Poraba občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2014

Datum 18.2.2015 14:50:33 | Rubrika: Zavetišča za živali

Poraba občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2014

Sestavljanje pregledov nakazil iz občin v slovenska zavetišča za živali je postalo že prava rutina. Pred vami je peti pregled, predhodne pa najdete na povezavah: leto 2010, leto 2011, leto 2012, leto 2013-1 in leto 2013-2.

Finančni podatki so pridobljeni s pomočjo Supervizorja, spletne aplikacije za spremljanje izdatkov javnih institucij. Navedene številke pa niso vsi stroški, ki jih imajo občine z zapuščenimi živalmi, saj nekatere občine sodeluje direktno s katero od lokalnih veterinarskih ambulant, predvsem pri oskrbi prostoživečih mačk. Tako je na primer Mestna občina Koper v letu 2014 nakazala 12.490,85 € podjetniku Veterinarske storitve Donald Bogolin s.p. iz Pirana, občina Velenje pa 4.324,74 € Veterinarski bolnici Toplica, Milan Matko s.p. in 295,28 € Šaleški veterini d.o.o. Za druge občine nisem iskala direktnih plačil veterinarskim ambulantam.

Ker so podatki na uradnem seznamu zavetišč za živali na spletni strani UVHVVR kljub posodobitvi, ki so jo izvedli 12. 2. 2015, neažurirani in zastareli, navajam tukaj pravne subjekte, ki upravljajo posamezna zavetišča, oz. so jim bila v Supervizorju navedena sredstva v letu 2014 nakazana:

- Obalno zavetišče - Obalno društvo proti mučenju živali
- Zavetišče Horjul - Zavetišče Horjul, zavod za oskrbo, nego, zaščito in vzgojo hišnih in izgubljenih živali
- Zavetišče Mala hiša – Mala hiša zavetišče za živali d.o.o.
- Zavetišče Meli - Meli center Repče d.o.o.
- Zavetišče Perun - Perun - Dresura psov Branko Pirc s.p.
- Zavetišče Turk - Turk zavetišče za živali d.o.o.
- Zavetišče Vitovlje - Oskar Vitovlje, zavod za oskrbo, nego in vzgojo hišnih in izgubljenih živali
- Zavetišče Zonzani - Tatjana Lenko s.p.
- Zavetišče Sevnica - Veterinarska postaja Sevnica d.o.o.
- Zavetišče Postojna - Butinar veterinarske storitve d.o.o.
- Zavetišče Mačji dol - Žverca, društvo za pomoč živalim
- Zavetišče Brežice - Veterinarska bolnica Brežice d.o.o.
- Zavetišče Johanca - Veterinarska ambulanta Tolmin d.o.o.

Podatki za Zavetišče Ljubljana in Zavetišče Maribor niso navedeni. Supervizor namreč posebej ne navaja sredstev, ki jih podjetje Snaga d.o.o. in Javni zavod Živalski vrt prejmeta od občin za delovanje zavetišča. Povezave na njihova letna poročila za pretekla leta najdete v lanskem drugem pregledu.

Področja, ki so jih pokrivala posamezna zavetišča v letu 2014:

Na podlagi podatkov o finančnih transakcijah v letu 2014 iz občin v zavetišča je nastala zgornja slika, ki obenem prikazuje tudi prejeta plačila in število prebivalcev, spodnja tabela pa še površino v km2 za vsako zavetišče posebej:

  2014/€ št. preb. v 2014 površina km2
Obalno zavetišče 97.973,59 87.883 385
Zavetišče Horjul 112.273,04 147.932 1.560
Zavetišče Mala hiša 125.763,26 115.720 1.308
Zavetišče Meli 142.534,80 200.174 2.989
Zavetišče Perun 62.270,72 170.008 2.040
Zavetišče Turk 76.936,24 83.633 1.152
Zavetišče Vitovlje 180.555,96 120.198 1.850
Zavetišče Zonzani 120.654,40 332.585 2.659
Zavetišče Sevnica 30.285,31 44.597 581
Zavetišče Postojna 34.637,08 38.740 976
Zavetišče Mačji dol (mačke) 30.649,60 37.026 463
Zavetišče Brežice 39.027,40 26.657 326
Zavetišče Johanca 14.306,01 15.574 575

- Finančne transakcije v letu 2014 iz občin v zavetišča za živali - po posameznih občinah (.pdf)
- Finančne transakcije v letih 2010-2014 iz občin v zavetišča za živali - po posameznih občinah (.pdf)

Nekatere mestne občine (razen Ljubljane, Maribora in Ptuja), njihovo število prebivalcev in nakazila posameznim zavetiščem v letu 2014, razvrščena od najvišjega do najnižjega zneska:

mestna občina 2014/€ št. preb. v 2014 zavetišče
Koper 65.866,04 54.287 Obalno zavetišče
Novo mesto 45.210,82 36.205 Zavetišče Turk
Nova Gorica 43.749,60 31.752 Zavetišče Vitovlje
Celje 26.815,72 48.883 Zavetišče Zonzani
Kranj 20.351,14 55.764 Zavetišče Perun
Murska Sobota 10.624,54 18.935 Zavetišče Mala hiša
Slovenj Gradec 5.011,55 16.801 Zavetišče Zonzani
Velenje 4.047,13 32.868 Zavetišče Zonzani


Tokrat si oglejmo nekaj občin po sklopih glede na število prebivalcev. Iz številk lahko vsak zase razbere kakšno zanimivost. Za vse občine najdete podatke od 2010 do 2014 tukaj.

občina 2011/€ 2012/€ 2013/€ 2014/€ št. preb. 2011-2014
Kranj 15.867,84 19.183,34 15.014,16 20.351,14 55.764 70.416,48
Koper 63.009,11 73.591,29 64.296,18 65.866,04 54.287 266.762,62
Celje 23.865,30 33.462,25 33.843,52 26.815,72 48.883 117.986,79
             
občina 2011/€ 2012/€ 2013/€ 2014/€ št. preb. 2011-2014
Novo mesto 27.152,66 55.238,15 24.854,87 45.210,82 36.205 152.456,50
Domžale 22.145,52 25.980,40 17.488,72 24.517,45 34.949 90.132,09
Velenje 12.395,82 8.492,94 5.930,86 4.047,13 32.868 30.866,75
Nova Gorica 30.646,15 47.687,17 54.803,84 43.749,60 31.752 176.886,76
Kamnik 11.674,08 15.901,00 15.952,46 18.231,15 29.422 61.758,69
             
občina 2011/€ 2012/€ 2013/€ 2014/€ št. preb. 2011-2014
Krško 18.974,97 22.682,11 24.858,64 17.101,80 25.833 83.617,52
Slovenska Bistrica 8.615,35 7.496,13 5.062,69 2.953,53 25.265 24.127,70
Brežice 16.359,76 23.703,64 27.350,70 33.227,58 24.230 100.641,68
Škofja Loka 5.974,92 28.002,14 29.761,46 28.009,79 22.920 91.748,31
Žalec 10.363,14 7.896,83   409,27 21.237 18.669,24
Jesenice 8.034,16 7.926,63 5.478,54 5.866,60 21.097 27.305,93
             
občina 2011/€ 2012/€ 2013/€ 2014/€ št. preb. 2011-2014
Grosuplje 12.740,83 18.000,00 18.295,00 16.165,00 19.930 65.200,83
Šentjur 13.622,59 14.286,75 12.299,13 8.135,06 18.967 48.343,53
Murska Sobota 14.795,38 2.488,72 4.881,70 10.624,54 18.935 32.790,34
Ajdovščina 21.266,17 20.945,17 25.007,93 23.135,40 18.892 90.354,67
Radovljica 4.588,43 4.982,74 6.598,76 8.361,42 18.875 24.531,35
             
občina 2011/€ 2012/€ 2013/€ 2014/€ št. preb. 2011-2014
Piran 28.087,09 26.722,42 24.935,92 13.804,62 17.783 93.550,05
Sevnica 9.506,16 8.546,88 17.927,97 19.560,25 17.504 55.541,26
Slovenj Gradec 5.050,69 7.473,55 3.560,74 5.011,55 16.801 21.096,53
Zagorje ob Savi 7.273,34 8.926,45 9.424,28 9.454,28 16.763 35.078,35
Vrhnika 8.541,60 10.530,00 13.628,11 13.748,40 16.627 46.448,11
Trbovlje 7.599,98 4.885,76 8.730,22 7.532,67 16.562 28.748,63
Kočevje 15.504,22 19.408,93 14.568,45 17.914,46 16.082 67.396,06
Ivančna Gorica 13.919,66 7.482,88 15.297,55 8.112,74 16.050 44.812,83
Medvode 8.526,63 8.131,27 8.017,78 10.737,20 15.937 35.412,88
Postojna 7.766,25 14.230,15 20.750,77 18.146,66 15.922 60.893,83
Izola 19.727,95 19.822,82 17.684,80 18.302,93 15.813 75.538,50
Tržič 2.416,88 1.930,75 1.830,73 1.620,10 15.016 7.798,46
Litija 8.363,89 12.636,69 9.287,08 6.442,92 15.002 36.730,58


Ko bosta na voljo letni poročili za Zavetišče Ljubljana in Zavetišče Maribor, bo mogoče dopolniti grafični prikaz in tabele še za ostale občine.

Jana Pahovnik
18. 2. 2015

Viri podatkov:
- Supervizor, spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij, http://supervizor.kpk-rs.si/ (posnetek dne 16. 2. 2015)
- Statistični urad Republike Slovenije, http://pxweb.stat.si; tabela Prebivalstvo po starosti in spolu, občine, Slovenija, polletno 2014H2 (stanje po 1. 7. 2014)
- Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske občine v številkah, http://www.stat.si/obcineVStevilkah/?leto=2014 (površina občin)

Povezani materiali, dokumenti, članki in mnenja:
- Finančne transakcije v letu 2014 iz občin v zavetišča za živali - po posameznih občinah (.pdf)
- Finančne transakcije v letih 2010-2014 iz občin v zavetišča za živali - po posameznih občinah (.pdf)
- Kaj se dogaja v Obalnem zavetišču? - 2. del, 4. 11. 2014
- Kako oddaš mrtvega psa nazaj prvotnemu lastniku ..., 21. 10. 2014
- Poraba občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2013 - 2. del
- Kaj se dogaja v Obalnem zavetišču?, 10. 9. 2014
- Poraba občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2013 - 1. del
- Finančne transakcije v letu 2013 iz občin v zavetišča za živali - po posameznih občinah (. pdf)
- Finančne transakcije v letih 2010-2013 iz občin v zavetišča za živali - po posameznih občinah (. pdf)
- Poraba občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2012
- Finančne transakcije v letu 2012 iz občin v zavetišča za živali - po posameznih občinah (. pdf)
- Poraba občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2011
- Finančne transakcije v letu 2011 iz občin v zavetišča za živali - po posameznih občinah (. pdf)
- Poraba občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2010
- Finančne transakcije v letu 2010 iz občin v zavetišča za živali - po posameznih občinah (. pdf)
- Odziv ODPMŽ, 28. 8. 2011
- Bilo bi smešno, če ne bi bilo žalostno ... , 26. 5. 2011
- Kdo je resničen nasprotnik lokalnim skupnostim? , 12. 4. 2011
- Standard in nadstandard v slovenskih zavetiščih za živali, 29. 1. 2011
- Prava resnica o polnih zavetiščih ... , 11. 7. 2010
- Poročilo o stanju v zavetiščih za zapuščene živali na območju Slovenije 27. 9. 2012 (. pdf)
- Dopolnitev poročila o stanju v zavetiščih za zapuščene živali na območju Slovenije 1. 10. 2012 (. pdf)
- Druga dopolnitev poročila o stanju v zavetiščih za zapuščene živali na območju Slovenije 8. 10. 2012 (. pdf)


- mojpesForum (dostopno za člane mojpes.neta)Prispevek natisnjen s spletne strani mojpes.net
//www.mojpes.net

URL za ta prispevek je:
//www.mojpes.net/article.php?storyid=344