mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 23  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Stran (1) 2 »
Klubi in društva : KZS volitve 2014: Odgovori kandidatov za predsednika KZS
Dodal/a jana 21.3.2014 0:17:13 (6586 prebrano)

KZS volitve 2014: Odgovori kandidatov za predsednika KZS

Na izredni skupščini, ki je bila 29. novembra 2013, so delagati članic Kinološke zveze Slovenije mag. Blažu Kavčiču izglasovali nezaupnico, zato je KZS že eno leto po rednih volitvah, ki so bile 16. 3. 2013, pred izrednimi volitvami.

Volilna skupščina bo v četrtek, 17. aprila 2014 ob 18.00 v dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na njej bodo delegati članic KZS glasovali za novega predsednika in Upravni odbor Kinološke zveze Slovenije.

Iz poročila Volilne komisije je razvidno, da sodelujejo na volitvah za predsednika KZS štirje kandidati:

I. česnik Aleksander
II. Okleščen Lidija
III. Penko Boštjan
IV. mag. Rajić Branislav

Od 20. januarja do 3. marca 2014 smo na mojpes.netu zbirali vprašanja za kandidate za predsednika KZS 2014-2018. Vprašanja so prispevali vzreditelji, mednarodni sodniki za zunanjost in delo, inštruktorji, kinološki funkcionarji, lastniki psov ... Prispelo jih je res zelo veliko, kar kaže na izjemno zanimanje kinologov za prihodnost slovenske kinologije. Kandidatom sem poslala le del vprašanj.

Odgovore na vprašanja so poslali vsi predsedniški kandidati, za kar se jim tudi tukaj v imenu uporabnikov mojpes.neta in v svojem imenu zahvaljujem.

Jana Pahovnik
21. marec 2014Aleksander česnik

- predstavitev (.pdf)
- program (.pdf)
- odgovori na vprašanja (.pdf)

- V svoji predstavitvi ste že navedli nekaj podatkov o sebi, vseeno pa nas zanima, ali ste pripravljeni objaviti vaš profesionalni (nekinološki) CV? V kolikor je vaš odgovor da, vas prosimo, da ga priložite za objavo ob vaših odgovorih.
Sem v predstavitvi napisal.

- Kako si predstavljate organizacijo dela znotraj KZS? Ali lahko podate vašo oceno, koliko časa na teden boste porabili za vodenje Kinološke zveze Slovenije? Ali nameravate po izvolitvi odstopiti od vseh strokovnih funkcij, ki jih imate na Kinološki zvezi oziroma v vašem društvu?
Težko je podati oceno koliko časa bom porabil,vsekakor pa toliko kolikor bo potrebno.
Drugih funkcij že sedaj nimam.

- Kdo (poimensko) so člani vašega Upravnega odbora?
So navedeni v kandidaturi.

- Kako boste motivirali zaposlene na KZS in kako si boste pridobili njihovo zaupanje?
Zaposleni na KZS so dobro motivirani,ravno tako pa menim ,da imam že sedaj njihovo zaupanje

- Ste na volilni skupščini 2013 glasovali v imenu katerega od društev ali klubov? če da, katerega? Ste članicam KZS pripravljeni predložiti sklep UO KZS o včlanitvi tega društva/kluba v KZS pred volilno skupščino 2013 in potrdilo o plačilu članarine oz. pristopnine, v kolikor gre za novejše društvo/klub?
Sem,in sem pripravljen predložiti sklep o včlanitvi.

- Ali boste javno objavljali zapisnike sej vseh teles KZS? Ste pripravljeni objaviti zapisnike (vsaj sej UO in skupščin) tudi za obdobje 2009 – 2013?
Vsekakor,tako sem tudi napisal v programu,vse seje pa so tudi javne.

- Kandidati imate različne poglede na prenovo spletne strani KZS. Nekateri načrtujete informativni portal, drugi pa kar informatizacijo celotnega poslovanja. Kakšen finančni vložek predvidevate za uresničitev vašega programa? Kdo naj bi ta sistem vzdrževal, bi v ta namen zaposlili ljudi ali najeli zunanje izvajalce? Kakšen je letni strošek delovanja takega informacijskega sistema?
Spletna stran KZS je solidna in v zadnjem obdobju je bilo vloženo kar nekaj dela .Potrebno jo je nadgraditi in posodobi,postati mora bolj prijazna obiskovalcem ,ter objaviti vse informacije ažurno. Že sedaj imamo nekaj zunanjih izvajalcev,v večji meri pa zaposleni na KZS urejajo vsebine. Prav gotovo pa bo potrebno vložiti določena sredstva,katera pa je težko določiti,tudi med kinologi imamo strokovnjake,ki bi prispevali svoj vložek

- Kako ocenjujete delo Kinološke zveze Slovenije v obdobju 2004 – 2014? Kje so po vašem mnenju ključne točke, ki so pripeljale KZS v stanje, v katerem se je znašla v tem trenutku?
Samo delo v tem obdobju je potekalo dobro,vedno pa bi lahko bilo boljše.Do razhajanj je prišlo zaradi načina vodenja.

- Kako boste raziskali morebitne nepravilnosti prejšnjega vodstva in ali ste pripravljeni podati kazenske ovadbe v primeru ugotovljenih kršitev? Ali nameravate v imenu KZS od mag. B. Kavčiča zahtevati finančna povračila za morebitno povzročeno škodo? Kako ste opredeljeni do stroškov za odvetniške, gradbene, revizijske in druge storitve, ki so nastali na obeh straneh (mag. B. Kavčič na eni strani in Nadzorni odbor KZS na drugi strani)?
Za raziskavo nepravilnosti so inštitucije,ki to ugotavljajo nikar ne vodstvo KZS. Šele po teh ugotovitvah se lahko podajo predlogi za ukrepe.Stroške,ki so nastali pa bi jih moral vsak naročnik poravnati sam.

- Kakšna je bila vaša vloga pri organizaciji EDS 2010? Koliko honorarja in nadomestil stroškov ste za svoje delo prejeli? Ste dobili denar nakazan na svoj TRR? Ste imeli v času EDS svoje podjetje in ste poslovali s KZS ali KZS d.o.o.? če da, katero in za kakšne posle je šlo?
Tukaj nisem imel nobene vloge,ter tudi nisem iz tega naslova prejel nobenih sredstev.

- Ocenite, kako nujno in v kolikem času je potrebno sprejeti nov Pravilnik o strokovnem delu KZS in ostala podrejena strokovna pravila uskladiti z njim? Kako se nameravate tega področja lotiti časovno in organizacijsko?
Potrebno je takoj pristopiti k pripravi ter vključiti stroko k pripravi,sprejem pravilnika pa v letu 2016

- Se boste zavzemali za to, da se bo pri razvoju pravilnikov in vzrejnih smernic upoštevala veterinarska stroka, genetika, zootehnika ...?
Vsekakor.

- Ali se boste pri spremembah statuta zavzemali za rešitve, ki bodo članicam prinašale več svobode, ali za nadaljevanje trenda centralizacije, odvzem pooblastil in 'drugorazrednost' društev v odnosu do zveze (grožnje z izključitvijo iz zveze, neutemeljeni prenosi vzrejnih komisij na KZS, itd)?
Pri pripravi statuta bodo vsekakor sodelovale članice,potrebno je temeljito strokovno in zakonsko pripraviti temeljni akt,da bo prijazen tako do članic in same organizacije. Tudi tukaj mora statutarno pravna komisija pričeti z delom takoj.

- Ali menite, da je KZS strokovni kinološki servis samo članom svojih članic, ali tudi vsem ostalim prebivalcem Slovenije? Prosimo, da nam opredelite, pri katerih kinoloških dejavnostih strankam KZS (lastnikom psov, vzrediteljem, razstavljavcem, tekmovalcem ...) za koriščenje storitev ni potrebno biti član katere od članic KZS?
Naša organizacija bi morala strmeti k temu,da je servis vsem,ki potrebujejo pomoč v kakršnikoli obliki.Za koriščenje ne bi smel biti pogoj članstvo v zvezi,za člane pa morajo biti ugodnosti v različnih oblikah.

- Poznate delo Društva ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije in poseganje KZS vanj v zadnjih letih? Kakšno je vaše stališče glede oškodovanja tega društva?
Tako kot vedno sem tudi sedaj istega mnenja ,da je bilo v preteklosti premalo konstruktivnega dialoga. Ravno tako menim da je nesmiselno imeti dva kluba.

- Menite, da je vračilo odvzetih licenc in rehabilitacija sodnikov v pristojnosti predsednika KZS ali presega predsednikova pooblastila? Se nameravate morda lotiti tega problema brez ustreznih pravil in revizije postopkov, ne glede na vrsto in težo kršitve, zaradi katere je bila posamezniku licenca odvzeta? Kdo bo po vašem mnenju dolžen povrniti morebitno škodo osebam, katerim so jo ti sodniki s svojimi dejanji povzročili? Kakšne vsebinske spremembe in v kolikem času načrtujete na področju podeljevanja in odvzemanja licenc?
To vsekakor ni v pristojnosti predsednika,marsikateri postopek mora iti skozi revizijo šele nato pa organi ,ki so pristojni lahko podajo predloge za ukrepe ali pa ukrepajo na podlagi pooblastil.
Izdelati je potrebno tudi nov Pravilnik o sodniški licenci, v katerem morajo biti navedeni konkretni razlogi oz. konkretne kršitve, katerih posledica je prekinitev sodelovanja, prav tako pa je potrebno določiti minimalen čas prekinitve za posamezne vrste kršitev. Rok sprejema pravilnika je leto 2015.

- Kako boste dosegli najširše sodelovanje različnih strok in izkušenj ne glede na 'poreklo' znanja (vzreditelji, kinološki sodniki, priznani posamezniki, ki se ukvarjajo z kinologijo izven okvira KZS), s čimer se bo preprečilo zapiranje in oženje kinologije v krog kinoloških sodnikov, kar se je v preteklem času pokazalo kot slabo in zaviralno?
Vsak ,ki bo želel sodelovati in z svojimi idejami ,ter z znanjem razvijati kinologijo je dobrodošel. Tako velja za organizacije kakor za posameznike.

- Kako boste pritegnili v odbore / telesa KZS več mladih kinologov in več novih ljudi?
Mladi imajo možnost sodelovati na različnih področjih vendar se premalo aktivno vključujejo v delo. .

- Ali se strinjate z navedbo v (še vedno veljavnem) Pravilniku o strokovnem delu KZS, da je vzreja temeljna kinološka dejavnost? Menite, da KZS za svojo temeljno dejavnost stori dovolj, ali da jo zanemarja in bi moral storiti več? Kako boste podprli rodovniško vzrejo? Ste vzredili kakšno leglo pasemskih psov?
Vzreja je eden izmed temeljnih elementov ni pa edina. Nikoli ni dovolj narejenega vedno se da še kaj postorit,vprašanje možnosti želja in hotenj. Nisem vzreditelj sem samo lastnih štirih nemških ovčarjev z katerimi delam in tekmujem.

- Menite, da bi bilo smiselno povezovanje vzrediteljev v stanovski organ, na primer 'Svet vzrediteljev'? če da, ali bi bili pripravljeni predstavnike tega stanovskega organa vključevati v druge organe kzs?
Nisem razmišljal o tej ideji ne zdi se mi pa slaba,če bi bila želja vzrediteljev takšna zakaj ne.

- Ali se vam zdi umestno, da krojijo usodo pasme v nekaterih vzrejnih komisijah ljudje, ki s pasmo, razen sodniškega izpita, nimajo nobenega drugega stika (nikoli niso bili skrbniki in ne vzreditelji psa dotične pasme)?
Ne ni umesno.

- Ali se vam zdi smiselno, da bi vzrejno komisijo poleg izvedencev za ocenjevanje zunanjosti/dela vključili tudi predstavnike pasemskih klubov in strokovnjake s področja reprodukcije?
Vsekakor se mi zdi smiselno.

- V zadnjem času smo priča mnogim strokovnim napakam v odločitvah s področja vzreje (nemške doge, belgijski ovčarji ...)? Na kakšen način bi nastale napake lahko popravili? Kako nameravate poskrbeti za višji nivo strokovnih odločitev na področju, kjer napake škodujejo zdravju psov in zdravju pasem ter ugledu naše vzreje v mednarodnem merilu? Kakšno je vaše stališče o uradnih mnenjih veterinarske stroke (Veterinarska fakulteta, UVHVVR)?
Predvsem je potrebno dati več poudarka na avtonomnost komisij ,ki pa za svoje delo prevzemajo obveznosti ,dolžnosti in odgovornost. Povečati sodelovanje tudi ostale stroke kot je Veterinarska fakulteta, UVHVVR.

- Kaj menite o predlogu mag. B. Kavčiča o 'davku na pse'? Na kakšen način se nameravate zavzeti za vzreditelje in odgovorne lastnike psov ter za zmanjšanje njihovih stroškov, tako tistih, ki nam jih predpisuje država, kot tudi tistih, ki nam jih predpisuje KZS? Poznate cene storitev drugih kinoloških zvez? Menite, da so cene storitev KZS ustrezne za to, kar nudi svojim strankam?
O predlogu davka na pse sem mnenje že podal in se mi zdi nesprejemljiv.
Cenik KZS je potrebno pregledati in ga uskladiti z dejanskimi stroški.

- Kaj konkretnega nameravate v svojem mandatu storiti proti reji 'pasemskih psov brez rodovnikov' in preprodaji pasemskih psov v Sloveniji? Kako se boste lotili preprečevanja reje nerodovniških psov, ki se dogaja izven okrilja KZS in tudi med vzreditelji, ki sicer vzrejajo pod okriljem KZS? Vidite rešitve v sodelovanju z UVHVVR ali se boste omejevali samo na rešitve znotraj KZS?
Težko je napovedati kaj in na kašen način se tega perečega problema lotiti,znotraj same organizacije za pravilniki,izven okrilja pa vsekakor z sodelovanjem UVHVVR.Potrebo bo najti rešitve,ki bodo dolgoročne.

- Komisija za šolanje je avtonomni organ in ni odvisen od UO. Kako boste dosegli transparentno poslovanje? Kako boste preprečili nepravilnosti na škodo tekmovalcev, za katere ni sredstev, obenem pa se funkcionarjem izplačujejo potni stroški, kupuje oprema, do katere tekmovalci nimajo dostopa in podobno. Boste poskrbeli, da se v skladu s KZS pravili vsi sklepi komisije objavijo javno na spletni strani in se tako poveča informiranost zainteresirane javnosti ter preprečijo nepravilnosti? Ali boste v primeru dokazanih nepravilnosti zamenjali predsednika komisije za šolanje in kako boste to storili?
V primeru dokazanih nepravilnosti vsekakor da je potrebna zamenjava,vendar o tem odloča delni zbor sodnikov. Pripraviti je potrebno Pravilnik o sofinanciranju tekmovalcev, ki zastopajo in tekmujejo pod okriljem KZS, veljal bo za vsa področja. V pravilniku je potrebno opredeliti jasne kriterije za sofinanciranje.
Predvsem pa bodo morali podati natančna poročila predsedniki komisij,ta poročila pa bodo morala biti prej obravnavan in potrjena na zborih.

- V zadnjem času smo bili priča blatenju strokovnega kadra KZS in njihovih strokovnih odločitev na socialnih omrežjih. Ni šlo za konstruktivno kritiko niti za izražanje nestrinjanja, temveč za žalitve, akterji pa niso izkoristili možnosti pritožbe na sami prireditvi. Kakšen je vaš pogled na tako ravnanje?
V zadnjem času smo priča blatenju na vseh področjih,ne samo strokovnega kadra. Premalo je strpnosti in medsebojnega spoštovanja. Vsaka kritika je dobrodošla iz nje se lahko učimo. Vendar nestrinjanje imamo možnost,pokazati tam kjer je čas in kraj primeren. Zato je takšno početje obžalovanja vredno.

- V zadnjih letih smo lahko na slovenskih razstavah videli nekaj primerov 'strokovne etične nehigiene', ko so na zmagovalnih stopnicah stali psi iz vzreje ali v lasti članov organizacijskega odbora ali strokovnega osebja na prireditvi, kar sicer ni v nasprotju s pravili. Kakšno stališče imate v zvezi s tem in kako se boste lotili vračanja zaupanja razstavljavcev v neskorumpirane razstave? Se boste morda zavzeli za strožja pravila, kot jih za to področje predpisuje FCI?
Povsem je potrebno spoštovati pravila kot jih predpisuje FCI.Vse akterje pa ,ki ne spoštujejo pravil sankcionirati.

- Kako boste zagotovili boljše seznanjene s smernicami kinologije v svetu (FCI novosti, polemike, odprte debate, spoznanja o genetiki, ...) in preprečili kinološki turizem, kateremu smo bili priča v zadnjih letih in ki posameznikom omogoči sodelovanje na seminarjih, ne da bi morali o tem nato napisati podrobno poročilo v Kinologu ali serijo člankov? Kako boste zagotovili usposabljanje kinoloških sodnikov, ki že imajo licence in spodbudili pisanje strokovnih člankov le-teh?
Tako kakor sem napisal v programu. Zelo težko pa je nekoga prisiliti,da bo pisal članke.
Vse smernice pa morajo biti obvezno objavljene na spletni strani KZS.

- Kako nameravate preprečili posamezno šikaniranje in obračunavanje s posamezniki in društvi, kateremu smo bili priča v preteklosti? Kako nameravate ukrepali ob prijavi šikaniranja? Ali ste pripravljeni uvesti anonimno etično linijo, kamor bodo lahko do vzpostavitve zaupanja odgovorni sprejemali anonimne prijave, ki jih boste, če bodo argumentirane in ne žaljive, raziskali?
Vsako argumentirano in dokumentirano dokazilo o šikaniranju mora biti sankcionirano.
V prihodnosti se bom zavzel,da se takšno početje takoj preneha. Mogoče pa ni slaba ideja o anonimno etični tel.liniji

- Kako nameravate doseči/spodbuditi odprto komunikacijo s članicami in resnično razumevanje njihovih potreb, brez podkupovanja in obljub? Kako nameravate spodbujati dialog in iskanje rešitev, brez da bi bili odprta komunikacija in kritika kaznovani s sankcijami in grožnjami z izključitvijo?
Kakor sem dejal vsaka kritika je dobrodošla saj se iz nje marsikaj naučimo,zavzemal se bom za odprt dialog in konstruktivne pogovore z vsakim.

- Ali nameravate omogočiti članicam kreiranje novic o svoji dejavnosti in odprt dialog preko spletne strani zveze, s čimer bi njim omogočili obveščanje javnosti na enem mestu, sami pa dobili ideje' in informacije iz baze'? Kako nameravate preprečiti enostranskost in manipulacijo z informacijami, ki smo ji priča v zadnjem času?
Vsaka članica je že do sedaj imela možnost objaviti svoje delovanje tako v kinologu kakor na spletni strani,tako bo tudi v prihodnje

- Na kakšen način boste zagotovili resnično neodvisnost uredniške politike Kinologa? Kako boste preprečili zlorabe Kinologa (etiketiranje nasprotnikov v uvodnikih). Kako boste zagotovili možnosti replike oz. kako boste poskrbeli za enakovredno predstavitev mnenj v primeru, da bodo objavljena kritična mnenja do članic ali posameznikov? Kako (ali) boste omogočili tudi (konstruktivno) kritiko KZS in vodenja KZS?
Uredniški odbor bo odgovoren za gradiva v kinologu brez poseganja v njihovo delo.Vsak pa ima pravico napisati svoje mnenje in poglede seveda brez žaljivih vsebin.

- Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju Kinološke zveze Slovenije (in njihovih pogodbenih članic) s 'kinološkimi d.o.o. ali s.p.-ji', torej društvi, klubi in podjetji, ki se ukvarjajo z vzgojo in šolanjem psov ter organizacijo drugih kinoloških prireditev, vendar niso včlanjeni v KZS? Ali bi / ste sodelovali s tako pridobitno organizacijo?
Vsak je dobrodošel,ki dela za dobrobit psov in njihovih lastnikov. Nikogar ne smemo zavreči,potrebno je pa jasno postaviti kriterije in pogoje za sodelovanje mogoče v podelitvi kakšne oblike koncesije.

- Kakšno je vaše stališče glede podeljevanja in podaljševanja licenc strokovnemu kadru? Kako nameravate zaščititi interese članic, ki so z društvanimi/klubskimi sredstvi posameznikom omogočili pridobitev določene strokovne usposobljenosti?
Tukaj bo potrebno pripravi primer pogodbe med društvi in posamezniki,od njih pa bo odvisna realizacija le te.

- Ali se vam zdi dobra ideja, da se presežke in dobičke iz razstav in drugih pridobitnih dejavnosti, ki ne bodo porabljeni za razvoj kinologije, vrne članicam (direktno znižanje članarine, znižanje cen rodovnikov, brezplačno prejemanje Kinologa ...), s čimer ni več potrebe po KZS d.o.o, ki je menda (če prav razumemo) ustanovljen iz naslova preseganja prihodkov, ki jih zveza kot društvo lahko ima?
Ideja je vredna razmisleka,z predhodno natančno analizo stroškov in prihodkov,ter razporeditvijo le teh.

- Kaj menite o ukinitvi KZS d.o.o. zaradi netransparentnosti delovanja (oz. boste to pobudo morda dali na skupščino)?
To sem napisal v programu,da je potrebno razmisliti o smotrnosti obstoja KZS d.o.o

- Kako se boste kot predsednik/predsednica odzval/a na pobijanje potepuških psov na ulicah v državah kot so Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Romunija, Rusija ...? Boste kolegom iz teh držav poslali protestno noto in jih pozvali, naj se pri svojih oblasteh zavzamejo za reševanje problemov z uvedbo sterilizacij in kastracij potepuških živali? Bi bili pripravljeni pozvati naše sodnike, naj ne sodijo, temveč bojkotirajo sojenje razstav v teh državah? Ali menite, da se kinologov ulični psi ne tičejo?
Zelo perč problem in obsojanja vredno,marsikaj bi bil pripravljen storiti,in tudi bi naredil vse kar je pristojnosti KZS.

- Kam za vas spada dobrobit psa, glede na to, da ga v vseh programih kandidatov pogrešamo? Večina se ukvarja z obljubami, kaj boste dali ljudem, ne pa tudi, kaj boste storili za njihove pse. Kako boste ravnali, če bo (ali je že) kateri od vaših sodelavcev s svojim psom oz. psi evidentno postopal v nasprotju z načeli o odgovornem skrbništvu, morda celo v nasprotju z zakonodajo?
Takšno početje je potrebno sankcionirati in prijaviti inštitucijam ,ki so za to odgovorne.

- Kakšen je vaš odnos do veljavnega Zakona o zaščiti živali? Ste seznanjeni, da Pravilnik o strokovnem delu KZS že vsaj od poletja 2009 ni usklajen s slovensko zakonodajo in javnost ne pozna sklepov, s katerimi bi bile največje anomalije v njem (legla v koledarskem letu, rezanje repov, čipiranje, tetoviranje ...) sproti korigirane? Kako nameravate to rešiti, glede na to, da PSD-ja ni mogoče spremeniti na hitro?
Tukaj b bilo smotrno razmisliti o sklepih,ki bi jih sprejeli do sprejetja novega PSD-ja.

- Ali tudi vi menite, da so živalovarstveniki 'naravni sovražniki' kinologov? Poznate kakšno Društvo za zaščito živali, njihova osnovna področja delovanja in njihova stališča? če ne, ali ste za širše razumevanje živalovarstvenega področja pripravljeni kakšnega od njih pobliže spoznati?
Poznam nič pa mi ne bo škodilo če še kakšnega spoznam in se kaj novega naučim
Lidija Okleščen

- predstavitev in program (.pdf)
- odgovori na vprašanja (.pdf)

- V svoji predstavitvi ste že navedli nekaj podatkov o sebi, vseeno pa nas zanima, ali ste pripravljeni objaviti vaš profesionalni (nekinološki) CV? V kolikor je vaš odgovor da, vas prosimo, da ga priložite za objavo ob vaših odgovorih.
Po končani osnovni šoli sem nadaljevala šolanje na srednji ekonomski šoli, kasneje pa zaključila študij ob delu na višji strokovni šoli, smer komercialist. Moja profesionalna pot se je začela na Železniškem gospodarstvu, kjer sem bila zaposlena kot pisarniški referent, kasneje so sledile naslednje zaposlitve: Iskra Delta (referent v vložišču), Intereurop d.o.o. (poslovodja restavracije Pub Legende), trgovski center Mercator Logatec (namestnica poslovodje), Kinološka zvez Slovenije (poslovni sekretar), Jantas d.o.o. (poslovodska dela), sedaj pa začenjam samostojno poslovno pot v lastnem salonu za nego in striženje psov. S tem se mi je uresničila moja največja želja, delati s psi.

- Kako si predstavljate organizacijo dela znotraj KZS? Ali lahko podate vašo oceno, koliko časa na teden boste porabili za vodenje Kinološke zveze Slovenije? Ali nameravate po izvolitvi odstopiti od vseh strokovnih funkcij, ki jih imate na Kinološki zvezi oziroma v vašem društvu?
Predstavo organizacije dela znotraj KZS sem opisala v svojem programu. Gre na poudarku ločitve upravne in strokovne veje, kakor tudi avtonomije lovske in športne smeri.
Koliko časa bom potrebovala za vodenje KZS bo pokazal obseg dela, zagotovo pa bom fizično prisotna na KZS vsaj 1 delovni dan na teden, zelo dobro pa se zavedam, da bom kot predsednica morala biti na razpolago ves svoj prosti čas.
V primeru izvolitve ne vidim razlogov, zakaj bi morala odstopiti od strokovnih funkcij, ki jih opravljam, bi pa to naredila v primeru, če bi bila časovno omejena in bi s tem začela trpeti kvaliteta mojega predsedniškega dela.

- Kdo (poimensko) so člani vašega Upravnega odbora?
Lovska smer: Dragan Zemljič, Jože Velikonja, Bojan Deberšek, Dr. Samo Lubej, Robert Bandelj
Športna smer: Tatjana Urek, Rajko Pučnik univ.dipl.prav., Sašo Cvek, Tomaž Meglič, Tone Hočevar (novinar)

- Kako boste motivirali zaposlene na KZS in kako si boste pridobili njihovo zaupanje?
V današnjih časih recesije marsikateremu delavcu pomeni motivacija že redna služba, če pa ima zagotovljen redni dohodek s pripadajočimi bonitetami kot so regres, povračilo potnih stroškov, prehrana, nadure, itd. je le ta lahko še toliko večja. Zaposlenim na KZS je vse to zagotovljeno in želim si, da bo tako tudi ostalo. Menim, da bi drugi del vprašanja moral biti postavljen nekoliko drugače, »kaj lahko storijo zaposleni, da bodo pridobili moje zaupanje«.

- Ste na volilni skupščini 2013 glasovali v imenu katerega od društev ali klubov? če da, katerega? Ste članicam KZS pripravljeni predložiti sklep UO KZS o včlanitvi tega društva/kluba v KZS pred volilno skupščino 2013 in potrdilo o plačilu članarine oz. pristopnine, v kolikor gre za novejše društvo/klub?
Ne, nisem glasovala v imenu nobenega društva.

- Ali boste javno objavljali zapisnike sej vseh teles KZS? Ste pripravljeni objaviti zapisnike (vsaj sej UO in skupščin) tudi za obdobje 2009 – 2013?
Objavljanje zapisnikov organov KZS je eno od osnovnih statutarnih določil, ki zagotavlja javno delovanje KZS. Javnost dela zagotavlja predsednik KZS in tega člena Statuta se imam namen strogo držati, pripravljena sem objaviti tudi zapisnike sej UO in Skupščin za obdobje 2009 – 2013.

- Kandidati imate različne poglede na prenovo spletne strani KZS. Nekateri načrtujete informativni portal, drugi pa kar informatizacijo celotnega poslovanja. Kakšen finančni vložek predvidevate za uresničitev vašega programa? Kdo naj bi ta sistem vzdrževal, bi v ta namen zaposlili ljudi ali najeli zunanje izvajalce? Kakšen je letni strošek delovanja takega informacijskega sistema?
Spletna stran KZS naj bi bila predvsem informativnega značaja, mesto kjer zainteresirani najdejo vse informacije o kinologiji, upravnega in strokovnega značaja, kakor tudi vse nujno potrebne kontakte. Vsebina spletne strani mora biti pregledna in lahko dostopna, brez nepotrebnih iskanj po pod straneh. Spletno stran bi bilo smiselno izkoristiti tudi v tržne namene (oglaševanje tržnih ponudnikov s kinološko tematiko), pridobljena sredstva pa nameniti za brezplačno oglaševanje slovenskih vzrediteljev. O višini finančnega vložka osebno ne morem govoriti, saj bi bila to zadeva obravnave in sprejetja celotnega Upravnega odbora, kakor tudi o odločitvi izbire izvajalca.

- Kako ocenjujete delo Kinološke zveze Slovenije v obdobju 2004 – 2014? Kje so po vašem mnenju ključne točke, ki so pripeljale KZS v stanje, v katerem se je znašla v tem trenutku?
Kinološka zveza Slovenije je imela v obdobju 2004 – 2014 svoje padce, kot vrhunce. Slednje je dosegala predvsem po zaslugi kinologov posameznikov in reprezentančnih ekip, ki so dosegali izjemne uspehe v vseh kinoloških disciplinah. Slovenski kinologi smo se dokazali tudi kot izjemni organizatorji prireditev svetovnega ranga. Po drugi strani pa je bila KZS »ujetnica« zadnjih dveh predsednikov, ki sta vodila KZS s poudarkom na gradnji kulta osebnosti, avtokratsko in ne demokratično, ignorirala določila Statuta, da med dvema skupščinama vodi KZS Upravni odbor in ne predsednik.

- Kako boste raziskali morebitne nepravilnosti prejšnjega vodstva in ali ste pripravljeni podati kazenske ovadbe v primeru ugotovljenih kršitev? Ali nameravate v imenu KZS od mag. B. Kavčiča zahtevati finančna povračila za morebitno povzročeno škodo? Kako ste opredeljeni do stroškov za odvetniške, gradbene, revizijske in druge storitve, ki so nastali na obeh straneh (mag. B. Kavčič na eni strani in Nadzorni odbor KZS na drugi strani)?
Po Statutu KZS ima nalogo ugotavljanja zakonitosti in smotrnosti poslovanja Nadzorni odbor in trenutni NO opravlja svoje delo temu primerno. če bo ugotovljeno, da je bila KZS finančno oškodovana zaradi namenskih manipulacij posameznikov, bo verjetno Upravnemu odboru podan predlog za vložitev tožbe proti takim osebam, z namenom povrnitve povzročene škode, v primeru hujših kršitev tudi predlog za kazensko ovadbo.
O stroških, porabljenih za odvetniške, gradbene, revizijske in ostale storitve, se bo novoizvoljeni Upravni odbor lahko opredelil šele po opravljenem revizijskem postopku, ali za vsemi stroški stojijo tudi ustrezni sklepi Upravnega odbora ali morebiti celo Skupščine KZS. V nasprotnem primeru bo predlagan predlog za zahtevo povračila storjene škode preko ustreznih organov.

- Kakšna je bila vaša vloga pri organizaciji EDS 2010? Koliko honorarja in nadomestil stroškov ste za svoje delo prejeli? Ste dobili denar nakazan na svoj TRR? Ste imeli v času EDS svoje podjetje in ste poslovali s KZS ali KZS d.o.o.? če da, katero in za kakšne posle je šlo?
Moje delo pri organizaciji EDS 2010 je pokrivalo področja: kompletna logistika, korespondenca in protokol s tujimi in domačimi sodniki, ter ostalimi gosti (sponzorji, FCI funkcionarji, osebjem tujih nacionalnih kinoloških zvez), organizacija sestankov delovne ekipe EDS, organizacija sestanka FCI – evropska sekcija, promocija EDS na najbolj pomembnih kinoloških dogodkih. Po vodeni evidenci sem izven rednega delovnega časa opravila 800 dodatnih ur za potrebe evropske razstave Za svoje delo sem prejela 1.500 € nagrade. Denar nisem prejela nakazan na TRR, ker je vodstvo KZS zahtevalo, da si pridobimo original račun s strani s.p. (znanca), preko katerega je bila nakazana nagrada. V času EDS nisem imela svojega podjetja.

- Ocenite, kako nujno in v kolikem času je potrebno sprejeti nov Pravilnik o strokovnem delu KZS in ostala podrejena strokovna pravila uskladiti z njim? Kako se nameravate tega področja lotiti časovno in organizacijsko?
Rok za pripravo in sprejetje novega Pravilnika o strokovnem delu je že zdavnaj potekel, kar se močno izraža na pojavljanju problematike na raznih področjih, predvsem na vzrejnem področju, v zadnjem času pa močno tudi na ostalih področjih (športna in lovska kinologija) Priprava novega PSD bo imela prioritetni značaj, v svojem programu sem zapisala rok za pripravo, do konca leta 2014. K delu bom povabila kolege s kvalitetnim znanjem kinološke stroke, pravil FCI in zakonodaje RS, kot tudi zunanje sodelavce (veterinarska stroka, genetika). Takoj bodo postavljeni roki, ki bodo soudeležence zavezovali, da opravijo delo v postavljenem roku.

- Se boste zavzemali za to, da se bo pri razvoju pravilnikov in vzrejnih smernic upoštevala veterinarska stroka, genetika, zootehnika ...?
Trenutno stanje v vzreji kaže simptome, da bo kinološko vzrejna stroka morala nujno sodelovati z roko v roki z veterinarsko stroko, genetiko, zootehniko, itd, če želimo, da se bo kvaliteta vzreje, s poudarkom na zdravju, obdržala ali celo dvignila na višji nivo. Nujno je sodelovanje strokovnjakov iz omenjenih področjih pri pripravi strokovnih pravilnikov in vključitev pravil iz veterinarske stroke in prakse.

- Ali se boste pri spremembah statuta zavzemali za rešitve, ki bodo članicam prinašale več svobode, ali za nadaljevanje trenda centralizacije, odvzem pooblastil in 'drugorazrednost' društev v odnosu do zveze (grožnje z izključitvijo iz zveze, neutemeljeni prenosi vzrejnih komisij na KZS, itd)?
Sprememba Statuta KZS v bolj liberalen in demokratičen akt spada skupaj s pripravami sprememb Pravilnika o strokovnem delu, med moje prioritetne projekte zapisane v mojem programu. Dogodki v zadnjih mesecih so še bolj trdno pokazali, kako nujno so potrebne spremembe v statutu. Med najpomembnejšimi so:
- odvzem absolutne moči predsednika in Upravnega odbora;
- jasna določitev pristojnosti Nadzornega odbora;
- delitev upravne in strokovne veje (ne vmešavanje uprave v stroko);
- jasna dikcija Statuta brez pravnih praznin
Iz statuta je potrebno odstraniti člene, ki omogočajo centralizacijo poslovanja in vnesti demokratična pravila za vzpostavitev več svobode članicam KZS. Celotno vodstvo KZS, skupaj z ostalimi strokovnimi organi, se bo moralo truditi pridobiti ponovno zaupanje v delovanje KZS, to pa bo lahko storilo samo s korektnim, načelnim in pravičnim delovanjem, v katerem ne bo prostora za izsiljevanja, grožnje, manipulacije, diskriminiranje, itd., utrditi zavest, da so pravila za vse enaka.

- Ali menite, da je KZS strokovni kinološki servis samo članom svojih članic, ali tudi vsem ostalim prebivalcem Slovenije? Prosimo, da nam opredelite, pri katerih kinoloških dejavnostih strankam KZS (lastnikom psov, vzrediteljem, razstavljavcem, tekmovalcem ...) za koriščenje storitev ni potrebno biti član katere od članic KZS?
Koriščenje storitev strokovnega kinološkega servisa KZS ni namenjeno izključno samo članom njenih članic, ampak vsem prebivalcem Slovenije, v primeru potrebe in skladu z FCI pravili tudi tujcem. V nasprotnih primerih bi lahko zaznali znake diskriminacije. Edino kinološko področje, kjer se zahteva obvezno članstvo v članici KZS je zastopanje v državni reprezentanci pod okriljem KZS.

- Poznate delo Društva ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije in poseganje KZS vanj v zadnjih letih? Kakšno je vaše stališče glede oškodovanja tega društva?
Z delom Društva ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev sem zelo dobro seznanjena in cenim njihovo delo. S pritegnitvijo strokovnjakov v genetiki so storili velik napredek pri reševanju genskega bazena pasme kraški ovčar, ki na žalost postaja vedno manjši in posledično ogroža obstoj naše edine avtohtone pasme priznane s strani FCI. Velik trud vlagajo v promocijo pasme, jo približati ljudem, jih seznaniti z naravnimi zasnovami pasme, za kakšne funkcije je namenjena. Predvsem se trudijo pasmo približati njenemu prvinskemu namenu, ovčereji. K njihovemu trudu mora obvezno pristopiti tudi KZS, saj kraški ovčar predstavlja njeno največje naravno bogastvo, slovensko pasmo.

- Menite, da je vračilo odvzetih licenc in rehabilitacija sodnikov v pristojnosti predsednika KZS ali presega predsednikova pooblastila? Se nameravate morda lotiti tega problema brez ustreznih pravil in revizije postopkov, ne glede na vrsto in težo kršitve, zaradi katere je bila posamezniku licenca odvzeta? Kdo bo po vašem mnenju dolžen povrniti morebitno škodo osebam, katerim so jo ti sodniki s svojimi dejanji povzročili? Kakšne vsebinske spremembe in v kolikem času načrtujete na področju podeljevanja in odvzemanja licenc?
V statutu KZS so jasno opredeljene pristojnosti predsednika KZS in vsako preseganje zahtevanih pristojnosti bi pomenilo avtokratsko vodenje in grobo kršenje Statuta KZS. Statut predsedniku ne daje pravice odvzema kakor tudi ne samostojno vračanja odvzetih licenc. Za reševanje problemov na temo sodniških licenc je zadolžen strokovnih organ KSV, ki Upravnemu odboru predlaga potrditev sprejetih sklepov. Vsekakor bom strokovnemu organu predlagala, da se sproži revizija postopkov v vezi z odvzemi sodniških licenc in v primeru krivičnih odvzemov, podala predlog za takojšnjo vrnitev sodniških licenc. Ugotovitve, kdo bo dolžan povrniti morebitno škodo osebam, ki jim je bila povzročena z odvzemom sodniških licenc, bodo lahko ugotovljene šele po ponovni reviziji postopkov.
V skladu s programom, bom predlagala takojšnje spremembe Pravilnika o sodniških licencah. Iz njega je potrebno umakniti vse subjektivne določbe, ki bi posameznikom na položaju omogočala osebno obračunavanje s kinološkimi sodniki in uvajala diktaturo. Pravilnik mora vsebovati jasno določene dolžnosti in pravice kinološkega sodnika, kakor tudi pravice do obravnave in zagovora.

- Kako boste dosegli najširše sodelovanje različnih strok in izkušenj ne glede na 'poreklo' znanja (vzreditelji, kinološki sodniki, priznani posamezniki, ki se ukvarjajo z kinologijo izven okvira KZS), s čimer se bo preprečilo zapiranje in oženje kinologije v krog kinoloških sodnikov, kar se je v preteklem času pokazalo kot slabo in zaviralno?
Z vključitvijo »zunanje« stroke v strokovna telesa KZS, (veterinarji, genetiki, zootehniki, itd.) Ali preko strokovnih teles pasemskih klubov ali vključitvijo »zunanje« stroke v najvišje strokovne organe KZS. Npr. priprava predloga spremembe člena Statuta, da so polnopravni člani Komisije za strokovna vprašanja tudi »zunanji« strokovnjaki in ne samo kinološki sodniki. S tem bi pridobili ravnovesje znanj in izkušenj v širšem aspektu.

- Kako boste pritegnili v odbore / telesa KZS več mladih kinologov in več novih ljudi?
S pritegnitvijo novih ljudi v telesa KZS sem pričela že pri sestavi Upravnega odbora in v tej smeri želim nadaljevati tudi pri ostalih organih in komisijah. K sodelovanju želim pritegniti tudi mlade kinologe, veliko sem jih spoznala pri mojem preteklem kinološkem delu in med njimi jih je precej z velikim kinološkim potencialom, ki bi jih z veseljem vključila v delo pri organizaciji raznih prireditev, seminarjev, promocij, itd.

- Ali se strinjate z navedbo v (še vedno veljavnem) Pravilniku o strokovnem delu KZS, da je vzreja temeljna kinološka dejavnost? Menite, da KZS za svojo temeljno dejavnost stori dovolj, ali da jo zanemarja in bi moral storiti več? Kako boste podprli rodovniško vzrejo? Ste vzredili kakšno leglo pasemskih psov?
Da, strinjam se z navedbo, brez vzreje ne bi imeli psov, brez psov ne bi imeli kinologije. KZS je močno popustila pri svoji temeljni kinološki dejavnosti, predvsem na strokovnem področju. Ne sledi svetovnemu trendu, ne usklajuje FCI pravil s svojimi strokovnimi akti, ne organizira nobenih seminarjev, ne skrbi za izobraževanje svojega kinološkega kadra, ne uskladi svoja pravila s slovensko zakonodajo, itd. Vse to je potrebno sanirati in začeti aktivno delati na razvoju stroke. Rodovniško vzrejo moramo bolj aktivno predstaviti javnosti, s temeljitim vstopom v slovenske medije, s kvalitetno spletno stranjo, z organiziranjem kinoloških dni, sodelovanju z vladnimi ustanovami npr. ministrstvo za šolstvo in predavanji kinologov po šolah, itd.
Tudi sama sem vzrediteljica, dolgodlakih škotskih ovčarjev, do sedaj sem vzredila 12 legel.

- Menite, da bi bilo smiselno povezovanje vzrediteljev v stanovski organ, na primer 'Svet vzrediteljev'? če da, ali bi bili pripravljeni predstavnike tega stanovskega organa vključevati v druge organe kzs?
O »stanju« pasme, zdravstvenem, fizičnem, praksi v tujini, itd. so sigurno najbolj seznanjeni vzreditelji, njihovo znanje nikakor ne smemo ignorirati. Menim, da bi bilo smiselno njihov »glas« vključiti v strokovne organe KZS (vzrejne komisije), preko pooblaščenih pasemskih klubov, oziroma ustanovitvi klubskih strokovnih komisij, sestavljene iz raznih profilov stroke (vzreditelj, veterinar, genetik, itd.), izbranih s strani klubskih članov, le-te komisije pa bi sodelovale z vzrejnimi komisijami, lahko tudi kot sočlanice vzrejne komisije.

- Ali se vam zdi umestno, da krojijo usodo pasme v nekaterih vzrejnih komisijah ljudje, ki s pasmo, razen sodniškega izpita, nimajo nobenega drugega stika (nikoli niso bili skrbniki in ne vzreditelji psa dotične pasme)?
Zdi se mi umestno v primeru, da ima član vzrejne komisije dolgoletne izkušnje kot mednarodni sodnik in vzrejne izkušnje v drugi pasmi. Predvsem mora biti »vzrejni« sodnik se pripravljen poglobiti v problematiko pasme. Nesprejemljivo pa če so člani VK brez omenjenih izkušenj ali svoje delo opravljajo »z levo roko«.

- Ali se vam zdi smiselno, da bi vzrejno komisijo poleg izvedencev za ocenjevanje zunanjosti/dela vključili tudi predstavnike pasemskih klubov in strokovnjake s področja reprodukcije?
Da.

- V zadnjem času smo priča mnogim strokovnim napakam v odločitvah s področja vzreje (nemške doge, belgijski ovčarji ...)? Na kakšen način bi nastale napake lahko popravili? Kako nameravate poskrbeti za višji nivo strokovnih odločitev na področju, kjer napake škodujejo zdravju psov in zdravju pasem ter ugledu naše vzreje v mednarodnem merilu? Kakšno je vaše stališče o uradnih mnenjih veterinarske stroke (Veterinarska fakulteta, UVHVVR)?
Do storjenih napak je skoraj verjetno prišlo zaradi premalo odgovornega dela pri opravljanju zadolžene funkcije, spremljanju slovenske zakonodaje, prakse vzreje v matični domovini pasme, veterinarskih standardov, itd. Danes strokovnemu kinološkemu kadru ne zadostuje več samo poznavanje standarda pasme, temveč potrebuje znanje v veliko širšem pomenu. Velik del krivde za to nosi sama KZS, s premalo intenzivnim delom na področju organizacije raznih strokovnih seminarjev, seznanjanjem o zakonodaji, ki se nanaša na kinološko področje (vzreja, delo, itd.), spremembah FCI pravil, priporočil matičnih kinoloških organizacij, itd. in na tem področju so nujne spremembe.
Uradna mnenja veterinarske stroke in državnih organov so za KZS zavezujoča.

- Kaj menite o predlogu mag. B. Kavčiča o 'davku na pse'? Na kakšen način se nameravate zavzeti za vzreditelje in odgovorne lastnike psov ter za zmanjšanje njihovih stroškov, tako tistih, ki nam jih predpisuje država, kot tudi tistih, ki nam jih predpisuje KZS? Poznate cene storitev drugih kinoloških zvez? Menite, da so cene storitev KZS ustrezne za to, kar nudi svojim strankam?
Omenjeni predlog je bil prazna, teoretična floskula, brez trdne praktične podlage, predvsem pa nož v hrbet vsem odgovornim skrbnikom psom. KZS kot organizacija bo morala poskrbeti prvo predvsem za člane svojih članic in »prevetriti« svoj cenik, pripraviti več ugodnosti zanje. Zagotoviti bo potrebno minimalen strošek storitev, posledično pa se bodo cene znižale. Šele, ko bomo naredili ravnovesje v lastni organizaciji, bomo lahko stopili v pogajanja z državnimi institucijami. Cene storitev drugih kinoloških zvez so mi znane in se med seboj razlikujejo, kar odraža ekonomsko stanje v državi, enako kot na ostalih področji. Tukaj prikazujem primerjavo štirih držav, Slovenije, Hrvaške, Avstrije in Finske za naslednje storitve, rodovnik, registracija psarne in delovni certifikat.
Slovenija: rodovnik – 24,60 €, delovni certifikat – 15,30 €, registracija psarne – 203,40 €
Avstrija: rodovnik – 36 €, delovni certificat – 15 €, registracija psarne – 130 €
Hrvaška: rodovnik – 18 €, delovni certifikat – 0, registracija psarne – 72 €
Finska: rodovnik – 40 €, delovni certifikat – 10 €, registracija psarne – 200 €
Iz zgornje primerjave lahko hitro ugotovimo, da so nekatere postavke v Sloveniji previsoke.

- Kaj konkretnega nameravate v svojem mandatu storiti proti reji 'pasemskih psov brez rodovnikov' in preprodaji pasemskih psov v Sloveniji? Kako se boste lotili preprečevanja reje nerodovniških psov, ki se dogaja izven okrilja KZS in tudi med vzreditelji, ki sicer vzrejajo pod okriljem KZS? Vidite rešitve v sodelovanju z UVHVVR ali se boste omejevali samo na rešitve znotraj KZS?
Aktivna »promocija« rodovniške vzreje preko kvalitetnejše spletne strani KZS, temeljit vstop v slovenske medijev, predavanja po šolah, opozarjanje na negativne posledice pri »vzreji« pasemskih psov brez rodovnikov (vzrejna prevod zaradi dednih anomalij). Pri Komisiji za varstvo potrošnikov doseči, da izraz čistopasemski pes pomeni izključno pes z rodovnikom, vsi ostali so mešance, predvsem pa ljudi seznaniti, da rodovnik ne pomeni samo pogoj za pristop na razstavo, temveč zagotavlja, da je bil pes vzrejen po zahtevanih kinoloških standardih.
Za vzreditelje, ki vzrejajo v nasprotju s kinološkimi standardi in v skladu s slovensko zakonodajo, bi morali uvesti bolj učinkovite sankcije oz. jih izključiti.
Sodelovanje z UVHVVR je nujno in neizogibno, samo s skupnim sodelovanjem bomo lahko bolj učinkovito reševali problematiko.

- Komisija za šolanje je avtonomni organ in ni odvisen od UO. Kako boste dosegli transparentno poslovanje? Kako boste preprečili nepravilnosti na škodo tekmovalcev, za katere ni sredstev, obenem pa se funkcionarjem izplačujejo potni stroški, kupuje oprema, do katere tekmovalci nimajo dostopa in podobno. Boste poskrbeli, da se v skladu s KZS pravili vsi sklepi komisije objavijo javno na spletni strani in se tako poveča informiranost zainteresirane javnosti ter preprečijo nepravilnosti? Ali boste v primeru dokazanih nepravilnosti zamenjali predsednika komisije za šolanje in kako boste to storili?
Komisija za šolanje res ni odvisna od UO, temveč odgovorna zboru sodnikov športnih pasem psov. Vseeno pa je odgovorna Skupščini KZS, pravico izvajati nadzor nad njenim poslovanjem pa ima Nadzorni odbor KZS. V pripravi novega Statuta KZS se bo morala dodati bolj natančna definicija poslovanja posameznik delovnih komisij, predvsem pri zagotavljanju absolutne transparentnosti, na finančnem kot strokovnem področju, ter zagotavljanje javnosti dela s strani vseh organov KZS (upravnih in strokovnih). Nujno potrebna je priprava pravilnika o finančnem poslovanju KZS, veljaven tudi za vse komisije, z jasno definiranimi določbami o razpolaganju s finančnimi sredstvi.
V primeru dokazanih nepravilnosti predsednika komisije za šolanje, bo Skupščini, kot najvišjemu organu KZS, podan predlog za zamenjavo.

- V zadnjem času smo bili priča blatenju strokovnega kadra KZS in njihovih strokovnih odločitev na socialnih omrežjih. Ni šlo za konstruktivno kritiko niti za izražanje nestrinjanja, temveč za žalitve, akterji pa niso izkoristili možnosti pritožbe na sami prireditvi. Kakšen je vaš pogled na tako ravnanje?
Poleg velike prednosti, razna socialna omrežja vsebujejo tudi določene slabosti, postala so orožja raznih anonimnežev, najdejo pa se tudi posamezniki, ki brez zadržkov izražajo svojo kritiko do posameznikov, upravičeno ali neupravičeno.
Tako kot pripravlja FCI, bo verjetno tudi KZS morala pripraviti etično moralni kodeks, v vsebino katerega bi bilo smiselno dodati določbe, ki bi preprečevale žalitve posameznikov preko socialnih omrežij (FB, portali, itd.)

- V zadnjih letih smo lahko na slovenskih razstavah videli nekaj primerov 'strokovne etične nehigiene', ko so na zmagovalnih stopnicah stali psi iz vzreje ali v lasti članov organizacijskega odbora ali strokovnega osebja na prireditvi, kar sicer ni v nasprotju s pravili. Kakšno stališče imate v zvezi s tem in kako se boste lotili vračanja zaupanja razstavljavcev v neskorumpirane razstave? Se boste morda zavzeli za strožja pravila, kot jih za to področje predpisuje FCI?
Se popolnoma strinjam s stališčem, postavljeno v vprašanju, »etična nehigiena«. Zaupanje razstavljavcev bomo pridobili z ostrejšimi etičnimi pravili, ki bodo prepovedovali razstavljati osebju in z njim povezanim osebam na razstavi, ki opravlja strokovno delo. Podlago za uvedbo ostrejših pravil imamo v FCI pravilih, ki razlagajo, da nacionalne kinološke organizacije svoja pravila lahko zaostrijo, ne smejo pa omiliti.

- Kako boste zagotovili boljše seznanjene s smernicami kinologije v svetu (FCI novosti, polemike, odprte debate, spoznanja o genetiki, ...) in preprečili kinološki turizem, kateremu smo bili priča v zadnjih letih in ki posameznikom omogoči sodelovanje na seminarjih, ne da bi morali o tem nato napisati podrobno poročilo v Kinologu ali serijo člankov? Kako boste zagotovili usposabljanje kinoloških sodnikov, ki že imajo licence in spodbudili pisanje strokovnih člankov le-teh?
Z objavo člankov, poročil, raziskav, spoznanj, itd. v reviji Kinolog in spletni strani KZS. Dolžnost vsakega funkcionarja, ki bo sprejel funkcijo za pokrivanje zadolženega področja, bo dolžan pripraviti poročilo za javnost. V primeru, da svojega dela ne bo opravljal po zadolženih standardih, bo Upravnemu odboru predlagan za menjavo.
Za sodnike, ki že imajo licence, bo KZS organizirala seminarje s temami po različnih strokovnih področjih, veterina, zakonodaja, kinološka področja (zunanjost, delo), itd. Za pripravo člankov o seminarjih bo zadolžen urednik revije Kinolog.

- Kako nameravate preprečili posamezno šikaniranje in obračunavanje s posamezniki in društvi, kateremu smo bili priča v preteklosti? Kako nameravate ukrepali ob prijavi šikaniranja? Ali ste pripravljeni uvesti anonimno etično linijo, kamor bodo lahko do vzpostavitve zaupanja odgovorni sprejemali anonimne prijave, ki jih boste, če bodo argumentirane in ne žaljive, raziskali?
V primeru zaznave poskusa šikaniranja in obračunavanja, bom osebno predlagala, da se tako osebo odstrani s postavljene funkcije.
Anonimne »etične linije« nimam namena uvesti, saj v tem ne vidim popolnoma nič etičnega. Bom pa pozvala vse člane, da se bodo lahko obrnili osebno name v primeru šikaniranja in nato s člani UO poiskali ustrezno rešitev.

- Kako nameravate doseči/spodbuditi odprto komunikacijo s članicami in resnično razumevanje njihovih potreb, brez podkupovanja in obljub? Kako nameravate spodbujati dialog in iskanje rešitev, brez da bi bili odprta komunikacija in kritika kaznovani s sankcijami in grožnjami z izključitvijo?
Delni načrt projekta za spodbuditev večje komunikacije s članicami, sem že predstavila v svojem programu. Uradne ure predsednika na KZS namenjeno za osebna srečanja, večje število regijskih srečanj, odzivi na povabila članic, itd.
Spodbujanje dialoga in iskanje rešitev z odprto komunikacij in kritiko brez strahu pred sankcijami, bo možno šele, ko se bo izpostavilo zaupanje v vodstvo, le to pa si bo vodstvo pridobilo izključno samo s poštenim in fair delovanjem. In to bo moralo biti osnovno vodilo delovanja novega Upravnega odbora.

- Ali nameravate omogočiti članicam kreiranje novic o svoji dejavnosti in odprt dialog preko spletne strani zveze, s čimer bi njim omogočili obveščanje javnosti na enem mestu, sami pa dobili ideje' in informacije iz baze'? Kako nameravate preprečiti enostranskost in manipulacijo z informacijami, ki smo ji priča v zadnjem času?
Ideja je zanimiva in vredna razprave o uresničitvi izvedbe.
S striktnim spoštovanjem določil Statuta KZS, da je delovanje KZS javno in bodo zagotavljala, da bodo na spletni strani objavljeni zapisniki vseh organov KZS.

- Na kakšen način boste zagotovili resnično neodvisnost uredniške politike Kinologa? Kako boste preprečili zlorabe Kinologa (etiketiranje nasprotnikov v uvodnikih). Kako boste zagotovili možnosti replike oz. kako boste poskrbeli za enakovredno predstavitev mnenj v primeru, da bodo objavljena kritična mnenja do članic ali posameznikov? Kako (ali) boste omogočili tudi (konstruktivno) kritiko KZS in vodenja KZS?
Z uvedbo urednika, ki obvlada svojo obrt.

- Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju Kinološke zveze Slovenije (in njihovih pogodbenih članic) s 'kinološkimi d.o.o. ali s.p.-ji', torej društvi, klubi in podjetji, ki se ukvarjajo z vzgojo in šolanjem psov ter organizacijo drugih kinoloških prireditev, vendar niso včlanjeni v KZS? Ali bi / ste sodelovali s tako pridobitno organizacijo?
Kinološka zveza Slovenije je zveza društev, ki jim je osnoven skupen interes, delovanje na področju kinologije. Društva KZS plačujejo letno članarino in že to bi moralo biti osnovno zagotovilo, da KZS sodeluje izključno samo s svojimi članicami in ne z nečlani. V nasprotnem primeru bi lahko trdili, KZS izpodkopava sama sebe, predvsem pa delovanje svojih članic.

- Kakšno je vaše stališče glede podeljevanja in podaljševanja licenc strokovnemu kadru? Kako nameravate zaščititi interese članic, ki so z društvanimi/klubskimi sredstvi posameznikom omogočili pridobitev določene strokovne usposobljenosti?
Podeljevanje in podaljševanje licenc bi moralo imeti izključni namen za pridobivanje in nadgradnjo že pridobljenega znanja.
Problematiko s kinološkim kadrom, v katerega so članice vložile svoja finančna sredstva bi KZS lahko rešila s pripravo pogodbe, ki bi zagotavljala in urejala medsebojne odnose in urejale status kinološkega kadra. V primerjavi delovanja izven okvirjev KZS bi licence bile neveljavne. Smiselno bi bilo onemogočiti opravljanje izpitov (npr. B-bh) tečajnikov pri članicah KZS, ki so svojega psa šolali pri subjektih izven okrilja KZS.

- Ali se vam zdi dobra ideja, da se presežke in dobičke iz razstav in drugih pridobitnih dejavnosti, ki ne bodo porabljeni za razvoj kinologije, vrne članicam (direktno znižanje članarine, znižanje cen rodovnikov, brezplačno prejemanje Kinologa ...), s čimer ni več potrebe po KZS d.o.o, ki je menda (če prav razumemo) ustanovljen iz naslova preseganja prihodkov, ki jih zveza kot društvo lahko ima?
Da, se strinjam.

- Kaj menite o ukinitvi KZS d.o.o. zaradi netransparentnosti delovanja (oz. boste to pobudo morda dali na skupščino)?
UO bom predlagala, da analizira argumente za in proti, ter jih skupaj s svojim stališčem o nadaljnjem obstoju ali ukinitvi KZS d.o.o. predstavi skupščini.

- Kako se boste kot predsednik/predsednica odzval/a na pobijanje potepuških psov na ulicah v državah kot so Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Romunija, Rusija ...? Boste kolegom iz teh držav poslali protestno noto in jih pozvali, naj se pri svojih oblasteh zavzamejo za reševanje problemov z uvedbo sterilizacij in kastracij potepuških živali? Bi bili pripravljeni pozvati naše sodnike, naj ne sodijo, temveč bojkotirajo sojenje razstav v teh državah? Ali menite, da se kinologov ulični psi ne tičejo?
Spremljanje žalostnih usod potepuških psov predstavlja zame čustven stres, zame so vsi psi enakovredni, pasemski ali ne pasemski, domač ali potepuški. Žalosti me, da tako posamezniki kot kinološka organizacija ne razpolagamo z močjo ali orožjem, ki bi lahko preprečevali njihove usode. Največ kar lahko storimo so intenzivne protestne note. Kinološka zveza Slovenije bi lahko pozvala kinološke »kolegice« v spornih državah, da se aktivneje vključijo pri svojih vladnih organizacijah v reševanje problematike potepuških psov, ki ne vključujejo pobijanja, temveč sprejem in izvajanje ustreznih zakonov, sterilizacije in kastracije ter odgovorno skrb za pse, ne glede na poreklo. Slovenskih sodnikov ne bi pozvala k bojkotiranju sojenj v »spornih« državah, saj sem mnenja, da se zaradi tega za potepuške pse te države

- Kam za vas spada dobrobit psa, glede na to, da ga v vseh programih kandidatov pogrešamo? Večina se ukvarja z obljubami, kaj boste dali ljudem, ne pa tudi, kaj boste storili za njihove pse. Kako boste ravnali, če bo (ali je že) kateri od vaših sodelavcev s svojim psom oz. psi evidentno postopal v nasprotju z načeli o odgovornem skrbništvu, morda celo v nasprotju z zakonodajo?
Res je, da se v programu nisem razpisala o temi dobrobit psa v kinologiji, vendar sem že v prvih točkah mojega programa omenila o načrtu priprave kodeksa o zaščiti psa, katerega vsebina bi zagotavljala dobrobit psa v širšem kompleksu in skrbnike zavezovala k odgovornemu skrbništvu. V kodeks bi dodali tudi vse zakonsko prepovedane posege nad psom, kakor tudi sankcije v primeru kršenja kodeksa.

- Kakšen je vaš odnos do veljavnega Zakona o zaščiti živali? Ste seznanjeni, da Pravilnik o strokovnem delu KZS že vsaj od poletja 2009 ni usklajen s slovensko zakonodajo in javnost ne pozna sklepov, s katerimi bi bile največje anomalije v njem (legla v koledarskem letu, rezanje repov, čipiranje, tetoviranje ...) sproti korigirane? Kako nameravate to rešiti, glede na to, da PSD-ja ni mogoče spremeniti na hitro?
Odnos do veljavnega zakona o Zaščiti živali sprejemam kot moralno zavezo do spoštovanja veljavne zakonodaje RS, kot ljubiteljici živali pa mi zakon pomeni predvsem zaščita živali.
O pripravi novega Pravilnika o strokovnem delu sem pisala v svojem programu, kjer sem postavila tudi rok, konec leta 2014. V vmesnem času pa bi največje anomalije rešili s sprejemom aneksov k trenutnemu veljavnemu PSD-ju.

- Ali tudi vi menite, da so živalovarstveniki 'naravni sovražniki' kinologov? Poznate kakšno Društvo za zaščito živali, njihova osnovna področja delovanja in njihova stališča? če ne, ali ste za širše razumevanje živalovarstvenega področja pripravljeni kakšnega od njih pobliže spoznati?
Živalovarstvenikov nihče ne sme in nima pravice sprejemati kot »naravne sovražnike kinologov«, navsezadnje je njihova funkcija oziroma poslanstvo skrb za dobrobit živali.
Poznana so mi številna Društva za zaščito živali (Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto, Horjul, itd…),njihova področja delovanja in stališča. če omilimo ekstremna stališča na obeh straneh, lahko ugotovimo, da nas družijo podobna stališča. (zavzemanje za dobrobit psa).
Boštjan Penko

- CV (.pdf)
- predstavitev in program (.pdf)
- odgovori na vprašanja (.pdf)

-V svoji predstavitvi ste že navedli nekaj podatkov o sebi, vseeno pa nas zanima, ali ste pripravljeni objaviti vaš profesionalni (nekinološki) CV? V kolikor je vaš odgovor da, vas prosimo, da ga priložite za objavo ob vaših odgovorih.
Odgovor: Moj profesionalni CV ( koncentriran na bistvene podatke) pošiljam v prilogi, lahko ga objavite. Napisan je v angleškem jeziku, upam, da to ne bo problem, slovenske verzije žal nimam, ker jo že dolgo ne potrebujem več.
* CV (.pdf)

- Kako si predstavljate organizacijo dela znotraj KZS? Ali lahko podate vašo oceno, koliko časa na teden boste porabili za vodenje Kinološke zveze Slovenije? Ali nameravate po izvolitvi odstopiti od vseh strokovnih funkcij, ki jih imate na Kinološki zvezi oziroma v vašem društvu?
Odgovor: Vodenje KZS je timsko delo, dobrodošli so vsi posamezniki, ki se bodo po svojih najboljših močeh želeli vključiti v upravne in strokovne organe KZS. Ne delam si iluzij, da o vseh področjih vem vse ali več kot drugi, pričakujem konstruktivno sodelovanje vseh najboljših kinoloških strokovnjakov na posameznih področjih. V tem trenutku nisem nosilec nobene funkcije v KZS ali v kateri od njenih članic.

- Kdo (poimensko) so člani vašega Upravnega odbora?
Soglasje k sodelovanju oz. članstvu v UO, ki ga bom predlagal kot mandatar, so med drugimi že podali:
Zlatko Gorjan
Andreja čučnik
Cvetka Bogovčič
Špela Briški Cirman
Nataša Lukančič
Tilen Škraba
Dejan Poljanšek
Zvone Poznik
Janez Krivec
Tomaž Pavčnik
Ob navedenih potekajo dogovori še z nekaterimi drugimi posamezniki; dokončen seznam bo znan v prihodnjih dneh. Mogoče je, da bodo nekateri izmed zgoraj navedenih prevzeli funkcije v strokovnih organih KZS, jedro bodočega upravnega odbora v primeru mojega mandata pa je vsekakor navedeno zgoraj.

- Kako boste motivirali zaposlene na KZS in kako si boste pridobili njihovo zaupanje?
Odgovor: S poštenim, odločnim in strokovno utemeljenim pristopom do vseh področij dela KZS in do vseh vprašanj in problemov, ki se v zvezi s tem pojavljajo.

- Ste na volilni skupščini 2013 glasovali v imenu katerega od društev ali klubov? če da, katerega? Ste članicam KZS pripravljeni predložiti sklep UO KZS o včlanitvi tega društva/kluba v KZS pred volilno skupščino 2013 in potrdilo o plačilu članarine oz. pristopnine, v kolikor gre za novejše društvo/klub?
Odgovor: Na volilni skupščini 2013 nisem sodeloval.

- Ali boste javno objavljali zapisnike sej vseh teles KZS? Ste pripravljeni objaviti zapisnike (vsaj sej UO in skupščin) tudi za obdobje 2009 – 2013?
Odgovor: Javnost dela in poslovanja KZS in njenih organov in strokovnih teles bo v mojem mandatu zagotovljena v skladu s statutom; če bo treba, bomo v tudi v tej smeri predlagali njegove spremembe. Praviloma se bodo objavljali sklepi vseh organov, ob izkazanem upravičenem interesu pa tudi zapisniki sej in ostali akti.

- Kandidati imate različne poglede na prenovo spletne strani KZS. Nekateri načrtujete informativni portal, drugi pa kar informatizacijo celotnega poslovanja. Kakšen finančni vložek predvidevate za uresničitev vašega programa? Kdo naj bi ta sistem vzdrževal, bi v ta namen zaposlili ljudi ali najeli zunanje izvajalce? Kakšen je letni strošek delovanja takega informacijskega sistema?
Odgovor: Spletna stran Kinološke zveze Slovenije trenutno nudi najnujneše podatke kinologom – prijavnice za razstave, obvestila, seznam sodnikov, itd.
Glede na to, da smo v dobi digitalizacije, bi bilo potrebno spletno stran prilagoditi zdajšnjim potrebam. Kot sem že omenil v programu, bi bilo smotrno na spletni strani omogočiti on-line prijave tudi na ocene zunanjosti, vzrejne preglede, preizkušnje, tekme, itd.
Ena od idej je, da zasnovali spletno aplikacijo, s katero bi omogočili točnost in preglednost podatkov o psici/psu. Program bi moral biti zasnovan tako, da bi lahko z vpisom SLR številke pridobil vse potrebne podatke o določen psu/psici (vzrejni pregled, ocena zunanjosti, šolanje, šampionatih, opravljeni zdravniški testi, itd.).
Glede na to, da dosedaj nisem imel vpogleda v poslovanje Kinološke zveze Slovenije, tudi nimam dejanske predstave, koliko sredstev bi lahko Kinološka zveza Slovenije namenila za nov informacijski sistem. V primeru, da bi se odločili za prenovo informacijskega sistema, bi pridobili več ponudb s pripadajočimi referencami in bi se na podlagi najugodnješega ponudbnika odločili za prenovo. Pripravljen bom prisluhniti idejam in videnju prenove informatizacijskega sistema ostalih člani upravnega odbora in poznavalcev.

- Kako ocenjujete delo Kinološke zveze Slovenije v obdobju 2004 – 2014? Kje so po vašem mnenju ključne točke, ki so pripeljale KZS v stanje, v katerem se je znašla v tem trenutku?
Odgovor: Oceno v tem trenutku težko podam, saj v tem obdobju nisem bil aktiven na nivoju KZS. Zagotovo pa slika ni črno - bela. Kot predsednik se bom seznanil z vsemi relevantnimi podatki in dejavniki, tako pozitivnimi kot negativnimi. Eden od najbolj prepoznavnih dogodkov Kinološke zveze Slovenije v obdobju od 2004 do 2014 je bila zagotovo kandidatura in organizacija Evropske razstave v Celju. Ta dogodek kaže, da kinologi znajo združiti moči in izpeljati tako velik projekt, kot je evropska razstava. Na drugi strani se pojavljajo informacije o netransparentnosti finančnega poslovanja, dragih storitvah KZS, upadu rezultatov in množičnosti v nekaterih segmentih športne kinologije, nedefiniranem odnosu med lovsko in ostalo kinologijo in podobno. Vse to zahteva natančno in poglobljeno analizo in ustrezno ukrepanje.

- Kako boste raziskali morebitne nepravilnosti prejšnjega vodstva in ali ste pripravljeni podati kazenske ovadbe v primeru ugotovljenih kršitev? Ali nameravate v imenu KZS od mag. B. Kavčiča zahtevati finančna povračila za morebitno povzročeno škodo? Kako ste opredeljeni do stroškov za odvetniške, gradbene, revizijske in druge storitve, ki so nastali na obeh straneh (mag. B. Kavčič na eni strani in Nadzorni odbor KZS na drugi strani)?
Odgovor: Glede na delo, izobrazbo in poklic, ki ga opravljam, ocenjujem, da sem več kot kompetenten, pa tudi pripravljen in motiviran narediti »red« znotraj KZS, ne glede na to, za koga gre in kakšna je njegova odgovornost (kazenska, odškodninska, disciplinska...)

- Kakšna je bila vaša vloga pri organizaciji EDS 2010? Koliko honorarja in nadomestil stroškov ste za svoje delo prejeli? Ste dobili denar nakazan na svoj TRR? Ste imeli v času EDS svoje podjetje in ste poslovali s KZS ali KZS d.o.o.? če da, katero in za kakšne posle je šlo?
Odgovor: Bil sem le eden izmed več tisoč obiskovalcev tega dogodka, na katerem sem užival, tako, kot vsi ljubitelji čistopasemskih psov vsega sveta.

- Ocenite, kako nujno in v kolikem času je potrebno sprejeti nov Pravilnik o strokovnem delu KZS in ostala podrejena strokovna pravila uskladiti z njim? Kako se nameravate tega področja lotiti časovno in organizacijsko?
Odgovor: Pravilnik o strokovnem delu je po moji presoji potreben temeljite prenove v najkrajšem možnem času in bo ena izmed prioritet mojega upravnega odbora in Komisije za strokovna vprašanja. Poleg tega je potrebna takojšnja sprememba statuta in uskladitev vseh podrejenih aktov.

- Se boste zavzemali za to, da se bo pri razvoju pravilnikov in vzrejnih smernic upoštevala veterinarska stroka, genetika, zootehnika ...
Odgovor: Osebno sem mnenja, da je vsako dodatno strokovno mnenje pri oblikovanju oziroma razvoju pravilnikov in vzrejnih smernic več kot dobrodošlo, predvsem če gre za dobrobit živali.

- Ali se boste pri spremembah statuta zavzemali za rešitve, ki bodo članicam prinašale več svobode, ali za nadaljevanje trenda centralizacije, odvzem pooblastil in 'drugorazrednost' društev v odnosu do zveze (grožnje z izključitvijo iz zveze, neutemeljeni prenosi vzrejnih komisij na KZS, itd)?
Odgovor: Glede na vsebino in pomen različnih kinoloških dejavnosti bo treba opraviti temeljito analizo navedenih vprašanj, ki so strateškega pomena za nadaljnji razvoj kinologije in nato vzpostaviti primeren odnos oziroma raznotežje med zvezo in njenimi članicami. Navedeno se mora oblikovati v jasne smernice in navodila, ki bodo vsebovane tudi v statutu
Kot predsednik pa vsekakor ne bom dopuščal nobenih groženj, kot tudi ne strokovno neupravičenih in neutemeljenih ravnanj in posegov v pristojnosti in avtonomijo strokovnih organov oziroma komisij.

- Ali menite, da je KZS strokovni kinološki servis samo članom svojih članic, ali tudi vsem ostalim prebivalcem Slovenije? Prosimo, da nam opredelite, pri katerih kinoloških dejavnostih strankam KZS (lastnikom psov, vzrediteljem, razstavljavcem, tekmovalcem ...) za koriščenje storitev ni potrebno biti član katere od članic KZS?
Odgovor: Kolikor vem, tudi do sedaj ni bilo potrebno biti član KZS, če si se želel udeležiti tekmovanj, razstav, itd. Gotovo pa je smiselno, da imajo člani KZS določene ugodnosti s strani KZS, to pa po drugi strani ne bo pomenilo, da KZS s svojimi uslugami ne bo dostopna tudi nečlanom.

- Poznate delo Društva ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije in poseganje KZS vanj v zadnjih letih? Kakšno je vaše stališče glede oškodovanja tega društva?
Odgovor: O tem sem se pozanimal in nato izoblikoval naslednje stališče: Osebno menim, da je nepotrebno, da imamo za pasmo Kraški ovčar v Sloveniji dva kluba. Očitno je, da je Društvo ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev delalo v dobrobit pasme; predvsem z njihovim informacijskim sistemom za kraške ovčarje in poudarkom na genetski pestrosti so v dobrobit pasme vložili veliko dela in izkušenj. Kaj točno je botrovalo ustanovitvi še enega kluba in prenosa vzreje na državno vzrejno komisijo, težko rečem, ker nisem imel vpogleda v ta proces. Vsekakor bom pregledal in temeljito preučil zadevo, predvsem zato, ker gre za našo avtohtono pasmo. Kot predsednik se bom sestal s predsednikoma obeh klubov, preučil ali je bilo upravičeno odvzeta vzreja enemu klubu ter ustanovitev novega kluba ter na podlagi ugotovitev, skupaj z upravnim odborom predlagal ustrezne rešitve.

- Menite, da je vračilo odvzetih licenc in rehabilitacija sodnikov v pristojnosti predsednika KZS ali presega predsednikova pooblastila? Se nameravate morda lotiti tega problema brez ustreznih pravil in revizije postopkov, ne glede na vrsto in težo kršitve, zaradi katere je bila posamezniku licenca odvzeta? Kdo bo po vašem mnenju dolžen povrniti morebitno škodo osebam, katerim so jo ti sodniki s svojimi dejanji povzročili? Kakšne vsebinske spremembe in v kolikem času načrtujete na področju podeljevanja in odvzemanja licenc?
Odgovor: Z vprašanjem odvzetih licenc sem se podrobno seznanil. Primarno gre za sistemsko vprašanje – neustreznost in protiustavnost veljavnega pravilnika, ki ureja to področje, kar je posledično pripeljalo do nekaterih odvzemov, ki jih tudi osebno ocenjujem kot zlorabo določb pravilnika. Storil bom vse, kar je v okviru mojih pooblastil (nikakor jih ne nameravam prekoračiti, v KZS so poleg predsednika še drugi organi, ki o zadevi odločajo v okviru svojih pristojnosti), da se stanje sanira, tako na sistemski ravni, kot tudi v smislu rehabilitacije posameznih sodnikov, ki jim je bila licenca neutemeljeno odvzeta. Odgovor na vprašanje glede odškodninske odgovornosti ni tako enostaven, najprej morajo biti seveda postavljeni zahtevki s strani prizadetih – predvsem, zoper koga in iz katerega naslova oziroma vrste povzročene škode uveljavljajo morebitni odškodninski zahtevek, nato pa se bo o tem odločalo v okviru pristojnosti organov KZS – če bo seveda zahtevek naslovljen na KZS.

- Kako boste dosegli najširše sodelovanje različnih strok in izkušenj ne glede na 'poreklo' znanja (vzreditelji, kinološki sodniki, priznani posamezniki, ki se ukvarjajo z kinologijo izven okvira KZS), s čimer se bo preprečilo zapiranje in oženje kinologije v krog kinoloških sodnikov, kar se je v preteklem času pokazalo kot slabo in zaviralno?
Odgovor: Sam nisem kinološki sodnik (bil sem le »običajen« sodnik, ki sem približno osem let v okviru svoje poklicne kariere sodil ljudem in ne psom), kar je po mojem mnenju v smislu povezovalne vloge prednost, saj sem z vsemi gornjimi vprašanji povsem neobremenjen. Upam tudi, da sem uspel oblikovati ekipo najožjih sodelavcev, ki bo delovala povezovalno in konstruktivno v smislu širjenja kinološkega znanja in izkušenj do vseh, ki jih to področje zanima.

- Kako boste pritegnili v odbore / telesa KZS več mladih kinologov in več novih ljudi?
Odgovor: Mislim, da sem s sestavo upravnega odbora in z gornjim odgovorom odgovoril tudi na to vprašanje.

- Ali se strinjate z navedbo v (še vedno veljavnem) Pravilniku o strokovnem delu KZS, da je vzreja temeljna kinološka dejavnost? Menite, da KZS za svojo temeljno dejavnost stori dovolj, ali da jo zanemarja in bi moral storiti več? Kako boste podprli rodovniško vzrejo? Ste vzredili kakšno leglo pasemskih psov?
Odgovor: Vzreja je temeljna kinološka dejavnost, pri kateri ima KZS še veliko prostora za določene spremembe. Sodelovanje z vzreditelji, poslušanje njihovih problemov, nudenje vseh vrst in oblik pomoči pri vzreji in nenazadnje tudi pocenitev spremljajočih kinoloških storitev, bo ena od prioritet vodstva KZS, če dobim mandat predsedniški mandat.
Ob navedenem naj poudarim, da sem (bil) tudi sam vzreditelj – vzredil sem prvo leglo neapeljskih mastifov v Sloveniji (takrat še SFRJ), imel sem leglo rottweilerjev in v zadnjem času dve legli dolgodlakih čivav. Družinska psarna je registrirana pod nazivom Emonica.

- Menite, da bi bilo smiselno povezovanje vzrediteljev v stanovski organ, na primer 'Svet vzrediteljev'? če da, ali bi bili pripravljeni predstavnike tega stanovskega organa vključevati v druge organe kzs?
Odgovor: Kot sem napisal v svojem programu, bi bilo smotrno ustanoviti »komisijo ali svet vzrediteljev« in vzreditelje vključevati v strokovne organe KZS.

- Ali se vam zdi umestno, da krojijo usodo pasme v nekaterih vzrejnih komisijah ljudje, ki s pasmo, razen sodniškega izpita, nimajo nobenega drugega stika (nikoli niso bili skrbniki in ne vzreditelji psa dotične pasme)?
Odgovor: Vzrejne komisije sestavljajo člani, ki jih potrdi delni zbor sodnikov. Kot predsednik se bom zavzel za tesno sodelovanje vzrejnih komisij s »komisijo oz. svetom vzrediteljev«. Tako bomo lahko vsaj delno rešili ta problem. Težko pa je pričakovati, da bodo v vzrejnih komisijah samo člani, ki imajo določeno pasmo in so tudi skrbniki oziroma vzreditelji te pasme. V vsakem primeru pa moramo zagotoviti, da bodo vzrejne komisije spoštovale pasemske standarde in veljavne pravilnike.

- Ali se vam zdi smiselno, da bi vzrejno komisijo poleg izvedencev za ocenjevanje zunanjosti/dela vključili tudi predstavnike pasemskih klubov in strokovnjake s področja reprodukcije?
Odgovor: Seveda – Pravilnik o strokovnem delu je potrebno spremeniti tako, da bo dopuščal, da bodo v vzrejne komisije lahko imenovani tako predstavniki klubov kot strokovnajki s področja reprodukcije.

- V zadnjem času smo priča mnogim strokovnim napakam v odločitvah s področja vzreje (nemške doge, belgijski ovčarji ...)? Na kakšen način bi nastale napake lahko popravili? Kako nameravate poskrbeti za višji nivo strokovnih odločitev na področju, kjer napake škodujejo zdravju psov in zdravju pasem ter ugledu naše vzreje v mednarodnem merilu? Kakšno je vaše stališče o uradnih mnenjih veterinarske stroke (Veterinarska fakulteta, UVHVVR)?
Odgovor: Uradno mnenje veterinarske stroke je zagotovo pomembno v smislu, da je lahko v pomoč in orientacijo pri odločitvah strokovnih organov KZS. Osebno smatram, da je potrebno ta vprašanja reševati z dialogom, v katerem je sodelovanje veterinarske fakultete, UVHVVR in KZS nujnega pomena za dobrobit čistopasemskih psov vseh pasem.

-Kaj menite o predlogu mag. B. Kavčiča o 'davku na pse'? Na kakšen način se nameravate zavzeti za vzreditelje in odgovorne lastnike psov ter za zmanjšanje njihovih stroškov, tako tistih, ki nam jih predpisuje država, kot tudi tistih, ki nam jih predpisuje KZS? Poznate cene storitev drugih kinoloških zvez? Menite, da so cene storitev KZS ustrezne za to, kar nudi svojim strankam?
Odgovor: S predlogom dosedanjega predsednika o »davku na pse« se še nisem utegnil seznaniti, bom pa to storil, ko bo treba. Zavzemal se bom za proaktiven odnos do tistih državnih organov, ki urejajo kinološko področje, z namenom, da upoštevajo kar največ naših predlogov in sugestij. Cene nekaterih storitev KZS so zagotovo previsoke, zlasti v časih ekonomske krize in upada kupne moči prebivalcev Slovenije. KZS v mojem mandatu gotovo ne bo profitna organizacija; vzela si bo le toliko, kot je potrebno za njen nadaljni razvoj v ustreznih smereh in za nemoteno tekoče delovanje. Ostalo bo namenjeno kinologiji na primarni ravni.

- Kaj konkretnega nameravate v svojem mandatu storiti proti reji 'pasemskih psov brez rodovnikov' in preprodaji pasemskih psov v Sloveniji? Kako se boste lotili preprečevanja reje nerodovniških psov, ki se dogaja izven okrilja KZS in tudi med vzreditelji, ki sicer vzrejajo pod okriljem KZS? Vidite rešitve v sodelovanju z UVHVVR ali se boste omejevali samo na rešitve znotraj KZS?
Odgovor: Najprej se bom celovito seznanil s stanjem na tem področju, nato se bo KZS povezala z ostalimi pristojnimi institucijami in ustrezno ukrepala na vseh področjih. Bistvo se mi zdi, da vzpostavimo zavedanje v najširši javnosti, da pasemski ali čistopasemski psi brez rodovnika ne obstajajo – le rodovnik je lahko dokument, ki določa pasmo – vse ostalo je lahko le večja ali manjša podobnost z njo. Ko kategorije čistokrvnih, pasemskih psov brez rodovnika ne bo več v našem besednjaku, bo lažje sprejemati tudi vse ostale ukrepe.

- Komisija za šolanje je avtonomni organ in ni odvisen od UO. Kako boste dosegli transparentno poslovanje? Kako boste preprečili nepravilnosti na škodo tekmovalcev, za katere ni sredstev, obenem pa se funkcionarjem izplačujejo potni stroški, kupuje oprema, do katere tekmovalci nimajo dostopa in podobno. Boste poskrbeli, da se v skladu s KZS pravili vsi sklepi komisije objavijo javno na spletni strani in se tako poveča informiranost zainteresirane javnosti ter preprečijo nepravilnosti? Ali boste v primeru dokazanih nepravilnosti zamenjali predsednika komisije za šolanje in kako boste to storili?
Odgovor: Imam ta privilegij, da področje dela Komisije za šolanje poznam najbolj od vseh, saj sem se dolga leta ukvarjal s šolanjem psov po IPO programih, tako na klubski, kot na državni ravni. Vsebina dela komisije mi je povsem jasna, v okviru svojih pristojnosti pa se bom zavzel, da se bo poslovanje komisije izvajalo transparentno, zakonito in v skladu s predpisi KZS. Finančni tok bo usmerjen v dobrobit stroke, vse nepravilnosti pa sankcionirane v skladu s predpisi.

- V zadnjem času smo bili priča blatenju strokovnega kadra KZS in njihovih strokovnih odločitev na socialnih omrežjih. Ni šlo za konstruktivno kritiko niti za izražanje nestrinjanja, temveč za žalitve, akterji pa niso izkoristili možnosti pritožbe na sami prireditvi. Kakšen je vaš pogled na tako ravnanje?
Odgovor: Gre za žalosten odraz stanja, ne le v kinologiji, ampak v celotni slovenski družbi. Zavzemal se bom za dosledno izločanje žaljivosti, konfliktnosti, arogance, samovšečnosti in samopašnosti ter vseh oblik nestrpnosti in ostalih deviacij, ki niso vredne odraslega, zrelega človeka, iz okolja KZS. Očitno je, da je ozračje znotraj KSZ v veliki meri zastrupljeno s temi negativnimi pojavi, kar je nenazadnje razvidno tudi iz mestoma zelo umazane predvolilne kampanje.

- V zadnjih letih smo lahko na slovenskih razstavah videli nekaj primerov 'strokovne etične nehigiene', ko so na zmagovalnih stopnicah stali psi iz vzreje ali v lasti članov organizacijskega odbora ali strokovnega osebja na prireditvi, kar sicer ni v nasprotju s pravili. Kakšno stališče imate v zvezi s tem in kako se boste lotili vračanja zaupanja razstavljavcev v neskorumpirane razstave? Se boste morda zavzeli za strožja pravila, kot jih za to področje predpisuje FCI?
Odgovor: Po mojem mnenju je neetično in v navzkrižju interesov, da člani organizacijskega odbora sodelujejo na prireditvah, ki jih organizirajo. S sprejetjem etičnega kodeksa bi se takim primerom lahko izognili.

- Kako boste zagotovili boljše seznanjene s smernicami kinologije v svetu (FCI novosti, polemike, odprte debate, spoznanja o genetiki, ...) in preprečili kinološki turizem, kateremu smo bili priča v zadnjih letih in ki posameznikom omogoči sodelovanje na seminarjih, ne da bi morali o tem nato napisati podrobno poročilo v Kinologu ali serijo člankov? Kako boste zagotovili usposabljanje kinoloških sodnikov, ki že imajo licence in spodbudili pisanje strokovnih člankov le-teh?
Odgovor: Kot sem poudaril že na drugem mestu, stanje po moji presoji v slovenski kinologiji ni črno – belo, niti ni na vseh področjih slabo. Predvidevam, da je bilo na področju spremljanja smernic in razvoja kinologije v svetu v zadnjem obdobju kar nekaj narejenega in da ni šlo le za »kinološki turizem« - ta ocena je po moji presoji pretirana in morda tudi krivična. Z vsem se bom natančno seznanil, nato pa v sodelovanju s strokovnjaki – v mojem UO jih je kar nekaj s tega področja, izpeljal vse potrebne ukrepe.

- Kako nameravate preprečili posamezno šikaniranje in obračunavanje s posamezniki in društvi, kateremu smo bili priča v preteklosti? Kako nameravate ukrepali ob prijavi šikaniranja? Ali ste pripravljeni uvesti anonimno etično linijo, kamor bodo lahko do vzpostavitve zaupanja odgovorni sprejemali anonimne prijave, ki jih boste, če bodo argumentirane in ne žaljive, raziskali?
Odgovor: Upam, da bodo mojemu zgledu glede načina vodenja KZS in razumevanja odnosov znotraj KZS sledili tudi ostali; v pozitivnem okolju bo tudi deviantnih pojavov manj; kar pa bo ostalo, bomo obravnavali v skladu s pravili. Nobene potrebe ni po anonimni liniji in anonimnih prijavah – pošten človek z imenom in priimkom, ki bo prijavil šikaniranje ali nepravilnosti v KZS se v mojem mandatu nima česa bati.

- Kako nameravate doseči/spodbuditi odprto komunikacijo s članicami in resnično razumevanje njihovih potreb, brez podkupovanja in obljub? Kako nameravate spodbujati dialog in iskanje rešitev, brez da bi bili odprta komunikacija in kritika kaznovani s sankcijami in grožnjami z izključitvijo?
Odgovor: Predvsem z vzpostavitvijo zdravih odnosov znotraj KZS, z osebnim zgledom in s transparentnostjo dela vseh organov KZS. Taki strahovi so mi tuji in so v primeru mojega mandata povsem odveč in nepotrebni – zveze, v kateri bi še naprej obstajale sankcije in grožnje zaradi odprte kritike in odkrite komunikacije, nimam namena voditi kot njen predsednik, vendarle gre za ljubiteljsko dejavnost, v kateri iščemo zadovoljstvo in užitek, ne pa konfliktov in stresa, česar je v vsakdanjem življenju vsakega od nas že tako preveč.

- Ali nameravate omogočiti članicam kreiranje novic o svoji dejavnosti in odprt dialog preko spletne strani zveze, s čimer bi njim omogočili obveščanje javnosti na enem mestu, sami pa dobili ideje' in informacije iz baze'? Kako nameravate preprečiti enostranskost in manipulacijo z informacijami, ki smo ji priča v zadnjem času?
Odgovor: V izogib ponavljanju preberite dosedanje odgovore.

- Na kakšen način boste zagotovili resnično neodvisnost uredniške politike Kinologa? Kako boste preprečili zlorabe Kinologa (etiketiranje nasprotnikov v uvodnikih). Kako boste zagotovili možnosti replike oz. kako boste poskrbeli za enakovredno predstavitev mnenj v primeru, da bodo objavljena kritična mnenja do članic ali posameznikov? Kako (ali) boste omogočili tudi (konstruktivno) kritiko KZS in vodenja KZS?
Odgovor je enak prejšnjemu.....

- Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju Kinološke zveze Slovenije (in njihovih pogodbenih članic) s 'kinološkimi d.o.o. ali s.p.-ji', torej društvi, klubi in podjetji, ki se ukvarjajo z vzgojo in šolanjem psov ter organizacijo drugih kinoloških prireditev, vendar niso včlanjeni v KZS? Ali bi / ste sodelovali s tako pridobitno organizacijo?
Odgovor: Za odgovore na tovrstna vprašanja se moram najprej seznaniti z vsemi bistvenimi podatki in razlogi, ki so pripeljali do povezovanja KZS s pridobitnimi subjekti. Vselej bom pri odločitvah gledal na dobrobit kinologije – ne le KZS kot organizacije pač pa tudi širše. če se skozi vzporedno pridobitno dejavnost lahko pozitivno vpliva na razvoj kinologije na vseh ravneh v naši državi in če je to poslovanje zakonito in transparentno, je obstoj teh povezav lahko smiseln. če pa gre za tkim obvode, preko katerih se kinologija na račun zasebnih interesov dejansko izčrpava in siromaši, pa bodo te povezave nemudoma prekinjene.

- Kakšno je vaše stališče glede podeljevanja in podaljševanja licenc strokovnemu kadru? Kako nameravate zaščititi interese članic, ki so z društvanimi/klubskimi sredstvi posameznikom omogočili pridobitev določene strokovne usposobljenosti?
Odgovor: Podeljevanje in podaljševanje licenc mora potekati v skladu s statutom in pravilniki – to mora biti jasno urejeno tako na nivoju zveze, kot znotraj posameznih članic. Vsi predpisi zveze, torej tudi tisti, ki se nanašajo na licenciranje, se bodo ob pričetku mojega mandata preverili v smislu njihove strokovne ustreznosti; očitno pa gre v ozadju tega vprašanja za nek konkreten primer, ki pa ga žal ne poznam.

- Ali se vam zdi dobra ideja, da se presežke in dobičke iz razstav in drugih pridobitnih dejavnosti, ki ne bodo porabljeni za razvoj kinologije, vrne članicam (direktno znižanje članarine, znižanje cen rodovnikov, brezplačno prejemanje Kinologa ...), s čimer ni več potrebe po KZS d.o.o, ki je menda (če prav razumemo) ustanovljen iz naslova preseganja prihodkov, ki jih zveza kot društvo lahko ima?

- Kaj menite o ukinitvi KZS d.o.o. zaradi netransparentnosti delovanja (oz. boste to pobudo morda dali na skupščino)?
Odgovor: Glede gornjih dveh vprašanj glej odgovor na vprašanje o sodelovanju KZS s kinološkimi d.o.o.- ji in sp-ji.

- Kako se boste kot predsednik/predsednica odzval/a na pobijanje potepuških psov na ulicah v državah kot so Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Romunija, Rusija ...? Boste kolegom iz teh držav poslali protestno noto in jih pozvali, naj se pri svojih oblasteh zavzamejo za reševanje problemov z uvedbo sterilizacij in kastracij potepuških živali? Bi bili pripravljeni pozvati naše sodnike, naj ne sodijo, temveč bojkotirajo sojenje razstav v teh državah? Ali menite, da se kinologov ulični psi ne tičejo?
Odgovor: Najprej bom skušal narediti red v slovenski kinologiji, to bo moja primarna naloga. Sveta žal ne moremo spremeniti, lahko spremenimo le sebe.

- Kam za vas spada dobrobit psa, glede na to, da ga v vseh programih kandidatov pogrešamo? Večina se ukvarja z obljubami, kaj boste dali ljudem, ne pa tudi, kaj boste storili za njihove pse. Kako boste ravnali, če bo (ali je že) kateri od vaših sodelavcev s svojim psom oz. psi evidentno postopal v nasprotju z načeli o odgovornem skrbništvu, morda celo v nasprotju z zakonodajo?
Odgovor: Izključno zaradi svoje ljubezni do psov (če hočete, tudi do njihove dobrobiti) sem se odločil, da se ponovno aktivno vključim v slovensko kinologijo.

- Kakšen je vaš odnos do veljavnega Zakona o zaščiti živali? Ste seznanjeni, da Pravilnik o strokovnem delu KZS že vsaj od poletja 2009 ni usklajen s slovensko zakonodajo in javnost ne pozna sklepov, s katerimi bi bile največje anomalije v njem (legla v koledarskem letu, rezanje repov, čipiranje, tetoviranje ...) sproti korigirane? Kako nameravate to rešiti, glede na to, da PSD-ja ni mogoče spremeniti na hitro?
Odgovor: Jasno je, da je Zakon o zaščiti živali obvezujoč predpis, ki je hierarhično višji od vseh pravilnikov oziroma podzakonskih aktov. Kot predsednik (in kot pravnik) se bom podrobno lotil preučitve gornjih vprašanj in posledične uskladitve naših pravilnikov z omenjenim zakonom.

- Ali tudi vi menite, da so živalovarstveniki 'naravni sovražniki' kinologov? Poznate kakšno Društvo za zaščito živali, njihova osnovna področja delovanja in njihova stališča? če ne, ali ste za širše razumevanje živalovarstvenega področja pripravljeni kakšnega od njih pobliže spoznati?
Odgovor: Vsak, ki meni, da so društva za zaščito živali naravni sovražniki kinologov, ima po mojem mnenju sprevržena moralna in etična načela, vsaj v odnosu do živali in njihove dobrobiti. Seveda pa se je treba ekstremom izogibati, tako na eni, kot na drugi strani.
mag. Branislav Rajić

- CV (.pdf)
- predstavitev in program (.pdf)
- odgovori na vprašanja (.pdf)

- V svoji predstavitvi ste že navedli nekaj podatkov o sebi, vseeno pa nas zanima, ali ste pripravljeni objaviti vaš profesionalni (nekinološki) CV? V kolikor je vaš odgovor da, vas prosimo, da ga priložite za objavo ob vaših odgovorih.
Da, življenjepis je v prilogi.
* CV (.pdf)

- Kako si predstavljate organizacijo dela znotraj KZS? Ali lahko podate vašo oceno, koliko časa na teden boste porabili za vodenje Kinološke zveze Slovenije? Ali nameravate po izvolitvi odstopiti od vseh strokovnih funkcij, ki jih imate na Kinološki zvezi oziroma v vašem društvu?
Zavedam se, da bom za vodenje KZS porabil večino svojega prostega časa, nekaj pa tudi tistega, ki je sedaj rezerviran zgolj za moje službene obveznosti. Bom pa v upravni odbor povabil zgolj tiste kinologe, ki so tudi aktivni in delavni, ter tako poskušal doseči večjo storilnost pri vodenju KZS. Poleg tega načrtujem kar nekaj obveznosti in odločanja prepustiti določenim posameznikom in komisijam. Tudi lovski kinologiji nameravam omogočiti več samostojnosti, seveda pa s tem tudi več dela in obveznosti. čas, ki ga predsednik porabi z vodenjem takšne organizacije je težko merljiv, saj je potrebno z organizacijo kot je KZS živeti, bodisi 10 min ali 10 ur na dan. Sam trenutno nimam v KZS nobenih strokovnih funkcij, ki bi mi do sedaj jemale veliko časa. Seveda, če bom postal predsednik KZS, ne bom opravljal nobenega dela, ki bi bilo v nasprotju z interesi KZS.

- Kdo (poimensko) so člani vašega Upravnega odbora?
Priznam, da so me nekateri protikandidati presenetili s tem, da so takoj sestavili upravni odbor in stolčke porazdelili (po moji presoji) zgolj tistim, ki jim prinašajo glasove. Sam si predstavljam KZS in delo v KZS nekoliko drugače kot samo politično kinološko kupčkanje. Moj načrt je najprej obiskati članice, se z njimi pogovarjati, predstaviti svoj program, ugotoviti njihove potrebe in želje, ter na bazi tega v slovenskem kinološkem prostoru najti ustrezne kinologe za dovolj dobro delo v upravnem odboru KZS - tako da bom člane svojega upravnega odbora izbral šele v začetku aprila.

- Kako boste motivirali zaposlene na KZS in kako si boste pridobili njihovo zaupanje?
Najprej in največ z normalnim človeškim odnosom, z razumevanjem njihovega dela in obveznosti. Večino njih poznam že dolga leta in menim, da je to zaupanje že zdavnaj vzpostavljeno.

- Ste na volilni skupščini 2013 glasovali v imenu katerega od društev ali klubov? če da, katerega? Ste članicam KZS pripravljeni predložiti sklep UO KZS o včlanitvi tega društva/kluba v KZS pred volilno skupščino 2013 in potrdilo o plačilu članarine oz. pristopnine, v kolikor gre za novejše društvo/klub?
Volilne skupščine 2013 se nisem udeležil.

- Ali boste javno objavljali zapisnike sej vseh teles KZS? Ste pripravljeni objaviti zapisnike (vsaj sej UO in skupščin) tudi za obdobje 2009 – 2013?
To je zapisano v mojem programu. KZS bom zagotovil transparentnost delovanja, kar že v osnovi zahteva naš Statut. Objavljeni bodo zapisniki in sklepi vseh pomembnejših organov KZS - tako upravnih kakor tudi strokovnih. Objava takšnih sklepov je pomembna tudi zato, da bodo članice seznanjene z novostmi ali spremembami in bodo tako vedele, kako se morajo obnašati, da bo njihovo delovanje usklajeno. Nič nimam proti, da se objavijo zapisniki sej UO in skupščin, ne samo od leta 2009-2013, ampak celo od 1992 dalje, ko je KZS kot polnopravna članica FCI v osamosvojeni državi povsem osamosvojila svoje delovanje. Seveda morajo biti objave pogojene s potrebami po transparentnosti delovanja, ne pa medsebojnega obračunavanja tistih, ki so bili pri koritih KZS v letih od 2009-2013.

- Kandidati imate različne poglede na prenovo spletne strani KZS. Nekateri načrtujete informativni portal, drugi pa kar informatizacijo celotnega poslovanja. Kakšen finančni vložek predvidevate za uresničitev vašega programa? Kdo naj bi ta sistem vzdrževal, bi v ta namen zaposlili ljudi ali najeli zunanje izvajalce? Kakšen je letni strošek delovanja takega informacijskega sistema?
Načrtujem najem zunanjih izvajalcev izbranih po sistemu več kompetitivnih ponudb in sicer za določene projekte ali faze, nikakor pa pavšalno za letno ali večletno obdobje.

- Kako ocenjujete delo Kinološke zveze Slovenije v obdobju 2004 – 2014? Kje so po vašem mnenju ključne točke, ki so pripeljale KZS v stanje, v katerem se je znašla v tem trenutku?
Menim, da je imela KZS v letih 2004-2014 dva ključna obdobja. V prvem izjemno rast rezultatov, odlično mednarodno uveljavitev skupaj z uspehi svetovnih prvakov v agilityju; svetovnih prvakov v sledenju; svetovnih prvakov pri delu reševalnih psov in pridobitvijo organizacije Evropske FCI razstave ob zelo visoki udeležbi na razstavah. V tem obdobju smo imeli še dokaj dobro delo lovske kinologije. Po uspešni organizaciji Evropske FCI razstave je KZS (tako kot celotna družba) padla v krizo, iz katere še doslej ni našla izhoda. Splošna družbena kriza je zagotovo pripomogla pri generiranju pogojev za napake v vodenju KZS (krovne organizacije, njenih komisij in potem navzdol po piramidi društev in klubov). Šlo je prvotno za pomanjkanje transparentnosti delovanja, pa tudi za ne dovolj progresivne odločitve. Mislim, da so za stanje v KZS odgovorni vsi, ki so imeli žezlo v rokah, kolektivno predsednik KZS in vsi člani UO KZS, prav tako tudi člani najvišjih strokovnih komisij in seveda vsi tisti, ki so jih izbrali in jim zaupali tako pomembne naloge. To pa smo seveda mi sami, članice. Tudi zato je na skupščini pomembna dobra izbira predsednika KZS. Ob tem poudarjam, da ne smemo spregledati splošnega padca moralnih in materialnih kategorij v najširšem družbenem kontekstu, kar je neizogibno vplivalo tudi na KZS.

- Kako boste raziskali morebitne nepravilnosti prejšnjega vodstva in ali ste pripravljeni podati kazenske ovadbe v primeru ugotovljenih kršitev? Ali nameravate v imenu KZS od mag. B. Kavčiča zahtevati finančna povračila za morebitno povzročeno škodo? Kako ste opredeljeni do stroškov za odvetniške, gradbene, revizijske in druge storitve, ki so nastali na obeh straneh (mag. B. Kavčič na eni strani in Nadzorni odbor KZS na drugi strani)?
V primeru, če bom izbran za predsednika KZS, moram najprej pridobiti popoln vpogled v poslovanje KZS finančno kot upravno. Brez tega si kvalitetnega dela in reorganizacije ni mogoče zamisliti. Najprej je potrebno pridobiti kvalitetno sliko KZS, narediti dobro revizijo in o vsem tem obvestiti članice. Na bazi ugotovljenega pa je potrebno pripraviti dodaten plan dela, reorganizacijo in odpraviti pomanjkljivosti, seveda primarno zaščititi osnovne interese KZS in članic. V primeru, da se ugotovijo in potrdijo kršitve ali oškodovanje KZS, je potrebno ukrepati na zakonit način, ki bo lahko zmanjšal ali odpravil oškodovanje premoženja ali celo rezultatov KZS. O vsem bo transparentno obveščeno članstvo in v primeru, če bodo ugotovljene nepravilnosti, bo o tem tudi razpravljala in odločala skupščina KZS kot najvišji organ naše organizacije. Niso mi znani stroškovni podatki, ki so jih za KZS med svojim dosedanjim delovanjem ustvarili ali odobrili predsednik, Upravni odbor ali Nadzorni odbor KZS. Nisem videl računov niti sklepov, zato vam bolj konkretno ne morem odgovoriti na vprašanje. Gotovo pa lahko povem, da v takšnih nestabilnih obdobjih, kjer gre za spore in nekakšno bojevanje plačujemo minuse mi vsi. Običajno ni zmagovalcev, so samo poraženci in stroški. Trpi kinologija, vso članstvo in KZS. Zato sem mnenja, da je potrebno za dobro prihodnost KZS pridobiti stabilno vodstvo, ki doslej še ni bilo vmešano v vodenje KZS. Drugače napredka v KZS ne bo.

- Kakšna je bila vaša vloga pri organizaciji EDS 2010? Koliko honorarja in nadomestil stroškov ste za svoje delo prejeli? Ste dobili denar nakazan na svoj TRR? Ste imeli v času EDS svoje podjetje in ste poslovali s KZS ali KZS d.o.o.? če da, katero in za kakšne posle je šlo?
Nisem sodeloval pri organizaciji Evropske razstave EDS 2010. En dan sem sodil na razstavi in v nedeljo sem bil eden od vodij kroga v BIS programu. Za to sem prejel 2 dnevnici in potne stroške na relaciji Maribor - Celje. Kolikor mi je poznano, so bili glavni organizatorji mag. Blaž Kavčič, Aleksander česnik, Andreja Novak, Lidija Okleščen in Marija Kavčič.

- Ocenite, kako nujno in v kolikem času je potrebno sprejeti nov Pravilnik o strokovnem delu KZS in ostala podrejena strokovna pravila uskladiti z njim? Kako se nameravate tega področja lotiti časovno in organizacijsko?
Nov PSD je potrebno sprejeti čimprej, stroka mora takoj začeti s pripravami potrebnih sprememb. Menim, da tega ni mogoče kvalitetno narediti v obdobju, ki bi bilo krajše od enega leta. Potrebe morajo priti tudi iz baze, torej od konkretnih potreb društev in klubov in ne samo od vrha. Rad bi, da bo Pravilnik narejen tako, da bo omogočil dvig strokovnosti skupaj z doseganjem dobrih rezultatov vsem komisijam in dejavnostim KZS. O tem bo seveda morala več povedati stroka.

- Se boste zavzemali za to, da se bo pri razvoju pravilnikov in vzrejnih smernic upoštevala veterinarska stroka, genetika, zootehnika ...?
Mislim, da bi morala KZS v prvi vrsti imeti dobro sodelovanje z veterinarsko stroko, nato pa z vsemi pomembnejšimi institucijami, ki so povezane s tematiko sobivanja s psom. Seveda skladno z našimi interesi KZS, s poslanstvom KZS in FCI.

- Ali se boste pri spremembah statuta zavzemali za rešitve, ki bodo članicam prinašale več svobode, ali za nadaljevanje trenda centralizacije, odvzem pooblastil in 'drugorazrednost' društev v odnosu do zveze (grožnje z izključitvijo iz zveze, neutemeljeni prenosi vzrejnih komisij na KZS, itd)?
Zavzemal se bom za ureditev nekaterih odnosov, posebej tistih, kjer je to logično in nujno potrebno za uspešno delovanje, v skladu s Statutom in programom našega dela, kakor se bodo odločile članice. Potrebujemo oboje močno in uspešno KZS in močne in uspešne članice. Vsi skupaj smo KZS. Ne smemo se spotikati ob floskule 'centralizacije' ali 'decentralizacije', ampak za sledenje strategiji, ki jo bodo vse članice podprle in se o njej dogovorile.

- Ali menite, da je KZS strokovni kinološki servis samo članom svojih članic, ali tudi vsem ostalim prebivalcem Slovenije? Prosimo, da nam opredelite, pri katerih kinoloških dejavnostih strankam KZS (lastnikom psov, vzrediteljem, razstavljavcem, tekmovalcem ...) za koriščenje storitev ni potrebno biti član katere od članic KZS?
Vse je zapisano v Statutu KZS in tudi v Statutu FCI. Kaj KZS je, je dobro razvidno iz našega Statuta. KZS je zveza, ki združuje članice pravne narave (društva, klube in LKD) in, skladno s Statutom, dela za njih in odgovarja svojim članicam. Vse ostale storitve in dejavnosti pa izhajajo iz sklepov in odločitev najvišjih organov, skupščine in UO KZS o tem, kako in na kakšen način bo KZS uspešno vodila svoje poslanstvo. Katera storitev bo brezplačna in katera ne, ter kaj bo koliko stalo ni poslanstvo predsednika in zato ne vidim smisla, da bi moral jaz, kot kandidat za predsednika, obljubljati (ne)plačljivost storitev.

- Poznate delo Društva ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije in poseganje KZS vanj v zadnjih letih? Kakšno je vaše stališče glede oškodovanja tega društva?
Eksplicitno sem poudaril v svojem programu, kako vidim rešitev tega problema. Dejstvo je, da je DLKOS za pasmo v zadnjih 10 letih naredilo ogromno in da je lahko v ponos ne le KZS temveč državi Sloveniji.

- Menite, da je vračilo odvzetih licenc in rehabilitacija sodnikov v pristojnosti predsednika KZS ali presega predsednikova pooblastila? Se nameravate morda lotiti tega problema brez ustreznih pravil in revizije postopkov, ne glede na vrsto in težo kršitve, zaradi katere je bila posamezniku licenca odvzeta? Kdo bo po vašem mnenju dolžen povrniti morebitno škodo osebam, katerim so jo ti sodniki s svojimi dejanji povzročili? Kakšne vsebinske spremembe in v kolikem času načrtujete na področju podeljevanja in odvzemanja licenc?
Te odločitve so seveda na članih UO odbora KZS. Ko so bile s sodniki prekinjene pogodbe o sodelovanju (praktično odvzete sodniške licence), so to storili vsi člani Upravnega odbora. Nikoli ni odločal predsednik sam. Tako je po Statutu KZS. Zato predsednik sam ne bo mogel odločiti o vrnitvah licenc. Seveda bo moj predlog vračilo licenc - tistih kjer bomo ugotovili, da je to nujno in kjer je bila sodniku storjena krivica. O morebitni škodi se bo potrebno še pogovarjati. Obveznost predsednika je zaščititi KZS in njene članice, prav tako pa tudi njene sodnike. To je posebna naloga in zato bo tu potrebno veliko pogovorov. Da imajo sodniki pogodbe o obveznostih do KZS in pravicah do KZS je pozitivno, vendar je potrebno bolj transparentno in demokratično regulirati odvzem licenc. Sam se nagibam k predlogu o ukinitvi tega pravilnika, ki je po moji oceni diskriminatoren, spodbuja diktatorstvo in omogoča ustrahovanje ljudi. Sram me je, ko moram v tujini odgovarjati na vprašanja kolegov o razlogih odvzema licenc nekaterim slovenskim sodnikom in o nedefiniranem času trajanja tega odvzema. O tem bomo ponovno morali odločati vsi skupaj. V svojem programu sem se zelo jasno opredelil do tega vprašanja.

- Kako boste dosegli najširše sodelovanje različnih strok in izkušenj ne glede na 'poreklo' znanja (vzreditelji, kinološki sodniki, priznani posamezniki, ki se ukvarjajo z kinologijo izven okvira KZS), s čimer se bo preprečilo zapiranje in oženje kinologije v krog kinoloških sodnikov, kar se je v preteklem času pokazalo kot slabo in zaviralno?
Znotraj KZS odloča samo kinološka stroka in to so kinološki sodniki. Za vzreditelje je potrebno pripraviti programe, ki bodo uveljavili in potrdili njihov status, šele potem bodo tudi oni dobili nekaj več odločanja. Zunanja stroka ne odloča v KZS in tudi nikoli ne bo imela te pravice. Je pa dobrodošel zunanji partner, s katerim je potrebno čim več sodelovati.

- Kako boste pritegnili v odbore / telesa KZS več mladih kinologov in več novih ljudi?
Hitro. če bom izbran, bo to signal mladim in novim ljudem, da je z 'reciklažo' starega kadra opravljeno.

- Ali se strinjate z navedbo v (še vedno veljavnem) Pravilniku o strokovnem delu KZS, da je vzreja temeljna kinološka dejavnost?
Očitno menite, da bi KZS lahko za vzreditelje storila več. Sam nisem vzreditelj, sem pa mnenja, da bi bilo nujno potrebno za slovenske vzreditelje pripraviti program usposabljanja in izobrazbe. Dobro bi bilo vzreditelje povezati v kakšno komisijo in jim s tem dati več statusa in veljave. Skrbi me dejstvo, da upada trend slovenske vzreje in da je letno število rodovnikov okrog 3000 dokaj nizko. Tudi v primerjavi s tujino potrebujejo naši vzreditelji več znanja in več aktivnosti. Obstajajo seveda častne izjeme. Kinološki sodniki, ki so tudi sami vzreditelji, so imeli na področju vzreje vse možnosti, da bi naredili še kaj več, pa tega niso storili. Običajno je težava v tem, da sodniki, ki tudi sami vzrejajo, predvsem mislijo na svojo vzrejo, svoje paritve in svoje mladiče, ne delijo svojega objektivnega znanja z drugimi. Morda je največja prihodnost ravno v vzrediteljih, ki sami niso kinološki sodniki.

- Menite, da bi bilo smiselno povezovanje vzrediteljev v stanovski organ, na primer 'Svet vzrediteljev'? če da, ali bi bili pripravljeni predstavnike tega stanovskega organa vključevati v druge organe kzs?
Absolutno mislim, da bodo morali vzreditelji delovati bolj povezano. Nisem pa prepričan, da bi izboljšali rezultate vzreje, če bi se vzreditelji začeli ukvarjati s politiko v KZS. Njihovo poslanstvo je druge narave, bi pa KZS morala biti pametna in odprta, da sama poskrbi za vzreditelje dovolj dobro. Doslej so v organih KZS interese vzreje zastopali kinološki sodniki kot stroka, povečini tudi sami vzreditelji.

- Ali se vam zdi umestno, da krojijo usodo pasme v nekaterih vzrejnih komisijah ljudje, ki s pasmo, razen sodniškega izpita, nimajo nobenega drugega stika (nikoli niso bili skrbniki in ne vzreditelji psa dotične pasme)?
Takšni ljudje, o katerih sprašujete, so po navadi najbolj objektivni, saj ohranjajo zdravo distanco in v delo komisije ne vnašajo lastnih interesov. Vzreditelji so se veliko pritoževali, da v komisijah, kjer vodijo vzrejo sodniki, ki so vzreditelji iste pasme ali pa so jih vzrejali v preteklosti, le-ti gledajo skozi prizmo lastnega interesa in preferenc. Seveda potrebuje vsaka komisija tudi sodnike, ki imajo izkušnje s pasmo kot vzreditelji. Najboljša zasedba je mešana vzrejna komisija, v kateri bi bili vsi profili, vključno s kakšnim vzrediteljem, četudi sam ni sodnik. Ne vem, če vam je znano, da v svetu 80 % držav nima takšne načrtovane in kontrolirane vzreje z omejitvami, kakor jih poznamo pri nas. Nimajo nobenih vzrejnih komisi,j ampak je vzreja izključno prepuščena vzrediteljem samim, njihovemu delu in njihovi izobrazbi, ter njihovemu prispevku v materialu in času!

- Ali se vam zdi smiselno, da bi vzrejno komisijo poleg izvedencev za ocenjevanje zunanjosti/dela vključili tudi predstavnike pasemskih klubov in strokovnjake s področja reprodukcije?
če bomo v KZS nadaljevali politiko omejevanja in strogo kontrolirane vzreje, potem je vanjo smiselno vključiti še kar nekaj dodatnih instanc. Zavedati se moramo naslednjega: število rodovniških psov in rodovnikov v KZS se bo še naprej manjšalo. Ali bomo imeli zato veliko bolj zdrave pse, kakor jih imajo v večini tujih držav, ostaja vprašanje. Sicer pa je prav, da pri vzreji sodeluje vsa slovenska stroka, članice, pasemski klubi in tudi zunanji sodelavci, kakor tudi veterinarska stroka.

- V zadnjem času smo priča mnogim strokovnim napakam v odločitvah s področja vzreje (nemške doge, belgijski ovčarji ...)? Na kakšen način bi nastale napake lahko popravili? Kako nameravate poskrbeti za višji nivo strokovnih odločitev na področju, kjer napake škodujejo zdravju psov in zdravju pasem ter ugledu naše vzreje v mednarodnem merilu? Kakšno je vaše stališče o uradnih mnenjih veterinarske stroke (Veterinarska fakulteta, UVHVVR)?
Povzročene napake so bile posledica slabega vodenja in nesodelovanja vodilnih struktur z vzreditelji in potrebno je priznati, da nekatere vzrejne komisije niso dobro opravile svojega dela. Včasih se je to dogajalo zaradi prevelikega vpliva politike in za stroko enostavno ni bilo dovolj posluha.

- Kaj menite o predlogu mag. B. Kavčiča o 'davku na pse'? Na kakšen način se nameravate zavzeti za vzreditelje in odgovorne lastnike psov ter za zmanjšanje njihovih stroškov, tako tistih, ki nam jih predpisuje država, kot tudi tistih, ki nam jih predpisuje KZS? Poznate cene storitev drugih kinoloških zvez? Menite, da so cene storitev KZS ustrezne za to, kar nudi svojim strankam?
Ni mi znano, kako si je mag. B. Kavčič zamislil izpeljavo davka na pse. Mnenja sem, da vsi plačujemo neko vrsto davka že ob cepljenju psov, dejstvo pa je, da nič od tega davka ne pride KZS ali kinologiji. Zato sem proti takšni obdavčitvi. če bi KZS in kinologija imela koristi od pobranega davka, potem je za nas dobrodošel tudi kot državljanska obveznost, sicer pa ga raje nimamo. Cene storitev kinoloških zvez v FCI so zelo različne. KZS je nekje v sredini, v skladu z življenjskim standardom in BDP na državljana. KZS ne nudi veliko storitev svojim strankam, tisto kar ponuja, je primerno sorazmerno s položajem organizacije in države v Evropi.

- Kaj konkretnega nameravate v svojem mandatu storiti proti reji 'pasemskih psov brez rodovnikov' in preprodaji pasemskih psov v Sloveniji? Kako se boste lotili preprečevanja reje nerodovniških psov, ki se dogaja izven okrilja KZS in tudi med vzreditelji, ki sicer vzrejajo pod okriljem KZS? Vidite rešitve v sodelovanju z UVHVVR ali se boste omejevali samo na rešitve znotraj KZS?
Predsednik KZS ne sme kratiti ustavnih pravic državljanom. Kljub dejstvu, da v KZS želimo čim več čistopasemskih rodovniško-certificiranih psov, se moramo zavedati, da ni nezakonito, če imajo ljudje doma mladiče brez rodovnikov. Naš pogled na to problematiko je boljši in kvalitetnejši, se pa vendarle moramo soočiti z dejstvom, da obstajajo posamezniki, ki se zaradi prihranka, nevednosti itd. odpovejo možnosti udeležbe na razstavah psov in s tem povezane boljše kakovosti in zdravja psov.

- Komisija za šolanje je avtonomni organ in ni odvisen od UO. Kako boste dosegli transparentno poslovanje? Kako boste preprečili nepravilnosti na škodo tekmovalcev, za katere ni sredstev, obenem pa se funkcionarjem izplačujejo potni stroški, kupuje oprema, do katere tekmovalci nimajo dostopa in podobno. Boste poskrbeli, da se v skladu s KZS pravili vsi sklepi komisije objavijo javno na spletni strani in se tako poveča informiranost zainteresirane javnosti ter preprečijo nepravilnosti? Ali boste v primeru dokazanih nepravilnosti zamenjali predsednika komisije za šolanje in kako boste to storili?
Komisija za šolanje ni povsem avtonomni organ, saj je odgovorna za svoje delo UO KZS in kasneje tudi skupščini. Deluje tako, kakor vse ostale komisije v KZS – npr. kot komisija za reševalne pse in agility,v prihodnje verjetno tudi Komisija za lovsko kinologijo. Njihova samostojnost je mišljena samo v smeri delovanja in stroke, vendar pa na koncu odgovarjajo UO KZS, ta pa skupščini KZS. Načeloma je vse lepo urejeno, samo posamezniki se morajo držati pravil, Statuta in določb. Kot UO KZS bomo dosledni in enako doslednost bomo zahtevali tudi pri delu naših komisij KZS.

- V zadnjem času smo bili priča blatenju strokovnega kadra KZS in njihovih strokovnih odločitev na socialnih omrežjih. Ni šlo za konstruktivno kritiko niti za izražanje nestrinjanja, temveč za žalitve, akterji pa niso izkoristili možnosti pritožbe na sami prireditvi. Kakšen je vaš pogled na tako ravnanje?
Gre za neetična in neodgovorna ravnanja posameznikov. Tega seveda ne podpiram. Šele pred dvema tednoma sem najavil svojo kandidaturo za mandatarja KZS, pa so me že dodobra oblatili, čeprav doslej nisem ne vodil KZS niti nikoli bil na kakšni funkciji v KZS, torej brez razlogov, dokazov - zlonamerno. V pomanjkanju argumentov proti meni so se domislili etiketiranja, da sem nastavljena figura iz strani Blaža Kavčiča. To je absurdno in absolutno neresnično. Sam sem doživel predvsem napade posameznikov, ki podpirajo Lidijo Okleščen ali Aleksandra česnika - vsaj tako je bilo razvidno iz pisanja. Se pa je verjetno dogajalo povsem enako tudi njim. Mislim, da takšen pristop ni dober za prihodnost KZS. Preveč teže dobivajo interesi posameznikov, osebne zdrahe in obračuni, premalo pa interes KZS.

- V zadnjih letih smo lahko na slovenskih razstavah videli nekaj primerov 'strokovne etične nehigiene', ko so na zmagovalnih stopnicah stali psi iz vzreje ali v lasti članov organizacijskega odbora ali strokovnega osebja na prireditvi, kar sicer ni v nasprotju s pravili. Kakšno stališče imate v zvezi s tem in kako se boste lotili vračanja zaupanja razstavljavcev v neskorumpirane razstave? Se boste morda zavzeli za strožja pravila, kot jih za to področje predpisuje FCI?
Zavzel se bom za zaupanje in vračanje razstavljavcev na razstave. Končno je tudi to eden od pogojev za uspešno delovanje KZS. Razstave pomenijo pomemben vir dohodka za KZS in naše programe in ne bi bilo slabo, če bi se vrnili na številke, ki smo jih že imeli pred nekaj leti. Pravila so enaka kakor v obdobju, ko smo imeli večjo udeležbo na razstavah. Absolutno sem mnenja, da organizatorji ne bi smeli razstavljati svojih psov na svojih razstavah; prav tako nasprotujem sodnikovemu početju, da v BIS ringu ocenjuje psa, s katerim je na kakršen koli način povezan. Pravilno ravnanje bi bilo, da se temu psu nameni častni krog, da se pokaže, potem pa se ga izloči iz finalnega tekmovanja. S tem se bi zagotovo odprla pot vrnitvi zaupanja razstavljavcev v poštenost naših razstav.

- Kako boste zagotovili boljše seznanjene s smernicami kinologije v svetu (FCI novosti, polemike, odprte debate, spoznanja o genetiki, ...) in preprečili kinološki turizem, kateremu smo bili priča v zadnjih letih in ki posameznikom omogoči sodelovanje na seminarjih, ne da bi morali o tem nato napisati podrobno poročilo v Kinologu ali serijo člankov? Kako boste zagotovili usposabljanje kinoloških sodnikov, ki že imajo licence in spodbudili pisanje strokovnih člankov le-teh?
Niso mi znani podatki o kinološkem turizmu, o permanentnem izobraževanju vseh kinologov sem spregovoril v svojem programu.

- Kako nameravate preprečili posamezno šikaniranje in obračunavanje s posamezniki in društvi, kateremu smo bili priča v preteklosti? Kako nameravate ukrepali ob prijavi šikaniranja? Ali ste pripravljeni uvesti anonimno etično linijo, kamor bodo lahko do vzpostavitve zaupanja odgovorni sprejemali anonimne prijave, ki jih boste, če bodo argumentirane in ne žaljive, raziskali?
Nisem pripravljen uvesti nobene anonimne linije in odgovarjati na nobene anonimne akcije. Za vse imamo v KZS izvoljene in imenovane organe in za vse nekdo nosi odgovornost.

- Kako nameravate doseči/spodbuditi odprto komunikacijo s članicami in resnično razumevanje njihovih potreb, brez podkupovanja in obljub? Kako nameravate spodbujati dialog in iskanje rešitev, brez da bi bili odprta komunikacija in kritika kaznovani s sankcijami in grožnjami z izključitvijo?
Domnevam, da je vprašanje zastavljeno zaradi dosedanje prakse. V svojem programu sem dal več iztočnic o svojem pogledu na to problematiko in poudaril, da želim demokratično voditi KZS.

- Ali nameravate omogočiti članicam kreiranje novic o svoji dejavnosti in odprt dialog preko spletne strani zveze, s čimer bi njim omogočili obveščanje javnosti na enem mestu, sami pa dobili ideje' in informacije iz baze'? Kako nameravate preprečiti enostranskost in manipulacijo z informacijami, ki smo ji priča v zadnjem času?
članice morajo imeti svoje internetne strani, KZS kot krovna organizacija pa lastno internetno stran, ki objavlja in ponuja informacije organov in komisij KZS. Ne vidim potrebe, da bi na internetni strani objavljali nekaj, kar ni potrjeno s sklepi za to ustreznih in pooblaščenih organov. Za tak namen morajo imeti društva svoje internetne strani. Na internetni strani KZS se morajo objavljati samo programi in dogodki, ki so v skladu s programom in planom dela, ki je bil odobren na skupščini KZS ali na enemu od organov in komisij KZS. Programsko sem ponudil odprta vrata KZS kot možnost, da vsak izrazi svoje mnenje ali izkaže potrebo, seveda brez zlorabe anonimnosti – torej 'prideš in poveš'. Predsednik mora zagotoviti transparentno in objektivno poročanje članicam KZS, v nasprotnem primeru obstaja instrument nezaupnice.

- Na kakšen način boste zagotovili resnično neodvisnost uredniške politike Kinologa? Kako boste preprečili zlorabe Kinologa (etiketiranje nasprotnikov v uvodnikih). Kako boste zagotovili možnosti replike oz. kako boste poskrbeli za enakovredno predstavitev mnenj v primeru, da bodo objavljena kritična mnenja do članic ali posameznikov? Kako (ali) boste omogočili tudi (konstruktivno) kritiko KZS in vodenja KZS?
članice same bodo zagotovile resnično neodvisnost uredniške politike Kinologa tako, da bodo za predsednika izbrale dobrega kandidata, ki bo vodil organizacijo demokratično in pošteno. Kinolog ne bo postal revija za (ne)konstruktivno kreganje. Želel bi si, da bi postal boljša strokovna revija z veliko dodatnimi obvestili in dobra reklama za vse članice KZS. Ko pa gre za vprašanje etiketiranja nasprotnikov v uvodnikih, mi je popolnoma nepojmljivo, da bi si kaj takega dovolil.

- Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju Kinološke zveze Slovenije (in njihovih pogodbenih članic) s 'kinološkimi d.o.o. ali s.p.-ji', torej društvi, klubi in podjetji, ki se ukvarjajo z vzgojo in šolanjem psov ter organizacijo drugih kinoloških prireditev, vendar niso včlanjeni v KZS? Ali bi / ste sodelovali s tako pridobitno organizacijo?
Podjetja, ki šolajo pse, so konkurenca našim članicam, ki se ukvarjajo s šolanjem psov. Takšnega sodelovanja nima smisla podpirati, razen če je sodelovanje s tovrstnim podjetjem v interesu dela in obstoja lokalnega društva ali kluba. Vsa ostala podjetja pa so dobrodošla.

- Kakšno je vaše stališče glede podeljevanja in podaljševanja licenc strokovnemu kadru? Kako nameravate zaščititi interese članic, ki so z društvanimi/klubskimi sredstvi posameznikom omogočili pridobitev določene strokovne usposobljenosti?
Takšne interese morajo najprej zaščititi članice same. če nekomu plačajo usposabljanje, je prav, da z njim tudi sklenejo pogodbo z definiranimi obveznostmi obeh strani.

- Ali se vam zdi dobra ideja, da se presežke in dobičke iz razstav in drugih pridobitnih dejavnosti, ki ne bodo porabljeni za razvoj kinologije, vrne članicam (direktno znižanje članarine, znižanje cen rodovnikov, brezplačno prejemanje Kinologa ...), s čimer ni več potrebe po KZS d.o.o, ki je menda (če prav razumemo) ustanovljen iz naslova preseganja prihodkov, ki jih zveza kot društvo lahko ima?
Ta ideja se mi ne zdi tako dobra. Presežek dohodkov nad stroški je potrebno vložiti v razvoj kinologije, tudi same KZS. Najprej je potrebno članicam ponuditi in dati več, šele nato pa jih 'ujčkati' z zmanjševanjem stroškov. Potrebno je povečati ustvarjalnost in aktivnosti, ne pa ostati tam kjer smo, »samo da se zniža strošek in životari naprej«. KZS d.o.o. bi kot podjetje morala za KZS in kinologijo sama ustvarjati dodaten promet in dobiček, ne pa samo služiti za kanaliziranje dobička. KZS d.o.o. lahko prodaja pasjo hrano in kozmetiko, lahko tudi organizira razne prireditve in sodeluje pri drugih avtonomnih poslih. To podjetje rabi inventivnega poslovneža, ki bo znal prinesti v KZS dohodek. Ob financiranju takšnega podjetja bi lahko razmislili o znižanju članarin na minimum.

- Kaj menite o ukinitvi KZS d.o.o. zaradi netransparentnosti delovanja (oz. boste to pobudo morda dali na skupščino)?
Transparentnost delovanja KZS d.o.o. mora biti zagotovljena. To je podjetje v lasti KZS in prav je, da so članice z vsem seznanjene.

- Kako se boste kot predsednik/predsednica odzval/a na pobijanje potepuških psov na ulicah v državah kot so Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Romunija, Rusija ...? Boste kolegom iz teh držav poslali protestno noto in jih pozvali, naj se pri svojih oblasteh zavzamejo za reševanje problemov z uvedbo sterilizacij in kastracij potepuških živali? Bi bili pripravljeni pozvati naše sodnike, naj ne sodijo, temveč bojkotirajo sojenje razstav v teh državah? Ali menite, da se kinologov ulični psi ne tičejo?
Potepuški psi nimajo nič opraviti z nacionalnimi kinološkimi zvezami, temveč s politiko posameznih držav, se pa kljub temu vse kinološke zveze v zgoraj omenjenih državah od nekdaj zavzemajo za rešitev takšnih problemov, pa čeprav gre za nerodovniške pse. če bi kdo lahko tu ukrepal v smislu bojkota, potem je to FCI. KZS se mora obnašati tako, kakor je v FCI dogovorjeno in mora ravnati skladno s statutom FCI. Verjetno vam niso znana dejstva, da je v nekaterih od teh držav tudi večina uličnih psov cepljena in označena v uhelj. Takšni psi se zelo tičejo vseh nas. Žal je tako, da na našem planetu vsa živa bitja nimajo enakih pogojev za življenje. Kinološke zveze delajo in si prizadevajo tudi širše kot samo z lastno vzrejo rodovniških psov. Ruska kinološka zveza je vložila izjemno velika finančna sredstva za azil, kakor tudi za potepuške pse. V Romuniji in Bolgariji takšno označevanje poteka že 5 let, je pa vse povezano s finančnimi sredstvi, ki so omejena in z drugačno tradicijo in kulturo ljudi do živali. Kinologi so v takšnih procesih pionirji in naredijo največ za to, zato bi bila odločitev za princip bojkota nesmiselna.

- Kam za vas spada dobrobit psa, glede na to, da ga v vseh programih kandidatov pogrešamo? Večina se ukvarja z obljubami, kaj boste dali ljudem, ne pa tudi, kaj boste storili za njihove pse. Kako boste ravnali, če bo (ali je že) kateri od vaših sodelavcev s svojim psom oz. psi evidentno postopal v nasprotju z načeli o odgovornem skrbništvu, morda celo v nasprotju z zakonodajo?
Dobrobit psa mora biti na prvem mestu. To je obveznost vsakega lastnika psov, vzrediteljev in šele nato kinologije ali pa KZS. KZS ima veliko več drugih obveznosti in poslanstev. Na naših prireditvah in udejstvovanjih ne smemo tolerirati nobenega neprimernega ravnanja s psi ali pa celo nečesa, kar bi bilo v nasprotju z zakonodajo. V situaciji, o kateri me sprašujete, bi izpeljal postopke, ki bi pripeljali do reševanja psa.

- Kakšen je vaš odnos do veljavnega Zakona o zaščiti živali? Ste seznanjeni, da Pravilnik o strokovnem delu KZS že vsaj od poletja 2009 ni usklajen s slovensko zakonodajo in javnost ne pozna sklepov, s katerimi bi bile največje anomalije v njem (legla v koledarskem letu, rezanje repov, čipiranje, tetoviranje ...) sproti korigirane? Kako nameravate to rešiti, glede na to, da PSD-ja ni mogoče spremeniti na hitro?
Za uskladitve bomo potrebovali čas, vendar to ni ovira, da ne bi takoj izdali določenih napotkov in od naših vzrediteljev in kinologov zahtevali, da se držijo slovenske zakonodaje. Opredelili se bomo v smeri, ki bo jasna vsakemu državljanu.

- Ali tudi vi menite, da so živalovarstveniki 'naravni sovražniki' kinologov? Poznate kakšno Društvo za zaščito živali, njihova osnovna področja delovanja in njihova stališča? če ne, ali ste za širše razumevanje živalovarstvenega področja pripravljeni kakšnega od njih pobliže spoznati?
Živalovarstveniki so zaščitniki živali prav tako kot kinologi, le da vsak deluje na svojem področju. Ne delim mnenja, da bi bili naravni sovražniki kinologov! Oboji bi morali imeti enak interes. Seveda poznam področje njihovega delovanja, projektiral sem zavetišče za živali in ob tem sem se veliko pogovarjal z njimi. Vem, da so v zadnjih letih veliko storili za boljši status in življenje psov.
 • Tema o KZS volitvah 2014 na mojpesForumu
 • KZS v letu 2013
 • KZS peskovnik

 • Stran (1) 2 »
  Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
  domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

  2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
  Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
  splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.