mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 9  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Klubi in društva : DLVKOS piše Odprto pismo članicam KZS
Dodal/a jana 20.11.2013 0:05:44 (2361 prebrano)

Društvo ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije piše

Odprto pismo članicam KZS

Spoštovane članice KZS,

Glede na zadnje objavljene dokumente na portalu »mojpes.net« in dokumentacijo, ki smo jo prejeli na naš naslov, želi upravni odbor DLVKOS pojasniti ozadje dogajanja ter odnose med našim društvom in KZS. Kot ste verjetno nekateri opazili, je predsednik KZS, mag. Blaž Kavčič, v »pismih iz Budimpešte« med drugim upravni odbor KZS pozval k izključitvi našega društva.

Na žalost moramo ob tem ugotoviti, da nismo presenečeni, saj takšno razmišljanje povsem sledi temu, kar se našemu društvu dogaja že skoraj dve leti, ko smo bili s strani KZS deležni odnosa in ukrepov, ki lahko samo potrjujejo namero KZS, da se DLVKOS dokončno »odstrani«. Ob tem je tudi povsem jasno, zakaj smo bili na volilni skupščini KZS s strani delovnega predsedstva grobo prekinjeni, ko smo želeli predstaviti težave, ki jih je imelo naše društvo s sklepi in odločitvami UO KZS oz. mag. Blaža Kavčiča, ki je na marčevski skupščini ponovno kandidiral za predsednika KZS.

Za tiste, ki nas ne poznate, naj povemo, da Društvo ljubiteljev in vzrediteljev kraških ovčarjev Slovenije obstaja od leta 1991. Do lanskega leta, ko je KZS »botrovala« ustanovitvi še enega društva za kraševce, katerega vodi kar bivši podpredsednik KZS, smo bili edino društvo, ki je povezovalo člane iz cele Slovenije (v povprečju 190 članov).

DLVKOS je bilo in je še ponosno na dejstvo, da (na prostovoljni in transparentni osnovi!) še vedno povezujemo večino vzrediteljev v Sloveniji (preko 90 %). To so vzreditelji, ki želijo delovati na podlagi etične, nesorodne in strokovne vzreje. V zadnjih 10 letih namreč v DLVKOS aktivno opozarjamo lastnike kraševcev in javnost na nevzdržno situacijo ozkega sorodstva in inbreeding-a pri kraševcu. Pred letom 2004 je namreč zaradi pomanjkanja samcev postala običajna praksa, da se pari samo z nekaj razstavno uspešnimi samci (ne več kot 15), največkrat v (pre)ozkem sorodstvu.

O vzrokih za tak pristop k paritvam v preteklosti na tem mestu nima smisla razpravljati, v DLVKOS smo o tem pripravili že nekaj člankov, vsekakor pa lahko govorimo o tem, da smo v DLVKOS z akcijo osveščanja lastnikov psov ter povečanja transparentnosti ta trend obrnili. Danes imamo v pasmi na voljo za paritve preko 100 vzrejno pregledanih samcev. Uspeli smo tudi, da je parjenje izven tretjega kolena pravilo, kar je bilo prej izjema. V tem procesu smo vzrejo kraševca, v želji, da svoje transparentno in strokovno delo nadgradimo, vezali tudi na genetska dognanja in znanstveno podporo, ki smo jo dobili v partnerju Biotehniški fakulteti, Oddelku za zootehniko oz. v prof. dr. Petru Dovču. V tem času smo s ciljem transparentnosti razvili informacijski sistem, v katerem smo javno zabeležil podatke o vseh kraških ovčarjih od leta 1920.

Informacijski sistem predstavlja edini takšen celostni sistem v Sloveniji in nam ga »zavidajo« marsikatere druge, kinološko bolj razvite države. Prav tako smo uspešno izvedli projekt vračanja kraševca v funkcijo pastirskega psa, preko evropsko slovenskega projekta SloWolf, kot tudi v naši lastni režiji. Ob tem smo razvili pomembna strokovna znanja.

V tem času je kraševec na račun naših članov in delovanja v medijih kot pasma postal dosti bolj prepoznaven, o čemer lahko presojate sami in kar so nam priznali mnogi. S celostranskimi članki o kraševcu, ki so bili objavljeni v Delu, Poletu, Slovenskih novicah, Kmečkem glasu, Dnevniku, Večeru smo slovensko javnost osvestili o pomenu slovenske pasme.

Za prepoznavnost pasme je bila zelo pomembna predstavitev na Evropska razstavi v Celju. Tega močno odmevnega nastopa kraševcev ne bi bilo, če ne bi preko 30 članov našega društva pripravilo koreografijo, žrtvovalo svoje dopuste, poskrbelo za lastni prevoz in prehrano ter skupaj z našim društvom poskrbelo za enoten videz skupine (financiranje promocijskih suknjičev). Žal pa si je celotne zasluge za ta nastop mag. Blaž Kavčič v svoji zadnji kandidaturi pripisal kar KZS pod njegovim vodstvom.

Tako ideja kot izvedba posebne promocije kraševca na Evropski razstavi je bil trud članov DLVKOS, ki so nosili tudi finančno in organizacijsko izvedbo. Ob dobičku, ki ga je ustvarila ta razstava, je toliko bolj žalostno, da smo morali lastniki kraševcev sami financirati nastop. Zato je skrajno neprimerno uspeh skupinskega nastopa kraševcev pripisovati komu drugemu, kot članom in prostovoljcem društva DLVKOS.

Mag. Blaž Kavčič je, kot se je sedaj potrdilo, ne glede na vse uspehe in dosežke, DLVKOS želel preprosto izključiti iz zveze (Priloga 3). Brez pogovora, brez pojasnitve ali zagovora. Niti enkrat nismo bili povabljeni na KZS, da se o stvareh pogovorimo, na naše pritožbe in ugovore smo prejeli neargumentirane sklepe ali molk in ignoriranje.

Pozabiti pa ne smemo še na dve dejstvi. Prvo je, da se je v zadnjih dneh pred volilno skupščino DLVKOS junija 2012, v društvo na novo včlanilo precej ljudi, ki nimajo kraševcev, med njimi tudi mag. Blaž Kavčič. čeprav je takšno včlanjevanje možno, se vseeno postavlja vprašanje zakaj tako množično, zakaj s strani ljudi, ki nimajo kraševcev in zakaj ravno v zadnjih dneh pred volilno skupščino.

Drugo dejstvo pa je, da je g. Svetelšek takrat neuspešno kandidiral (in kasneje kandidaturo umaknil) za predsednika DLVKOS. Slednji je sedaj predsednik novoustanovljenega kluba KKOS, ki je bil načrtovan za »prevzem nalog« našega društva, kot kaže Kavčičev dopis (Priloga 3). Na podlagi tega se nikakor ne moremo znebiti občutka, da je bilo blokiranje delovanja društva načrtovano s strani mag. Kavčiča in njegovih podpornikov.

Ob tem lahko predvidevamo, da je bil upravni odbor KZS zaveden (kot priznavajo, se je izkazalo, da jim je bila resnica večkrat predstavljena prirejeno). Škoda, ki je bila povzročena našemu društvu s sklepi, ki jih je v zadnjih dveh letih sprejela KZS glede našega društva, je tako materialna (stroški odvetnika) kot moralna, saj kot prostovoljci ne moremo dojeti, da kljub velikim dosežkom in uspehom, doživljamo takšen odnos s strani naše krovne organizacije.

če povzamemo sklepe in ukrepe KZS, ki so bili usmerjeni v »odstranitev« oz. izključitev DLVKOS:

• KZS je DLVKOS odvzela vzrejno komisijo brez navedbe utemeljenih argumentov, na podlagi pavšalnih ocen in brez možnosti zagovora ali obrambe. Naša uradna pritožba in zahteva, da se zadeva obravnava na skupščini KZS ni bila upoštevana. Na našo trditev, da nismo naredili nobene strokovne napake, nismo prejeli konkretnih navedb strokovnih napak, ki naj bi jih naredilo našo društvo. Dejstvo, da delujemo v skladu z vsemi pravili in smernicami FCI in da smo se povezali s Biotehniško fakulteto in Veterinarsko fakulteto za KZS pri presoji naše strokovnosti ni imelo nobene teže.

Priloga 1: sklep Komisije za strokovna vprašanja KZS o prenosu vzrejne komisije na "državno" komisijo KZS
Priloga 2: pritožba UO DLVKOS na sklep UO KZS
Priloga 3: dokument/pismo mag. Blaž Kavčič

• KZS je trdila, da je DLVKOS izvedlo svojo skupščino v nasprotju s statutom in zakonodajo, zaradi česar se je KZS z izpodbijanjem skupščine in očitanjem večjega števila napak in nepravilnosti pritožila na Upravno enoto Maribor. Tako smo morali v postopku preko odvetnikov eno leto in pol dokazovati, da je skupščina bila pravilno izvedena in da njeni sklepi veljajo. V dolgotrajnem in za naše društvo zelo dragem postopku pritožbe smo prejeli odločbo Ministrstva za notranje zadeve, ki je v celoti podprlo naše stališče in naložilo Upravni enoti Maribor, da izda odločbo, ki potrjuje, da društvo deluje zakonito in da so bili sklepi, sprejeti na skupščini, legitimni. Upravna enota Maribor je upoštevala odločitev Ministrstva in 29.8.2013 izdala za društvo pozitivno odločbo, kljub temu pa je mag. Blaž Kavčič odločitev Ministrstva ponovno zavrnil.

Priloga 4: Odločba Ministrstva za notranje zadeve o ugotovitvi, da nismo naredili nobene napake pri izvedbi skupščine junija 2012
Priloga 5: Dopis mag. Kavčiča na odločbo Ministrstva

• Komisija za prireditve KZS je DLVKOS s poponoma nesorazmernim ukrepom, kar za dve leti odvzela pravico organizirati specialno razstavo, zaradi ene administrativne napake oz. nerodnosti. KZS namreč nismo pravočasno obvestili o odpovedi specialke (neodposlana elektronska pošta), katero smo morali prvič v zgodovini odpovedati zaradi internih sprememb in sklica izredne volilne skupščine, ki smo jo morali sklicati zaradi nenehnih pritiskov KZS. Tudi v tej situaciji nismo dobili možnosti zagovora ali preprostega opravičila, kljub temu, da smo pred tem izvedli vse specialke s prisotnostjo 40 do 50 psov in pohvalami delegatov KZS. Za primerjavo naj navedemo, da je KKOS – novo ustanovljeni klub, ki ga vodi bivši podpredsednik KZS in član UO KZS, organiziral specialko, katere se je udeležilo nekaj več kot 10 psov, kar naj bi po njihovem predstavljajo velik uspeh. Še več, članek v Kinologu št. 11/2013 govori o tem kako ni prav, da lani ni bilo specialne razstave za kraševce, s čemer se ustvarja vtis da gre manjši interes našega društva. V članku pa ni omenjeno, da nam je bila organizacija razstav s sklepom KZS odvzeta.

Priloga 6: sklep komisije za prireditve KZS o prepovedi izvajanja specialke

• V reviji Kinolog, glasilu naše kinološke zveze, je mag. Blaž Kavčič v uvodnikih večkrat obračunaval z DLVKOS, ponovno brez možnosti replike, ali soočanja mnenj

Ob tem moramo povedati, da so člani DLVKOS v veliki večini odločno podprli prizadevanje vodstva društva v obrambi pred ukrepi KZS, kar je po našem mnenju močan dokaz, da je DLVKOS uspešno društvo, ki si ne zasluži prikazanega odnosa s strani KZS.

Upamo, da se bodo v naši krovni organizaciji zadeve čim hitreje postavile na svoje mesto in da bo DLVKOS v prihodnje spet imelo možnost tvornega sodelovanja in da bomo deležni normalnega odnosa. Tako bo nastala nujna podlaga za okrepitev medsebojnega zaupanja in vzpostavitev sodelovanja, ki ne bo v škodo temveč v korist naši avtohtoni pasmi.

Upravni odbor DLVKOS
Ljubljana, 19. 11. 2013Povezave, dokumenti in priloge:
- Informacijski sistem
- Odprto pismo članicam KZS .pdf
- Priloga 1: Sklep Komisije za strokovna vprašanja KZS o prenosu vzrejne komisije na "državno" komisijo KZS .pdf
- Priloga 2: Pritožba UO DLVKOS na sklep UO KZS .pdf
- Priloga 3: Dokument/pismo mag. Blaž Kavčič .jpg
- Priloga 4: Odločba Ministrstva za notranje zadeve o ugotovitvi, da nismo naredili nobene napake pri izvedbi skupščine junija 2012 .pdf
- Priloga 5: Dopis mag. Kavčiča na odločbo Ministrstva .pdf
- Priloga 6: Sklep komisije za prireditve KZS o prepovedi izvajanja specialke .pdf
- Spletna stran DLVKOS .pdf- KZS peskovnik

Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.