mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 29  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Zavetišča za živali : Stanje v slovenskih zavetiščih za zapuščene živali v letu 2012
Dodal/a jana 6.4.2013 12:19:59 (14039 prebrano)

Stanje v slovenskih zavetiščih za zapuščene živali v letu 2012

Prvič je pred nami celosten pregled delovanja vseh slovenskih zavetišč za zapuščene živali, pripravljen na podlagi dokumentov, ki so jih pri svojem delu izdelali inšpekcijski organi Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Na podlagi sklepa generalne direktorice VURS, št. 1004-6/2010/12, z dne 15. 2. 2012, je bil v letu 2012 opravljen inšpekcijski nadzor nad vsemi registriranimi zavetišči za živali v Sloveniji. Skupina inšpektorjev takratne Veterinarske uprave RS je preverila delovanje zavetišč za živali, s povdarkom na ravnanju z živalmi ob sprejemu, izvajanju karantene oz. izolatorija, sterilizacije in kastracije, nudenju veterinarske oskrbe in označevanju oddanih živali.

Časovno je navedeni izredni inšpekcijski nadzor po vrsti potekal takole:

28. 3. 2012 - Zavetišče Ljubljana
11. 4. 2012 - Zavetišče Turk
25. 4. 2012 - Zavetišče Meli
16. 5. 2012 - Zavetišče Maribor
30. 5. 2012 - Zavetišče Oskar
13. 6. 2012 - Obalno zavetišče
26. 9. 2012 - Zavetišče Mala hiša
3. 10. 2012 - Zavetišče Zonzani
10. 10. 2012 - Zavetišče Perun
24. 10. 2012 - Zavetišče Mačji dol
7. 11. 2012 - Zavetišče Sevnica
22. 11. 2012 - Zavetišče Brežice
28. 11. 2012 - Zavetišče Postojna
5. 12. 2012 - Zavetišče Horjul

Nekateri podatki v spodnjih povzetkih oz. delnih prepisih zapisnikov niso navedeni, ker so po Zakonu o IJZ zabrisani ali sicer zaradi kopij neberljivi.

Pri vsakem zavetišču mora biti bralec pozoren na datum, ki je naveden ob imenu zavetišča, saj se vse opisano stanje nanaša na dan, ko je bil inšpekcijski pregled v zavetišču opravljen. Zapisano ne odraža nujno sedanjega stanja v zavetiščih.

K spodnjim tekstom spadajo tudi navedbe z List preverjanj, ki so bile priloge Zapisnikom. V obeh objavah so posamezna zavetišča navedena v istem vrstnem redu, kot na uradnem Seznamu zavetišč za zapuščene živali na spletni strani UVHVVR.

Kopije Zapisnikov izrednih uradnih nadzorov v zavetiščih za zapuščene živali v letu 2012 in Liste preverjanj, oboje pridobljeno po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, so arhivirane pri mojpes.netu.

Podatki z List preverjanj (.pdf)


foto arhiv Zavetišča Horjul
Povzetki oz. delni prepisi zapisnikov izrednega uradnega nadzora v zavetiščih za zapuščene živali v letu 2012
Vir podatkov: Javne informacije Slovenije, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.


Zavetišče Zonzani
Pregled opravljen 3. 10. 2012

V času pregleda je zavetišče opravljalo dejavnost zavetišča za zapuščene živali za 28 občin. Po pogodbi za občine: Celje, Velenje, Šentjur, Trbovlje, Laško, Zagorje ob Savi, Slovenj Gradec, Šmarje pri Jelšah, Slovenjske Konjice, Majšperk, kozje, Šoštanj, Hrastnik, Slovenjska Bistrica, Vojnik, Rogaška Slatina, Mozirje, Prebold, Braslovče, Rečica ob Savinji, Rogatec, Štore, Dobrna, Podčetrtek, Zreče, poljčane, Nazarje in Gornji Grad.
Občina Žalec zadeve rešuje z naročilnicami. Občine Bistrica ob Sotli, Luče, Ljubno, Solčava, Polzela, Dobje pri Planini, Šmartno ob Paki, Dravograd, Vransko in Tabor pa ne zagotavljajo oskrbe za zapuščene živali na njihovem območju, zato za vsak individualni primer VURS izda odločbo.

Ob pregledu so bila ugotovljena sledeča neskladja:
- Ob pregledu je bilo po izpisu iz CRP ugotovljeno, da je na zavetišče registrirano 6 psov, med njimi tudi pes, ki je tri dni pred pregledom poginil in še ni bil odjavljen iz registra (je še znotraj zakonskega 7-dnevnega roka).
- V zavetišču je bilo 18 psov in vodja zavetišča pove, da v CRP vnese le tiste pse, ki imajo čip (če ga odda lastnik, v roku dveh dni, če je čipiran najden ali odvzet pes, pa v roku 14 dni). Drugih psov ne čipirajo in ne vnašajo, dokler jih ne oddajo novim lastnikom. V CRP ga vnesejo na ime novega lastnika, pod posebnosti oz. opombe pa vnesejo evidenčno številko živali v zavetišču. Pse, ki so sprejeli neoznačene in jih ne oddajo, jih evtanazirajo ali poginejo, niso vnešeni v CRP. Da so bili v zavetišču, je razvidno le iz vpisa na obrazcu Oddaja živali v zavetišče Zonzani.
- Na pregledanem evidenčnem kartonu evtanazirane živali manjka podpis veterinarja, ki je evtanazijo opravil v zavetišču.
- Na obrazcu Oddaja živali v zavetišče Zonzani in na Evidenčnem kartonu so fotografije živali, pod fotografijo pa je navedena evidenčna številka živali.
- Pri pregledu so bili v boksu oz. prostoru nameščeni skupaj trije mladi psički. Vodja zavetišča pove, da so lastniški in so bili sprejeti v zavetišče dva dni pred pregledom. Nimajo evidenčnih številk živali, zanje ni odprla nobenih evidenc in tudi izjave lastnika nima. So pa na voljo potni listi in vsi trije psički so stari slaba dva meseca, že čipirani, cepljeni pa le proti kužnim boleznim. Za cepljenje proti steklini je še čas.
- Na spletni strani zavetišča ni podatkov, kdaj so bile živali najdene.
- V prostoru za kopanje in čiščenje živali se nahaja tudi oprema za čiščenje in razkuževanje.
- Hladilna skrinja za kadavre ni na predpisan način označena, je dotrajana, v zaklenjenem prostoru. V njej je bil v času pregleda tudi kadaver poginulega psa, ki ga je prinesel sosed.
- Izpusta za pse v zavetišču nimajo, odnesel ga je plaz.
- V zavetišču imajo 13 namestitvenih prostorov, zunanje in notranje. Po potrebi občasno vodijo pse na sprehod.
- Prostor izolatorija za pse in mačke v spodnjem delu bivalne hiše vodje zavetišča ne uporabljajo, zamašil se je namreč odtok, kar so uredili, manjkajo pa še odpadle oz. razbite ploščice na steni boksa za pse ter deloma po tleh. Zato živali v karanteni nameščajo individualno v bivalni del zavetišča.
- V Evidenčnih kartonih živali niso vpisani datumi bivanja živali v karanteni, oz. ni razvidno, kdaj žival pride iz karantene v bivalni prostor v zavetišču. Živali so sicer v ločenih boksih, vendar pomešane med seboj. Ni razvidno, ali je žival v karanteni ali v oddaji.
- Lastniških psov, ki imajo potni list in so cepljeni, ne dajejo v karanteno.
- V zavetišču je po izjavi vodje zavetišča 13 prostorov (boksov), za katere imajo s strani VURS, OU Celje, prepoved uporabe, a ti prostori niso nič označeni (npr. z napisom 'prostor ni v uporabi').
- V istih prostorih zavetišča je registrirana tudi dejavnost Hotela za hišne živali. Vodja zavetišča pove, da uporablja (če je prostor) isti bivalni prostor za namen hotela in za namen zavetišča (ni točno določenega nastanitvenega boksa oz. prostora). Števila hotelskih živali v letu 2012 (do pregleda) ne vedo navesti, vodijo pa za hotelske goste evidenci 'Izjavo lastnika ob oddaji živali v začasno oskrbo hotela za živali Zonzani' in 'Evidenčni karton hotel'.
- Betonska tla v zunanjih delih bivalnih prostorov so mestoma poškodovana, gretja v bivalnem delu zavetišča ni (13 boksov), v dveh boksih so nameščene infra pečke, termometrov za kontrolo temperature ni. Vodja zavetišča pove, da pozimi po 16. uri pse zaprejo v notranji del bivalnih prostorov.
- V skupnem prostoru za mačke je nameščenih 6 mačk, ki so bile sprejete v zavetišče v različnih obdobjih. Prostor je glede velikosti sicer ustrezen, mačke pa v prostoru nimajo plezal.
- Obe vozili za prevoz zapuščenih živali sta bili v slabem higienskem stanju, novejše vozilo je popolnoma neoznačeno, staro vozilo nima ventilacije in je prostor za živali neprodušno zaprt. Vodja zavetišča pove, da so jim snemljive oznake z vozil ukradli.
- V zavetišču ne evidentirajo časa prejema obvestila o najdbi zapuščene živali, zato se ne da ugotoviti, ali so živali v predpisanem času nameščene v zavetišče.
- Seznama pogrešanih živali ni na vpogled, dežurna oskrbnica naj bi ga pozabila doma.
- Posebne evidence oddanih živali v zavetišče nimajo, oddane živali so označene na obrazcu 'Oddaja živali v zavetišče Zonzani' - za vsako žival posebej, na obrazcu pa je beležen le datum in ura prevzema. Lastniških živali, ki jih želijo lastniki oddati, ne hodijo iskat. Pripeljejo jih lastniki sami in izpolnijo obrazec.
- Pri pregledu enega od evidenčnih kartonov za psa je bilo ugotovljeno, da je imel pes ob sprejemu vneto uho, veterinarsko pa je bil oskrbljen šele 6 dni kasneje, kar je vpisal v Ambulantni list Zonzani veterinar, ki pa ni navedel svojega imena in se ni podpisal.
- Pri pregledu drugega evidenčnega kartona je bilo ugotovljeno, da je imela mačka ob sprejemu rano na zadnji tački, vendar je bila veterinarsko oskrbljena šele dva dni po sprejemu. Iz tega je razvidno, da veterinarski pregled živali ni bil opravljen v roku 24 ur po namestitvi, oz. nekatere živali sploh niso pregledane s strani veterinarja. Vodja zavetišča pove, da je veterinarka na porodniškem dopustu in da veterinarsko oskrbijo živali v Veterinarski bolnici Šentjur d.o.o. tiste živali, ki so res potrebne. Prej je veterinarka prišla v zavetišče vsak dan po 14. uri, zdaj pa živali vozijo praviloma tja. Pogodbe z Veterinarsko bolnico Šentjur d.o.o. zavetišče nima sklenjene. Ob posameznih posegih, npr. sterilizacijah, se veterinar na Ambulantni list ne podpiše, kot tudi ne v primeru evtanazije.
- Zavetišče ne preverja novih lastnikov živali, to storijo le po prijavi (do sedaj 1x, vendar niso beležili).
- Izjava o prenosu lastninske pravice ima navedeno 'oddajo živali v oskrbo'.
- V letu 2011 so v zavetišče sprejeli 1019 živali, od tega 283 prostoživečih in v okolje vrnjenih mačk, 36 mačk so oddali novim lastnikom, 211 psov je bilo oddanih novim lastnikom, 151 psov pa vrnjenih starim lastnikom.
- Po 30. dneh evtanazirajo stare, bolne in nevarne pse.
- Odlov prostoživečih mačk vršijo skrbniki zavetišča.

Podatki z Liste preverjanj (.pdf)
Obalno zavetišče
Pregled opravljen 13. 6. 2012

V času pregleda je bilo ugotovljeno, da Obalno društvo proti mučenju živali za dobo štirih let opravlja dejavnost zavetišča za zapuščene živali za 3 občine, lastnice zavetišča: Koper, Izola in Piran, vendar le za pse, ker za mačke niso financirani.
Obalnemu zavetišču je bila s strani VURS, OU Koper, 21. 5. 2012 izdana ureditvena odločba.

Ob pregledu so bila ugotovljena sledeča neskladja:
- V času pregleda je bilo na naslovu zavetišča 45 odraslih psov in 5 mladičev, torej skupaj 48 odraslih psov, po izjavi vodje zavetišča še 1 pes pri njej doma, dva psa pa pri članici ODPMŽ.
- V času pregleda je bilo na naslovu zavetišča 5 mačk, 12 mačk pa v izolaciji na domačih naslovih vodje zavetišča in članic ODPMŽ.
- V zavetišču ni prostora za opravljanje veterinarskih storitev. Za bolne in poškodovane živali so na voljo ločeni bivalni prostori - bivalni boksi, v katerih pa ni mogoče zagotoviti predpisanega temperaturnega režima.
- Hladilne skrinje za kadavre v zavetišču ni, sami odpeljejo kadavre v Veterinarsko ambulanto Koper.
- V zavetišču ni izolatorija za mačke. Po izjavi vodje zavetišča v registracijski odločbi VURS sprejem mačk ni predviden. Ker navedena odločba v času pregleda ni bila na vpogled, je vodja zavetišča pozvana, da na VURS v roku dostavi zahtevan dokument.
- Vodja zavetišča nima opravljenega strokovnega usposabljanja, za oskrbnike živali v zavetišču pa v času pregleda potrdila o usposabljanju niso bila na vpogled, kot tudi ne dokumentacija o imenovanju Sveta zavetišča, zato je vodja zavetišča pozvana, da dostavi na VURS tudi te dokumente.
- V zavetišču ni tehničnega varovanja.
- Bivalni prostori v zavetišču (boksi), tudi v karantenskem delu, so odprti. Odprti in 'zaprti' deli boksov so ločeni le z lesenimi pregradami, ki so povsod dotrajane, pogrižene. Belež na stenah odpada in plesni. Mrežasta vrata boksov rjavijo. Bivalni porstori za lesenimi pregradami niso izolirani. Ponekod so nameščene pasje ute, ki niso nič izolirane. Temperature v bivalnih prostorih zavetišča so enake zunanjim temperaturam, tudi pozimi, ker gretja ni.
- Velikost bivalnega boksa ne zadostuje namestitvam. Pri pregledu sta bila v štirih boksih po dva psa, od tega v dveh boksih pes in psica, ki še ni bila sterilizirana.
- V prostoru, ki se uporablja za skupinsko namestitev mačk, je hladilna skrinja, v kateri je v času pregleda zamrznjeno meso. Vodja zavetišča pove, da je to donacija mesarjev in fizičnih oseb.
- Vozila za prevoz živali zavetišče nima.
- V evidenci sprejema živali ne beležijo časa prejema obvestila, prav tako ne beležijo čas sprejema živali v zavetišče, zato ni mogoče preveriti, ali je žival prevzeta, pripeljana in veterinarsko oskrbljena v predvidenih rokih. Vodja zavetišča pove, da žival v roku 24 ur ni pregledana, razen če je žival poškodovana ali bolna.
- Na obrazec Izjava skrbnika, ki oddaja žival, se ne beleži natančnejših podatkov o izročeni dokumentaciji za psa, o njegovem značaju in navadah in o plačanem prispevku za zavetišče. Kopije izpolnjenih izjav se hranijo na sedežu ODPMŽ in v času pregleda niso bile na vpogled.
- Evidence o opravljenih razkužbah v izolatoriju ne vodijo.
- Odpravljanje notranjih in zunanjih zajedalcev opravijo v zavetišču, vendar to ni vpisano v Evidenčne liste živali. Imajo sicer beleženo na lističih po oglasni deski, vendar tega ne prepišejo vedno v Evidenčne liste. Npr. beležijo ime psa, preparat in datum.
- Preventivna cepljenja proti kužnim boleznim za pse vpisuje veterinar v potne liste, v Evidenčni list pa ni vpisa (ob oddaji psa ni evidence).
- Cepljenje proti steklini vpisuje veterinar v potne liste, v Evidenčni list pa ni vedno vpisa.
- Mačke za oddajo (v času pregleda 5 mačk) sploh nimajo Evidenčnih listov, cepljenje proti kužnim boleznim je vpisano v Evidenčni karton cepljenja (rumen karton) z navedbo podatkov o živali.
- Mačk, ki jih oddajo, ne čipirajo, pred oddajo mačke pregledajo na mikrosporijo (Wood), seroloških testov ne opravljajo, ker lastniki zavetišča (Obalne občine) teh storitev ne plačajo.
- Karantena za mačke se izvaja na različnih naslovih po domovih članov ODPMŽ, evidenca se ne vodi.
- V Evidenčni list živali se ne evidentira 2x dnevni pregled živali, beleži se 1x dnevno opazovanje le v času karantene (10 dni).
- Evidence o čiščenju prostorov posebej ne vodijo, v času pregleda so bili prostori čisti.
- Evidence o veterinarski oskrbi živali ni na vpogled, pregledi se opravljajo na VP Koper, pri oskrbi živali v zavetišču pa veterinar tudi ne zabeleži obiska v Evidenčni list. Veterinar naknadno izda račune, mesečno za vsakega psa posebej še Klinični list.
- Sterilizacije in kastracije prostoživečih mačk, ki so po izjavi vodje zavetišča opravljene isti dan kot odlov, se ne vpisujejo. Prostoživeče mačke odlovijo kot društvo, veterinarske storitve pa plača občina neposredno veterinarski organizaciji.
- Na izjavi ob oddaji živali novemu lastniku ni opisa živali, oz. na Izjavi posvojitelja psa tega ne beležijo. Izpolnjenih izjav v času pregleda ni na vpogled.
- Razloga za neizvedbo sterilizacije psic ne vpisujejo, oz. vodja pove, da je edini vzrok za to le starost oz. premlada psica.
- Po izjavi vodje zavetišča opravljajo občasne preverbe pri novih imetnikih živali, vendar tega ne beležijo oz. evidence o tem ne vodijo. če ugotovijo neizpolnjevanje predpisanih osnovnih pogojev, žival odvzamejo. V obrazcu Izjava posvojitelja psa je navedeno, da imajo pravico psa tudi odvzeti.
- V evidencah manjkajo osebno ime in naslov najditelja ter ura sprejema. Vodja zavetišča pove, da najditelji vedno ne želijo dati podatkov in da večino živali v zavetišče pripeljejo člani društva. Prav tako ne beležijo imena oskrbnika, ki je žival sprejel.
- Ob pregledu je bil pregledan Evidenčni karton za psa Mikija, ki je ugriznil obiskovalca skozi mrežo pesjaka. Zabeleženo je le, da je pes agresiven, ni pa evidentiranega datuma ugriza, niti pregledov psa po ugrizu, ki so po izjavi vodje bili opravljeni.
- Ob pregledu je bil naključno izbran Evidenčni karton psa z imenom Banjo. Ugotovljeno je bilo, da ima dva potna lista. Vodja je povedala, da je bil 'po nesreči' pes dvakrat čipiran.
- V času pregleda na lokaciji zavetišča ni mogoče preveriti vnosa psov v CRP, niti števila aktivnih psov, vpisanih na ime zavetišča na dan pregleda. Organ bo stanje preveril naknadno iz uradne evidence CRP.
- Vodja zavetišča pove, da ob čipiranju vnese psa v CRP veterinar v VA Koper. Veterinar je v zavetišču vsak teden ob četrtkih in čipira pse v zavetišču, ter običajno vnese podatke v CRP v nekaj dneh. čipira se vse pse in nobene mačke. Vodja zavetišča ima dostop do CRP. Ob najdbi psa preverijo s čitalcem, če je pes čipiran in če je, preveri doma oz. na sedežu ODPMŽ v CRP. Ko je pes oddan novemu lastniku, vodja zavetišča vnese podatke o novem lastniku v CRP.
- Ob pregledu so bile posnete fotografije.
- V letu 2011 so sprejeli v zavetišče 401 psa, novim lastnikom so jih oddali 323, starim lastnikom vrnili 78, eden je bil evtanaziran, 6 pa je bilo poginov (parvoviroza).
- Za mačke za leto 2011 nimajo podatka, nekaj so delali tudi s prostoživečimi, a podatkov ni.

Podatki z Liste preverjanj (.pdf)
Zavetišče Perun
Pregled opravljen 10. 10. 2012

V času pregleda je zavetišče pogodbeno opravljalo dejavnost zavetišča za zapuščene živali za občine: Kranjska gora, Jesenice, Gorje, Bled, Bohinj, radovljica, Žirovnica, Naklo, Kranj, Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Žiri, Tržič, Kobarid in Bovec.

Ob pregledu so bila ugotovljena sledeča neskladja:
- Vodja zavetišča ne najde potrdila o opravljenem strokovnem usposabljanju.
- Na oglasni deski ni predpisan 4-urni delovnik za uradne ure. V času pregleda so to popravili.
- V času pregleda izpis iz CRP ni skladen z dejanskim stanjem - v zavetišču so 4 psi. Vodja zavetišča izjavi, da psi še niso v zavetišču 16 dni, oz. bodo pred 16. dnevom oddani. Ob oddaji psa novemu lastniku gre vodja zavetišča skupaj z novim lastnikom in psom v veterinarsko organizacijo, kjer veterinar psa pregleda in potrdi, da je zdrav, čipira in cepi proti steklini ter registrira v CRP na ime novega lastnika. Tako v CRP ni sledljivosti, da je bil pes oddan iz zavetišča (niti pod opombe tega ne vpisujejo). Dostop do CRP vodja zavetišča sicer ima, vendar ga uporablja le, da preveri podatke o lastništvu in cepljenju psov.
- Na spletni strani zavetišča kraj in datum najdbe psa nista navedena.
- Veterinarsko-sanitarni red je namenjen samo obiskovalcem zavetišča, ni pa opisanih postopkov v zavetišču.
- Prostor za opravljanje veterinarskih storitev se ne uporablja. Vse živali so veterinarsko oskrbljene že pred prihodom v zavetišče.
- Oprema za čiščenje in razkuževanje je v kopalnici, ni vsa zložena v stensko omaro, oz. omara je polna drugih stvari (čistila, konzerve, pribor ...).
- Prostora za bolne in poškodovane živali ni. Poškodovane in bolne živali namestijo v veterinarskih organizacijah. V zavetišču je možnost ločene namestitve.
- Hladilne skrinje za kadavre v prostoru trenutno ni, ker je bila dotrajana. Kadavre v primeru pogina odpeljejo v veterinarsko organizacijo.
- Bivalni prostor za mačke je urejen ob robu parcele, kjer je možnost dostopa divjih živali iz gozda. To sta 2 skupinska boksa za prostoživeče mačke, zamrežena, delno odprta, strop je lesen, neobdelana betonska tla ne omogočajo čiščenja in razkuževanja. Vodja zavetišča pove, da je ta del predviden za rušenje in obnovo.
- Kot karantena za mačke je zunaj pomična lesena kletka na kolesih, ki jo pozimi lahko namestijo v notranje prostore. Podobna kletka je namenjena za namestitev bolnih mačk ali mačk z mladiči.
- Zavetišče ni v celoti ograjeno.
- V prostorih je izolacija sten (pleksi steklo) na eni strani poškodovana, na drugi strani pa ni nameščena. V času pregleda je v prostor nameščen stenski termometer, ki kaže 12 stopinj C. V enem boksu je nameščen mladiček, star 2 meseca. Ute niso izolirane, tla so betonska. Po izjavi vodje zavetišča pozimi s kaloriferjem zagotavljajo temperaturo do 5 stopinj C.
- Vode psi nimajo stalno na voljo, temveč jim s svežo vodo postrežejo 4x na dan.
- Ob pregledu je bilo v bivalnem prostoru zavetišča v posameznih boksih nameščenih 8 psov, od tega 4 lastniški psi vodje zavetišča in 4 zavetiški psi, med temi pa so bili trije psi v karanteni, kar ni bilo označeno, oz. so psi prišli v zavetišče v različnih časovnih obdobjih. Ločitev ni zagotovljena.
- Po izjavi vodje zavetišča je v sklopu zavetišča še 10 ločenih boksov, ki že eno leto niso v uporabi in se obnavljajo.
- Igrač psi v boksih nimajo, na voljo jih imajo v dveh izpustih, kamor pse namestijo 3x dnevno.
- Na Potrdilu o prevzemu psa v zavetišče Perun ne beležijo časa prejema obvestila o zapuščeni živali, zato ni mogoče ugotoviti, ali je bila žival nameščena v zavetišče v predpisanem roku.
- Ob oddaji živali v zavetišče vodja zavetišča pomaga iskati novega lastnika in oglaševati žival. Le v nujnih primerih žival sprejme v zavetišče po dogovoru z VURS, ali če lastnik živali zavetišču poravna stroške. Tega je zelo malo.
- Preventivna vakcinacija proti kužnim boleznim se opravi ob oddaji živali in jo plača novi lastnik oz. po petnajstih dneh, ko je žival v zavetišču. Steklino se tudi cepi ob oddaji psa, oz. če je pes premlad, po dogovoru z veterinarjem.
- Če je odlovljena skupina mačk, se naredi tudi FIV/FeLV test, oz. po presoji veterinarja.
- Stanje in počutje živali se 1x dnevno beleži v Evidenčni list le v času karantene. Vodja zavetišča pove, da v zavetišču živijo in redno preverjajo živali.
- Ob oddaji pse označijo z mikročipom, novim lastnikom oddanih mačk ne čipirajo, prostoživeče pa označijo z zarezo v levo uho.
- Vodja zavetišča občasno preverja skrb za oddane živali pri posvojiteljih, a tega ne beleži oz. evidence o tem ni.
- Prostoživeče mačke lovijo v akcijah, ki potekajo npr. 2x letno po seznamu prijavljenih lokacij na občinah. Akcija se najavi v občilih zato, da se izločijo morebitne lastniške živali. Po veterinarski oskrbi prostoživeče mačke iz veterinarske organizacije vrnejo v okolje, kjer so bile odlovljene, ali pa za 2-3 dni namestijo v zavetišče (v bivalne prostore za prostoživeče mačke), če okolje ni primerno za vrnitev, ali če stranka ne želi vrnitev mačk. Lokalna skupnost je na Mežaklji zagotovila lokacijo, kjer je na parceli lesena hiška, mačke pa se prosto gibljejo. Sam jih občasno hrani.
- V okviru zavetišča je registriran tudi Hotel Perun, Branko Pirc s.p. (registracijska odločba VURS med pregledom ni na vpogled). Vodja zavetišča pove, da kot namestitvena mesta za hotel uporablja namestitvene bivalne prostore zavetišča, ter da vodi o tem evidenco. V letu 2012 je imel do pregleda 2 pasja hotelska gosta.
- V letu 2011 so sprejeli v zavetišče 117 psov, od teh so jih 75 vrnili lastnikom, 29 oddali novim lastnikom, 9 evtanazirali, poginov pa ni bilo.
- V letu 2011 je bilo sprejetih 427 mačk, od teh 23 oddanih novim lastnikom, 21 jih je oddalo Društvo za zaščito živali (sesni mladiči), vrnjenih v okolje (na lokacijo, kjer so bile odlovljene) je bilo 167 mačk, spuščenih na lokacijo v naravi 181, evtanaziranih 35, poginile pa so 3 mačke.
- Po 30. dneh živali v zavetišču ne evtanazirajo.

Podatki z Liste preverjanj (.pdf)
Zavetišče Ljubljana
Pregled opravljen 28. 3. 2012

V času pregleda je zavetišče opravljalo dejavnost zavetišča za zapuščene živali za lastnika MO Ljubljana in pogodbeno občino Brezovica.

Ob pregledu so bila ugotovljena sledeča neskladja:
- Pri bivalnih prostorih za pse je bilo ugotovljeno, da ima vsak pes ločen zaprti (notranji) del, zunaji odprti del pa je lahko skupen npr. za 3 bokse ali posamezen. Psi so v boksih nameščeni individualno, razen v primeru mladičev, da leglo ostane skupaj. Psi lahko iz notranjega dela prosto prehajajo v zunanji del (skupni ali individualni). Le ponoči so zaprti vsak v svoj boks. Poleg teh odprtih delov - tekališč, ki so del boksov oz. bivalnih prostorov, so v zavetišču na voljo še trije večji izpusti, kjer so psi spuščeni v prisotnosti skrbnikov. Namenjeni so tudi za delo s psi (vzgoja, socializacija, rehabilitacija neželjenega vedenja, npr. plašnost, posesivno vedenje ...).
- Pri bivalnih prostorih za mačke je bilo ugotovljeno, da so mačke za oddajo v povprečju nameščene v kletke standardne izdelave, velikosti 50 x 50 x 80 cm, cca 60-70 dni. Ker živali ne evtanazirajo po dovoljenih 30. dnevih, je to začasna rešitev do izgradnje 'novega' zavetišča na isti lokaciji. Pri pregledu je bilo v prostoru s kletkami (oddaja živali - mačke) nameščenih 10 mačk, individualno, z igrali, zdravih.
- Pri namestitvi živali v izolatorij je bilo ugotovljeno, da se v Sprejemni list - kartoteko živali vpisuje 1x dnevno stanje in če ni bilo čez dan ugotovljenih nobenih posebnosti, se vpiše datum in oznaka b.p. (brez posebnosti), ob ugotovljenih posebnostih se vpiše dodatno še v Hospitalni list.
- Pri oddaji živali je označevanje z mikročipom izvedeno v roku 24 ur od sprejema, oz. ob prvi veterinarski oskrbi psa, ne glede na njegovo nadaljno usodo. Vodja zavetišča pove, da je izjema mogoča le v primeru agresivnega vedenja oz. nevarnega psa. V tem primeru bi psa označili ob sedaciji, npr. zaradi kliničnega pregleda ali evtanazije nevarne živali.
- Mačke se tudi označijo, in sicer prostoživeče z zarezo v desno uho, sprejete pa z mikročipom pred vrnitvijo staremu ali oddajo novemu lastniku. To storijo ob posegu sterilizacije oz. kastracije.
- Ob sprejemu psa namestijo v boks, namenjen začasni namestitvi, do vračanja psa lastniku ali do namestitve v izolatorij. To pa se izvede v roku 24 ur.
- Maček gre ob sprejemu v čakalnico (upravna stavba), od koder se vrne lastniku ali pa v roku 24 ur namesti v izolatorij za mačke. Lastniku se vrne cca 56% sprejetih psov in le 2% mačk. Za projekt 'Prostoživeče mačke', ki obsega ulov, veterinarsko oskrbo in vrnitev v okolje, je MOL v letu 2011 namenil 20.000 Eur, v okviru tega pa je bilo sprejetih 887 mačk, vrnjenih v okolje pa 668 mačk. Odlovljeno mačko v kletki se dostavi in se jo v roku 24 ur veterinarsko oskrbi v ambulanti (po protokolu za prostoživeče mačke), ter vrne nazaj na mesto najdbe.
- Izvajanje karantene oz. izolacije je v skladu s predpisi (za pse min. 10 dni, za mačke 14 dni), s tem, da je ugotovljeno, da so živali tam nameščene še več dni od predpisanega. Pri mačkah je to povezano z rezultatom oz. časom pridobitve rezultatov preiskav ali zdravstvenim stanjem živali. Psi pa ostanejo v karanteni dlje časa tudi zaradi vedenjskih motenj, ker niso socializirani, imajo zdravstvene težave ali niso dovolj stari za odprt oddelek (min. 9 tednov).
- Na vpogled je tudi Poročilo o delovanju zavetišča za zapuščene živali Ljubljana 2011.

Podatki z Liste preverjanj (.pdf)
Zavetišče Oskar
Pregled opravljen 30. 5. 2012

V času pregleda je zavetišče opravljalo dejavnost zavetišča za zapuščene živali po pogodbi za občine: Ajdovščina, Cerkno, Divača, Idrija, Komen, Sežana, Tolmin in Vipava, s koncesijskimi pogodbami pa za občine: Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjveca, MO Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba in Renče-Vogrsko.
Zavetišče je za leto 2011 predložilo letno poročilo po občinah za pse in mačke.

Ob pregledu so bila ugotovljena sledeča neskladja:
- Prostor za opravljanje veterinarskih storitev je označen kot kopalnica. V prostor lahko po potrebi namestijo pregledovalno mizo, ki je sicer nameščena v drugem prostoru. Vodja zavetišča pove, da pridejo v zavetišče vse živali po že opravljenem veterinarskem pregledu, ki ga opravijo v različnih veterinarskih organizacijah, kot je navedeno v pogodbah s posameznimi občinami.
- Prostora za shranjevanje opreme za čiščenje in razkuževanje ni, na hodniku je mesto za pribor za čiščenje, čistila pa so v prostoru, kjer je skladiščena hrana in oprema za hranjenje, nego ...
- Zavetišče oz. mesto za dnevni izpust (zamreženih 16 boksov za pse) ni ograjeno z zunanje strani.
- V bivalnih prostorih psi nimajo nameščenih igral. Vodja zavetišča pove, da so jih zaradi nevarnosti poškodb (predvsem tujki) iz boksov umaknili. Psi jih imajo na voljo v izpustu v času igranja, treningov ...
- Mačke v bivalnih prostorih nimajo igral in plezal, ker so v kletkah. Burja je podrla mačjak oz. skupinske prostore za mačke, jih pa imajo v načrtu ponovno postaviti.
- V kletkah za mačke je dno iz PVC, ki je sicer ravne površine, vendar luknjičasto.
- V zavetišču ne beležijo časa obvestila o najdeni živali, le čas sprejema živali v zavetišče, zato iz evidenc oz. dokumentov, ki so bili na vpogled, ni mogoče ugotoviti, ali so živali v roku 24 ur veterinarsko pregledane oz. v predpisanem času prevzete s strani zavetišča. Živali so pregledane v različnih veterinarskih ambulantah, odvisno od občine, v kateri so najdene.
- Posebne evidence o oddanih živalih v zavetišču ne vodijo. Lastnik lahko odda v zavetišče psa ob plačilu prispevka za zavetišče in pod pogojem, da je pes cepljen proti steklini, čipiran in s potnim listom. Velikokrat se občani po telefonu informirajo o pogojih za oddajo, vendar potem psa ne pripeljejo, niti ne pokličejo, da bi šli iz zavetišča psa iskat. 'Izjava o spremembi lastništva psa' je obrazec, ki služi kot izjava lastnika psa ob oddaji psa v zavetišče. Ker se ta obrazec uporablja kot podlaga za vpis v CRP, so podatki nepopolni, manjkajo podatki o izročitvi dokumentacije, informacije o značaju in navadah živali ter podatek o plačilu prispevka za zavetišče.
- Iz listin o prevzemu in prevozu živali v zavetišče ni mogoče razbrati, kaj veterinarski pregled po pogodbi zajema (npr. dehelmintizacija, vrsta cepljenja, uporabljena zdravila s strani veterinarja ...). Za vpogled v veterinarske storitve so na voljo le ambulantni dnevniki oz. računi, ki pa so mesečni, lahko za več živali skupaj. Tako ni razviden veterinarski pregled, ki bi moral biti opravljen v roku 24 ur, prav tako ni razvidna metoda pregleda na mikrosporijo ter opravljeni testi za druge bolezni.
- Namestitev v izolatoriju oz. premestitve živali iz izolatorija (psi 10 dni, mačke 14 dni) v bivalne prostore zavetišča ni mogoče ugotoviti iz postopkov, ki so vpisani v Spremni list za žival.
- Za prostoživeče mačke iz evidenc ni razvidno, da so s strani veterinarja označene z zarezo v levem uhlju.
- Novim lastnikom oddanih mačk ne označijo z mikročipom.
- Pri oddaji živali novi skrbnik podpiše izjavo 'Oddajnica živali', v kateri je med drugim navedeno tudi, da mora v primeru oddaje ali prodaje živali obvestiti zavetišče. V zavetišču ne evidentirajo preverjanja skrbi za živali, ki so bile oddane iz zavetišča. Zanj to brez pooblastila s strani zavetišča izvaja Društvo prijateljev živali Severne Primorske.
- Evtanazije se v zavetišču ne izvajajo, iz spremne dokumentacije usmrčenih živali v veterinarskih organizacijah pa ni mogoče razbrati, ali so bile živali predhodno sedirane. To tudi iz računov veterinarskih organizacij ni razvidno.
- CRP se vodi ažurno. V času pregleda je bilo v zavetišču 11 psov, toliko jih je tudi vpisanih v CRP. Vodja zavetišča pove, da psa vpiše v CRP na zavetišče potem, ko čipiranega pripelje oz. namesti v zavetišče, kar je običajno 1. do 3. dan. če se najde lastnik, pa ga naslovijo na veterinarsko ambulanto, kjer poravna račun in uredi prepis.
- Pse, ki so primerne starosti za oddajo, pred oddajo sterilizirajo, za mlajše od 3. mesecev pa izdajo naročilnico.
- Celoten seznam oddanih psov mesečno pošiljajo na VURS, OU Nova Gorica, nato inšpektorji preverijo, ali nov lastnik cepi žival proti steklini. Zavetišče namreč proti steklini ne cepi, ker občine po pogodbi cepljenja proti steklini ne krijejo.
- Pasje samce kastrirajo, razen če nov lastnik kastracije ne želi.
- Prostoživeče mačke po obvestilu sami odlovijo in jih odpeljejo v veterinarske organizacije, da jih veterinarsko oskrbijo. Nato jih pripeljejo na okrevanje v zavetišče. Tiste mačke, ki so nesocialne, vrnejo v okolje, mačje mladiče in mačke, ki so bolj prijazne, pa oddajo novim lastnikom. Mačk ne čipirajo, dajo pa novemu lastniku potni list za hišne živali z vpisanim cepljenjem proti kužnim boleznim.
- Živali v zavetišču po 30. dneh ne evtanazirajo.
- V letu 2011 so sprejeli 224 psov. 78 psov je bilo vrnjenih lastnikom, 123 jih je bilo oddanih novim lastnikom, 10 jih je poginilo, 13 pa je bilo evtanaziranih.
- V letu 2011 so v zavetišče sprejeli 465 mačk, od teh jih je 90 poginilo, 45 jih je bilo evtanaziranih zaradi bolezni, 7 zaradi poškodb, 47 so jih oddali novim lastnikom, ostale pa so bile spuščene v naravo.

Podatki z Liste preverjanj (.pdf)
Zavetišče Turk
Pregled opravljen 11. 4. 2012

V času pregleda je zavetišče pogodbeno opravljalo dejavnost zavetišča za zapuščene živali za občine: MO Novo mesto, črnomelj, Kostel, Šentjernej, Semič, Šmarješke Toplice in Metlika. Za novo občino Straža (prej del občine Novo mesto) ob pregledu pogodbe še niso imeli.

Ob pregledu so bila ugotovljena sledeča neskladja:
- Vpis psov v CRP se opravi šele pred oddajo psa novemu lastniku. Najprej ga vpišejo na ime zavetišča, ob oddaji novemu lastniku pa ga veterinar, ki opravi tudi cepljenje proti steklini, vnese v CRP.
- Imajo spletno stran zavetišča, na kateri so objavljene fotografije najdenih psov, ki se jih že oddaja, nimajo pa objavljenih fotografij in podatkov najdenih živali, ki so v zavetišču do 9. dneva, ob čemer stranke nimajo možnosti preveriti, ali je njihova žival v tem zavetišču.
- V izolatoriju za pse je 5 boksov za pse v istem objektu, kot boksi za pse, ki se oddajajo. Obiskovalci sicer v ta objekt nimajo vstopa, živalim pa je med seboj onemogočen stik, le izolatorij ni fizično (gradbeno) ločen. Del objekta je označen z napisom 'karantena'.
- V prostorih za pse je v boksu v zaprtem delu pregradna stena iz lesa, v kateri so bili med pregledom opaženi žeblji, ki predstavljajo možnost poškodbe psov.
- V bivalnih prostorih za mačke sta dva prilagojena boksa (kletki) za mačke, ki imata luknjičasto dno (kletka za poskusne kunce) in 8 manjših kletk, ki niso v uporabi. Vodja zavetišča pove, da v ta del ne namešča mačk in da bodo iz prostora odstranjene.
- Časa prejema obvestila o najdeni živali ne beležijo, zato ni mogoče ugotoviti, ali je namestitev živali opravljena v predpisanem času. Do leta 2009 so ta čas beležili v blok. Sicer je iz Evidenčnega lista vsake sprejete živali in iz Sprejemne knjige razvidno, da je žival v roku 24 ur pregledana v eni od dveh pogodbenih veterinarskih ambulant.
- Občasno preverjajo nove lastnike živali, o tem pa ne vodijo nobene evidence. Pse oddajajo po celi Sloveniji.
- Za oddano žival prejmejo le 50 Eur prostovoljnega prispevka, za mačko pa nič.
- V letu 2011 so v zavetišče sprejeli 262 psov in 96 mačk. 26 psov je bilo vrnjenih lastnikom, 26 prostoživečih mačk pa vrnjenih v okolje.
- V zavetišču po 30. dneh živali ne evtanazirajo. Najdlje so imeli v oskrbi psa, ki je bil pri njih 413 dni.

Podatki z Liste preverjanj (.pdf)
Zavetišče Horjul
Pregled opravljen 5. 12. 2012

V času pregleda je zavetišče pogodbeno opravljalo dejavnost zavetišča za zapuščene živali za 17 občin: Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer, Vrhnika, Borovnica, Logatec, Cerknica, Pivka, Ilirska Bistrica, Hrpelje-Kozina, Vodice, Medvode, Kamnik, Domžale, Trzin, Loška dolina, Bloke, Škofja Loka.

Ob pregledu so bila ugotovljena sledeča neskladja:
- Pri vpogledu v CRP (samo aktivni psi) je bilo na dan pregleda na Zavetišče Horjul vpisanih 57 psov in mačk, kar ne ustreza dejanskemu stanju. Vodja zavetišča pojasni, da je na Zavetišče Horjul s strani Veterinarske prakse Tenetiše d.o.o. vpisan pes Aron, ki ni bil nikdar v zavetišču, s strani Klinike Loka, Stanislav Bernik s.p. je vpisanih 14 prostoživečih mačk in s strani VC Celje d.o.o. 11 prostoživečih mačk, ki so bile verjetno vrnjene čipirane v okolje in niso bile nikoli v Zavetišču Horjul.
- Po tem se dejansko stanje v številu psov ujema, 13 psov je vnešenih in res v zavetišču. Število mačk v zavetišču je 68, v CRP pa je vnešenih 10 mačk. Vodja zavetišča pojasni, da so to mačke, ki so v zavetišču že dlje časa (4-5 let), da pa so vse mačke v Zavetišču Horjul čipirane, vnešene pa bodo v CRP ob oddaji novim lastnikom. Pri tem se mačke vpiše na Zavetišče Horjul in nato na novega lastnika, ob čemer se pod zgodovino vnosov vidi, da je maček iz Zavetišča Horjul. Dva dihurja, ki sta vpisana na zavetišče, sta bila oddana in jih v CRP še niso odjavili oz. vpisali na nova lastnika. Vodja zavetišča je pripomnila, da ni prav, da se izrablja vstop pooblaščenih oseb v CRP za zadeve, za katere niso pristojni (preverjanje, komu je oddana žival, preverjanje vpisov v CRP v drugih zavetiščih).
- V Evidenci o zapuščenih živalih se ne beleži časa sprejema obvestila, zato se ne da točno preveriti, ali je bila žival veterinarsko oskrbljena v predpisanem času.
- V Izjavi skrbnika, ki odda žival, manjka informacija o značaju in navadah živali ter navedba o plačilu prispevka za delovanje zavetišča.
- Iz Evidence odvzetih živali je razvidno, da uradni veterinarji pristojnih uradov VURS ne izdajo pisnih odločb oz. jih ne posredujejo po danih ustnih odločbah vodji zavetišča.
- Da so živalim odstranjeni notranji in zunanji zajedalci, veterinarka vpiše na Hospitalni list živali in v svoj dnevnik, ki ga v Ambulanti za male živali, Miran Knez s.p., vodi ločeno za Zavetišče horjul. Njenega podpisa na Hospitalnih listih ni. Vodja zavetišča pove, da je v postopku pridobivanja verifikacije elektronskega podpisa ter verifikacije veterinarske ambulante za potrebe zavetišča.
- Občasno preverjajo skrb za živali pri novih lastnikih, vendar tega ne beležijo vedno.
- Prostoživeče mačke se veterinarsko oskrbijo v veterinarskih ambulantah, s katerimi ima zavetišče pogodbe, odvisno od občine.
- V zavetišču imajo glede potekov postopkov sestavljene protokole. Vse živali se sterilizirajo in tudi kastrirajo po karanteni in pred oddajo. O času posega odloča veterinarka. V zavetišču imajo dva prostora za veterinarske posege, kjer veterinarka opravi cepljenja, triažo in kastracije mačk. Vse ostale živali gredo z njo v ambulanto in po potrebi k specialistom.
- V letu 2011 so sprejeli 215 psov, od tega je oddanih 143 psov, vrnjenih 62 psov, poginov ni bilo, evtanazij pa so izvedli 10.
- Mačk je bilo 266, od tega 145 oddanih novim lastnikom, 39 evtanaziranih in nobenega pogina. 401 mačka je bila prostoživeča, od tega 30 evtanaziranih, vse ostale pa vrnjene v okolje. Manjka podatek o številu prostoživečih mačk, oskrbljenih na Kliniki Loka. Tako je bilo vseh mačk 667 + neznano število mačk iz Klinike Loka. Tudi občina Hrpelje-Kozina sama direktno obdeluje prostoživeče mačke v ambulanti Dodič d.o.o. in pošilja v zavetišče le tiste mačke, ki so bolne.
- Po 30. dneh evtanazij ne izvajajo.
- Poročilo o delovanju Zavetišča Horjul za leto 2011 je bilo na vpogled, veterinarka pa naknadno posreduje protokol ravnanja z mačkami.

Podatki z Liste preverjanj (.pdf)
Zavetišče Meli
Pregled opravljen 25. 4. 2012

V času pregleda je zavetišče opravljalo dejavnost zavetišča za zapuščene živali po pogodbah za občine: Dobrepolje, Ivančna Gorica, Dol pri Ljubljani, Šmartno pri Litiji, Škofljica, Mengeš, Krško, Brežice, Litija, Grosuplje, Lukovica, Moravče, Trebnje, Kočevje, Komenda, Dolenjske Toplice, na podlagi koncesijskih pogodb za od Trebnjega odcepljene občine: Mokronog, Trebelno, Šentrupert in Mirna, na podlagi naročilnic pa za občine: Škocjan, Kostanjevica na Krki in Sodražica.

Ob pregledu so bila ugotovljena sledeča neskladja:
- V času pregleda sta na Meli center Repče d.o.o. vpisana dva psa, v zavetišču pa je 24 psov. Prvi vpis psa v CRP izvedejo ob oddaji oz. posvojitvi psa. To stori tisti, ki psa odda, torej vodja zavetišča ali oskrbnik. Vodja zavetišča pove, da so psi, ki so nameščeni pri njih 30 dni, last občin, ki pa ne priznavajo stroškov čipiranja oz. označevanja psov. Za mnenje v zvezi s čipiranjem je decembra 2011 prosil GU VURS, vendar odgovora ni prejel.
- Med pregledom je bil za oddano žival opravljen testni izpis iz CRP, iz katerega je razvidno, da je bil vpis lastništva opravljen v Zavetišču za živali Meli. Če spremembo lastništva vpiše vodja zavetišča, vpiše pod opombe tudi zaporedno številko iz Evidenčne knjige zavetišča.
- Ni ločenega prostora za poškodovane in bolne živali. Poškodovanega ali bolnega psa ob sprejemu namestijo v prostor izolatorija za mačke, kjer sta dva individualna boksa. Bolne ali poškodovane pse, ki so že nameščeni v bivalnem delu zavetišča, se premesti v izolatorij za pse, kjer sta med šestimi boksi dva namenjena namestitvi bolnih psov, sicer pa je izolatorij namenjen psom, ki ob sprejemu ne kažejo znakov bolezni.
- Vodja zavetišča pove, da so psi praviloma v izolatoriju 10 dni, ob pregledu pa je ugotovljeno, da sta dva psa nameščena v bivalni del 8 dni po sprejemu v zavetišče.
- Večina mačk gre takoj po sprejemu ali že spotoma k pogodbenemu veterinarju, kjer jih veterinarsko oskrbijo oz. sterilizirajo / kastrirajo in cepijo proti kužnim boleznim ter označijo. Potem se mačko namesti v izolatorih za mačke, kjer so 4 boksi oz. kletke. Tu mačka praviloma ostane 14 dni. Vodja zavetišča pove, da je po odločbi VURS karantena za prostoživeče mačke 14 dni. Za oddajo primerne mačke čipirajo in zanje izdajo potne liste ter podatke vnesejo v CRP.
- Hladilna skrinja je v prostoru brez vrat, v sprejemnem delu zavetišča, ni predpisano označena in ni zaklenjena s ključavnico.
- V zavetišču ne beležijo časa obvestila o najdeni živali, ampak le čas sprejema v zavetišče, zato se ne da ugotoviti, ali so živali veterinarsko pregledane v roku 24 ur. Vodja zavetišča pove, da so živali zagotovo pregledane in oskrbljene že med potjo v zavetišče. Zavetišče ima pogodbo z dvema ambulantama in pregled ter oskrba se opravi v tisti, ki je bližje. čas pregledov oz. oskrbe živali je mogoče preveriti v evidenci ambulantnih dnevnikov pogodbenih veterinarskih ambulant.
- Zavetišče ima spletno stran, na kateri so objavljene fotografije vseh živali, ki so trenutno nameščene v zavetišču (rubrika 'živali, ki so trenutno v zavetišču'), z ostalimi podatki, razen časa in kraja najdbe živali.
- Seznama pogrešanih živali v zavetišču ne vodijo, vodja zavetišča po obvestilu o izgubljenem psu v CRP vnese podatek, da je pes 'izgubljen'. Vodja pravi, da to velja tudi kot potrdilo o prijavi izgube psa. Ob najdbi se status psa v CRP spet spremeni.
- Cepljenje proti steklini naj bi se po veterinarsko-sanitarnem redu izvedlo v zavetišču v času namestitve živali v karanteno. Pri tem so odstopanja, če veterinar odloči drugače. če oddajo žival pred starostjo 3 mesece, z naročilnico napotijo novega lastnika v pogodbeno veterinarsko ambulanto z določenim rokom cepljenja proti steklini. Plačilo je strošek zavetišča. Enako velja za sterilizacijo psice.
- Iz vpisov v Spremni knjigi in Knjigi veterinarskih posegov ni mogoče ugotoviti imena in količine uporabljenega sedativa pri evtanaziji. Vodja zavetišča pove, da je to razvidno iz ambulantnih dnevnikov zdravljenja in specifikacij na računih za vsako žival posebej, kar izdaja veterinar mesečno, in da so bili ti podatki s strani OU Novo mesto že preverjeni. V času pregleda so ti dokumenti v računovodstvu in niso na vpogled.
- V letu 2011 so v zavetišče sprejeli 505 psov, 411 mačk in nobene druge živali. 357 mačk je bilo vrnjenih v okolje, 5 pa oddanih v posvojitev. Od sprejetih psov jih 20% vrnejo lastnikom. Psi so v zavetišču najmanj 2,5 do 3 mesece, oz. jih po 30. dneh ne evtanazirajo.
- Odlov živali vršijo sami.
- Mačke so večinoma prostoživeče. če je mačka prijazna, jo po svoji presoji zadržijo, oz. če že imajo kakšnega zainteresiranega posvojitelja. Vse mačke sterilizirajo in kastrirajo v pogodbenih ambulantah, psice pa sterilizirajo.
- V primeru zdravljenja živali prinese veterinar zdravilo s seboj. Za nadaljnje zdravljenje imajo priročno lekarno. Vsa zdravila dobijo od pogodbenih ambulant. Po navodilu veterinarja zdravijo vodja zavetišča in oskrbniki. V Zavetišču in v službenih vozilih imajo osnovni sanitetni material.

Podatki z Liste preverjanj (.pdf)
Zavetišče Mala hiša
Pregled opravljen 26. 9. 2012

V času pregleda je zavetišče pogodbeno opravljalo dejavnost zavetišča za zapuščene živali za 27 občin Pomurske regije.

Neskladij pri pregledu ni bilo ugotovljenih.
- Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da so vse živali pred prihodom v zavetišče oskrbljene in pregledane v Veterinarski ambulanti Veterinaria Murska Sobota d.o.o. Psom, ki niso čipirani, se tam vstavi čip, takoj dehelmintizira ter cepi proti steklini in proti kužnim boleznim, odvisno od starosti sprejetega psa. Potem se psa pripelje v zavetišče, kjer je 10 dni v karanteni.
- Zapuščene mačke se veterinarsko oskrbi, dehelmintizira, cepi proti kužnim boleznim, ter nato v zavetišču namesti v izolatorij za mačke.
- Prostoživeče mačke se obdela v Veterinaria MS d.o.o. in vrne v okolje, o čemer odloča veterinar. Prostoživečih mačk se praviloma ne namešča v zavetišče.
- če se v veterinarski ambulanti ugotovi, da je pes ali maček lastniški, se takoj pokliče lastnika, ki žival tam prevzame in se je sploh ne vodi v zavetišče.
- Karantena oz. izolacija se izvaja v predpisanih rokih.
- Živali se sterilizira in kastrira v Veterinaria MS d.o.o. oz. v ambulanti v zavetišču, kjer se izvaja tudi morebitno nadaljevanje zdravljenja, preventivni pregledi, striženje, kopanje ...
- Nečipiranega psa takoj ob prevzemu v ambulanti čipirajo in podatke še isti dan vnesejo v CRP na ime zavetišča.
- Mačke čipirajo pred oddajo novim lastnikom na ime novega lastnika. Da je bila mačka v zavetišču, se vidi samo po tem, da je podatke vnesel veterinar iz zavetišča, ne pa po podatkih o mački.
- Vse živali, ki so oddane, so tudi čipirane, prostoživečim mačkam pa zarežejo levo uho.
- V letu 2011 so v zavetišče sprejeli 136 psov, od katerih so jih novim lastnikom oddali 89. Sprejetih je bilo 309 mačk, od teh jih je bilo oddanih novim novim lastnikom 59. Prostoživečih mačk so obdelali 164 in vse vrnili v okolje.
- Odlov oz. prevzem zavetiških živali in odlov prostoživečih mačk opravljata vodja zavetišča in veterinar.
- Evtanazij po 30. dneh ne izvajajo. Žival evtanazirajo takrat, ko je to strokovno upravičeno, ne glede na dneve, ki jih žival preživi v zavetišču.

Podatki z Liste preverjanj (.pdf)
Zavetišče Maribor
Pregled opravljen 16. 5. 2012

Podjetje Snaga d.o.o. opravlja od 15. 2. 2012 koncesijsko dejavnost zavetišča za zapuščene živali za MO Maribor in še približno 20 drugih občin. Seznam bodo organu posredovali naknadno.
Od 15. 2. 2012, ko je Snaga d.o.o. prevzela dejavnost od Društva za varstvo in proti mučenju živali Maribor, imajo dokumentacijo za živali, ki so bile ob primopredaji nameščene v zavetišču, razen določenih izjem, ki so navedene v primopredajnem zapisniku z dne 17. 2. 2012. Manjkajoča dokumentacija se nanaša na Sprejemne liste oz. podatke o kraju najdbe, najditelju in datumu sprejema živali. Letno poročilo o delovanju zavetišča za leto 2011 ni na vpogled, niti v zavetišču ne vedo, ali sploh obstaja. Zato je bil pregled usmerjen v delovanje zavetišča in vodenje evidenc po 15. 2. 2012.

Ob pregledu so bila ugotovljena sledeča neskladja:
- Potrdila o opravljenem strokovnem usposabljanju oskrbnikov niso bila na vpogled, so pa v Kadrovski službi Snage d.o.o.
- Na lokacijo zavetišča je pod lastnika DZVŽ Maribor še vedno zavedenih oz. registriranih 60 zapisov aktivnih psov in mačk, kar se nanaša na bivšega koncesionarja. Stranka pove, da so bili vsi prevzeti psi prepisani na novega koncesionarja Snago d.o.o.
- Iz evidenc o zapuščenih živalih ni razviden čas prejema obvestila in zato se ne da preveriti, ali so živali nameščene v zavetišče v predpisanem roku.
- Stanje in počutje živali vpisuje osebje v Evidenčne oz. Sprejemne liste 1x dnevno.
- Ob sprejemu gredo živali, ki so poškodovane ali bolne, direktno v Veterinarsko bolnico Maribor, nato pa so nameščene v izolatorij - karanteno. če je sprejeta žival zdrava, gre v karanteno in še isti ali naslednji dan v Veterinarsko bolnico Maribor na pregled, cepljenje proti kužnim boleznim in registracijo.
- Po preteku roka karantene se pse cepi proti steklini.
- Prostoživečih mačk ob pregledu v zavetišču ni. Ob prijavi prostoživečih mačk posodijo živolovko, potem gredo mačko iskat sami ali pa jim jo dostavijo v zavetišče. Nato jo osebje odpelje v Veterinarsko bolnico Maribor. Po okrevanju v bolnici ali v zavetišču mačko vrnejo v okolje, o času okrevanja pa odloča veterinar.
- Psice obvezno sterilizirajo pred oddajo, razen izjem, če so premlade ali iz veterinarskih razlogov.
- Pred oddajo so vse živali vnešene v CRP, čipirane, imajo potni list. Ob oddaji novemu lastniku žival v CRP vpiše vodja zavetišča.

Podatki z Liste preverjanj (.pdf)
Zavetišče Mačji dol
Pregled opravljen 24. 10. 2012

Zavetišče Mačji dol je namenjeno le zapuščenim mačkam (največ 40 odraslih mačk naenkrat). Upravlja ga Žverca, društvo za pomoč živalim, ki opravlja dejavnost zavetišča za zapuščene mačke za občini Škofja Loka in Železniki.

Ob pregledu so bila ugotovljena sledeča neskladja:
- Oskrbnica v zavetišču sicer ima opravljeno usposabljanje, vendar ga ob pregledu ni predložila na vpogled.
- Svet zavetišča še ni imenovan in ni bilo še nobene seje Sveta.
- Zavetišče ima 2 ločena bivalna prostora za mačke, izolatorij in sprejemni prostor. Vsi ostali prostori pa so v enem prostoru (sanitarni prostor, miza za dajanje mazil v oči, priprava in skladiščenje hrane, oprema za razkuževanje in čiščenje - predalnik, umivalnik in plastična posoda za kopanje mladičev, štedilnik in hladilnik z zgornjim zamrzovalnim delom - za shranjevanje hrane za osebje, za živali, za zdravila. Po izjavi vodje zavetišča je skrinja za kadavre v popravilu. Nimajo poginov, evtanazije pa se opravljajo na Kliniki Loka d.o.o.
- Tehničnega varovanja ni, imajo luči na senzor in sosede.
- Seznama pogrešanih živali posebej ne vodijo, na spletni strani objavijo fotografijo in podatke, ki jih posreduje lastnik. V času pregleda tega ni bilo mogoče preveriti, ker v zavetišču ni računalnika in povezave z internetom.
- Primera oddaje lastniške živali (mačka) v zavetišče še niso imeli, zato vodja nima obrazca z zahtevanimi podatki. Včasih pomagajo iskati novega lastnika, ne da bi žival v zavetišče sprejeli.
- Ne vodijo evidence čiščenja in razkuževanja, za kar sicer imajo pripravljen obrazec.
- Ker časa sprejema živali v zavetišče ne beležijo, ni mogoče preveriti, ali so živali veterinarsko pregledane v 24. urah po namestitvi. Nekatere mačke vodja pelje na Kliniko Loka d.o.o. takoj, ko jih pobere, nekatere (po lastni presoji, sesne ali nekaj dni stare mladiče, mačke v stresu) pa najprej razglisti ali jim odpravi bolhe, oz. počaka.
- Za najditelje, ki sami peljejo najdeno žival v oskrbo na kliniko Loka d.o.o., imajo pripravljen obrazec Naročilnica - Klinika Loka. Tam pustijo žival, ki je po veterinarski oskrbi nameščena v zavetišče.
- Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da dva mačka, sprejeta 22. 10. 2012, dva dni za tem še nista bila veterinarsko oskrbljena. V evidencah je opomba vodje, da imata ob prihodu v zavetišče bolhe.
- Po izjavi vodje zavetišča živali dvakrat dnevno preverjajo, vendar tega ne beležijo v evidenco, vpisujejo le dajanje zdravil, mazil ... Evidenca nima imena.
- Iz evidenc ni razviden čas namestitve mačk v karanteni.
- V Delovodniku (evidenca o sprejemu živali) ni navedene ure in datuma najdbe živali.
- V veterinarsko-sanitarnem redu je med drugim navedeno, da če ima zavetišče zapolnjene kapacitete, se lahko dogovori z najditeljem ali drugo zainteresirano osebo, ki izpolnjuje pogoje, da poskrbi za žival do oddaje novemu skrbniku.
- V času pregleda je bilo v zavetišču 32 mačk, od tega 2 na zdravljenju v Kliniki Loka d.o.o.
- Mačke vpišejo na Kliniki Loka d.o.o. na občino, ko jih cepijo in čipirajo. če gre za sesne mladiče, to storijo, ko so stari 2 meseca, sicer pa na isti dan, kot so sprejete v zavetišče. če se prostoživeča mačka vrne v okolje, se ne čipira, temveč se zareže uho, cepi in testira za FIV/FeLV. Čipira se tudi mačke, ki so socializirane in se bodo oddajale, ali pa okolje ni primerno za vrnitev.
- Prostoživeče mačke odlavljajo sami v okviru Društva Žverca in če ni posebnosti, jih po oskrbi na Kliniki Loka d.o.o. vrnejo v okolje. Če potrebuje mačka zdravljenje, ali po abortusu, pride v zavetišče, zato so vsi mački v zavetišču, ki so cepljeni, tudi čipirani in se bodo oddajali (23 mačk).
- Nesterilizirane in nekastrirane mačke imajo nastanjene skupaj v dveh prostorih. Mačke sterilizirajo in kastrirajo po presoji, ko so težke 2 kilograma ali stare 4 mesece, če so zdrave. To označujejo v Delovodniku in na Kartonu cepljenja.
- Od maja 2012 so v zavetišče sprejeli 91 mačk, od tega je bilo 45 mačk oddanih novim lastnikom, 6 vrnjenih v okolje, 6 evtanazij je bilo zaradi kuge, 1 zaradi levkoze in en pogin. Podatka, koliko prostoživečih mačk je bilo vrnjenih v okolje po tretmaju v Kliniki Loka d.o.o., nimajo, ker gre to preko Društva Žverca.
- Evtanazij mačk po 30. dneh ne izvajajo.

Podatki z Liste preverjanj (.pdf)
Zavetišče Postojna
Pregled opravljen 28. 11. 2012

V času pregleda je zavetišče na lokaciji Bolnice za živali Postojna opravljalo dejavnost zavetišča za zapuščene živali za občino Postojna.

Ob pregledu je bilo ugotovljeno:
- Svet zavetišča še ni bil imenovan.
- Prostor, kjer je predviden izpust psov, omogoča stik s psi v izolatoriju, vmes je samo mreža.
- Na oznaki na vozilu za prevoz živali ni naslova zavetišča.
- Prostoživečih mačk, ki jih oddajo novim lastnikom, ne označijo z mikročipom, oz. jih čipirajo le na željo lastnika, ker jim občina stroškov čipiranja ne povrne. Če mačko čipirajo, ji izdajo potni list, ter jo v CRP vpišejo na novega lastnika.
- V obrazcu Izjava posvojitelja je navedeno, da lahko mačka oz. psa v primeru kršitve pogojev odvzamejo. Stranki se pojasni, da je za odvzem živali pristojen le VURS.
- Vsako žival, ki pride v zavetišče, najprej vpišejo v knjigo Sprejem 2012, nato s čitalcem preverijo čip, oz. ali je žival označena. Če je pes označen, vpogledajo v CRP, kontaktirajo lastnika, žival pa se namesti v prostor, ki je v sklopu bolnice ali v bivalni prostor zavetišča. Če je pes neoznačen, se namesti v izolatorij za pse za 10 dni.
- V kolikor bi bila potreba po več namestitvenih mest v izolatoriju, imajo možnost, da se prilagodijo.
- Čipiranih mačk v zavetišče še niso sprejeli. Prostoživeče mačke pripeljejo sami ali najditelji, preverijo jim čip, jih veterinarsko pregledajo (FIV/FeLV, Wood), sterilizirajo oz. kastrirajo in še isti ali naslednji dan vrnejo v okolje. Mačke lahko namestijo v izolatorij za mačke v zavetišču ali v prostor bolnice, ki je tudi izolatorij. Tiste mačke, ki so dlje časa v zavetišču, pa v izolatorij za 14 dni, potem pa v bivalne prostore oz. oddajo novemu lastniku. Do pregleda so mačke oddali novim lastnikom takoj po karanteni.
- Od avgusta 2012 do pregleda je bilo v zavetišče sprejetih 6 psov, od teh so 2 oddali novim lastnikom, eden je bil odvzet po odločbi in evtanaziran, trije pa isti dan vrnjeni nazaj lastnikom.
- V istem času je bilo v zavetišču sprejetih 133 mačk, vse prostoživeče. Od teh je bilo 24 oddanih novim lastnikom, 89 pa vrnjenih v okolje.
- Nobene živali niso evtanazirali po 30 dneh in tega tudi v bodoče ne nameravajo.
- V Zavetišču Postojna želijo, da bi bilo čipiranje mačk urejeno tako kot za pse - usklajeno in uzakonjeno.

Podatki z Liste preverjanj (.pdf)
Zavetišče Sevnica
Pregled opravljen 7. 11. 2012

V času pregleda je zavetišče po pogodbi opravljalo dejavnost zavetišča za zapuščene živali v okviru Veterinarske postaje Sevnica za občini Sevnica in Radeče.

Ob pregledu so bila ugotovljena sledeča neskladja:
- V CRP je ob pregledu na zavetišče vnešenih 5 psov, od tega 4 psi s statusom 'mrtev' - evtanazija po 30. dneh, in ena psička, ki je ni več v zavetišču, saj je bila 9. 10. 2012 oddana novemu lastniku. Ker je bila psica ob oddaji stara dva meseca, je bilo z novim lastnikom dogovorjeno, da jo pripelje na cepljenje proti steklini ob starosti 4 mesece, in takrat bi jo tudi prepisali v CRP. Sicer ob oddaji psa novemu lastniku običajno vnesejo podatke v CRP še isti dan.
- Mačke, ki jih oddajo novim lastnikom, čipirajo, vendar jih v CRP ob oddaji ne vnašajo na ime novega lastnika.
- Prostoživečih mačk, ki jih po veterinarski oskrbi ter sterilizaciji oz. kastraciji vrnejo v okolje, ne označijo z zarezo v uho.
- Veterinarsko-sanitarni red zavetišča je na vpogled, nikjer pa ni izobešen. V njem je med drugim navedeno, da če je zavetišče polno, se dogovorijo z najditeljem oz. prijaviteljem ali drugo zainteresirano osebo, da le-ta skrbi za žival, dokler je zavetišče polno, oz. zaprosijo za pomoč drugo zavetišče. Primera sicer še niso imeli in bi verjetno zaprosili drugo zavetišče. Pogodbe za najditelja oz. prijavitelja ali drugo zainteresirano osebo še nimajo pripravljene.
- Hladilna skrinja za kadavre ni označena po veljavni zakonodaji.
- Del tal v odprtih delih petih bivalnih prostorov za pse je nasut s kamenjem in se ne da čistiti oz. razkužiti.
- Leseni podesti, ki so zgoraj iz gume in služijo kot ležišča, so ponekod obgriženi.
- V zaprtem delu bivalnih prostorov ni gretja, streha ni izolirana, tla so betonska, prevlečena s pralnim epoksi premazom. Temperature ne preverjajo, bodo pa namestili električni radiator, v kolikor bo mrzlo.
- Seznama pogrešanih živali ne vodijo in v zavetišče ne sprejemajo živali, ki jo želi lastnik oddati (lastniških živali), oz. do pregleda še niso imeli primera. Izjave skrbnika, ki odda žival, še nimajo pripravljene.
- Preventivne vakcinacije pred kužnimi boleznimi za pse in mačke ne izvajajo, razen obveznega cepljenja proti steklini za pse, in sicer vse pse po 10. dnevu, oz. ko pridejo iz karantene, tudi če bodo po 30. dnevu evtanazirani. Vodja zavetišča pove, da jim občina ne plača vakcinacij, ki po zakonu niso obvezne.
- O čiščenju bivalnih prostorov in izolatorija ne vodijo nobene evidence.
- Sterilizacij in kastracij pri psih ob oddaji ne izvajajo, razen če novi lastnik to želi in plača. Občina jim tega ne plača, zato tega tudi ne izvajajo. V Evidenco živali ob sprejemu podatka, da žival ni bila sterilizirana, ne vpisujejo.
- Sterilizirajo in kastrirajo le prostoživeče mačke, ki jih pripeljejo odlovljene (s kakšnega vrta, garaže ...) oni in jih po veterinarski oskrbi ter 14-dnevni karanteni vrnejo v okolje. Do pregleda so veterinarsko oskrbeli (sterilizirali oz. kastrirali) 4 prostoživeče mačke, ki so nameščene v skupnem boksu za mačke.
- Občasno preverjajo skrb za živali pri novih lastnikih, a o tem ne vodijo evidence.
- Tudi evidence o pogrešanih živalih ne vodijo.
- Vsako žival, ki pride v zavetišče, na Veterinarski postaji prisoten veterinar pregleda v ambulanti in jo namesti v izolatorij, če je žival bolna, pa v prostor za bolne živali Veterinarske postaje Sevnica d.o.o. Če je mačk več, jih v času karantene namestijo posamično še v tri bokse za mačke v prostoru za bolne živali. Po končani karanteni živali namestijo v bivalne prostore zavetišča.
- V letu 2012 so sprejeli v zavetišče 31 psov, od tega je bilo 8 psov vrnjenih lastnikom, 15 psov oddanih, eden zaradi bolezni takoj evtanaziran, 7 pa evtanaziranih po 30. dneh bivanja v zavetišču.
- Mačk je bilo v zavetišče sprejetih 33, od tega 12 oddanih novim lastnikom, 21 mačk zaradi bolezni ali poškodb evtanaziranih, po 30. dnevu pa ni bilo evtanazirane nobene mačke.
- Obdelane so bile 4 prostoživeče mačke in so ob pregledu vse 4 v zavetišču, v okolje pa še ni bila vrnjena nobena.

Podatki z Liste preverjanj (.pdf)
Zavetišče Brežice
Pregled opravljen 22. 11. 2012

V času pregleda zavetišče formalno še ne deluje. V okviru Veterinarske bolnice Brežice je bilo registrirano 3. 10. 2012, vendar ob pregledu še nima sklenjenih pogodb z občinami. Začetek je predviden 1. 1. 2013 za občini Brežice in Krško. Pregledani so bili prostori zavetišča v Veterinarski bolnici Brežice d.o.o., ki so fizično ločeni (razen ambulante).

Ob pregledu so bila ugotovljena sledeča neskladja oz. posebnosti:
- Kot oskrbniki bodo v zavetišču delali veterinarski tehniki, ki nimajo potrdil o opravljenem strokovnem usposabljanju.
- Spletna stran zavetišča še ne deluje, je pa pripravljena.
- Pripravljen je tudi veterinarsko-sanitarni red v zavetišču, ki pa le visi na oglasni deski. V njem je med drugim navedeno tudi, da če je zavetišče polno, se dogovori z najditeljem oz. prijaviteljem ali drugo zainteresirano osebo, da le-ta skrbi za žival, dokler je zavetišče polno, oz. zaprosi za pomoč drugo zavetišče. Stranka pove, da ve, da lahko žival da v oskrbo le v drugo zavetišče. O tem že imajo dogovor z zavetiščem Sevnica.
- Leseni podesti v pasjih bivalnih enotah niso odporni na grizenje in praskanje.
- Evidence o oddanih živalih z zahtevanimi podatki še nimajo nastavljene, imajo pa računalniški program za zavetišča, ki pa ne predvideva oddaje lastniške živali v zavetišče.
- CRP se še ne da preveriti, ker v zavetišču še ni bilo sprejetih zapuščenih živali.
- Prostoživeče mačke bodo po kastraciji oz. sterilizaciji ter označitvi zarez v uho spuščali nazaj v okolje (brez 14-dnevne karantene), odlavljali pa jih bodo sami.
- Mačke, ki jih bodo oddali novim lastnikom, bodo čipirali in vnesli v CRP.

Podatki z List preverjanj (.pdf)
Vir podatkov: Javne informacije Slovenije, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Podatke sem po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja na UVHRVV pridobila in v tem dokumentu zbrala
Jana Pahovnik
april 2013
www.mojpes.net


  • Odprto pismo vodje zavetišča Meli Trebnje
  • Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
    domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

    2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
    Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
    splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.