mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 22  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Vzreja psov : Parjenje nemških dog harlekin x harlekin je v Sloveniji z zakonom prepovedano
Dodal/a jana 3.11.2013 9:54:34 (4158 prebrano)

Parjenje nemških dog harlekin x harlekin je v Sloveniji z zakonom prepovedano

24. maja 2013 je Kinološka zveza Slovenije prejela dopis Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Strokovno mnenje Veterinarske fakultete o križanju nemških dog harlekin barve. V dokumentih jasno piše, da "je paritev osebkov nemških dog barvnega vzorca harlekin praksa, ki je v nasprotju z določili Zakona o zaščiti živali in jo je mogoče razumeti kot enega od prepovedanih dejanj, navedenega v sedemnajsti alineji prvega odstavka 15. člena omenjenega zakona".

Kinološka zveza Slovenije in Klub za velike pasme in molose, kamor vzreja nemških dog uradno še spada, javnosti, vzrediteljev, lastnikov in bodočih kupcev nemških dog ni obvestila o tem, da je parjenje nemških dog harlekin med seboj prepovedano. Vseeno je, ali takemu mnenju nasprotujemo ali se z njim strinjamo, neizpodbitno dejstvo je, da se že od decembra 1999 v Sloveniji ne bi smelo pariti nemških dog harlekin med seboj, ker je to z zakonom prepovedano. Pa se je vseeno to počelo, po neuradnih podatkih kar 18-krat. Za vsa ta legla so bili izdani uradni dokumenti Kinološke zveze Slovenije, vsi mladiči so dobili rodovnike, nekateri psi iz teh, prepovedanih paritvenih kombinacij, imajo vzrejna dovoljenja in se z njimi vzreja naprej ...

Kratka kronologija dogajanja od novembra 2012 do oktobra 2013:
datum dogajanje podrobnosti / povezava
november 2012 Glasilo Kinolog, objavljen članek S. Pörš, Iz vzreje ... Real Blue - 100% "Valvasorka". članek (.pdf)
26. 11. 2012 I. Rac poslal dopis predsedniku KZS, mag. Kavčiču, z opozorilom na nepravilnosti pri vzreji nemških dog.  
11. 12. 2012 Odprta tema na mojpesForumu: Stranpoti pri vzreji nemških dog. mojpesForum
december. 2012
in januar 2013
Objava člankov na internetu:
I. Rac: Odgovorna vzreja pri nemških dogah
I. Rac: Zakaj je paritev harlekin x harlekin prepovedano ravnanje?
J. Pahovnik: Zakaj gori pri nemških dogah rdeča luč?
I. Rac: Nesnaga v genetskem "nahrbtniku"

Odgovorna vzreja ...
Zakaj je paritev ...
Zakaj gori ...
Nesnaga v ...
januar 2013 Glasilo Kinolog, objavljen članek I. Rac: Odgovorna vzreja pri nemških dogah, z uvodnim komentarjem Uredništva glasila Kinolog.
Uredništvo glasila Kinolog je zavrnilo objavo člankov I. Rac: Zakaj je paritev harlekin x harlekin prepovedano ravnanje? in Nesnaga v genetskem "nahrbtniku".
 
februar 2013 Glasilo Kinolog, objavljen članek Uredništva v sodelovanju z mednarodno sodnico Andrejo čučnik: Iz vzreje - Kam vodi vzreja nemških dog? članek (.pdf)
24. 5. 2013: KZS je po elektronski pošti prejela dopis UVHVVR in Strokovno mnenje Veterinarske fakultete o križanju nemških dog harlekin barve. mnenje VF (.pdf)
dopis UVHVVR (.pdf)
5. 6. 2013: I. Rac je poslal mail sporočilo mag. Kavčiču z zahtevami po rešitvah. email sporočilo (.pdf)
20. 6. 2013: Sestanek komisije za strokovna vprašanja (Höefferle, M. Kavčič, Ž. Fon-Zidar),  prisotni še Š. Šinko, I. Rac, K. Dermol in mag. Kavčič.
Sprejet sklep, da problematiko obravnava Delni zbor sodnikov za velike pasme in molose ter da se pridobi pravno mnenje o dopisu UVHVVR.
 
15. 9. 2013: Zasedanje delnega zbora sodnikov za velike pasme in molose s sklepom, da se za nemške doge izvoli Državna vzrejna komisija (DVK).  
oktober 2013: Poziv Nadzornega odbora KZS (NO) po predaji dokumentacije o zadevi "nemške doge".
Odgovor mag. Kavčiča na očitke NO KZS v zvezi z nemškimi dogami in zahteva NO KZS po komentarju.
Komentar na odgovor mag. Kavčiča na očitke NO KZS v zvezi z nemškimi dogami - I. Rac: Odprto pismo predsedniku KZS.
odgovor mag. Kavčiča (.pdf)
odprto pismo predsedniku ... (.pdf)


Igor Rac, predsednik Slovenskega kluba za nemške doge, je oktobra 2013, ob predložitvi dokumentacije Nadzornemu odboru KZS, zapisal: "Polnih 11 mesecev po prvem opozorilu mag. Kavčiča o nepravilnostih pri vzreji nemških dog in 5 mesecev po prejemu uradnega mnenja UVHVVR in VF na KZS je problem nemških dog še zmeraj nerešen, rešitev pa je vsebinsko nejasna in v megleni prihodnosti. Oblikovanje DVK za nemške doge je zastalo, kinološka javnost še zmeraj ni seznanjena z uradnim dopisom UVHVVR. Zadnje dejanje KZS je odgovor mag. Kavčiča NO KZS, v katerem negira in ignorira strokovno mnenje VF in dopis UVHVVR, s tem pa kot predsednik KZS osebno daje legitimnost početju, ki je v nasprotju s slovensko zakonodajo."
vir klik

Na poziv NO KZS po predaji dokumentacije o zadevi 'nemške doge', je Slovenski klub za nemške doge NO KZS seznanil z dogajanjem, le ta pa očitke posredoval naprej, mag. Kavčiču. Njegov odziv je v dokumentu, ki nosi naslov 'Odgovor na zahtevo NO za sklic izredne skupščine KZS in na nekatere navedbe in vprašanja NO v zvezi s poslovanjem KZS', pod Ad4 na strani 5. Po trenutno razpoložljivih podatkih na UVHVVR ne poznajo dopisa, o katerem piše mag. Kavčič in s katerim naj bi KZS 'zavrnila mnenje Urada, da je paritev osebkov nemškega vzorca harlekin v nasprotju z določili Zakona o zaščiti živali, ter temelji na vsebinsko napačnem strokovnem mnenju Veterinarske fakultete'. Kam je mag. Kavčič poslal omenjen dopis, ve najbrž samo on sam.

Odziv na početje in pisanje mag. Kavčiča v zvezi z nemškimi dogami, je Igor Rac, predsednik Slovenskega kluba za nemške doge, zapisal v Odprtem pismu predsedniku KZS, ki ga objavljam v celoti, kot je v izvirniku, dodala sem samo nekaj povezav na dokumente in članke.

Jana Pahovnik
3. november 2013




Odprto pismo predsedniku Kinološke zveze Slovenije

Dne 14. oktobra 2013 sem prejel zahtevo NO KZS s pričakovanjem, da komentiram odgovor predsednika KZS na očitke, ki jih je nanj naslovil NO KZS v zvezi s problematiko nedovoljenih paritev pri nemških dogah. Svoj komentar posredujem v obliki odprtega pisma predsedniku KZS.

Spoštovani predsednik KZS, mag. Blaž Kavčič!
Priznam, spoštovani predsednik, da mi je mučno slediti zahtevi NO KZS in komentirati Vaš odgovor NO KZS. Zakaj? Zato, ker sem nad Vami, spoštovani predsednik, globoko razočaran. S človeškega in kinološkega vidika. Bom strnil v tri točke:
1. V prvem odstavku Vašega odgovora NO KZS brez nepotrebnih podrobnosti zapišete, da je zadeva »nemške doge« v reševanju in da je že bil sprejet sklep ustreznega organa, »da se na novo izvoli državna komisija za nemške doge, ki bo vprašanja rizičnih vzrejnih kombinacij uredila skladno s stališči stroke«. Korektno.
če bi se Vaš odgovor s tem končal, Vam osebno NO KZS pravzaprav ne bi mogel očitati ničesar več v zadevi »nemške doge«. Vendar ne, spoštovani predsednik, Vam Vaš karakter ne dovoljuje racionalnega početja. S petimi odstavki, ki ste jih dodali, ste:
- razkrili, kakšna so dejanska stališča »stroke«, ki naj bi jih morala državna komisija za nemške doge upoštevati pri urejanju vprašanj rizičnih vzrejnih kombinacij (vsaj za nazaj, očitno pa tudi v bodoče) in zakaj je formiranje državne komisije za nemške doge zastalo;
- potrdili moje predvidevanje, da je potrebno (presenetljivi) sklep o izvolitvi državne komisije za nemške doge presojati zgolj skozi optiko napovedane izredne skupščine in Vaše trenutne potrebe po »nevtraliziranju« očitkov NO KZS;
- razkrili, da je bila Vaša vsaj navzven vzdrževana strokovna in drugačna distanca (hierarhična neaktivnost) do problematike nedovoljenih paritev harlekin x harlekin v Sloveniji le krinka in da ste »škarje in platno« vseskozi držali v svojih rokah;
- razkrili svoja dejanska stališča do problematike nedovoljenih križanj pri nemških dogah ter da ste v zadevi »nemške doge« vseskozi igrali aktivno vlogo in v ozadju »vlekli niti«;
- razkrili, da je Vaš odnos do slovenske zakonodaje, državnih organov in znanstvenoraziskovalnih ustanov »pišmevuhovski«, da za Vas izsledki znanosti ne obstajajo (če ne služijo Vašim interesom), in, ne nazadnje, da sta Vam kinološka etika in dobrobit psov tuja;
- pokazali, da niste zmožni korektnega, argumentiranega dialoga, ampak nastopate s pozicije moči in to z vsebinsko praznimi retoričnimi floskulami (o dobrobiti psov, kinološki etiki, sodelovalnosti, demokratičnosti, avtonomiji organov KZS, svojih statutarnih pristojnostih in omejitvah,…), ter pritlehnostjo, sprenevedanji, podtikanji, zavajanji, manipulacijami, lažmi, prirejanji, diskreditacijami, grožnjami, … neposredno in/ali posredno;
- razkrili vso svojo dvoličnost, oholost, aroganco in napuh.
2. Še enkrat, spoštovani predsednik. če bi se Vaš odgovor končal s prvim odstavkom, Vam vsaj NO KZS pravzaprav ne bi mogel očitati ničesar več v zadevi »nemške doge«. Vam ne.
Pa sedaj, spoštovani predsednik, po Vašem dopisu UVHVVR? Kje ste zdaj? Bom rekel, da tam, kamor sodite, in med tistimi, h katerim spadate. Bom rekel tudi, zelo nespametno od Vas.
3. čeprav sem prepričan, da razen prvega, drugega in zadnjega odstavka vašega odgovora NO KZS niste izključni avtor zapisanega, je to Vaš dopis. Zato bom povedal Vam, boste že prenesli tudi soavtorju/soavtorjem, velja namreč tudi zanj(o)/za njih. Ti. dopis UVHVVR je tak »zmazek«, da si komentarja pravzaprav ne zasluži. Razkriva popolno nepoznavanje razmer v pasmi doma in v tujini, analfabetizem v znanstvenih podlagah problema, pa vendarle veliko vehemenco pri uporabi podatkov, izpeljavi zaključkov, predvsem pa predrzni ambiciji tak dopis zoperstaviti na znanstvena dognanja in zakonodajne ureditve uprtima strokovnima mnenjema Veterinarske fakultete in UVHVVR.

Kot sem že zapisal, Vaš dopis UVHVVR je tako »skropucalo«, da si komentarja resnično ne zasluži. Pa ga bom vendarle komentiral, pravzaprav seciral od stavka do stavka. Ne zato, da bi Vam hotel kaj na novo povedati ali kaj razjasniti (za to ste imeli obilo priložnosti v zadnijh 10 mesecih), zato, spoštovani predsednik, da Vam bom pokazal, kako sramotite KZS in sebe pri državnih institucijah. Ker pa med KZS in Vami ni enačaja , je prav (in za to bom poskrbel), da bo tudi UVHVVR seznanjen z bolj zdravimi stališči, ki, na srečo, obstajajo tudi znotraj KZS, Vam navkljub.

Ker ste zapisali, da je na Vašo pobudo zadevo »nemške doge« obravnavala tudi Komisija za strokovna vprašanja pri KZS, bom, kot na seji KSV prisoten predstavnik Slovenskega kluba za nemške doge, izkoristil priliko in razkril, katera »strokovna« vprašanja so bila v ospredju obravnave. V zapisniku seje KSV je namreč ta, »strokovni« del razprave, nekako umanjkal. Torej, zanikanje pomena znanstvenih dognanj, poveličevanje empirizma, odrekanje verodostojnosti avtorjem strokovnih mnenj Veterinarske fakultete in UVHVVR, oporekanje pristojnosti UVHVVR , razglabljanje o pristojnosti slovenske zakonodaje za Kinološko zvezo Slovenije nasploh in o časovni dimenziji te morebitne pristojnosti….in poizkusi diskreditacije prisotnega predstavnika Slovenskega kluba za nemške doge. To so bile udarne teme seje najvišjega strokovnega organa KZS ob Vaši prisotnosti. In, za konec, Vaš, spoštovani predsednik, miselni in kinološko etični biser, češ da, »če se bo začela UVHVVR vmešavati v delo KZS, lahko zapremo štacuno«!?
Razprava na KSV je bila preslikava vsebine in pristopa v članku »Kam vodi vzreja nemških dog« (Kinolog, februar 2013) v avtorstvu Uredniškega odbora Kinologa in mednarodne sodnice Andreje čučnik, Vaš dopis UVHVVR pa zrcalna slika obojega. In, še nekdo je povsod puščal prstne odtise. Vam povem kdo?

Naj bo dovolj, poglejva, spoštovani predsednik, dopis, ki naj bi ga KZS poslal na UVHVVR . Povem odkrito, da sem ob zapisanem, da je KZS z dopisom »zavrnila mnenje UVHR, da je paritev osebkov nemških dog barvnega vzorca harlekin v nasprotju z določili Zakona o zaščiti živali, ker temelji na vsebinsko napačnem strokovnem mnenju Veterinarske fakultete,« , ostal odprtih ust. Zaradi arogance in napuha, ki veje iz zapisanega. In nekako podvomil, da bi tak dopis dejansko romal iz KZS na UVHVVR. Pa recimo da je, Vam, spoštovani predsednik, je pa že treba verjeti na besedo.
Ker sam vem, da sta mnenji UVHVVR in Veterinarske fakultete izdelani na podlagi znanstvenih izsledkov in določil slovenske živalovarstvene zakonodaje, skratka na čvrstih podlagah, sem se vedoželjno polotil prebiranja utemeljitev KZS, ki »naj bi dokazovale vsebinsko napačno strokovno mnenje Veterinarske fakultete«. In ponovno ostal odprtih ust. Je kaj takega sploh mogoče?! Kdo Vam je pomagal spisati ta »zmazek«, spoštovani predsednik? Vam povem kdo?
V tretjem odstavku ste zapisali: »Mnenje Urada je namreč temeljilo na strokovnem mnenju veterinarske fakultete, ki je v uvodnem delu navajala napačne podatke, saj DDC (Nemški klub za nemške doge) v nobeni izmed točk svojega pravilnika ali smernic za vzrejo nemških dog ne prepoveduje paritev dveh osebkov barve harlekin, V vseh zapisih v zvezi z vzrejo nemških dog je govora le o PRIPOROčILIH, nikjer o prepovedi teh paritev.«
Pravzaprav mi ni jasno, kako naj bi ureditve in dogajanja izven Slovenije kakorkoli vplivale na izdelavo mnenja znanstvenoraziskovalne institucije (kar Veterinarska fakulteta je) o čisto strokovnem vprašanju ter na tolmačenje slovenske zakonodaje s pomočjo takega strokovnega mnenja s strani pristojnega organa (kar UVHVVR tudi je). Prav tako mi tudi ni jasno, kako bi to kogarkoli odvezovalo njegove odgovornosti pri početju, ki je v konfliktu s slovensko zakonodajo. Predvidevam, spoštovani predsednik, da to tudi Vam ni čisto jasno. Ste pa podali cel kup informacij, seveda na svojstven, pritlehen, manipulativen in zavajajoč način.
Spoštovani predsednik, popolnoma neumestno je z balkansko miselnostjo (»kar ni izrecno prepovedano je dovoljeno«) tolmačiti nemške zakone in pravilnike. V vzrejnem pravilniku DDC so taksativno naštete barvne kombinacije, ki so v vzreji nemških dog dovoljene. Piše tako:
Von den einzelnen Farben darf nur gelb mit gelb, gelb mit geströmt, geströmt mit geströmt, schwarz mit schwarz, schwarz mit gefleckt, schwarz aus Blauzucht mit schwarz aus Blauzucht, blau mit blau oder bau mit schwarz-Blauzucht gepaart werden. Schwarz aus blau darf in der Geflecktzucht und schwarz aus gefleckt in der Blauzucht keine Verwendung finden.
In nekaj odstavkov nižje določba, da je v vzreji potrebno upoštevati določila nemškega zakona o zaščiti živali. Citiram:
Das Tierschutzgesetz muss eingehalten werden.
Za več kot 80 milijonov Nemcev je vse jasno. Kaj pravite, s kom je kaj narobe? Z 80 milijoni Nemcev ali z Vami? Z Nemci zagotovo ne, če si tolmačijo svoja pravila tako:
Zu erwartende Verteilung der Phänotypen bei einer (hypothetischen!) Gefleckt x Gefleckt - Verpaarung. Die Verpaarung von Gefleckt x Gefleckt oder Gefleckt x Grautiger stellt einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz dar!
Ker ste napisali da »v vseh zapisih v zvezi z vzrejo nemških dog je govora le o PRIPOROčILIH, nikjer o prepovedih teh paritev« , Vam bom zaradi zapisanih »vseh« in »nikjer« razkril samo en primer (uradnega dokumenta) in Vas napotujem na spletni portal Francoskega kluba za nemške doge (DCF). če bi bili pri pisanju bolj spretni, Vam bi razkril pač več primerov.
Za kaj gre, gospod predsednik? Za slabo načitanost v zvezi z nemškimi dogami ali za manipulacijo. Ne eno ne drugo ni primerno za konfrontacijo s strokovnim mnenjem znanstvenoraziskovalne ustanove.
Zapisali ste tudi (v tretjem odstavku): »Še več, celo v matični državi pasme (Nemčiji) so še letos (2013, op. pisca) odobrili paritve harlekin-harlekin«.
Je to res, spoštovani predsednik? Gre zopet za slabo načitanost v zvezi z nemškimi dogami ali za pritlehno laž?
Leta 2010 je DDC od ustreznega organa VDH (Nemška kinološka zveza) pridobil potrebno dovoljenje za izpeljavo ti. »Grautigerstudie« v sodelovanju z zunanjo znanstvenoraziskovalno institucijo in pod vodstvom doc.dr. Inne Pfeiffer. V letu 2011 je v okviru tega projekta v Nemčiji bila po 15 letih izpeljana prva (in tudi zadnja) paritev harlekin x harlekin (Dustin von Albtrauf x Addison vom Altmühltal) v psarni »vom Goldbergsee« (v mesecu maju 2011). Še preden so se mladiči skotili je namreč VDH preklical dovoljenje za nadaljevanje projekta z obrazložitvijo, da študija v ničemer ne more prispevati novih genetskih spoznanj.
Kakorkoli že, 14.07.2011 se je v psarni »vom Goldbergsee« skotilo 9 mladičev (F leglo), od katerih jih je vzreditelj 8 označil za harlekine. Dva mladiča sta bila mrtvorojena, od preostalih 7 pa sta bila 2 (22 %) po fenotipu prepoznana kot M homozigota (MM). Zaradi prekinitve študije genetski testi niso bili opravljeni.
In kako ste to predstavili Vi, spoštovani predsednik?
»Še več, celo v matični državi pasme (Nemčiji) so še letos (2013, op. pisca) odobrili paritve harlekin-harlekin«.
Torej, eno in edino leglo iz križanja harlekin x harlekin po 15 letih (v letu 2011 in to v prav posebnih okoliščinah) ste Vi zlorabili tako, da bi nepoučeni dobil vtis, da se tovrstna križanja v Nemčiji dogajajo tudi v letu 2013, z dodanim »še« pa namigujete, da se je to dogajalo tudi v preteklih letih.
Laž ima kratke noge, spoštovani predsednik. Laž zato, ker sem na seji KSV, na kateri ste bili prisotni, pojasnil, da so Nemci izvajali odobreno študijo in da jo je VDH prekinil.
V tretjem odstavku ste zapisali tudi: »s 1.1.2013 pa so (v matični državi pasme, op. pisca) šli celo tako daleč, da so barvo sivi harlekin (merle) odstranili s seznama diskvalifikacijskih napak in dovolijo paritev teh osebkov, čeprav je v strokovnem mnenju Veterinarske fakultete na katerem je osnovan vaš dopis zapisano, da Pri parjenju harlekin-harlekin pa poleg tega obstaja možnost za homozigotne harlekin potomce, ki ne preživijo, in homozigotne merle potomce, ki imajo znanstveno dokazano največjo verjetnost za hude zdravstvene težave, ki signifikantno znižajo kvaliteto kot tudi dolžino življenja oziroma preživetje nasploh.«
Pasemski standard ni bil spremenjen 1.1.2013, kot pišete Vi (sprejet na zasedanju Generalne skupščine FCI 8.oktobra 2012, v uporabi pa je od objave na spletni strani FCI dne 20.11.2012 dalje) in (to bi pa predsednik KZS že lahko vedel), ni ga spreminjal matični klub (DDC) ampak FCI (v sodelovanju z DDC).
Spoštovani predsednik, v »dogaškem svetu« so bile polemike o nepravični uvrstitvi sivih harlekinov med diskvalifikacijske napake prisotne že vrsto let. Seveda med tistimi, ki jim je znan genetski »misterij harlekin« (dokončno razrešen z identifikacijo ti. H gena - Proteasome subunit beta-type 7 je bil identificiran konec leta 2010, publicirano v znanstveni literaturi leta 2011 – Clark et al.) In seveda tistimi, ki že dolgo vedo, da harlekinov brez merle (M) gena pač ni.
Zato dobro jutro, spoštovani predsednik! Veterinarska fakulteta v svojem strokovnem mnenju izpostavlja homozigotne merle potomce (MM) kot tiste potomce, ki imajo znanstveno dokazano največjo verjetnost za hude zdravstvene težave, ki signifikantno znižajo kvaliteto kot tudi dolžino življenja oziroma preživetje nasploh. Sivi harlekini (merli), o katerih pišete Vi, niso homozigotni merli, s katerimi jih Vi očitno zmotno enačite. Homozigotni merli so fenotipično pretežno beli psi z le nekaj ali celo nič lisami. Sivi harlekini (merli) so heterozigotni merli (Mm), kar so v genotipu tudi vsi »beli« harlekini. Razlika pri »belem« in »sivem« harlekinu je le v prisotnosti ali odsotnosti H alela v heterozigotni Hh kombinaciji (homozigotna kombinacija HH je embrionalno letalna). »Beli« harlekin ga ima, »sivi« harlekin pa ne.
Sivi harlekini (merli) niso nič manj zdravi psi kot »beli« harlekini in uporaba enega in drugega v reprodukciji ni z zdravstvenega vidika v ničemer sporna. če se, seveda, ne križata s psom, ki ima M alel v svojem genotipu (torej med sabo).
Vaše zgražanje nad matično državo, spoštovani predsednik, je absurdno in nima nikakršne znanstvene podlage, sloni izključno na Vašem pomanjkljivem znanju in nerazumevanju materije.
V četrtem odstavku ste zapisali: »Po Evropi in svetu so paritve harlekin-harlekin praksa. Je pa res, da se jih tako, kot pri nas v Sloveniji, poslužujejo le izkušeni vzreditelji, ki temeljito preverijo paritveno kombinacijo, dodatno pa te paritve preveri tudi vzrejna komisija. Na Kinološki zvezi Slovenije še kako skrbimo, da nadzorovana vzreja prinaša zdrave potomce.«
To, da so po Evropi in svetu paritve harlekin x harlekin praksa, je zraslo na Vašem zelniku, spoštovani predsednik. V Nemčiji namreč temu že dolgo ni tako, v Avstriji tudi ne, pa v Švici ne, tudi v Franciji ne, …pa še marsikje ne. Ja, ponekod pa res je, npr. Turčiji, Romuniji, Bolgariji, Azerbajdžanu, ... pa še kje. Žal tudi v Sloveniji, zakonski prepovedi navkljub.
Države imajo pač različno živalovarstveno zakonodajo, predvsem pa različno razvito kinološko kulturo in kinološko etiko. Verjemite mi pa na besedo (ker sva že ugotovila, da je najina načitanost v zvezi z nemškimi dogami težko primerljiva), da tudi v državah, kjer paritve harlekin x harlekin niso/niso bile prepovedane, številni vzreditelji teh paritev nikoli niso prakticirali. Zakaj? Ker imajo znanje, so osveščeni, odgovorni in ker so kinološko etični, spoštovani predsednik. Po Vaše so neizkušeni. Pa že, če tako pravite. Vam jih kaj naštejem? Nima smisla, saj še zardeti ne bi mogli zaradi svoje slabe načitanosti v zvezi z nemškimi dogami.
Pa pustimo vnemar Evropo in svet, poglejmo v Slovenijo. Drži, praksa paritev harlekin x harlekin ima v Sloveniji bogato tradicijo. 18 legel , kar predstavlja skoraj tretjino vseh legel v črno/harlekinski vzrejni liniji v letih 2000-2011. Posluževanje te prakse sicer pomeni kršitev omenjene zakonodaje, pa kaj bi s tem, saj so to, po Vaše, počeli izkušeni vzreditelji. Izkušeni so bili, očitno, že tam daljnega leta 2000, nekje pri začetku svoje vzrediteljske kariere. Pa že, če tako pravite, spoštovani predsednik.
Skratka, priznavate, da so paritve harlekin x harlekin v Sloveniji praksa, ki pa »se jih poslužujejo le izkušeni vzreditelji, ki temeljito preverijo paritveno kombinacijo, dodatno pa te paritve preveri tudi vzrejna komisija. Ker pa še »na Kinološki zvezi Slovenije še kako skrbimo, da nadzorovana vzreja prinaša zdrave potomce«, dobimo »win-win« kombinacijo (izkušeni vzreditelj, vzrejna komisija, KZS), ki ustvarja v nekem čisto svojem svetu, v katerem so znanstveni izsledki na empiričnem prepihu, zakonodaja je pa sama sebi namen.
Žal ni tako. Vašemu »dream teamu« kljub izkušenim vzrediteljem, »ki temeljito preverijo paritveno kombinacijo«, vzrejni komisiji, ki »dodatno te paritve preveri« in KZS, kjer se še kako skrbi, »da vzreja prinaša zdrave potomce« ni uspelo, da bi ravno v Sloveniji in samo v Sloveniji znanstveno dokazana dejstva odpovedala. Tega tudi Vi ne morete spremeniti, silnim naporom in samovšečni ambiciji navkljub.
Še več, temeljite preverbe izkušenega vzreditelja in dodatne preverbe vzrejne komisije so kar štiri harlekin psice iz Slovenije pripeljale v naročje francoske vzrediteljice in njenih harlekin samcev. Vzrediteljice, ki jo je leta 2012 po več let trajajočem postopku Disciplinska komisija Francoske kinološke zveze kaznovala s prepovedjo vzreje in odvzemom sodniške licence. Zakaj? Zaradi več kot 300 ponarejenih rodovnikov, spoštovani predsednik. In rezultat. Tudi v Sloveniji skoteni mladiči neprave barve (modri) harlekinskim staršem. Očitno je za Vas to izreden vzrejni dosežek, rezultat izjemne strokovnosti Vašega »dream teama«. Pa se pri razlaganju fenomena »modri iz harlekinov« vzdržite razlag, ki so primerljive »dobitku na lotu«, raje začnite razmislek pri daleč najverjetnejšem scenariju.
Mogoče je pa Vaš »dream team« pri svoji osredotočenosti na občudovanje drevesa hote ali nehote spregledal gozd? Kdo ve, veste Vi?
Zapisali ste (tudi v četrtem odstavku), spoštovani predsednik: »Poudariti je potrebno tudi, da je do 1.1.2013, ko je matična država priznala barvno različico siv harlekin (merle), mladič te barve že na rodovniku imel zapisano vzrejno prepoved. Tako smo že v startu preprečili možnost »zlorabe teh mladičev v nadaljni vzreji. Seveda pa s priznanjem barvne različice s strani matične države in popravka vzrejnega pravilnika, te paritve zdaj moramo dovoliti«.
Se, spoštovani predsednik, zavedate, kakšne traparije ste zapisali. Na to, kdo je sive harlekine pripustil v standard, sem Vas že opozoril. Pripuščeni pa niso bili kot »barvna različica«, kot pišete Vi, ampak so uvrščeni med harlekine. Barvne različice pri nemških dogah so namreč le rumena, progasta, črna, harlekin in modra.
V kontekstu silne skrbi KZS za »nadzorovano vzrejo, ki prinaša zdrave potomce« pišete o varnostnem ukrepu z zaznambo »Vzrejna prepoved« pri merlih (sivih harlekinih) in nekako z obžalovanjem ugotavljate, da boste pa zdaj zaradi matične države in popravka vzrejnega pravilnika te paritve prisiljeni dovoliti. Precej zmedeno zapisano, že moram ugotoviti. Popravek katerega vzrejnega pravilnika ste imeli v mislih in katere paritve? Verjamem, da bi odgovor bilo težko dati, v Sloveniji nemške doge svojega vzrejnega pravilnika sploh nimajo in sploh ni kaj popravljati, če pa ste imeli v mislih Nemčijo, so pa dovoljene paritve harlekinov tam že urejene in tudi ni kaj popravljati. Katere paritve, ki jih boste morali zdaj dovoliti, ste imeli v mislih, pa žal ne znam razvozlati. Ste imeli v mislih tiste, pri katerih obstaja možnost »zlorabe v nadaljni vzreji« in ki ste jih do sedaj zelo uspešno, »že v startu« preprečevali? Dejstvo pa je, da bo pač sedaj potrebno umakniti zaznambo »Vzrejna prepoved« in omogočiti merlom (sivim harlekinom) vstop v vzrejo. Seveda pod pogoji, ki veljajo za harlekine, kamor tudi spadajo. In s tem ni nič narobe, še manj za obžalovati, vsaj z vidika zdravja potomcev ne. Merle mladiči (sivi harlekini) so dobivali v rodovnik zaznambo »Vzrejna prepoved« zaradi dejstva, da so imeli po standardu nepriznano barvo. Katero »zlorabo teh mladičev« ste torej do sedaj preprečevali?
V dopisu, s katerim oporekate pravilnosti strokovnega mnenja Veterinarske fakultete bi že veljalo biti bolj precizen. Predvsem pa bo potrebno prenehati oporekati pravilnosti strokovnega mnenja Veterinarske fakultete, da resnično ne bo prihajalo do »zlorab« sivih harlekinov v vzreji. Pod Vašim patronatom, seveda.
V petem odstavku ste zapisali, spoštovani predsednik: »Parjenje zdravih nemških dog harlekin x harlekin ne pomeni, da kažeta samec in samica dedne napake. Tudi njihovi potomci ne kažejo dednih napak v večji meri, kot to velja tudi za druge pasme (to lahko opazimo tudi iz dejstva, da je kar 34 psov iz kombinacije harlekin/harlekin v zadnjih 10 letih vzrejno pregledani in pozitivno ocenjeno). Prepovedano ravnanje bi torej predstavljalo dejstvo, da bi parili nemške doge z dednimi napakami, vendar imajo takšni psi na rodovniku zapisano vzrejno prepoved in ga KZS prepoveduje.«
Prvi stavek zgornjega odstavka je, na prvi pogled, edini stavek v Vašem dopisu UVHVVR, s katerim soglašam (če ga berem kot je zapisan). Nisem še namreč zasledil, da bi kdo parjenje nemških dog označil za posledico dedne napake. Žal pa vem, da tudi to strinjanje nima podlage, da Vam je enostavno »zdrsnilo« na razumevanju dikcije zakona. Nič ni narobe s tem, da si dikcijo zakona midva tolmačiva vsak po svoje, nerodno je, da je Vaše tolmačenje v diametralnem nasprotju z uradnim tolmačenjem UVHVVR. Sam sem s svojim zadovoljen, saj je uglašeno z uradnim tolmačenjem in je bilo tako tudi pred njegovo pridobitvijo. Za Vas bi pa bilo dobro, da ga čim prej revidirate.
Uveljavna znanstvena dognanja se, spoštovani predsednik, »pobijajo« z izsledki novih znanstvenih raziskav. In s čim Vi v imenu KZS »pobijate« znanstveno dokazano dognanje, da je pri križanju harlekin x harlekin 25 % verjetnost, da se bodo skotili merle homozigotni potomci (MM) z zelo verjetnimi večjimi ali manjšimi zdravstvenimi težavami (vsaj preberite si znanstveno literaturo, ki Vam jo je Veterinarska fakulteta naštela med viri)? Z vehementno trditvijo, da njihovi potomci ne kažejo dednih napak v večji meri, kot to velja za druge pasme. In kaj je podlaga tej vehemenci? Vi, spoštovani predsednik, svojo trditev oprete na »to lahko opazimo tudi iz dejstva, da je kar 34 psov iz kombinacije harlekin/harlekin v zadnjih 10 letih vzrejno pregledani in pozitivno ocenjeno«. S tem »raziskovalnim biserom« Vi v imenu KZS poizkušate zanikati desetletja znanstveno raziskovalnega dela številnih raziskovalcev po svetu in po vsem svetu akceptirana znanstvena dognanja. Saj nismo več v kameni dobi, spoštovani predsednik!
Pa to še ni vse. Slovenski primerljivo živalovarstveno zakonodajo (za razliko od Slovenije pa tudi njeno implementacijo v vzreji nemških dog) imajo tudi v Nemčiji (od leta 1995), Avstriji (od leta 2004), Švici (od leta 2006),…. Torej so, po Vaše in na podlagi Vaših »opazovanj dejstev« Nemci, Avstrijci, Švicarji,… v veliki zmoti. In v zmoti so tudi Francozi, Angleži, …. Ne nazadnje je po Vaše v zmoti tudi FCI, ki svoje cirkularje ( ki jih sicer Vi označujeta za priporočila, ki se jih upošteva ali pa ne) verjetno pošilja naokoli za priložnostno uporabo na stranišču. člane Zdravstvene komisije FCI ni k vsebini cirkularja št. 4-2012 silila nobena zakonodaja, podlaga za njih so znanstvena dognanja in kinološka etika. Seznanite jih z njihovo zmoto, posredujte jim izsledke svoje študije z »opazovanjem dejstev«. Pa ne pozabite še na nemški, avstrijski, švicarski in še kateri parlament.

Skratka, spoštovani predsednik, dokler sedanji znanstveni izsledki na področju genetike barv pri nemških dogah ne bodo znanstveno ovrženi, bo obveljalo tudi strokovno mnenje Veterinarske fakultete. In dokler slovenska živalovarstvena zakonodaja ne bo spremenjena, bo obveljalo tudi mnenje UVHVVR o nedopustnosti križanj nemških dog barvnega vzorca harlekin x harlekin. Za vse nas, ki z nemškimi dogami v Sloveniji živimo, pa tudi za Vas.

Pa pustimo vnemar zakonodajo, kakšen je po Vaši kinološki etiki sprejemljiv znanstveno dokazan rizik, da pri potomcih pride do resnih zdravstvenih hendikepov? Kakšna je cena Vaše kinološke etike? Se ustavi pri 5%, 10%, 15%,….? In 25%, je to še v skladu z Vašo kinološko etiko.
Se Vam zdi pošteno, spoštovani predsednik, da v ihti ubraniti sebe v sedanji, Vam neljubi situaciji (torej zaradi lastnih interesov), tako nevarno izpostavite »izkušene vzreditelje«, (»ki temeljito preverijo paritveno kombinacijo«) in člane vzrejne komisije (»dodatno pa te paritve preveri tudi vzrejna komisija«), ki so z roko v roki izpeljali 18 nedovoljenih križanj harlekin x harlekin v obdobju 2000-2011. Osebno sem bil prepričan, da je kršitvam zakonodaje (in tudi kinološke etike) botrovalo luknjičavo znanje vpletenih in da gre za (sicer nedopustne in vsega obsojanja vredne) spodrsljaje in bi jih bilo kot take tudi možno obravnavati. Kot spodrsljaje. Vi, spoštovani predsednik, pa trdite nasprotno, trdite, da so se vpleteni odločali na podlagi temeljitih preverb, torej pretehtano in zavestno, saj »na KZS še kako skrbimo, da nadzorovana vzreja prinaša zdrave potomce«. To pa je čisto druga pesem. Se, spoštovani predsednik, sploh zavedate, kaj lahko navedbe v tem Vašem dopisu (in to dopisu UVHVVR) pomenijo za vpletene? In, spoštovani predsednik, se sploh zavedate, kaj lahko navedbe v tem dopisu pomenijo za Vas?
Žalostno je, spoštovani predsednik, da se je potrebno tako krčevito boriti za zaščito nemških dog v njihovem edinem možnem domovanju (KZS) in to za zaščito pred vzreditelji (nekaterimi), strokovnim kadrom (nekaterim) in celo pred Vami, spoštovani predsednik. Pa so vas vseh polna usta »dobrobiti za živali«. Zamislite se nad tem, Vi in vsi tisti, ki so se v tej zadevi ob Vas v zadnjih 10 mesecih tako silno angažirali ubraniti sebe. Tudi, ali predvsem, na račun psov.

Z odličnim spoštovanjem,
Igor Rac
Slovenski klub za nemške doge



Povezave, dokumenti, članki ...:
 • Igor Rac: Odgovorna vzreja pri nemških dogah
 • Primer vzrejne prakse - članek S. Pörš, Iz vzreje ... Real Blue - 100% "Valvasorka", Kinolog, november 2012, str. 36, .pdf
 • Vzrejni pravilnik SKVPM
 • Pasemski standard FCI št. 235 .doc
 • Prevod pasemskega standarda FCI št. 235
 • PSD KZS (Pravilnik o strokovnem delu Kinološke zveze Slovenije, 2004) .pdf
 • Vzrejni pravilnik (Zuchtordnung) nemškega kluba za nemške doge (DDC-Deutscher Doggen Club) .pdf
 • Nemški zakon o zaščiti živali (Tierschutzgesetz)
 • FCI cirkular št. 83/2000 .pdf
 • FCI cirkular št. 83/2000 z dodatkom .pdf
 • FCI cirkular št. 4/2012 .pdf
 • FCI cirkular št. 4/2012 - Annex - FCI general and breed specific guidelines about crosses of breed varieties .pdf
 • Zakon o zaščiti živali (ZZZiv-UPB3)
 • Igor Rac: Zakaj je paritev harlekin x harlekin prepovedano ravnanje?
 • J. Pahovnik: Vzreja ni hec ... ali zakaj gori pri nemških dogah rdeča luč?
 • Igor Rac: Nesnaga v genetskem "nahrbtniku"
 • Iz vzreje - Kam vodi vzreja nemških dog?, članek Uredništva in mednarodne sodnice Andreje čučnik, Kinolog, februar 2013, str. 42-44, .pdf
 • Zahteve Kluba za nemške doge, junij 2013 .pdf
 • Strokovno mnenje Veterinarkse fakultete o parjenju nemških dog barve harlekin .pdf
 • Dopis UVHVVR (prejem na KZS 24. maja 2013) .pdf
 • Igor Rac: Odprto pismo predsedniku KZS .pdf
 • Parjenje nemških dog harlekin x harlekin je v Sloveniji z zakonom prepovedano

 • Tema na mojpesForumu
 • Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
  domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

  2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
  Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
  splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.