mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 1 | gosti: 8  

ISSN 1581-3258
2000-2020 © Jana

mojpes.net na Facebooku

Untitled Document
splošni pogoji uporabe spletnega portala mojpes.net


1. Uvodne določbe

Splošni pogoji uporabe spletnega portala mojpes.net opredeljujejo pogoje uporabe portala mojpes.net in vseh njegovih delov.

Splošni pogoji uporabe spletnega portala mojpes.net veljajo za vse vrste obiskovalcev:
- neregistrirane anonimne obiskovalce - goste,
- brezplačno registrirane obiskovalce - uporabnike
- in naročniške uporabnike - člane.

Ta pravila predstavljajo pogodbo v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Če se izkaže, da kateri del ni v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, se ta del ne uporablja. Namesto njega se uporabijo zakonite določbe, ki so najbližje namenu neveljavnega dela.

Lastnik mojpes.neta si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe spletnega portala mojpes.net. Za obiskovalce mojpes.neta so ti splošni pogoji uporabe zavezujoči v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe sproti spremljate. Z uporabo mojpes.neta obiskovalci potrjujejo in izkazujejo, da so seznanjeni s temi pogoji in da se z njimi strinjajo. Uporaba mojpes.neta v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Obiskovalec, ki uporablja spletne strani mojpes.net na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

2. Podatki o lastniku portala mojpes.net
(v nadaljevanju lastnik mojpes.neta)

Jana Pahovnik, jana(@)mojpes.net

3. Pomen pojmov

Spletni portal mojpes.net obsega vsebino spletnih strani na naslovu www.mojpes.net, ki so dostopne vsem obiskovalcem mojpes.neta: gostom, uporabnikom in članom. Vsebina spletnega portala mojpes.net so predvsem informacije za ljubitelje psov. Portal mojpes.net tehnično sestavljata dva osnovna sklopa: mojpesPortal in mojpesForum.

Obiskovalec mojpes.neta je vsak, ki obišče in uporablja mojpes.net, ne glede na njegov status.

Gost - neregistriran anonimen obiskovalec (v nadaljevanju 'gost') je oseba, ki brez registracije in brez prijave dostopa do spletnih strani spletnega portala mojpes.net in jih uporablja v skladu s temi splošnimi pogoji.

Uporabnik - brezplačno registriran uporabnik (v nadaljevanju 'uporabnik') je oseba, ki je izvedla postopek registracije z uporabniškim imenom in geslom za dostop do spletnega portala mojpes.net in podatkov, potrebnih ob brezplačni registraciji.

Član - naročniški uporabnik (v nadaljevanju 'član') je brezplačno registriran uporabnik, ki je z naročilom enega od treh uporabniških paketov (midi, maksi ali mega) z lastnikom mojpes.neta sklenil uporabniško razmerje za izbrano časovno obdobje in izbran obseg uporabe storitev mojpes.neta.

Uporabniški paket je sklop storitev, ki članu omogočajo:
- uporabo komunikacijskih kanalov, ki jih nudi mojpes.net (zasebna sporočila, dostop do drugih članov, komunikacija v članskih rubrikah na mojpesForumu ...),
- uporabo vsebin, ki so dostopne članom,
- promocijo vzreje in/ali poslovne dejavnosti,
- koriščenje popustov za člane,
- sodelovanje pri članskih aktivnostih (natečaji, tekmovanja, srečanja ...).

4. Obveznosti lastnika mojpes.neta in obveznosti obiskovalca

Vse informacije in gradiva na mojpes.netu so poljudne in zgolj informativne narave. Vsebina nikakor ni namenjena kot nadomestek strokovnemu kinološkemu ali veterinarskemu nasvetu. Obiskovalec je dolžan vedno poiskati nasvet pri izbranem strokovnjaku osebno in se ne zanašati na ažurnost in pravilnost informacij na mojpes.netu.

Informacije, vsebine, mnenja, sporočila ali storitve na mojpes.netu lahko vsebujejo netočnosti in tipkarske napake. Lastnik mojpes.neta si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti, izbrisati, skriti, premakniti, ponovno prikazati ali popraviti katerokoli informacijo, mnenje, vsebino, sporočilo ali storitev na mojpes.netu.

Lastnik mojpes.neta ne prevzema nobene obveznosti ali odgovornosti za okvare ali poškodbe živali, oseb ali lastnine, ki bi izvirale iz kakršnekoli uporabe kateregakoli proizvoda, nasveta, mnenja, informacije, ideje ali navodila, ki ga vsebuje predstavljeni material na mojpes.netu.

Odgovornost lastnika mojpes.neta za škodo, ki bi obiskovalcu nastala zaradi morebitnih napačnih, pomanjkljivih ali drugače neustreznih podatkov oz. storitev na mojpes.netu, je v celoti izključena. Obiskovalci na portalu objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Stališča in mnenja avtorjev na teh spletnih straneh niso nujno hkrati tudi stališča lastnika mojpes.neta.

Lastnik mojpes.neta nima nobene obveze nadzorovati vsebin, ki jih objavljajo obiskovalci na mojpes.netu in vseh njegovih delih (tudi v zasebnih sporočilih in drugih komunikacijskih storitvah). Lastnik mojpes.neta in z njegove strani pooblaščeni moderatorji si pridržujejo pravico spremeniti, zavrniti objavo ali zahtevo za izbris, izbrisati ali premakniti katerokoli vsebino, mnenje, sporočilo ali informacijo v delu ali celoti iz kakršnegakoli razloga ter brez predhodnega opozorila.

V primeru, da je lastnik mojpes.neta opozorjen, da je na mojpes.netu (v kateremkoli delu ali njegovi komunikacijski storitvi) kakšna vsebina, mnenje, sporočilo, informacija ali povezava, ki ni v skladu s temi splošnimi pravili ali je v nasprotju z veljavno zakonodajo, se zavezuje, da bo v roku 24 ur od prejema obvestila takšno vsebino, mnenje, sporočilo, informacijo ali povezavo umaknil ali se na opozorilo po lastni presoji odzval z ustreznim pisnim pojasnilom.

Obiskovalec se z uporabo mojpes.neta zavezuje, da bo uporabljal storitve za objavljanje, pošiljanje in sprejemanje sporočil in vsebin, ki so primerne in ustrezajo določeni storitvi, področju, skupnosti ali drugi obliki in prostoru sporočanja oz. prenosa vsebin.

Obiskovalec prevzema odgovornost za vsako informacijo, mnenje, sporočilo in vsebino, ki jo objavi s pomočjo storitev mojpes.neta in vseh njegovih delov.

Obiskovalec se zaveda, da sporočila, mnenja, informacije in druge vsebine, posredovane na mojpes.netu in v vseh njegovih delih niso privatnega značaja in jih lahko vidijo, preberejo ali snamejo drugi uporabniki brez njegovega vedenja. Lastnik mojpes.neta, skrbniki sistema in moderatorji vseh komunikacijskih storitev ne kontrolirajo, odobravajo in se nujno ne strinjajo z vsebinami, mnenji, sporočili in informacijami, ki jih objavijo, nalagajo ali kako drugače razširjajo s pomočjo komunikacijskih storitev portala mojpes.net obiskovalci, niti ne sprejemajo kakršnekoli odgovornosti s tem v zvezi.

Lastnik mojpes.neta se bo trudil za optimalno delovanje spletnega portala mojpes.net vse dni v letu, ne prevzema pa nikakršnih odgovornosti ali garancij za nemoteno uporabo portala mojpes.net in vseh njegovih delov. Lastnik mojpes.neta s sodelavci, ki so lahko tako fizične kot pravne osebe, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij ali gradiv na mojpes.net.

Lastnik mojpes.neta tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme ali druge opreme, s katero je mogoče dostopati do portala mojpes.net, zaradi obiska na portalu ali kakršnekoli njegove uporabe.

5. Zasebnost in varovanje osebnih podatkov

Vsak obisk na spletnem portalu mojpes.net se beleži v piškotkih. Piškotki se uporabljajo za prepoznavanje obiskovalcev, ki so že obiskali portal mojpes.net, ter jim omogočajo lažji dostop in uporabo portala. Te informacije se zbirajo v skupno zbirko in ne na ravni posameznega obiskovalca strani. Navedene podatke bo lastnik mojpes.neta uporabljal samo za lastno statistiko. Več o mojpes.netovih piškotkih in politika zasebnosti ...

Osebni podatki so informacije, ki jih posreduje:
- obiskovalec ob registraciji na mojpes.net,
- uporabnik ob naročilu uporabniškega paketa,
- član ob podaljšanju naročila na uporabniški paket.

Obiskovalec ob registraciji navede sledeče podatke:
1. sklop: uporabniško ime, geslo in email naslov
2. sklop: ime in priimek,
3. sklop: starost in kratek opis izkušenj s psi.

Prvi sklop podatkov je namenjen prijavi na mojpes.net, drugi sklop izkazuje resnost namena prevzemanja odgovornosti, tretji sklop pa predstavljanje izkušenj sogovornika na mojpesForumu.

Uporabniško ime, geslo v šifrirani obliki in email naslov so del baze uporabnikov mojpes.neta za dostop uporabnikov do mojpes.netovih storitev. Te podatke lastnik mojpes.neta uporablja izključno samo za komunikacijo s posameznim uporabnikom, če je potrebna. Informativnih ali marketinških sporočil uporabnikom mojpes.neta ne pošiljamo.
Ime in priimek uporabnika sta podatka, ki se nikjer in na nikakršen način ne zbirata v seznam ali bazo ali kako drugače obdelujeta, temveč ostaneta neobdelana v arhivu email sporočil na naslovu lastnika mojpes.neta. S tema dvema podatkoma lastnik mojpes.neta ravna v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi smernicami o varovanju elektronske korespondence.
Starost je podatek, ki se deli na navedbe oseb, mlajših od 14 let in navedbe oseb, starejših od 14 let. Če uporabnik navede, da je mlajši od 14 let, se ob odobritvi registracije uporabniku na mojpesForumu označi status 'otrok do 14 let', starost pa se navede pri objavi opisa izkušenj s psi, kar omogoča ostalim uporabnikom upoštevanje mladosti sogovornika. Če je oseba stara med 14 in 18 let, se samo navede starost ob objavi izkušenj s psi. S tem podatkom vseh ostalih uporabnikov, ki navedejo starost nad 18 let, ravna lastnik mojpes.neta enako kot z imenom in priimkom in ju arhivira v arhiv email sporočil brez obdelave.
Kratek opis izkušenj s psi je objavljen skupaj z uporabniškim imenom uporabnika sprotno ob registraciji v posebni rubriki na mojpesForumu in je dostopen samo prijavljenim uporabnikom mojpes.neta.

Poleg zgoraj navedenih podatkov, ki jih ob registraciji posreduje sam uporabnik mojpes.neta, se v ozadju v dnevniških datotekah beležijo tudi nekateri drugi podatki (IP naslov, datum in čas objave, kategorija uporabnika, število objav in drugi statistični podatki), ki jih lastnik mojpes.neta sistemsko hrani za nedoločen čas in so namenjeni izključno samo delovanju mojpes.neta.

Zahteva za vpogled in izbris

Podatki, ki so potrebni za registracijo (uporabniško ime, geslo in email naslov), in podatki, ki se hranijo sistemsko (IP naslov, čas objav) ostajajo aktivni za nedoločen čas.

Uporabnik ima kadarkoli možnost, da pisno preko elektronske pošte, poslane na naslov mojpes(@)mojpes.net, od lastnika mojpes.neta zahteva izbris iz baze brezplačno registriranih uporabnikov in/ali izbris kratkega opisa izkušenj s psi, lastnik mojpes.neta pa si pri tem pridržuje pravico do odločitve o izbrisu. Pri tem prvenstveno odloča zagotavljanje varnosti in samega delovanja mojpesForuma. Lastnik mojpes.neta neaktivnih uporabnikov ne briše.

Ker drugih osebnih podatkov brezplačno registriranih uporabnikov ne zbiramo v kataloge, ne obdelujemo in sistematsko ne shranjujemo, temveč kot elektronska sporočila le hranimo v osebnem arhivu elektronske pošte, zahtevati njihov izbris ni mogoče.

Ker nobenih podatkov nikoli ne posredujemo nikomur v nobenem primeru (razen na zahtevo sodišča), do elektronskega predala, kjer so arhivirana email sporočila pa ima dostop samo lastnik mojpes.neta, tudi ni mogoče posredovati izpisa drugih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj ali posredovati seznama uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen.

Vsi podatki, zbrani do 27. 5. 2019 preko obrazca za naročila ali poslani preko elektronske pošte ob naročilu na uporabniški paket ali ob podaljšanju naročniškega razmerja so shranjeni na naslovu lastnika mojpes.neta posamično za vsakega člana posebej na trajnem mediju za čas trajanja uporabniškega razmerja in trajno v arhivu elektronske korespondence. Oznaka izbranega uporabniškega paketa je navedena in obiskovalcem vidna samo v mojpes.netovem profilu ob uporabniškem imenu. Lastnik mojpes.neta ne objavlja ali razkriva nobenih osebnih podatkov članov, razen če to v svojem profilu ali drugje storijo uporabniki sami ali če je takšna objava sestavni del storitev, ki jih nudita uporabniška paketa maksi in mega in služi za promocijo članov in njihovih vzrejnih in/ali poslovnih dejavnosti.

Lastnik mojpes.neta se obvezuje, da bo vse osebne podatke, ki so mu jih obiskovalci posredovali, trajno varoval kot poslovno skrivnost in uporabljal v skladu z zahtevami evropske uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR) in ostalo veljavno zakonodajo Republike Slovenije ter izključno samo za lažjo komunikacijo s člani ter izdajo računov in članskih izkaznic za naročnike uporabniških paketov.

Lastnik mojpes.neta tretjim osebam ne bo posredoval nobenih podatkov o obiskovalcih, ne glede na njihov status.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam s skrbjo za varnost svojega email računa in ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Lastnik mojpes.neta si pridržuje pravico posredovati vse njemu znane podatke o uporabnikih mojpes.neta sodišču ali organom pregona v primeru, da za to obstaja zakonska obveznost ali/in za zaščito, ter obrambo pravic in lastnine lastnika mojpes.neta.

6. Varstvo avtorskih in sorodnih pravic

Spletni portal mojpes.net vsebuje grafične, slikovne in tekstovne avtorske prispevke, dokumente, zbirke dokumentov, zbirke podatkov in informacij, ustvarjena kazala in podobno. Vsi ti elementi so varovani v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-UPB1).

Obiskovalci mojpes.neta smejo uporabljati informacije in podatke, vključene v spletni portal mojpes.net, le za svoje osebne in nekomercialne potrebe. Objava kateregakoli dela vsebine ali v celoti je prepovedana, razen pod naslednjimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni v vseh treh točkah:
a. da dobi obiskovalec izrecno pisno dovoljenje od lastnika mojpes.neta,
b. da je ob objavi na spletu naveden jasno viden vir in aktivna povezava na www.mojpes.net, ob objavi v tiskanih medijih pa www.mojpes.net,
c. da je ob objavi navedeno ime avtorja izvirnega članka, prispevka, mnenja, fotografije ...

Objava informacij, pridobljenih na mojpes.netu ali kateremkoli njegovem delu, v medijih je dovoljena izključno ob navedbi imena in aktivne povezave www.mojpes.net.

Naslove novic, člankov, prispevkov, sporočil, informacij in drugih vsebin ter povezave na izvirnike na mojpes.netu je dovoljeno objavljati, če sta izpolnjena sledeča pogoja:
a. ob objavi je navedena in jasno vidna aktivna povezava www.mojpes.net,
b. uporabnika objavljena povezava vodi do vsebine na mojpes.netu v samostojnem oknu, kjer so vidne vse grafične in prepoznavne oznake mojpes.neta in ne kot del druge strani, oz. je mogoč preklop na samostojno okno.

Obiskovalci mojpes.neta ne smejo s spletnega portala mojpes.net uporabljati, kopirati ali posredovati naprej znatne količine podatkov in informacij ali strukture baz, kazal in podobno z namenom kakršnekoli nadaljnje uporabe in na način in v obsegu, ki bi škodoval spletnemu portalu mojpes.net in lastniku.

Obiskovalci mojpes.neta odgovarjajo za vso morebitno škodo, ki bi nastala lastniku spletnega portala mojpes.net zaradi prej navedenih kršitev avtorskih pravic.

7. Uporaba portala

Gost

Anonimen neregistrirani obiskovalec spletnega portala mojpes.net postane vsak obiskovalec takoj po prihodu na spletni portal mojpes.net.

Uporabnik

Brezplačno registriran uporabnik mojpes.neta postane vsak anonimen neregistriran obiskovalec mojpes.neta, ki opravi postopek registracije.

Lastnik mojpes.neta si pridržuje pravico brez pojasnila zavrniti katerokoli registracijo.
Po posredovanju podatkov in potrditvi registracije se obiskovalec lahko prijavi v sistem mojpesPortala in mojpesForuma kot registriran uporabnik.

Uporabniško ime in geslo mora uporabnik hraniti kot poslovno skrivnost in ju ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru zlorabe lahko lastnik mojpes.neta uporabniško ime in geslo brez predhodnega obvestila uporabnika nemudoma ukine.

Lastnik mojpes.neta ne odgovarja za morebitno zlorabo uporabniškega imena oziroma gesla s strani nepooblaščenih uporabnikov oz. tretjih oseb.

Član

Član je uporabnik, ki je do 27. 5. 2019 z lastnikom mojpes.neta sklenil uporabniško razmerje za uporabo storitev mojpes.neta.

8. Uporabniško razmerje

Poglavje o uporabniškem razmerju velja le za člane spletnega portala mojpes.net.
Splošni pogoji uporabe so sestavni del uporabniškega razmerja.
Vse navedene določbe splošnih pogojev uporabe spletnega portala mojpes.net so splošni pogoji v smislu 120. člena Obligacijskega zakonika (OZ-UPB1), ki dopolnjujejo uporabniško razmerje in so zavezujoči kot pogodbena določila.

Sklenitev uporabniškega razmerja

Sklenitev novega ali podaljšanje starega uporabniškega razmerja ni mogoče.

Uporabniški paketi
(vse navedbe veljajo za člane, ki so uporabniški paket naročili do 27. 5. 2019)

- midi - uporabniški paket midi je namenjen ljubiteljem psov.
V ceniku za uporabnike mojpes.neta so navedene storitve, ki so na voljo članom z midi uporabniškim paketom.

- maksi - uporabniški paket maksi je namenjen vzrediteljem pasemskih psov in promociji vzreje pasemskih psov (dovoljena je samo promocija psov z rodovniki).
V ceniku za uporabnike mojpes.neta so navedene storitve, ki so na voljo članom z maksi uporabniškim paketom.

- mega - uporabniški paket mega je namenjen poslovnim subjektom in promociji s kinologijo povezane ali nepovezane poslovne dejavnosti.
V ceniku za uporabnike mojpes.neta so navedene storitve, ki so na voljo članom z mega uporabniškim paketom.

Naročilo uporabniškega paketa

Naročilo trenutno ni mogoče.

Potek uporabniškega razmerja

Uporabniško razmerje poteče po enem letu. Ko članu naročilo na uporabniški paket poteče, lastnik mojpes.neta naslednji dan od poteka uporabniškega razmerja:

- pri članu s paketom maksi:
* izklopi uporabniški paket in članske nastavitve ter izbriše vse podatke člana,
* iz profila na mojpesForumu umakne vse članske objave,
* z mojpesForuma izbriše vse kontaktne podatke vzreditelja in podatke o vzreji,
* z mojpesPortala izbriše članske objave, ki so vezane na članski paket (vse objave o vzreji),

- pri članu s paketom mega:
* izklopi uporabniški paket in članske nastavitve ter izbriše vse podatke člana,
* iz profila na mojpesForumu umakne vse članske objave,
* z mojpesForuma izbriše vse kontaktne podatke in promocijske objave,
* z mojpesPortala izbriše članske objave, ki so vezane na članski paket (vse promocijske objave),
* če je član z uporabniškim paketom mega tudi vzreditelj, velja poleg teh postopkov tudi vse navedeno, kot pri uporabniškem paketu maksi.

Podaljšanje uporabniškega razmerja

Podaljšanje uporabniškega paketa trenutno ni mogoče.

Podpora

Lastnik mojpes.neta zagotavlja članom brezplačno tehnično podporo pri uporabi in objavah mojpes.neta preko elektronske pošte na naslovu mojpes(@)mojpes.net ali preko komunikacijskih poti na mojpes.netu (javna, članska ali zasebna sporočila na mojpes.netu). Lastnik mojpes.neta se bo trudil, da bo pomoč učinkovita in čim hitrejša.

Pritožbe in spori

Lastnik mojpes.neta spoštuje veljavno državno zakonodajo in zakonodajo evropske skupnosti. Po vseh svojih močeh se trudi izpolnjevati svoje dolžnosti in reševati sporne primere strpno in odgovorno ter v skladu z veljavno zakonodajo. Pritožba se odda preko elektronske pošte na naslov mojpes(@)mojpes.net. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Jana Pahovnik
27. 5. 2019

 

domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

2000-2020 Jana. Vse pravice pridržane.
Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.