mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 9  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Predpisi in dokumenti : UVHVVR o uvozu psov iz BIH in Srbije
Dodal/a jana 18.9.2018 11:56:36 (10199 prebrano)

UVHVVR o uvozu psov iz BIH in Srbije

Slovenski aktivisti, ki se ukvarjajo z 'reševanjem' psov z balkanskih ulic tako, da jih vozijo v posvojitve v Slovenijo, s svojimi podporniki venomer ponavljajo, da je njihovo početje legalno, ne povedo pa podrobnosti. Način, na katerega lahko nekdo iz tujine v državo pripelje psa, je zakonsko predpisan, zato sem se obrnila na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR) s prošnjo, naj preprosto in razumljivo razložijo, kako legalno posvojiti uličnega psa iz Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju tudi Bosna ali BIH). Objavljam moja vprašanja in njihove odgovore.

UVHVVR o netrgovskem premiku psov iz Bosne

mojpes.net: Kakšen je pravilen in legalen uvoz zapuščenega psa iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo? Predvsem me zanimajo dokumenti ob izvozu, prevozu, uvozu in vpisu v CRP, ki zagotavljajo, da bo zapuščenega psa iz BIH brez zapletov in legalno mogoče uradno prepisati na slovenskega posvojitelja?

UVHVVR: Zakonodaja Evropske Unije določa harmonizirana pravila tako za netrgovski vstop s psom iz tretjih držav v Evropsko Unijo, kot tudi za uvoz psov iz tretjih držav v Evropsko Unijo.

Netrgovski premik pomeni kakršen koli premik, katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali. Lastnik je fizična oseba, ki je v identifikacijskem dokumentu navedena kot lastnik.

Za netrgovski premik je pomembno vedeti, da mora potovati tudi lastnik, pri čemer namen premika ni menjava lastništva.

Splošni pogoji za netrgovski premik psa iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo:
• omejeno število živali do vključno 5 živali na lastnika ali pooblaščeno osebo;
• identifikacijski dokument živali - veterinarsko spričevalo* vključno s pisno izjavo**, na voljo;
• transponder (mikročip) ali jasno čitljivo znamenje, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011;
• veljavno cepljenje proti steklini.

* Vzorec Veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo je določen v Prilogi IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 in je bila dopolnjena z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 2016/561.
** K spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 - izjavo podpiše lastnik - izjava o tem, da namen premika ni menjava lastništva.

Spričevalo mora potrditi uradni veterinar v BIH. Vstop v EU iz navedenih tretjih držav ali ozemelj izven EU je dovoljen le preko vstopnih točk za potnike, kjer pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali. Lastnik ali pooblaščena oseba je odgovoren, da na vstopni točki za potnike naveže stik s pristojnim organom ter mu predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči preverjanja glede hišne živali.

Lastnik mora v sedmih dneh psa registrirati/vpisati v slovenski centralni register psov pri svojem veterinarju v ambulanti. Ob tem mora predložiti vso potrebno dokumentacijo za netrgovski premik iz BiH v Slovenijo (EU). V kolikor veterinar ugotovi, da je dokumentacija ustrezna - pes dobi EU (slovenski) potni list za hišne živali.
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013, PRILOGA IV, DEL 3, Pisna izjava iz člena 25(3) Uredbe (EU) št. 576/2013
Oddelek A, Vzorec izjave


Ponovimo navedbo UVHVVR, ki se nanaša na zgornjo sliko: "K spričevalu mora biti priložena tudi pisna izjava, kot je določena v delu 3 Priloge IV Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 577/2013 - izjavo podpiše lastnik - izjava o tem, da namen premika ni menjava lastništva."


Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013, PRILOGA IV, DEL 1, Vzorec veterinarskega spričevala za netrgovske premike psov, mačk ali belih dihurjev v državo članico z ozemlja ali iz tretje države v skladu s členom 5(1) in (2) Uredbe (EU) št. 576/2013, zadnja stran

Ponovimo navedbo UVHVVR, ki se nanaša na zgornjo sliko: "Vstop v EU iz navedenih tretjih držav ali ozemelj izven EU je dovoljen le preko vstopnih točk za potnike, kjer pristojni organ opravi preverjanje dokumentov in identitete hišnih živali. Lastnik ali pooblaščena oseba je odgovoren, da na vstopni točki za potnike naveže stik s pristojnim organom ter mu predloži identifikacijski dokument hišne živali in omogoči preverjanja glede hišne živali."

Nadaljevanje odgovora UVHVVR:

Uvoz psa iz BIH

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uvoz psov iz BIH v Slovenijo so sledeči:
- živali morajo biti identificirane/označene v skladu z veljavno EU zakonodajo;
- živali mora klinično pregledati pooblaščeni veterinar v času 48 ur pred pošiljanjem;
- živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja živali, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu, kot ga določa Izvedbeni sklep Komisije št. 2013/519/EU (po 1.juniju 2017 Izvedbeni sklep Komisije 2017/98), in sicer glede:
- veljavnosti cepljenja proti steklini;
- pošiljko živali mora spremljati veterinarsko spričevalo za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ki ga potrdi uradni veterinar v tretji državi izvoznici;
- vzorec veterinarskega spričevala za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo

Uvoz psov je dovoljen samo preko mejnih veterinarskih postaj (MVP), odobrenih za uvoz takšnih vrst živali, kjer uradni veterinar opravi veterinarski pregled, pri katerem ugotovi, ali živali izpolnjujejo veterinarske pogoje za uvoz. Seznam vseh MVP v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante) na sledeči povezavi: http://ec.europa.eu/food/animal/bips/bips_contact_en.htm

Prihod pošiljke na MVP mora uvoznik predhodno najaviti. V skladu z Direktivo Sveta št. 91/496/EGS, ki je v slovenski pravni red prenesena s Pravilnikom o veterinarskih pregledih živali pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 2/07 in 42/10), mora uvoznik en delovni dan vnaprej obvestiti veterinarsko osebje na MVP, kamor so živali namenjene, o številu, načinu in predvidenem času prihoda živali. Prispetje živali se uradno prijavi z dokumentom, sestavljenim v skladu z vzorcem enotnega veterinarskega vstopnega dokumenta (CVED), kot je določen z Uredbo Komisije (ES) 282/2004.

Lastnik mora v sedmih dneh psa registrirati/vpisati v slovenski centralni register psov pri svojem veterinarju v ambulanti. Ob tem mora predložiti vso potrebno dokumentacijo za uvoz psa iz BiH v Slovenijo (EU). V kolikor veterinar ugotovi, da je dokumentacija ustrezna - pes dobi EU (slovenski) potni list za hišne živali.Povzetek:
Za netrgovski premik gre le takrat, ko potuje pes s svojim lastnikom (ali pooblaščencem) iz tujine v Slovenijo in se z njim v državo izvora tudi vrne, za uvoz psa pa takrat, ko potuje pes iz tujine v Slovenijo z namenom prenosa lastništva.

Kakšnih kreativnih akrobacij se poslužujejo aktivisti in njihovi pomočniki, da pripeljejo pse čez več državnih meja ter prenesejo lastništvo na slovenske posvojitelje, me pravzaprav ne zanima, bo pa slej kot prej verjetno začelo zanimati veterinarske, carinske, davčne in druge uradnike. Predvsem pa je pomembno, da se še pred težavami z inšpekcijo o ustreznosti dokumentov pozanimajo posvojitelji.

UVHVVR sem vprašala še nekaj malenkosti:

mojpes.net: Predvidevam, da velja vse navedeno tudi za netrgovski premik psa iz Srbije v Slovenijo, le z dodatkom obveznega veljavnega testa titracije protiteles proti steklini? Je še kakšna druga razlika?

UVHVVR: Bosna in Hercegovina je država, ki je uvrščena na seznam iz dela 2 Priloge II k Uredbi 577/2013, Srbija pa ni uvrščena na ta seznam, zato se pri vnosu psa, mačke ali belega dihurja (tako netrgovski premik kot uvoz) zahteva opravljen test titracije protiteles proti steklini. Kdaj je test titracije veljaven za vstop v EU, je določeno v Prilogi IV Uredbe 576/2013.mojpes.net: Ali je prišel v sodelovanju uradnega zavetišča v Bosni, zavetišča v Sloveniji in veterinarskih uradov obeh držav, kot je opisano na spletni strani Urada za veterinarstvo Bosne in Hercegovine, v posvojitev iz Bosne v Slovenijo kakšen pes? Če da, koliko in v katera slovenska zavetišča?

UVHVVR: Podatkov na način, ki bi omogočal odgovor na vaše vprašanje, na UVHVVR ne vodimo. Vsi premiki psov, ki se izvedejo v nasprotju z zakonodajo, so zabeleženi kot premiki z nepopolno dokumentacijo in so predmet inšpekcijske obravnave.mojpes.net: Koliko je primerov prepisov lastništva psov na podlagi izjav državljanov Bosne, da se odpovedujejo svojemu psu in ga predajajo v oskrbo in last slovenskemu posvojitelju? Je takšen prepis legalen in mogoč ali se smatra za kakorkoli spornega in je ob poskusu prepisa predvidena uvedba kakšnih uradnih postopkov?

UVHVVR: Podatkov v taki obliki na UVHVVR ne vodimo. Opisan postopek ni legalen.

(Vprašanje in odgovor se nanašata na debato, ki je objavljena tukaj; o.p.)mojpes.net: Ali predpisi Bosne in Hercegovine, ki za pse, ki potujejo iz BIH v EU (torej tudi v Slovenijo) z veterinarskim certifikatom, ki je namenjen nekomercialnim premikom, prepovedujejo posvojitev in izvoz, kakorkoli zavezuje Slovenijo, da to zakonodajo spoštuje in ob odkritih kršitvah reagira in/ali v zvezi s tem sodeluje z uradi v Bosni in Hercegovini?

UVHVVR: Zakonodaja v EU in v Republiki Sloveniji ureja zdravstvene pogoje za nekomercialne premike živali in ne tako imenovano posvojitev. Skladno z zakonodajo o nekomercialnih premikih hišnih živalih iz tretjih držav mora spremljati psa iz tretje države lastnik psa. Tudi predpisi glede komercialnih premikov psov - uvoza v EU, so jasni.
Tako imenovane posvojitve v tretjih državah niso predmet zakonodaje EU. Ponovno povdarjamo, da so nekomercialni premiki psov, ki jih ne spremlja lastnik psa, neskladni z zakonodajo.Še pravila BIH in Srbije

* Bosna in Hercegovina
Zapuščene pse se lahko iz Bosne izvaža v EU (tudi v Slovenijo) legalno samo preko uradnih bosanskih zavetišč za živali, ki so navedena tukaj, pod nadzorom bosanske in slovenske veterinarske inšpekcije in carinskih služb ter v sodelovanju z izbranim slovenskim zavetiščem za živali, po pravilih, ki veljajo v Sloveniji. Podarja in posvaja se lahko bosanske pse samo s komercialnim certifikatom.

Na spletni strani Urada za veterinarstvo Bosne in Hercegovine opozarjajo, da je nekomercialni premik psa, ki potuje v spremstvu lastnika v EU in za katerega je izdan certifikat za nekomercialni premik, dovoljen izključno le za lastnike iz Bosne, ki začasno potujejo s svojim hišnim ljubljencem v EU, kar pomeni, da se s psom v Bosno tudi vrnejo. Posvajanje in izvoz zapuščenih psov z veterinarsko-zdravstvenim certifikatom, ki je namenjen nekomercialnim premikom v spremstvu lastnika, je nelegalno in podvrženo sankcijam. Sestavni del veterinarsko zdravstvenega certifikata, ki ga je za žival treba pridobiti pred potovanjem, je namreč tudi izjava, s podpisom katere lastnik potrjuje, da namen premika ni menjava lastništva. Pravila so tukaj, dodatna pojasnila so tukaj, vzorec veterinarsko zdravstvenega certifikata je tukaj (.pdf), izjava pa tukaj (.pdf).

Povzetek:
Z nekomercialnim (netrgovskim) certifikatom psa legalno ni mogoče peljati iz Bosne v Slovenijo in ga dati v posvojitev, temveč se mora bosanski državljan s svojim psom vrniti v Bosno.


Izjava, ki je obvezna priloga veterinarsko zdravstvenemu certifikatu. Podpiše jo lastnik. Vir Urad za veterinarstvo BIH (.pdf)

* Srbija
Na spletni strani srbske Uprave za veterinarstvo piše, da je nekomercialni premik hišnih živali vsak premik do pet živali, ki niso namenjene prodaji ali drugi obliki prenosa lastništva, in se nanaša na premik oz. prihod v, tranzit, odhod iz ali ponoven prihod na področje Republike Srbije v spremstvu lastnika ali druge odgovorne osebe, ki jo lastnik pooblasti.
Menjava lastnika, podaritev ali prodaja živali se smatrajo kot komercialni promet z živalmi.
Za nekomercialne premike hišnih živali iz Srbije v EU veljajo pravila EU, torej mikročip, veterinarsko spričevalo, pisna izjava lastnika, da namen premika ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali ter opravljen test titracije protiteles proti steklini (glej zgoraj odgovor UVHVVR).

Povzetek:
Z nekomercialnim (netrgovskim) certifikatom psa ni mogoče legalno peljati iz Srbije v Slovenijo in ga dati v posvojitev, temveč se mora srbski državljan s svojim psom vrniti v Srbijo.

Legalna rešitev, ki aktivistom ne diši ...

Psa lahko kadarkoli uvozimo (komercialno) tako iz BIH kot iz Srbije. Trgovina z živim pasjim blagom sicer ni tako srce parajoča in ego dvigajoča, ob njej se ne rojevajo rešiteljski heroji in se ne čisti vest donatorjev, pa tudi sliši se ne preveč lepo, temveč se akterji uvrščajo med podjetnike, trgovce, hotelirje, transportna podjetja, izvoznike, uvoznike in davkoplačevalce. Lahko je legalno 'rešenih' ravno toliko živali, le 'rešiteljem' ostane kakšen evro manj, ker gredo sredstva za preglede in teste, cepljenja, sledljivo dokumentacijo, veterinarsko in drugo oskrbo živali v času pridobivanja dokumentacije in transporta ... Saj za živali gre, kaj ne? Za njihovo zdravje in dobrobit. Pa za zdravje in dobrobit psov, ki so že v Sloveniji ter za zdravje in dobrobit ljudi v Sloveniji.

Številke ...

Da je celotna Evropa soočena z nelegalnimi transferji živali iz vzhoda in juga na zahod, ni več nobena skrivnost. Nekateri navajajo visoke številke 'preseljenih' živali in milijonske zaslužke v evrih ter funtih. Uradnih številk nelegalno izvoženih in uvoženih živali seveda ni, so le ocene. Ne moje, sem jih pa prebrala v medijih in že nekajkrat povzela. Kot vsi drugi. Prav je 25.000 v Slovenijo uvoženih in 'uvoženih' psov (vir zurnal24.si), morda tudi 15.000 ali 35.000. Prav je 300.000 do 400.000 letno iz držav bivše Jugoslavije izvoženih in 'izvoženih' psov in mačk (vir tiskana verzija svet24.si in srpskacafe.com), morda je prav tudi 250.000 ali 500.000. Prav je tudi 5.179 v letu 2017 in 3.325 v prvi polovici leta 2018 v Srbiji uradno opravljenih titer testov (vir facebook skupina Brez cenzure za dobrobit životinja), med katerimi ni prešvercanih psov, saj se za njih titracije ne opravljajo, sploh ne za tiste, ki potujejo v EU brez ali z romunskimi ter bolgarskimi dokumenti.

Prav bo tudi katerakoli uradna številka, ki jih kot informacije javnega značaja (IJZ) pričakujem v prihodnjih dneh od UVHVVR, o čemerkoli pač imajo statistike. Že zdaj, ko še nimam nobene uradne številke, pa z gotovostjo vem, da med njimi ne bo niti enega nečipiranega uličnega psa, ki je prišel v Slovenijo v zadnjih letih, vemo pa, da jih zavetišča redno pobirajo po slovenskih gmajnah. Pse z jasno izraženim vedenjem, ki je značilno za ulične pse. Da niso prišli od tam, ker niso čipirani? Hm ..., kako to veste, če pa niso čipirani?

Žal gredo iz Bosne in Srbije mnogi psi v širni svet necepljeni, nečipirani (morebitne čipe jim celo izrezujejo), nerazglisteni, nepregledani, brez titer testov, s ponarejenimi dokumenti, pogosto bolni in poškodovani (več tukaj in tukaj). O kakšnih uradnih evidencah in številkah naj bi bilo torej govora? Nam nekdo poskuša s podatki iz društev prikazati izvažanje in uvažanje uličnih psov kot dogajanje, ki se ne dogaja? Za koga potem dnevno zbirajo denar in iščejo posvojitelje ter organizirajo transporte? Za pse iz pravljic? Samo najbolj naivni lahko pričakujejo, da bodo društva dala od sebe realno številko, ki bi kakorkoli kazala na njihovo resnično realizacijo nelegalnih uvozov psov. Lahko pa upajo na 'kreativno' številko, ki bo pritegnila kvečjemu kakšno uradno službo. Kakopak.

Namesto zaključka

Zaključka ne bodo pisali aktivisti, temveč bosanski in srbski ljubitelji živali, ki bodo morali sami zaščititi pse v svojih državah tudi fizično in ne le z zakonodajo na papirju, ki je nihče dosledno ne izvaja. Tujci lahko pomagamo tako, da dogajanja pri nas in okrog nas razkrivamo ter postavljamo ljudi in organizacije tja, kamor sodijo - organizatorje med kršitelje predpisov, ponudnike storitev med zaslužkarje, donatorje in posvojitelje pa med aktivne pomočnike pri podaljševanju pasje agonije.

Čeprav se imajo posvojitelji uličnih psov iz Bosne in Srbije za nekaj več in se radi na vse pretege hvalijo s posvojitvami in svojimi dobrimi deli, se od kupcev psov iz pasjih tovarn (več tukaj) prav nič ne razlikujejo. Njihov interes in njihovo povpraševanje generirata ponudbo. Oboji vidijo le enega psa, svoj 'ugoden' nakup ali posvojitev, svoje interese in svoje dobro počutje ob tem. Psi, ki ostajajo v pasjih tovarnah, na balkanskih ulicah in gmajnah, v 'pansionih' in v rokah tako zaslužkarskih kot rešiteljskih izkoriščevalcev, jih ne zanimajo. Za njih ne iščejo rešitev. Tudi psi v zavetiščih ali na ulicah evropskih mest, za katere ni posvojiteljev, jih ne zanimajo.

Prej, kot se bomo oddaljili od vseh, ki organizirajo, izvajajo in podpirajo nelegalno 'trgovino' z bosanskimi in srbskimi zapuščenimi psi, prej se bo za te pse začela kazati nova, boljša in bolj humana prihodnost. Pomoč tistim posameznikom in skupinam, ki lokalno rešujejo probleme, izvajajo TNR (trap–neuter–return ali ujemi-steriliziraj/kastriraj-vrni), osveščajo prebivalstvo in vlagajo napore v spoštovanje zakonodaje na vseh ravneh, je prava pot.

Jana Pahovnik
17. september 2018

Uporabljene povezave:
- Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013
- Seznam vseh MVP
- Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali ...
- Objava na mojpesForumu, 19. 8. 2018
- Ured za veterinarstvo BiH, Saopštenje za javnost vezano za izvoz pasa u zemlje EU
- Ured za veterinarstvo BiH, Kućni ljubimci - Izvoz ili nekomercialno kretanje zbog potreba vlasnika
- Ured za veterinarstvo BiH, Veterinarsko zdravstveni certifikat (.pdf)
- Ured za veterinarstvo BiH, Izjava iz tačke II.1-opaska (2) u NAPOMENAMA strana 3 certifikata (.pdf)
- Uprava za veterinu Republike Srbije, Obaveštenje o uslovima koji moraju biti ispunjeni za putovanje sa kućnim ljubimcem psom, mačkom ili krznašicom
- Pripeljemo jih v Slovenijo, v stanovanje, na kavč..., 26. 6. 2018, zurnal24.si
- Kazniva dejanja »pasjih aktivistov« burijo duhove, 29. 8. 2018, svet24.si
- Lažna udomljavanja paravan za šverc pasa!, 18. 7. 2018, srpskacafe.com
- Facebook skupina Brez cenzure za dobrobit životinja, 31. 8.-2. 9. 2018
- Kaj se dogaja z bosanskimi in srbskimi psi?, 15. 7. 2018, mojpes.net
- Odprto pismo, 10. 9. 2018, Barnabys Law
- Kaj so pasje tovarne?, 8. 3. 2017, mojpes.net
- Statistike UVHVVR in KZS o uvozu psov, 19. 10. 2018, mojpes.net

Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.