delegate, da na skupščini sami trezno brez medijskega obrekovanja presodimo in odločimo na osnovi argumentov NO KZS, kje so nepravilnosti, kako jih odpraviti in kako naprej.

Te možnosti nisem imel, ker je predsedujoči skupščine upošteval proceduralne in ne vsebinske nepravilnosti, na katere sem hotel opozoriti. V interesu večine delegatov na skupščini sem 1.8.2011 sklical izredni sestanek NO, na katerem je NO ob odsotnosti Jožefa Graha sprejel sklep o sklicu izredne skupščine KZS, tako kot to predpisuje 3. odstavek 32. člena statuta KZS. Vso potrebno dokumentacijo za sklic izredne skupščine sem osebno izročil 16.8.2011 v pisarni KZS.

1.8.2011 je bil objavljen bombastični članek v ljubljanskem Dnevniku (novinarka Tatjana Pihlar) o prevratništvu na KZS, zahtevi po nezaupnici Blažu Kavčiču ter izkrivljanju dejstev, ki nimajo nobene zveze z onemogočanjem dela NO (bulmastifi, Hypo lising). Predsednik Blaž Kavčič je tako članice KZS kot NO KZS označil kot prevratnike in zagrozil, da bo zaropotalo in da bo na KZS naredil red. Vse navedbe NO pa je zavrnil.

Očita mi tudi, da zavajam kinološko javnost s tem, ko trdim, da z Angelom Vidmarjem nisva imela možnosti pregledati letnih izkazov KZS in KZS d.o.o. za leto 2010, medtem ko je tretji član NO Jožef Grah o vsem podal pozitivno mnenje. To ni res. Gre za pregled knjigovodske dokumentacije, ki je osnova zaključnega računa in bilančnega stanja, tako za KZS in za KZS d.o.o.. Te dokumentacije pa po prepovedi Blaža Kavčiča nismo nikoli smeli pregledati. To je potrjeno tako v zapisniku 8. seje NO z dne 1.2.2011, katero je vodil in zapisnik pisal Jožef Grah, kot tudi v zapisniku 9. seje NO z dne 15.2.2011. Torej je bil vedno prisoten tudi Jožef Grah. NO je na osnovi teh sklepov pripravil tudi negativno letno poročilo za 2010 (http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=1774) za takrat sklicano letno skupščino KZS. Sedanje sprenevedanje Jožefa Graha, ko trdi nasprotno je kaznivo in lažnivo, saj zapisniki potrjujejo njegovo popolno soglašanje z ugotovitvami in delom NO. Res pa je, da so nekatera samosvoja stališča Jožefa Graha, s katerimi se z Angelom Vidmarjem nisva strinjala, pripeljala do tega, da smo se odločili za spremembo predsedniške funkcije NO, kar je tudi popolnoma skladno s statutom.

Ker se zavedam, da je komunikacija dvosmerni proces, sem se 14.2.2011 sestal z Blažem Kavčičem, kje sva na več kot enournem pogovoru obravnavala razhajanja in nerazumevanja med njim, UO in NO KZS. Vendar samo pogovarjala, pogovorila pa zelo malo. Dejstvo je, da Blaž Kavčič nikakor ne more sprejeti NO KZS kot suveren skupščinski organ, ki ni njemu podrejen. Moti me tudi dejstvo, ki ga nikoli ne bom razumel je, da si upa Blaž Kavčič kot visoki državni uradnik z omejevanjem dela nadzornemu odboru kršiti statut KZS in Zakon o društvih. Namesto, da bi jih spoštoval in upošteval, se je povzdignil nad njih.

Dne 16.8.2011 sem od pisarne KZS zahteval objavo obrazložitve za sklic izredne skupščine KZS na spletnih straneh KZS, pa sem dobil odgovor, da bodo o zahtevi odločali naslednji teden. Sicer obrazložitev ni nič takega, kar se ne bi že vedelo, vendar se tudi tu vidi razmišljanje vodstva KZS o upoštevanju NO, kot organa KZS.

Ljubljana, 19.8.2011
Predsednik NO KZS
Franček Šterman

- Obvestilo za javnost (http://www.mojpes.net/download/obvestilo_za_javnostNO_KZS.pdf) (.pdf)
- Obrazložitev zahteve (http://www.mojpes.net/download/obrazlozitev_zahteveNO_KZS.pdf) (.pdf)

**************************

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Zapoge 3 d
1217 V O D I C E

Nadzorni odbor

ZADEVA: Obrazložitev zahteve za sklic izredne skupščine KZS


Spoštovane članice Kinološke zveze Slovenije,

Večina od Vas je bila prisotna na zadnji redni skupščini, ki je bila sklicana za 30. julij 2011, za katero je eno od redkih priloženih gradiv, bilo priloženo poročilo Nadzornega odbora KZS (NO) (http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=1774). Poročilo, oziroma informacija o delovanju NO za leto 2010 je predvsem vsebovalo obrazložitev s kakšnimi težavami in problemi se je NO ukvarjal pri svojem delu, katerega mu je po Statutu KZS zaupala Skupščina, torej članice KZS.

Temeljno vodilo NO, ki smo si ga zastavili že na začetku mandata je bilo, da bomo tako na sejah UO, kakor tudi z zapisniki sej NO sproti opozarjali na naše ugotovitve in uresničili naloge iz Statuta KZS, ki NO nalaga pristojnost za nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja vseh organov KZS. Nikoli se nismo želeli vmešavati v poslovanje in vodenje KZS, želeli smo samo sproti opozarjati, vendar se predsednik KZS s takšnim načinom dela NO ni strinjal in večinoma ignoriral opozorila NO. Gotovo je predsednik KZS želel imeti NO po svoji meri in svojih prepričanjih.

Največji problem se je pojavil 1. februarja 2011, ko je želel NO za skupščino, ki je bila sklicana za 5 marca (in je bila nato s strani predsednika preklicana), v skladu s 54. členom Statuta KZS, opraviti pregled poslovanja KZS in KZS d.o.o.. Lastnik KZS d.o.o. je KZS zato nadzor poslovanja po sklepu Skupščine iz leta 2008 opravlja NO in ugotavlja zakonitost in smotrnost poslovanja tudi KZS d.o.o..

Ob tem je NO naletel na odločen odpor predsednika KZS, Blaž Kavčiča, ki je računovodji KZS eksplicitno prepovedal posredovati NO kakršnekoli podatke ali dokumentacijo. NO je sprejel sklep in od UO KZS zahteval, da mu do 15. februarja 2011 pripravi poročilo, oziroma dokumentacijo, ki jo bo NO pregledal. UO KZS je zahtevo NO popolnoma ignoriral in ni pripravil nobene dokumentacije, na osnovi katere bi lahko NO opravil pregled in pripravil poročilo za takrat predvideno skupščino KZS.

NO je že po nesprejemljivih dogodkih v mesecu februarju na svoji 8. seji soglasno sprejel sklep: NO KZS bo ukrepal v kolikor do postavljenega roka ne bo prejel finančnih poročil KZS in KZS d.o.o., in bo pričel s pripravami na izredno skupščino KZS s točko dnevnega reda: Poslovanje KZS in finančno poslovanje KZS d.o.o., in nadzor nad tem poslovanjem.

S sklepom se je strinjal tudi član NO g. Grah, kar popolnoma demantira njegovo izjavo, ki jo je objavil po zadnji redni skupščini.

Dne 14. aprila je NO že tretjič zahteval možnost pregleda poslovanja KZS in KZS d.o.o. Na seji je bi prisoten tudi računovodja KZS, ki je razložil, da morajo člani NO na zahtevo Blaža Kavčiča pred vpogledom v dokumentacijo podpisati dokument "izjava o zaupnosti" (priložena je v poročilu NO), poleg spornosti same izjave je posebno nesprejemljiv zadnji stavek, ki podpisniku dokumenta grozi z odškodninsko odgovornostjo v primeru razkritja podatkov tretji osebi. Takšne ali podobne "izjave o zaupnosti" ni predpisana v nobenem aktu KZS. Podpis takšne izjave s strani članov NO bi pomenila, da NO v nobenem primeru ne bi mogel poročati in pojasnjevati skupščini svojih ugotovitev o delovanju KZS, saj bi s tem kršil podpisano izjavo o zaupnosti!

Že zgoraj omenjena dejstva, ki razkrivajo, da predsednik na noben način ne dovoli vpogleda v poslovanje KZS in KZS d.o.o. (postavlja se vprašanje zakaj), so spodbudila NO, da je želel na zadnji redni skupščini k dnevnem redu dodati točko "glasovanje o nezaupnica predsedniku KZS", s katero se je strinjala tudi polovica članic KZS. Reakcija predsednika po zaključeni skupščini pa se zdi NO nesprejemljiva in vredna vsega obsojanja. Že dva dni po skupščini smo v dnevnem časopisju lahko prebrali njegovo obvestilo, oziroma grožnjo, kjer je članice KZS in NO označil s prevratniki in zagrozil, da bo "sedaj v KZS zaropotalo in bo naredil red". Komu želi predsednik groziti? Članicam, ki so ga v dobri veri, da bodo imele "dobrega in poštenega predsednika" izvolile za predsednika KZS? Sedaj pa jih, ko so izrazile svoje nezadovoljstvo z načinom vodenja KZS ozmerja s prevratniki. Marsikdo je od človeka, ki opravlja visoko državno funkcijo - (predsednik DS) pričakoval, da je zelo dobro seznanjen z zakoni in da mu tudi pravila KZS ne bodo neznana in jih bo spoštoval. Vendar smo se pošteno zmotili, saj predsednik zavestno krši najvišji akt KZS - Statut in Zakon o društvih. Pozornost pa preusmerja na afere "Bulmastifi in Hypo leasing", ki nimajo popolnoma nič s trenutnim stanjem na KZS, saj omenjene afere niso krive, da predsednik zavestno preprečuje vpogled v poslovanje KZS in KZS d.o.o..

Članice so pred kratkim na svoje naslove prejela bančne izpiske o trenutnem finančnem stanju KZS, ki naj bi izražalo rezultat poštenega in odličnega dela v zadnjem letu. Vsi vemo, da to ni rezultat odličnega dela UO v zadnjem letu, ampak rezultat Evropske razstave 2010 in rezultat dela ljudi - članic KZS, ki so s svojim trdim delom doprinesle k uspehu razstave. NO brez pregleda verodostojnih knjigovodskih listin, pogodb, poročil, sklepov, zapisnikov, itd. ne moremo potrditi, da je omenjena številka realna.

Vsa omenjena dejstva so prepričala NO, da je takoj po skupščini, dne 1.8.2011, sklical izredno sejo NO, na kateri je sprejel sklepa:
1) da v skladu s 3. odstavkom, 32. člena Statuta KZS, zahteva od predsednika KZS sklic izredne skupščine KZS.
2) da na podlagi 96. člena Statuta KZS, NO predlaga skupščini KZS glasovanje o nezaupnici predsednik KZS.

V skladu s 4. odstavkom 32. člena Statuta, NO k sklicu izredne skupščine prilaga dnevni red in gradivo. Med gradivom je priložen tudi "Poslovnik o delu skupščine", v katerem je NO opredelil, da je glasovanje o nezaupnici predsedniku glasuje tajno. NO se je za ta predlog odločil predvsem po zadnjih grožnjah predsednika in želi s tem predlogom predvsem zaščiti vse članice.

V NO smo prepričani, da je potrebno tako, kot je v svoji "izjavi" poudaril predsednik KZS, v KZS narediti red. Prepričani smo, da je brez zamegljevanja dejanskih problemov, potrebno članicam KZS povedati vse tisto kar jih zanima, kar so upravičene vedeti in za kar upravičeno terjajo odgovore.

Franc Šterman
predsednik nadzornega odbora
Kinološke zveze Slovenija

Datum: 01.08.2011


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sobota, 20.08.2011 : 00:07:51
Meni je tole vse skupaj prav fascinantno, predvsem popolna ignoranca sicer povsem jasnih relacij in pravil - kaj so to članice neke zveze, kdo in kaj smo člani teh članic, kaj je to zveza in kaj "zveza", kdo je tukaj zaradi koga, kdo je koga volil in mu s tem predal naloge ter zaupal, kdo in kako lahko bere akte te zveze in "zveze", ter kdo jih mora dosledno izvajati ... in kdo in kako jih želi/mora/bi jih moral/pričakujemo, da jih bo/vstavi poljubno - upošteval. Kaj so to organi društva/zveze, kdo jih voli in postavlja, ter komu odgovarjajo?

Spet bodo dolga čreva, vendar tudi tale KZS kolobocija ni zadeva, na katero bi lahko gledali in se do nje vedli malomarno, ter skakali malo sem in tja po klasičnem sistemu - "kdo koga mara" ali "kdo nas lahko drži za kravatlc". Kot tudi ni preveč zdravo po liniji najmanjšega (poletnokumaričnega) odpora preskakovati vsebino in se zgražati samo nad izgledom ter količino napisanega, v zaodrju pa po dolgem in počez komentirati tudi tisto, o čemer se nismo dovolj informirali. Menim, da moramo biti seznanjeni z vsemi vidiki in o njih razmisliti nepristransko ter v korist zveze in njenih članic ter samih sebe - torej članstva (ja ja, tudi psov). Katerakoli zveza (taka taprava) nastane zato, ker tako želi članstvo in deluje zato, ker jo članstvo potrebuje. Torej, zveza je suport članstvu in obstaja točno tako dolgo, kot članstvo želi in jo podpira (moralno, formalno, finančno ...). Odvisnost "počutja" članstva od dobre volje "zveze" je skregano z vso osnovno smiselnostjo društev/zvez - prostovoljnost in interes.
V primeru KZS gre tudi za njeno funkcijo "na trgu", saj je (bog pomagaj, če se ponavljam) edina v državi, ki lahko nudi storitve vzrediteljem pasemskih psov. Torej je tale naša zveza nekaj, kar je od nas vseh in kar zadeva nas vse. Je tudi zveza, za katero velja točno določena zakonodaja, sama pa ima točno določene akte s točno določenim besedilom. Če gre vse v redu, se berejo ti zakoni in akti povsem enostavno in brez vsakršne zunanje pomoči, če pa želimo v njih najti kaj po svoji meri, potrebujemo seveda strokovno pomoč. Res v normalnih razmerah rabimo strokovno pomoč za branje zakonov in internih KZS aktov? Ali pa tole niso normalne razmere, temveč izredne? Bomo samo komunicirali, skomunicirali pa nič? Rabimo komuniciranje samo zaradi komuniciranja ali zato, da se kaj zmenimo? Recimo kaj takega, kar je v prvi vrsti v prid članom članic in psom? In kam naj bi vodilo razkazovanje mišic in skrivanje?

Zanimiva je rdeča nit tega trenutnega zapleta: "kazanje" ali "skrivanje".
Pa si poglejmo, kaj pravi o tem slovenska zakonodaja in razmišljajmo, ali je v konkretnem primeru prav "kazanje" ali "skrivanje":

ZAKON O DRUŠTVIH
URADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(ZDru-1-UPB2) (http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&sm=k&q=zakon+o+dru%C5%A1tvih&mandate=-1&unid=UPB|F07A36EC60C97509C12578AB002A62EB&showdoc=1)

1. člen
(pojem in načela delovanja društva)

(1) Društvo je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga ustanoviteljice oziroma ustanovitelji (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji), skladno s tem zakonom, ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.
(2) Društvo si samo določi namen in cilje, dejavnost oziroma naloge ter način delovanja, odločitve o upravljanju društva pa neposredno ali posredno sprejemajo članice oziroma člani društva (v nadaljnjem besedilu: člani društva).
(3) Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.
(4) Delovanje društva je javno.

2. člen
(pravica do združevanja v društva)

(1) Združevanje v društva je prostovoljno.
(2) Vsakdo lahko postane član društva in v društvu deluje pod pogoji, ki jih društvo določi v temeljnem aktu.
(3) Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva.

IV. PREMOŽENJE DRUŠTVA IN FINANČNO POSLOVANJE

24. člen
(premoženje društva)

(1) Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične stvari ter materialne pravice.(2) Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
(3) Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v temeljnem aktu.

25. člen
(pridobitna dejavnost)

(1) Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti določena v temeljnem aktu in mora biti povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
(2) Šteje se, da je pridobitna dejavnost povezana z namenom in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov društva. Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva.
(3) Za doseganje namena in ciljev lahko društvo ustanovi gospodarsko družbo ali poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

26. člen
(računovodstvo)

(1) Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim ali posebnim aktom, v skladu s tem zakonom in računovodskim standardom za društva. Društvo, ki opravlja pridobitno dejavnost, mora podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati ločeno.
(2) Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko društvo s temeljnim aktom ali posebnim aktom določi, da bo vodilo knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, če izpolnjuje vsaj dve izmed naslednjih meril:
- da povprečno število redno zaposlenih preteklega poslovnega leta ne presega dva;
- da letni prihodki preteklega poslovnega leta ne presegajo 30.000 eurov;
- da povprečna vrednost sredstev (aktive) na začetku poslovnega leta ne presega 50.000 eurov.
(4) Društvo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti ali jo opravlja le občasno in čigar prihodki preteklega poslovnega leta so manjši od 10.000 eurov, lahko vodi le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik), preostale podatke za letno poročilo pa zagotovi z letnim popisom in ocenitvijo.

(5) Društvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja društva. Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju društva mora izdelati letno poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja.
(6) Vodenje poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu z računovodskim standardom za društva. Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene, določene v tretjem odstavku 24. člena tega zakona.
(7) Letno poročilo sprejme zbor članov društva. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz petega in šestega odstavka tega člena.


27. člen
(revidiranje izkazov)

(1) Računovodske izkaze društva, čigar prihodki oziroma odhodki so v preteklem poslovnem letu presegli 1 milijon eurov, mora pred sprejetjem letnega poročila revidirati revizijska družba ali samostojni revizor (v nadaljnjem besedilu: revizor), na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje.
(2) Revizor ugotavlja tudi, ali je poročilo o poslovanju društva skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi in zahtevami tega zakona. Revizorjevo poročilo mora vsebovati tudi pojasnjevalni odstavek, iz katerega je razvidna ocena iz šestega odstavka prejšnjega člena.
(3) Revizija mora biti opravljena v roku šestih mesecev po koncu poslovnega leta.

29. člen
(predložitev letnega poročila)

(1) Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo za namen državne statistike in javne objave do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju, predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, mora društvo, čigar računovodske izkaze mora revidirati revizor, posredovati letno poročilo AJPES do 31. avgusta tekočega leta. Letnemu poročilu mora priložiti tudi oceno revizorja.
(3) AJPES ravna s podatki skladno s predpisi o računovodstvu.

VIII. NADZORSTVO

51. člen
(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem posameznih določb tega zakona izvajajo:
- nad določbami tretje alinee prvega odstavka 9. člena, šestega odstavka 10. člena, prvega odstavka 20. člena, prvega odstavka 21. člena, prvega odstavka 23. člena, drugega in tretjega odstavka 24. člena tega zakona, Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve;
- nad določbami od prvega do šestega odstavka 26. člena tega zakona, Davčna uprava Republike Slovenije;
- nad določbami prvega in drugega odstavka 29. člena tega zakona, AJPES.
(2) Nadzor nad izvajanjem določbe tretje alinee prvega odstavka 9. člena tega zakona izvaja tudi Tržni inšpektorat Republike Slovenije, če je po posebnem predpisu pristojen za inšpekcijsko nadzorstvo nad opravljanjem dejavnosti v društvu.
(3) Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve in AJPES izvršujeta pristojnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena le kot prekrškovna organa.
(4) Inšpekcijski in drugi državni organi in nosilci javnih pooblastil, ki pri izvrševanju svojih nalog ugotovijo kršitve določb zakona iz prve alinee prvega odstavka tega člena, morajo prekrškovnemu organu podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.[/i]

Torej, kdo opravlja "notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem" KZS? (7. točka 26. člena ZDru)

Statut KZS (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/zveza-clanstvo/statut-kzs/)

51. člen
(1)    Nadzorni odbor je nadzorni organ Kinološke zveze Slovenije.

54. člen
(1)    Pristojnosti Nadzornega odbora so:
- nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja vseh organov Kinološke zveze Slovenije;
- predlaganje ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti Skupščini Kinološke zveze Slovenije;


Se da to delati brez dostopa do dokumentacije?
Ali drugače - se da to delati tako, kot je storil Grah? - Z dostopom ob zavezi pred kazensko odgovornostjo, če karkoli in kjerkoli zineš, tudi na skupščini? A niso člani NO zavezani k poročanju skupščini? A jih niso k temu na volitvah zavezali delegati?
Zakaj je bilo na lanski skupščini vse povsem drugače? Ker je bila pred EDS, torej pred famoznimi "denarji" in preden so razni "interesi" (o.p. Vidic v članku v Dnevniku) splavali na površje?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 23.08.2011 : 12:12:19
Člani društev in klubov, preverite pri svojih klubskih in društvenih šefih, kaj je vsebina današnje pošte, ki je s KZS romala na društvene in klubske maile. Iz nje se da izluščiti naslednje korake vodstva KZS.

Meni se postavljata dve vprašanji:
- Bo v prihodnjih mesecih spremenjeno število članic KZS?
- Bomo v naslednjih dveh mesecih doživeli dve KZS skupščini?


Naslov: Sklic izredne skupščine KZS, 21.10.2011 - sklicatelj predsednik NO KZS
Poslano od: Jana , ponedeljek, 19.09.2011 : 13:56:58
Sklic izredne skupščine KZS, 21.10.2011
sklicatelj predsednik Nadzornega odbora KZS

NO KZS se je danes 19.09.2011 ob 9.00 uri sestal na 13. seji. Na seji sta bila prostona: predsednik NO Franc Šterman in član NO Angel Vidmar. Jožef Grah se seje kljub prejetemu vabilu ni udeležil niti svojega izostanka ni opravičil.
 
NO je sprejel naslednjo ugotovitev in sklepe:
 
NO ugotavlja, da predsednik KZS g. Blaž Kavčič na zahtevo NO z dne 16.08.2011 za sklic izredne skupščine v roku 30 dni tudi do danes, 19.09.2011, izredne skupščine ni sklical. 

Sklep: Na podlagi 5. odstavka 32. člena statuta KZS NO  sklicuje izredno skupščino za dne 21.10.2011 ob 17.00 uri v sejni dvorani Občine Ljubljana Vič Rudnik, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana.

Sklep: Poslovni sekretarki KZS se izroči gradivo NO za izredno skupščino. Gradivo mora poslovna sekretarka na podlagi njenih nalog  iz 109. člena statuta KZS tekom današnjega dne poslati članicam KZS.

Sklep: Pisarna KZS je dolžna pripraviti tudi vse spremljajoče dokumente in ostalo za nemoteno izvedbo izredne skupščine.

NO KZS

Sklic izredne skupščine KZS, 21.10.2011 (http://www.mojpes.net/download/vabiloIzrednaSk21102011.pdf)

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Zapoge 3  d
1217  V O D I C E

Nadzorni odbor

Na podlagi 5. odstavka 32. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije Nadzorni odbor Kinološke zveze Slovenije 

S  K  L  I  C  U  J  E
izredno skupščino Kinološke zveze Slovenije


Ki bo v petek, dne 21.10.2011 ob 17.00 uri v sejni dvorani Občine Ljubljana, Vič Rudnik, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana.

Predlagamo naslednji dnevni red
1. Otvoritev
2. Izvolitev verifikacijske komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overiteljev  zapisnika
5. Potrditev dnevnega reda
6. Poročilo nadzornega odbora KZS
7. Razprava o poročilu
8. Glasovanje o nezaupnici predsedniku KZS
9. Razno

S kinološkimi pozdravi                  
Franc Šterman
predsednik Nadzornega odbora
Kinološke zveze Slovenije
Ljubljana, 19.09.2011

VABLJENI:
- Predstavniki članic KZS
- Predsednik KZS
- Člani upravnih organov KZS

PRILOGE:
- obrazložitev zahteve za sklic izredne skupščine KZS
- poročilo NO KZS za leto 2010
- predlog poslovnika
- pooblastilo
- prijava k razpravi


Naslov: Sklic redne in izredne skupščine KZS, 21.10.2011 - sklicatelj predsednik KZS
Poslano od: Jana , ponedeljek, 19.09.2011 : 19:21:35
Sklic redne in izredne skupščine KZS, 21. 10. 2011
sklicatelj predsednik KZS 

V Kinološki zvezi Slovenije smo zgroženi nad delovanjem dveh članov NO, ki je povsem nekompetentno, kaže veliko željo po škodovanju kinologiji in zavaja širšo javnost.

Predsednik KZS mag. Blaž Kavčič je danes v skladu z zakonom in internimi pravili sklical izredno (http://www.mojpes.net/download/vabilo_izrednaSk11_3.pdf) in redno (http://www.mojpes.net/download/vabilo_rednaSk11_3.pdf) skupščino. Ob tem moramo poudariti, da je predsednik v zvezi z zahtevo za sklic izredne skupščine NO v skladu s pravnimi akti želel pojasnilo (http://www.mojpes.net/download/zahteva_skupscina11.pdf), NO je poslal odgovor (http://www.mojpes.net/download/zapisnik-NO31082011.pdf) in glede na celotno situacijo smo zaprosili za mnenje (http://www.mojpes.net/download/tolmacenje_statutarna11.pdf) tudi statutarno komisijo.

Iz vseh dokumentov je jasno, da bo skupščina KZS sklicana v skladu z vsemi pravnimi akti in tako pričakujemo, da bodo odstranjene napačne navedbe glede sklica izredne skupščine, ki jih je podal NO danes.

Ob tem naj poudarimo, da smo zgroženi tudi nad dejstvom, da je član NO g. Vidmar danes grozil poslovni sekretarki z besedami
"Sej ne, da bi vam hotel groziti, ampak za vašo prihodnost na KZS bo boljše, če še danes pošljete ven vabilo za skupščino s strani NO, kot to zahteva 109. člen Statuta KZS."

Tako dejanje pokaže celotno sliko člana NO in njegovo kredibilnost kot člana v NO.

Lep pozdrav,

Žiga Vavpotič, vodja komunikacijskih projektov
Kinološka zveza Slovenije

- Vabilo na redno skupščino KZS, 21.10.2011 (http://www.mojpes.net/download/vabilo_rednaSk11_3.pdf) 
- Vabilo na izredno skupščino KZS, 21.10.2011 (http://www.mojpes.net/download/vabilo_izrednaSk11_3.pdf)
- Zahteva za tolmačenje Statutarne komisije KZS (http://www.mojpes.net/download/tolmacenje_statutarna11.pdf)
- Zahteva za dopolnitev (http://www.mojpes.net/download/zahteva_skupscina11.pdf)
- Pojasnilo NO KZS (http://www.mojpes.net/download/zapisnik-NO31082011.pdf)

VABILO na redno skupščino KZS

Spoštovani!

Na podlagi 32. in 33. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije sklicujem

REDNO SKUPŠČINO KZS
ki bo 21. oktobra 2011 ob 18.00 uri

v sejni dvorani Občine Ljubljana, Vič Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev in nagovor predsednika KZS
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika ter verifikacijske komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Potrditev poslovnika o delu skupščine
5. Potrditev dnevnega reda
6. Poročilo organov skupščine:
• Upravni odbor
• Nadzorni odbor
• Statutarna komisija
• Disciplinska komisija
7. Poročilo o Evropski razstavi psov
8. Razprava o poročilih
9. Obravnava in sprejem predloga članarine in pristopnine za leto 2011
10. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 2010
11. Obravnava in sprejem predloga finančnega plana za leto 2011 in 2012
12. Letno poročilo KZS d.o.o. za leto 2010
13. Finančni načrt za KZS d.o.o. za leto 2011 in 2012
14. Predlog razpolaganja z nepremičninami v lasti Kinološke zveze Slovenije
15. Kadrovske zadeve
16. Sistemizacija delovnih mest KZS
17. Razno

S kinološkimi pozdravi,

mag. Blaž Kavčič l.r.
predsednik
Kinološke zveze Slovenije

Vabljeni:
- Predstavniki članic KZS
- Člani UO KZS
- Predsedniki Upravnih organov KZS

Priloge:
- Gradivo
- Poslovnik
- Pooblastilo
- Prijava k razpravi

VABILO na izredno skupščino KZS

Spoštovani!

Na podlagi Statuta Kinološke zveze Slovenije sklicujem

IZREDNO SKUPŠČINO KZS
ki bo 21. oktobra 2011 takoj po zaključku redne skupščine

v sejni dvorani Občine Ljubljana, Vič Rudnik, Trg MDB 7, Ljubljana

S strani Nadzornega odbora predlagani dnevni red:
1. Otvoritev
2. Izvolitev verifikacijske komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika ter
5. Potrditev dnevnega reda
6. Poročilo nadzornega odbora:
7. Razprava o poročilu
8. Glasovanje o nezaupnici predsedniku
9. Razno

S kinološkimi pozdravi,            

mag. Blaž Kavčič l.r.
predsednik
Kinološke zveze Slovenije

Vabljeni:
- Predstavniki članic KZS
- Člani UO KZS
- Predsedniki Upravnih organov KZS

Priloge:
- Gradivo
- Poslovnik
- Pooblastilo
- Prijava k razpravi


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: AngSeter , ponedeljek, 19.09.2011 : 19:38:53
http://www.youtube.com/watch?v=7xoLwRDkCgE   >:D


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , ponedeljek, 19.09.2011 : 20:14:44
ti ne vem, če ni ta bolj primerna  ;) http://www.youtube.com/watch?v=68z7wIP7xaQ&feature=related


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: AngSeter , ponedeljek, 19.09.2011 : 20:19:04
 ;D  ::) :P


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , ponedeljek, 19.09.2011 : 22:20:13
Ne se hecat :)
ker so to resne zadeve ['*

Za vse zmedene člane članic KZS:
- za petek, 21. oktober 2011, so od 17h naprej sklicane tri (3) skupščine KZS v istem prostoru, ena za drugo oz. najbrž celo vzporedno,
- dve skupščini sta izredni (prva in zadnja, obe o isti zadevi), ena pa je redna,
- eno skupščino sklicuje predsednik Nadzornega odbora KZS, drugi dve pa predsednik KZS.

Zgornje ni uganka. Kako se bodo skupščine odvijale, najbrž nihče ne ve. Bomo pa spremljali :)
Upam, da se boste vsaj ene ;) od njih udeležili.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Drejči , ponedeljek, 19.09.2011 : 22:34:01
Ne, ne, niso istocasno...
Izredna alla Sterman je ob 17.00 uri, redna alla Kavcic ob 18.00 uri, za obema pa se izredna alla Kavcic. Tako da, spostovani clani clanic, glejte, da boste imeli s seboj dovolj pooblastil in bodite pozorni na glasovnice, da boste uporabili taprave in ne od napacne skupscine ter da boste pred seboj imeli aktualni dnevni red, da se vam ne bo zgodilo, da bi glasovali za tocko s skupscine, ki se ni na vrsti ali pa je ze bila.  ;D


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , ponedeljek, 19.09.2011 : 23:00:39
no zdej pa jest blondi  ;D ;D a mi lahko nekdo pove ... recimo na prvi skupščini dobi g. kavčič nezaupnico ... kaj je potem z ostalima skupščinama???? namreč v vabilu za redno skuščino je pod točko 1. Otvoritev in nagovor predsednika KZS ... 

no pa še nekaj mi je všeč ... septembra 2011 "Obravnava in sprejem predloga članarine in pristopnine za leto 2011" a to pomeni, da če recimo eno novo društvo že plača pristopnino za leto 2011 do 30.9. a potem mora "doplačat" ... mater se mi fajn gremo ... dobr, da se to ne sprejema decembra za 2011???

a skupščina sprejema sistematizacijo delovnih mest .... faaaaaajn ....

no in potem famozna tretja skupščina .... izredna ... pa semo spet pri začetku ... če dobi kavčič nezaupnico že na prvi izredni a potem bojo odstavli koga na tej drugi izredni??? snažilko mogoče al kaj????

ja za posrat res ... in jana ti meni, da telebajski niso dobri ..... ma dej vrhunski so zgleda ....


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Drejči , torek, 20.09.2011 : 00:19:33
Dva poskusa, da bi izpeljali letosnjo skupscino sta sla v franze... zdaj so razpisali tri naenkrat... ni vrag, da jim bo vsaj eno od treh uspelo speljati do konca  ;D

natis,
pesjanarji moramo biti vedno nekaj extra. Prvic v zgodovini se bo 2x zaporedoma podeljeval red zlate noge... ocitno, da bo zaziher (da se ni zrel za ta red ali da pac je; odvisno od rezultata glasovanja)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , torek, 20.09.2011 : 10:19:51
red zlate noge


 ;b ;b ;b ;b ;b ;b ;b ;b ;b ;b ;b ;b ;b ;b ;b ;b ;b


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: bruno188 , torek, 20.09.2011 : 20:12:23
se moram strinjati z Jano, tole je vse prej kot hec, nekdo nas pošteno vleče za nos.... ali še za kaj drugega....


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 21.09.2011 : 15:01:17
Tole res ni hec, saj za skupščino, ki jo je sklical predsednik NO, očitno niso bili razposlani materiali, oz. je videti sploh ne bo. Pravkar je na moj mail prišlo sporočilo vodje komunikacijskih projektov na KZS Žige Vavpotiča, v katerem le-ta poziva g. Štermana, naj me vendarle že obvesti, da "njegove" skupščine ne bo, saj "je predsednik KZS sklical skupščino v skladu z vsemi pravili".

Obvestilo o sklicu skupščin predsednika KZS je tudi na http://www.kinoloska-zveza.si/sl/novice/255

Jaz bom vseeno počakala NO KZS, da javi, kako je zdaj s tem.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Ninočka1 , sreda, 21.09.2011 : 15:29:40
Tole res ni hec, saj za skupščino, ki jo je sklical predsednik NO, očitno niso bili razposlani materiali, oz. je videti sploh ne bo. Pravkar je na moj mail prišlo sporočilo vodje komunikacijskih projektov na KZS Žige Vavpotiča, v katerem le-ta poziva g. Štermana, naj me vendarle že obvesti, da "njegove" skupščine ne bo, saj "je predsednik KZS sklical skupščino v skladu z vsemi pravili".

Upam, da bo Žiga Vavpotič prebral naslednje sporočilo:

Nehajte že farbati in imeti kinologe za take norce, kot mislite, da so in predvsem tudi sami naštudirajte biblijo KZS - Statut. Poglavje o Skupščini vsakemu NORMALNEMU človeku dovolj razumljivo razlaga:

32. člen
1) Zasedanja Skupščine so lahko redna ali izredna.

2) Predsednik Kinološke zveze Slovenije mora redno Skupščino Kinološke zveze Slovenije sklicati najmanj enkrat letno.

3) IZREDNA Skupščina Kinološke zveze Slovenije se mora sklicati na zahtevo najmanj polovice članic Kinološke zveze Slovenije, predsednika Kinološke zveze Slovenije ali NADZORNEGA ODBORA.

4) PREDLAGATELJ izredne Skupščine je DOLŽAN zahtevi za sklic izredne skupščine priložiti dnevni red in gradivo.

5) Predsednik Kinološke zveze Slovenije JE DOLŽAN sklicati izredno Skupščino NAJKASNEJE V ROKU 30 dni od prejema zahteve za sklic izredne Skupščine, V NASPROTNEM PRIMERU lahko izredno skupščino skliče predlagatelj SAMOSTOJNO.

In ker vemo, da predsednik ni sklical izredne skupščine do zadnjega roka, ki je potekel 16. avgusta, je edino pravico sklica imel Nadzorni odbor KZS in nihče drug.

G. Vavpotič, nehajte pisati "v skladu z vsemi pravili", ampak raje natančno napišite katera so ta pravila in citirajte člene, ki razlagajo drugače kot najvišji akt Kinološke zveze Slovenije - STATUT!!!


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: AngSeter , sreda, 21.09.2011 : 17:43:26
Amen  :-\


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 21.09.2011 : 21:01:58
G. Franček Šterman, predsednik Nadzornega odbora KZS, je poslal za objavo sledeče:

******************************************

From: Žiga Vavpotič - KZS <ziga@kinoloska-zveza.si>
Date: 2011/9/21
Subject: prošnja za ukrepanje
To: benero7@gmail.com
Cc: Jana <jana@mojpes.net>, Katja Dermol <katja@kinoloska-zveza.si>, Aleksander Česnik <ac.cesnik@siol.net>, "blaz.f.kavcic" <Blaz.f.kavcic@siol.net>, "Roman J. Grah" <rjgrah@cmp.si>, Anka Kozamernik <anka.kozamernik@odvetnistvo.si>


Spoštovani gospod predsednik NO Franček Šterman!

Dovolite mi, da vas prav prijazno prosim, da javite urednici portala Moj pes, da umakne sklic izredne skupščine NO KZS.
Predlagam, da se poučite glede pravnih pravil in se zavedate, da je predsednik KZS sklisal izredno skupščino v skladu z vsemi pravili. Z vašo infomracijo zavajate javnost in škodujete ugledu KZS.
Na UO KZS sem vas prijazno prosil, da se izogibate lažem, sedaj pa ste s sklicom grobo kršili tudi pravne akte.
Vesel bom, da boste moje opozorilo vzeli dobronamerno, kot ste obveščeni sta redna in izredna skupščina sklicani.
Prosim, da moje sporočilo pošljete tudi gospodu Vidmarju, žal nimam njegove elektronske pošte.
Če potrebujete pravno obrazložitev, se seveda lahko obrnete na pravno pomoč KZS gospo Kozamernik, ki je med CC elektronske korespondence. Dodajam tudi predsednika in popdredsenika, člana NO in gospo poslovno sekretarko, ter urednico portala Moj pes.
Za vsaj pojasnila sem vam na voljo na osebnem telefonu 051421255.

Na spletni strani KZS smo podali jasno informacijo: http://www.kinoloska-zveza.si/sl/novice/255

Lep pozdrav,
Žiga Vavpotič, vodja komunikacijskih projektov
Ob tem lahko kot predsednik NO zapišem  le sledeče: 

NO KZS se je sestal  19.09.2011 ob 9.00 uri in glede na to, da predsednik KZS  ni sklical izredne skupščine  KZS na  zahtevo  NO do tega datuma, sem po sklepu NO sklical izredno skupščino tako, kot mi to dovoljuje statut KZS.
Poslovna sekretarka  predsednika NO ob prejemu gradiva  NO ni  opozorila, da je predsednik KZS do  izročitve gradiva poslovni sekretarki že sklical  izredno skupščino, kar pove dovolj.
Stvari so torej povsem jasne in transparentne.
Kot zakonito izvoljen predsednik Nadzornega odbora KZS, se ne bom spuščal na nivo nekega vodje komunikacijskih projektov na KZS, za katerega ne vem  s kakšnimi pooblastili  se sploh lahko spušča v  pisanje in izrekanje sodb o meni osebno in o NO, ter meni in NO  postavlja neke zahteve .

Gotovo bi se moral ( kot vodja komunikacijskih projektov)  predvsem zamisliti nad tem, da članicam KZS  ni bila  posredovana najprej zahteva  (16.08.2011) za sklic izredne  skupščine KZS in  dne 19.09.2001 gradivo in vabilo za sklic izredne skupščine, ki jo je v skladu s statutom KZS sklical NO.
Seveda  je taisti vodja komunikacijskih projektov pošiljal članicam in objavljal na uradni spletni strani  izjave posameznikov, v svojih pa nam je prodajal  rogljičke. 
Le kje je gospod pridobil vse to znanje o komunikaciji, predvsem o tisti celoviti popolni in nepristranski.
Žal NO nima možnosti sam pošiljati vabila in gradiva članicam KZS. To nalogo ima  poslovna sekretarka,  ki pa  te naloge dne 19.09.2011 verjetno ni smela opraviti.
 
Franc Šterman
predsednik NO KZS

Dokument za objavo (http://www.mojpes.net/download/objavaSterman21092011.pdf)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 22.09.2011 : 14:32:40
Prejeto:

----------------------------------

Spoštovana gospa Jana!

Vezano na http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=1794, mi dovolite, da se odzovem.

Prosim samo, da dopolnite vašo kronologijo s 4 res pomembnimi datumi, ki so pomembni za celo zgodbo. Seveda sem vam na voljo za vsa pojasnila.

- 25.8. 2011 – Predsednik KZS je zaradi nejasnosti pozval NO, da dopolni sklic za izredno skupščino
- 31.8.2011 – NO odgovori s pismom, ki jo pravno razumemo kot dopolnitev, čeprav to vsebinsko ni bila.
- 14.9.2011 – Predsednik se obrne za pojasnilo staturano komisijo kot najvišji organ za razlago statuta glede pojasnil.
- 19.9.2011 – Statutarna komisija se odzove in jasno pove, da so roki za sklic izredne skupščine začnejo teči od datuma prejema dopolnitve zahteve, se pravi z 31.8.

Tole je moj javni odgovori gospodu Štermanu!

Spoštovani gospod Franček ŠTerman!

S tem pismom končujem javno debato z vami, čeprav me v svojem pisanju žalite, vas vabim, da se srečava osebno.
Resnično se mi smilite, da vam je na koncu ostal samo prijem žaljenja.

Ni problem, da me primerjate s prodajalcev rogljičkov, če se mi boste oglasili, z veseljem pojem in plačam kakšnega z vami.
Zastrašujoče je in očitno je čas, da padejo maske in povemo širši javnosti, da je gospod Vidmar grozil naši poslovni sekretarki in da se danes s tem ukvarja policija. Se pravi, da je NO ubral ne samo taktiko žaljenja, temveč tudi grožnje. 

Z veseljem delim z vami moje reference, na povabilo Billa Gatesa sem delal z Microsoftom, preko škotske vlade z njenim veličanstvom, UNESCO in UNICEF, za več pa v živo. Znanje sem pridobival med drugim tudi na Londonski šoli za odnose z javnostmi, imam magisterij upravljanja javnih in neprofitnih organizacij Univerze v Ljubljani, izobraževal sem se tudi na prestižnih šolah kot je na primer Univerza Stanford.

A kaj, spoštovani predsednik NO, pomagajo vse te reference, če sta se dva člana NO odločila, da bosta zavajala javnost in širila laži?
Verjetno moje reference povedo, da sem navajen delati s kompetentnimi ljudmi in ko bosta člana NO svojo vlogo opravljala v skladu s pričakovanji funkcije, bomo lahko dosegli kakšen napredek, do takrat pa je moje dopisovanje z vami končano, osebno pa se bom posvetil predvsem reševanju ugleda kinologije in vsebinskim stvarem, kar bi moralo zanimati predvsem vas, kot kinologa.

Spoštovani predsednik NO, oba veva, da je pravo veda, ki jo je treba razumeti. Dve opciji sta, namerno zavajate javnost ali preprosto ne razumete.

Verjetno namerno pozabljate na štiri dejstva.

- 25.8. 2011 – Predsednik KZS je zaradi nejasnosti pozval NO, da dopolni sklic za izredno skupščino
- 31.8.2011 – NO odgovori s pismom, ki jo pravno razumemo kot dopolnitev, čeprav to vsebinsko ni bila.
- 14.9.2011 – Predsednik se obrne za pojasnilo staturano komisijo kot najvišji organ za razlago statuta glede pojasnil.
- 19.9.2011 – Statutarna komisija se odzove in jasno pove, da so roki za sklic izredne skupščine začnejo teči od datuma prejema dopolnitve zahteve, se pravi z 31.8. Od takrat ima predsednik 30 dni časa, da skliče izredno skupščino, kar je naredil.

Verjetno boste šli tako daleč, da boste kot predsednik NO celo ignorirali statutarno komisijo. Ker je jasno, da ima prednost pred NO sklicati izredno skupščino predsednik. To je tudi naredil, v skladu z vsemi zakoni, pravili in statutom.

Vesel bom, če boste svojo vlogo razumeli resno. Prijazno vas prosim, prenehajte škodovati KZS. Z veseljem se z vami osebno srečam in povejte kaj bi radi.

Samo nekaj naj bo jasno. Če bi radi predsednika in UO odnesli, ker je začel uničevati vrtičke in peskovnike, kjer so se posamezniki igrali, potem naj vam povem, da bova tu težko našla skupno besedo. Če pa vas slučajno zanima kinologija, potem bom vesel sodelovanja. Pustite peskovnike, tam naj se igrajo otroci. Vi ste resen gospod, vsaj tako ste mi delovali. Vendar me boste morali prepričati še z dejanji.

Z dolžnim sodelovanjem!

Žiga Vavpotič, vodja komunikacijskih projektov
Kinološka zveza Slovenije


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 22.09.2011 : 15:57:15
Prejeto:

----------------------------------------------

Spoštovani gospod Žiga Vavpotič!

Zelo ste načitani, kapo dol. Jaz nimam teh vaših visokih šol, imam pa zdravo pamet in veliko pripadnost slovenski kinologiji, za katero se razdajam že preko 35 let.
Z vami se ne želim srečati osebno, saj si nimava kaj povedati zato, ker jaz poznam obe plati medalje, vi pa žal samo eno. Zaključujem polemiko z vami.
Nasvidenje na skupščini,

Franček Šterman
predsednik NO KZS


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 22.09.2011 : 16:19:16
Se morda še kdo spomni, kje se je začelo?
Če pustimo Nadzorni odbor malo ob strani, bi rekla, da pri manjkajočih gradivih za julijski sklic redne skupščine, nisem pa več povsem prepričana, da me ni kdo žejne že takrat peljal čez vodo in so v resnici bulmastifi odnesli potrebne papirje že lanskega februarja s seboj. Torej samo oni vedo, zakaj ni bilo gradiv in zakaj je bil posledično predlagan nov dnevni red, ki pa ni bil izglasovan, pa tudi star dnevni red ne, kar je prineslo s seboj zahtevo po izredni skupščini in kar nas je pripeljalo do tukaj, kjer smo sedaj? Verjetno so res krivi bulmastifi.

Statut KZS (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/zveza-clanstvo/statut-kzs/)
Skupščina
33. člen
(1)    Predsednik Kinološke zveze Slovenije mora vsem članom Kinološke zveze Slovenije vabilo na Skupščino poslati najmanj 30 dni pred dnem zasedanja Skupščine. K vabilu je potrebno priložiti dnevni red in pisno gradivo.


Se še spomnite, kaj vse je bilo navedeno v dnevnem redu in kaj vse je bilo v gradivih za julijski sklic redne skupščine?

Vavpotič navaja, da se je Statutarna komisija 19. 9. 2011 odzvala na zahtevo za tolmačenje (http://www.mojpes.net/download/tolmacenje_statutarna11.pdf) s sledečim: "Statutarna komisija se odzove in jasno pove, da so roki za sklic izredne skupščine začnejo teči od datuma prejema dopolnitve zahteve, se pravi z 31.8."

Lahko kdo pomaga z razlago Statuta KZS - kje piše kaj o "dopolnitvah zahteve"? - KLIK (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/zveza-clanstvo/statut-kzs/) - 5. točka 31. člena in 6. točka 96. člena in če je še katera taka, ki bi pomagala razvozljati skrivnost.

Spet imam neznansko kepo v želodcu - zaradi občutka butnglavskosti, ki mi ga ponovno vzbujajo takale pisanja. In vedno se to pojavi pri KZS. Že pred tremi leti so mi mahali pred nosom, da si z drugimi vred dovoljujem čez meje vseh slovenskih zakonitosti, vendar so pri tem celo najeminentnejši slovenski pravniki pozabili napisati, po katerem členu naj bi me zaradi onečaščanja imena KZS in moje totalne nesposobnosti branja vlekli na sodišče. Enostavno kljub precej dolgemu in grozečemu pismu niso nikjer navedli niti ene same številke, ki bi spominjala na kakšen člen kakšnega zakona, po katerem naj bi "skoraj orglice morala it špilat".

Tudi sedaj se opleta z raznimi formulacijami o pravu, o zakonitih, pravih in pravnih postopkih, o pravu kot vedi, ki jo je treba razumeti, o ..., vendar vsepovsod manjkajo navedbe po katerem členu katerega papirja se je nekaj naredilo ali se nekaj ni naredilo ... Bilo bi nadvse lepo, ko bi sedanja pravna KZS eminenca navedla tisti predpis, po katerem naj bi bilo mogoče prestaviti rok od zahteve za sklic skupščine nekam v prihodnost. Pa, lepo prosim, iz trenutno veljavnega statuta ali zakona.

Res je lahko pravo prava "poetika", vendar si osebno želim več prava in manj "poezije". V dosedanjih dopisovanjih je prava žal malo, je pa vsega drugega toliko več.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Ninočka1 , četrtek, 22.09.2011 : 22:27:57
Vse skupaj postaja vedno večja burleska, ki jo s svojim pisanjem povzroča ta Žiga Vavpotič. Joj, kakšna samohvala in samospevi samemu sebi 8). Ampak nekaj pa je le zadel v črno in sicer z naslednjim stavkom:
 "Če bi radi predsednika in UO odnesli, ker je začel uničevati vrtičke in peskovnike, kjer so se posamezniki igrali, potem naj vam povem, da bova tu težko našla skupno besedo".
Ha, ha, ta je res dobra, saj se očitno temu Žigatu sploh ne sanja, kdo v slovenski kinologiji je največji vrtičkar :P Če mu še vedno ni jasno, naj se kar malce sprehodi med razstavno sceno in bo marsikaj zanimivega izvedel, predvsem pa kdo že dolga leta služi s pripravami razstavnih katalogov. Mu ne bo vzelo veliko časa, saj je o tem dobro seznanjen skoraj vsak kinolog. Morda pa bo s svojimi "komunikacijskimi" pisemci izbezal ša kakšno zanimivo skrivnost >:D


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Starka , petek, 23.09.2011 : 10:25:18
Burleska! :-\  Sramota.  >:( Za takšno organizacijo s tolikšnim članstvom in na koncu koncev tudi renomejem v svetu( po zaslugi tekmovalcev (vseh panog) in razstavljalcev-  ne po zaslugi Vodstva KZS), je to kar se sedaj dogaja Sramotno in Podlo! Vam g. Žiga Vavpotič svetujem, da se za dosedanje delo odpoveste celotnemu honorarju, katerega vam je obljubil predsednik KZS ( to je denar vseh članic KZS),saj ste zatajili na vseh področjih komunikacije! >:( >:(  Vaše reference ( Bill Gates itd.) so tokrat padle saj v tem trenutku mislite z glavo nekoga drugega in ne s svojo ::) A veste, da se g. Šterman ukvarja s kinologijo že verjetno več let kot ste vi stari???!!! A veste, koliko glasov članic je dobil g. Šterman na skupščini ko je bil izvoljen v NO KZS???!!!! Vi g. Vavpotič nimate nobene pravice žalit in pozivat g. Štermana na srečanja in zagovore! To je KINOLOGIJA in ne POLITIKA!!!!
KZS tvorijo članice in ne UO, KSV in ne posamezniki!!!!!!!!!! Vse članice pridite na skupščino in se odločite za Slovensko Kinologijo, katero naj vodijo KINOLOGI!!!!!!!!


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: deteljica , petek, 23.09.2011 : 13:07:04
jap, karkoli vodijo politiki zajebejo


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Wolkowo , sobota, 24.09.2011 : 09:15:35
  pa sej res ne morš verjet , dobro jutro s kavico in rogljičkom pa še windowsi zraven  :o


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 18.10.2011 : 13:56:58
Skupščina se nezadržno bliža, in čeprav se zdi, da se ne dogaja nič posebnega, je v ozadju dogodkov cel kup, pa do večine ne bi smel biti indiferenten prav nihče, ki je kakorkoli povezan s slovensko kinologijo.

Prejšnji teden se je menda zgodilo nekaj odmevnih odstavitev strokovnega kinološkega kadra.
Za včeraj je bil že drugič "sklican" eminenten sestanek, na katerega so bili vabljeni samo predsedniki društev in klubov. Tokrat severni in severovzhodni konci Slovenije, prvo povabilo je bilo namenjeno vsem za v Koper. Videti je, da se silno mudi, saj je skupščina pred vrati.

Menda je zunaj nekaj kazenskih ovadb proti različnim ljudem, po kuloarjih kroži info, da tudi proti meni. Jaz sicer res ne verjamem, da je bil kdo toliko neodgovoren in s skupnim denarjem razsipen (odvetniki pač stanejo), da je šel na tukajšnje objave kakšno kazensko vložit, če pa že, bom z veseljem sprejela organe pregona in jih poprosila za pojasnila, ter jim tudi sama pojasnila in pokazala prav vse, kar bodo želeli videti in vedeti. V kolikor je to res, bom o vseh podrobnostih zagotovo poročala, saj za takale pisanja zaenkrat tudi v Sloveniji še ne zapirajo. Če pa je morda to le način zastraševanja (osebno se bolj nagibam k tej možnosti), potem sporočam, da me ni niti malo strah. Bo treba kakšen boljši način najti, da se bomo bolje razumeli. Recimo, striktno držanje veljavnih napisanih notranjih in zunanjih pravil, za začetek. V vseh vprašanjih, tudi pri papirjih za skupščino in pri njenem sklicu. V nadaljevanju pa tudi odprtost (kateregakoli) vrha interesnega združenja, komunikativnost (tako nestrokovno kot strokovno), sprejemanje drugih (ki niso "naši") ... in predvsem zavedanje, da je takale zveza interesno združenje. Naši interesi - psi in kinologija - so še vedno tam, kot so od nekdaj bili, le združenje se je nekje med potjo izgubilo.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , torek, 18.10.2011 : 15:20:54
ah ja ... "na zapadu ništa novo" bi rekli naši sosednje .... :-\

a se zdaj že ve koliko bo skupščin v petek ... ena, dve, tri???


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 18.10.2011 : 17:44:17
Prejeto za objavo:

*******************************

ODPRTO PISMO VSEM KINOLOGOM IN ČLANICAM KZS!

Spoštovani!

Delovanje   trenutnega vodstva KZS, ki je povsem izgubilo svoj etični kompas oz. njegove ožje ekipe ,   me  v prispodobi spominja na vožnjo po avtocesti, kjer se vozniki, ki ne spoštujejo pravil dobesedno izživljajo nad vozniki, ki le -ta spoštujejo  in jih poskušajo »umakniti« ali pa vsaj« disciplinirati«.

Doživeti ustrahovanje, zato ker nekaj delate prav  je bilo »normalno« v časih » ---izmov«.

Absolutno  podpiram NO, ki  je po splošni definiciji  veljavnega  STATUTA KZS najvišji organ nadzora, ki deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno. Svoje naloge mora opravljati vestno, pošteno in nepristransko. Za svoje delo ali nedelo je odgovoren  samo skupščini.

Občutek imam in tudi srčno  upam , da  je ljudem v kinologiji  končno dovolj  diskriminacije,  izsiljevanja,  ustrahovanja, laži in neresnic  in da bi končno radi imeli urejeno, mirno in  spoštovanja vredno kinološko organizacijo, katera jih bo  predstavljala doma in v tujini , jim nudila  hiter in kvaliteten »suport«, na katero bodo  tako kot v preteklosti , ob-  če že ne 90-letnici , pa vsaj 100-letnici,-   še vedno radi   upravičeno ponosni.

Vsi funkcionarji KZS-ja, sedanji in bodoči, bi se morali  ves čas zavedati , da je KZS nastala zaradi strokovno bogate tradicije in vztrajnosti, dela, energije   mnogih  nesebičnih  posameznikov in kinologov vseh področij ( t.i. ambasadorjev kinologije vseh vrst  doma in v tujini) , da deluje in obstaja zaradi članic in njihovih pridnih  članov,  da jo ima vsaka generacija samo na posodo.

KZS ni nikogaršnja last, ampak obveza vsakokratnih trenutno izvoljenih funkcionarjev in na drugi strani njenih članic , da  jo  spoštujejo, negujejo, nadgrajujejo in  pazijo  za vse naslednje rodove, da je  SKUPNA DEDIŠČINA. Tudi tako tudi sama razumem   4. odstavek 120 čl. statuta, da so vsi organi in funkcionarji dolžni s premoženjem KZS  ( po mojem osebnem prepričanju:  v materialni in nematerialni obliki)  gospodariti kot dober gospodar oz. gospodarstvenik. 

Čas  že kaže in bo še pokazal , kaj je bilo prav  ali ne, kdo se je motil in kdo  ne. Saj se na napakah tako radi učimo. Škoda samo, da so postale tako presneto drage.

Za zaključek razmišljanja pa :  bili smo majhni in bojim se , da   bomo majhni  tudi  ostali , nekateri z bojaznijo pred lastno senco, na žalost pa  zaradi  tega trpi celotna kinologija , pošteni lastniki, razstavljalci, tekmovalci , vzreditelji ... klubi ..., in na koncu  najpomembneje:  ugled in avtoriteta naše KZS, doma in v tujini.

Moč in rešitev iz »labirinta« vidim  v   članicah , njihovi zdravi  kolektivni pameti,  njihovi   pošteni in nepristranski  večinski volji in pomembnem   zavedanju  moči,  ki jim jo daje  njihov lasten STATUT.

Lep pozdrav iz Celja
Tanja Samec-Grad


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 19.10.2011 : 11:33:12
Na Kinološki zvezi Slovenije vre - odziv na sklepe KSV in UO

S Kinološke zveze Slovenije, konkretno s podpisom predsednika Komisije za strokovna vprašanja pri KZS, smo članice KZS (društva in klubi) včeraj prejele elektronsko pošto z naslovom 'pošlji vsem'. Gre za gradivo v zvezi s predsednikom Komisije za šolanje pri KZS, za katerega je bila na izrednem zboru sodnikov v petek 14. 10. 2011 izglasovana nezaupnica. S tem in na podlagi sklepov Upravnega odbora, ki je bil 13. 10. 2011, je predsednik Komisije za šolanje g. Brane Puš odpoklican s funkcije.
Pred tem smo članice že v ponedeljek z redno pošto dobile enako dokumentacijo.

Vsebina prilog obeh pošt:

Vsem članicam KZS

Zadeva: Sklep Komisije za strokovna vprašanja in Upravnega odbora KZS

Obveščamo vas, da je Upravni odbor KZS na svoji 17. redni seji, dne 13.10.2011 obravnaval sklep korespondenčne seje Komisije za strokovna vprašanja:
SKLEP KSV: Ker je bila proti predsedniku Komisije za šolanje pri KZS vložena kazenska ovadba, KSV na osnovi 9. in 13. alineje 1. odstavka 60. člena Statuta KZS, upravnemu odboru KZS predlaga odpoklic predsednika Komisije za šolanje pri KZS, g. Braneta Puša.
in sprejel naslednja sklepa:
SKLEP UO KZS 6/17: UO KZS potrdi sklep korespondenčne seje Komisije za strokovna vprašanja.
SKLEP UO KZS 8/17: UO KZS skladno z določili 30. člena Pravilnika o sodniški licenci Kinološke zveze Slovenije napoveduje namero o prekinitvi pogodbe o medsebojnem sodelovanju z g. Pušem v roku 30 dni od datuma potrditve sklepa.


Istočasno obveščamo vse članice, da vso pošto naslovljeno na Komisijo za šolanje pri KZS od tega datuma naprej pošiljajo na naslov: Komisija za šolanje pri KZS, Zapoge 3D, 1217 Vodice ali elektronsko pošto: info@kinoloska-zveza.si .

S spoštovanjem,
Katja Dermol
poslovna sekretarka KZS
Vodice, 14.10.2011

Priloga:
• kratek povzetek nepravilnosti (http://www.mojpes.net/download/Dopis-KZS-17102011_001.jpg) - 1. stran
• kratek povzetek nepravilnosti (http://www.mojpes.net/download/Dopis-KZS-17102011_002.jpg) - 2. stran


• Kopija dopisa (http://www.mojpes.net/download/Dopis-KZS-17102011_000.jpg)

Pojasnilo: V prilogah je objavljen sken dokumentacije, ki je bila s strani KZS članicam poslana po pošti in kjer so na KZS zabrisali vsa imena. V dokumentih, ki so pripeta včerajšnjemu elektronskemu sporočilu, so vsa imena vidna in zainteresirani člani članic jih dobite pri osebi, ki v vašem društvu ali klubu prejema klubsko elektronsko pošto.

Odziv v strokovni kinološki javnosti je buren. Na KLIK (http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=1806) so odgovori in pojasnila, kot so prispela za objavo.

Jana Pahovnik


Naslov: Obvestilo Nadzornega odbora KZS članicam KZS
Poslano od: Jana , sreda, 19.10.2011 : 12:03:19
Kinološka zveza Slovenije
Zapoge 3 D
1217 Vodice
Nadzorni odbor

Ljubljana, 19.10.2011

Zadeva: Obvestilo članicam KZS

Spoštovani člani Kinološke zveze Slovenije,

Ker  je Nadzornemu odboru KZS (NO) s strani Kinološke zveze Slovenije onemogočeno, da komunicira s članicami KZS in jih obvešča o svojih ugotovitvah po uradni poti preko pisarne ali  spletne strani KZS, je Nadzorni odbor KZS prisiljen, da vas obvesti o zadnjih ugotovitvah na način, ki ga sicer ne odobrava, vendar predstavlja edini način, da lahko komunicira z vami in vas obvesti o nepravilnostih, ki jih pri svojem delu ugotavlja.

NO v tej sestavi, ste članice na začetku mandata izvolile  z jasno izraženo željo in zahtevo, da bi KZS končno imela NO, ki bo pošteno in kvalitetno opravljal svoje delo oziroma, skrbel za zakonitost in smotrnost poslovanja organov KZS in NO je jasno stremel k zahtevi Skupščine. Zaradi razhajanja pri pogledih na vsebino dela NO se je februarja 2011 zamenjalo prvotnega predsednika NO Jožeta Graha, predsedniško funkcijo od takrat opravlja Franc Šterman, ki je tudi na volilni skupščini KZS dobil največ glasov članic. 

Uvodoma želim poudariti, da je NO KZS v celem dosedanjem obdobju deloval dosledno po določilih statuta KZS in Zakona o društvih, ki opredeljuje njegovo delo. Statut KZS Nadzorni odbor v 54. členu zavezuje, da vrši nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja vseh organov KZS. To delo smo opravljali tako, da smo spremljali delovanje organov KZS in na nekatere nejasnosti v svojih sklepih opozarjali UO, vendar je bil NO deležen stalnih pripomb, da nima pravice dajati pripomb na njihovo delo.

Aktualna problematika med NO in predsednikom KZS, Blaž Kavčičem, se je začela 1. februarja 2011, ko je Nadzorni odbor podal zahtevo za pregled poslovnih dokumentov. Računovodja, ki bi moral predložiti zahtevano dokumentacijo je izjavil, da ima na zahtevo predsednika Blaža Kavčiča eksplicitno prepoved izročanja kakršnekoli dokumentacije v pregled NO! Razlogi za prepoved pregleda dokumentacije niso bili podani, računovodja je samo poudaril, da je to zahteva predsednika Blaža Kavčiča. Drugi rok za pregled poslovnih dokumentov na podlagi sklepa NO, je bil 15. februar 2011, vendar je bil NO tudi tokrat  popolnoma ignoriran.

NO je še tretjič poizkušal opraviti pregled finančnega poslovanja KZS in KZS d.o.o. 14.4.2011. Takrat se je od članov NO pred možnostjo pregleda dokumentacije, s strani predsednika KZS zahtevalo podpis izjave o zaupnosti s klavzulo o odškodninski odgovornosti!  Prisotna člana NO sva podpis izjave o zaupnosti zavrnila, saj so ti pogoji v nasprotju s Statutom KZS in Zakonom o društvih in je za naju predstavljala nesprejemljivo izsiljevanje s strani predsednika KZS.

Informacije, podane s strani predsednika KZS, da NO zavaja javnost o slabem poslovanju KZS so neresnične in za članice zavajajoče in kažejo na to, da želi predsednik usmeriti problematiko v nasprotno smer.  NO je, in še vedno vztraja pri ugotovitvah, da  predsednik s preprečevanjem vpogleda NO v poslovne dokumente in ugotavljanja smotrnosti poslovanja KZS, krši Statut KZS in Zakon o društvih in s tem povzroča popolno anarhijo.

Neresnična in zavajajoča informacija s strani predsednika KZS je tudi trditev, da je bil NO omogočen vpogled v finančno dokumentacijo, vendar NO tega ni želel opraviti. Zgoraj obrazložena dejstva jasno kažejo, da je ta izjava neresnična. Edini dokument, ki ga je prejel NO, je bila bilanca stanja, k kateri pa ni bila priložena dokumentacija, na podlagi katere bi NO lahko ugotavljal pravilnost in smotrnost poslovanja KZS (pogodbe, sklepi, zapisniki, računi, poročila, itd.) Kot dokaz o resničnosti naših trditev, vam v prilogi prilagamo edina dokumenta izdana s strani NO, v katerem so obrazložene naše ugotovitve in razlogi za sklic izredne skupščine. V nobeni od točk ne navajamo trditev, ki jih članicam razlaga predsednik KZS!

V kratkem ali celo na dan skupščine, pričakujemo pregled poslovnih izkazov s strani revizijske hiše, ki jo je za pregled poslovanja angažiral sam predsednik oz. Upravni odbor KZS, ki pa nikakor  ne more nadomestiti pregleda poslovnih dogodkov, ki jih po zakonu mora opraviti Nadzorni odbor. Delo revizijske hiše je predvsem ugotavljanje, da poslovna oseba posluje v skladu s finančnimi standardi, nikakor pa ne more ugotavljati smotrnosti in transparentnosti     poslovanja, za kar je pristojen in zadolžen izključno samo Nadzorni odbor.  V primeru, da bodo članice v kratkem prejele revizijsko poročilo, lahko to razumemo, kot dodatno zavajanje članic KZS in preusmeritev pozornosti od  resnične problematike. 

O poštenosti poslovanja na evropski razstavi 2010 pa krožijo med članstvom (celo po izjavah članov UO) zelo zaskrbljujoče informacije o čudnem poslovanju in nagrajevanju, o manipulacijah s prihodki ter prirejanju dokumentov, s katerimi se je izognilo plačilu omembe vrednega obsega dajatev. 

Na vsa postavljena vprašanja bi Nadzorni odbor KZS lahko podal odgovore, če bi opravil pregled poslovanja Kinološke zveze Slovenije in KZS d.o.o., ter ugotavljal smotrnost in zakonitost poslovanja v skladu s 54. členom Statuta KZS, kar pa  predsednik KZS vztrajno zavrača in preprečuje že vse od februarja dalje. Ravno ta dejanja so Nadzorni odbor KZS prisilila k sklicu Izredne skupščine.         

Po propadli skupščini KZS 30.7.2011 je NO dne 1.8.2011 na svojem izrednem sestanku sprejel sklep, da na podlagi 3. odstavka 32. člena statuta KZS od predsednika KZS Blaža Kavčiča zahteva sklic Izredne skupščine KZS. S strani NO je bilo 16.8.2011 v pisarni KZS osebno vročeno vso gradivo za sklic te izredne skupščine. Predsednik Blaž Kavčič ni spoštoval zakonske zahteve NO po sklicu Izredne skupščine. Zato je NO 19.9.2011 sprejel sklep, da sam skliče Izredno skupščino dne 21.10.2011. Poslovni sekretarki  je bilo osebno uročeno vso gradivo za sklic te skupščine z zahtevo, da se istega dne razpošlje celotno dokumentacijo članicam KZS. Gradiva NO za sklic skupščine pisarna ni poslala, poslala pa je materiale za sklic redne in izredne skupščine, ki jo je za isti dan, takoj po sklicu NO, sklical predsednik KZS, čeprav je s tem kršil 5. alinejo 32. člena statuta KZS, ki mu kasnejšega sklica izredne skupščine več ne dovoljuje. 

Spoštovani člani KZS, spoštovani delegati!

Vse opisano je zapisano v dokumentih in sklepih NO, ki so arhivirani.

Ni pomembno, redna ali izredna skupščina, dne 21.10.2011 bo predsednik KZS končno moral odgovarjati za svoja dejanja, članice pa se boste morale odločiti, ali želite še naprej predsednika, ki ne upošteva statuta KZS in Zakona o društvih. Delovanje predsednika, ki je zaradi nespoštovanja zakonov in pravilnikov nadzorni odbor pri svojem delu onemogočal obsojamo in zato predlagamo skupščini njegovo razrešitev.  Če NO tega ne bi storili, obveznosti, ki nam jih je naložila skupščina, ne bi izpolnili. Naj vas še opozorimo, da boste na skupščino prinesli pravilno pooblastilo, saj sta bila s strani KZS poslana dva pooblastila (naj bi se zmotili??). Pravilno je z datumom: petek, 21.10.2011

Odločitev je vaša.

S spoštovanjem,
Franc Šterman
Predsednik
Nadzornega odbora KZS

Priloga:
- poročilo NO (gradivo za redno skupščino) (http://www.mojpes.net/download/Porocilo_NO_12-07-011.pdf)
- obrazložitev sklica izredne skupščine (gradivo za izredno skupščino) (http://www.mojpes.net/download/Obrazlozitev_zahteve.pdf)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 19.10.2011 : 13:36:34
Prejeto za objavo:

****************************

Spoštovani kinologi!

Bliža se čas ne vemo še kolikim skupščinam. Vsi vemo, da se bodo zgodile - pa vseeno, koliko jih bo. Mene osebno bolj pri vsem skupaj moti druga zadeva - udeležba na tej skupščini. Kdo bo prisostvoval na tej skupščini? Načeloma predstavniki oz. predsedniki Kinoloških društev in klubov, ki so polnopravni člani KZS. Do tu vse lepo in prav. Vendar mene in še mnogo takih, kot sem jaz, na tej skupščini ne bo. Ker nimam pooblastila oz. ker nisem predsednik nekega kluba, društva......Imam pa svoje mnenje. In mene, kot člana kar nekaj društev in klubov in s tem posledično člana KZS, ni nihče vprašal o mojem nnenju glede te skupščine oz. nisem nikomur dala pooblastila, kako naj se na skupščini odloča v imenu mene, ki sem posredno tudi član KZS......In tako kot mene, ni nihče vprašal vseh nadaljnih 100.000 oseb in več, ki so člani raznih Kinoloških klubov in društev, le-ti pa sestavljajo našo preljubo KZS.

Zato se mi poraja vprašanje avtentičnosti takih skupščin. Ni problem prepričat o svojem prav 100  ljudi. Težava nastane, ko moraš prepričat ostalih 100.000 in več!! Klubov brez članov, ki redno plačujejo članarino, ne bi bilo. In če je predsednik nekega kluba, društva prepričan v eno, ni rečeno, da so tudi vsi ostali člani njegovega društva, kluba, prepričani v isto...Morda je samo predsednik, ki bo tudi sedel in glasoval na skupščini, prepričan v svojo tezo, ostali pa ne......Ali vas je, dragi člani klubov in društev, Vaš predsednik seznanil z dogajanji na KZS? Vas je povprašal za vaše mnenje? Ste Vašemu predsedniku izrazili Vaše osebno mnenje in mu dali navodila, kako naj glasuje?

Moje osebno mnenje je, da je slovenska kinologija zabredla vse pregloboko, da bi lahko o njeni usodi odločali samo predsedniki klubov in društev. Me prav zanima, koliko je takih predsednikov oz.predstavnikov, ki se bodo udeležili te skupščine s polnim pooblastilom svojega članstva. Oboroženi z mnenji svojih članov, ne le s svojimi opranimi možgani.....

In zaradi zgoraj napisanega, zaradi neupoštevanja "malih" kinologov in njihovega mnenja, je slovenska kinologija tu, kjer je.

Cvetka Bogovčič
mednarodni kinološki sodnik


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 19.10.2011 : 22:08:46
Bogovčičeva je izpostavila točno tisto, zaradi česar jaz sploh objavljam informacije in dokumente v zvezi z dogajanjem na KZS. Leta 2008 sem bila ob prejemu neke, takrat sporne pošte, soočena z dejstvom, da skoraj nihče, ki sem ga vprašala, ni vedel za pisanje, čeprav je bilo poslano vsem društvom in klubom. Seveda nisem spraševala tistih na vrhovih društev in klubov, temveč člane brez vidnih društvenih funkcij. Ugotovila sem, da obveščanje ne gre naprej po hierarhiji in da so sestanki redki, četudi gre za pomembno tematiko in odločitev. Zato sem pismo takrat objavila. Zapleti ob tem so splošno znani, se pa zgodovina skoraj v vseh točkah spet ponavlja. Tudi zdaj je edini razlog za objave ta, da lahko še kdo drug, in ne samo posvečeni društveni vrhovi, izve za dogajanje in si ustvari svojo lastno sliko. Da se smatrajo predsedniki društev za 'bog i batino', je pokazalo vabilo predsednikom v Koper in na Štajersko.

Tudi sama si želim, da bi se društvene odločitve sprejemale tako, kot je za demokratični svet normalno - skupni interesi in skupne odločitve. Pa se bojim, da je malo takih društev in klubov, kjer bi se res pred pomembnimi dogodki in odločitvami vsedli skupaj in preverili mnenje večine članstva, ter se po tem ravnali tudi navzven. Upanje umre zadnje.

Bogovčičevo pa moram popraviti v številki, ki se ji je zapisala glede članstva. Lani spomladi so na KZS povedali številko nekaj čez 9.000 članov članic KZS. V letu in pol jih je najbrž nekaj prišlo in nekaj odšlo, vendar je vseeno do 100.000 še zelo dolga pot, se pa neznansko bojim, da se ob sedanjih dogajanjih ta pot vsak dan pomika še bolj v prihodnost. Žal.

Torej, v petek bo na vrsti že tretji sklic letošnje skupščine (prvi je bil predviden za začetek marca, pa je bil odpovedan, drugi se je zgodil 31. julija z zavrnitvijo dnevnega reda), pri katerem ni vseh gradiv. Zdaj ni več zabavno, temveč resno, saj se konec leta nezadržno bliža, KZS pa še vedno ni izpeljala redne letne skupščine in potrdila poročil za leto 2010.

V Zakonu o društvih (http://www.dz-rs.si/index.php?id=101&sm=k&q=zakon+o+dru%C5%A1tvih&mandate=-1&unid=UPB|F07A36EC60C97509C12578AB002A62EB&showdoc=1) piše:

13. člen
(organi društva)
(2) Če temeljni akt ne določa drugače, zbor članov skliče zastopnik društva enkrat letno, lahko pa ga kadarkoli skliče tudi petina vseh članov društva.


V temeljnem aktu KZS (Statut KZS (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/zveza-clanstvo/statut-kzs/)) pa piše tole:

Skupščina
32. člen
(2)    Predsednik Kinološke zveze Slovenije mora redno Skupščino Kinološke zveze Slovenije sklicati najmanj enkrat letno.


Ok, ena možnost bo v petek, vendar, ali je realno pričakovati, da bo petkova skupščina speljana s potrditvijo poročil? Kaj je drugače od julijske skupščine?

Kakšnen je namen zadnjih sankcij KSV in UO tik pred skupščino? Zamegljevanje in preusmerjanje pozornosti?
Zame spada zadeva bolj ob bok raznih poskusov preusmerjanj pozornosti, kot so bili od skupščine k bulmastifom in Hypo Leasingu.

V resnici je tik pred nami letošnja skupščina. Z iztekanjem leta se izteka tudi čas za izvedbo vsega tistega, kar zapovedujeta ZDru-1-UPB2 in Statut KZS. In to je problem tudi za vse nas, ki gledamo zadevo od blizu in daleč.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Starka , sreda, 19.10.2011 : 22:20:18
Revizijska hiša Renoma ( izbrana od UO KZS) ni ugotovila nobenih nepravilnosti!!!! Ali je ta revizijska hiša zastonj? Ali je vredna zaupanja?  8)

Preberite: Koleša ni več direktor Renome
   
   
11.5.11 07:55

To naj bi zaradi domnevno spornih revizij revizijske hiše Renoma zahtevala Agencija za javni nadzor nad revidiranjem  >:(


Šefu revizijske družbe Renoma Marku Koleši Gajšek z ovadbo očita krivo izpovedbo o plačilni sposobnosti Cestnega podjetja Maribor  ::)

Toliko o zaupanje v revizijo! Ti podatki so javno objavljeni na straneh Finance.si! Za revizijo plačujejo društva KZS!  :'(


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 20.10.2011 : 10:31:36
Prispelo za objavo:

**********************

Popravek

Opravičujem se za napisano številko - ja, ena ničla se mi je prikradla.....Mislila sem napisat 10.000.....

Danes sem prebrala podatek iz junija tega leta, da je v Sloveniji registriranih 223.260 psov.....Članov Kinološke zveze Slovenije pa je le 9.000?????? Pa še od teh 9.000-ih jih ima verjetno kar veliko po dva ali več psov...... Kje pa so vsi ostali?

Mislim, da bi morala biti poglavitna naloga novega ali sedanjega vodstva povezati v KZS čim več lastnikov psov, da ta procent nebi bil tako nizek...... In potrudit se, da se šolajo psi le v Kinoloških društvih in pod taktirko strokovno usposobljenih ljudi z licenco KZS, ne pa da danes prav vsak lahko šola pse, pripravlja različne prireditve s psi - ampak ne pod pokroviteljstvom KZS-ja temveč izključno v svojem lastnem privat interesu.

Ni čudno potem, da so ljudje zbegani, da ne vedo, na koga naj se obrnejo, ko kupujejo prvega psa - če pa je KZS vedno zadnja, na katero sploh pomislijo oz. itak sploh ne vedo, da obstaja......Zato pa služijo preprodajalci, zato imamo toliko nerodovniških psov, mešancev.......

Zakaj pa noben ne pride k meni v avto šolo? Saj jaz tudi znam avto vozit pa tudi lahko koga naučim.....Ne, država je poskrbela, da se voznike šola izključno v avtošolah, ki imajo pridobljeno licenco in vsi točno vemo, kaj moramo naredit, ko hočemo opravit vozniški izpit. Ko pa hočemo kupit psa, pa ljudje ne vedo, na koga naj se obrnejo in komu naj sploh zaupajo.

Ampak ne, važno je, da so v KZS kar naprej same afere, da se piše o vodilnih, da se ugotavljajo nepravilnosti - kaj pa prihodnost? Nanjo ne pomisli nihče!!!

Cvetka Bogovčič


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 20.10.2011 : 12:02:58
Prejeto za objavo:

**************************

Razpihovanje megle

Kaj je revizija?
V najširšem pomenu je revizija preverjanje točnosti, popolnosti, verodostojnosti in objektivnosti določenih pojavov in procesov (in kot taka seveda ni omejena na finančno sfero).
V najožjem smislu pa je revizija preverjanje finančnih izkazov, zakonitosti poslovanja in notranje kontrole računovodenja.

Kdo ima interes oz. kdo je naročnik zunanje revizije?
V prvi vrsti so to lastniki in je revizija v funkciji njihovih lastniških interesov.
Tudi država ima tak interes, ne le tam, kjer je lastnik, ampak zaradi nadzora nad izvajanjem davčnih in drugih predpisov ter smotrne porabe proračunskih sredstev.  Tu so še upniki, investitorji, banke, ..., pa še kdo, a to v našem primeru ni pomembno.

Kako je z revizijo v društvih?
Najpogostejše situacije, v katerih v društvih lahko pride v poštev zunanja revizija, so:
•   zakonska, ko prihodki društva v preteklem letu presegajo 1 mio EUR-ov
•   jo zahteva skupščina na predlog NO, ki ob tem ponavadi za preteklo poslovno leto predlaga razrešnico vodstvu s pridržkom
•   jo zahteva skupščina zaradi dvoma v poročilo NO
•   jo zahteva skupščina na predlog UO, itd.

Kaj je nadzorni odbor in kakšna je njegova vloga v društvih?
NO v društvih je organ, na katerega lastniki/člani prenesejo svojo nadzorstveno funkcijo/pravico.
Njihova poglavitna naloga je, da spremljajo delovanje drugih organov z vidika zakonitosti, smotrnosti, preglednosti in usklajenosti z nameni, zaradi katerih je društvo/zveza ustanovljeno, ter usklajenosti z letnimi, srednjeročnimi in dolgoročnimi načrti dela.
Poleg finančno-materialnega poslovanja (po pravilih stroke, kadar pa je bolj zapleteno ali vzbuja dvome, pa je na voljo predlog skupščini za zunanjo revizijo) njihovo nadzorovanje obsega vsebinsko presojo. Ob tem je jasno, zakaj so v NO praviloma imenovani dolgoletni, izkušeni člani društva.

Kaj sedaj?
Kdo so lastniki KZS in vsega, kar je v lasti KZS (KZS, d.o.o.)?
Kdo je naročil aktualno revizijo in s čigavim mandatom?

Jasni in nedvoumni odgovori na ti dve vprašanji bi razjasnili marsikaj. Predvsem pa odstranili nevarnost, da bi se poskušalo poročilo NO nadomestiti s strani lastnikov KZS nenaročenim revizijskim poročilom in na tej podlagi pridobiti razrešnico vodstvu za preteklo poslovno leto. V takem primeru bi delegati na skupščini lahko stopili v past nezakonite odločitve (ki pa bi bila seveda izpodbojna).

Razmišljanje o tem ali je bila aktualna revizija potrebna ali ne, ali je poceni ali ne, ali je verodostojna ali ne, ... je popolnoma odveč. Za delegate na skupščini je svoji morebitni perfekciji navkljub brezvredna. Zakaj?
Odgovor se skriva v vprašanju: "Kdo je revizijo naročil in ali je imel za to mandat?"
Če revizije niso naročili lastniki (s sklepom skupščine) oziroma predsednik/UO z mandatom skupščine, je ne bodo ne plačali, pa tudi druge okoliščine jih ne smejo zanimati (potrebnost, verodostojnost, izsledki, ...). Plačal jo bo tisti, ki jo je naročil, če pa jo je naročil nepooblaščeno v imenu KZS, bo pač potrebno z odškodninskim zahtevkom nadomestiti nastalo škodo.

Enak pristop bi bil verjetno smiseln tudi pri stroških pravniške pisarne, komunikatorja, ... ki so nastali zaradi nerazumljivega "prerivanja" naročnikov teh storitev (predsednik/UO, če obstajajo njihovi sklepi) z lastniki KZS/članicami oziroma NO kot njihovim pooblaščenim organom.
Gre namreč za tragikomično situacijo. Kot da bi direktor firme xy z denarjem te firme "izsiljeval" svoj prav in "preganjal" lastnika, ker le-ta ni zadovoljen z njegovim delom. Narobe svet.

Soočeni smo s tretjim nelegalnim sklicem skupščine (redne). Gradiva je tokrat obilo, a k najpomembnejši točki ni poročila NO (kar je, so pojasnila, zakaj poročila ni). Brez tega dokumenta vodstvo zveze razrešnice za preteklo poslovno leto enostavno ne more dobiti.
Tako pač je. Bo treba pač prej zamenjati NO, če je "nekooperativen".
Zato močno dvomim, da bo vodstvu KZS uspelo izpeljati to redno skupščino in zadovoljiti zahtevi iz statuta. Več stavim na cit. "Nasvidenje v naslednji vojni" (po Vitomilu Zupanu, Menuet za kitaro). Žal.

Igor Rac


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 20.10.2011 : 19:24:41
Prejeto za objavo:

***************************

Spoštovani kinološki prijatelji

Danes sem dobil SMS sporočilo na moj osebni telefon iz pisarne KZS,. Lepo je da se pisarna in predsednik  tako angažirajo za udeležbo na izredni skupščini. Ne malo, pa me je presenetilo sporočilo , kjer navaja , da obstaja neka skupina , ki zavaja in grozi posameznikom in ogroža stabilnost delovanja KZS.  Sprašujem se , če je to mogoče nadzorni odbor KZS ?  Mislim da smo vsi skupaj volili na zadnji skupščini nadzorni odbor , kateremu mu 100% zaupamo . Oglasil sem se , ker sam doživljam vsakodnevne grožnje in sporočila , da bom po tej skupščini kinološko mrtev in prepričan sem , da nisem edini. Prva žrtev  konstrukta je predsednik komisije za šolanje. Zato tudi sam osebno mislim , da se moramo vsi udeležiti skupščine in  da moramo oddati svoj glas , pravici , demokraciji, človeškim vrednotam , stroki in predvsem spoštovanju,  katerega sedaj najbolj pogrešam. Vsekakor pa ne podpiram kupčkanja, groženj, podtikanja in raznih konstruktov  , katerim smo priča vsak dan. Z ponosom bom oddal glas vsem tem vrednotam, pa tudi za ceno da bom jutri kinološko mrtev.

Lep pozdrav,
HARI ARČON
mednarodni kinološki sodnik


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 20.10.2011 : 22:10:18
Ne malo, pa me je presenetilo sporočilo , kjer navaja , da obstaja neka skupina , ki zavaja in grozi posameznikom in ogroža stabilnost delovanja KZS.  Sprašujem se , če je to mogoče nadzorni odbor KZS ? 
HARI ARČON
mednarodni kinološki sodnik

Osebno nisem videla vsebine SMS sporočila, zato bom komentirala zgornje, kot je zapisal Arčon.

Zelo težko verjamem, da je legalno in legitimno izvoljen NO "skupina, ki zavaja in grozi posameznikom in ogroža stabilnost delovanja KZS", glede na to, da na iste stvari opozarja že nekaj mesecev, pa do sedaj še nismo doživeli, da bi ga kdo poskusil razrešiti, kot to predvideva najvišji akt zveze. Posebej ne, ker sporočilo prihaja en dan pred skupščino, torej potem, ko se že nekaj mesecev ve povsem točno, kaj NO izpostavlja.

Če kdo "zavaja in grozi posameznikom in ogroža stabilnost delovanja KZS", sem kot članica ene od članic te zveze dolžna pozvati pošiljatelje SMS sporočila, da razkrijejo skupino, konkretizirajo njeno početje in takoj ukrepajo v skladu z notranjimi in zunanjimi predpisi, ne pa da en dan pred skupščino med potencialnimi delegati širijo pomanjkljivo in povšalno informacijo.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: bruno188 , petek, 21.10.2011 : 21:19:24
No, pa smo priča še eni farsi non plus ultra. Ali kot je rekel predsednik Kavčič: za slovensko kinologijo gre, delegati na skupščini pa NIMAJO SVOJEGA MNENJA!
Evidentiranih je bilo 98 delegatov s pooblastili, enega so izločili kot neveljavnega in je to še vedno 97. Že pri prvem glasovanju pa je bil seštevek glasov 91. In potem dalje v istem stilu: enkrat je manjkalo 10 glasov, nato trije, nato devet. Verifikacijska komisija je ugotovila, da je za sprejem sklepa potreben kvorum 48 glasov. Dnevni red je bil SPREJET s 44 glasovi.
Ja madonca, a ni škoda časa za tako gledališče brez režiserja. Občinstvo pa nič..... So what??????


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sobota, 22.10.2011 : 10:13:12
Ja madonca, a ni škoda časa za tako gledališče brez režiserja. Občinstvo pa nič.....

Eh, bruno188, režiser je bil odličen in priznaj, da je treba čestitati Sašu Novaku, ki mu je spravil igro skoraj tja, kjer jo je želel imeti. Skoraj. O poročilih kljub na hitro podtaknjenemu poizkusu nismo glasovali.

Sicer se pa povsem strinjam s teboj, da je za tako gledališče, samo zaradi občinstva, res povsem škoda časa in vsakršne energije.

Poslušali smo večinoma hvaljenja sebe (samih govornikov) in grajanja drugih (prisotnih in odsotnih). Priznam, da mi je bilo kar slabo ob nastopih nekaterih govorcev, še nekoliko bolj pa ob dvojnih merilih, ki so ob spuščanju na govornico veljala. In res ... občinstvo pa nič. Sama imam za izpostaviti samo en vsebinski nastop: Es je bil edini, ki je povedal nekaj zelo pomembnega za ljudi: sprejeti je treba pravila. Iz Kavčičevega pojasnila navajam samo to, da je najprej treba narediti PSD, potem Statut, vodja skupine za PSD je Hoefferle. O rokih pa raje ne bom, da se na to fajn soboto ne spravljamo v slabo voljo. Izgovor, zakaj obojega še ni, je bil, da je bilo najprej treba narediti vse za stabilnost KZS. Tak izgovor težko sprejmem, saj je bilo včeraj jasno videti, da je (strokovna) ekipa na KZS velikoštevilčna. Upam, da ni zdaj več kaj stabilizirati in bodo za to zadolženi začeli res delati tisto, kar je za ljudi in kinologijo pomembno - osnovna pravila. Razen, če se ne bo tudi v naprej (strokovna) ekipa tako naglo krčila. Sklepa se seveda nikakršnega v zvezi s PSD in novim statutom ni sprejemalo.

Glede na včerajšnjo sliko občinstva in delegatov, je najbrž popolnoma vseeno, kaj napišejo, tako v PSD kot v statut in nov kinološki zakon, ter prodajo VURS-u za dodatke k veterinarski zakonodaji, občinarjem pa za občinsko. Slovenski kinologi namreč brez kakšnega posebnega razmisleka sprejemajo popolnoma vse, kar dobijo na mize, pa čeprav imajo pred in po sprejemanju cele knjige pripomb. Tako deluje slovenska kinologija in pravila ter vodstvo imamo taka, kot jih sprejmemo sami.

Pa še malo slovenske kinološke matematike ;), ki je sama ne razumem. Mogoče jo boste razumeli tudi ostali kinologi, kot jo je včeraj razumela večina v dvorani, ki je pridno dvigovala modre listke, člani verifikacijske komisije pa so nadvse zavzeto šteli in računali:

50 + 36 + 7 = 98
49 + 39 + 4 = 98
85 + 0 + 9 = 98
52 + 31 + 7 = 97
44 + 42 + 7 = 97
48 + 39 + 5 = 95
57 + 0 + 16 = 76
48 + 5 + 17 = 76
63 + 4 + 8 = 76
59 + 0 + 6 = 76
62 + 0 + 9 = 76
62 + 1 + 1 = 66
54 + 1 + 9 = 66

Zgoraj so zapisane številke, kot jih je povedal delovni predsednik skupščine v mikrofon (samo tiste, ki sem jih slišala).

Za kinološke firbce, če še niste obveščeni: Vidmar in Šterman sta včeraj zaporedoma odstopila z mest članov Nadzornega odbora, namesto njiju sta bila sprejeta za nova člana NO Drago Goričan in Miran Žvanut. NO se je nekje ' v ozadju' takoj sestal ter umaknil zahtevo za sklic izredne skupščine. Tako se je ob 22:40 predstava končala.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , sobota, 22.10.2011 : 12:31:55
kolk ti mene matraš  ;D ;D ;D

jaz mam mal drugačne cifre kot ti  ;D ;D ;D

ma mene pri teh najinih seštevkih moti ena stvar ....

vsi pooblaščenci, ki NISO glasovali ... zakaj hudiča ste bili potem tam??  :'[ :'[


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: bruno188 , sobota, 22.10.2011 : 19:10:38
Natis, enega od odgovorov na tvoje vprašanje je bilo slišati med odhajajočimi (prisluškovanje ni vljudno, ampak vseeno...  :P ) po koncu predstave: "Joj, oprosti, nisem podprl predloga NO, ker so mi povedali, da nikdar ne bom opravil sodniškega izpita, če bom glasoval... "

Glede žoganja s PSD in statutom (enkrat je eden v prednosti, drugič drugi) pa malo ljudi ve, da je skupina pod prejšnjim vodstvom PSD napisala skoraj v celoti. Menda ga je Roman Hoefferle dobil na mizo.   8) Nekdo si ne želi reda v tej hiši, ker je lepše ribariti v kalnem, brati ista pravila za pridne tako, za poredne malo drugače, ene nagrajevati in drugim groziti....

Če smo res vse članice lastniki te zveze, potem je pa največji absurd, da se iz našega denarja plačuje odvetnike, da grozijo nam samim...  :-\


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Drejči , sobota, 22.10.2011 : 20:04:17
Kdo ne bi dobil sodniskega izpita? Drustvo/klub ali pooblascenec drustva/kluba, ki je glasoval, kot mu je bilo naroceno v drustvu/klubu?  ;D


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: bruno188 , sobota, 22.10.2011 : 20:08:06
3 x lahko ugibaš...  :'[


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , ponedeljek, 24.10.2011 : 14:53:28
Prejeto za objavo:

************************

Božanska komedija

V Pekel sta Dante in Vergil vstopila skozi vrata, nad katerimi je zapisano:
"……………..kdor vstopiš, pusti upe zunaj vsake"

Novodobne "božanske komedije" žal niso stvaritve ne Danteja ne njemu ravnih estetov, zato so bila "vrata" ozaljšana pragmatično.

Da mi je dano okopati se v rekah Lete in Eunoe.

Razumi, kdor hočeš.

Igor Rac


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Starka , torek, 25.10.2011 : 16:35:44
(Zahvala

Spoštovani!

Dovolite nam, da se iskreno zahvalimo vsem za zaupanje ob skupščini Kinološke zveze Slovenije.

Resnično smo veseli, da so na skupščini zmagali argumenti, da bomo lahko končno v ospredje postavili kinologijo.

Vaše zaupanje jemljemo z veliko mero odgovornosti in kot smo večkrat poudarili, na voljo smo za vse komentarje, predloge in mnenja, da bomo v prihodnosti lahko še boljši. Za vse se lahko obrnete na ziga@kinoloska-zveza.si

Še enkrat iskrena hvala!  )  ::) :'(

UO KZS se je po dolgem času zopet čustveno odzval, zahvalil se je vsem, ki so mu omogočili prodajo stanovanja na Ilirski ( 130.000,00), poplačilo astronomskega Leasinga ( 400.000,00), obnovo hiše ( 200.000,00 eur)  ;D Upajmo samo, da bo to stanovanje prišlo v roke naših velecenjenih kinologov iz UO KZS ali vsaj njihovih bližnjih. Vse pohvale sedanjemu vodstvu za ostvarjene načrte. Na računu KZS je prvič v zadnjih letih velik plus ( več kot 400.000,00 eur), bi bil tudi + če ne bi bilo EDS? :'( Seveda bo tudi v nadaljevanju njihovega vladanja lep kupček denarja na računu KZS ( morda res), kljub temu, da ne bo EDS-a. Računica se nikakor ne izide, torej nekaj ne bomo storili ali bomo nekaj podražili  :P Ne smemo? 8) Lahko, delamo kaj se nam zljubi, mi smo vsemogočni, vi DELEGATI ste nam dali to moč  >:D Tekmovalcev, vzrediteljev in ostalih članov naših članic tako in tako nihče nič ne vpraša :( Hvala vsem delegatom zadnje skupščine, da so se tako izborili za pravice UO KZS.  :P Kaj bo če denarja ne bo? Kje bomo denar dobili? EDS je samo enkrat, sedaj smo zopet tam kjer je bilo prejšnje vodstvo. Komaj čakam na naslednjo skupščino in letni izkaz poslovanja v letu 2011 in 2012. Bodimo tiho in ubogajmo vsemogočne  :-X Če ne? Bomo poklicali advokate, varnostnike in mediatorje - si upate še kaj reči delegati? 8) Nič? 8) he,he,he,he,heNaslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: bina , sreda, 26.10.2011 : 12:16:06
bolj kot berem in spremljam, manj mi je jasno vse skupaj  ??? a je sedaj sploh kaj drgače kot je bilo prej? Predsednik je še vedno isti? UO tudi? Odstopila sta 2 člana NO in to je to, a ne?
kr neki  ::)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sobota, 05.11.2011 : 18:05:30
Dogovor o sodelovanju nevladnih organizacij na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti
http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=1811

Osebno sem vesela vsakršnega sodelovanja in ob temle srčno upam, da ne gre le za fotkanje in lepo besedičenje, temveč bomo zelo kmalu brali o konkretnih skupnih projektih.

Zaenkrat je samo tole:

Organizacije, podpisnice sporazuma, so ugotovile, da se njihovo delovanje na mnogih področjih prekriva, zato bodo v skladu s podpisanim sporazumom sodelovale v javnih razpravah, pri pobudah za izboljšanje in upoštevanje zakonodaje s področja okolja in narave, vzdrževale bodo medsebojne stike ter obveščale svoje člane o dejavnostih drugih organizacij, pripravljale skupne projekte, srečanja in posvete in tako krepile medsebojne vezi ter usklajevale stališča do vprašanj trajnostnega razvoja, varovanja in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti, usklajeno bodo komunicirale z različnimi javnostmi in mediji in drugo.

Nič za 'prijet'.

15. 4. 2011 je bil v Gornji Radgoni podpisan naravovarstveni sporazum (KLIK (http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=1733)) med KZS in LZS. Takrat so napisali za javnost:

KZS si bo prizadevala za krepitev ozaveščenosti lastnikov psov v smeri odgovornega lastništva psov in preventivnih dejavnosti za preprečevanje pojava škodljivega delovanja psov v gozdovih.

Mi lahko kdo pomaga, prosim, kje lahko vidimo karkoli konkretnega o takrat zapisanih načrtih? Kakšne materiale o načinih krepitve ozaveščanja ... karkoli. Z veseljem bi namreč objavili tudi tukaj vse osveščevalne materiale, ki so v zvezi s tem na voljo.
Bomo vprašali tudi g. vodjo komunikacijskih projektov.

Sicer pa bi osebno po skupščini pričakovala namesto lepih nasmehov pred fotoaparati predvsem usmeritev vseh razpoložljivih sil v pripravo lastnih pravil. Zdaj izgovorov, da je bilo treba reševati druge zadeve, ne bi smelo biti več.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sobota, 12.11.2011 : 01:17:10
Na Kinološki zvezi Slovenije je prav pasje
Sreda, 09 November 2011 14:06
V javnosti je že v februarju odjeknila novica, naj bi na Kinološki zvezi Slovenije (KZS) prihajalo do nepravilnosti. Očitno se spor še ni polegel, ampak se zaostruje. Na skupščini sta odstopila člana nadzornega sveta in vzbudila dvom o delu KZS.

vir: http://www.demokracija.si/tednik-demokracija/slovenija/8826-na-kinoloki-zvezi-slovenije-je-prav-pasje

Da ne bo pritožb, da smo eno opazili, drugega pa ne, še tole:

Žiga Vavpotič, Vodja komunikacijskih projektov KZS na svojem Facebook zidu:
... naredili smo red na Kinološki zvezi Slovenije ...
23. oktober ob 17:21

vir: http://www.facebook.com/ziga.vavpotic?sk=wall


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 12.01.2012 : 12:42:23
Prejeto za objavo:

*****************************

Nadzorni odbor KZS obvešča kinološko in drugo zainteresirano javnost o zahtevi predsedniku KZS za objavo zapisnika skupščine z dne 21.10.2011.


KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Zapoge 3 d
1217 V O D I C E

Nadzorni odbor

Predsedniku Kinološke zveze Slovenije
mag. Blažu Kavčiču

ZADEVA: POZIV PREDSEDNIKU KZS

1. NO KZS na podlagi sklepa št. 1 s svoje 14. seje predsednika KZS poziva, da poskrbi, da bo v roku najkasneje 3 dni od prejema tega poziva pisarna KZS članicam KZS posredovala kopijo zapisnika skupščine KZS z dne 21.10.2011 ali da poskrbi za objavo tega zapisnika na uradni spletni strani KZS v istem roku.

2. NO KZS predsednika KZS obvešča, da bo po izteku postavljenega roka pristopil k realizaciji Sklepov št. 2, 3 in 4 s 14. seje NO KZS.

3. NO KZS predsednika KZS opozarja, da ga 7. člen Statuta KZS obvezuje k zagotavljanju javnosti dela KZS.

4. NO KZS predsednika nadalje opozarja, da je po 2. točki 17. člena Statuta KZS odgovoren za delovanje KZS v skladu s tem statutom in pravnim redom Republike Slovenije.

5. NO KZS predsednika KZS opozarja na dosledno izvajanje obveznosti iz 5. točke 40. člena Statuta KZS.


Ljubljana , 11.01.2012
Franc Šterman
predsednik Nadzornega odbora
Kinološke zveze Slovenije


PRILOGE:
1 x dopis z dne 28.11.2011
1 x zapisnik 14. seje NO KZS

Poziv predsedniku KZS (http://www.mojpes.net/download/KZS-predsedniku_Blazu-Kavcicu.pdf) (.pdf)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: s.holms , petek, 13.01.2012 : 21:53:39
Kaj pa je zdaj to????  8) Je kdo vstal od mrtvih ali so nekomu zrastla j.....a  :-\


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Drejči , sobota, 14.01.2012 : 09:34:09
To je to, da ima KZS trenutno dva NO.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: s.holms , ponedeljek, 16.01.2012 : 14:14:49
Po zadnjih podatkih ima KZS še vedno samo NO kateri je bil potrjen na skupščini in to leta 2009! Na naši KZS imamo pravnike, advokate, mediatorje, politike; ne znamo pa izpeljat nobene skupščine, ki bi bila legalna  :( Vsi ti ljudje ne delajo za KZS volontersko - NE, za vse so zelo dobro plačani. ;) Morda je res skrajni čas, da se nekaj obrne, zgodi nekaj novega ali navsezadnje vse skupaj pusti, da nekateri živijo na račun društev, razstavljalcev in še česa, kar prinaša denar funkcionarjem KZS!  :-\ Samo vprašajmo se kdo ima korist od KZS???? ::) 8) Društva - NE! Vzreditelji - NE! UO KZS - DA! Slovenčki smo lepo tiho, šepetaje pljuvamo po vodstvu, ko se nam kakšen funkcionar ali njihov ožji prijatelj približa - umolknemo in z nasmehom, vsi polizani in medeni začnemo s pozdravi in čestitkami vodstva KZS! :P Je čas za zamenjavo - po moje NE! >:D :'( :-X


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , ponedeljek, 16.01.2012 : 23:28:23
To je to, da ima KZS trenutno dva NO.

A misliš tale dva? ;) :P

http://www.mojpes.net/fotke/no_slo16012012.jpg
vir http://www.kinoloska-zveza.si/sl/organi/nadzorni-odbor/

http://www.mojpes.net/fotke/no_eng16012012.jpg
vir http://www.kinoloska-zveza.si/organi/nadzorni-odbor/?&lang=en

A je eden za domačo, drug pa za tujo javnost? :D


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 17.01.2012 : 13:15:03
Na uradni spletni strani KZS sta objavljena oba zapisnika skupščin z 21.10.2011:

Zapisnik Skupščine KZS z dne 21.10.2011 (http://www.kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/zapisnik_skupscine_KZS21_10_2011.pdf)

Zapisnik Izredne Skupščine KZS z dne 21.10.2011 (http://www.kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/zapisnik_izredne_skupscine21_10_2011.pdf)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 17.01.2012 : 13:56:23
A misliš tale dva? ;) :P

http://www.mojpes.net/fotke/no_slo16012012.jpg
vir http://www.kinoloska-zveza.si/sl/organi/nadzorni-odbor/

http://www.mojpes.net/fotke/no_eng16012012.jpg
vir http://www.kinoloska-zveza.si/organi/nadzorni-odbor/?&lang=en

A je eden za domačo, drug pa za tujo javnost? :D

Pravkar so zgornje neskladje opazili tudi na KZS in spremenili angleško različico NO v enako, kot je slovenska. ;)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 17.01.2012 : 14:44:53
Prejeto za objavo:

------------------------------------

Očitno je, da nas gospod Šterman pogreša. Verjamemo, da želi dobro slovenski kinologiji, čeprav smo videl z njegove strani preveč stvari, da bi bili v to povsem prepričani.  Vezano na komunikacijo na forumu Moj pes, obljavljamo uradni odgovor.

Gospod Šterman je zapisal, da je rok 3 dni, kar smo seveda spoštovali, saj se ta rok izteče danes (mimogrede KZS je čez vikend organiziral izjemno uspešno mednarodno razstavo psov, rok pa velja ob delovnih dneh). Tako je zapisnik objavljen na: http://www.kinoloska-zveza.si/sl/novice/286

Pri tem bi radi širšo javnost obvestili, da je zapisnik, ki sta ga poslala, zasebna listina gospodov, povsem brez pravnega učinka. Po zasedanju skupščine 21.01.2011 je namreč imel novoizvoljeni NO že konsitutivno sejo in zato veljavno deluje kot organ KZS.

Morda ne bo škodovalo, da spomnimo spoštovana gospoda Štermana in Vidmarja, da sta na skupščini odstopila in to sama, z izjavo na odru, da odstopata.

Vsekakor si želimo, da bi vsi skupaj delovali v dobrobit kinologije v Sloveniji in verjamemo, da je čas več polov preteklost KZS.
Ob tem se zahvaljujemo urednici portala Moj pes za prijazno opozorilo. Napaka je odpravljena, NO je za ves svet enak in je objavljen tudi na angleški strani.

Lep pozdrav,

Žiga Vavpotič, vodja komunikacijskih projektov
Kinoloska zveza Slovenije


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 17.01.2012 : 19:52:52
Večina tukaj vas ve, da sem sama vedno na strani pravil, pa čeprav so le-ta še tako slaba. Vedno imamo možnost pravila po veljavnih pravilih spremeniti tako, da nam bodo posamezne rešitve v bodoče bolj ustrezale, nikakor pa ne odobravam nikakršnih kršitev tistega, kar je zapisano in dogovorjeno kot pravila igre. Če dopuščamo kršitev enkrat za nekoga drugega, se bomo kaj kmalu lahko sami znašli v vlogi osebe, nad katero bodo kršena prav tista pravila, na katera se bomo zase zanašali, da veljajo za vse enako.

V zvezi s skupščino KZS, ki je bila 21. oktobra 2011, in z danes objavljenim pripadajočim zapisnikom (http://www.kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/zapisnik_skupscine_KZS21_10_2011.pdf), si bom dovolila komentarje okrog treh, zame poglavitnih točk.
Legenda:
- z modro so citati iz Zapisnika skupščine Kinološke zveze Slovenije (KZS), 21. oktobra 2011 (http://www.kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/zapisnik_skupscine_KZS21_10_2011.pdf)
- s črno so moji teksti, prav tako so moji vsi boldani povdarki.

Ekate pekate cukate me, fibe fabe dnevni red ...

Dnevni red #1: Najprej je bil dnevni red iz priloženih gradiv k sklicu skupščine.
Dnevni red #2: Potem je predsednik KZS dodal dopolnilo k temu dnevnemu redu – točko 6 razširil s poročilom revizorja.
Dnevni red #3: Vidmar je dal predlog, da se iz dnevnega reda črtajo vse točke dnevnega reda od 6 do 17, namesto 6. točke pa se obravnava poročilo NO oz. informacija NO za leto 2010, da se o poročilu razpravlja in da se glasuje o nezaupnici predsedniku KZS, in 9. točka razno.

Dogajanje (v realnosti in zapisniku):
Za razumevanje je pred tem potrebno navesti, kaj je ugotovila verifikacijska komisija v svojem poročilu pred samim glasovanjem o dnevnem redu (vmes je bilo samo še glasovanje o poslovniku skupščine): G. Terček je povedal, da je na skupščini prisotnih 97 delegatk in delegatov, prisotnih 86, 60%, izračun kvoruma da je sklep izglasovan je 49 glasov.

Dnevni red #2: ZA predlagani dnevni red z razširitvijo s predlogom g. Kavčiča je glasovalo 44 delegatov, PROTI je glasovalo 42 delegatov, VZDRŽANIH 7 delegatov.
Predsedujoči je ugotovil, da je predlagani dnevni red z razširitvijo sprejet in predlaga, da se skupščina nadaljuje po sprejetem dnevnem redu.

10 minutni premor

Nato je verifikacijska komisija preverila navzočnost in sporočila, da je na skupščini navzočih 95 delegatov, kvorum je 48 delegatov.
Dnevni red #1: Predsedujoči je predlagal glasovanje o dnevnem redu, kot so ga članice prejele z vabilom.
ZA predlagani dnevni red je glasovalo 47 delegatov. Verifikacijska komisija je želela ponoviti štetje glasov. Rezultat ponovnega štetja: ZA predlagani predlog je glasovalo 48 delegatov, PROTI 39, VZDRŽANIH 5.
Po glasovanju je predsedujoči oblikoval
SKLEP: skupščina sprejme dnevni red, kot so ga članice prejele z gradivom.

Dnevni red #3: O njem se verjetno ni glasovalo zato, ker sta bila izglasovana dnevna reda #1 in #2.

Vprašanje za milijon evrov: Kaj dela v zapisniku skupščine, na 4. in 5. strani, pod točko 6, tole:
Po predstavitvi je predsedujočega zaprosil, da svoje mnenje glede na to, da NO ni podal svojega poročila, predstavnik zunanje revizijske hiše poda poročilo o opravljeni reviziji poslovanja KZS in KZS d.o.o. G. Pečnik, pooblaščeni revizor revizorske hiše Renoma je povedal, da ...
In zakaj smo mi to mnenje na skupščini poslušali? Je nekomu malo zaigrala kinološka matematika? 44 nikoli ni bilo več od 47 ali 48. Če komu še vedno ni jasno: v resnici je bil izglasovan Dnevni red #1, skupščino pa smo se igrali po Dnevnem redu #2.
Na to proceduralno napako je kasneje opozoril Puš, vendar je bilo opozorilo povsem preslišano in prezrto.

2 prava člana NO + 2 neprava člana NO + 1 član NO = 4?

Na vprašanje, katere osebe sestavljajo NO KZS ta trenutek, imam sama samo en odgovor: samo tisti, ki so bili 28.3.2009 izvoljeni na izredni volilni skupščini (http://kinoloska-zveza.si/dokumenti/priponke/ZapisnikVS-28-03-2009.pdf) (Šterman, Grah, Vidmar).

V zapisniku skupščine, ki je bila 21.10.2011, in ki smo ga dobili v branje danes, sicer res piše, da je en član iz te sestave iz NO odstopil (Vidmar), drug član pa je odstopil samo s predsedniške funkcije (Šterman - navedek iz zapisnika: G. Šterman je povedal, da odstopa s funkcije predsednika NO.) in da sta bila na njuno mesto izvoljena dva nova člana NO (Goričan, Žvanut). Vendar po mojem mnenju manjka sklep o razrešitvi enega člana v odstopu (Vidmar), o odstopu drugega iz NO pa po prebranem zapisniku sploh ni bilo nobenega govora. Torej, kako lahko izvoliš nekoga, če nisi razrešil njegovega predhodnika? Pravila so menda taka, da skupščina voli in razrešuje člane NO, in če pred potekom mandata kdo odstopi, ga mora skupščina tudi razrešiti. Vem, da v zapisniku ta sklep ne manjka, saj se o razrešitvi člana NO v odstopu sploh ni glasovalo (sem bila tam). Sklepa pač ni, ker se to sploh ni zgodilo. Torej, ker (Vidmar) ni razrešen, je še vedno član NO z vsemi svojimi pravicami in dolžnostmi?

Za novince v NO so po Statutu KZS predvidene volitve na skupščini, s točno določenim in natančnim postopkom teh volitev in ne 'kr mimgrede', po potrebi.

Predsednika NO volijo člani NO med seboj in ne skupščina, torej je bivši predsednik (Šterman), ki je odstopil s predsedniške funkcije, zdaj samo član NO, novega predsednika pa bodo izvolili na eni od NO sej. Najbrž.

Poročila so, poročil ni, poročila bodo, poročila so ...

Verjamem, da smo bili vsi ob kakšnih 9h zvečer na smrt utrujeni (in naveličani), vendar sem bila sama še toliko pri brihtu, da vem, da nekaj v zapisniku manjka. Zakaj manjka? Morda bodo razloge znali pojasniti zapisničarka (Garafolj) in overovitelja (Goričan, Svetelšek).
In kaj manjka?

Na 8. strani zapisnika piše, na koncu zapisov o poročilih, točno takole:

Predsedujoči je Verifikacijsko komisijo prosil, da preveri navzočnost. Prisotnih je 78 delegatov.
Sledil je desetminutni odmor.
Verifikacijska komisija je ponovno preverila prisotnost. V dvorani je bilo 76 delegatov.

Preverjanje kvoruma pred odmorom kar tako, brez razloga, oz. brez očitno razvidne nesklepčnosti in ob polni dvorani delegatov menda ni ravno praksa? Ok, v slovenski kinologiji je vse mogoče, torej tudi to, da se tamle, med prvim preverjanjem navzočnosti in odmorom, ni prav nič zgodilo in da je predsedujoči samo ugotovil, da delegate daje dolgčas, pa nas je z dvigovanjem rok želel nekoliko razmigati.

Kaj manjka?
Vrnimo se na začetek skupščine, ko je predsednik KZS povedal (v zapisniku žal ni glavnih pointov njegovega nagovora) med drugim tudi nekako takole: 'Ker ni poročila NO, ne bomo sprejemali izkazov, temveč se bomo z njimi samo seznanili. Potrjevalo se bo izkaze na naslednji skupščini.' (povzeto po mojih zapiskih). Izkaz = poročilo.

Ko smo res že vsi skorajda spali, je prišlo po podajanju poročil (razen NO) na vrsto prvo 'preverjanje navzočnosti', ki pa v resnici to ni bilo, temveč je predsedujoči najprej rekel, da glasujemo o poročilih in delegati so začeli po rokah mečkati kartončke, nekateri pa jih hiteli dvigovati. Medtem je šel na oder Rac in povedal, da je bilo na začetku rečeno, da se o poročilih ne bo glasovalo. Predsedujoči je priznal napako in preformuliral 'glasovanje o poročilih' v 'preverjanje navzočnosti'. Zakaj je bil verjetno takoj po tem odrejen odmor, najbrž vedo vsi tisti, ki so se med odmorom znašli na hodniku.

Torej, potrditev poročil ni bila na glasovanju in poročila niso bila potrjena/sprejeta, temveč smo se delagati s poročili (razen s poročilom NO) samo seznanili, kot je bilo tudi napovedano v nagovoru predsednika na samem začetku.
To je razvidno tudi iz enega od skupščinskih sklepov v zapisniku, na 9. strani:
Ad. 10.) Obravnava in sprejem letnega porocila za leto 2010
Mag. Kavčič je predlagal sklep, da se je skupščina seznanila z letnim poročilom za leto 2010.
SKLEP: Skupščina KZS se je seznanila z letnim poročilom za leto 2010.
V mojih zapiskih najdem sledeče: 'Predsednik KZS je podal predlog sledečega sklepa: (Novak ponavlja sklep pred glasovanjem): Skupščina se je seznanila s poročili za 2010, sprejela pa jih bo na naslednji skupščini skupaj s poročilom NO.' Glasovanje: ZA 65, proti 0, vzdržani ?.

Ob tem se sprašujem, kaj potem pomeni tole:

(http://www.mojpes.net/uploads/porocilaKZSkinolog1212.jpg)
Uradno glasilo KZS - Kinolog 11, november 2011, stran 5

Pa še tole:
G. Vavpotič, osebno se držim načela, da zelo natančno preberem dokumente, v zvezi s katerimi se obračam na javnost, pa tudi tiste, ki jih napišem sama. Da tisto, kar ste zapisal glede odstopa članov NO, ne drži, piše v zapisniku skupščine, ki ga tudi omenjate v svojem odgovoru na tukajšnje objave (dali ste link nanj). O volitvah v NO KZS pa vse piše povsem jasno v Statutu KZS (91. – 95. člen) (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/zveza-clanstvo/statut-kzs/). 
Priznam, da mi nekako ne gre skupaj tole: Pravite, da je nek zapisnik zasebna listina gospodov avtorjev, videti pa je (iz zgoraj objavljenega Štermanovega poziva po trodnevnem roku za objavo/pošiljanje zapisnika skupščine), da ste izpolnili eno od točk v njegovem dopisu. V roku, kar še posebej povdarjate. Kako to, če pa je to gospod, ki po vašem z NO nima nič več?

Ja, in še tole:
Naj nihče ne mislil da lahko o dobrobiti kinologije govorijo in pišejo samo izbranci. To lahko počne prav vsak med nami. Tudi delovanje v dobro kinologije ni rezervirano samo za nekatere, in najmanj, kar sem vedno in vedno bom pričakovala od vseh nas je, da delujemo po pravilih in v skladu z dogovorjenim. Prirejanje pravil med samo igro ponavadi ne vodi h kakšnemu posebnemu 'dobremu' za nikogar, še najmanj za pse in njihove lastnike. Ustvarja pa tako početje zagotovo idealne razmere za postavljanje vprašanj in vsakega na 'svojo stran'.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 17.01.2012 : 21:20:45
Na http://www.kinoloska-zveza.si/sl/novice/288 najdete Obvestilo vsem članicam KZS, kjer je navedeno tudi tole:

Oba gospoda, tako gospod Šterman kot gospod Vidmar, nista člana NO, odstopila sta s podano ustno izjavo na skupščini. Po zasedanju skupščine 21.01.2011 je namreč imel novoizvoljeni NO že konsitutivno sejo in zato veljavno deluje kot organ KZS.

in tole:

Ob tem opozarjamo, da gre tudi za sum kaznivega dejanja posebnega primera ponarejanja listin po 3. točki 1. odstavka 252. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), saj se oba podpisujeta kot člana NO, čeprav to nista.

Hm ...?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: alexy , sreda, 18.01.2012 : 08:00:07
Tole je čisto off topic..

Meni je pa zanimivo, kako lahko hitro objavijo gor rezultate razstave, ne morejo pa vsak mesec ažurno objavljati legel. Se mi zdi izredno ne fer, ker ima nekdo potem objavljeno leglo pol meseca, nekdo pa mesec in pol. Danes smo namreč 18.1. pa so gor še vedno legla od 12/2011..


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 18.01.2012 : 18:54:44
KZS maha nadzornikoma s Kazenskim zakonikom (http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=1864) - KLIK (http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=1864)

Na vse pinkponkanje je danes na mojpes.net prispel za objavo tudi tako 'sporni' Zapisnik 14. seje NO, ki se je zgodila 28. 12. 2011 in zaradi katerega je KZS na svoji spletni strani 'pomahala' avtorjema s Kazenskim zakonikom. Sami preverite na spodnjem linku, kaj naj bi bila podlaga za tak pregon.

Zapisnik, ki naj bi bil po Vavpotičevo 'zasebna listina gospodov', KZS pa pred njim celo opozarja svoje članice, objavljam v celoti (http://www.mojpes.net/download/Zapisnik_NO_14-seja.pdf), na zgornjem linku (http://www.mojpes.net/modules/news/article.php?storyid=1864) pa je nekaj dodatnih razlag dogajanja in statusa teh 'gospodov'.

KZS ni samo vodstvo, temveč smo mi vsi. Če ju bo preganjala KZS, ju bomo s tem preganjali mi sami. Zaradi šlampasto izvedene skupščine, ki je nista vodila Šterman in Vidmar?

ZAPISNIK 14. seje NO z dne 28.12.2011 (http://www.mojpes.net/download/Zapisnik_NO_14-seja.pdf) - KLIK (http://www.mojpes.net/download/Zapisnik_NO_14-seja.pdf)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: s.holms , četrtek, 19.01.2012 : 14:21:02
Alexy in Jana!!!! Kaj pa vidve pišeta???? To vodstvo je najboljše, najeminentnejše,politično močno,složno in edini predsednik KZS zadnjih let, ki je stabiliziral KZS ( Slo Novice - članek) in naredil velik dobiček  8) Haloo, a se vi zavedate o kom NO in mi vsi pišemo >:( To so bogovi na vrhu Olimpa >:D Edini predsednik KZS zadnjih let, ki plačuje MEDIATORJA, za komunikacijo z društvi in navzven :-\ Torej kaj še hočemo, izvolili smo jih zato jih imejmo :-X
Pa nekaj manj sarkazma in več dejstev:
-AŽURNOST KOMISIJ in UO KZS:
+ zadnji zapisnik UO KZS je objavljen 6/4-2011 iz 13. redne seje z dne 24.03.2011 ( spomnimo se obljube g. Kavčiča kako bo vse ažurno in pošteno objavljeno na internetnih straneh KZS ( seveda tudi korespodenčne seje in sklepi teh sej) ::)
+ zapisniki sej omenjajo člene s številkami brez besedila - potrjeni vedno soglasno ::)
+zadnji zapisnik KSV iz 12 redne seje z dne 24.02.2011 objavljen 15.03.2011  ::)
Še bi se dalo naštevat, samo ali to društva zanima, jih zanima delo in ažurnost organov KZS ali so predsedniki klubov, društev in pasemskih organizacij sami sebi dovolj in so zadovoljni, da jih UO KZS in vsi ostali organi pustijo pri miru, da lahko delujejo s svojimi funkcijami v lokalnem območju :-\ Hvala Jana za ta forum, kjer nas sredi našega pisanja in izlivanja neobremenjenih čustev nihče ne prekine in si upamo napisati stvari do konca :) Na skupščinah nas v trenutku ko vodstvu KZS ne kaže najbolje, takoj pošljejo na 10 minutni odmor, nas prekinejo in nam spremenijo mišlenja :'( :-\


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 19.01.2012 : 15:16:48
s.holms, da si bomo povsem na jasnem, navajam sledeče:
- Tukaj ni mogoče pisati vsega, temveč tisto, za kar je podlaga, zagotovo pa tole ne bo nikoli osebni pljuvalnik; sarkazem je seveda dobrodošel. :)
- Mene ne zanima noben poseben priimek, noben poseben osebek in noben poseben 'zvezni organ'.
- Zanima me:
* Jasna in javna pravila igre za vsa področja KZS (upravna, strokovna ...).
* Neoviran dostop do vseh informacij, ki so za delo kinologov (to niso samo vrh KZS in posvečeni, temveč so to vsi vzreditelji, tekmovalci, inštruktorji, sodniki, organizatorji prireditev ...) in ostalih lastnikov psov potrebne. Ponavljam že milijontič - KZS ne servisira samo svojih članic, temveč slovenski kinološki trg!
* Enak meter za vse in vsakogar, ne glede na to, v katero 'kinološko-politično' ali 'osebno-kompatibilno' opcijo spada - podlaga so izključno samo jasna in javna pravila.
* Odpravljanje nepravilnosti v zvezi s pravili na podlagi transparentnosti dela vseh organov KZS na hiter, učinkovit in pravičen način.
* Še kaj, pa je za zdajle že to dovolj, glede na to, da se nič od zgornjega v resnici ne dogaja, temveč je realnost takale:

# Razen Statuta pravil ni, oz. so raztresena tako, da jih je izjemno težko spraviti na kup, če se še tako trudiš, posebej pa ni nikakršnega novega glasu o PSD, kot tudi ne kakšnih pomembnih delov PSD, ki bi že bili pripravljeni in uporabni (razni protokoli in podobno).
# Objav ni, o čemer tudi ti pišeš, pa ne gre samo za take objave, iz katerih bi se videli sklepi, temveč ni skoraj ničesar od tistega, kar je nujno potrebno pri kinološkem delu (konkretno: vem, da je neka objava o novem načinu označevanja psov v Kinologu, na spletu ni ničesar; na vprašanje o protokolu, sem od 'mediatorja' dobila odgovor, da mi bo vse povedal tetovirni referent, ko bo prišel prvič pogledat leglo). Kot, da sem neumna in je ta informacija na voljo izključno samo tetovirnim referentom.
# V zvezi s skupščino so vsa pravila povsem jasna, pa v vrhu še vedno bluzijo (tudi marsikdo nižje spodaj), da dva nadzornika to nista več, temveč sta zdaj to dva druga. A znajo brat tako, kot piše, samo nekateri? Ali pa mogoče piše komu kje kaj še med vrsticami?
# Nista kriva nadzornika, če je vodstvo skupščine in vodstvo KZS (skupaj z mediatorjem) pozabilo na glasovanje o razrešitvi teh dveh nebodijihtreba. Pozabljivost še ni podlaga za negiranje funkcije nekoga, ki je bil na svoje mesto izvoljen na legalen in demokratičen način. Naj bo na tak način tudi odstavljen.

Mimogrede - morda kdo ve, kdaj bo luč sveta ugledal koledar prireditev 2012?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: s.holms , petek, 20.01.2012 : 20:33:33
Jana imaš prav in na jasnem sva si, tukaj se ne piše kr neki ampak dejstva in prav je tako :)
Moje pisanje je podkrepljeno z dokazi iz uradne spletne strani KZS,toda predsedniki društev se bore malo zanimajo za zapisnike in delo UO če tega ne izpostavijo :-[ Naša največja napaka so določeni predsedniki klubov ( ne UO KZS), kateri ne mislijo s svojimi beticami; zakaj ne je pa drugo vprašanje  :-\ Nepravilnosti na skupščinah so nekaj najbolj normalnega zadnji dve leti in še enkrat poudarjam, da so po moje za nastalo situacijo in vse nepravilnosti krivi predsedniki klubov in ne organi KZS :( Statut je napisan tako, da daje neverjetno moč UO in kdo ga je potrdil ? KLUBI! Na skupščino pridejo delegati klubov in jo že po eni uri zapustijo ( glej zapisnik zadnje skupščine); je za takšno neodgovornost kriv UO KZS? NE, predstavniki klubov! Daj človeku denar ter oblast in videl boš njegov pravi obraz >:( 8)
Situacija se bo izboljšala, ko bo zavest predstavnikov klubov poštena, naklonjena kinologiji, psom in ne samozadostnost s funkcijami; bodisi v organih KZS ali samo v matični organizaciji :-\ Do takrat pa moj nasvet:  :-X


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sobota, 21.01.2012 : 13:38:10
s.holms, žal se moram v velikem delu strinjati s teboj. Sploh tam, kjer govoriš o vodstvih društev in klubov. Jaz bi dodala še druge KZS strukture (sodnike, inštruktorje ... in ostal 'kader'). Mi je pa to, da je veliki večini navzven vse prav, zagotovo nadvse zanimivo, saj po kuloarjih poslušamo vse kaj drugega.

V resnici ni s statutom nič kaj posebnega narobe, le upošteva se ne. Žal je to neupoštevanje videt povsem sprejemljivo za veliko večino slovenskih kinologov. Pač, po sistemu, dokler so drugi vpleteni, nas pač ne briga. Tako je bilo vse do lanskega leta, ko so začeli letet okostnjaki iz omar. Kar naenkrat so začeli 'padat' tisti, ki so še 'včeraj' menili, da se jim to ne more zgoditi, da so v slovenski kinologiji nepogrešljivi in imajo trdne povezave. Kinološka in splošna javnost pa tiho. Po sistemu - ko bomo (če bomo) prišli mi na vrsto, bomo že skočili v luft. Enkrat. Potem nam bodo pa drugi povedali, da se drugič ne splača skakat, ker je tako že xy let, pa bo še nadaljnih xy.

Ampak, ko mal pomisliš, se zaveš, da pa bi le kinologija morala biti nekaj drugega in da je skakanje smiselno, če začnemo takoj vsak sam zase. Predvsem bi morali težiti za več ljudmi, z več elana, z več zamislimi, z novo energijo in pripravljenostjo učiti se in delati s psi in ljudmi. Najprej je vsekakor treba porihtat, kaj je prav in kaj ne - za kinologijo, kinologe in pse, pa tudi za povsem 'navadne' lastnike, na splošno in ne samo za en majhen del. Torej, najprej pravila in spoštovanje le-teh s strani vseh, brez izjeme.

Ko z medijskega stališča gledam zadeve, dobivam iz objave v objavo občutek, da je KZS samo ene par ljudi, predvsem pa dva - predsednik in en podpredsednik. Meni se je vedno zdelo zanimivo predstavljat različne ljudi. Recimo, tiste na Top20 2011 in drugih štengah. Pa tiste, ki so bili povabljeni. Pa razne tekmovalce, pisce strokovnih materialov, razstavljalce, vzreditelje ... Pri sedanjem dogajanju dobi človek občutek, da poleg 'vrha' ni nikjer nikogar, le tu in tam nekaj imen v seznamu legel, pa tu in tam kakšen razstavni ali tekmovalni rezultat. Veliko hvale vodstvu (samemu sebi), uspešnim sestankom, združevanjem, uspešni? skupščini, uspešni izvedbi tega ali onega, izjave vedno enih in istih ... Brez napak. Napak ni. Jih ne opazijo? Smo prekritični, pa rabijo najprej tri leta hudih vzpodbud, da bodo potem v zadnjem letu tega mandata uspeli videti, da je bila storjena tudi kakšna pomanjkljivost? Recimo katastrofa, ker že toliko let in ob mnogih spremembah postopkov v realnosti ni PSD, niti strnjenih in razumljivih opisov sprememb sproti? Pa katastrofa, da januarja 2012 še ni zaključeno leto 2010 in vse do nove skupščine tudi ne bo? Pa to, da imamo kar dva Nadzorna odbora, o njunem delu pa nobenega pojma. In da je kinologe po terenu strah - kdaj bodo zaradi njim ne povsem jasnih razlogov izgubili to ali ono licenco, kdaj bodo izgubili to ali ono prireditev, kdaj bodo izgubili to ali ono pravico, kdaj bo kazenska ovadba vložena proti njim ... In so raje tiho. Kot miške. Da jih ja ne bi kdo opazil. Ker se lahko njihova kinološka pot konča, še preden se je sploh dobro začela. Povsem dopuščam možnost, da vsi samo igrajo svoje strahove in da so v resnici slovenski kinologi nadvse zadovoljni s svojim udejstvovanjem v naši skupni organizaciji, saj se lahko polno izkažejo na vseh, za njih zanimivih področjih, brez vsakršnih ovir na poti, predvsem pa so nadvse zadovoljni z delom izvoljenih predstavnikov te organizacije.

Pri teh zadnjih kolobocijah mi je silno fascinantno, da je mnogim čisto vseeno, za kaj se gre in kam se gre. Bi jih bilo potrebno zbuditi drugače? Recimo, na kakšen klasično slovenski način? Poskusimo:

- Vsi najraje špegamo čez najvišje ograje v soseski. Višja in bolj zaprta je, bolj smo firbčni, kaj se skriva za njo, večje zgodbice se pletejo okrog skritega dogajanja. Ste se v slabih treh mesecih od oktobrske skupščine do januarske objave zapisnika kdaj vprašali, kaj za hudiča bo tako skrivnostnega v njem, da ga ni in ni? Jaz sem prvi mesec še nezainteresirano čakala, potem pa sem se začela spraševati. Čisto po slovensko :P. Bila sem na skupščini, videla sem objave v novembrskem Kinologu in pričakovanje, kaj se bo znašlo v zapisniku, je bilo pač zelo veliko. Na podlagi objave o sprejetih poročilih, se mi možnost, da se v zapisniku znajde sklep, ki ga na skupščini nismo sprejeli, sploh ni zdela nemogoča. To se seveda ni zgodilo, misel na to pa je bila zaradi skrivnostnosti pač prisotna, čeprav se je zdaj izkazalo, da brez osnove. Je bilo potrebno vzbujati pri ljudeh take misli? Saj ni v zapisniku nič takega, kar bi bilo treba skrit. Vam je vseeno? Se vas ne tiče? Vas nič ne zanima, zakaj je bil zapisnik objavljen šele na zahtevo 'neposlušnih' nadzornikov, ki se jima istočasno maha s Kazenskim zakonikom? Se je česa kdo ustrašil? Teh dveh ne več priznanih nadzornikov? Informacijske pooblaščenke?

- Zdaj zapisnik je, stara nadzornika nista razrešena, nova pa ne izvoljena po pravlih v Statutu. A se nič ne vprašate, zakaj? A vas nič ne zanima, kaj je v papirjih tako skrivnostnega, da jih stara nadzornika ne bi smela videti, nova pa jih lahko? Ne glede na to, da pravijo, da sta jih tudi stara nadzornika menda sredi leta na vsem lepem smela videti, je zaplet naravnost fantastičen, saj zaradi tega zapleta še vedno niso sprejeta poročila za leto 2010. Po statutu bi lahko kadarkoli med februarjem lani, ko se je zaplet začel, in danes, predsednik KZS sklical izredno skupščino in skupno bi razrešili neposlušna nadzornika povsem v skladu s pravili, ter po volilnih pravilih izvolili druge nadzornike. Vas nič ne zanima, zakaj se to ni zgodilo, temveč se je raje celo leto pinkponkalo v tri dni in se pinkponka še naprej? Zakaj se tudi na zadnji skupščini zadev ni rešilo v skladu s pravili?

- s.holms izpostavlja lansko prekinitev objavljanja zapisnikov sej raznih organov KZS. Sprašujem se, kaj takega je v teh zapisnikih, da jih je treba skrivati pred članicami in javnostjo? Prej so bile brez težav objave sprotne, po začetku zapletov z neposlušnima nadzornikoma so bile objave praktično povsem ukinjene. Vas nič ne zanima, kaj je razlog za tako ravnanje vodstva KZS? Je povezano z obtožbami zdaj že nepriznanih nadzornikov? Lansko pomlad so 'postavili ograjo okrog KZS' in zdaj jo vsak dan višajo. Zakaj nas silijo 'kukat' v tisto, kar imamo člani članic pravico vedeti? Javnost delovanja ene 'odprte' zveze niso vedno višje ograje. Niste nič firbčni, kje so razlogi?

- Na skupščini so bili (najeti in najbrž plačani) varnostniki, ki so varovali ... hm ... koga? Vas nič ne zanima? Ste se kot delegati čutili ogrožene? Pred kom? No, jaz sem se čutila ogrožena ravno s strani teh varnostnikov. Narobe svet? Bi rekla. Varnostniki naj bi varovali. In so. Samo ne nas, delegatov. Koga potem? Pred kom? Za čigav denar? Niste nič firbčni?

Da ne bom samo kritična, je vsekakor veliko tudi za pohvalit. Vendar se bojim, da moje pohvale na 'zvezni ravni' ne bodo tako učinkovite in odmevne, kot pohvale samemu delovanju vodstva s strani prav tega vodstva, pa bom raje pustila še naprej glavno besedo pri pohvalah njim. Bi pa namesto teh tekstov, ki jih pišem v zadnjem letu, veliko raje pisala o novih strokovnih pravilih, o transparentnosti delovanja zveze, o novi zakonodaji in pravilnikih, ki so v pripravi, o mnogih prireditvah, ki se bodo v tem letu dogajale po celi Sloveniji in jih bodo organizirali 'majhni' in 'nepomembni' kinologi ... Na pozitiven način - kako skrbni so do članov svojih članic, kako skrbni so do kinologije na splošno, kako poskušajo implementirati svoja uspešna pravila na vse pse in njihove lastnike v Sloveniji in ne obratno (šlamparije in stroške iz splošne prakse slabih evidenc prenesti na najbolje evidentirane), kako se trudijo za izboljšanje vzrejne politike in prakse, kako smo naredili vse, kar je v naših močeh za zaščito pasemskosti pred nestrokovnim poimenovanjem za pasemskega na strokovnih in laičnih ravneh (oglasi, CRP ...), kako se trudimo, da bi se številka članstva začela strmo višati ... in kako smo pri tem uspešni iz dneva v dan bolj.

Verjamem, da smo vsi že do konca naveličani negativnih novic (in strahov, kaj nas kot lastnike psov in kinologe osebno čaka jutri) ter spletk, vendar se zadeve ne bodo uredile same od sebe. Brez informacij in brez našega lastnega razmišljanja pa se kot posamezniki in kot povezani v zvezo bolj in bolj oddaljujemo od rešitev. Informacij pa ni. Jaz nisem tista, ki informacij ne dajem. Zanje se bomo morali vsi obrniti na tiste, ki jih imajo, pa jih skrivajo za vedno višjimi ograjami.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 25.01.2012 : 21:12:33
Z veseljem obveščam vse, da je KZS končno dala na svojo spletno stran protokol ob ogledu legla in s tem povezane obrazce. KLIK (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/obrazci/) (spodaj)
Poleg tega je ukinjeno plačevanje kilometrine tetovirnim referentom na roke.
Zdaj čakamo še na konkretne in strnjene podatke (protokol ;)) o novem načinu označevanja in cepljenjih pasemskih psov, ker ne verjamem, da je dovolj, da o tem kaj izvemo šele takrat, ko tetovirni referent že pride pogledat leglo.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , četrtek, 26.01.2012 : 05:53:13
vse lepo in prav samo "podražilo" se je vse za 20%

zakaj??? ker, če nam (vzrediteljem) račun izdaja kinološka, mora kinološka bythebook na svojo storitev obračunati še 20%DDV.  >:(

tole bi zelo lepo lahko "delovalo", če bi bili tudi vzreditelji lahko zavezanci za DDV (ja ja tudi fizična oseba je lahko zavezanec, ne moreš pa izstavljat računov in registrirati dejavnosti). jaz bi namreč Z VELIKIM VESELJEM registrirala dejavnost vzreje ... samo dvomim, da bi bila mama država navdušena nad mojim minusom vsako leto  ;D ;D ;D ;DNaslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: bruno188 , četrtek, 26.01.2012 : 22:49:40
No, KZS nam je podražila tudi čipiranje mladičev, ki je bilo ob cepljenju proti nalezljivim boleznim pri večini veterinarjev brezplačno, zdaj pa bo vzreditelje stalo skoraj 25 € po mladiču:

Ceno cepljenja proti steklini, ki je enaka po vsej državi, oblikuje posebna komisija za cene pri veterinarski zbornici, potrdi pa Vurs, prav tako jo potrdi devetčlanski svet uporabnikov pri kmetijskem ministrstvu (v njem so trije veterinarji). Do konca preteklega leta je cena poleg samega cepljenja vsebovala tudi takso in stroške identifikacije (čipa), registracije in enotnega evropskega potnega lista za pse, po sistemu solidarnosti razdeljene na osem let. To pomeni, da lastnik na novo cepljenega psa ni plačal celotnega stroška čipa in knjižice v enem letu, ampak v osmih. Strošek cepljenja je znašal 28,73 evra, skupaj z dvajsetodstotnim davkom in 41 centi pristojbine oziroma takse 34,89 evra. Kinološka zveza Slovenije in druge organizacije civilne družbe so bile po besedah dr. Zemljiča tiste, ki so zahtevale odpravo sistema solidarnosti, zato so z letošnjim letom uvedli spremembe. »Sistem vakcinacije, identifikacije in registracije smo razdelili na posamezna opravila in takšen sistem predlagali Vursu. Vakcinacija danes lastnika psa stane 25,84 evra (z davkom in pristojbino 31,42 evra), za čipiranje, registracijo in potni list pa plača zgolj ob prvem obisku 24,92 evra (plus DDV).«

 Vir: Prijatelj ali molzna krava?

Delo, 09.01.2012
s tem, da so steklino pocenili za 3,47 €…..    :-\


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 26.01.2012 : 23:12:21
V pomoč - eno temo o tem že imamo - Priporočena cena prvega cepljenja s strani KZS (http://www.mojpes.net/forum/index.php/topic,42696.0.html) - KLIK (http://www.mojpes.net/forum/index.php/topic,42696.0.html)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , četrtek, 26.01.2012 : 23:51:06
daj prestavi res tole tja prosim ... da bo bolj pregledno :) (predno komentiram  ;D ;D)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , petek, 27.01.2012 : 00:00:12
Citiraj ga tja, pa bo. :)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , ponedeljek, 30.01.2012 : 11:02:30
Da je obstoječi PSD za na smetišče zgodovine, očitno dokazuje tudi tole:

Pravilnik o strokovnem delu KZS (http://www.lkd-gorica.si/images/stories/pravilniki/psdkzs.pdf)
95. člen
Kinološka zveza Slovenije objavlja letni načrt prireditev najkasneje do 15. decembra tekočega leta za naslednje leto. V načrtu morajo biti navedene vse državne in mednarodne prireditve, ki se bodo v naslednjem letu organizirale na ozemlju naše države.

Danes smo 30. januarja 2012, pa za leto 2012 v koledarju prireditev še vedno piše tole:

Koledar prireditev za leto 2012 je v pripravi.
vir http://www.kinoloska-zveza.si/sl/razstave/seznam/


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , ponedeljek, 30.01.2012 : 11:42:33
za razstave ti lahko napišem, da so gor vse (in to že kar nekaj časa) ... za ostalo pa nisem pravi "naslov".Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sobota, 04.02.2012 : 10:21:29
Koledar prireditev končno je - KLIK (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/razstave/seznam/)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: s.holms , nedelja, 05.02.2012 : 18:05:43
Prireditve - končno :o
Zapisniki sej UO od 2011 do danes -  :P
Zapisniki sej KSV -  :P
Reakcije društev, klubov, pasemskih organizacij, LKD-jev - :-X
Zato je ta stavek še kako na mestu : Kinologija to sem jaz!!!!!!!!!!!!!!!! :-\ 8)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: alexy , sobota, 11.02.2012 : 09:17:43
Spet smo že skoraj v sredini meseca in legla niso posodobljena.. ::)

Pa jaz ne razumem a je res tako težko ukucat tista legla na začetku meseca al kaj??


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: sanco1a , sobota, 11.02.2012 : 17:43:48
alexy, seznam legel je od 15. do 15. v naslednjem mesecu ;)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: alexy , sobota, 11.02.2012 : 18:23:47
Od kdaj že? Zgoraj piše legla 1/2012 - iz tega sklepam, da se objavljeno nanaša na januar 2012..


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: sanco1a , sobota, 11.02.2012 : 18:27:05
Ja, menjajo pa že nekaj časa vsakega 15. v mesecu.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , sobota, 11.02.2012 : 21:13:31
am ... jaz sem res blond ... ampak ... zakaj je pa važno katerega v mesecu menjajo???


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: bruno188 , sobota, 11.02.2012 : 22:37:21
Koledar prireditev končno je - KLIK (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/razstave/seznam/)

končno! ampak zakaj se pa ne da iskati prireditev po kriterijih kot lansko leto??? iščeš kot budala....  :-\


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sobota, 11.02.2012 : 23:01:12
Meni je zanimiv tale podatek:

[18.03.2012] Ocenjevanje zunanjosti in vzrejni pregled
Državna VK za kraške ovčarje (Maribor)

[22.04.2012] Ocenjevanje zunanjosti in vzrejni pregled
Državna VK za kraške ovčarje (Ljubljana)

[21.10.2012] Ocenjevanje zunanjosti in vzrejni pregled
Državna VK za kraške ovčarje (Gradišče)


Od kdaj pa je za kraševce Državna vzrejna komisija?
Je kje dostopen kakšen sklep?
Na spletki DLVKOS (http://www.bfro-uni-lj.si/ubu/apex/f?p=103:3:2948509227769115) piše, da je vzrejna pri njih, na KZS strani ni ničesar - KLIK (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/vzrejne-komisije/)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: alexy , ponedeljek, 20.02.2012 : 08:07:10
Ja, menjajo pa že nekaj časa vsakega 15. v mesecu.

No evo, pa smo spet že 20-ga in so še vedno objavljena januarska legla..


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , ponedeljek, 20.02.2012 : 09:00:28
am ... jaz sem res blond ... ampak ... zakaj je pa važno katerega v mesecu menjajo???

alexy a mi prosim razložiš zakaj je važno katerega v mesecu se menjajo legla??? jaz sem res blond in ne štekam  ???


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: alexy , ponedeljek, 20.02.2012 : 10:21:27
zato,da imajo kupci azuriran seznam,ker jih v končni fazi najprej usmerimo na kzs in zato,da je fer do vseh vzrediteljev, ne pa da imajo eni objavljena legla pol meseca,drugi pa mesec in pol.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , ponedeljek, 20.02.2012 : 10:56:29
oh ja .... zdaj pa eno blontno vprašanje ...


kdaj vzreditelj pošlje prijavo legla na KZS?Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: sanco1a , torek, 21.02.2012 : 15:38:13
No, alexy, danes je pa že za vse firbce napast, kakšne kosmatulje prihajajo k nam. :D
So pač šli na krajše smučarske počitnice.   :P :P


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: natis , torek, 21.02.2012 : 16:00:31
samo v "poduk"

objavljena so PREDVIDENA LEGLA ... torej ni nujno, da to leglo SPLOH bo. kajti vsak lastnik samice je dolžan v 20 dneh poslati na KZS prijavo paritve (in to se objavi). ko lastnik samice pošlje to, SPLOH NE VE (no ja veš načeloma samo potrditve nimaš) ali je psička breja ali ne. torej tudi ni nujno, da do legla sploh pride. lahko se ti zgodi, da izgubiš leglo, pa je še vedno objavljeno na KZS da leglo bo ....


in če se mene vpraša je prekleto vseeno kaj in kdaj KZS objavlja legla ... morali bi biti objavljeni vzreditelji in/ali prijava legla ne pa prijava paritve.

če je "mus"objava legla na KZS in tak halo zakaj še ni iz strani vzreditelja pa ... se reklamirate samo na strai od KZS???


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Lanabela , torek, 21.02.2012 : 16:09:36
To je bilo razumljivo takrat, ko so se legla objavljala samo v Kinologu in je med prijavo in objavo poteklo toliko časa, da bi, če bi objavljali legla, ta ob objavi bila že oddana. zdaj, ko se objavlja na netu in se lahko informacije obnavlja dnevno, pa ni nobene potrebe, da bi objavljali najave legel in ne dejansko legla.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: s.holms , petek, 09.03.2012 : 20:01:15
Slovenske kinologinje in kinologi; vam je zares vseeno kaj se dogaja v KZS?  :o Seveda vam je!   :-[ Predsedstvo se ukvarja s politiko ( sprejemi v državnem svetu, volitve ...) mi revčki kinološki, kteri jim denar dajemo pa nimamo nobenih informacij kako delajo kinološke ikone  >:( A skupščina bo v letu 2012????  ;) Se sliši o pripravljanju velikega udara in zamenjavi vodstva!  8) Končno!  ::)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: alexy , četrtek, 05.04.2012 : 19:24:32
KZS ima pa zdaj tako lepo stran - če tole berete vse pohvale!!!  :)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 05.04.2012 : 21:30:43
Odlično! :)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , petek, 13.04.2012 : 10:29:32
KZS razpisuje Redno skupščino Kinološke zveze Slovenije, ki bo v petek, 11. maja 2012 s pričetkom ob 18-i uri v dvorani UE Ljubljana, enota Vič, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana.
Obenem opozarjajo predstavnike društev, da morajo imet s seboj s strani zastopnika društva podpisano in požigosano pooblastilo.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 08.05.2012 : 14:50:11
V petek zvečer lahko gremo žurat, ker je KZS prestavila skupščino na petek, 1. junija 2012 ob 18h, bo pa v Logatcu.

Na spletni strani KZS so objavili med drugim tole:

Spoštovane članice in člani KZS,

UO KZS je zaradi organizacijsko-tehničnih težav pri izvedbi redne skupščine KZS, s sklepom korespondenčne seje K1-maj2012, prestavil datum in kraj redne skupščine KZS iz dne 11.5.2012, na petek, 1.6.2012 ob 18-ih. Redna skupščina KZS bo v Centru vojnih veteranov Logatec v Logatcu.

http://www.kinoloska-zveza.si/sl/ (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/)
http://www.kinoloska.si/ (http://www.kinoloska.si/)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 29.05.2012 : 00:48:16
Tale skupščina se pa zdaj že nezadržno bliža in ne bo odveč, če se spomnimo nanjo :).

Upam, da ste vsi prebrali papirje, ki so spremljali vabilo na skupščino in da imate vsi delegati prave listke podpisane in požigosane s strani predsednika društva ali kluba.

Namreč, štos se skriva v detajlih, zato je branje papirjev priporočljivo, predvsem eden med njimi je ključen za to, s kakšnimi napotki boste opremili svoje pooblaščence, ki bodo v vašem imenu na skupščini dvigovali roke. Imenuje se 'Poročilo nadzornega odbora k poročilu o poslovanju KZS in KZS d.o.o. za leto 2010', zanimiv je pa zato, ker se kot noč in dan razlikuje od istovrstnega poročila za leto 2011 (priloženo je k istemu vabilu), pa ga je menda pisala ista ekipa nadzornikov (ali pa mogoče ne?), v 'pravljični vsebini' pa je skrit tudi del, ki vabi takole: '... predlagamo skupščini KZS, da potrdi bilanco stanja in izkaze poslovnega izida KZS in KZS d.o.o. za leto 2010, ter vse odgovorne organe in poslovodstvo razbremeni vseh odgovornosti za poslovanje v letu 2010.'

Hm ... takele odveze odgovornosti se v resničnem življenju le redko dogajajo, v pravljicah pa je to menda nekaj običajnega. ;)
Sama se ne ubadam s pravno podlago take glasbene želje, temveč s kontradiktornostjo v tem konkretnem papirju: na eni strani pravi, da je vse lepo, prav, korektno in krasno, na drugi strani pa nam predlaga nekaj (odvezo odgovornosti), na kar ob taki krasnosti, 'jasnosti in preglednosti', ki jo predstavlja to poročilo, sploh ne bi nihče pomislil in tudi nikakršne podlage ter potrebe ne more biti za na odgovornost koga iz organov in poslovodstva klicat, saj nadzorniki s tem poročilom jamčijo za pretekel cvetoč kinološki raj do konca svojih dni. Upam, da tudi koga med vami firbec matra, komu in zakaj se je ta predlog pridrsal v ta papir.

Pa ne pozabite na tole opozorilo pisarne KZS, objavljeno 8. 5. 2012:
Po pošti vam bomo na naslove društev poslali novo vabilo, pooblastilo in poslovnik za redno skupščino z novim datumom. Prosim, da na redno skupščino 1.6.2012 prinesete te nove dokumente.
Katja Dermol
poslovna sekretarka KZS

vir: http://www.kinoloska-zveza.si/sl/novice/305 (http://www.kinoloska-zveza.si/sl/novice/305) in http://www.kinoloska.si/arhiv-novic/85-nov-datum-in-kraj-redne-skupscine-kzs (http://www.kinoloska.si/arhiv-novic/85-nov-datum-in-kraj-redne-skupscine-kzs)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: AngSeter , torek, 29.05.2012 : 09:23:26
Predvsem pooblastilo... če ni novo se zna zgodit, da kdo ostane zunaj...  ::)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , petek, 01.06.2012 : 20:04:34
Hm..., po neuradnih informacijah je skupščina ravnokar odpovedana zaradi nesklepčnosti.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , sreda, 06.06.2012 : 17:09:20
Zdaj so informacije tudi uradne, objavljene na spletni strani KZS - KLIK (http://www.kinoloska.si/arhiv-novic/93-resna-skupscina-kinoloske-zveze-slovenije)

Skupščina je bila ob samo 32 delegatih nesklepčna in posledično prekinjena.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 17.07.2012 : 14:07:09
Tole spada bolj sem, kot v debato o zakonodaji:

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-C)
vir: KLIK (http://zos.s5.net/e_files/datoteke/17/SPR_ZZZIV_ver_240412.pdf)

7. člen
V prvem odstavku 15. člena se v prvi alinei besedilo »spolna zloraba živali« nadomesti z besedilom »spolno občevanje med človekom in živaljo, z njim izenačeno spolno ravnanje ali kakšno drugo spolno dejanje zaradi zadovoljevanja človekovih spolnih potreb«.

Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»- obmetavanje s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi, obmetavanje s kamenjem ali drugimi predmeti, prodaja in uporaba sredstev (npr. pasti stopalk, zank in limanic), ki žival imobilizirajo na način, ki je ne usmrti in ji povzroča poškodbe in bolečino; izjemoma je dovoljena uporaba limanic organizacijam, registriranim za izvajanje dejavnosti zatiranja škodljivih glodalcev pri pristojnem upravnem organu;«.

Osma alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– preobremenjevanje živali, uporaba plemensko nezrelih živali (premladih ali spolno nezrelih živali) za razplod, onemogočanje potrebnega počitka, preskubljanje perutnine, uporaba bolne, ranjene, poškodovane ali ustrahovane živali oziroma njeno fizično izkoriščanje, tek živali, vezane na motorno prometno sredstvo, ter vzpodbujanje živali s poživili (doping);«.

Deseta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– preganjanje v naravnem ali urbanem okolju živečih živali; to ne velja za lovski pogon, brakado ali pritisk v skladu s predpisi o lovstvu, za izvajanje veterinarskih ukrepov in za ukrepe za varovanje premoženja;«.

Na koncu osemnajste alinee se pika nadomesti s podpičjem in za osemnajsto alineo se dodata devetnajsta in dvajseta alinea, ki se glasita:
»- spodbujanje napadalnosti živali do človeka ali živali, razen za namen šolanja ali uporabe službenih policijskih in vojaških psov;
- dejavnost prodaje psov in mačk, ki ne izhajajo iz lastne vzreje nosilca dejavnosti.«.


RAZLAGA predlagateljev:
V devetnajsti alinei se kot prepovedano ravnanje opredeljuje spodbujanje napadalnosti živali do človeka ali živali (npr. ščuvanje psa na človeka ali žival), razen v primeru službenih policijskih ali vojaških psov. Takšno ravnanje dosedaj ni bilo jasno prepovedano, a je v skladu s cilji tega zakona v delu, ki ureja ravnanje z nevarnimi psi.


Če to novost pravilno razumem, se lahko prepoveduje obramba. Kaj pravi na to KZS in kaj pravijo na to vodniki šolanih psov, ki niso policaji ali vojaki?
V zadnjih dveh letih je bilo s strani KZS večkrat govora o novi zakonodaji in o sodelovenju z VURSom. Torej je tudi tole plod tega sodelovanja?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: AngSeter , torek, 17.07.2012 : 14:28:11
Vprašanje ni ali je prepovedano šolanje obrambe, ampak ali je šolanje obrambe ščuvanje psov na ljudi in večanje agresije.
Moje videnje je, da to ni to in pod to alinejo ne spada.
Sicer bi komot uvrstili sem tudi reševanje, saj psi lajajo na ljudi in si kdo lahko to tako predstavlja.

Učenje obrambe, vsaj pravilno učenje ne pomeni, da tak pes pa vidi tujca in ga bo kar pojedu. Načeloma, če so tako navajeni so čisto navadni psi, ko ne deljao. Ob predpostavki, da so socializirani in navajeni življenja v skupnosti.

Plus, da jih verjetno večina dela obrambo na plenu in ne strahu za obstanek ;)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: AngSeter , torek, 17.07.2012 : 14:32:19
Policija in vojska v svojem šolanju gre seveda korak dlje in zahteva od psa tudi ugriz človeka v pravem pomenu besede. Nekatere pse posledično tudi odda, ker tega niso sposobni, čeprav visijo na rokavu kot kake opice.

Obramba je v bistvu zelo čista disciplina, bolj podobna plesu, kot pa morilskemu pohodu  :P

Seveda ob predpostavki, da se dela pravilno, pridno trenira, uči kontrole...


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 17.07.2012 : 14:55:48
Potem meniš, da ni kaj skrbet, da bi na poligonih in na vzrejnih imel kdo težave zaradi te alineje?
Kul :)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: AngSeter , torek, 17.07.2012 : 15:21:34
Jaz ne, amppak kako si pa tole kdo drug razlaga pa ne vem... Bi bilo pa zelo čudno, da bi prišu kdo s tem težit iz uradnih logov...

Tisti od osvobodimo živali ali ne vem kerega grma pa sigurno  >:D


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Lanabela , torek, 17.07.2012 : 20:12:26
Vsekakor pa ne smeš za obrambo šolanega psa naščuvati na nikogar drugega kot na markerja na poligonu.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 20.09.2012 : 22:19:18
Če imam prave podatke, je skupščina KZS sklicana za petek, 19. 10. 2012 ob 18h v Logatcu.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: missysb , sobota, 29.09.2012 : 20:51:06
Jojojoj, tile na KZS-ju ne znajo niti enega rodovnika skup spravit kot je treba... so že tri znanke morale vračat!


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , četrtek, 11.10.2012 : 18:23:20
Očitno sem imela prave podatke, saj se je včeraj na KZS strani pojavilo obvestilo:

Vse članice Kinološke zveze Slovenije obveščamo, da bo

REDNA SKUPŠČINA KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE

v petek, 19.10.2012 s pričetkom ob 18:00
v sejni dvorani Centra za vojne veterane v Logatcu.
Predstavnike društev opozarjamo, da morajo s seboj prinesti podpisano in žigosano pooblastilo.

vir http://www.kinoloska.si/domov/item/127-redna-skupščina-kzs (http://www.kinoloska.si/domov/item/127-redna-skupščina-kzs)

Sama še nisem videla skupščinskih papirjev, zato ne vem, kaj vse je zajeto, ne bo pa škodilo, če spomnimo, da letna poročila za leto 2010 še niso bila sprejeta/potrjena in v kolikor je poročilo novega Nadzornega odbora enako, kot je bilo ob propadlem sklicu skupščine, 1. junija 2012, in je v njem še vedno del stavka: "... predlagamo skupščini KZS, da potrdi bilanco stanja in izkaze poslovnega izida KZS in KZS d.o.o. za leto 2010, ter vse odgovorne organe in poslovodstvo razbremeni vseh odgovornosti za poslovanje v letu 2010.", po mojem mnenju tudi tokrat ne morejo biti. Tak stavek se ne sprejema niti za kakšna majčkena 'zasebna' društva, kaj šele za tako zvezo, in še posebej za obdobje, ki zajema kompletno EDS razstavo. Če je vse v redu, potem lahko za nazaj kdorkoli pogleda papirje in če je vse v redu, potem nima tak stavek kaj iskati v poročilih, saj potem nima kdo koga držat za odgovornost. Hec, kajne, da nekdo že v naprej 'zaklepa' tisto, kar bi moralo biti odklenjeno ves čas in kjer naj bi bilo vse tipi top.

Upam, da je še vedno dovolj zdrave pameti med članstvom, da bodo podrobno prebrali papirje, njihovi pooblaščenci pa glasovali tako, kot je za zvezo, društva in nekaj tisoč glavo članstvo dobro.


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , torek, 23.10.2012 : 12:40:22
Pa smo dočakali :)

Sodelovanje in spoštovanje
Uspešna kinologija, uspešna skupščina
...
Skupščine se je udeležilo 55 delegatov, ki so soglasno podprli vse predlagane sklepe.


Vir http://www.kinoloska.si/domov/item/133-sodelovanje-in-spoštovanje (http://www.kinoloska.si/domov/item/133-sodelovanje-in-spoštovanje)


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: Jana , ponedeljek, 19.11.2012 : 12:12:04
Bi bila nadvse vesela, ko bi lahko pod naslov tele teme napisala enega najpomembnejših kinoloških 'dogodkov' zadnjih let (vsaj od leta 2008 naprej, ok - razen EDS 2010) - rojstvo novega PSD (Pravilnik o strokovnem delu). Žal ni videti nič novega, kljub temu, da je ob vsaki priliki, ko je treba malo utišat laično javnost in povedat, da stroka deeeeelaaaaa, da se kar kadi, in je obenem tudi rečeno, da bo nov PSD 'jutri'. PSD-ja očitno nihče ne dela preveč zavzeto. Zdaj se lahko začnemo spraševat, ali ga zato že 4 leta ni (pa bi moral biti) ker res vsa številčna kinološka stroka nima časa, ali ker v resnici od stroke ni tako veliko, ali pa, ker tej isti stroki paše, da se dan za dnem ribari v kalnem? Star PSD namreč ponuja celo vrsto možnosti za manipulacije. Ni usklajen ne z zakonodajo in ne s prakso.
Morda se pa motim, pa nov PSD je, vendar skrit na KZS?

Torej, kje je nov PSD?


Naslov: Re: Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije
Poslano od: dulikomar , sobota, 23.02.2013 : 22:07:28
(178) Razrešnica je (v poslovnem svetu) sestavni del skupščine, ki jo podeljuje NS (NO) upravi.