Smotrnost drugega obiska tetovirnega referenta ...

Datum 8.11.2011 19:41:05 | Rubrika: Vzreja psov

Smotrnost drugega obiska tetovirnega referenta ...
... oz. ali so vzrediteljem naloženi povsem nepotrebni stroški?

Pred dnevi sem dobila od ene od vzrediteljic dopis, ki ga je poslala na Kinološko zvezo Slovenije (KZS) že 19. julija 2011, vendar pravi, da do danes ni prejela ne odgovora in ne pojasnil.

Vzrediteljica je med drugim napisala tudi tole:
"Po pravici povedano, ne vidim smisla tetovirnega referenta, razen da mu moram plačati pot do sem in bogvedi kaj še - torej dodaten strošek. Leglo si je že ogledal in prav lahko bi ugotovil že takrat, če psi niso pasemski. Prav tako menim, da bi kartončki KZS morali biti pri meni ob čipiranju - tako bi si prihranila plačilo dvojnih potnih stroškov - še enkrat veterinar, pa še ponovno tetovirni referent (da jih prinese sem?)"

Njena vprašanja in pripombe sovpadajo z ostalo konfuzno situacijo ob neusklajenih pravilih KZS z veljavno zakonodajo in veterinarskimi pravili, med katerimi so tudi členi Pravilnika o strokovnem delu KZS (v nadaljevanju PSD, sprejet 2. aprila 2004), ki se nanašajo na KZS referente in njihove naloge. V Sloveniji se je od 3. julija naprej pričela uporabljati Uredba (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003, po kateri je kot veljavna metoda označevanja živali navedeno označevanje z elektronskimi mikročipi (transponderji), ki omogoča enostavno povezavo z ustreznimi potnimi listi živali, in iz česar sledi tudi Sklep 3/12-2010 z 12. seje Komisije za strokovna vprašanja (KSV) KZS, dne 1. in 22.12.2010, potrjen na 12. Seji UO KZS, 24.2.2011, ki pravi: "V Kinološki zvezi Slovenije bomo na mikročipiranje pasemskih psov prešli s 16. junijem 2011, kar je tudi zahteva, zapisana v direktivi Evropske unije. Od tega datuma naprej bodo morali biti mikročipirani vsi mladiči še pred oddajo novim lastnikom."
Za kaj sploh gre?
Gre za vlogo tetovirnih referentov, ki niso veterinarji (po definiciji iz priloženih dokumentov: dr.vet.med. s strokovnim izpitom in licenco Veterinarske zbornice), zgodovinski 'kadrovski ostanek', za katerega je na lanski okrogli mizi predsednik KZS omenil, da bo ob ukinitvi tetoviranja ostalo brez 'dela' toliko in toliko kinoloških strokovnih delavcev, potem pa je KZS očitno zanje našla rešitev, da so 'volkci' siti, 'ovcam' pa pribila še malo več vzrejnih stroškov. Sama sem se že takrat spraševala, kakšna izguba je to, če vemo, da nobeden od tetovirnih referentov ni zaposlen na tem delovnem mestu, torej tega dela enostavno ne more izgubiti. Izgubi lahko svojo funkcijo ter s tetovirnimi obiski vzrediteljev povezane in tudi z njihove strani plačane potne stroške. Koliko pri tem izgubi KZS, se nisem nikoli poglabljala in ne bi smelo biti predmet kalkuliranja, saj bi morala biti za krovno organizacijo vedno v ospredju strokovna skrb za vzrejo, šele potem za večanje prihodkov kogarkoli na račun večanja (morebiti celo povsem nepotrebnih) stroškov vzrediteljem. Dejstvo je, da tetoviranje ni več obvezno, s čimer so dejansko tetovirni referenti popolnoma nepotrebni. če lovci sami želijo poleg čipiranja tudi tetovaže za pasemske mladiče, naj pač plačujejo te stroške na svojo iniciativo.

Torej, KZS v sklepu KSV in potrditvi UO (Sklep 3/12-2010: MIKROčIPIRANJE MLADIčEV) pravi, da ne bo več izvajala izobraževanj za tetovirne referente, temveč samo za vzrejne referente:
"V zvezi z opisanimi spremembami in za izobraževanje novih vzrejnih referentov (novih strokovnih kadrov s tega področja ne bomo več usposabljali za tetoviranje) naj komisija za izobraževanje in izpite do konca februarja 2010 organizira seminar za vzrejne referente."
V citiranem tekstu je zagotovo napaka, saj je bil dokument objavljen na spletni strani KZS 15. marca 2011, torej nekako ni logično, da bi napotoval Komisijo za izobraževanja na nekaj, kar je časovno za nami že več kot eno leto. Ali pa so normalne objave z več kot enoletnimi zamudami? In kaj počnejo tetovirni referenti sedaj pri vzrediteljih, ki ne želijo več tetovirati mladičev?

Upam, da so vsi vpleteni prebrali PSD toliko natančno, da vedo, kaj po veljavnih pravilih počnejo tetovirni in kaj vzrejni referenti, ter se poučili, kaj po novem počnejo veterinarji in nihče drug. Pa tudi to, kdo je dolžan plačati stroške obiska tetovirnega referenta in kdo stroške obiska vzrejnega referenta (glej spodaj navedeni 32. člen veljavnega PSD). Kakšnih spremenjenih pravil za vlogo tetovirnega (ali kakršnegakoli) referenta (ki ni obenem tudi veterinar), ki osebno nosi med 7. in 8. tednom starosti mladičev od enega do drugega naslova nekaj listkov/'kartončkov', na katere mora potem veterinar nalepiti ustrezne številke čipov, jih požigosati in podpisati, ni med naštetimi nalogami. Glede na to, da zna vsak vzreditelj dogajanje ob teh obiskih opisati nekoliko drugače, se poraja vprašanje, če sploh vedo vse te 'strokovne', uradne in poluradne osebe, kako mora vse ob označitvi mladičev v leglu potekati? Da je zaplet še večji, krojijo svoja pravila in cene še v vsaki veterinarski ambulanti posebej. In kako naj se ob toliko neznankah kdorkoli na novo z vso odgovornostjo odloči za vzrejo? Huh, zagotovo težko, ko kalkuliraš vse stroške na kup, pa te kar naenkrat preseneti nekaj deset evrov tukaj, nekaj deset evrov tam, ..., za kar lahko izveš šele potem, ko je leglo že skoteno in ko pride k tebi prvič KZS referent, kot nam sporočajo s KZS-ja.

Žal vam ne znam napisati povsem točnih pravil, ki veljajo za drugi obisk KZS referenta. Sem želela dobiti protokol, pa sem dobila s KZS tole (komunikacija je potekala 19. in 20. 9. 2011 po mailu):
Moje vprašanje: "Obstaja morda kje (najbrž je sicer predvideno v novem PSD) opisan protokol o novem načinu označevanja psov v leglu (prej tetoviranje, zdaj čipiranje) skupaj s cenami storitev?
Je tole http://www.kinoloska-zveza.si/sl/obvestila/18 (Sklepi z 12. seje KSV KZS, dne 1. in 22.12.2010, potrjeni na 12. Seji UO KZS, 24.2.2011) vse, kar je vzrediteljem na voljo?

Odgovor vodje komunikacijskih projektov KZS: Protokol označevanja živali v leglu poznajo naši vzrejni referenti, saj so le-ti strokovni sodelavci KZS, ki so pooblaščeni za dajanje teh informacij direktno vzrediteljem ob prvem pregledu legla pri starosti mladičev do 8 dni. Ta protokol je bil usklajen tudi z Veterinarsko zbornico in preko nje z veterinarji, cenik postavlja Veterinarska zbornica, vendar smo dosegli dogovor, da je do konca tega leta označevanje mladičev v leglu všteto v ceno cepljenja proti kužnim boleznim. če vzreditelj ne cepi, mora plačati registracijo mladičev po veljavnem ceniku.
S 1.1.2012 pa VURS zahteva ločeno zaračunavanje mikročipiranja in cepljenja, zato se v zvezi s tem še pogajamo z VURS in Veterinarsko zbornico.


če bo pisalo v novem PSD, da naj vprašamo vzrejnega referenta vse, kar nas o pravilih ob vzreji zanima, pa še to šele takrat, ko bodo mladiči iz legla naše psice stari 8 dni, je najbolje, da novega PSD-ja nikoli sploh ne sproducirajo. Pravila morajo biti v naprej popolnoma jasna in nedvoumna, zapisana in dostopna vsakomur, ki bi ga utegnila zanimati. Za celoten postopek od A do Ž, ne glede na to, kaj in koga lahko še vmes vprašamo, če česa ne razumemo.

Vzrediteljica je dobila pri svojem veterinarju nekaj dokumentov, iz katerih je razviden (veterinarski) postopek označitve pasemskih mladičev. Zakaj navodil za vzreditelje ni na KZS spletni strani ali kjerkoli drugje? Skupaj s celotnim postopkom prejemanja in pošiljanja listkov/kartončkov za mladiče s KZS in na KZS? Ne vem.

Kopije veterinarskih dokumentov:


klik na sliko za povečanje


klik na sliko za povečanje


klik na sliko za povečanje


klik na sliko za povečanje


klik na sliko za povečanje

Po prebranem se lahko ponovno vprašamo:
Kaj naj počne tetovirni (oz. po novem vzrejni) referent na drugem obisku legla pri vzreditelju, če ni veterinar (po definiciji iz dokumentov: dr.vet.med. s strokovnim izpitom in licenco Veterinarske zbornice)? Samo prinese liste/kartončke KZS, za kar mu mora vzreditelj povrniti potne stroške? Drugič prešteje mladiče in jih pregleda, ali ustrezajo pasmi? Tetovirni referent? Med katerimi nekateri pogosto prvič v življenju sploh vidijo v živo in ne samo na slikah mladiča neke redkejše pasme.

Pred ukinitvijo tetoviranja je bil vzreditelj dolžan pokriti stroške, ki so nastali ob tetoviranju mladičev pri starosti 7-8 tednov, kar so lahko opravljali samo KZS referenti. Označitev mladičev v leglu lahko zdaj opravijo izključno samo veterinarji, plačnik tudi teh storitev, skupaj s potnimi stroški, v kolikor pride veterinar pregledati in označiti mladiče na dom, pa je vzreditelj. Torej, zakaj bi nekomu plačevali še potne stroške za pot, da mu s KZS domov prinese nekaj listov papirja? V času, ko pride poštar že naslednji dan v vsak slovenski zaselek? Ne vem, odgovor poznajo na KZS, vendar ga žal nimajo časa/ne želijo/ne znajo/vstavi poljubno poslati svoji članici, še manj napisati karkoli v zvezi s to problematiko na uradno spletno stran. če sem natančna, je od njih očitno nemogoče dobiti strnjena pravila v zvezi z novim načinom označevanja psov, kar je razvidno tudi iz zgoraj objavljene komunikacije.

Na vzrediteljičino telefonsko vprašanje okrog tega problema je na KZS dobila odgovor, da je tetovirni referent zelo potreben zaradi popolnoma nevestnih kvazi vzrediteljev, ki parijo vsevprek, brate, sestre, ... Ob tem se vprašam, čemu potem služi dokumentacija o očetu in materi legla? Koliko 'šteparskih' vzrediteljev so pa že odkrili na tak način? Pa prvi pregled ..., ali ne služi tudi pregledu razmer, v katerih živijo mladiči ter drugim vidikom 'urejenosti' vzreditelja? Kaj se vidi pri drugem pregledu, česar se ne vidi pri prvem? Toliko, kot ve o mladičih nemške doge tetovirni referent, ki je sicer vzreditelj nemških ovčarjev, ve tudi vsak veterinar. če ne ugotovi, da je v leglu pri osmih dneh 'podtaknjeno' kaj nepravilnega ali kakorkoli drugače narobe, tega ne bo ugotovil niti tetovirni referent niti veterinar pri sedmih tednih.
Seveda ni mogoče posploševati na vse pasme in na vse tetovirne referente, vendar je že nekaj znanih primerov dovolj, da se vprašamo o smotrnosti obveze drugega pregleda s strani referenta, katerega vloga ni več potrebna.

Takole izgledajo pravila za KZS referente v še vedno veljavnem PSD (seveda iz leta 2004, ker drugega ni):

29. člen
Naloge tetovirnega referenta ob pregledu legla so:
- oceniti kondicijsko stanje psice in mladičev,
- svetovati vzreditelju vse v zvezi z namestitvijo, bivalnimi razmerami, prehrano in nego mladičev,
- oceniti stanje legla,
- skupaj z vzrediteljem izpolniti obrazec »Prijava legla« v štirih (4) izvodih (za: KZS, strokovni organ, tetovirnega referenta in vzreditelja).

32. člen
Ob prvem pregledu legla mora vzreditelj plačati vse predpisane pristojbine KZS in vse stroške ogleda legla, skladno z obračunom, ki ga sestavi tetovirni referent. Isto velja tudi ob ponovnem pregledu legla in označevanju mladičev.
Stroške ogleda legla, ki ga je opravil vzrejni referent, je načeloma dolžan poravnati pristojni strokovni organ.

151. člen
VII/B KATALOG KINOLOŠKIH NAZIVOV
2. TETOVIRNI REFERENT je strokovno usposobljeni kinološki delavec, ki v okviru organizacije članice KZS skrbi, da se vzreja izvaja v skladu s pravili in načeli KZS; za svoje delo je neposredno odgovoren upravnemu odboru matične organizacije, posredno pa SS KZS.
Tetovirni referent je povezan in sodeluje s strokovnimi organi KZS. Na območju svojega delovanja ima predvsem naslednje naloge:
- pregleduje legla pri vzrediteljih, najkasneje do osmega dneva starosti mladičev in med sedmim in osmim tednom starosti mladičev,
- poučuje vzreditelje o negi psice (matere) in mladičev,
- opravlja vso potrebno administracijo pri prijavi legla,
- pregleda mladiče, stare od 7 do 8 tednov, in ugotavlja, če mladiči ustrezajo standardu pasme,
- mladiče, stare od 7 do 8 tednov označi z ustrezno oznako,
- vzreditelja seznani z ustrezno literaturo z navodili za nego mladičev,
Pogoji za pridobitev naziva tetovirni referent so:
- da ga izbere organizacija članica KZS,
- da ima ustrezno kinološko znanje in izkušnje pri vzreji psov,
- da je opravil seminar in preizkus znanja za tetovirne referente, ki ga organizira KZS,
- da pozna vsa potrebna administrativna opravila, predpisana s pravilniki KZS.
Predlaga se, da je tetovirni referent:
a) kinološki sodnik z vzrediteljsko prakso ali veterinarske stroke
b) vzreditelj z vsaj desetletno prakso.

3. VZREJNI REFERENT je strokovno usposobljen kinološki delavec, ki v državni vzrejni komisiji za posamično pasmo oziroma pasemsko skupino ali v strokovnem organu pasemske organizacije skrbi za izvajanje pravilne pasemske usmeritve ter preverja dosežke vzrejnih kombinacij. Njegova naloga je, da se vzreja pasme oziroma pasemske skupine izvaja v skladu z PSD KZS, standardi FCI za posamično pasmo in ustreznim vzrejnim pravilnikom.
Vzrejni referent neobvezno spremlja rezultate paritvenih kombinacij (legla) v starosti med 5. in 8. tednom, spremlja ocene privedenih psov na ocenjevanje zunanjosti in vzrejne preglede ter vzrediteljem svetuje primerne vzrejne kombinacije.
Pogoji za pridobitev naziva vzrejni referent so:
- da ga izbere vzrejna komisija oziroma pasemska organizacija članica KZS,
- da je dolgoletni sodnik za pasmo oziroma pasemsko skupino,
- da ima dolgoletne izkušnje na vzrejnem področju,
- da pozna vsa vzrejna določila PSD KZS in matične pasemske organizacije za določeno pasmo oziroma pasemsko skupino.

4. VZREJNO TETOVIRNI REFERENT je lahko ista oseba, ki hkrati opravlja tako delo vzrejno kot tudi tetovirnega referenta, če ustreza vsem zahtevam in pogojem in ima ustrezno pooblastilo.


Vsak vzreditelj tudi sam zelo dobro ve, kaj od naštetega dobi v resnici od tetovirnega oz. vzrejnega referenta.

Prosim vzreditelje, da nam povedo svoje izkušnje ob drugem obisku KZS referenta!

Lahko mi jih pošljete na mail jana@mojpes.net, s pripisom, kaj lahko počnem s prejetim materialom (samo kot informacijo zame, za objavo ...). Predvsem me zanima, kako izgleda tak obisk: pregled mladičev, kaj si zapiše, kaj prinese, kaj odnese ...
Lahko pa svoje izkušnje tudi sami objavite na mojpesForumu.


Poleg teh nesrečnih referentov je v sedaj veljavnem PSD sporno še marsikaj. Eno od pravil, ki bi moralo biti spremenjeno že poleti leta 2009, je 26. člen Pravilnika o strokovnem delu KZS, ki se ne sklada z 11. členom Pravilnika o zaščiti hišnih živali:

* 26. člen Pravilnika o strokovnem delu KZS (sprejet 2. aprila 2004):
Psica sme imeti v koledarskem letu praviloma samo eno leglo, število mladičev ni omejeno.

* 11. člen Pravilnika o zaščiti hišnih živali (sprejet 3. julija 2009)
(parjenje psic in mačk)
(1) Psice in mačke je dovoljeno pariti tako, da obdobje med dvema zaporednima kotitvama pri isti samici ni krajše od 290 dni, v nasprotnem primeru se šteje, da gre za preobremenjevanje živali v skladu z zakonom, ki ureja zaščito živali. Krajše obdobje med kotitvama je dovoljeno le, če so imele samice le enega ali dva mladiča.
(2) Psice in mačke, ki so bile parjene pa se niso obrejile, so zvrgle ali so kotile vse mrtve mladiče, se lahko parijo v naslednjem ciklusu.
(3) Za preobremenjevanje živali se šteje tudi, če psica ali mačka koti pred 14. mesecem starosti.


Seveda je jasno, da je Pravilnik o zaščiti hišnih živali nad internim PSD in da velja v vsakem primeru, da lahko ima psica prvič mladiče po dopolnjeni starosti 14 mesecev, potem pa mora biti med dvema legloma (razen navedene izjeme) najmanj 290 dni presledka. Sedaj veljavna pravila KZS pa pravijo, da lahko ima naša psica leglo npr. letos oktobra in naslednje leto marca, ... da čas vmes ni pomemben, da se le obrne letnica. In iz tega izvirajo težave - kako sploh lahko KZS sankcionira kogarkoli, ki bi deloval v nasprotju z njihovimi lastnimi pravili? Torej, KZS ne more ukrepati proti vzrediteljem (razen prijave na VURS), ki delajo v nasprotju z zakonodajo, ker bi to pomenilo, da jih v resnici 'kaznujejo' zato, ker spoštujejo interne KZS predpise. Narobe svet.

če nikakor ni mogoče pripraviti v celoti prenovljenega pravilnika, bi se od strokovnih komisij pričakovalo, da najprej sprejmejo sklep o neveljavnosti katerega od neustreznih členov PSD, potem sklep o tem, kaj zdaj velja in vse skupaj objavijo tudi na spletni strani, da lahko vsi najdemo, preberemo in upoštevamo.

čakamo na kaj manj očem všečnega, pa zato toliko bolj strokovnega!

Izenačenje postopka označevanja psov brez rodovnikov z rodovniškimi, oz. izenačenje obveznosti šteparjev z vzreditelji pri postopku evidentiranja pasjih mladičev, je najbrž za marsikoga povsem druga problematika. Pomoči s strani KZS pri tem žal ni za pričakovati.

Jana Pahovnik
8. november 2011

PS: če ste prizadeti in menite, da sem z zgornjim kjerkoli povsem brcnila mimo, ponudite javnosti jasna in veljavna pravila, pa bom napisano popravila tako, kot je prav.Prispevek natisnjen s spletne strani mojpes.net
//www.mojpes.net

URL za ta prispevek je:
//www.mojpes.net/article.php?storyid=1812