mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 2  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Zavetišča za živali : Kaj se dogaja v Obalnem zavetišču?
Dodal/a jana 10.9.2014 20:40:34 (8060 prebrano)

Kaj se dogaja v Obalnem zavetišču?

So 'zavetiški pasji boji' obalnozavetiški način 'udomačitve' psov z 'določenimi vedenjskimi problemi', hudo poškodovani psi pa pač kolateralna škoda?

Pred dobrim letom sem po naklučju prebrala del neke zgodbe, ki sta ji manjkala začetek in konec. Nič ne bi moglo biti za mojo raziskovalno žilico bolj zanimivega, kot najti oba manjkajoča dela in ju z že znanim poglavjem sestaviti v celoto.

Kot ponavadi sem začela na začetku, po uradni poti, z uradno zahtevo po informacijah v upanju, da bom lahko kmalu, vsaj v zakonskih rokih, informacije sestavila skupaj. Tako sem mislila še posebej zato, ker je šlo za zgodbo, ki je bila povezana z zavetiščem za živali, ki ga v javnosti predstavljajo kot najboljšega in najbolj humanega v Sloveniji, z Obalnim zavetiščem.

O bog, kako hudo sem se motila in kako žal mi je, da sem tako dolgo čakala, da bi zgodbo dopolnila z uradnimi podatki. Žal mi je zaradi Šive in žal mi je zaradi vseh psov, ki jih je morda prej ali potem doletela enaka ali celo hujša usoda.

Ker je v vsakem prispevku nekaj piscu lastnega videnja in razumevanja predstavljenih zadev, bo tudi tale zapis nosil moj pogled na izjave, podatke in dogajanja, ki sem jih zbrala in vam jih bom predstavila. Na vas je, da si ustvarite svoj pogled in svoje mnenje. Če potrebujete preverjanje predstavljenega, so na voljo povezave, posnetki, dokumenti, informacije javnega značaja ... Vse lahko pridobite od uradnih služb tudi sami v svojem imenu.


Slika 1: Foto arhiv mojpes.net, fotografija je simbolična in ni povezana z vsebino članka.

Uvod

Zgodbo o Šivi začenjam z javno objavljeno izjavo osebe iz Obalnega zavetišča, ki zelo veliko pove o tem, kako na prevzgojo problematičnih najdenih ali odvzetih psov gledajo v Obalnem zavetišču.

"Ne morem govoriti za druga društva in organizacije, lahko pa povem za Obalno Zavetišče in ODPMŽ: ne gre za ignoranco in brezbrižnost, gre za napačno komunikacijo med stranmi. V zavetišču kjer delujem kot prostovoljka je bilo v zadnjih 20 letih veliko število pitbulov in miksov ki so prišli oz. bili odvzeti iz težkih situacij, ponekod so tudi obstajali sumi na pasje borbe. Večina teh psov je tudi imela določene vedenjske probleme in sem prepričana, da bi jih marsikje uspavali brez odlašanja. Pri nas pa so dobili možnost in so se s pomočjo prizadevnih delavcev in prostovoljcev 'udomačili'."
Snezna Resek, 2014. Facebook skupina Ustavimo pasje borbe. Pridobljeno 8. 9. 2014, s
https://www.facebook.com/ustavimopasjeborbe/posts/364071233749541.
Posnetek 1: klik

Zame se je zgodba o Šivi začela lanskega februarja, natančneje dne 23. 2. 2013, ko so bile istega dne na Facebooku, v skupini, ki je redno objavljala živali iz Obalnega zavetišča, objavljene tri različne fotografije iste psičke, pri vseh treh slikah pa je enak opis:

"Šiva je pretrpela že veliko hudega. Od pasjega ugriza ima namreč zlomljeni obe nogici in počeno medenico. Trenutno je na okrevanju, saj ima tudi odprte rane in zaradi infekcije kosti trenutno ni možna operacija. Z veliko nege in pozitivne energije upamo, da ji bo uspelo. Sicer je pod stalno kontrolo profesorja Zorka, ki bo po končanem zdravljenju infekcije ugotavljal, ali je operacija še možna. Vsekakor bo psička po okrevanju iskala topel in ljubeč dom.
Info: www.pesmojprijatelj.si/psi"

Facebook, 2014. Pes moj prijatelj. Pridobljeno 9. 9. 2014, s https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151324140007709&set=a.125094622708.108660.118597467708&type=1&theater.
Posnetek 2: klik
Drugi dve objavi sta tukaj in tukaj.

Za Šivo se je začela zgodba že prej. Žal.

Šiva bi lahko bila katerakoli psička, ki ne bi imela prav nobene zveze z Obalnim zavetiščem in se ne bi nikoli znašla v takem članku, če ne bi na povezavi, ki je opisu dodana, pisalo, da gre za pse, ki v Obalnem zavetišču čakajo na nove odgovorne skrbnike. In, če ne bi bilo ime Šiva tudi v dokumentih, ki so podlaga za izplačilo stroškov za delovanje zavetišča, ki je bil marca 2013 poslan obalnim občinam ... In če ne bi bilo še nekaj drugih neverjetnih 'slučajev', 'naključij', 'navedb' in 'zapletov'.

Kako je v resnici prišlo do Šivinih poškodb, ne vem, ker mi kljub jasni zakonodaji v Obalnem društvu proti mučenju živali (v nadaljevanju ODPMŽ), ki je upravljalec Obalnega zavetišča za živali, nočejo povedati.
Vprašajte sami v Obalnem zavetišču ali na obalnih občinah, ki so stroške njene oskrbe v zavetišču in pri koprskih veterinarjih plačale. Kot državljan te države imate pravico do informacij javnega značaja, morda pa kot aktiven podpornik zavetišča tudi kakšno drugačno pot.
Morda celo veste, kaj se je s Šivo v zavetišču zgodilo in kaj se je z njo dogajalo kasneje?
Morda celo veste, da se podobne zgodbe večkrat dogajajo?
Morda ste bili celo kdaj priča podobnim dogodkom?
Ali lahko mirno spite, če karkoli veste o tem?

Jaz sem ubrala uradno pot. ODPMŽ je imelo od 29. 7. 2013 čas in možnost v skladu z zakonodajo podati informacije, pa tega do sedaj ni storilo. Še več - kot je videti, so pripravljeni plačati kazen za kršenje Zakona o upravnem postopku. Raje to, kot povedati karkoli o tej psici? Bodo kazni plačane iz doniranih prispevkov?

Sum, da je bilo v zvezi s to psico nekaj zelo hudo narobe, se mi je porodil potem, ko sem ugotovila, da bodo v Obalnem zavetišču res naredili vse in še več, tudi plačevali kazni večkrat, če bo treba, samo ne povedali, kaj se je s psico Šivo zgodilo, oz. niti tega ne, da je sploh bila v zavetišču. Prepričana sem, da bi brez vseh zadržkov v predpisanih dvajsetih (20) delovnih dneh, torej najkasneje v začetku septembra 2013, podali zahtevane informacije, če bi bila Šiva napadena in poškodovana kje drugje in ne v zavetišču. Za skrivanje ne bi imeli prav nikakršnega razloga.
Tako pa ga očitno imajo?
Imajo celo tako neznansko močan razlog, da mi že eno leto nočejo vročiti negativne odločbe, ki jo že imata dva inšpekcijska urada?
Jaz pa je nimam in zdaj zatrdno vem, da je ne bom dobila, pa če se vse inšpekcije raztrgajo z izrekanjem ukrepov in kazni.

In ljudje še vedno verjamejo, da je Obalno zavetišče najboljše in najbolj humano zavetišče v Sloveniji?
Ne se hecat.


Zaplet

Predstavljam celotno kronologijo:

29. 7. 2013:
Na ODPMŽ kot upravljalca Obalnega zavetišča za živali sem poslala zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, v kateri sem na podlagi 12. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) prosila za posredovanje podatkov oz. dokumentov, ki se nanašajo na sprejem, oskrbo in oddajo psice Šive, in iz katerih bo razvidno:
- datum in okoliščine sprejema zgoraj navedene psice Šive v Obalno zavetišče,
- oskrba navedene psice Šive in trajanje njenega bivanja v zavetišču (čas vodenja v evidencah zavetišča - evidenčni karton ali drug ustrezen dokument),
- datum in okoliščine odhoda navedene psice Šive iz zavetišča,
- vsebina poročila in višina ter specifikacija zahtevka, ki je bil izdan obalnim občinam za navedeno psico Šivo.

2. 9. 2013:
Ker odgovora oz. odločbe od ODPMŽ v zakonskem roku nisem dobila, sem na Uradu informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju Urad IP) prijavila molk organa.

4. 9. 2013:
Urad IP me je seznanil, da je pozval ODPMŽ, naj mu v roku 3 (treh) dni sporočijo, zakaj odločbe niso izdali pravočasno oziroma, da v tem roku odločijo o moji zahtevi z dne 29. 7. 2013 in Urad IP o tem obvestijo.

26. 9. 2013:
Urad IP me je seznanil, da je poslal ODPMŽ poziv, v katerem je bilo med drugim navedeno tudi sledeče:
"Do današnjega dne Pooblaščenec od vas ni prejel nobenega odgovora. Pooblaščenec vas ponovno opozarja na drugi odstavek 22. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/2006 - uradno prečiščeno besedilo in 117/2006 – ZDavP-2; v nadaljevanju ZDIJZ), ki določa, da mora organ izdati pisno odločbo, če zahtevo za dostop delno ali v celoti zavrne. Slednje velja bodisi v primeru, če zahtevana informacija javnega značaja predstavlja katero izmed izjem iz 6. člena ZDIJZ, bodisi v primeru, če zahtevana informacija javnega značaja ne obstaja. Pooblaščenec vas zato v skladu s prvim odstavkom 255. člena ZUP ponovno poziva, da nam v roku 3 (treh) dni sporočite, zakaj odločbe niste izdali pravočasno oziroma, da v tem roku o zahtevi prosilca odločite in nas o tem obvestite.
Na tem mestu pa Pooblaščenec opozarja tudi, da 39. člen ZDIJZ v tretjem in četrtem odstavku določa, da se z globo najmanj 625,94 evrov (150.000 tolarjev) in največ 1251,88 evrov (300.000 tolarjev) kaznuje za prekršek uradna oseba organa, če v predpisanem roku neupravičeno ne posreduje zahtevane informacije javnega značaja. Prekrškovni organ je v takšnem primeru Inšpektorat za javno upravo. V kolikor torej ne boste v zgoraj določenem roku bodisi izdali odločbe bodisi posredovali zahtevanih informacij prosilcu, bo Pooblaščenec na podlagi navedenih določb ZDIJZ primoran podati prijavo pri Inšpektoratu za javno upravo."

Vse zgoraj podčrtano in odebeljeno je kot tukaj označeno tudi v pozivu Urada IP.

11. 11. 2013:
Ker od ODPMŽ še vedno nisem prejela informacij, pa tudi odločbe ne, sem o tem obvestila Urad IP.

12. 11. 2013:
Urad IP mi je poslal kopijo poziva, ki ga je poslal ODPMŽ in v katerem je bilo navedeno tudi sledeče:
"Dne 29. 9. 2013 ste nam sporočili, da ste dne 27. 9. 2013 izdali zavrnilno odločbo št. 2013/01, ki ste nam jo tudi posredovali.
Prosilka nas je dne 11. 11. 2013 obvestila, da odločbe nikoli ni prejela. Pooblaščenec vas opozarja, da mora organ prve stopnje ob reševanju v skladu z drugim odstavkom 245. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, številka 24/2006 – uradno prečiščeno besedilo, 105/2006 – ZUS-1, 126/2007- ZUP-E, 65/2008-ZUP-F in 8/2010- ZIP-G; ZUP), pritožbi priložiti vse dokumente, ki se tičejo zadeve. Navedeno pomeni, da morate priložiti tudi dokazila o tem, da je bila vaša zgoraj navedena odločba prosilki vročena. Zato vas na podlagi drugega odstavka 245. člena ZUP pozivamo, da nam v roku 3 (treh) dni posredujete kopijo ali izvirnik vročilnice, iz katere izhaja, da je bila vaša odločba št. 2013/01 z dne 27. 9. 2013 prosilki vročena. "

Vse zgoraj podčrtano in odebeljeno je kot tukaj označeno tudi v pozivu Urada IP.
Iz navedenega je razvidno, da mi je ODPMŽ že 27. 9. 2013 izdalo zavrnilno odločbo, ki pa je do danes nisem prejela, ne po elektronski in ne po redni poti. Odločba bi mi omogočila uradno nadaljevanje postopka, s tem pa tudi pridobivanje informacij o psici Šivi. V ODPMŽ so se očitno odločili drugače. O razlogih jih povprašajte sami.

13. 11. 2013:
Urad IP me je z redno pošto obvestil, da je 12. 11. 2013 zaradi domneve, da so bile s strani ODPMŽ kršene določbe ZUP o vročanju odločbe, pri Upravni inšpekciji podal prijavo zoper ODPMŽ, obenem pa mi je sporočil, da je ODPMŽ kot prvostopenjski organ dejansko odločbo izdal, zato je Urad IP postopek zaradi molka zaključil. Jaz pa odločbe še vedno nimam.

17. 6. 2014:
Do tega dne se ni zgodilo nič, odločbe še vedno ni bilo, zato sem na Urad IP poslala vprašanje, kaj lahko še storim.

23. 6. 2014:
Z Urada IP so mi odgovorili, da nimajo pristojnosti ukrepanja ob kršitvah ZUP in da naj se z vprašanjem, kaj se v navedeni zadevi dogaja, obrnem na Upravno inšpekcijo.

23. 6. 2014:
Na Upravni inšpektorat sem poslala prošnjo za podatek, kaj je s predmetno zadevo in kdaj lahko odločbo ODPMŽ št. 2013/1 s pomočjo postopka na Upravnem inšpektoratu od ODPMŽ pričakujem.

2. 7. 2014:
Z Upravnega inšpektorata so me obvestili, da zoper ODPMŽ že vodijo postopek, ki so ga uvedli na pobudo druge osebe (Urada IP, ki je po službeni dolžnosti prijavil sum kršitve ZUP, o.p.), ter da je bil opravljen inšpekcijski nadzor in izdan zapisnik evidentiran pod številko 0610-459/2013, v katerem je bila v skladu z njihovimi pristojnostmi odrejena vročitev odločbe, št.2013/1. Postopek inšpekcijskega nadzora naj bi bil že v zaključni fazi, čakali so odgovor o odrejenih ukrepih. Jaz pa sem čakala odločbo. In jo še vedno čakam. Torej, čakam en papir od ODPMŽ, na katerem bi pisalo o Šivi to ali ono, oz. bi pisalo, da psice Šive v Obalnem zavetišču nikoli ni bilo. Karkoli. Pa ni nič.

18. 8. 2014:
Odločbe še vedno ni bilo, zato sem o tem obvestila Upravno inšpekcijo in jih povprašala, kakšen je nadaljni postopek, oz. ali moram jaz karkoli storiti, da pridem do dokumenta, ki je bil izdan zame in na moje ime, kot me je 13. 11. 2013 pisno obvestil Urad IP. Namreč, v Uradu IP mojo odločbo imajo, jaz pa je še vedno nimam.

Danes, 10. 9. 2014, so mi na Upravnem inšpektoratu povedali, da so ODPMŽ že mnogokrat poskušali kontaktirati, vendar neuspešno. Pravijo, da v ODPMŽ oz. v Obalnem zavetišču ne dvigujejo telefonov, ne odgovarjajo na sporočila in ne odgovarjajo na maile, pa tudi dokazila, da so mi vročili odločbo, na Upravni inšpektorat niso dostavili.

Kot da gre za vaške gospodinje, ki jim ni treba komunicirati s svetom, ne pa za štiri (4) zaposlene osebe v javni službi, ki so po podatkih v Poročilu delovanja zavetišča 2013 prejele v letu 2013 za svoje bruto plače od obalnih občin 72.145 € in od ODPMŽ 9.966 €, skupaj 82.111 €. Ja, fajn. Poskusite vi v službi ne dvigniti telefona, ne odgovoriti na mail ali se ne odzvati na poziv inšpektorja.

Razplet

Na srečo objavljene slike in opis na Facebooku niso vse informacije, ki so o psici Šivi na voljo, oz. ki jih je mogoče pridobiti. Če bi že na začetku uvidela, da je za Obalno zavetišče vse le igra, bi se takoj odpravila po podatke direkno na en nivo višje inštitucije.

V zavetiških dokumentih, ki sem jih pridobila od pogodbenih občin, je še nekaj navedb, iz katerih se da sklepati verjetno dogajanje.
Vse v nadaljevanju predstavljene informacije in dokumente sem pridobila na podlagi zahtev za ponovno uporabo informacij javnega značaja, kar mi omogoča prosto uporabo in objavo brez omejitev. Pa gremo po vrsti.

V Poročilu o stanju psov v zavetišču na dan 1. 3. 2013, ki ga je izdalo ODPMŽ neznanega dne, pod njim pa je podpisana Andrea Bogataj Krivec, je v odstavku z naslovom 'Sprejeti v mesecu februarju' pod zaporedno številko 53 zapis: ŠIVA, starost 5 mes, mesec prihoda v zavetišče 02.2013.

Zapis v navedenem poročilu izgleda takole:


Slika 2: Posnetek iz Poročila o stanju psov v zavetišču na dan 1. 3. 2013.

V Poročilu o stanju psov v zavetišču na dan 1. 4. 2013, ki ga je prav tako izdalo ODPMŽ neznanega dne in pod katerim je tudi podpisana Andrea Bogataj Krivec, pa je v osnovnem seznamu psov, brez številke, naveden zapis: ŠIVA, starost 5 mes, mesec prihoda v zavetišče 02.2013 ODDANA.

Zapis v navedenem poročilu izgleda takole:


Slika 3: Posnetek iz Poročila o stanju psov v zavetišču na dan 1. 4. 2013.

Iz sistema poročanja ODPMŽ občinam se da razbrati, da so na seznamu oštevilčeni psi ob poročanju še vedno v zavetišču, neoštevilčeni pa ne več. Opazovalec teh poročil dobi vtis, da jih tako lažje preštejejo za dokončanje poročila, kjer navajajo skupna števila.

Je res kje kdo, ki verjame, da je bila psica, ki je imela 23. februarja 2013 zlomljeni obe nogici in počeno medenico, odprte rane in infekcije kosti, in so tega dne zapisali, da bo prof. Zorko po končanem zdravljenju infekcije ugotavljal, ali je operacija še možna, ter upali, da ji bo z veliko nege in pozitivne energije uspelo, res bila oddana še pred koncem marca 2013? Res kdo verjame, da o takšni oddaji psa iz Obalnega zavetišča ne bi bila opravljena kompletna medijska akcija? Res kdo to verjame? Niti enega zapisa in niti ene same fotografije?

K Zahtevku za izplačilo stroškov za delovanje zavetišča za mesec marec 2013, ki ga je izdalo ODPMŽ 18. 4. 2013 (na mapi dokumentov, pridobljeni na eni od obalnih občin, na 10. strani piše Zahtevek za izplačilo stroškov za delovanje zavetišča za mesec JANUAR 2013, kar je narobe), in poslalo obalnim občinam, ter pod katerim je podpisana Andrea Bogataj Krivec, je priložen tudi račun št. 00600035/13, ki ga je 31. 3. 2013 izdala Veterinarska ambulanta d.o.o. Koper. V njem sta postavki:

* pregled živali na steklino po ugrizu, količina 1,0, vrednost brez DDV 41,04
* evtanazija - mali psi, količina 1,0, vrednost brez DDV 10,56


Še slika iz navedenega dokumenta:


Slika 4: Posnetek iz Zahtevka za izplačilo stroškov za delovanje zavetišča za mesec marec 2013.

So zjave o neizvajanju evtanazij lažna propaganda? Je bila evtanazirana mlada psička Šiva?
Kateri pes iz Obalnega zavetišča je bil pregledan zaradi stekline po ugrizu? Napadalec na Šivo?
Gre za šlamparijo, neodgovorno ravnanje zaposlenih in opustitev skrbi za varovance v Obalnem zavetišču?

Stroške pregleda živali na steklino po ugrizu in stroške evtanazije malega psa so plačale obalne občine.

Med čakanjem na odgovor Upravne inšpekcije sem 28. 8. 2014 poslala ODPMŽ sledečo zahtevo za ponovno uporabo informacij javnega značaja:


Slika 5: Posnetek vsebinskega dela moje zahteve za ponovno uporabo informacij javnega značaja, poslane 28. 8. 2014 na elektronski naslov ODPMŽ.

20-dnevni zakonski rok za odgovor na zadnji zahtevek še ni potekel. Tudi če ne posredujejo zahtevanih informacij oz. ne izdajo negativne odločbe v zakonskem roku in četudi jo, pa je potem ne vročijo, so na voljo druge poti in drugi akterji v tej državi, ki bodo poskrbeli, da bo na voljo tudi kakšna uradna informacija, kaj se je zgodilo s psico Šivo in kaj pomenijo navedbe v zavetiški, občinski in drugi dokumentaciji, pa tudi kaj pomenijo razne izjave o "vedenjskih problemih večine pitbulov in miksov, ki so prišli oz. bili odvzeti iz težkih situacij in so se s pomočjo prizadevnih delavcev in prostovoljcev 'udomačili'".

Zaključek

Vodstvo Obalnega zavetišča je že zdavnaj zamudilo priložnost, da bi mi pojasnilo, kaj se je psici Šivi zgodilo, kdo, kje in v kakšnih okoliščinah jo je tako hudo poškodoval in kaj se je potem zgodilo z njo, zato si lahko vsak med nami vzame pravico do lastne osebne interpretacije predstavljenih informacij, pa tudi sestavljanja in kombiniranja posameznih podatkov ter izpeljave zaključkov.

Ali verjamete, da ne bi iz Šivine zgodbe naredili velike dobrodelne medijske pravljice s srečnim koncem, če bi jo napadel pes, preden je prispela v Obalno zavetišče? Če bi jo napadel pes izven zavetišča?

Še posebej, ker je s samim takim dogodkom 'medijska zgodba že napisana'. V njej nastopa (vsaj) en zelo hudoben pes, ki je tako hudo poškodoval zelo ljubko psičko, in s tem povzročil njej travme, bolečino in trpljenje, Obalnemu zavetišču pa verjetno visoke stroške storitev ambulante na Veterinarski fakulteti, pri prof. dr. Zorku, dr. vet. med. Nekje je seveda tudi lastnik te 'krvoločne zveri', ki je sposobna zadati pasji mladički take poškodbe.

Se vam zdi mogoče, da bi Obalno zavetišče s svojimi promotorji izpustilo tako fantastično priložnost on-line kamenjanja in pribijanja na križ tako neodgovornega lastnika, ki je dopustil svojemu psu tako kruto in mučiteljsko dejanje? Jaz si tega enostavno ne znam predstavljati. Se vam zdi, da je mogoče, da bi Šivina zgodba romala kmalu po objavi v popolno pozabo, če bi bila osebek, odgovoren za njeno usodo in pes, povzročitelj njenih poškodb, izven Obalnega zavetišča? O osebku in psu, o katerih bi lahko še leta objavljali zgodbe, sestavljali video posnetke, delili letake in pripravljali razne druge medijske objave? Jaz tega preprosto ne verjamem.

Pravzaprav ne vem, v čem se takole trpljenje za Šivo razlikuje od borbenega ringa, v katerem bi 'še ne udomačenemu' psu dali možnost, da se z njo malo krvavo poigra? Trenutno je vsa pozornost živalovarstvenih aktivistov in javnosti usmerjena v problematiko vsega obsojanja vrednih pasjih bojev, vendar menim, da zasluži enako mero obsodbe in medijske pozornosti tudi opustitev ravnanja zaščite psov, ki lahko vodi v mučenje živali v prostorih zavetišča. Še posebej, če opusti ravnanje oseba, ki je po službeni dolžnosti in ob plačilu iz javnih sredstev odgovorna za varnost in dobrobit živali v zavetišču.

Šiva je bila po 23. februarju 2013 dobra samo še za vpis v mesečnih poročilih in evidencah, ki jim to pravzaprav sploh ne moremo reči, saj nimajo datuma sprejema in ne datuma oddaje posameznega psa, pa tudi ne kraja najdbe in ostalih podatkov, ki bi omogočali občinam kontroliranje upravičenosti porabljenih sredstev. S tem se bomo igrali kdaj drugič.

Jaz sem zdaj pravzaprav na koncu raziskovanja Šivine zgodbe, z resničnostjo in nadaljevanjem pa se bodo ukvarjali drugi.

Uporabljeni dokumenti:
- ODPMŽ: Poročilo delovanja zavetišča 2013
- ODPMŽ: Poročilu o stanju psov v zavetišču na dan 1. 4. 2013, strani 1-3
- ODPMŽ: Poročilu o stanju psov v zavetišču na dan 1. 3. 2013, strani 4-6
- ODPMŽ: Poročilu o stanju psov v zavetišču na dan 1. 2. 2013, strani 7-9
- ODPMŽ: Zahtevek za izplačilo stroškov za delovanje zavetišča za mesec marec 2013, s prilogami, strani 10-20
- ODPMŽ: Zahtevek za izplačilo stroškov za delovanje zavetišča za mesec februar 2013, s prilogami, strani 21-25
- ODPMŽ: Zahtevek za izplačilo stroškov za delovanje zavetišča za mesec januar 2013, s prilogami, strani 26-33
Vir dokumentov: Dokumente sem po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja pridobila pri lastnicah Obalnega zavetišča za živali: na mestni občini Koper, na občini Piran in na občini Izola.

Jana Pahovnik
10. september 2014

Preberite še:
- Kaj se dogaja v Obalnem zavetišču? - 2. del
- Poraba občinskih sredstev v slovenskih zavetiščih v letu 2013 - 2. del
- Kako oddaš mrtvega psa nazaj prvotnemu lastniku ...

Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.