mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 21  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


O mačkah : Mednarodna deklaracija odgovornosti do mačk
Dodal/a jana 16.7.2018 15:54:55 (5352 prebrano)Dobrobit mačk je kompleksna tema in odgovornost za njeno izvajanje pade na številne organizacije in posameznike znotraj države.

Dobro počutje - dobrobit zahteva poznavanje težav in povezovanje vseh sodelujočih.

Mačke so čuteča bitja, zato so upravičene do zaščite pred nepotrebnim trpljenjem.

Za to morajo poskrbeti:

 • vlada, ki sprejema zakone o zaščiti živali,
 • lokalne skupnosti in vladni organi, ki izvajajo zakone in urejajo populacijo/poseljenost,
 • nevladne organizacije (NO) in posamezniki, ki opravljajo dela za dobrobit mačk, vključno z urejanjem populacije,
 • posamezniki - lastniki mačk,
 • tisti, ki živijo v okolju s prostoživečimi mačkami,
 • posamezniki, ki mačke vzrejajo in prodajajo,
 • veterinarji, ki mačke zdravijo. • Življenje z mačkami

  Domača mačka živi v različnih okoljih, v katerih sobiva z ljudmi. Je izredno prilagodljiva in se hitro razmnožuje.

  V mnogih državah obstajajo zakoni, ki psom preprečujejo življenje na cesti, ulične mačke in mačke, za katere skrbi lokalna skupnost pa so prisotne povsod po svetu.

  Odnos med ljudmi in mačkami je odvisen od "bližine" sobivanja. Skrajnosti tega spektra so lastniki z ljubljenčkom - mačko, ki živi izključno v hiši in je popolnoma odvisna od lastnika, in pa mačko, ki živi popolno neodvisno od ljudi in se izogiba stiku s človekom, če je to le mogoče. Ti skrajnosti lahko poimenujemo: izključno hišne mačke in prostoživeče mačke.

  Med tema skrajnostnima so mačke ljubljenčki z izhodom na prosto in pa mačke, ki živijo z ljudmi, vendar ne v njihovih domovih. Te so bolj ali manj prijazne/interaktivne; za nekatere lastniki skrbijo bolj, za druge manj. To zadnjo skupino mačk, ki ves čas živi na ulici, lahko poimenujemo ulične mačke.

  Potepuške mačke so mačji ljubljenčki, ki ne živijo več v hiši z ljudmi (bodisi po lastni izbiri ali pa ker so se izgubile oziroma bile zapuščene) in živijo skupaj s uličnimi mačkami.

  Težave, ki jih lahko povzročajo mačke

  Lokalne skupnosti se pogosto srečujejo s problemom uličnih in prostoživečih mačk. Nekatere živijo v velikih skupinah, ki lahko povzročajo hrup, smrdijo ali ogrožajo zdravje ljudi. Lokalne prebivalce in njihove obiskovalce pogled na veliko število mladičkov (muck), ki umirajo za boleznimi ali zaradi podhranjenosti velikokrat pretrese, vendar pa so takšni prizori na mestih, kjer biva veliko število reproduktivno aktivnih mačk, neizogibni. Ponekod so mačke tudi škodljivci ali pa predstavljajo težavo kot plenilci ogroženih vrst.

  Dobrobit mačk

  Mačke so čuteča bitja in čutijo tako zadovoljstvo, kot tudi bolečino. Dobrobit torej ne vključuje zgolj reševanja fizičnih težav; čustvena dobrobit je ravno tako pomembna. Tudi hišni ljubljenčki so lahko izpostavljeni slabi oskrbi; nanje namreč vplivajo tudi negativno okolje in slab način življenja, ki jim ga lahko nudi lastnik. Prav tako pa je mogoče, da prostoživeča mačka nima nikakršnih težav.

  Vemo, da so lahko ulične mačke in prostoživeče mačke izpostavljene krutosti ali preganjanju, da imajo lahko težave zaradi stresa reprodukcije (razmnoževanja) in bolezni, zaradi pomanjkanja dobre prehrane, poškodb ob nesrečah in da so lahko plen drugih živali ali žrtve nečloveških metod nadzora populacije, ki se jih poslužujejo lokalne oblasti, na primer neprimernih pasti in metod lova, uničenja ali zapiranja. Ulične mačke večinoma nimajo preventivne ali urgentne veterinarske oskrbe. S sterilizacijo mačk odstranimo stres razmnoževanja in preprečujemo prevelike populacije, s tem pa rešimo mnogo neprijetnih problemov.

  Mačji ljubljenčki so prav tako lahko izpostavljeni stresu, če živijo z ljudmi, ki ne razumejo njihovih potreb (izobilje, ki vodi v debelost, spet po drugi strani pomanjkanje) ali če veterinarska skrb za mačke ni tako dobra, kot bi lahko bila. Tudi trend pasemskih mačk, deformiranih zavoljo izgleda, lahko mačkam povzroči trpljenje in resne zdravstvene težave.

  Mednarodna organizacija za mačke predlaga "Mednarodno deklaracijo odgovornosti do mačk", ki bi zainteresiranim osebam podala jasen okvir, kako izboljšati oskrbo in s tem dobrobit mačk. Ta deklaracija bo pomagala, da bodo razumeli, kako preprečiti trpljenje lastniških in potepuških mačk, in jim omogočiti dobro življenje.

  Prosimo, da podprete to deklaracijo s podpisom. Več podpisov bomo imeli, lažje bomo svetu pokazali, da nas skrbi za mačke in da želimo, da je zanje dobro poskrbljeno.

  Za podpis pojdite na: goo.gl/Ef6qq4.  Odgovornost vlade

 • Da v sodelovanju s strokovnjaki sprejme in uveljavlja zakon za dobrobit mačk.
 • Da podpira lokalno vlado, policijo in NO pri pravilnem izvajanju zakona.
 • Da podpira (ne nujno finančno) delo dobrih NO in njihovo delo za mačjo dobrobit, vključno z nadzorom populacije.
 • Da vzpodbuja odgovorno lastništvo (sterilizacija, mikročipiranje in registracija, preventivna zdravstvena oskrba).
 • Da vzpodbuja odgovorno vzrejanje in prodajo mačk.
 • Da registrira kategorijo potepuških mačk in jo zakonsko uredi.
 • Da zagotovi možnost identifikacije uličnih in potepuških mačk, ki so bile sterilizirane (trenutno je predlagana označba na ušesu v obliki odrezane konice ušesa, namesto zareze) in da zagotovi, da se takšne označbe zakonsko ne smatrajo kot pohabljanje.
 • Da prepove odstranjevanje krempljev in druge kozmetične operacije.
 • Da vzpodbuja odgovorno posvajanje zapuščenih ali zavrženih mačk.
 • Da opredeli zbirateljstvo (kopičenje), ki se pojavlja pri posameznikih s psihično motnjo in spodbuja sodelovanje med organizacijami za pomoč mačkam in ljudem.
 • Da sodeluje in širi svoje znanje in izkušnje na mednarodni ravni. • Odgovornosti lokalne oblasti

 • Da pri odločitvah, ki se tičejo mačk, vzame v obzir tako interese mačk, kot tudi ljudi in drugih živali, vključno z odločitvami, ki vključujejo javno zdravje.
 • Da vzpostavi zakone za dobrobit.
 • Da odloča o etičnem in humanem nadzoru/upravljanju populacij nelastniških mačk. Upravljanje naj bo planirano, ciljano in učinkovito ter naj vključuje vse skupine mačk. Praksa, ki vključuje uporabo strupov ali plinov za uničevanje mačk, je popolnoma nesprejemljiva. Kjer je potrebna evtanazija, morajo oblasti zagotoviti, da jo humano opravi usposobljeno in pristojno osebje.
 • Da zagotovi izvajanje nadzora populacije na humani način. Ulov, sterilizacija, cepljenje in izpust (USCI) je trenutno najbolj humana metoda za nadzor populacije mačk in oblasti naj bi sledile najboljši praksi. Veterinarji, ki so usposobljeni, naj bi opravljali sterilizacijo in kastracijo pod anestezijo, z ustreznimi zdravili in opremo.
 • Da z dobrimi NO sodeluje pri izbiranju najboljših rešitev za težave, ki jih povzročajo nelastniške mačke.
 • Da dovoli izvedbo evtanazije kot legitimno možnost za dobrobit tistih mačk, ki vidno fizično ali čustveno trpijo ali pa je trpljenje v prihodnosti neizbežno. Humana evtanazija je lahko za določene mačke dobra izbira, vendar pa moramo, preden se zanjo odločimo, preučiti vse alternativne možnosti. Kjer je evtanazija potrebna in ni izvedena, mačkam povzroča nepotrebno trpljenje.
 • Da sodeluje in širi svoje znanje in izkušnje na mednarodni ravni. • Odgovornost NO ali posameznikov, ki delajo z mačkami, vključno s kontrolo populacij

  Nevladne organizacije (NO) lahko ulovijo, sterilizirajo, cepijo in izpustijo (USCI) nelastniške mačke ali jim zagotovijo ustrezen prostor za bivanje, dokler mačke ne najdejo novega doma. Hiše, ki mačkam nudijo začasen dom, niso zavetišča, zatočišča ali posvojilni centri. Njihov namen namreč ni, da mačke zadržujejo ali zgolj vzdržujejo, ampak da jim aktivno iščejo nov dom ali novo bivalno okolje, saj je zadrževanje mačk v takem okolju lahko zanje stresno.

 • Da sodeluje z lokalno vlado in veterinarskim osebjem, lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami, da prepozna in razume potrebe ljudi, ki živijo v skupnosti, kot tudi potrebe in zagotavljanje dobrobiti mačk.
 • Da poskuša razločiti med različnimi tipi mačk (ljubljenčki ali potepuškimi mačkami ter uličnimi in prostoživečimi mačkami) in čim bolje poskrbi za njihove potrebe.
 • Da se drži najboljše prakse USCI za ulične in prostoživeče mačke ter sodeluje z lokalnimi oblastmi, kjer je možno. Usposobljeni veterinarji naj bi z ustreznimi zdravili in opremo opravljali sterilizacijo in kastracijo pod anestezijo. USCI naj bi opravljali po vnaprej določenem načinu, s pomočjo lokalne skupnosti.
 • Da poskuša razločiti med uličnimi mačkami in prostoživečimi mačkami, ki niso primerne za hišne ljubljenčke, in pa tistimi, ki bodo lahko brez težav sobivale z ljudmi. Predlaga naj alternativne možnosti za ulične ali prostoživeče mačke, npr. prestavljanje USCI v lokalno skupnost, kjer za mačke skrbijo. • Kjer so mačke v zavetiščih, je odgovornost zavetišča, da mačkam zagotovi pet (5) osnovnih potreb:
 • - ustrezno okolje
  - ustrezno prehrano
  - možnost, da se žival lahko normalno vede
  - možnost, da sobiva z drugimi živalmi, ali da ima možnost umika na samo
  - zaščito pred bolečino, trpljenjem, poškodbo ali boleznimi
 • Da v zavetiščih zagotovijo čim manj stresno okolje in hkrati visoko raven nadzora nad infekcijskimi boleznimi. Zavetišče naj bi poskrbelo, da mačka ob posvojitvi ni v slabšem zdravstvenem stanju (psihičnem ali fizičnem) kot ob prihodu.
 • Da zagotovi sterilizacijo vseh mačk in mladičev preden gredo v nov dom.
 • Da zagotovi mačkam in mladičem ustrezno preventivno nego (ki lahko vključuje cepljenje in nadzor nad zajedavci).
 • Da, kjer je na voljo sistem za čipiranje in registracijo, mačke mikročipira preden gredo v nov dom.
 • Da v najkrajšem možnem času najde dober dom za čim več mačk.
 • Da najde mački pravi dom, upoštevajoč potrebe obeh - mačke in novega lastnika/lastnice. • Da vzpodbuja sterilizacijo/kastracijo in mikročipiranje lastniških mačk v družbi in promovira dobro zdravstveno skrb in dobrobit.
 • Da razume, da človeško poseganje v mačje življenje za mačko ni vedno najboljša rešitev. Prostoživeča mačka, na primer, zagotovo ne bo želela živeti v hiši/stanovanju z ljudmi.
 • Da dovoli izvedbo evtanazije kot legitimno možnost za dobrobit tistih mačk, ki vidno fizično ali čustveno trpijo ali pa je trpljenje v prihodnosti neizbežno. Humana evtanazija je lahko za določene mačke dobra izbira, vendar pa moramo, preden se zanjo odločimo, preučiti vse alternativne možnosti. Kjer je evtanazija potrebna in ni izvedena, mačkam povzroča nepotrebno trpljenje.
 • Da v primerih zbirateljstva (kopičenja) sodeluje s človekoljubnimi organizacijami ter skupaj z njimi išče boljše rešitve za živali.
 • Da sodeluje in širi svoje znanje in izkušnje na mednarodni ravni. • Odgovornosti mačjih lastnikov

 • Da za hišnega ljubljenčka izberejo mačko brez podedovanih zdravstvenih težav in/ali deformacij. Mačke naj ne bo strah ljudi.
 • Da razumejo potrebe mačjih ljubljenčkov in poskrbijo, da se mačka dobro počuti. Potrebe se lahko razlikujejo od mačke do mačke, lastnik pa mora zadovoljiti vseh pet (5) osnovnih potreb za dobrobit mačke, in sicer:
 • - ustrezno okolje
  - ustrezno prehrano
  - možnost, da se žival lahko normalno vede
  - možnost, da sobiva z drugimi živalmi, ali da ima možnost umika na samo
  - zaščito pred bolečino, trpljenjem, poškodbo ali boleznimi
 • Da mačje ljubljenčke sterilizira/kastrira (ali uporabi drugačne metode kontracepcije) in s tem prepreči nezaželeno razmnoževanje in težave, ki se z njim pojavijo. Sterilizacijo/kastracijo naj bi izvedli preden mačka doseže puberteto, torej od četrtega do šestega meseca starosti.
 • Da mikročipira in registrira mačke za boljšo identifikacijo.
 • Da zagotovi cepljenje in druge preventivne zdravstvene ukrepe za svojo/svoje mačko/mačke.
 • Da poskrbi, da mačke niso v nadlogo sosedom. • Odgovornosti tistih, ki živijo v okolju z uličnimi in prostoživečimi mačkami

 • Da pazijo na dobrobit mačk tako, da jih hranijo in jim zagotavljajo zavetje, ter da sodelujejo z in podprejo trud lokalnih oblasti ali NO pri steriliziranju/kastriranju in zdravljenju mačk.
 • Da spoštujejo zakonodajo in preprečujejo krutost ali zlorabo uličnih mačk.
 • Da jih hranijo odgovorno in da s hranjenjem ne povzročajo smetenja in smradu, ter da zagotovijo odvoz smeti.

 • Odgovornosti vpletenih pri vzreji in prodaji mačk

 • Preden se odločijo za vzrejo, naj se podučijo o mačji reprodukciji, vključno z brejostjo, kotenjem in razvojem mladičkov. Imajo naj osnovno znanje o odgovorni vzreji mačk in mladičkov.
 • Da za vzrejo mačjih ljubljenčkov uporabi samo Felis catus - vzreja hibridov s križanjem z divjimi mačkami je etično in okoljevarstveno sporna, sproža pa tudi vprašanje dobrobiti mačk.
 • Da se izogiba parjenju mačk z dednimi težavami (boleznimi ali degeneracijami), ki bi lahko za njihove potomce povzročile neprijetnosti, in deluje po načelu dobrobiti do mačk še preden pride do parjenja.
 • Da se glede zdravega parjenja posvetuje z veterinarji.
 • Da sledi načelom dobre prakse in smernicam za vzrejo in prodajo mačk in mladičev.
 • Da zagotovi mačkam in mladičem 5 potreb za dobrobit:
 • - ustrezno okolje
  - ustrezno prehrano
  - možnost, da se žival lahko normalno vede
  - možnost, da sobiva z drugimi živalmi, ali da ima možnost umika na samo
  - zaščito pred bolečino, trpljenjem, poškodbo ali boleznimi
 • Da nadzoruje in skrbi za mačke in njihove mladiče, ne glede na to, ali se parijo slučajno ali namensko.
 • Da skrbi za vzrejne mačke.
 • Da poskrbi, da za mladičke bivanje v domu med ljudmi ne bo stresno, da torej poskrbi, da so mladički navajeni človeške družbe in vsakodnevnih dogodkov v običajnem domu.
 • Da mladičke, ki jih vzredijo, prodajo odgovornim lastnikom.
 • Da mladičke sterilizirajo-kastrirajo in mikročipirajo ter jim zagotovijo preventivno zdravstveno oskrbo preden gredo v nov dom. Poleg tega naj novim lastnikom primerno svetujejo o ustrezni oskrbi.
 • Felinološka društva morajo razumeti, da se lahko pojavljajo težave, povezane s telesno konstitucijo in/ali podedovanimi defekti, ki ogrožajo mačje zdravje in njihovo dobrobit in tudi težave hibridnega vzrejanja. Poskrbeti morajo, da te težave preprečijo in zagotoviti, da vse poteka v dobrobit mačk in mačjih pasem. • Odgovornost veterinarjev

 • Da zagotovi 5 dobrobiti mačkam v njihovi oskrbi:
 • - ustrezno okolje
  - ustrezno prehrano
  - možnost, da se žival lahko normalno vede
  - možnost, da sobiva z drugimi živalmi, ali da ima možnost umika na samo
  - zaščito pred bolečino, trpljenjem, poškodbo ali boleznimi
 • Da zavrne odstranjevanje krempljev (ali drugih kozmetičnih operacij) v državah, kjer je to še vedno dovoljeno. Po drugi strani pa se ščipanje (rezanje) konic ušes pri uličnih mačkah, ki so bile sterilizirane/kastrirane naj ne smatra kot pohabljanje.
 • Da zagotovi, da mačke v veterinarski ambulanti niso izpostavljene nepotrebnim stresnim situacijam.
 • Da spodbuja lastnike k sterilizaciji/kastraciji, identificiranju in zagotovi preventivno zdravstveno oskrbo za njihove mačke.
 • Da lastnike izobražuje glede mačjih potreb in razumevanja mačk.
 • Da sodeluje z vzreditelji, tako da le-ti vzredijo zdrave mačke, in bodočimi lastniki, da izberejo pravega mačjega ljubljenčka.
 • Da zagotovi, da se z mačkami ravna varno in na način, ki ne povzroča stresa in hkrati zagotavlja varnost, tako za mačko kot zase.
 • Da zagotovi protibolečinsko terapijo, ko je to potrebno.
 • Da se izobražuje na področju mačk in njihovega zdravja.
 • Da zagotovi humano evtanazijo.
 • Da konstruktivno sodeluje z lokalnimi oblastmi in/ali NO in posamezniki glede mačje dobrobiti vključno z upravljanjem populacije.

 • - Več o Deklaraciji
  - Podpis Deklaracije
  Besedilo in fotografije © International Cat Care
  www.icatcare.org


  Medi©at - skupina veterinarjev in tetk iz ozadja, ki delujejo v skladu s sodobnimi smernicami specialistične mačje stroke.
  www.medicat.si

  Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
  domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

  2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
  Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
  splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.