mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 23  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Klubi in društva : Upravni odbor piše Odprto pismo članicam KZS
Dodal/a jana 7.11.2013 9:01:41 (2321 prebrano)

Odprto pismo članicam kinološke zveze Slovenije

Rekli boste, saj ste ga vi najbolj podpirali in na glas govorili, da je najprimernejši kandidat. Ja, res je tako. Takrat, v začetku prvega mandata in tudi v začetku drugega, je vse tako kazalo.
Predsednik KZS mag. Blaž Kavčič je v prid Kinološke zveze Slovenije, seveda skupaj z upravnim odborom iste Zveze, storil kar nekaj dobrih potez in dejanj: od finančne konsolidacije do rešitve lizing sistema za zgradbo KZS v Zapogah in še kaj vmes bi se našlo.

Nekateri člani UO KZS smo pa tudi ves čas njegovega vodenja KZS bili mnenja, da način vodenja, tudi sej UO ni najbolj primeren, oziroma da je velikokrat preveč avtokratski. Včasih je bil že problem, če je kateri od članov UO KZS bil drugačnega mnenja o neki stvari kot predsednik. Celotni zgodbi, ki se imenuje »VODENJE KINOLOŠKE ZVEZE SLOVENIJE« s strani njenega predsednika KAVčIčA, pa sodu izbijejo dno vsa tri pisma iz Budimpešte, kar se nato nadaljuje s »primerom ŠUMAK«. Kot bo razvidno v nadaljevanju tega pisma, nas velika večina članov upravnega odbora Kinološke zveze Slovenije enostavno več ne zaupa predsedniku KZS in njegovemu načinu vodenja KZS, ter mu pri tem ne daje več podpore. Prav zaradi tega smo te nepravilnosti posredovali,katere so v nadaljevanju naštete,vendar še zdaleč niso vse, posredovali nadzornemu odboru, da jih preuči preveri,ter ravna v skladu z svojimi pristojnostmi. NO se je po preučitvi odločil da skliče izredno skupščino z eno samo točko dnevnega reda: OBRAVNAVA RAZMER NA KZS IN GLASOVANJE O NEZAUPNICI PREDSEDNIKU KZS. Pred tem smo predsedniku g.Kavčiču na seji UO KZS želeli predstaviti te nepravilnosti se o njih pogovoriti ,torej ni res ,da se nismo želeli pogovorit kakor piše v pismu članicam,temveč je sejo prekinil odvzel besedo predsedniku NO KZS g.Grahu. Želeli smo mu tudi predlagali, da naj sam odstopi, saj nima več podpore pri članih UO in tudi ne v strokovnih komisijah KZS. V nadaljevanju moramo našteti kar nekaj izstopajočih zadev, ki vsekakor pomenijo tudi kršenje Statuta KZS in ostalih aktov KZS in sicer kot je našteto spodaj.

1. Zavestno in namerno zavlačuje s sklicem skupščine KZS, ker ima slabo vest zaradi številnih napak in želi pred skupščino pomiriti članice ter probleme pomesti pod preprogo, nato pa proti koncu leta sklicati skupščino, kar je skrajno neodgovorno. Na vse te in še nekatere druge napake ga je opozoril podpredsednik Aleksander česnik, ko je zaradi tega želel odstopiti od funkcije podpredsednika KZS. Saj se predsednik danih obljub pred volitvami ni držal. Povod pa so bila predsednikova pisma iz Budimpešte. Zaradi tega sedaj poskuša predsednik Kavčič v veliki meri z nekaterimi namišljenimi ter lažnimi nepravilnostmi očrniti oziroma kriviti podpredsednika česnika, kar povsem kaže na značaj predsednika in je povsem narobe,ter člani UO KZS tega ne podpiramo. S tem, ko predsednik KZS v letu 2013 ni sklical redne skupščine KZS, krši 2. odstavek 32. člena Statuta KZS.
Prilogi:
- Pismo iz Budimpešte .pdf
- Zapisnik 2. redne seje UO KZS z dne 23. 4. 2013 .pdf

2. Ena zadnjih samovoljnih potez predsednika je bil javnosti predstavljen projekt »za boljše sobivanje človeka in psa«, ki pa je vseboval predvsem uvedbo davka na pse. Predsednik Blaž Kavčič je 16. oktobra 2013 na novinarski konferenci KZS (konferenco je sklical brez vednosti upravnega odbora) povsem samovoljno, a v imenu Kinološke zveze Slovenije predlagal uvedbo davka na pse. Predlog je v kinološki javnosti in pri slovenskih lastnikih psov sprožil plaz negativnih odzivov in hudih kritik na račun KZS, s čimer je zveza pri naših članih in v slovenski javnosti izgubila veliko ugleda. člani upravnega odbora KZS se od predloga za uvedbo davka na pse odločno distanciramo in mu nasprotujemo. Od tega projekta se vsi člani UO popolnoma distanciramo in izjavljamo, da ga nikoli nismo podprli in predstavlja popolnoma osebni projekt predsednika. Prispevki o davku na pse so bili objavljeni na POP TV (24 ur), na Kanalu A (Svet na Kanalu A), v Slovenskih novicah, na internetnih straneh različnih medijev, objavljena pa so bila tudi nasprotovanja vodnikov psov. Večina članov UO KZS je tudi dala izjavo za javnost, da je to projekt predsednika KZS. S tem je predsednik KZS prekoračil svoje pristojnosti iz 17. člena 3. odstavka Statuta KZS.
Priloge:
- Prispevek na internetnem portalu
- Prispevek v mediju .pdf
- Izjava za javnost UO KZS .pdf

3. Dovoljeval je nezakonito delovanje VK za doge pri parjenju dog (harlekin-harlekin). S tem je kršen Zakon o zaščiti živali. Tudi ni skrbel za zakonitost dela KZS (vzrejne komisije), čeprav je bil opozorjen na to nezakonitost. V odgovoru je zavajal kinološko javnost z neresničnimi in lažnivimi podatki. S tem je deloval v nasprotju s 17. členom 2. odstavka Statuta KZS.
Priloge:
- Kronologija dogajanja okoli zadeve »harlekin doge«
- Dopis UVHVVR .pdf
- Strokovno mnenje VF .pdf

4. Ničesar ni storil v obeh mandatih, da bi se sprejel nov Statut in ostali potrebni akti KZS, na kar je bil večkrat opozorjen od članov UO KZS. Želel pa je samo spremeniti podrejene akte,ki bi bili njemu v prid.

5. Pripravlja akte in sprejema odločitve mimo UO, ki kažejo na privatizacijo slovenske kinologije. Konkreten primer je priprava novega Pravilnika o finančno materialnem poslovanju KZS, za katerega je sestavljavcem sam pripravil teze oziroma navodila, v katero smer bi naj ta akt bil naravnan. Teze so bile takšne, da bi samo predsednik KZS in sekretar KZS odločala o razpolaganju s finančnimi sredstvi, UO pa ne bi imel pregleda nad tem. S sprejemom takega Pravilnika za finančno poslovanje bi kršil 19. alinejo prvega odstavka 41. člena Statuta KZS.
Priloga:
- Smernice predsednika KZS za pripravo pravilnika in predlog Pravilnika o finančno materialnem poslovanju KZS .pdf

6. Ni spoštoval in celo spreminjal je sklepe UO, za predsednika so bili sklepi veljavni šele ko je on potrdil zapisnik UO KZS ne pa UO. Tak primer je bil tudi V zadevi »ŠUMAK«. Večina vas ve, kaj vse se je dogajalo okrog tega. Predsednik Kavčič je neupravičeno obsojal podpredsednika česnika, da bi naj ta iz rok kinološke sodnice, ki je bila vpletena v zadevo Šumak, Jožice Metelko-Kraševec, vzel oz. iztrgal dokument, kar seveda ni res, ter obsojal predsednika Komisije za strokovna vprašanja (KSV), da je bila seja KSV vodena »kot na sodišču«. Kavčič je sklepe razveljavil ne glede na to, da so bili veljavno sprejeti (za sprejem so glasovali vsi člani UO, razen predsednika, ki ni glasoval) na seji upravnega odbora KZS. Na UO KZS sta bila sprejeta dva sklepa in sicer »da mora Šumak ponovno opraviti preizkus po naravni krvni sledi s svojo psico« in da »se z njim prekine dogovor o sodelovanju,ter s tem kršil 19. člen Statuta KZS.
Priloge:
- Zapisnik UO KZS v tej zvezi
- Komunikacija po e-pošti med predsednikom in člani UO KZS .pdf
- Zapisnik 4. seje UO KZS z dne 2. 7. 2013 .pdf

7. Spreminjal je sprejete sklepe po sejah UO KZS (npr. sklenitev pogodbe z Majdi Kosi in Živo Munih itd.) in s tem kršil 17. člen, 3. odstavek, zadnjo alinejo,ter 41.člen sedemnajsta alineja Statuta KZS.
Prilogi:
- Korespondenčni sklep .pdf
- Zapisnik s sprejetim sklepom .pdf

8. Skrajno avtokratsko in neprimerno je bil s strani predsednika pripravljen sestanek z ministrom Židanom in direktorico UVHVVR go. čadonič Špelič. Sestanek je bil monolog predsednika, ostalima udeležencema sestanka ni bila dovoljena vključitev v razpravo. Zelo slabo je bila pripravljena predstavitvena aplikacija, ki je vsebovala statistične podatke ter neustrezne podatke, vzete s strani znanega slovenskega pasjega portala. Tudi te predstavitve člani UO KZS nismo obravnavali še manj potrdili kot predmet sestanka z ministrom. Ob koncu sestanka je bil predsednik s strani ministra Židana pošteno okrcan zaradi slabo pripravljenega projekta ter da KZS nikakor ne potrebuje niti nima zakonske podlage za pridobitev kakršnega koli javnega pooblastila. S takim dejanjem je zopet škodoval ugledu KZS, tokrat med vladnimi inštitucijami v Sloveniji. S tem je predsednik prekoračil svoje pristojnosti in pooblastila iz 17. člena, 3. odstavka Statuta KZS.
Priloga:
- Predstavitev za ministra Židana .pdf

9. Napisal je neprimerna (v nekem delu celo žaljiva za posameznike s priimkom in imenom) tri poročila iz Budimpešte, s čimer je grobo posegal v zasebnost in dobro ime posameznih sodnikov ter nakazoval ukrepanje zoper posamezne kinološke delavce, nato pa tudi ukazal, da se ti dokumenti brišejo iz e-pošte, ker naj bi bili tozadevno interni. Med članicami kinološke Zveze Slovenije in tudi veliko večino slovenskih kinologov so ta pisna poročila iz Budimpešte povzročila veliko negodovanja in negativnega obsojanja. Takšno pisanje nikakor ni primerno predsednika KZS in je obsojanja vredno. Z neprimernim obnašanjem predsednik povzroča konflikte med sodelavci KZS in povzroča škodo ter razdor v KZS in tujini (spor s podpredsednikom FCI Gerardom Jippingom na razstavi v Budimpešti), kot tudi doma (obtožbe Tanje Bizilj, Tatjane Urek, neprimerno obnašanje do kinološkega sodnika Borisa Baiča v Celovcu, napad na Romana Hoefferleja predsednika KSV v zvezi s primerom »Šumak«, napad na Marka Habiča, ter v elektronski pošti vodjo rodovne knjige itd). Gre za nedvomne kršitve 17. člena, 2. odstavka in 3. odstavka 1. alineje Statuta KZS.
Priloge:
- Pismo iz Budimpešte .pdf
- Drugo pismo iz Budimpešte .pdf
- Tretje pismo iz Budimpešte .pdf
- Zaključek pisem iz Budimpešte .pdf
- Zahteve predsednika KZS in reakcija člana UO na zahteva predsednika KZS .pdf
- Zapisnik 4. seje UO KZS z dne 2. 7. 2013 .pdf

10. Brez sklepa UO KZS si je za opremil pisarno v objektu Zapoge in s tem kršil Statut KZS. Prav tako je brez sklepa UO KZS določil znesek za izplačilo v pogodbi o delu za Tevža Korenta, ki znaša 1.800 € plus potni stroški in je neprimerno višji od zneskov za podobna sistemizirana delovna mesta v KZS. Pogodbe o sodelovanju kljub zahtevi še do danes ni pokazal članom UO KZS, sam sklepa pogodbe in anekse k pogodbam tako zaposlenim kakor tudi zunanjim sodelavci KZS.Pogodbe z sorodniki so drugačne kakor za prejšnje zunanje sodelavces,s čemer je zopet kršil 17. člen, 3. odstavek, zadnjo alinejo ter 41.člen sedemnajsta alineja Statuta KZS.
Priloga:
- Zapisnik 2. Redne seje z 23.4.2014 .pdf

11. Izredno avtokratsko vodenje KZS, tudi sej UO KZS. Od članov UO zahteva lojalnost do sebe, glede na zgoraj opisano pa imajo člani UO upravičeni občutek, da v posameznih primerih Kavčič sam vodi KZS brez UO, brez NO in tudi brez nekaterih komisij, oziroma sam odloča o pristojnostih UO KZS (nekaj primerov je zgoraj navedenih), pri čemer gre za kršitev 41. člena Statuta KZS. Kršil je 44.člen statuta saj po izvolitvi ni postavil komisij UO.

12. Omislil si je delovni kolegij predsednika KZS, ki mu služi izključno za obravnavo problematičnih tem, o katerih ne želi obravnave na sejah UO KZS, kjer iste probleme oziroma teme v olepšani obliki, kot je njemu svojstveno, predstavi ali pa sploh ne. Tako prikriva dejanske probleme in težave v KZS. Zaradi tega tudi problematične teme niso navedene v zapisnikih UO KZS. S tem je pri odločanju izločil večino članov UO KZS in kršil 41. člen Statuta KZS.
Priloga:
- Zapisnik 2. Redne seje z 23.4.2014 .pdf

13. Na zahtevo NO KZS je sklical izredno skupščino KZS, vendar pa le-te ni sklical v skladu s 4. odstavkom 32. člena, tako da bi priložil dnevni red predlagatelja izredne skupščine, ampak je predlagal »svoj dnevni red«, tako da bi se izognil glasovanju o njegovi nezaupnici, prav tako pa skupščine ni sklical v času 30 dni, kot določa Statut KZS v 5. odstavku 32. člena, kar sta nedvomno grobi kršitvi.
Priloga:
- Zahteva nadzornega odbora KZS za sklic izredne skupščine KZS z dne 19. 9. 2013

14. Nepopravljivo škodo ugledu KZS na mednarodnem področju je Blaž Kavčič povzročil na letošnji svetovni razstavi v Budimpešti, kjer je agresivno verbalno napadel predsednika Kinološke zveze Nizozemske in podpredsednika FCI g. Gerarda Jippinga. Že drugo leto zapored je sramotil svoje ime v imenu KZS, saj je tudi na lanskoletni svetovni razstavi v Salzburgu verbalno napadel predsednico Kinološke zveze Grčije (ob prijaznem pozdravu predsednice grške zveze slovenski mizi jo je obdolžil za svojo slabo voljo, ker država Grčija nikoli ne bo vrnila posojenega denarja Sloveniji). Neprimerno obnašanje se je zgodilo na glavni sodniški večerji in skoraj v momentu povzročilo velik škandal med članicami FCI. Naslednji skrajno neprimerni dogodek na svetovni razstavi v Salzburgu se je zgodil na večerji v hotelu, ko se je predsednik »pritožil«, da ne bo sedel za mizo skupaj s »četniki in ustaši« in pri tem nakazal sodniške kolege iz Hrvaške in Srbije. Dogodek je povzročil veliko zgražanje med prisotnimi na večerji. Z opisanim neprimernim obnašanjem je predsednik kršil 17. člen Statuta KZS, predvsem pa povzročil veliko škodo mednarodnem ugledu KZS.

Spoštovane članice KZS, zgoraj smo navedli najbolj izstopajoče nepravilnosti in neupoštevanja Statuta KZS s strani predsednika Blaža Kavčiča od zadnjih volitev leta 2013 naprej. Iz očitanih napak nedvomno izhaja, da ne gre za kujanje, spletkarjenje itd., kot navaja Kavčič v glasilu Kinolog št. 11, ampak za resne kršitve Statuta in tudi zakonov. Zaradi navedenih ravnanj in nepravilnosti mu večina (8) članov upravnega odbora KZS in večina članov komisij ne zaupa več in z njim ne moremo več sodelovati. člani UO KZS smo bili postavljeni pred dilemo: ali vztrajati ter podpirati samovoljno ravnanje predsednika na škodo članic ali pa se izpostaviti in vam prepustiti odločitev, ali še želite imeti takšnega predsednika KZS. Mi, člani UO KZS, smo se odločili za slednjo možnost, da članice KZS odločite, ali še zaupate vodenje KZS predsedniku Kavčiču.

Mnenja smo, da je nujno, da pride do očiščenja Kinološke zveze Slovenije, za kar pa ni veliko časa oziroma ga sploh ni več, ker s tem dopuščamo predsedniku Kavčiču preveč prostora in časa za njegovo neprimerno in nedopustno vodenje KZS. Dajemo mu možnost in čas, da lahko še naprej povzroča še več nesoglasja in razdora med članicami in slovenskimi kinologi in s tem veliko nepopravljive škode (finančne in moralne) za slovensko kinologijo. Pozivamo vas, da se v čim večjem številu udeležite IZREDNE SKUPŠčINE KI JE SKLICANA S STRANI NADZORNEGA ODBORA ZA 29.11.2013 in izrečete svoje mnenje glede predlagane nezaupnice.

člani upravnega odbora KZS:
Iztok Trček, Aleksander česnik, Jožef Verčko, Maja Korošec, Marjan Gselman, Andreja Novak, Damjana Švegelj-Žnidarič in Jože Vidic

- Odprto pismo članicam Kinološke zveze Slovenije .pdfPreberite tudi:
- Izredna skupščina Kinološke zveze Slovenije bo 29. novembra 2013
- Izjava za javnost Upravnega odbora Kinološke zveze Slovenije
- Odgovorna vzreja pri nemških dogah (tudi vse priloge)
- KZS od avgusta 2013 naprej - obvestila in debata na mojpesForumu
- Upravni odbor piše Odprto pismo članicam KZS
- Poročilo Nadzornega odbora KZS o delu v tem mandatu
- KZS peskovnik

Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.