mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 21  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Zavetišča za živali : Poraba občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2011
Dodal/a jana 10.1.2012 17:13:38 (4971 prebrano)

Poraba občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2011

Sredi preteklega leta nam je državna uprava postregla s Supervizorjem, kjer si med drugim lahko enostavno ogledamo tudi vse denarne transakcije iz občin v slovenska zavetišča za živali. Takrat sem pripravila prvi članek s pregledom porabe občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2010, zdaj pa je pred vami tak pregled tudi za leto 2011.

Iz navedenih podatkov je razvidno, v korist katerega od zavetišč so občine od januarja do decembra 2011 nakazale denarna sredstva in koliko le-teh. Navedeni stroški niso vsi stroški občin, ki jih imajo z zapuščenimi živalmi, saj marsikatera občina sodeluje direktno s katero od lokalnih veterinarskih ambulant, predvsem pri oskrbi prostoživečih mačk. Tako je na primer Mestna občina Velenje v letu 2011 plačala 2.892,93 € Veterini Šoštanj d.o.o., obalne občine (Koper, Piran in Izola) pa v istem letu 16.101,72 € Veterinarski ambulanti d.o.o. Koper. Za druge občine nisem zbirala podatkov o direktnih plačilih veterinarskim ambulantam.

Iz podatkov, ki so objavljeni v Supervizorju, sem pripravila statistični prikaz podatkov, ki so zanimivi za primerjanje zavetišč med seboj. To so samo podatki, do katerih omogoča dostop ta spletna aplikacija, dodani so še statistični podatki o številu prebivalcev in površinah, ki jih je v letu 2011 pokrivalo posamezno zavetišče za živali, ter na koncu še izračuni, koliko so mestne občine v lanskem letu namenile zavetiščem po prebivalcu. Za Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana ne navajam podatkov zato, ker spada pod Zoo Ljubljana. Letno poročilo o delovanju Zavetišča za zapuščene živali Ljubljana za leto 2011 bo verjetno mogoče v prihodjih mesecih prebrati na njihovi spletni strani.

V tem prikazu so zajeta zavetišča:
- Zavetišče Maribor - Društvo za varstvo in proti mučenju živali Maribor
- Obalno zavetišče - Obalno društvo proti mučenju živali
- Zavetišče Horjul - Polona Samec s.p.
- Zavetišče Mala hiša - Mala hiša d.o.o.
- Zavetišče Meli - Meli center Repče d.o.o.
- Zavetišče Perun - Perun - Dresura psov Branko Pirc s.p.
- Zavetišče Turk - Turk zavetišče za živali, k.d.
- Zavetišče Vitovlje - Oskar Vitovlje
- Zavetišče Zonzani - Tatjana Lenko s.p.

Zavetišča so razporejena:
- najprej dve zavetišči, ki sta v upravljanju dveh društev,
- potem pa po abecednem vrstnem redu preostalih 7 zavetišč, ki so gospodarske družbe.

Področja, ki jih pokrivajo posamezna zavetišča:


Na podlagi podatkov o finančnih transakcijah iz občin v zavetišča v letu 2011 je nastala zgornja slika, ki obenem prikazuje tudi prejeta plačila in število prebivalcev, spodnja tabela pa še km2 posameznih območij za vsako zavetišče posebej.

Zavetišče Znesek nakazil s strani občin Število prebivalcev Površina
Zavetišče Maribor 37.702,06 € 243.783 1.443 km2
Obalno zavetišče 110.824,15 € 85.947 385 km2
Zavetišče Horjul 117.205,82 € 229.826 3.000 km2
Zavetišče Mala hiša 136.828,64 € 132.201 1.481 km2
Zavetišče Meli 159.772,67 € 253.672 3.873 km2
Zavetišče Perun 54.328,09 € 173.608 2.233 km2
Zavetišče Turk 50.952,37 € 80.752 1.094 km2
Zavetišče Vitovlje 127.176,88 € 136.151 2.425 km2
Zavetišče Zonzani 144.085,92 € 341.677 2.933 km2

Opozorilo: Pri podatkih, ki so navedeni v Supervizorju in ki jih povzemam tukaj, prihaja pri številkah in seštevkih za vsa navedena zavetišča do nekaterih odstopanj, za katera mi je razlog neznan. Zato podajam spodnjo tabelo, v kateri so vsa odstopanja tudi razvidna. Gre predvsem za to, da se seštevki posameznih transakcij, ki so naštete v Supervizorju potem, ko označimo izbrano obdobje, ne skladajo s številkami, ki jih za posamezna zavetišča ponudi sam Supervizor kot seštevek transakcij v istem obdobju.

Zavetišče seštevek avtorja (€) seštevek Supervizor (€) razlika (€)
  nakazila občin druga nakazila nakazila skupaj    
DVPMŽM - Zavetišče Maribor 37.702,06 21.834,43 59.536,49 59.736,49 200,06
ODPMŽ - Obalno zavetišče 110.824,15 6.517,92 117.342,07 117.914,00 571,93
Zavetišče Horjul 117.205,82 1.435,14 118.640,97 123.953,36 5.312,39
Zavetišče Mala hiša 136.828,64 6.656,91 143.485,55 146.228,86 2.743,31
Zavetišče Meli 159.772,67 2.494,79 162.267,46 163.047,81 780,35
Zavetišče Perun 54.328,09 1.744,20 56.072,29 56.493,01 420,72
Zavetišče Turk 50.952,37 2.985,99 53.938,36 55.456,14 1.517,78
Zavetišče Vitovlje 127.176,88 720,00 127.896,88 131.516,85 3.619,97
Zavetišče Zonzani 144.085,92 10.478,93 154.564,85 156.255,46 1.690,61
skupaj 938.876,60 54.868,31 993.744,92 1.010.601,98 16.857,12
Vse zgornje številke so v evrih.

V naslednji tabeli dodajam prikaz, koliko so mestne občine v lanskem letu namenile zavetiščem po prebivalcu.

Občina Število prebivalcev Znesek nakazil Znesek na občana Zavetišče
MO Maribor 112.364 3.268,80 € 0,03 € Maribor
MO Kranj 54.781 15.867,84 € 0,29 € Perun + Horjul
MO Koper 52.212 63.009,11 € 1,20 € Obalno
MO Celje 48.783 23.865,30 € 0,49 € Zonzani + Horjul
MO Novo mesto 35.966 27.152,66 € 0,75 € Turk + Meli
MO Velenje 33.199 12.395,82 € 0,37 € Zonzani
MO Nova Gorica 32.089 30.646,15 € 0,95 € Vitovlje
MO Murska Sobota 19.409 14.795,38 € 0,76 € Mala hiša
MO Slovenj Gradec 16.862 5.050,69 € 0,30 € Zonzani

 • Finančne transakcije v letu 2011 iz občin v zavetišča za živali - po posameznih občinah (. pdf)
 • Finančne transakcije v letu 2010 iz občin v zavetišča za živali - po posameznih občinah (. pdf)


 • Jana Pahovnik
  10. 1. 2012

  Viri:
  - http://supervizor.kpk-rs.si/, Supervizor, spletna aplikacija za spremljanje izdatkov javnih institucij
  - http://www.stat.si/doc/statinf/05-si-007-1001.pdf, Prebivalstvo, občine, Slovenija, 1. januar 2010
  - http://www.stat.si/obcineVStevilkah/SpisekObcin.aspx?leto=2011, površina občin  Nekaj mojih komentarjev k zgornjim številkam:

  Sami finančni podatki, ki so prikazani v Supervizorju in zbrani tukaj, nam povedo izključno samo to, koliko denarja je kakšna občina v letu 2011 namenila zavetišču. Sama razumem, da zavetišču ne plačuje občina ničesar drugega, kot pogodbene obveznosti ali obveznosti iz naročilnice, kar je vse namenjeno izvajanju Zakona o zaščiti živali in zakonsko podrejenih pravilnikov. Zavetišča morajo s tem pokrivati vse stroške, povezane z oskrbo zapuščenih živali. To niso samo stroški za hrano in veterinarsko oskrbo živali, temveč tudi vsi ostali stroški, ki izhajajo iz upravljanja in poslovanja zavetišča, tudi delo zaposlenih, vzdrževanje objektov in vozil, dobavljena enerija, nakupljen material, naročene storitve ... Glede na tip upravljanja zavetišča (Zavetišče Gmajnice posebej kot enota Zoo, Obalno zavetišče posebej po pogodbi o upravljanju, Zavetišče Maribor posebej po koncesijski pogodbi, vsa ostala pa skupaj po načelih dobrega gospodarjenja in po posameznih pogodbah z občinami) je tudi način poslovanja na relaciji občina - zavetišče različen. V pomoč pri razumevanju je vsakomur dostopna dokumentacija, ki se jo dobi na Obalnih občinah ter MO Maribor in MO Ljubljana, kjer so vse zadeve natančno navedene za ta tri zavetišča, za ostala zavetišča pa so relevantne cene v ceniku, ki jih priporoča VURS, poleg tega pa tudi posamezne pogodbe (zavetišče - občina) in vsa znanja o poslovanju gospodarskih družb.

  Podatke o številu prebivalstva navajam zato, ker ni vseeno, ali gledamo zavetiške finance in občinske stroške (konkretno za oskrbo živali v zavetiščih) na ruralnem in redko poseljenem področju, kjer je psov in mačk malo, ali v strnjenem naselju, ali celo v mestu, kjer je psov in mačk veliko. Z večanjem števila prebivalcev se število živali veča in obratno. Naredila sem izračune za skupne zneske transferjev iz občin v zavetišča, za izračun vsake posamezne občine pa je na voljo pdf, kjer so vsi podatki (za obdelavo in izračune sem jih uporabila tudi sama), da si lahko pogledate za vse občine sami - kako so velike, koliko prebivalcev imajo in koliko (ti prebivalci, ker je to vendarle naš denar) plačamo za oskrbo zapuščenih živali.

  Površina v km2 je zame nadvse zanimiv podatek, saj so od njega odvisni tudi nekateri stroški posamezne občine. Namreč, če izhajamo, da je zavetišče Meli v Trebnjem, žival pa v občini Kočevje, moramo računati tudi s tem, da se je treba ponjo peljati 45 km (vir googlemaps) od Trebnjega v Kočevje in prav toliko nazaj, v kolikor gre po žival nekdo od zaposlenih v zavetišču. To pomeni potne stroške, za katere pripada plačilo občine v korist zavetišča. Z večanjem območja rastejo potni stroški, z manjšanjem območja pa se ti stroški zagotovo manjšajo. Torej, potni stroški so le eni od stroškov, ki se pojavljajo pri oskrbi zapuščenih živali in upam si trditi, da niti malo niso zanemarljivi. Seveda nihče ne pričakuje, da je katerokoli zavetišče dolžno nezaračunati nastalih in z občino dogovorjenih stroškov. Pri tem je vseeno, za kateri organizacijski tip zavetišča gre. Za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z živalmi (odlovom, pregledi, prevzemom ...) in njihovim bivanjem v zavetišču do 30 dni, računati na donacije (tudi prevozov) in prostovoljce, je preprosto neodgovorno.

  Žal nam Supervizor ne ponuja še ostalih željenih podatkov: število oskrbljenih živali v zavetiščih, število evtanaziranih živali, specifikacije veterinarskih stroškov in statistike opravljenih posegov na živalih, specifikacije računov, ki so jih plačevale občine, specifikacije opravljenih kilometrov ob transferjih živali in podobno, ker temu tudi Komisija za preprečevanje korupcije ni namenjena, oz. temu ni namenjen program za spremljanje izdatkov javnih institucij. Upajmo, da bodo kdaj na voljo tudi takšni podatki.

  Jana Pahovnik
  10. 1. 2012


 • mojpesForum (dostopno za člane mojpes.neta)
 • Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
  domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

  2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
  Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
  splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.