mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 28  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Zavetišča za živali : Zavetišča za živali - Odziv ODPMŽ
Dodal/a gost 28.8.2011 23:37:17 (3894 prebrano)

Darja Gostinčar, računovodja Obalnega društva proti mučenju živali
Andreja Bogataj Krivec, predsednica Obalnega društva proti mučenju živali.

Oglašava se prvič in hkrati tudi zadnjič.

Primerjati različne poslovne subjekte (društva, d.o.o, samostojni podjetniki,,....) med seboj po prikazanih skupnih letnih prihodkih, stroških ali dobičkih vsekakor za laika lahko predstavlja veliko težavo in predvsem izkrivljanje objavljenih podatkov. Lahko bi sedaj tu manipulirala s podatki o plačah, izdatkih za storitve, številom zaposlenih, o višini njihovih plač, pa tudi o tem kako lahko en zaposlen oddela 12-urni delavnik , 7 dni v tednu,.... V vseh teh objavljenih bilancah (govorim o d.o.o., s.p-jih) so vsi lastniki nekih nepremičnin, imajo finančne dolgoročne (kredite) kot tudi kratkoročne (obresti) obveznosti, lahko poleg tega opravljajo še vrsto drugih dejavnosti in iz tega tudi opravičujejo velike dobičke. Kakorkoli, mislim, da je tukaj , na tem mestu debata o teh številkah nesmiselna, ker je marsikdo ne bi razumel.

Je pa vsekakor pomemben podatek, koliko sredstev občine namenijo tem poslovnim subjektom za delovanje zavetišč, pa da bo jasno, nikakor tega ne bomo merili po številu prebivalcev. Prav vsi namreč dobro vemo, da je število zavrženih živali v različnih regijah Slovenije zelo različno, saj je v vsakem primeru to odraz kulture, izobraženosti in ozaveščenosti ljudi ter njihovih navad .Zato sta število prebivalcev in površina občine podatka, ki nam popolnoma nič ne povesta. Prav bi bilo torej pogledati koliko je bilo živali sprejetih in koliko oddanih, zagovarjamo pa tudi stališče, da je financiranje zavetišč, ki živali evtanazirajo zapravljanje davkoplačevalskega denarja in bi taka zavetišča bilo potrebno zapreti.

ODPMŽ Koper s podeljeno koncesijo upravlja z obalnim zavetiščem. Društvo v svojem izkazu poslovnega izida prikaže točen znesek dotacij iz proračunskih sredstev, kar seveda pri izkazih objavljenih ostalih poslovnih subjektov v bilancah ni vidno. Kot upravljalec zavetišča je društvo dolžno vsako leto oddati Obalnim občinam poslovno poročilo, kjer so točno specificirani vsi stroški zavetišča, koliko od tega so prispevale občine in koliko društvo samo. In da poudarim, stroški se s strani občin plačujejo samo za oskrbo prvih 30 dni. Ker pa se je društvo izreklo proti vsaki nesmiselni evtanaziji, mora pač sredstva za nadaljnjo oskrbo zagotavljati samo.

Obalno društvo je od skupnih letnih prikazanih prihodkov v znesku 160.308 Eur od občin dobilo 117.460 Eur (tukaj se podatki iz Supervizorja razlikujejo, ker proračunski uporabniki drugače vodijo denarni tok). V tem znesku morajo biti zajeti tako stroški plač in ostali stroški dela, pa če prištejemo še vso veterinarsko oskrbo (samo za pse za prvih 30 dni) – vse je v poslovnem poročilu, ostane za vse ostale stroške (voda, elektrika, material, hrana, gorivo, popravila, čistila......) 24.218 Eur.
Kar pa pomeni, ob povprečnem dnevnem številu psov v obalnem zavetišču – 45,

1,47 Eura na psa na dan (torej za hrano, vodo, elektriko, gorivo, telefon, popravila, čistila,......)

In tukaj je zdaj matematika znanost, kako s tem preživeti. In še manj ustvarjati dobiček.

Zato ne uhajamo v podatke, koliko denarja uspe pridobiti katero zavetišče,vsako se pač mora preživeti , boljše ali slabše. Zavedamo pa se , da vseh naših vsakodnevnih velikih dejanj ni mogoče poplačati samo z denarjem . Ne glede na vse številke vemo in smo prepričani , da se obnašamo gospodarno , da dajemo vse od sebe, da je našim živalim kar najbolje in da presneto dobro obrnemo vsak euro,

Sicer pa smo vajeni, kako že so modrovali stari ljudje?
ZA DOBRIM KONJEM SE VEDNO MOčNO KADI!Moj komentar na pismo ODPMŽ

ODPMŽ, zapisali ste:
"Primerjati različne poslovne subjekte (društva, d.o.o, samostojni podjetniki,,....) med seboj po prikazanih skupnih letnih prihodkih, stroških ali dobičkih vsekakor za laika lahko predstavlja veliko težavo in predvsem izkrivljanje objavljenih podatkov. Lahko bi sedaj tu manipulirala s podatki o plačah, izdatkih za storitve, številom zaposlenih, o višini njihovih plač, pa tudi o tem kako lahko en zaposlen oddela 12-urni delavnik , 7 dni v tednu,.... V vseh teh objavljenih bilancah (govorim o d.o.o., s.p-jih) so vsi lastniki nekih nepremičnin, imajo finančne dolgoročne (kredite) kot tudi kratkoročne (obresti) obveznosti, lahko poleg tega opravljajo še vrsto drugih dejavnosti in iz tega tudi opravičujejo velike dobičke. Kakorkoli, mislim, da je tukaj , na tem mestu debata o teh številkah nesmiselna, ker je marsikdo ne bi razumel."
konec citata


Ne vem sicer, s kakšnim namenom je bilo vse to zapisano. Po ponovnem branju jemljem zapis kot predstavitev mnenja podpisanih in ne kot odziv na članek Poraba občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2010, saj ste pismo dodali za objavo le nekaj dni po objavi navedenega članka.

Sama namreč poskušam biti pri pisanju skrajno natančna, tako pri tem, kje nekaj piše, kot tudi, kaj tam piše. Nikjer v članku ali na forumu nisem pisala o skupnih letnih prihodkih, stroških in dobičkih, pa tudi ne manipulirala s podatki o plačah, izdatkih za storitve, številom zaposlenih, o višini njihovih plač, pa tudi o tem kako lahko en zaposlen oddela 12-urni delavnik, 7 dni v tednu ..., in tega zaenkrat ne nameravam početi, predvsem zato, ker nimam za to ustreznih podatkov. Za takšno debato je potrebno za interpretacijo poleg natančnih podatkov o vseh zavetiščih zagotovo tudi mnogo znanja in razumevanja z različnih področij (finančno-računovodskih, pravnih, delovnih, upravnih ...). če je bilo tukajšnje pisanje zamenjano s pisanjem kje drugje, bo potrebno pisati drugam.

V članku in na forumu sem pisala o porabi občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2010, zato še enkrat ponavljam:

"Komisija za preprečevanje korupcije je objavila Supervizor, spletno aplikacijo za spremljanje izdatkov javnih institucij, v kateri so navedeni tudi vsi finančni transferji s strani občin in drugih javnih inštitucij v slovenska zavetišča. Iz teh podatkov je popolnoma jasno, kakšni so bili zavetiški stroški za leto 2010 katere od občin in v korist katerega od zavetišč so bili izplačani. Navedeni stroški niso vsi stroški občin, ki jih imajo z zapuščenimi živalmi, saj marsikatera občina sodeluje direktno s katero od lokalnih veterinarskih ambulant, predvsem pri oskrbi prostoživečih mačk."
vir

Govorim ne o ničemer drugem, kot o tem, koliko denarja je katera občina v letu 2010 nakazala kateremu od zavetišč. Iz ponujenih podatkov sem izbrala samo podatke, kjer je pisalo 'občina ta in ta', vse ostale sem zavrgla. Tudi o tem ne pišem, ali je v knjigovodski dokumentaciji občine ali zavetišča znesek zaveden pod december 2009 ali januar 2011, temveč sem zbrala podatke o nakazilih zavetiščem s strani občin od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010.

Komisija za preprečevanje korupcije je podatke o pravnih subjektih pridobila iz registrov AJPES-a, iz seznama davčnih zavezancev, od Uprave za javna plačila, s strani Ministrstva za finance in Uradnega lista Republike Slovenije. Komisija se do objavljenih podatkov ne opredeljuje in tudi ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost. Iz podatkov, ki se izpišejo med zadetki, ne izhaja nujno zaključek, da je bil prejemnik sredstev iz sektorja države tudi končni koristnik teh sredstev. Gre za podatke o izplačilih. Celovito informacijo o podlagi za konkretno izplačilo lahko dobite pri posameznem proračunskem uporabniku.
vir

Sami finančni podatki, potegnjeni s Supervizorja, nam povedo izključno samo to, koliko denarja je kakšna občina v letu 2010 namenila zavetišču (v članku vsepovsod navajam, kaj kakšna številka pomeni). Sama razumem, da zavetišču ne plačujejo občine ničesar drugega, kot pogodbene obveznosti ali obveznosti iz naročilnic, kar je vse namenjeno izvajanju ZZZiv, torej stroškom, povezanim z oskrbo zapuščenih živali (to niso samo stroški za hrano in veterinarsko oskrbo).

Torej, podatek iz Supervizorja nam pove, koliko denarja je posamezno zavetišče v letu 2010 dobilo s strani posamezne občine.

Zakaj sem v članku dodala še podatke o površinah, ki jih pokrivajo posamezna zavetišča in številu prebivalcev, sem napisala v enem od mojih prejšnjih komentarjev na forumu:

"Podatek o prebivalstvu je tam zato, ker ni vseeno, ali gledamo zavetiške finance in občinske stroške (konkretno za oskrbo živali v zavetiščih) na ruralnem in redko poseljenem področju, kjer je psov malo, ali v strnjenem naselju, ali celo v mestu, kjer je psov veliko. O tem piše tudi miskica - z večanjem števila prebivalcev se število živali veča in obratno. Sama sem naredila skupne cifre, za izračun vsake posamezne občine pa je v članku na voljo pdf, kjer so vsi podatki (za obdelavo in izračune sem jih uporabila tudi sama), da si lahko pogledate za vse občine sami - kako so velike, koliko prebivalcev imajo in koliko (ti prebivalci, ker je to vendarle naš denar) plačamo za oskrbo zapuščenih živali.

Površina v km2 je zame nadvse zanimiv podatek, saj so od njega zelo odvisni tudi stroški občine. Namreč, če izhajamo, da je zavetišče Meli v Trebnjem, žival pa v občini Kočevje, moramo računati tudi s tem, da se je treba ponjo peljati 45 km (vir googlemaps) od Trebnjega v Kočevje in prav toliko nazaj. To pomeni potne stroške, za katere pripada plačilo občine v korist zavetišča. Z večanjem območja rastejo potni stroški, z manjšanjem območja pa se zagotovo manjšajo. Torej, potni stroški so le eden od stroškov, ki se pojavljajo pri oskrbi zapuščenih živali in upam si trditi, da niti malo niso zanemarljivi. Seveda nihče niti v sanjah ne pričakuje, da je katerokoli zavetišče dolžno nezaračunati nastale stroške, v kolikor storitev opravi. V realnosti vemo, da jih pogosto v resnici ne zaračunajo, čeprav bi jih lahko (morda celo morali, da bi bile relacije in končne številke čiste in bolj primerljive). Pri tem je vseeno, za kateri organizacijski tip zavetišča gre."


ODPMŽ, zapisali ste:
"Prav vsi namreč dobro vemo, da je število zavrženih živali v različnih regijah Slovenije zelo različno, saj je v vsakem primeru to odraz kulture, izobraženosti in ozaveščenosti ljudi ter njihovih navad. Zato sta število prebivalcev in površina občine podatka, ki nam popolnoma nič ne povesta. Prav bi bilo torej pogledati koliko je bilo živali sprejetih in koliko oddanih, zagovarjamo pa tudi stališče, da je financiranje zavetišč, ki živali evtanazirajo zapravljanje davkoplačevalskega denarja in bi taka zavetišča bilo potrebno zapreti."
konec citata


Sama ne bi upala brez strokovnih podlag trditi, da je v kateremkoli delu Slovenije prebivalstvo 'manj kulturno', 'manj izobraženo' in 'manj ozaveščeno', kot v drugih delih Slovenije. Zaenkrat še nisem zasledila nobene raziskave, ki bi ponujala te podatke, povezane z zaščito živali. Tudi s strani zavetišč ni nobenih javno dostopnih podatkov o označenosti sprejetih psov, kar je lahko (zame osebno) precejšen pokazatelj 'stanja na terenu'. Nikakor pa ne trdim, da je to strokovno argumentiran pokazatelj. Podatkov o tem, koliko živali je bilo v katerem od zavetišč sprejetih, koliko oddanih in koliko evtanaziranih, nimam in z njimi nisem operirala. Tudi o financiranju zavetišč, ki morda izvajajo evtanazije, nisem pisala. 'Morda' piše tam zato, ker podatkov o evtanazijah nimam, zato ne želim manipulirati, prav tako nimam za kaj takega prepotrebnih podatkov o razlogih za posamezne evtanazije, saj sam podatek o številu evtanaziranih živali ne more povedati vsega o posameznem zavetišču, še manj o tem, da bi ga bilo treba zaradi tega zapreti.

ODPMŽ, zapisali ste:
"ODPMŽ Koper s podeljeno koncesijo upravlja z obalnim zavetiščem. Društvo v svojem izkazu poslovnega izida prikaže točen znesek dotacij iz proračunskih sredstev, kar seveda pri izkazih objavljenih ostalih poslovnih subjektov v bilancah ni vidno. Kot upravljalec zavetišča je društvo dolžno vsako leto oddati Obalnim občinam poslovno poročilo, kjer so točno specificirani vsi stroški zavetišča, koliko od tega so prispevale občine in koliko društvo samo. In da poudarim, stroški se s strani občin plačujejo samo za oskrbo prvih 30 dni. Ker pa se je društvo izreklo proti vsaki nesmiselni evtanaziji, mora pač sredstva za nadaljnjo oskrbo zagotavljati samo."
konec citata


Nikjer nisem operirala z nobeno bilanco, zato je zgornji navedek zame, za moj članek in za tole debato dejansko brezpredmeten. Vsa društva morajo pripraviti poročila o poslovanju in tako tudi ODPMŽ ne more biti izjema. Glede na pogodbene relacije obalne občine -> društvo je tudi povsem razumljivo, da je treba poročila oddati tudi na pogodbene občine, zato tudi to ni nič posebnega. Financiranje oskrbe 30 dni s strani občin velja za vsa slovenska zavetišča in ne samo za Obalno. Na naveden zadnji stavek v zgornjem citatu pa me zanima, ali je v to oskrbo všteto tudi opravljeno delo zaposlenih ali samo material.

ODPMŽ, zapisali ste:
"Obalno društvo je od skupnih letnih prikazanih prihodkov v znesku 160.308 Eur od občin dobilo 117.460 Eur (tukaj se podatki iz Supervizorja razlikujejo, ker proračunski uporabniki drugače vodijo denarni tok). V tem znesku morajo biti zajeti tako stroški plač in ostali stroški dela, pa če prištejemo še vso veterinarsko oskrbo (samo za pse za prvih 30 dni) – vse je v poslovnem poročilu, ostane za vse ostale stroške (voda, elektrika, material, hrana, gorivo, popravila, čistila......) 24.218 Eur.
Kar pa pomeni, ob povprečnem dnevnem številu psov v obalnem zavetišču – 45,

1,47 Eura na psa na dan (torej za hrano, vodo, elektriko, gorivo, telefon, popravila, čistila,......)

In tukaj je zdaj matematika znanost, kako s tem preživeti. In še manj ustvarjati dobiček."
konec citata


Ponavljam, da nisem pravi naslov za debato o ustvarjenih ali neustvarjenih dobičkih, še manj za debato o specifikaciji stroškov obalnega zavetišča, ker za primerjavo nimam istovrstnih podatkov o drugih zavetiščih, verjamem pa, da nikjer ni nič zastonj - ne tisto, kar delajo zavetišča 'za občine', ne tisto, kar morajo sama zavetišča 'kupiti na trgu'. O tem, da se nisem ukvarjala z denarnimi tokovi na način, kot se z njimi ukvarjajo finančni papirji v samih podjetjih, društvih ..., sem tukaj že napisala. Ukvarjala sem se z nakazili iz občin v zavetišča v koledarskem letu 2010.

ODPMŽ, zapisali ste:
"Zato ne uhajamo v podatke, koliko denarja uspe pridobiti katero zavetišče,vsako se pač mora preživeti , boljše ali slabše. Zavedamo pa se , da vseh naših vsakodnevnih velikih dejanj ni mogoče poplačati samo z denarjem . Ne glede na vse številke vemo in smo prepričani , da se obnašamo gospodarno , da dajemo vse od sebe, da je našim živalim kar najbolje in da presneto dobro obrnemo vsak euro,"
konec citata


Na nikakršen način se nisem spuščala v ugotavljanje, koliko denarja uspe pridobiti kateremu od zavetišč, temveč ponavljam, da sem se ukvarjala s številkami, ki so dostopne na uradnem portalu ene od državnih ustanov in ki kažejo izključno samo to, koliko denarja je bilo nakazanega v letu 2010 zavetiščem s strani občin. Upam si manipulirati, da tudi v vseh ostalih zavetiščih dajejo vse od sebe, da je živalim najbolje, prav tako pa so zagotovo nadvse skrbni pri obračanju evrov.

ODPMŽ, zapisali ste:
"Sicer pa smo vajeni, kako že so modrovali stari ljudje?
ZA DOBRIM KONJEM SE VEDNO MOČNO KADI!"
konec citata


Res je. Tudi za mano in še kom se ves čas kadi, čeprav tega na noben način ne želimo izzivati, še manj razmišljati o dobrih ali slabih konjih.
Torej, dobrodošli!

Jana Pahovnik
29. 8. 2011


Komentiranje na mojpesForumu (dostopno za člane mojpes.neta)

Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.