Obalno zavetišče ne upravlja več ODPMŽ

Datum 19.6.2015 19:24:20 | Rubrika: Zavetišča za živali

Obalno zavetišče ne upravlja več ODPMŽ

Uradna veterinarja Območnega urada UVHVVR Koper sta 9. in 10. junija 2015 opravila v Obalnem zavetišču za zapuščene živali, ki je bilo ob ogledu še v upravljanju Obalnega društva proti mučenju živali (ODPMŽ), kontrolni pregled po ureditveni odločbi št. U06172-3542/2014, izdani 9. 1. 2015. Pregledala sta skladnosti dokumentacije in ugotovila, da ODPMŽ ne izpolnjuje pogojev za upravljanje zavetišča, zato le-to ne more sprejamati novih živali, ampak jih mora preusmerjati v druga zavetišča, veterinarji pa morajo nuditi le nujno veterinarsko pomoč.


Iz Odločbe št. U06172-3542/2014, z dne 17. 6. 2015
V Zapisniku 16. seje Sveta zavetišča za zapuščene živali, ki je bila 15. 6. 2015, je v 2. točki navedeno, da so se obalne občine odločile izvajanje javne službe na področju zaščite živali podeliti na podlagi javnega razpisa, do izvedbe le-tega pa je potrebno nadaljnje nemoteno izvajanje te javne službe z upravljanjem zavetišča zagotoviti na podlagi pogodbe o začasnem upravljanju zavetišča za obdobje največ 6 mesecev. V nadaljevanju zapisnika je tudi povzetek ugotovljenih pomanjkljivosti pri vodenju evidenc.


Iz Zapisnika 16. seje Sveta zavetišča za zapuščene živali, ki je bila 15. 6. 2015

Razumljivo je, da so občine, ki so lastnice zavetišča, že razdrle pogodbo z ODPMŽ (vir Primorske novice), ki tako več ne upravlja Obalno zavetišče, še posebej glede na to, ker so pri inšpekcijskem pregledu, ki so ga opravili inšpektorji UVHVVR OU Koper 18. 11. 2014, izdali ureditveno odločbo 9. 1. 2015, opravili kontrolni pregled 11. 6. 2015 in izdali odločbo o ustavitvi sprejama novih živali, ter da so tudi pri pregledu, ki so ga v zavetišču opravili sami predstavniki občin 11. junija 2015, ugotovili celo vrsto nepravilnosti in pomanjkljivosti, o čemer so sestavili Zapisnik ogleda zavetišča.

Ne glede na to, kdo bo vodil zavetišče v prihodnje, je potrebno zagotoviti živalim vsaj vse tisto, kar predpisuje zakon. Najbrž se vsi strinjamo, da veljajo za vsa zavetišča enaki pogoji in ista zakonodaja. Če morajo vsa ostala zavetišča v Sloveniji voditi predpisano dokumentacijo, to velja v celoti tudi za Obalno zavetišče in njegove upravitelje.

Največ dobrega boste za živali naredili s tem, da jim po svojih močeh pomagate poiskati nove domove in odgovorne lastnike.

Jana Pahovnik
Vir Sklic 7. seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, 18. junij 2015

Dokumenti:
- Predlog razširitve dnevnega reda 7. seje Občinskega sveta MOK
- Dopis Lovske družine Gračišče
- Dopis Lovske zveze Koper
- Dopis Uprave RS za varno hrano, 18. 6. 2015
- Dopis Vet. inšpekcije, 15. 6. 2015
- Odločba, 17. 6. 2015
- Odločba inšpekcije, 9. 1. 2015
- Zapisnik 16. seje Sveta zavetišča, 15. 6. 2015
- Zapisnik ogleda zavetišča z dne 11. 6. 2015

Članki, prispevki, izjave:
- 19. 6. 2015, Primorske novice, Komunala bo verjetno interventni upravljalec zavetišča
- 19. 6. 2015, rtvslo.si, Komunala je zavetišče za živali na Obali prevzela interventno
- 19. 6. 2015, rtvslo.si - Primorska kronika, Komunala prevzema Obalno zavetišče
- 19. 6. 2015, ekoper.si, "Zavetišče želimo upravljati na miren način, sicer bomo primorani vzpostaviti novega"Prispevek natisnjen s spletne strani mojpes.net
//www.mojpes.net

URL za ta prispevek je:
//www.mojpes.net/article.php?storyid=346