mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 4  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Junior handling : Junior handling - pravila
Dodal/a jana 19.9.2008 20:36:10 (14542 prebrano)

JUNIOR HANDLING

Po Pravilniku za tekmovanje JH (Komisija otrok in pes KZS, 1998), priredila Željka Fon Zidar, mednarodna kinološka sodnica, sodnica za junior handling in častna predsednica Komisije za junior handling KZS.

JUNIOR HANDLING (JH) - je priprava na razstavljanje psov na pasjih razstavah. Sodnik za JH nikoli ne ocenjuje kvalitete psa, temveč ocenjuje sposobnost (veščine) mladega razstavljalca.

1. JH se organizira:
- v okviru pasjih razstav različnega ranga pod okriljem KZS,
- kot samostojno ali skupinsko (teamsko) tekmovanje.

2. JH sodijo lahko le kinološki sodniki z licenco za junior handling, oziroma sodniki, ki jih potrdi Komisija za junior handling.

3. Po priporočilu naj bi bil krog za JH velik najmanj 8 x 8 m, oziroma toliko, da tekmovalcem in kužkom zagotavlja varno medsebojno razdaljo in nemoteno izvedbo likov. V krogu mora biti poskrbljeno za sodniško mizo in mizico za delo z malimi pasmami.

7. Vsi JH tekmovalci naj bi prejeli potrdila o sodelovanju.

8. Ocenjevanje JH poteka po Pravilniku za ocenjevanje Komisije za junior handling KZS v skladu z FCI navodili za junior handling.

10. Na tekmovanje JH se je potrebno prijaviti. Prijaviš se lahko na sami razstavi, na nekatere razstave pa se je mogoče prijavljati tudi predhodno (le v primeru, če je na prijavnici za razstavo psov tudi prijavnica za JH).

11. Tekmovanje v JH poteka v dveh starostnih skupinah:

I. mlajša starostna skupina: od 9 do 12 let,
II. starejša starostna skupina: od 13 do dopolnjenih 17 let.


12. Tekmovanje po pravilih junior handlinga je na nekaterih razstavah organizirano tudi za starejše - "senior handling".

NAVODILA IN OCENJEVANJE

1. ZLATO PRAVILO

"Zlato pravilo" je najpomembnejše pravilo JH!
• Zlato pravilo določa, da vodnik psa nikoli ne sme biti v položaju med sodnikom in psom. Iz tega sledi, da mora tekmovalec ves čas budno spremljati sodnikovo gibanje in se mu prilagajati, da v nobenem primeru sodniku ne zakriva pogleda na psa.
• Zlato pravilo velja za delo v vrsti, pri izvajanju posameznih likov, pri prikazovanju zob in ugriza (na tleh in na mizi) in ob pasemski predstavitvi psa.

2. LIKI

V junior handlingu imamo 5 osnovnih likov. Večina teh likov je uporabna tudi pri ocenjevanju psov na razstavah, kar pomeni, da je junior handling najboljša osnova dobrega razstavljanja.

1. Gibanje v smeri "gor – dol"
Psa vodimo ravno v liniji sodnikovega pogleda in naravnost nazaj. Gibanje mora biti enakomerno, premočrtno, vodnik hodi izven linije sodnikovega pogleda, pes v liniji, nikoli obratno. Uporabimo lahko notranji ali razstavni obrat.

2. Krog
Na razstavi v krogu tečejo psi iste pasme takrat, ko sodnik primerja gibanje skupine (razreda) psov s strani. V junior handlingu je "krog" samostojen lik in ga izvajamo posamično.
a) Sodnik stoji v sredini kroga - vodnik se s psom v levi roki giblje v nasprotni smeri urinega kazalca.
b) Sodnik spremeni položaj - sodnik zamenja položaj in se postavi izven kroga. V tem primeru vodnik nekaj korakov pred sodnikom preide na drugo stran psa (zlato pravilo!), takoj za sodnikom pa nazaj.

Prehitevanje
Pri gibanju v krogu je prehitevanje prepočasnega predhodnika sicer dovoljeno, vendar le po zunanjem obodu kroga.

3. Lik "L"
Naravnost, oster kot, v levo, notranji obrat in nazaj. Predstavitev psa tri korake pred sodnikom.

4. Lik "T"
Gibanje po liniji črke T omogoča sodniku ocenjevanje psa od zadaj, spredaj in z obeh strani. Nobena od črt ne sme biti prekratka. črta, ki leži nasproti sodnika mora potekati pravokotno na njegovo vidno črto. Naravnost. Levo (oster kot), notranji obrat, in nazaj. Predstavitev psa.

5. Trikotnik
Velikost in oblika trikotnika sta odvisni od velikosti razstavnega kroga.
Začnemo v desno, pes je v levi roki. Ostri koti. Predstavitev tri korake pred sodnikom. Pazi, da pri vrnitvi ne zasenčiš psa.

Pravilen začetek izvedbe lika
• Sodnik pove zahtevani lik.
• Vodnik preveri, sodnikov položaj. Pred sodnika se postavi tako, da v liniji sodnikovega pogleda stoji in se giblje pes.

Skladnost gibanja
Vodnik in pes morata v gibanju biti usklajena. Za različne pasme je značilno različno gibanje in vodnik mora dobro poznati značilno gibanje pasme, ki jo predstavlja.

Povezava likov
Posamezne like je mogoče med seboj povezovati in kombinirati. Najprej se izvedemo en lik, se vrnemo v izhodišče, nato povezano in tekoče nadaljuje z drugim (pred sodnikom izvedemo zunanji obrat).

3. DELO V VRSTI

Kot v razstavnem krogu na pravi razstavi, se tekmovalci tudi v krogu za junior handling razvrstijo v vrsto. Vrsta mora biti poravnana (gledano s sprednjega in zadnjega konca). Junior, ki izstopa iz linije vrste, dobi minus točke.

Pomembna je tudi primerna razdalja med tekmovalci, kar pomeni, da se sodnik lahko med njimi sprehodi. In zakaj? Ker se prav na začetku, že v vrsti, preverja "zlato pravilo".

4. OBRATI

a) Notranji obrat: Pes se nahaja na levi strani vodnika. Pri menjavi smeri se vodnik in pes obrneta drug proti drugemu, vrvica preide iz leve roke v desno in vodnik nadaljuje gibanje v nasprotno smer.

b) Razstavni obrat: je najpogostejši. Pes se giblje ob levi strani vodnika. Ta ob obratu pospeši korak, po zunanji strani prehiti psa in oba z enako hitrostjo nadaljujta gibanje.

c) Zunanji obrat: se izvaja zlasti pri predstavitvi velikih pasem in pri menjavi smeri pred sodnikom pri povezavi dveh likov. Vodnik vodi psa ob svoji levi in za trenutek (izjemoma dovoljeno) pride v položaj, ko se s hrbtom obrne proti sodniku in zasenči svojega psa, vendar tekoče nadaljuje z naslednjim.

Izdelava obratov, je za oceno pomembna. Obrat mora biti izveden tekoče, brez zastoja, obvezno pa ga spremljata glasovno povelje in pohvala.

Razdalja med vodnikom in psom
Pes se giblje od vodnika odmaknjen za dolžino vodnikove roke od komolca do dlani. Med gibanjem se ne sme dotikati vodnikovih nog, za njim naj ne zaostaja, niti ga ne vleče naprej.

Položaj rok
Od rame do komolca je roka skoraj prislonjena ob telo. Del roke od komolca do zapestja, ki stiska vrvico, je pravokoten na telo.
Prosta roka nikoli ni togo skrita za hrbet! Vodniku pomaga k ravnotežju za ravnotežje, zato jo nosi sproščeno ob telesu.

Razstavna vrvica
Vrvica predstavlja podaljšek naše roke, je naš neposreden fizični stik s psom. Na razstavljanje dobro pripravljen in vodljiv pes se vedno vodi na "razstavni vrvici", za vodenje močnih ali težko vodljivih psov je primernejše - za začetek - da iz varnostnih razlogov, da se pes ne iztrga, uporabimo normalno vrvica in primerno ovratnica.

Zelo je pomembno, da je vrvica ravno dovolj napeta, da pes čuti, da ga obvladujemo, da je z nami povezan. Vrvica naj ne bo nikoli prenapeta ali preohlapna. Odvečni konec razstavne vrvice skrijemo v dlani (v pesti), da ne visi in ga ne ovijamo okrog prstov.

Spodbuda in pohvala
Pred vsakim izvajanjem lika in obrata, psa vzpodbudimo. Lahko ga pokličemo po imenu ali kako drugače (glasovna spodbuda), lahko ga potrepljamo ali mu damo kakšen drugačen znak.

Psa po končanem delu vedno pohvalimo glasovno, in tudi tako, da psa potrepljamo. Pretirana uporaba priboljškov ni zaželjena.

5. PREDSTAVITEV PASME

V junior handlingu je pravilna predstavitev pasme zelo pomembna, saj se različne pasme predstavljajo različno. Psa v razstavni položaj postavimo že takoj na začetku, že v razvrstitvi v vrsti, pasemska predstavitev pa je tudi obvezni zaključek vsakega lika.

Pozor: Glava psa pri pasemski predstavitvi je vedno na vodnikovi desni! Sodniku psa predstavimo na oddaljenosti treh korakov. Med predstavitvijo psa ne hranimo, po opravljeni predstavitvi pa sledi obvezna pohvala psu in zahvala sodniku.

6. PRIKAZ UGRIZA IN ZOBOVJA

Kot na pravih razstavah, je tudi v junior handlingu prikaz ugriza in zobovja izredno pomemben. Dobro je, da psa že doma pripravljamo na prikaz. Ob tem je pomembno poudariti da je treba s psom ravnati obzirno in potrpežljivo, da mu ne smemo zatiskati nosnic ali ga grobo grabiti za šobe, niti ne smemo glave psa senčiti z našo glavo oziroma moramo paziti na zlato pravilo.

Pozor - majhnim pasmam se ugriz in zobovje pregleduje na mizi!

7. KAJ ŠE VPLIVA NA OCENO

Urejenost in pravilna barvna usklajenost
Primerna, spodobna obleka dela človeka, tudi v junior handlingu. Mladi vodnik naj bo čist in urejen, vendar nikoli tako vpadljivo oblečen, da s svojo kričočo pojavo zasenči razstavljanje psa. Priporočljivo je, da je obleka vodnika v kontrastni, nikoli v isti! - barvi kot dlaka psa!

Negovanost psa
čeprav v junior handlingu sodnik ne ocenjuje psa ampak le juniorjeve veščine vodenja in razstavljanja, v razstavni krog vedno pripeljemo le urejenega psa. Psa uredite pred tekmovanjem, vsako česanje in urejanje v krogu, je nezaželjeno. Tudi krtača ali glavnik za psa, če ju imate v krogu s seboj, naj bosta "nevidna".

Odnos do psa
Pes, ki ga razstavljamo, je naš prijatelj. Da ga bomo lahko dobro vodilii, nam mora zaupati, imeti nas mora rad. Učenje razstavljanja naj bo obema, vodniku in psu v veselje, v zabavo, ne v muko. Od juniorja pričakujemo, da to razume in sprejme. Sila ni nadomestilo za vajo in nepotrpežljivost ne pripelje nikamor. S kužkom vedno ravnajte lepo, tudi, če ga polomi. Jeza, grobost in slaba volja ne sodijo v Junior handling.

Odnos do sotekmovalcev
Junior handling je tekmovanje in od juniorjev pričakujemo športno vedenje. Predvsem zato, ker zmaga v juniorju ni vedno v celoti odvisna samo od veščin vodnika ampak tudi od sodelovanja psa, je zmagovanje v junir handlingu včasih zelo relativen pojem, vendar kjub temu nikoli ne pozabite čestitati zmagovalcu.

Odnos do sodnika
Vljuden pozdrav in prijazna "hvala" sta sicer zastonj, po drugi strani pa zelo dragocena. Na žalost so zmagovalne stopničke le tri, tekmovalcev pa je veliko. Spoštujte sodnikovo odločitev, saj nikoli ne veste, čemu in zakaj je dajal prednost pri ocenjevanju in kje ste naredili napako. Spakovanje v krogu je neprimerno. če vas karkoli zanima, po tekmovanju sodniku vljudno zastavite želeno vprašanje.

Nesocializiranega ali agresivnega psa sodnik običajno takoj izloči iz tekmovanja.

ELEMENTI OCENJEVANJA

Skladnost tekmovalnega para na pogled, skladnost v gibanju, stabilnost roke in drža vrvice, razdalja med psom in vodnikom, primerna uvrstitev v vrsto in predstavitev pasme, upoštevanje zlatega pravila na tleh in pri pregledu na mizi. Prikaz ugriza in zobovja. Odnos do sotekmovalcev in sodnika. Primerna obleka, urejenost psa.

Liki: gibanje v čistih linijah, ostri koti, tekoči obrati, primerni spodbuda in pohvala.

DODATNE ZAHTEVE

Delo v paru
Pri delu v paru se vedno psa gibljeta v sredini, vodnika pa na zunanji strani. Pozor: to pomeni, da levi vodnik vodi psa v desni roki, kar je izjema. Na startu sta se vodnika dolžna uskladiti se pripraviti, spogledati in začeti z gibanjem na skupen znak. Njuno gibanje naj bi čimbolj skladno, dolžna sta se - koliko je mogoče - prilagajati eden drugemu (ne prehitevati).

(Pri ocenjevanju psov na razstavi se gibanje v paru uporablja za primerjavo gibanja dveh isto pasemskih psov, sodnik tako primerja gibanje zadnjih nog, nazaj grede pa sprednjih nog obeh psov.)

Opomba: V junior handlingu je mogoče v paru izdelati tudi like, pogosto pa se sodnik pri delu v paru premakne z mesta (premik sodnika). V teh primerih gibanje v paru zahteva dodatna znanja.

Osmica
Osmica je dejansko povezava dveh krogov. Začne se v desno. Uporablja se za zahtevnejši preizkus znanja.

Menjava psov
Za preverjanje veščin vodenja, običajno pri dobrih vodnikih, sodnik lahko zahteva menjavo psov. Ko vodnika menjata psa, si obvezno izmenjata informacijo o imenu psa.

Skrb za čistočo
Na slovenskih razstavah od mladih vodnikov pričakujemo, da vedno in povsod s seboj nosijo vrečko za pobiranje kakcev.
Na sodnikovo željo so vodniki v krogu dolžni pokazati vrečko, na nekaterih razstavah pa v demonstracijo, da znajo, "pobirajo" tudi (plastičen) kakec.

TOčKOVANJE

Starosti skupini se točkujeta ločeno. Točke za prvih 5 mest vsake skupine:

1. mesto: 10 točk
2. mesto: 8 točk
3. mesto: 6 točk
4. mesto: 4 točke
5. mesto: 2 točki


V finalu se pomerita še zmagovalec mlajše in zmagovalec starejše starostne skupine.
(Zmagovalec dneva prejme 5 dodatnih točk).

Ljubljana, 18. september 2008

Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.