mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 38  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Klubi in društva : Obvestilo Nadzornega odbora KZS članicam KZS
Dodal/a jana 19.10.2011 11:55:58 (2562 prebrano)

Kinološka zveza Slovenije
Zapoge 3 D
1217 Vodice
Nadzorni odbor

Ljubljana, 19.10.2011

Zadeva: Obvestilo članicam KZS

Spoštovani člani Kinološke zveze Slovenije,

Ker je Nadzornemu odboru KZS (NO) s strani Kinološke zveze Slovenije onemogočeno, da komunicira s članicami KZS in jih obvešča o svojih ugotovitvah po uradni poti preko pisarne ali spletne strani KZS, je Nadzorni odbor KZS prisiljen, da vas obvesti o zadnjih ugotovitvah na način, ki ga sicer ne odobrava, vendar predstavlja edini način, da lahko komunicira z vami in vas obvesti o nepravilnostih, ki jih pri svojem delu ugotavlja.

NO v tej sestavi, ste članice na začetku mandata izvolile z jasno izraženo željo in zahtevo, da bi KZS končno imela NO, ki bo pošteno in kvalitetno opravljal svoje delo oziroma, skrbel za zakonitost in smotrnost poslovanja organov KZS in NO je jasno stremel k zahtevi Skupščine. Zaradi razhajanja pri pogledih na vsebino dela NO se je februarja 2011 zamenjalo prvotnega predsednika NO Jožeta Graha, predsedniško funkcijo od takrat opravlja Franc Šterman, ki je tudi na volilni skupščini KZS dobil največ glasov članic.

Uvodoma želim poudariti, da je NO KZS v celem dosedanjem obdobju deloval dosledno po določilih statuta KZS in Zakona o društvih, ki opredeljuje njegovo delo. Statut KZS Nadzorni odbor v 54. členu zavezuje, da vrši nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja vseh organov KZS. To delo smo opravljali tako, da smo spremljali delovanje organov KZS in na nekatere nejasnosti v svojih sklepih opozarjali UO, vendar je bil NO deležen stalnih pripomb, da nima pravice dajati pripomb na njihovo delo.

Aktualna problematika med NO in predsednikom KZS, Blaž Kavčičem, se je začela 1. februarja 2011, ko je Nadzorni odbor podal zahtevo za pregled poslovnih dokumentov. Računovodja, ki bi moral predložiti zahtevano dokumentacijo je izjavil, da ima na zahtevo predsednika Blaža Kavčiča eksplicitno prepoved izročanja kakršnekoli dokumentacije v pregled NO! Razlogi za prepoved pregleda dokumentacije niso bili podani, računovodja je samo poudaril, da je to zahteva predsednika Blaža Kavčiča. Drugi rok za pregled poslovnih dokumentov na podlagi sklepa NO, je bil 15. februar 2011, vendar je bil NO tudi tokrat popolnoma ignoriran.

NO je še tretjič poizkušal opraviti pregled finančnega poslovanja KZS in KZS d.o.o. 14.4.2011. Takrat se je od članov NO pred možnostjo pregleda dokumentacije, s strani predsednika KZS zahtevalo podpis izjave o zaupnosti s klavzulo o odškodninski odgovornosti! Prisotna člana NO sva podpis izjave o zaupnosti zavrnila, saj so ti pogoji v nasprotju s Statutom KZS in Zakonom o društvih in je za naju predstavljala nesprejemljivo izsiljevanje s strani predsednika KZS.

Informacije, podane s strani predsednika KZS, da NO zavaja javnost o slabem poslovanju KZS so neresnične in za članice zavajajoče in kažejo na to, da želi predsednik usmeriti problematiko v nasprotno smer. NO je, in še vedno vztraja pri ugotovitvah, da predsednik s preprečevanjem vpogleda NO v poslovne dokumente in ugotavljanja smotrnosti poslovanja KZS, krši Statut KZS in Zakon o društvih in s tem povzroča popolno anarhijo.

Neresnična in zavajajoča informacija s strani predsednika KZS je tudi trditev, da je bil NO omogočen vpogled v finančno dokumentacijo, vendar NO tega ni želel opraviti. Zgoraj obrazložena dejstva jasno kažejo, da je ta izjava neresnična. Edini dokument, ki ga je prejel NO, je bila bilanca stanja, k kateri pa ni bila priložena dokumentacija, na podlagi katere bi NO lahko ugotavljal pravilnost in smotrnost poslovanja KZS (pogodbe, sklepi, zapisniki, računi, poročila, itd.) Kot dokaz o resničnosti naših trditev, vam v prilogi prilagamo edina dokumenta izdana s strani NO, v katerem so obrazložene naše ugotovitve in razlogi za sklic izredne skupščine. V nobeni od točk ne navajamo trditev, ki jih članicam razlaga predsednik KZS!

V kratkem ali celo na dan skupščine, pričakujemo pregled poslovnih izkazov s strani revizijske hiše, ki jo je za pregled poslovanja angažiral sam predsednik oz. Upravni odbor KZS, ki pa nikakor ne more nadomestiti pregleda poslovnih dogodkov, ki jih po zakonu mora opraviti Nadzorni odbor. Delo revizijske hiše je predvsem ugotavljanje, da poslovna oseba posluje v skladu s finančnimi standardi, nikakor pa ne more ugotavljati smotrnosti in transparentnosti poslovanja, za kar je pristojen in zadolžen izključno samo Nadzorni odbor. V primeru, da bodo članice v kratkem prejele revizijsko poročilo, lahko to razumemo, kot dodatno zavajanje članic KZS in preusmeritev pozornosti od resnične problematike.

O poštenosti poslovanja na evropski razstavi 2010 pa krožijo med članstvom (celo po izjavah članov UO) zelo zaskrbljujoče informacije o čudnem poslovanju in nagrajevanju, o manipulacijah s prihodki ter prirejanju dokumentov, s katerimi se je izognilo plačilu omembe vrednega obsega dajatev.

Na vsa postavljena vprašanja bi Nadzorni odbor KZS lahko podal odgovore, če bi opravil pregled poslovanja Kinološke zveze Slovenije in KZS d.o.o., ter ugotavljal smotrnost in zakonitost poslovanja v skladu s 54. členom Statuta KZS, kar pa predsednik KZS vztrajno zavrača in preprečuje že vse od februarja dalje. Ravno ta dejanja so Nadzorni odbor KZS prisilila k sklicu Izredne skupščine.

Po propadli skupščini KZS 30.7.2011 je NO dne 1.8.2011 na svojem izrednem sestanku sprejel sklep, da na podlagi 3. odstavka 32. člena statuta KZS od predsednika KZS Blaža Kavčiča zahteva sklic Izredne skupščine KZS. S strani NO je bilo 16.8.2011 v pisarni KZS osebno vročeno vso gradivo za sklic te izredne skupščine. Predsednik Blaž Kavčič ni spoštoval zakonske zahteve NO po sklicu Izredne skupščine. Zato je NO 19.9.2011 sprejel sklep, da sam skliče Izredno skupščino dne 21.10.2011. Poslovni sekretarki je bilo osebno uročeno vso gradivo za sklic te skupščine z zahtevo, da se istega dne razpošlje celotno dokumentacijo članicam KZS. Gradiva NO za sklic skupščine pisarna ni poslala, poslala pa je materiale za sklic redne in izredne skupščine, ki jo je za isti dan, takoj po sklicu NO, sklical predsednik KZS, čeprav je s tem kršil 5. alinejo 32. člena statuta KZS, ki mu kasnejšega sklica izredne skupščine več ne dovoljuje.

Spoštovani člani KZS, spoštovani delegati!

Vse opisano je zapisano v dokumentih in sklepih NO, ki so arhivirani.

Ni pomembno, redna ali izredna skupščina, dne 21.10.2011 bo predsednik KZS končno moral odgovarjati za svoja dejanja, članice pa se boste morale odločiti, ali želite še naprej predsednika, ki ne upošteva statuta KZS in Zakona o društvih. Delovanje predsednika, ki je zaradi nespoštovanja zakonov in pravilnikov nadzorni odbor pri svojem delu onemogočal obsojamo in zato predlagamo skupščini njegovo razrešitev. če NO tega ne bi storili, obveznosti, ki nam jih je naložila skupščina, ne bi izpolnili. Naj vas še opozorimo, da boste na skupščino prinesli pravilno pooblastilo, saj sta bila s strani KZS poslana dva pooblastila (naj bi se zmotili??). Pravilno je z datumom: petek, 21.10.2011

Odločitev je vaša.

S spoštovanjem,
Franc Šterman
Predsednik
Nadzornega odbora KZS

Priloga:
- poročilo NO (gradivo za redno skupščino)
- obrazložitev sklica izredne skupščine (gradivo za izredno skupščino) • Zadnji dogodki v Kinološki zvezi Slovenije

 • Poročilo Nadzornega odbora KZS za leto 2010

 • Obvestilo za javnost predsednika NO KZS

 • Sklic izredne skupščine KZS, 21.10.2011 - sklicatelj predsednik Nadzornega odbora KZS

 • Sklic izredne skupščine KZS, 21.10.2011 - sklicatelj predsednik KZS

 • Skupščina KZS - Javni odgovor Štermana Vavpotiču

 • Obvestilo Nadzornega odbora KZS članicam KZS - 19. 10. 2011

 • mojpesForum
 • Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
  domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

  2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
  Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
  splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.