mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 20  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


« 1 2 (3) 4 »
Dodal/a jana 19.10.2011 11:09:29 (4553 prebrano)

S Kinološke zveze Slovenije, konkretno s podpisom predsednika Komisije za strokovna vprašanja pri KZS, smo članice KZS (društva in klubi) včeraj prejele elektronsko pošto z naslovom 'pošlji vsem'. Gre za gradivo v zvezi s predsednikom Komisije za šolanje pri KZS, za katerega je bila na izrednem zboru sodnikov v petek 14. 10. 2011 izglasovana nezaupnica. S tem in na podlagi sklepov Upravnega odbora, ki je bil 13. 10. 2011, je predsednik Komisije za šolanje g. Brane Puš odpoklican s funkcije.
Pred tem smo članice že v ponedeljek z redno pošto dobile enako dokumentacijo.

Vsebina prilog obeh pošt:

Vsem članicam KZS

Zadeva: Sklep Komisije za strokovna vprašanja in Upravnega odbora KZS

Obveščamo vas, da je Upravni odbor KZS na svoji 17. redni seji, dne 13.10.2011 obravnaval sklep korespondenčne seje Komisije za strokovna vprašanja:
SKLEP KSV: Ker je bila proti predsedniku Komisije za šolanje pri KZS vložena kazenska ovadba, KSV na osnovi 9. in 13. alineje 1. odstavka 60. člena Statuta KZS, upravnemu odboru KZS predlaga odpoklic predsednika Komisije za šolanje pri KZS, g. Braneta Puša.
in sprejel naslednja sklepa:
SKLEP UO KZS 6/17: UO KZS potrdi sklep korespondenčne seje Komisije za strokovna vprašanja.
SKLEP UO KZS 8/17: UO KZS skladno z določili 30. člena Pravilnika o sodniški licenci Kinološke zveze Slovenije napoveduje namero o prekinitvi pogodbe o medsebojnem sodelovanju z g. Pušem v roku 30 dni od datuma potrditve sklepa.


Istočasno obveščamo vse članice, da vso pošto naslovljeno na Komisijo za šolanje pri KZS od tega datuma naprej pošiljajo na naslov: Komisija za šolanje pri KZS, Zapoge 3D, 1217 Vodice ali elektronsko pošto: info@kinoloska-zveza.si .

S spoštovanjem,
Katja Dermol
poslovna sekretarka KZS
Vodice, 14.10.2011

Priloga:
kratek povzetek nepravilnosti - 1. stran
kratek povzetek nepravilnosti - 2. stran


Kopija dopisa

Pojasnilo: V prilogah je objavljen sken dokumentacije, ki je bila s strani KZS članicam poslana po pošti in kjer so na KZS zabrisali vsa imena. V dokumentih, ki so pripeta včerajšnjemu elektronskemu sporočilu, so vsa imena vidna in zainteresirani člani članic jih dobite pri osebi, ki v vašem društvu ali klubu prejema klubsko elektronsko pošto.

Odziv v strokovni kinološki javnosti je buren. V nadaljevanju so odgovori in pojasnila, kot so prispela za objavo.

Jana Pahovnik
19. 10. 2011


Dodal/a jana 21.9.2011 22:16:07 (3332 prebrano)

Dogajanje v kinološki zvezi Slovenije

Slovenska kinološka javnost od letošnjega februarja spet spremlja dogajanje na Kinološki zvezi Slovenije. Že vse od začetka je eden ključnih problemov nadzor dela KZS s strani Nadzornega odbora in posledično sklic letošnje skupščine, pri kateri se iz trenutka v trenutek bolj zapleta.

Kronologija:
- začetek februarja 2011 - Prvi sklic redne skupščine KZS, predviden za 5. 3. 2011.
- 24. februar 2011 - Sklic skupščine, predviden za 5. 3. 2011 je po sklepu Upravnega odbora KZS preklican.
- 30. julij 2011 - Drugi sklic redne skupščine, na kateri zaradi manjkajočih poročil dnevni red ni bil potrjen, s čimer se je skupščina tudi zaključila.
- 16. avgust 2011 - Nadzorni odbor KZS je vložil v pisarni KZS zahtevo za sklic izredne skupščine. Izredno skupščino naj bi na to zahtevo po Statutu KZS sklical predsednik KZS v 30 dneh.
- 19. september 2011 - Ker predsednik KZS na zahtevo Nadzornega odbora ni v statutarnem roku sklical izredne skupščine, je Nadzorni odbor KZS v pisarni KZS vložil dokumentacijo za sklic izredne skupščine KZS za 21. oktober 2011, z zahtevo, da iz pisarne KZS dokumentacijo razpošljejo članicam.
- 19. september 2011 - Predsednik KZS je sklical izredno in redno skupščino za 21. oktober 2011.
- 21. september 2011 - Vodja komunikacijskih projektov KZS je od predsednika Nadzornega odbora KZS prosil, da se z mojpes.neta umakne objava za sklic izredne skupščine, katere sklicatelj je Nadzorni odbor KZS. Kot je videti, dokumentacija za ta sklic izredne skupščine iz pisarne KZS ni bila poslana članicam in je tako objava o sklicu samo tukaj. Vodstvo KZS spodbija veljavnost sklica izredne skupščine, katere sklicatelj je Nadzorni odbor KZS.
- 21. september 2011 - Na prošnjo po izbrisu objave sklica izredne skupščine s strani Nadzornega odbora KZS je predsednik Nadzornega odbora KZS odgovoril z javnim pismom.
- 22. september 2011 - Prejeti in objavljeni dve pismi:
* odgovor vodje komunikacijskih projektov KZS Žige Vavpotiča predsedniku Nadzornega odbora KZS Frančku Štermanu,
* odgovor predsednika Nadzornega odbora KZS Frančka Štermana vodji komunikacijskih projektov KZS Žigi Vavpotiču.

Jana Pahovnik
21. september 2011

Žiga Vavpotič, vodja komunikacijskih projektov KZS je 22. septembra 2011 za dopolnitev zgornje kronologije poslal sledeče "4 res pomembne datume, ki so pomembni za celo zgodbo" in odgovor predsedniku Nadzornega odbora KZS Frančku Štermanu, ki je objavljen v nadaljevanju.

- 25. 8. 2011 – Predsednik KZS je zaradi nejasnosti pozval NO, da dopolni sklic za izredno skupščino
- 31. 8. 2011 – NO odgovori s pismom, ki jo pravno razumemo kot dopolnitev, čeprav to vsebinsko ni bila.
- 14. 9. 2011 – Predsednik se obrne za pojasnilo staturano komisijo kot najvišji organ za razlago statuta glede pojasnil.
- 19. 9. 2011 – Statutarna komisija se odzove in jasno pove, da so roki za sklic izredne skupščine začnejo teči od datuma prejema dopolnitve zahteve, se pravi z 31.8.


Jana Pahovnik
22. september 2011


Dodal/a jana 19.9.2011 18:52:51 (2718 prebrano)

Sklic redne in izredne skupščine KZS, 21. 10. 2011
sklicatelj predsednik KZS

V Kinološki zvezi Slovenije smo zgroženi nad delovanjem dveh članov NO, ki je povsem nekompetentno, kaže veliko željo po škodovanju kinologiji in zavaja širšo javnost.

Predsednik KZS mag. Blaž Kavčič je danes v skladu z zakonom in internimi pravili sklical izredno in redno skupščino. Ob tem moramo poudariti, da je predsednik v zvezi z zahtevo za sklic izredne skupščine NO v skladu s pravnimi akti želel pojasnilo, NO je poslal odgovor in glede na celotno situacijo smo zaprosili za mnenje tudi statutarno komisijo.

Iz vseh dokumentov je jasno, da bo skupščina KZS sklicana v skladu z vsemi pravnimi akti in tako pričakujemo, da bodo odstranjene napačne navedbe glede sklica izredne skupščine, ki jih je podal NO danes.

Ob tem naj poudarimo, da smo zgroženi tudi nad dejstvom, da je član NO g. Vidmar danes grozil poslovni sekretarki z besedami
"Sej ne, da bi vam hotel groziti, ampak za vašo prihodnost na KZS bo boljše, če še danes pošljete ven vabilo za skupščino s strani NO, kot to zahteva 109. člen Statuta KZS."

Tako dejanje pokaže celotno sliko člana NO in njegovo kredibilnost kot člana v NO.

Lep pozdrav,

Žiga Vavpotič, vodja komunikacijskih projektov
Kinološka zveza Slovenije

 • Vabilo na redno skupščino KZS, 21.10.2011

 • Vabilo na izredno skupščino KZS, 21.10.2011

 • Zahteva za tolmačenje Statutarne komisije KZS

 • Zahteva za dopolnitev

 • Pojasnilo NO KZS

 • Dodal/a jana 19.9.2011 13:50:03 (2818 prebrano)

  Sklic izredne skupščine KZS, 21.10.2011
  sklicatelj predsednik Nadzornega odbora KZS

  NO KZS se je danes 19.09.2011 ob 9.00 uri sestal na 13. seji. Na seji sta bila prostona: predsednik NO Franc Šterman in član NO Angel Vidmar. Jožef Grah se seje kljub prejetemu vabilu ni udeležil niti svojega izostanka ni opravičil.

  NO je sprejel naslednjo ugotovitev in sklepe:

  NO ugotavlja, da predsednik KZS g. Blaž Kavčič na zahtevo NO z dne 16.08.2011 za sklic izredne skupščine v roku 30 dni tudi do danes, 19.09.2011, izredne skupščine ni sklical.

  Sklep: Na podlagi 5. odstavka 32. člena statuta KZS NO sklicuje izredno skupščino za dne 21.10.2011 ob 17.00 uri v sejni dvorani Občine Ljubljana Vič Rudnik, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana.

  Sklep: Poslovni sekretarki KZS se izroči gradivo NO za izredno skupščino. Gradivo mora poslovna sekretarka na podlagi njenih nalog iz 109. člena statuta KZS tekom današnjega dne poslati članicam KZS.

  Sklep: Pisarna KZS je dolžna pripraviti tudi vse spremljajoče dokumente in ostalo za nemoteno izvedbo izredne skupščine.

  Nadzorni odbor KZS

  Sklic izredne skupščine KZS, 21.10.2011


  Dodal/a jana 19.8.2011 9:53:17 (2985 prebrano)

  Obvestilo za javnost predsednika NO KZS

  OBVESTILO ZA JAVNOST

  Nisem pristaš pranja umazanega perila preko medijev, vendar pa zadnji dogodki in članki v medijih delajo ravno to. Dejstvom, ki jih navaja NO KZS se izogibajo tudi novinarji, zato je očitno da veliko politično ime pomeni več kot etika in morala.

  Uvodoma sem želel na skupščini KZS dne 30.7.2011 izraziti željo in pozvati delegate, da na skupščini sami trezno brez medijskega obrekovanja presodimo in odločimo na osnovi argumentov NO KZS, kje so nepravilnosti, kako jih odpraviti in kako naprej.

  Te možnosti nisem imel, ker je predsedujoči skupščine upošteval proceduralne in ne vsebinske nepravilnosti, na katere sem hotel opozoriti. V interesu večine delegatov na skupščini sem 1.8.2011 sklical izredni sestanek NO, na katerem je NO ob odsotnosti Jožefa Graha sprejel sklep o sklicu izredne skupščine KZS, tako kot to predpisuje 3. odstavek 32. člena statuta KZS. Vso potrebno dokumentacijo za sklic izredne skupščine sem osebno izročil 16.8.2011 v pisarni KZS.

  1.8.2011 je bil objavljen bombastični članek v ljubljanskem Dnevniku (novinarka Tatjana Pihlar) o prevratništvu na KZS, zahtevi po nezaupnici Blažu Kavčiču ter izkrivljanju dejstev, ki nimajo nobene zveze z onemogočanjem dela NO (bulmastifi, Hypo lising). Predsednik Blaž Kavčič je tako članice KZS kot NO KZS označil kot prevratnike in zagrozil, da bo zaropotalo in da bo na KZS naredil red. Vse navedbe NO pa je zavrnil.

  Očita mi tudi, da zavajam kinološko javnost s tem, ko trdim, da z Angelom Vidmarjem nisva imela možnosti pregledati letnih izkazov KZS in KZS d.o.o. za leto 2010, medtem ko je tretji član NO Jožef Grah o vsem podal pozitivno mnenje. To ni res. Gre za pregled knjigovodske dokumentacije, ki je osnova zaključnega računa in bilančnega stanja, tako za KZS in za KZS d.o.o.. Te dokumentacije pa po prepovedi Blaža Kavčiča nismo nikoli smeli pregledati. To je potrjeno tako v zapisniku 8. seje NO z dne 1.2.2011, katero je vodil in zapisnik pisal Jožef Grah, kot tudi v zapisniku 9. seje NO z dne 15.2.2011. Torej je bil vedno prisoten tudi Jožef Grah. NO je na osnovi teh sklepov pripravil tudi negativno letno poročilo za 2010 za takrat sklicano letno skupščino KZS. Sedanje sprenevedanje Jožefa Graha, ko trdi nasprotno je kaznivo in lažnivo, saj zapisniki potrjujejo njegovo popolno soglašanje z ugotovitvami in delom NO. Res pa je, da so nekatera samosvoja stališča Jožefa Graha, s katerimi se z Angelom Vidmarjem nisva strinjala, pripeljala do tega, da smo se odločili za spremembo predsedniške funkcije NO, kar je tudi popolnoma skladno s statutom.

  Ker se zavedam, da je komunikacija dvosmerni proces, sem se 14.2.2011 sestal z Blažem Kavčičem, kje sva na več kot enournem pogovoru obravnavala razhajanja in nerazumevanja med njim, UO in NO KZS. Vendar samo pogovarjala, pogovorila pa zelo malo. Dejstvo je, da Blaž Kavčič nikakor ne more sprejeti NO KZS kot suveren skupščinski organ, ki ni njemu podrejen. Moti me tudi dejstvo, ki ga nikoli ne bom razumel je, da si upa Blaž Kavčič kot visoki državni uradnik z omejevanjem dela nadzornemu odboru kršiti statut KZS in Zakon o društvih. Namesto, da bi jih spoštoval in upošteval, se je povzdignil nad njih.

  Dne 16.8.2011 sem od pisarne KZS zahteval objavo obrazložitve za sklic izredne skupščine KZS na spletnih straneh KZS, pa sem dobil odgovor, da bodo o zahtevi odločali naslednji teden. Sicer obrazložitev ni nič takega, kar se ne bi že vedelo, vendar se tudi tu vidi razmišljanje vodstva KZS o upoštevanju NO, kot organa KZS.

  Ljubljana, 19.8.2011
  Predsednik NO KZS
  Franček Šterman

 • Obvestilo za javnost (.pdf)

 • Obrazložitev zahteve (.pdf)

 • Dodal/a jana 27.7.2011 20:59:44 (3224 prebrano)

  Februarja 2011 smo se v slovenski kinološki javnosti spraševali o dogajanju v KZS. Po kroženju anonimke je predsednik KZS sklical novinarsko konferenco, v izjavi za javnost pa je na začetku zapisal: "Zaradi dejstva, da se navedbe v anonimnem pismu nanašajo na afere širših dimenzij s katerimi se sooča Slovenija, torej na primer afera Bulmastifi ter Hypo, se je vodstvo KZS odločilo za sklic tiskovne konference in javnosti predstavi stvari takšne kot so. S tem pa zaščiti ugled in dobro ime Kinološke zveze Slovenije ter zavaruje osebno integriteto tistih, ki so v vodstvu te zveze v mandatu, ki se je začel pred dvema letoma." Res je, da se je del anonimke nanašal na znani aferi, res pa je tudi, da je predsednik KZS povsem spregledal vse ostale očitke, ki so se nanašali na samo delovanje KZS in na sklic skupščine, ki je bil predviden za 5. marec 2011. Ta sklic je bil takrat preklican, navedeno je bilo, da zaradi "dogajanja v Hypo Leasingu, do katerih je prišlo po sklicu skupščine, imajo pa bistven vpliv na oblikovanje celovitega predloga ureditve nepremičninske problematike, kar je bil eden od najpomembnejših razlogov za sklic skupščine.", zdaj pa se bo skupščina KZS zgodila to soboto, 30. julija 2011, ob 10. uri v sejni dvorani Občine Ljubljana - Vič Rudnik, trg MDB 7. Na dnevnem redu ni bila marca in ni sedaj samo zadeva "hiša v Zapogah in Hypo", temveč so vmes tudi vsa letna poročila in plani za naprej. Logično je, da je med poročili tudi poročilo Nadzornega odbora, vendar ga ni bilo med gradivi ne za marčevski termin, ne za soboto, kot predvidevajo pravila igre. Poročilo, ki je predvsem "pojasnilo", zakaj Nadzorni odbor ni mogel opraviti svojega dela in s tem pridobiti podlag za sestavo pravega poročila, je bilo poslano članicam naknadno pred dnevom ali dvema, torej le nekaj dni pred skupščino, ki se bo, zanimivo, odvila v višku dopustniške sezone, in ne z ostalim gradivom predpisanih 30 dni pred skupščino.

  Kakšne kršitve vse ugotavljajo, preberite v Poročilu nadzornega odbora KZS za leto 2010, ki je v nadaljevanju objavljeno v celoti.

  Jana Pahovnik
  27. 7. 2011


  Dodal/a jana 15.4.2011 17:27:04 (1976 prebrano)  Lovska zveza Slovenije in Kinološka zveza Slovenije podpisali naravovarstveni sporazum

  Gornja Radgona - Lovska zveza Slovenije in Kinološka zveza Slovenije sta danes, 15.4.2011, ob otvoritvi 7. mednarodnega sejma lovstva, ribištva, aktivnosti in oddiha v naravi, LOV, podpisali naravovarstveni sporazum in s tem potrdili pripravljenost za sodelovanje na področjih delovanja, ki se v pomembnem delu dotikajo in prekrivajo. Zvezi sta v sporazumu ugotovili, da je njuno sodelovanje pomembno za ohranjanje kakovosti življenja državljanov Slovenije, ohranjanje naravnega okolja in biotske raznovrstnosti v Sloveniji.

  Zvezi, ki sta zgodovinsko organizacijsko zelo povezani, sta sodelovanje in vzajemno pomoč na področjih skupnega delovanja danes zapisali v sporazumu.

  Ob podpisu sporazuma sta predsednik Lovske zveze Slovenije mag. Srečko Felix Krope in predsednik Kinološke zveze Slovenije mag. Blaž Kavčič podala kratki izjavi.


  Foto: Jure Zauneker


  Dodal/a jana 19.2.2011 17:29:46 (4585 prebrano)

  V slovenski kinološki javnosti je 15. 2. 2011 zaokrožilo anonimno pismo, v katerem t.i. "Slovenski kinologi" izražajo nezadovoljstvo s sedanjo vodilno garnituro v Kinološki zvezi Slovenije (KZS).
  18. 2. 2011 se je vodstvo KZS odločilo za sklic tiskovne konference.

  Pisci anonimke očitajo vodstvu kup nepravilnosti, vendar so se žal pozabili podpisati, kar jemlje pisanju praktično vso verodostojnost. To poskušajo nekako popraviti z drugim pismom, kjer pojasnjujejo spremembe v delovanju Nadzornega odbora (NO) ter navajajo, da člani NO nimajo vpogleda 'v kakršno koli finančno dokumentacijo KZS'. Zna biti res nerodno, ko je treba biti kot član nadzornega organa odgovoren in na skupščini govoriti o nečem, do česar naj bi bil menda dostop tudi "nadzornikom" onemogočen.

  Za 5. marec 2011 je sklicana Skupščina KZS, za kar je v pismu izpostavljen očitek, da je sklic nepravilen, ker ni gradiv za razpisane točke dnevnega reda, v uvodniku Kinologa pa je že napovedana morebitna prestavitev datuma skupščine in povabilo zainteresiranim pooblaščenim predstavnikom društev in klubov, članov KZS, da si na sedežu KZS ogledajo vse podrobnosti poslovnih poročil.

  Osebno upam, da se bodo prav vse nejasnosti, tudi tiste, ki so v anonimki zapisane, vendar v izjavi za javnost prezrte, razčistile v dobro članstva in prihodnosti slovenske kinologije.

  Izjavo za javnost KZS objavljam v celoti.

  Jana Pahovnik
  19. 2. 2011  IZJAVA ZA JAVNOST KZS, 18. FEBRUAR 2011

  Spoštovani,

  Pred dnevi je v slovenski kinološki javnosti zaokrožilo anonimno pismo z vrsto neargumentiranih obtožb zoper vodstvo Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) in nasprotuje pravzaprav vsemu, kar je KZS počela v zadnjih dveh letih - delovanju in sklepom Upravnega odbora, Predsednika zveze, Nadzornega odbora, Komisije za statut ter obenem poziva tudi k bojkotu sklicane skupščine.


  Dodal/a jana 2.6.2010 9:57:50 (4342 prebrano)

  Odprto pismo predsedniku Kinološke zveze Slovenije
  19. maj 2010

  Spoštovani g. predsednik mag. Blaž Kavčič,

  sklep Upravnega odbora KZS 8/8 z 8. redne seje smo prejeli s presenečenjem in razočaranjem.

  Z zavrnitvijo vloge Slovenskega kluba za nemške doge se je Upravni odbor KZS s svojim "načelnim" mnenjem, naslonjenim na nesprejemljive pavšalizme, postavil nad lasten statut, področni zakon in ustavne pravice vlagatelja.

  Zato je izrek sklepa, še bolj pa obrazložitev, za nas resnično razočaranje.

  Povedno je sicer bilo že Vaše izmikanje kakršnikoli komunikaciji z nami. Razlogi, če so, so znani le Vam. Mi smo občutili le globoko razočaranje, da se predsedniku KZS ne zdi vredno svojim članom (posrednim) v za njih zelo pomembni zadevi niti prisluhniti.

  Kar tako počez domnevati o ozadjih, vzrokih, povodih, posledicah in pripisovati ljudem morebitne lastnosti in dejanja ter na taki podlagi sprejemati odločitve, ki izničijo vsa pravna pravila, se ne sme. Pa tudi če bi to kogarkoli v KZS zamikalo, bi morali Vi kot predsednik to preprečiti. Saj beremo isti statut?


  Dodal/a jana 4.11.2007 10:47:04 (2989 prebrano)

  Po dežju vedno posije sonce

  Na tekmi v agilityju so zbrali denar za pomoč kinologom v Selški dolini

  V prostorih Kinološkega društva Ljubljana na Brdu bo v torek, 6. novembra zvečer slovesnost, na kateri bodo organizatorji dobrodelne tekme v agilityju članom kinološkega društva Škofja Loka – Železniki izročili denarno pomoč v vrednosti 3.869,32 eura.

  Na društvenem vadišču na Brdu pri Ljubljani so v sodelovanju s Komisijo za agility pri KZS - www.agility-slo.com - v soboto, 27. oktobra 2007 organizirali državno tekmo v agilityju z mednarodno udeležbo, katere namen je bilo zbiranje sredstev za pomoč v septembrski ujmi prizadetemu kinološkemu društvu Škofja Loka – Železniki. V nedavni naravni katastrofi je voda poplavila in opustošila ter v celoti uničila tudi nekajletno prostovoljno delo članic in članov KD Škofja Loka – Železniki. Uničeno je vadišče društva, s temeljev je popolnoma prestavilo in odneslo stavbo, uničilo opremo in praktično v trenutku povzročilo, da KD Škofja Loka - Železniki nima več svojih prostorov v športnem parku Rovn v Selcah ob reki Sori www.kd-skofjaloka-zelezniki.net.


  Foto: Sašo novak


  « 1 2 (3) 4 »
  domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

  2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
  Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
  splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.