mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 16  

ISSN 1581-3258
2000-2020 © Jana

mojpes.net na Facebooku


(1) 2 3 »
Dodal/a jana 24.1.2014 15:59:36 (2072 prebrano)

Nadzor UVHVVR nad podatki o cepljenju psov v CRPsi

Konec leta 2013 je začel veljati nov Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Ur.l.RS 98/2013).

Povdarki so:
- cepljenje psov proti steklini ostaja obvezno, spremenjen je le sistem cepljenja;
- v letu 2014 je potrebno cepiti vse pse;
- vsak pes mora biti cepljen tri leta zapored;
- o nadaljnjih cepljenjih, po navodilih proizvajalca cepiva, bodo lastniki obveščeni s strani veterinarja.

Več o novem sistemu cepljenja psov proti steklini najdete TUKAJ.

V zadnjem času se po spletu pojavlja vedno več manipulacij o tem, da se Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju Uprava) pripravlja na 'čiščenje' Centralnega registra psov (v nadaljevanju CRPsi) in kaznovanje vseh, ki psov niso pravočasno cepili ali odjavili oz. v registru spremenili podatkov, poleg tega pa tudi o postopku za časovno odložitev cepljenja, v kolikor je pes bolan. Za točne podatke smo vprašali Upravo.

"Z namenom obveščanja in osveščanja lastnikov psov je Uprava pripravila letake ki bodo dostopni lastnikom psov v veterinarskih ambulantah, zavetiščih in društvih. Uprava bo letos po pošti pošiljala lastnikom redno cepljenih psov obvestila o datumu naslednjega cepljenja v mesecu pred potekom veljavnosti cepljenja. Vsi lastniki psov (po podatkih iz CRPsi) pa bodo pozvani, da preverijo in po potrebi uredijo podatke v registru pri svojem veterinarju. Obveščanje bo potekalo konec januarja in februarja. V pripravi je tudi spletna stran z dodatnimi informacijami in spletna aplikacija, preko katere bodo lastniki lahko vpogledali v podatke svojega psa.

Cepljenje je edina učinkovita zaščita pred steklino in prenosom te izredno nevarne zoonoze na ljudi, zato ostaja cepljenje psov še naprej obvezno. Tudi nov Pravilnik ne predvideva nobenih odstopanj od predpisanega sistema cepljenja. V primeru objektivnih razlogov, zaradi katerih pes ne more biti cepljen v predvidenem roku, se lahko lastniki posvetujejo z lečečim veterinarjem."

Jana Pahovnik
24. 1. 2014

del letaka UVHVVR, za povečanje kliknite na sliko


Dodal/a jana 3.12.2013 15:16:44 (9454 prebrano)

Cepljenje proti steklini – spremenjena pravila

29. novembra 2013 je bil v Uradnem listu objavljen nov Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline, ki prinaša tiste spremembe, ki jih je avgusta letos v medijih napovedal minister za kmetijstvo in okolje. Navedenega pravilnika se lahko lastniki psov razveselimo, saj uvaja obvezna letna cepljenja samo za prva tri leta, potem pa v skladu z navodili proizvajalca.

Lastniki psov moramo psa prvič cepiti proti steklini (primarno cepljenje) v starosti od 12 do 16 tednov. Najpozneje ob prvem cepljenju morajo biti psi označeni in vpisani v centralni register psov v CIS VET (v nadaljnjem besedilu: register psov). Če lastnik psa s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji opravi cepljenje iz tega pravilnika v drugi državi, mora najpozneje v 30 dneh od opravljenega cepljenja veterinarski organizaciji predložiti dokazilo o opravljenem cepljenju, ki ga veterinarska organizacija vnese v register psov.

Drugo in tretje cepljenje psov je treba opraviti v razmakih do 12 mesecev od predhodnega cepljenja, vendar dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem letu. Za tretje cepljenje se uporabijo cepiva, ki zagotavljajo imunost več kot eno leto. Vsa nadaljnja cepljenja se opravijo v skladu z navodili proizvajalca cepiva.

Če se drugo, tretje ali nadaljnja cepljenja ne izvajajo v rokih iz prejšnjega odstavka, se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo cepljenje.

Ker je nekje treba začeti, predvideva pravilnik v prehodnih določbah, da morajo biti v letu 2014 cepljeni vsi psi, kar se šteje kot:
- drugo cepljenje, če je iz spremljajoče dokumentacije ali uradnih evidenc razvidno, da je bil pes cepljen v letu 2013; ali
- tretje cepljenje, če je iz spremljajoče dokumentacije ali uradnih evidenc razvidno, da je bil pes cepljen v letih 2012 in 2013.


Dodal/a jana 21.8.2013 9:49:54 (1933 prebrano)

Napovedana sprememba pravilnika o cepljenju proti steklini

20. avgusta 2013 je v prostorih Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO) potekalo srečanje med vodstvom Kinološke zveze Slovenije (KZS) in ministrom mag. Dejanom Židanom. Srečanje je bilo sicer zaprto za javnost. Na portalu ministrstva so pred srečanjem objavili, da bo tema razgovora sodelovanje zveze pri projektih, ki vključujejo kinologijo.

Minister za kmetijstvo, mag. Dejan Židan, je isti dan na svojem facebook profilu objavil sledeče: "Na današnjem srečanju s predstavniki Kinološke zveze Slovenije smo predstavili novo odločitev. Na podlagi strokovnega mnenja in tudi pobud nevladnih organizacij spreminjamo pravilnik o vakcinaciji psov proti steklini. Nov sistem bo predvidoma veljal od 1.1.2014 naprej. Obvezna bo vakcinacija v mladosti psa (dve ali tri vakcinacije), potem pa v skladu z navodili proizvajalca."


Dodal/a jana 1.7.2013 15:23:24 (2024 prebrano)

Potovanje znotraj EU - psi, mačke in beli dihurji

S 1. julijem 2013 je Hrvaška postala polnopravna članica Evropske unije. To posledično pomeni, da na meji med Hrvaško in Slovenijo ni več pregledov hišnih živali s strani pristojnih organov.

Z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo sedaj za potovanje s hišnimi živalmi med Slovenijo in Hrvaško v skladu z Uredbo (ES) št. 998/2003 veljajo pravila za nekomercialne premike znotraj Evropske unije.

Nekomercialni premiki so premiki živali, kot so določeni z Uredbo 998/2003 in predpisi, ki urejajo premike in uvoz kopitarjev z vsemi spremembami ter premiki živali na ozemlju RS, pri katerih ni neposrednega komercialnega učinka (npr. sezonska paša, sodelovanje na kulturni oziroma športni prireditvi, počitnice in izleti z živalmi, selitev lastnika skupaj z živalmi).


Foto: Klavdija Klemenc, 2009


Dodal/a jana 23.3.2013 14:33:46 (9164 prebrano)

Novosti, ki jih za lastnike psov prinaša ZZZiv-C

7. marca 2013 so poslanci sprejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-C). V veljavo stopi 2. aprila 2013.

24. aprila 2013 je Državni zbor potrdil uradno prečiščeno besedilo Zakona o zaščiti živali:
Zakon o zaščiti živali (uradno prečiščeno besedilo) (ZZZiv-UPB3)

Poleg najbolj odmevnih prepovedi, kot so prepoved cirkusov, v katerih nastopajo živali prostoživečih vrst, reje in lova na živali zgolj zaradi pridobivanja njihovih kožuhov, kož ali perja ter klanja živali brez omamljanja tudi pri obrednem zakolu, kar nekaj sprememb zadeva lastnike psov, zavetišča za zapuščene živali in društva za zaščito živali. Poglejmo, katere so te spremembe.

Prodaja, oddaja, nakup in posvojitev psa

V zadnjih letih je trgovina s psi v celotni Evropi zelo narastla in ilegalni komercialni transport živali postaja velik problem. Goljufije pri prodaji psov so zelo pogoste, predvsem pri prodaji 'pasemskih psov', ki jih ne spremlja dokumentacija, ki bi dokazovala njihov izvor in čistost pasme. Znane so t.i. 'pasje tovarne', ki v večinoma neustreznih razmerah masovno proizvajajo mladiče, jih predčasno odstavljajo in pošiljajo na dolgo pot, samice pa so praviloma preobremenjene, saj morajo skotiti čim več legel. S prepovedjo preprodaje psov, kar stopi v veljavo 1. maja 2013, in z evidentiranjem izvora psa, kar bo sicer prišlo v veljavo šele 1. januarja 2015, se bo preprečevalo ali vsaj omejevalo preprodajo mladičev.

Hišne živali se lahko osebam, mlajšim od 18 let, prodaja, oddaja ali podarja le ob navzočnosti enega od staršev ali skrbnika. Prodajalec, zaposleni v zavetišču ali oseba, ki podarja hišno žival, sme od vsake osebe, za katero domneva, da je mlajša od 18 let, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z osebnim dokumentom. če oseba to odkloni, se ji ne sme prodati, oddati ali podariti hišne živali.

Prepovedana je prodaja psov, ki ne izhajajo iz lastne vzreje nosilca dejavnosti, kar bo pripomoglo k preprečevanju preprodaje pasjih mladičev z neznanim poreklom ali iz vprašljivih rej. To pomeni, da je prepovedana preprodaja psov, oz. da je dovoljena samo prodaja mladičev iz lastne vzreje.

Pomembna novost, ki se uvaja za obdobje po 1. 1. 2015, je izvor psa, kjer gre za ukrep, ki bo pomagal preprečiti goljufije na področju prometa s psi. Izvor psa se za pse, skotene v Republiki Sloveniji, izkazuje s številko mikročipa ali druge označitve matere psa. če je pes posvojen iz zavetišča, se kot izvor psa šteje zavetišče. Pri trgovanju, uvozu ali nekomercialnem premiku psa se izvor psa izkazuje s predpisanim dokumentom, ki spremlja žival.


Foto: No Jinx


Dodal/a jana 29.10.2012 18:54:10 (1602 prebrano)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZIV-C)

V parlamentarno proceduro v Državni zbor RS je 27. 09. 2012 z Vlade RS potoval Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZIV-C). Na spletni strani Državnega zbora RS lahko najdemo pripadajočo dokumentacijo. Trenutno je predlog v 'prvi obravnavi'. Celoten zakonodajni postopek je podrobno razložen tukaj.

Iz navedenega je razvidno, da je Zakon kot tak že mogoče šteti kot celoto, ki se bo v nadaljni proceduri spreminjala le še v posameznih detajlih - z amandmaji. Zato je čas, da mu namenimo nekaj pozornosti, oz. da se vsaj seznanimo s tem, kaj novega prinaša.

Prav bi bilo, da vsak med nami prebere predlog, predvsem pa uvodni del, kjer so opisani cilji, načela, poglavitne rešitve in prikaz ureditve v drugih državah - na KLIK (.doc), strani 1-9 in del, kjer predlagatelji razlagajo posamezne člene - na KLIK (.doc), strani 26-37. Tako bomo razumeli, kaj spremembe prinašajo in razmišljali, kaj bi lahko še bolje uredili.

čeprav bo veliko ljudi zamahnilo z roko, rekoč 'za to so poklicani drugi', temu ni tako. Poznavanje Zakona o zaščiti živali je dolžnost vsakega prebivalca te države. Predvsem v delih, ki govorijo o oskrbi, pravicah in odgovornostih tako skrbnikov hišnih živali, kot vseh ostalih. Na cesti se ne moremo preprosto delati, da ne srečujemo psov in mačk. Prav tako se ne moremo narediti slepe, ko v okolju zaznamo mučenje živali. Osnovna določila moramo poznati, da lahko ravnamo odgovorno in v dobrobit živali ter svojo varnost.

Še posebej pa bi dokumentacijo okrog novega zakona, tako stare določbe kot nove rešitve, morali poznati vsi, ki se tako ali drugače aktivno ukvarjamo z živalmi: lastniki in skrbniki živali, vsi člani društev za zaščito živali (ne samo tisti, ki jih tematika zanima), 'ad hoc rešitelji' živali, tisti, ki bolj ali manj organizirano vozijo zapuščene živali od drugod, vzreditelji, člani kinoloških klubov in društev, vsi občinski uradniki, ki so na občinah zadolženi za področje skrbi za živali ... predvsem pa vsi mediji in medijske živalske točke, ki tudi nosimo odgovornost za pravilno obveščanje in prav tako za osveščanje.

Dokumentacija v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZIV-C):
- Državni zbor RS
- Vlada RS
- VURS


Dodal/a jana 23.7.2012 9:31:33 (1849 prebrano)

Sprememba ZZZiv - popolna prepoved obrednega klanja

Predlog novega Zakona za zaščito živali (ZZZiv-C) vsebuje v svojem 25. členu tudi uvedbo prepovedi klanja živali brez predhodnega omamljanja tudi v obredne namene. V tem členu bi imeli v Sloveniji strožje pogoje, kot jih zahteva EU, kar jih imamo lahko.

Obredno klanje v EU uporabljajo predvsem muslimanske in judovske skupnosti. Pri tem se živali prereže vratne arterije, vene, sapnik in požiralnik in jo izkrvavi brez predhodnega omamljanja, žival je med postopkom pri polni zavesti, dokler ne kolabira zaradi izgube krvi.
Za primerjavo, pri klanju z omamljanjem se žival omami z metodami, ki povzročijo takojšnjo izgubo zavesti ali takojšnjo smrt, šele nato se žival izkrvavi.

Kako primerjalno izgledata postopka, si lahko ogledate v videu (video je posnet v evropskih klavnicah, registriranih za izvajanje obrednega zakola) - najprej zakol z omamljanjem, sledijo posnetki zakola brez omamljanja: KLIK.

Glede tega člena v predlogu našega ZZZiv se je oglasil Evropski judovski parlament s protestno noto, poslano v naš Državni zbor, kjer se pritožujejo, da bo Slovenija s sprejemom takega predloga kršila versko svobodo in temeljne človekove pravice judov.

A dejstvo je, da se s prepovedjo obrednega zakola v Sloveniji dejansko ne krši verske svobode tem skupnostim. Vse naše sosednje države imajo namreč obredni zakol dovoljen in je v praksi, trg pa ni omejen, tako da imajo predstavniki judovskih in muslimanskih skupnosti tudi v Sloveniji zagotovljen dostop do košer in halal mesa.

Na nas je, da damo jasno vedeti, da ne bomo sprejeli zakola živali brez omamljanja v Sloveniji, da govorimo o tem naglas, pišemo, objavljamo, pišemo DZ-ju, ...

Ne pustimo, da gre to mimo nas!

Urška Markelj


foto iz videa by GAIA


Dodal/a jana 26.5.2011 12:14:48 (2764 prebrano)

Bilo bi smešno, če ne bi bilo žalostno ...
... ali kako se je moderno ukvarjati s povečevanjem lastnih težav

V Sloveniji je razmišljanje o spremembah zakonov pravi nacionalni šport. Veliko tistih, ki morda nekega veljavnega zakona nikoli niti prebrali niso, je prepričanih, da ga je treba spremeniti. Pa v zakonih ni vse tako slabo, da je treba cele sisteme menjati. Prav osvežujoče bi bilo, ko bi obstoječe zakone v resnici brali in razmišljali predvsem o tem, katere točke so tiste, ki delajo "na terenu" največ težav. Tako pa jih žal slabo poznajo celo tisti, katerih delo je vezano nanje. Na koncu spreminjajo zakone ljudje, ki "na terenu" nikoli niso bili in ki sploh ne vedo, koliko novih težav bo neka sprememba prinesla.

S spremembami živalske zakonodaje se v zadnjem času ukvarjajo najbrž prav vsi - uradniki na Veterinarski upravi RS (v nadaljevanju VURS), Državni svet RS (v nadaljevanju DS), vrh Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS), cvet občinskih veljakov in seveda - civilna iniciativa s predstavniki Univerze Maribor na čelu, ter vsi posamezniki, ki jih kakorkoli zanima (ali v resnici ne zanima, pa je moderno biti vključen) "reševanje živalske problematike". Žal se za to početje ne zanimajo tisti, ki bi jih problemi in njihove rešitve, posebej pa rešitve, ki jim jih poskušajo (tudi v njihovem imenu) vsiliti drugi, morali zanimati - odgovorni lastniki živali. Najbolj bodo spremembe teple prav njih, saj je vse usmerjeno na evidentirano in dokazljivo lastništvo.

Lansko leto so po celi Sloveniji zbirali podpise podpore in za Predlog dopolnitev Zakona o zaščiti živali so jih zbrali čez 31.000. Hakeljc je bil, da se je v glavnem v javnosti ves čas govorilo o "živalski policiji", podpisovalo pa idejo o spremembi zakona. Na koncu je "živalska policija" iz predloga praktično izginila, v njem pa se je pojavilo cel kup novih rešitev, od katerih nekatere prinašajo še več vprašanj, kot se jih da postaviti na sedaj veljavni zakon.

Žal večinoma delujejo eden mimo drugega:
1. Univerza Maribor in dr. Mejra Festić z delovno skupino so pripravili svoj Predlog dopolnitev Zakona za varstvo in zaščito živali. KLIK
2. Skupina za pripravo kinološkega zakona, ki deluje v okviru DS, pripravlja Zakon o kinologiji, najbrž na podlagi idej, ki jih je pripravljal predsednik DS in predsednik KZS mag. Blaž Kavčič (in na kratko predstavil na Okrogli mizi, 4. 3. 2010), v katerem bo očitno tudi nekaj "vložkov" s področja zaščite psov. KLIK
3. VURS so na nedavnem sestanku z Zvezo občin Slovenije prav občine "zadolžile" za pripravo novele Zakona o zaščiti živali. KLIK


Dodal/a jana 12.5.2011 19:07:00 (5918 prebrano)

Tetoviranje psov postaja zgodovina

čipiranje psov je z zakonom zapovedano že vse od leta 2003. S 1. januarjem 2011 tudi Kinološka zveza Slovenije (v nadaljevanju KZS) v skladu z direktivo Evropske unije opušča tetoviranje rodovniških psov in ga s 16. junijem 2011 (vir KZS) povsem nadomešča s čipiranjem. Tetoviranje ostaja samo še kot možnost označevanja za lovske pasme, za katere po mnenju Zbora kinoloških sodnikov praktični razlogi narekujejo, da se jih še naprej tetovira, saj se s pogledom v uhelj takoj ugotovi, da gre za pasemskega psa, vsekakor pa je uporaba tetovirane številke, kot sistem identifikacije, dovoljena samo za čas prehodnega obdobja do 3. julija 2011 (vir VURS).

Ne gre za posebno novost pri čipiranju psov, saj so po veljavni zakonodaji že do sedaj tudi vsi pasemski psi morali biti čipirani, temveč gre za opustitev tetoviranja, s tem pa za spremembe pri identifikaciji rodovniških psov in prenos obveznosti čipiranja z novih lastnikov na vzreditelje. Do sedaj se je kot sistem identifikacije za rodovniške pse uporabljalo številko vpisa v rodovno knjigo, ki je bila tetovirana psu v uhelj ali kožno gubo med trebuhom in stegnom na notranji strani zadnje leve noge, kjer ni dlak. Od sedaj naprej se tudi za identifikacijo rodovniškega psa uporablja mikročip.

čipiranje psov je po zakonodaji za vse pse obvezno ob prvem cepljenju proti steklini, kar pomeni pri treh mesecih starosti mladiča. Pasji mladiči lahko gredo od matere k novim lastnikom ob dopolnjeni starosti 8 tednov, vendar morajo biti mladiči iz rodovniških legel ob tem po novem že čipirani.


Dodal/a jana 23.6.2010 14:40:32 (4112 prebrano)

Predlog novega Zakona o varstvu in proti mučenju živali

Ker je slovenska zakonodaja s področja zaščite živali pred mučenjem v veliko pogledih pomanjkljiva in nejasna in ker primerjalno pravno nivo pravnega varstva živali pred mučenjem pri nas zaostaja za ureditvami v drugih državah, do velikih težav pa prihaja tudi pri izvrševanju obstoječe zakonodaje, je na pobudo prorektorice za študijske zadeve UM, prof. dr. Mejre Festić in pod mentorstvom dekana PF UM, prof. dr. Rajka Kneza, nastalo diplomsko delo avtorice Tine Tement, univ. dipl. prav., na temo: PRAVNO VARSTVO ŽIVALI PRED MUčENJEM: PRIMERJALNI PREGLED UREDITVE V DRUGIH DRŽAVAH IN REŠITVE PRIMERNE ZA IZBOLJŠANJE SLOVENSKE ZAKONODAJE in na njegovi podlagi besedilo členov Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali.

Osnovne iztočnice predlaganih sprememb in dopolnitev obstoječe zakonodaje s področja varstva živali pred mučenjem:


(1) 2 3 »
domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

2000-2020 Jana. Vse pravice pridržane.
Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.