mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 21  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Klubi in društva : Gradivo za skupščino KZS, 14. 5. 2016
Dodal/a jana 25.4.2016 22:47:31 (2531 prebrano)

Gradivo za skupščino KZS, 14. 5. 2016

Redna skupščina Kinološke zveze Slovenije bo 14. maja 2016 ob 10. uri v prostorih Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, Zabrv 12, 1292 Ig.

Ta skupščina ne bo povsem 'navadna', saj bodo predstavniki članic na njej sprejemali tri najpomembnejše akte, in sicer prenovljen Statut zveze, Pravilnik o organizaciji strokovnega dela KZS (POSD) in Pravilnik o disciplinski odgovornosti. Vsi trije dokumenti že vrsto let čakajo na nujno prenovo.

Predlog Statuta so članice pretresle v dveh javnih obravnavah in zadnje amandmaje bodo potrjevale ali zavračale prav na tej skupščini, medtem ko nova pravilnika kinologi vidijo prvič v gradivu za skupščino. Predsednik KZS je članice pozval, da do 12. 5. 2016 podajo pisne amandmaje na oba predloga pravilnikov, potem pa ima pisarna KZS le en dan časa, da jih pripravi za skupščinsko razpravo in sprejemanje.

Časa je malo, gradivo pa je obsežno. Kako je potekala priprava POSD in Pravilnika o disciplinski odgovornosti, bomo verjetno izvedeli na skupščini. To, da je potekala priprava predloga Statuta kar leto in pol, vmes pa je prehajal iz rok 'posebne skupine' v roke statutarne komisije, od njih pa v roke predsednika KZS in njegove pravne svetovalke, ni nobena skrivnost več. Zaradi poseganja Upravnega odbora KZS v pristojnosti Statutarne komisije je 4. 4. 2016 odstopila celotna Statutarna komisija (glej poročilo).

Razprava in sprejemanje temeljnih aktov bodo zagotovo zanimive točke skupščine, prav tako poročila komisij, zato je pomembno, da je s predlogi aktov in dokumenti seznanjena čim širša kinološka javnost. Ker vodstvo KZS ne omogoči članicam in njihovim članom dostopa do gradiv tudi v elektronski verziji na uradni spletni strani KZS, so skenirane kopije poglavitnih dokumentov na voljo na mojpes.netu:

- Vabilo na skupščino (z dnevnim redom)
- Poslovnik o delu redne Skupščine KZS, 14. maj 2016*
- Predlog Statuta z amandmaji
- Sporočilo predsednika KZS
- Predlog Pravilnika o organizaciji strokovnega dela v KZS
- Predlog Pravilnika o disciplinski odgovornosti v KZS
- Poročilo Nadzornega odbora
- Poročilo Statutarne komisije
- Poročilo Disciplinske komisije
- Poročilo Upravnega odbora
- Poročilo Komisije za strokovna vprašanja
- Poročilo Komisije za izobraževanje in izpite
- Poročilo Komisije za prireditve
- Poročilo Komisije za šolanje*
- Poročilo Komisije za agility*
- Poročilo Komisije za reševalne pse*
- Poročilo Komisije za junior handling*
- Medletno finančno poročilo KZS za obdobje 01.01.2015-31.12.2015*
- Finančno poročilo KZS d.o.o. za obdobje 01.01. - 31.12.2015*
- Bilanca stanja KZS 31.12.2015*
- Rezervni skladi programov - komisij*
- Finančni plan 2016 KZS*

S pripravo in sprejemanjem Statuta sta povezana še dva dokumenta, ki sicer nista v gradivih za skupščino, sta pa oba javna (prvi poslan članicam z drugo verzijo predloga Statuta, drugi pa objavljen na spletni strani KZS):

- Poročilo z javne razprave na prvi osnutek Statuta KZS in
- Zapisnik 14. redne seje UO KZS, 17. 2. 2016 (tudi tukaj), glej Ad 10) in Sklep UO KZS 9/14‐2016.

Jana Pahovnik
25. 4. 2016

* Dokumenti, dodani 29. 4. 2016


Moj komentar na skupščinsko gradivo:

Pogled na dnevni red skupščine pove, da nekaj zadev nanj ne spada, zato je moja prva misel, da želi sklicatelj vtakniti v skupščinski čas nekaj tistega, kar bi morali obravnavati drugje neki drugi organi. Predvidevam, da upa, da bodo delegati do točke 'razno' že tako utrujeni in za razpravo nezainteresirani, da se jim ne bo dalo postavljati neprijetnih vprašanj in zahtevati odgovorov. Zanimivo.
Poglejmo dnevni red:

6. točka je v domeni Disciplinske komisije (v nadaljevanju DK, njihovo poročilo je tukaj), ki o svojem delovanju in obravnavanih primerih poroča skupščini (tudi o posameznih primerih, vendar v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov). Kako bo izgledalo poročanje v dvorani pred 100+ ljudmi, brez da bi razkrili kaj, kar je z zakonom prepovedano razkriti, brez imen in namigov, za koga gre? Bodo vendarle operirali z imeni? So vsi malinoisi sporni? So vsi vzreditelji malinoisov sporni? V Zapisniku 15. redne seje UO KZS, ki je bila v torek, 12. aprila 2016 (Ad2), so omenjeni tudi "sporni postopki pri vzreji pasme čivava". So tudi vse čivave in vsi vzreditelji čivav sporni?
Da se razumemo, vse kršitelje kinoloških pravil je po mojem mnenju potrebno takoj disciplinsko obravnavati, kršitelje zakonov pa ovaditi. Brez izjeme in po pravilih, ki veljajo. Z ustanavljanjem raznih 'ad hoc' komisij in razkrivanjem podatkov se samo povečujejo možnosti za kršenje pravil v postopku, kar omogoča kršiteljem, da odidejo brez kazni, morda celo z iztoženo odškodnino. S polovičnimi informacijami na skupščini pa bo lahko povzročena še škoda vsem tistim vzrediteljem in lastnikom malinoisov in čivav, ki nimajo z zadevo popolnoma nič opraviti. Ampak, sklicatelj skupščine zagotovo natančno ve, zakaj je dal to na dnevni red kot prvo vsebinsko točko. Pred sprejemanje statuta, pravilnikov in poročil ... Očitno je zanj zadeva izjemnega pomena. Hm ...

Zagotovo ve tudi, zakaj so se poleg poročil skupščinskih organov znašla v 10. točki še poročila "komisij Upravnega odbora KZS", vendar ne vsa, temveč poroča le nekaj komisij. Recimo, manjkajo poročila Gospodarsko finančne komisije, Komisije za kinološka priznanja, Komisije za rally obedience, Komisije za coursing in Komisije otrok in pes. V resnici ta poročila ne manjkajo, temveč so nekatera od priloženih preveč. Recimo, Komisija za agility je dolžna poročati zboru sodnikov za agility in ne skupščini, Komisija za junior handling zboru sodnikov za junior handling, Komisija za reševalne pse zboru sodnikov za reševalne pse ...
Sedma alineja 1. odstavka 37. člena veljavnega Statuta: "(1) Pristojnosti Skupščine so: [...] - sprejema programe dela vseh upravnih organov Kinološke zveze Slovenije ter obravnava in potrjuje njihova poročila o izvajanju navedenih programov;"
Drugi odstavek 29. člena veljavnega Statuta: "Upravni organi Kinološke zveze Slovenije so: Skupščina; Upravni odbor; Nadzorni odbor; Disciplinska komisija; Statutarna komisija."
Kar je, je. Nekatera poročila so tukaj in verjetno se bodo obravnavala po dnevnem redu, torej jih bo mogoče komentirati, nanje dati pripombe in postavljati vprašanja. Odlično. Upam, da bodo delegati odlično fizično in umsko pripravljeni za maratonsko sejo.

Priznam, da sem sama tista poročila, ki ne spadajo med 'poročanje skupščinskih organov', le preletela. Je dovolj zanimivosti v teh, ki so za skupščino potrebna, s poročili, ki sicer ne spadajo na skupščino, pa se bodo zagotovo bolj podrobno ukvarjali poznavalci posameznih področij. Tudi s tistimi poročili, ki jih med gradivom ni.
Komentirala bom le nekaj tem, predvsem tiste, ki jih že dlje časa spremljam, ostale obdelajte drugi. Posamezne teme bom naslovila, v okviru njih pa v komentarjih navajala več poročil in organov ter več virov informacij z raznimi povezavami, da lahko sami preverite verodostojnost informacij. Kot ponavadi bo pisanja kar precej, saj še vedno ne znam vsega pojasniti na kratko. Preberite tisti, ki vas zanima, drugi brez slabe vesti preskočite.

1) V poročilu Nadzornega odbora ni niti besede o odstopu celotne Statutarne komisije.

Naravnost šokira poročilo Nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), saj se ukvarja z anonimkami (ne navaja pa, kakšne prejemajo v NO in proti komu) in iskanjem delegatskega 'kozla' na nekem vaškem CAC-u, ne ukvarja pa se niti z eno besedo z odstopom celotne Statutarne komisije (v nadaljevanju SK). Le en stavek v poročilu NO je namenjen skoku Upravnega odbora (v nadaljevanju UO) v pristojnosti SK, kar nadzorniki nespretno 'zavijejo' v "odgovornost in zaveze UO KZS". Nenavadno. Nič o volitvah članov SK?

Situacija je tudi sicer precej absurdna. Spomnimo se skupščine, ki se je odvila 21. 10. 2011 (več na klik). Na njej se je zgodil 'odstop' dveh članov takratnega NO. Grdo je bilo in dogajanje sodi v obdobje slovenske kinološke agonije, ki očitno še vedno traja, le osebje se vsa ta leta preseda s stola na stol oz. kolobari po raznih funkcijah. V nadaljevanju iste skupščine se je zgodila bliskovita zamenjava obeh 'odstopljenih' in tudi takoj (še med isto skupščino) seja 'novega NO' ter preklic izredne skupščine, ki jo je sklical 'stari NO'. Proti vsem statutarnim pravilom, brez volitev, 'z lufta' so sneli nova imena in delegati članic, ki za kaj takega niso imeli mandata članov svojih klubov in društev, so dvignili kartončke. Že krepko utrujen glasovalni stroj je štartal (zapisnik tiste skupščine je tukaj). Takrat 'odstopljeni oz. zamenjani' član NO je najbrž pozabil svoje mnenje iz leta 2011, da je taka izvolitev članov skupščinskih komisij v nasprotju s statutom in se ne bi smela zgoditi. Na lanski junijski skupščini je še sam stopil na ta vlak in se brez volilnega postopka pustil imenovati in izglasovati (ne izvoliti) za člana nadzornega odbora do naslednjih volitev ... (zapisnik skupščine KZS 2015)

V veljavnem Statutu je poglavje "Volitve Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in Statutarne komisije" s posebnim namenom. Za enak namen sta tudi 80. člen ("Volilna komisija [...] pozove vse članice Kinološke zveze Slovenije, da lahko vsak član posamezne članice Kinološke zveze Slovenije kandidira za člana organa Kinološke zveze Slovenije") in 81. člen ("Naloge Volilne komisije po razpisu volitev so [...] opravljanje kandidacijskih postopkov pri članicah Kinološke zveze Slovenije; sprejemanje izjav kandidatov o njihovih kandidaturah; priprava kandidatnih list za organe Kinološke zveze Slovenije; [...]"). Zadevi se reče volitve in zanjo je predpisan točno določen postopek. V postopek so vključene vse članice in njihovi člani, ne le na skupščini prisotni pooblaščenci. Imajo KZS funkcionarji pravico vzeti članicam možnost predlagati člane skupščinskih organov in voliti jih? Razmislite.

2) Nadzorni odbor je preprečil članicam KZS javno tribuno o novem statutu.

Vse dogajanje v zvezi s sprejemanjem novega statuta KZS je nekaj zelo posebnega. Začelo se je na 1. konstitutivni seji UO, 22. 10. 2014 (glej Ad 8). V jeseni 2015 smo se srečali s printanimi knjižicami in minimalističnim tekstom, ki je prinašal za članice in njihove člane izjemno represivna pravila (več na klik). Zdaj se srečujemo s skakanjem enih organov v pristojnosti drugih organov. Februarja 2016, ko se je odvijala 'statutarna drama', je SK še delovala. Člani so nepreklicno odstopili šele 4. 4. 2016 (glej poročilo SK).

- V 1. odstavku 57. člena veljavnega Statuta piše: "(1) Statutarna komisija varuje in razlaga določbe tega statuta in preverja skladnost splošnih aktov Kinološke zveze Slovenije s tem statutom."

- V Zapisniku 14. redne seje UO KZS (17. 2. 2016), pod Ad 10 piše: "Po dolgotrajnih postopkih je UO prejel predlog osnutka statuta KZS in pobudo Statutarne komisije za obravnavo predloga statuta na javni tribuni. Nadzorni odbor KZS ugotavlja, da sklic javne tribune ni v skladu z veljavnim statutom KZS, strinja pa se s ponovno 30 dnevno obravnavo.
KZS  v  zvezi  s  potrjevanjem  in  obravnavo  statuta  je  UO  sprejme  naslednji  sklep,  ki  se  posreduje Statutarni komisiji: Sklep UO KZS 9/14‐2016: Upravni odbora KZS s pobudo Statutarne komisije ne soglaša, ker ni v skladu z veljavnim statutom KZS. Upravni odbor je obravnaval predlog statuta o katerem naj se statutarna komisija opredeli v roku 7 dni. V skladu s 104. členom statuta KZS Upravni odbor pošlje v drugo javno razpravo osnutek statuta, ki se je pripravil na osnovi podanih  pripomb članic KZS na podlagi opravljene prve javne razprave. V skladu s 104. členom, 5.  točko statuta KZS, pozove članice, da v času javne razprave, ki bo v skladu s 104. členom, 3.  točko statuta KZS trajala 30 dni, podajo pisne amandmaje zgolj na tiste člene, na katere so  Statutarni komisiji posredovale svoje pripombe ali predlagale spremembe. Predlog statuta in  amandmaji bodo posredovani skupščini v razpravo in sprejem. Za/Proti: 10/0"


- V poročilu Upravnega odbora (2. 4. 2016) piše: "V mesecu februarju je upravni odbor prejel še vedno delovno verzijo statuta in seznanitev, da naj bi se organizirala javna tribuna. Upravni odbor je pridobil mnenje Nadzornega odbora KZS, ki je ugotovil, da sklic javne tribune ni v skladu z veljavnim statutom KZS, strinjal pa se je s ponovno 30 dnevno obravnavo."

- V poročilu Statutarne komisije (4. 4. 2016) piše: "UO smo predlagali, da skličemo javno tribuno o statutu KZS, kar je UO zavrnil." in "Prav tako sva na tem sestanku ... in ... predsedniku KZS še enkrat povedala, da je stališče Statutarne komisije, da se opravi javna tribuna in razčistijo nejasnosti, kar je bilo potem s strani UO KZS zavrnjeno."

- V poročilu Nadzornega odbora (5. 4. 2016) piše: "Prav zaradi, po mnenju UO predolgega postopka priprave predloga statuta KZS, je upravni odbor samostojno pripravil končni predlog statuta. Postopek sicer ni povsem skladen z veljavnim statutom, je pa odgovornost in zaveze UO KZS v vodenje takšna, da je tudi za NO KZS sprejemljivo."

V poročilu NO o prošnji UO, da naj poda mnenje o javni tribuni, niti besede. Tudi o tem, da je NO podal mnenje na prošnjo UO, niti besede. Je zadeva tako nepomembna, da so nanjo v mesecu in pol pozabili ali je namerno izpadla iz poročila?

Upam, da je v zapisnikih sej NO kaj o tem, kako so člani NO odločali, ker si težko predstavljam, da bi predsednik kateregakoli organa, sploh pa nadzornega, kar sam podajal mnenja, za katera niti organ, ki mu predseduje, ni pristojen. Kakorkoli, javne tribune člani članic zaradi odločitev NO in UO žal nismo bili deležni, čeprav si je SK zanjo očitno močno prizadevala. Le komu bi javna tribuna škodovala, da so bili potrebni taki manevri NO in UO? Je tako hudo dati članicam nekaj več od predpisanega v veljavnem statutu?

3) Stroški sestankovanja so za 80% in več presegli plan.

O financah KZS in KZS d.o.o. piše v poročilu NO, da je "finančni rezultat sorazmerno ugoden in poslovanje je pozitivno", žal pa prav ničesar ne piše o tem, da je poraba sredstev na postavki "stroški prevoza, sestanki organov KZS, parkirnine" kar za 87% presegla plan za leto 2015 (planirano 16.000 €, porabljeno 29.957,08 €, vir finančno poročilo). Še manj piše o razlogih za tak skok navedenih stroškov.

Kje so zdaj predstavniki društev (klik, za naše člane tudi takratna debata na klik), ki so se 8. 10. 2014 podpisali pod "Odprto pismo kandidatu za predsednika KZS – A.Č.", v katerem so ga med drugim vprašali tudi o moralni spornosti njegovih zahtev po izplačilih potnih stroškov za lastne interese ("12. marca 2013 v znesku 825,47 EUR, le dva dni kasneje pa kar v znesku 1.275,76 EUR", vir navedeno odprto pismo). Res, da je šlo menda za potne stroške, ki so nastali tudi s 'pobiranjem pooblastil', pa vendar ... Ali vemo, zakaj in komu je bilo izplačano 29.957,08 € v letu 2015? Je podpisnike odprtega pisma zanimal le takratni drobiž in dejstvo, da je bila oseba, ki je drobiž pobrala, iz 'nasprotnega tabora'? Imena podpisanih društev so zanimiva, nekateri zastopniki pa se danes pojavljajo med 'uradnimi' imeni trenutne slovenske kinološke ekipe (klik, klik, klik, klik in klik - glej UO in NO).

Na postavki "stroški hrane + pijače / sestanki komisij, prireditev" je povišanje za 82 % (planirano 2.000 €, porabljeno 3.632,30 €; glej finančno poročilo). Tole je pa ...? Hm ...? Zagotovo to niso stroški zakuske na letošnji januarski prireditvi, ki jo je vrh KZS neprodušno zaprl za vse obiskovalce, ki niso bili sodniki, njihovi svojci, tehnično osebje ali fotografi in na prireditvi niso razstavljali, saj se ni zgodila v obračunskem letu 2015. Hvale o tem dogodku, tudi finančne, bomo zagotovo brali prihodnje leto. Zakaj ti in drugi 'skoki' v višave za NO niso vredni stavka v poročilu? Zakaj so bili v preteklosti 'stroškovni skoki' drugih oseb vredni pisem, obsodb, 'preiskav' in odstopov, skoki teh pa ne zaslužijo niti kančka pozornosti?

Morda pa so za toliko več porabljenega denarja povsem razumni in sprejemljivi razlogi. Tudi slovenskim sodnikom nekateri radi prilepijo etiketo, da so 'kinološki turisti', ki se radi pustijo v daljnih deželah razvajati domačinom in jim kot organizatorji prireditev pri nas potem razvajanje vračajo. Žal ponavadi tistega, kar imamo pred očmi, ne vidimo dovolj jasno. 'Kinološke turiste' imamo tudi doma, na domačih kinoloških destinacijah. Skoraj vsak vikend in včasih še vmes. Pogosto sedajo za sodniška in druga kinološka omizja ter se na slikah razvrščajo eni in isti obrazi (glej revije Kinolog za zadnje leto, glej galerije KZS za zadnje leto, glej druge galerije kinoloških prireditev za zadnje leto, glej prijavnice s sodniškimi listami za zadnje leto ...).

4) Čemu je potrebno pretiravanje?

V poročilu UO piše, da so "na vseh treh razstavah (Ljubljana, Bled in Lipica, o.p.) zabeležili bistveno višje število razstavljavcev" in da "so razstave imele tudi pozitiven finančni učinek".

Poglejmo, če je bilo število razstavljavcev na navedenih razstavah res bistveno višje:

Ljubljana I 2014 = 1326 -> Ljubljana I 2015 = 1302 -> Ljubljana I 2016 = 1316
Ljubljana II 2014 = 1364 -> Ljubljana II 2015 = 1297 -> Ljubljana II 2016 = 1281
Skenirane strani iz katalogov za posamezne razstave – klik.

Bled I 2014 = 814 -> Bled I 2015 = 768
Bled II 2014 = 785 -> Bled II 2015 = 800
Vir za Bled I in Bled II 2014 so urniki in statistike tukaj, za Bled I in za Bled II 2015 pa tukaj.

Lipica I 2014 (Koper I) = 847 -> Lipica I 2015 = 1159
Lipica II 2014 (Koper II) = 815 -> Lipica II 2015 = 1113
Skenirane strani iz katalogov za posamezne razstave – klik.

Vsak lahko zgornje sam preveri in si navedbe v poročilu po svoje razlaga.

Da trditev o bistvenem povišanju števila razstavljavcev vsaj za 2/3 navedenih razstav ne drži, pokaže povsem enostaven pogled v kataloge oz. urnike. Kaj je še v poročilih 'pretirano prehvaljeno' ali 'pretirano negativno predstavljeno', kar ne moremo tako lahko preveriti? Ena taka navedba je morda, da "so razstave imele tudi pozitiven finančni učinek". Res drži? NO pravi v poročilu takole: "... je NO KZS ugotovil, da je KZS d.o.o. kot nosilka organizacije razstav, te v letu 2015 uspešno organizirala tudi glede finančnih rezultatov teh razstav. Nagrad tistim, ki delajo pri organizaciji razstav se ne izplačuje, kar je bila v preteklosti redna praksa." Pogled v finančna poročila pa odpira veliko več vprašanj, kot ponuja odgovorov.

So všteti v stroške in posledično tudi v prikaz prihodkov in finančni rezultat razstav v Ljubljani (+ projekt 'prvak prvakov'), na Bledu in v Lipici tudi stroški dela z vsem, kar spada zraven, za vse zaposlene na KZS in KZS d.o.o., ki so se kakorkoli med službenim časom ali izven njega ukvarjali z omenjenimi tremi razstavami? Kot vemo, so vrata KZS pisarne praviloma dva dni pred navedenimi razstavami zaprta za kinologe, organe, stranke, vzreditelje in tudi za vse, ki iščejo samo informacije. Razlog - vsi zaposleni pripravljajo razstavo. Da zaposleni pripravljajo te razstave že mesece prej, je tudi jasno.
Namreč, organizirati prireditev v okviru svoje zaposlitve, med plačanim delovnim časom, kjer ti je na voljo vsa (skupna) infrastruktura, kontakti, tehnika, službeni telefoni, službeni prostori, računalniki, pisarniški material ..., ali organizirati prireditev v svojem prostem času in ob službenih obveznostih, ki jih opravljajo drugi organizatorji drugje, ne v pisarni KZS ..., je velika razlika. Trdim, da bi morali profesionalci v tako idealnih pogojih, kot jim jih nudi stalna zaposlitev v glavni kinološki pisarni, dosegati nekajkrat večje učinke in številke od amaterjev, ki se gredo hobi organizatorje v svojih klubih.

So si pa po novem 'strokovnjaki' celo izmislili 'prijavne kvote' (mednarodne razstave = 600 prijavljenih psov, državne razstave = 250 prijavljenih psov, kar pa ne velja za razstave lovskih pasem psov; beri poročilo Komisije za prireditve), ki jih morajo doseči organizatorji, sicer lahko v prihodnje najbrž organizacijo razstave izgubijo. Ni bojazni, da bi KZS izgubila pravico do organizacije kakšne razstave, saj so si s spremembo pogojev za dosego slovenskih šampionatov in prevzemom organizacije specialk za vse pasme, ki nimajo svojih klubov, zagotovili še več prijav na razstave, ki jih organizira sama KZS. Precej prozorno. Bodo pa v poplavi razstav lahko imeli težave z doseganjem dovoljšnjega števila prijav drugi organizatorji. Ali bodo imeli razstavljavci (domači in tuji) dovolj denarja in interesa za udeležbo na vseh teh razstavah, je pa druga pesem, o kateri na KZS razmišljajo le redki.

5) Zakaj ni o spremembi pravil za pridobitev slovenskega šampionata v poročilih niti besede?

Poglejmo nekaj redkih informacij, ki so na voljo.
16. 4. 2015 je bila iz pisarne KZS na naslove klubov, društev in posameznikov poslana elektronska pošta (klik) z vabilom na informativni sestanek, ki se je zgodil v Ljubljani v sredo, 29. aprila 2015. V vabilu je med drugim navedeno tudi sledeče:

"Po pooblastilu Komisije za strokovna vprašanja in Komisije za prireditve, vas vljudno vabimo na informativni sestanek vseh pasemskih klubov in organizatorjev državnih in mednarodnih razstav. Tema sestanke bo naslednja:
Na podlagi sklepov: KSV 6/1-2015, KSV 11/9-2015, UO KZS 18/6-2015 in UO KZS 7/8-2015, s 1. 1. 2016 stopijo v veljavo nova pravila za pridobitev naziva »Prvak Slovenije v lepoti – Ch. SLO«."


Iz navedenega vabila je mogoče razbrati, da so podlage za spremenjene pogoje za dosego slovenskega šampionata v sledečih štirih (4) sklepih: KSV 6/1-2015, KSV 11/9-2015, UO KZS 18/6-2015, UO KZS 7/8-2015, za prezentacijo, pojasnila in tolmačenja pa sta Komisija za strokovna vprašanja in Komisija za prireditve pooblastili pisarno KZS.

Kdo je dal pobudo za spremembe, kdo je pripravil spremljajoče analize 'starega in novega' sistema in kako ter kje jih je zagovarjal, kako in kje je potekala strokovna razprava o spremembah, kdo vse je spremembe podprl, kako so se posamezne točke sprememb oblikovale, se vmes spreminjale ...? Kako so vam na navedenem informativnem sestanku predstavili novost, veste vsi tisti predstavniki pasemskih klubov in organizatorji državnih in mednarodnih razstav, ki ste se ga udeležili. Tukaj si poglejmo nekaj sklepov in nekaj datumov:

Sklep KSV 6/1-2015 se nanaša na konstitutivno sejo KSV (Komisija za strokovna vprašanja, njihovo kratko poročilo je tukaj), ki se je zgodila 25. 3. 2015. Upam, da se je nova KSV ekipa v dveh tednih res seznanila (UO jih je imenoval na svoji 7. redni seji, ki je bila 12. 3. 2015, vir klik, glej Ad 5) z vsemi podrobnostmi ob prenovi pravil pri organizaciji prireditev in pogojev za pridobivanje šampionatov. Upam, da so prejeli vse mogoče razlage, pojasnila in analize, opravili obširno strokovno razpravo in že na prvem sestanku odgovorno sprejeli spremembe, ki zadevajo na desetine domačih in tujih razstavljavcev, oz. vse, ki so ali bodo na prihodnjih razstavah v postopku pridobivanja šampionata. Ok, zagotovo so. Saj drugače ne more biti, kajne?

Sklep KSV 11/9-2015 se najbrž nanaša na staro sestavo KSV, saj je nova do aprila 2015 oddelala le eno, morda dve seji, ne pa devet. Je verjetno, da je stara sestava KSV, ki je bila zamenjana 25. 3. 2015 in je za zamenjavo vedela vse od prihoda nove 'predsedniške in UO ekipe' (od jeseni 2014, glej Zapisnik 1. konstitutivne seje UO, Ad 9), da je njen rok trajanja omejen, še v zadnjih vzdihljajih na hitro spremenila del Pravilnika o strokovnem delu?

Zakaj v več kot enem letu tak strokovni sklep ni našel mesta na uradni spletni strani KZS (menda tudi v reviji Kinolog ne)? Zakaj bi nova KSV sprejemala nekaj, kar je sprejela že stara KSV? Ne vem. Vprašajte KSV, UO, NO ...? V Zapisniku 6. seje UO KZS (glej Ad 6), ki je bila 19. februarja 2015 in na kateri so potrjevali sklepe z 8. in 9. seje KSV, o spremembi pogojev za dosego slovenskih prvaštev ni niti besede.

Sklepa UO KZS 18/6-2015 in UO KZS 7/8-2015 sta še bolj zanimiva. V že zgoraj navedenem Zapisniku 6. seje UO KZS, ki je bila 19. februarja 2015, piše: "Sklep UO KZS 18/6: Potrdi se zapisnik 1. Redne seje GFK,  z zgoraj omenjenim predlogom." Kaj imajo pogoji za pridobitev slovenskega šampionata z Gospodarsko finančno komisijo?

Zapisnika 8. seje UO KZS, ki je bila 12. 4. 2015, v katerem je sklep UO KZS 7/8-2015, pa na spletni strani KZS sploh ni. Ne vem, ali namenoma, ali gre za napako. V verziji zapisnika, ki sem ga snela s stare spletne strani KZS 12. 10. 2015 (klik), piše sledeče: "Sklep 7/8-2015: UO KZS potrdi zapisnik 1. konstitutivne seje Komisije za prireditve." Je tudi Komisija za prireditve po vzoru KSV na svoji prvi seji sprejela tako kompleksne spremembe, kot je spremenjen sistem organizacije specialnih razstav?

Zanimivo, v kakšni hudi tajnosti držijo vse te sklepe in kažejo samo sklepe o potrjevanju celotnih (skritih) zapisnikov posameznih organov. Predsednikove predvolilne obljube o objavah očitno tudi za strokovne sklepe ne veljajo oz. veljajo za vse silno selektivno. Morda zato, da je lažje kaj dodati ali odvzeti? Nova pravila pa (menda) veljajo že štiri mesece in po njih se je odvilo že nekaj razstav.

Žal še vedno ne vemo, kdo je v resnici dal pobudo za spremembe, kdo je pripravil spremljajoče analize 'starega in novega' in kako ter kje jih je zagovarjal, kako in kje je potekala strokovna razprava o spremembah, kdo vse je spremembe podprl, kako so se posamezne točke sprememb oblikovale, se vmes spreminjale ...?

Ja, vmes so se spreminjale. 16. 4. 2015 je bila vabilu na zgoraj navedeni informativni sestanek priložena priponka (klik), v kateri so bili navedeni "POGOJI ZA DOSEGO PRVAŠTEV SLOVENIJE", vendar brez sledečega besedila: a) "• Vsaj ena (1) kandidatura mora biti osvojena v razredu delovni" in b) "Izpolnjevanje pogojev je zbirno in je torej potrebno hkratno izpolnjevanje pogojev po različnih kriterijih. Kandidatur CACIB in Rezervni CACIB se pri izpolnjevanju pogojev za podelitev naslova Prvak Slovenije ne upošteva." Oboje se je kot feniks pojavilo v pravilih, ki so bila objavljena na stari spletni strani KZS 8. 9. 2015 (na klik je objava, na klik pa priponka s pogoji za dosego prvaštev), potem pa je a) 4. 10. 2015 v katalogu Lipica I 2015 ponovno izginilo, b) pa je ostalo (sken iz kataloga je na klik). Nadaljnje sledenje prepuščam drugim. Tudi to, kaj v resnici velja in ali so spremembe sprejemali za to pristojni organi po pravilnih postopkih.

Morda je čas, da na skupščini odgovorne povprašate o tem.
Tole sicer ni osamljen primer spreminjanja pravil, kjer ni mogoče najti konkretnih podlag za spremembe, pa tudi ne izginjanje sklepov, pojavljanje več sklepov z isto številko in podobno, vendar o tem kdaj drugič.

6) Skopo poročilo o "dogodku leta"

Kot rečeno, v poročilu UO ni nobene besede o tako pomembnih spremembah za vse razstavljavce (domače in tuje), se pa pojavi v njem "Prvi kinološki dan" kot "zelo uspešno izpeljan", vendar tudi ta brez podatkov o prireditvi, njenih uspehih, financah, učinkih, udeležencih, ... Poročilo navaja le, da je KZS izvedla akcijo "Kinolog za dobrodelnost" in zbrala 831 € dobrodelnih sredstev, KZS pa menda donirala potem še 500 €. Vsaka donacija ja hvalevredna in vsak zbran evro lahko pomaga, ko ga nekdo potrebuje, zato vse pohvale donatorjem. Na prireditvi, kjer je bila KZS soorganizator, naj bi bilo med 6.000 in 13.000 obiskovalcev (soorganizatorja sta bila žal po prireditvi povsem neusklajena v podajanju števila obiskovalcev). Tako dobro obiskan in uspešen "Dogodek leta" (Kinolog, št. 10, oktober 2015, str. 8-10), kjer je pod organizacijo KZS sodelovalo veliko število predstavnikov KZS, članic, kinologov in vzrediteljev in na katerem so poleg zbiranja donacij in prispevkov kasirali tudi vstopnino, je zagotovo prinesel omembe vredna sredstva. Škoda, da je tako uspešen kinološki projekt izpadel iz poročila UO. So pa vsebinsko in finančno projektno dokumentacijo zagotovo pregledali nadzorniki in bomo v jeseni doživeli še izboljšan 'dogodek leta', verzijo 2.0.

7) Bomo za napisano na facebooku kasirali 'kinološke obtožne predloge'?

Pogled v predlog Disciplinskega pravilnika (DP) pove, da so kreatorji že zdavnaj izgubili stik z 21. stoletjem in si želijo policijska, tožilska in sodna opravila pripeljati v KZS, med ljudi, ki se s kinologijo ukvarjajo prostovoljno in v prostem času. Tudi za oslovo senco nameravajo ljudi preganjati kot 'storilce' in ne kot kršitelje, pisali bodo 'obtožne predloge', razpisovali in prelagali 'javne obravnave', angažirali 'izvedence', izdajali 'pisne odpravke odločb', kršiteljem zaračunavali 'stroške disciplinskih postopkov' in celo 'stroške izvedbe izredne skupščine, če je le-ta sklicana samo zaradi odločanja o disciplinskem prekršku' ... Si nekdo tako zelo želi 'preganjati'? Kaj pa skladnost s statutom, ki je v sprejemanju? So kreatorji prebrali zadnjo verzijo predloga statuta? Če so, potem so to storili slabo.

Bo DP sprejet, ali ne? Ne vem in me pravzaprav ne zanima preveč. Glede na trend vlaganja odškodninskih zahtevkov do KZS se bo hitro pokazalo, ali pravilnik 'pije vodo'. Če je ne, bo zagotovo denar zelo hitro začel selitev s KZS k pravnim svetovalcem in odvetnikom, potem pa k 'storilcem' za odškodnine. V poročilu NO piše, da lahko čimprej sprejeti akti izboljšajo delovanje organov KZS (piše "delovanje organov bi bilo lahko boljše"). Verjetno je mišljen tudi DP. Ali bo po njegovem sprejetju "manj možnosti za nesoglasja in različne interpretacije določil" ali se bo potem "povečala tudi odgovornost vseh deležnikov v procesih odločanja o pravicah in odgovornostih posameznika", bomo videli v prihodnje. Najprej je treba preživeti majsko skupščino.

Kaj bo sprejeto, kako bo sprejeto, kdo bo odšel, kdo bo prišel, kdo bo glasoval in kdo 'volil' ter koga ..., je prepuščeno članom članic in vodilnim v naših klubih in društvih ter našim delegatom, ki bodo tudi v našem imenu dvigovali barvne kartončke. Skupščinska zgodovina zadnjih nekaj let nas je naučila, da je treba biti povsem zbran in treba je znati šteti. Torej, bodite zbrani na skupščini in ko bodo šteli, kontrolno štejte zraven. Oboje je naporno, vam pa iz prve roke povem, da je nadvse zanimivo in poučno. Ko gre zares, dobijo obrazi, roke in glasovalni listki vsak svojo 'barvo' in ime.

Jana Pahovnik
29. 4. 2016


Skupščina KZS je preložena na september.


Moj komentar na preložitev skupščine ... klik

Jana Pahovnik
9. 5. 2016


- Debata o skupščini
- Debata o Statutu

Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.