mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 25  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Stran « 1 (2)
Klubi in društva : KZS volitve 2014: Odgovori kandidatov za predsednika KZS
Dodal/a jana 21.3.2014 0:17:13 (6501 prebrano)


KZS volitve 2014: Programi kandidatov za predsednika KZS

Na izredni skupščini, ki je bila 29. novembra 2013, so delagati članic Kinološke zveze Slovenije mag. Blažu Kavčiču izglasovali nezaupnico, zato je KZS že eno leto po rednih volitvah, ki so bile 16. 3. 2013, pred izrednimi volitvami.

Volilna skupščina bo v četrtek, 17. aprila 2014 ob 18.00 v dvorani Povodni mož na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Na njej bodo delegati članic KZS glasovali za novega predsednika in Upravni odbor Kinološke zveze Slovenije.

Iz poročila Volilne komisije je razvidno, da sodelujejo na volitvah za predsednika KZS štirje kandidati:

I. česnik Aleksander
- predstavitev
- program

II. Okleščen Lidija
- predstavitev in program

III. Penko Boštjan
- predstavitev in program

IV. mag. Rajić Branislav
- predstavitev in program

Od 20. januarja do 3. marca 2014 smo na mojpes.netu zbirali vprašanja za kandidate za predsednika KZS 2014-2018. Vprašanja so prispevali vzreditelji, mednarodni sodniki za zunanjost in delo, inštruktorji, kinološki funkcionarji, lastniki psov ... Prispelo jih je res zelo veliko, kar kaže na izjemno zanimanje kinologov za prihodnost slovenske kinologije. Nekatera vprašanja so po vsebini združena v sklope, nekatera pa sem črtala zaradi podobne tematike z drugimi. Vprašanja anonimnih pošiljateljev, ki tudi po pozivu niso želeli razkriti svoje identitete, niso vključena, kot tudi ne nekatera druga. Vseeno jih je ostalo dovolj, da bomo lahko iz odgovorov razbrali razmišljanja, mnenja in namene posameznih kandidatov.

Vprašanja kandidatom za predsednika Kinološke zveze Slovenije 2014-2018

- V svoji predstavitvi ste že navedli nekaj podatkov o sebi, vseeno pa nas zanima, ali ste pripravljeni objaviti vaš profesionalni (nekinološki) CV? V kolikor je vaš odgovor da, vas prosimo, da ga priložite za objavo ob vaših odgovorih.

- Kako si predstavljate organizacijo dela znotraj KZS? Ali lahko podate vašo oceno, koliko časa na teden boste porabili za vodenje Kinološke zveze Slovenije? Ali nameravate po izvolitvi odstopiti od vseh strokovnih funkcij, ki jih imate na Kinološki zvezi oziroma v vašem društvu?

- Kdo (poimensko) so člani vašega Upravnega odbora?

- Kako boste motivirali zaposlene na KZS in kako si boste pridobili njihovo zaupanje?

- Ste na volilni skupščini 2013 glasovali v imenu katerega od društev ali klubov? če da, katerega? Ste članicam KZS pripravljeni predložiti sklep UO KZS o včlanitvi tega društva/kluba v KZS pred volilno skupščino 2013 in potrdilo o plačilu članarine oz. pristopnine, v kolikor gre za novejše društvo/klub?

- Ali boste javno objavljali zapisnike sej vseh teles KZS? Ste pripravljeni objaviti zapisnike (vsaj sej UO in skupščin) tudi za obdobje 2009 - 2013?

- Kandidati imate različne poglede na prenovo spletne strani KZS. Nekateri načrtujete informativni portal, drugi pa kar informatizacijo celotnega poslovanja. Kakšen finančni vložek predvidevate za uresničitev vašega programa? Kdo naj bi ta sistem vzdrževal, bi v ta namen zaposlili ljudi ali najeli zunanje izvajalce? Kakšen je letni strošek delovanja takega informacijskega sistema?

- Kako ocenjujete delo Kinološke zveze Slovenije v obdobju 2004 - 2014? Kje so po vašem mnenju ključne točke, ki so pripeljale KZS v stanje, v katerem se je znašla v tem trenutku?

- Kako boste raziskali morebitne nepravilnosti prejšnjega vodstva in ali ste pripravljeni podati kazenske ovadbe v primeru ugotovljenih kršitev? Ali nameravate v imenu KZS od mag. B. Kavčiča zahtevati finančna povračila za morebitno povzročeno škodo? Kako ste opredeljeni do stroškov za odvetniške, gradbene, revizijske in druge storitve, ki so nastali na obeh straneh (mag. B. Kavčič na eni strani in Nadzorni odbor KZS na drugi strani)?

- Kakšna je bila vaša vloga pri organizaciji EDS 2010? Koliko honorarja in nadomestil stroškov ste za svoje delo prejeli? Ste dobili denar nakazan na svoj TRR? Ste imeli v času EDS svoje podjetje in ste poslovali s KZS ali KZS d.o.o.? če da, katero in za kakšne posle je šlo?

- Ocenite, kako nujno in v kolikem času je potrebno sprejeti nov Pravilnik o strokovnem delu KZS in ostala podrejena strokovna pravila uskladiti z njim? Kako se nameravate tega področja lotiti časovno in organizacijsko?

- Se boste zavzemali za to, da se bo pri razvoju pravilnikov in vzrejnih smernic upoštevala veterinarska stroka, genetika, zootehnika ...?

- Ali se boste pri spremembah statuta zavzemali za rešitve, ki bodo članicam prinašale več svobode, ali za nadaljevanje trenda centralizacije, odvzem pooblastil in 'drugorazrednost' društev v odnosu do zveze (grožnje z izključitvijo iz zveze, neutemeljeni prenosi vzrejnih komisij na KZS, itd)?

- Ali menite, da je KZS strokovni kinološki servis samo članom svojih članic, ali tudi vsem ostalim prebivalcem Slovenije? Prosimo, da nam opredelite, pri katerih kinoloških dejavnostih strankam KZS (lastnikom psov, vzrediteljem, razstavljavcem, tekmovalcem ...) za koriščenje storitev ni potrebno biti član katere od članic KZS?

- Poznate delo Društva ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije in poseganje KZS vanj v zadnjih letih? Kakšno je vaše stališče glede oškodovanja tega društva?

- Menite, da je vračilo odvzetih licenc in rehabilitacija sodnikov v pristojnosti predsednika KZS ali presega predsednikova pooblastila? Se nameravate morda lotiti tega problema brez ustreznih pravil in revizije postopkov, ne glede na vrsto in težo kršitve, zaradi katere je bila posamezniku licenca odvzeta? Kdo bo po vašem mnenju dolžen povrniti morebitno škodo osebam, katerim so jo ti sodniki s svojimi dejanji povzročili? Kakšne vsebinske spremembe in v kolikem času načrtujete na področju podeljevanja in odvzemanja licenc?

- Kako boste dosegli najširše sodelovanje različnih strok in izkušenj ne glede na 'poreklo' znanja (vzreditelji, kinološki sodniki, priznani posamezniki, ki se ukvarjajo z kinologijo izven okvira KZS), s čimer se bo preprečilo zapiranje in oženje kinologije v krog kinoloških sodnikov, kar se je v preteklem času pokazalo kot slabo in zaviralno?

- Kako boste pritegnili v odbore / telesa KZS več mladih kinologov in več novih ljudi?

- Ali se strinjate z navedbo v (še vedno veljavnem) Pravilniku o strokovnem delu KZS, da je vzreja temeljna kinološka dejavnost? Menite, da KZS za svojo temeljno dejavnost stori dovolj, ali da jo zanemarja in bi morala storiti več? Kako boste podprli rodovniško vzrejo? Ste vzredili kakšno leglo pasemskih psov?

- Menite, da bi bilo smiselno povezovanje vzrediteljev v stanovski organ, na primer 'Svet vzrediteljev'? če da, ali bi bili pripravljeni predstavnike tega stanovskega organa vključevati v druge organe kzs?

- Ali se vam zdi umestno, da krojijo usodo pasme v nekaterih vzrejnih komisijah ljudje, ki s pasmo, razen sodniškega izpita, nimajo nobenega drugega stika (nikoli niso bili skrbniki in ne vzreditelji psa dotične pasme)?

- Ali se vam zdi smiselno, da bi v vzrejno komisijo poleg izvedencev za ocenjevanje zunanjosti/dela vključili tudi predstavnike pasemskih klubov in strokovnjake s področja reprodukcije?

- V zadnjem času smo priča mnogim strokovnim napakam v odločitvah s področja vzreje (nemške doge, belgijski ovčarji ...)? Na kakšen način bi nastale napake lahko popravili? Kako nameravate poskrbeti za višji nivo strokovnih odločitev na področju, kjer napake škodujejo zdravju psov in zdravju pasem ter ugledu naše vzreje v mednarodnem merilu? Kakšno je vaše stališče o uradnih mnenjih veterinarske stroke (Veterinarska fakulteta, UVHVVR)?

- Kaj menite o predlogu mag. B. Kavčiča o 'davku na pse'? Na kakšen način se nameravate zavzeti za vzreditelje in odgovorne lastnike psov ter za zmanjšanje njihovih stroškov, tako tistih, ki nam jih predpisuje država, kot tudi tistih, ki nam jih predpisuje KZS? Poznate cene storitev drugih kinoloških zvez? Menite, da so cene storitev KZS ustrezne za to, kar nudi svojim strankam?

- Kaj konkretnega nameravate v svojem mandatu storiti proti reji 'pasemskih psov brez rodovnikov' in preprodaji pasemskih psov v Sloveniji? Kako se boste lotili preprečevanja reje nerodovniških psov, ki se dogaja izven okrilja KZS in tudi med vzreditelji, ki sicer vzrejajo pod okriljem KZS? Vidite rešitve v sodelovanju z UVHVVR ali se boste omejevali samo na rešitve znotraj KZS?

- Komisija za šolanje je avtonomni organ in ni odvisen od UO. Kako boste dosegli transparentno poslovanje? Kako boste preprečili nepravilnosti na škodo tekmovalcev, za katere ni sredstev, obenem pa se funkcionarjem izplačujejo potni stroški, kupuje oprema, do katere tekmovalci nimajo dostopa in podobno? Boste poskrbeli, da se v skladu s KZS pravili vsi sklepi komisije objavijo javno na spletni strani in se tako poveča informiranost zainteresirane javnosti ter preprečijo nepravilnosti? Ali boste v primeru dokazanih nepravilnosti zamenjali predsednika komisije za šolanje in kako boste to storili?

- V zadnjem času smo bili priča blatenju strokovnega kadra KZS in njihovih strokovnih odločitev na socialnih omrežjih. Ni šlo za konstruktivno kritiko niti za izražanje nestrinjanja, temveč za žalitve, akterji pa niso izkoristili možnosti pritožbe na sami prireditvi. Kakšen je vaš pogled na tako ravnanje?

- V zadnjih letih smo lahko na slovenskih razstavah videli nekaj primerov 'strokovne etične nehigiene', ko so na zmagovalnih stopnicah stali psi iz vzreje ali v lasti članov organizacijskega odbora ali strokovnega osebja na prireditvi, kar sicer ni v nasprotju s pravili. Kakšno stališče imate v zvezi s tem in kako se boste lotili vračanja zaupanja razstavljavcev v neskorumpirane razstave? Se boste morda zavzeli za strožja pravila, kot jih za to področje predpisuje FCI?

- Kako boste zagotovili boljše seznanjenje s smernicami kinologije v svetu (FCI novosti, polemike, odprte debate, spoznanja o genetiki, ...) in preprečili kinološki turizem, kateremu smo bili priča v zadnjih letih in ki posameznikom omogoči sodelovanje na seminarjih, ne da bi morali o tem nato napisati podrobno poročilo v Kinologu ali serijo člankov? Kako boste zagotovili usposabljanje kinoloških sodnikov, ki že imajo licence in spodbudili pisanje strokovnih člankov le-teh?

- Kako nameravate preprečiti posamezno šikaniranje in obračunavanje s posamezniki in društvi, kateremu smo bili priča v preteklosti? Kako nameravate ukrepati ob prijavi šikaniranja? Ali ste pripravljeni uvesti anonimno etično linijo, kamor bodo lahko do vzpostavitve zaupanja odgovorni sprejemali anonimne prijave, ki jih boste, če bodo argumentirane in ne žaljive, raziskali?

- Kako nameravate doseči/spodbuditi odprto komunikacijo s članicami in resnično razumevanje njihovih potreb, brez podkupovanja in obljub? Kako nameravate spodbujati dialog in iskanje rešitev, brez da bi bili odprta komunikacija in kritika kaznovani s sankcijami in grožnjami z izključitvijo?

- Ali nameravate omogočiti članicam kreiranje novic o svoji dejavnosti in odprt dialog preko spletne strani zveze, s čimer bi njim omogočili obveščanje javnosti na enem mestu, sami pa dobili ideje' in informacije iz baze'? Kako nameravate preprečiti enostranskost in manipulacijo z informacijami, ki smo ji priča v zadnjem času?

- Na kakšen način boste zagotovili resnično neodvisnost uredniške politike Kinologa? Kako boste preprečili zlorabe Kinologa (etiketiranje nasprotnikov v uvodnikih)? Kako boste zagotovili možnosti replike oz. kako boste poskrbeli za enakovredno predstavitev mnenj v primeru, da bodo objavljena kritična mnenja do članic ali posameznikov? Kako (ali) boste omogočili tudi (konstruktivno) kritiko KZS in vodenja KZS?

- Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju Kinološke zveze Slovenije (in njihovih pogodbenih članic) s 'kinološkimi d.o.o. ali s.p.-ji', torej društvi, klubi in podjetji, ki se ukvarjajo z vzgojo in šolanjem psov ter organizacijo drugih kinoloških prireditev, vendar niso včlanjeni v KZS? Ali bi / ste sodelovali s tako pridobitno organizacijo?

- Kakšno je vaše stališče glede podeljevanja in podaljševanja licenc strokovnemu kadru? Kako nameravate zaščititi interese članic, ki so z društvanimi/klubskimi sredstvi posameznikom omogočile pridobitev določene strokovne usposobljenosti?

- Ali se vam zdi dobra ideja, da se presežke in dobičke iz razstav in drugih pridobitnih dejavnosti, ki ne bodo porabljeni za razvoj kinologije, vrne članicam (direktno znižanje članarine, znižanje cen rodovnikov, brezplačno prejemanje Kinologa ...), s čimer ni več potrebe po KZS d.o.o, ki je menda (če prav razumemo) ustanovljen iz naslova preseganja prihodkov, ki jih zveza kot društvo lahko ima?

- Kaj menite o ukinitvi KZS d.o.o. zaradi netransparentnosti delovanja (oz. boste to pobudo morda dali na skupščino)?

- Kako se boste kot predsednik/predsednica odzval/a na pobijanje potepuških psov na ulicah v državah kot so Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Romunija, Rusija ...? Boste kolegom iz teh držav poslali protestno noto in jih pozvali, naj se pri svojih oblasteh zavzamejo za reševanje problemov z uvedbo sterilizacij in kastracij potepuških živali? Bi bili pripravljeni pozvati naše sodnike, naj ne sodijo, temveč bojkotirajo sojenje razstav v teh državah? Ali menite, da se kinologov ulični psi ne tičejo?

- Kam za vas spada dobrobit psa, glede na to, da ga v vseh programih kandidatov pogrešamo? Večina se ukvarja z obljubami, kaj boste dali ljudem, ne pa tudi, kaj boste storili za njihove pse. Kako boste ravnali, če bo (ali je že) kateri od vaših sodelavcev s svojim psom oz. psi evidentno postopal v nasprotju z načeli o odgovornem skrbništvu, morda celo v nasprotju z zakonodajo?

- Kakšen je vaš odnos do veljavnega Zakona o zaščiti živali? Ste seznanjeni, da Pravilnik o strokovnem delu KZS že vsaj od poletja 2009 ni usklajen s slovensko zakonodajo in javnost ne pozna sklepov, s katerimi bi bile največje anomalije v njem (legla v koledarskem letu, rezanje repov, čipiranje, tetoviranje ...) sproti korigirane? Kako nameravate to rešiti, glede na to, da PSD-ja ni mogoče spremeniti na hitro?

- Ali tudi vi menite, da so živalovarstveniki 'naravni sovražniki' kinologov? Poznate kakšno Društvo za zaščito živali, njihova osnovna področja delovanja in njihova stališča? če ne, ali ste za širše razumevanje živalovarstvenega področja pripravljeni kakšnega od njih pobliže spoznati?

Zgornja vprašanja so bila danes poslana vsem štirim predsedniškim kandidatom. Odgovore pričakujem do 18. marca 2014.

Jana Pahovnik
4. marec 2014


 • Tema o KZS volitvah 2014 na mojpesForumu
 • KZS v letu 2013
 • KZS peskovnik
 • Stran « 1 (2)
  Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
  domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

  2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
  Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
  splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.