mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 12  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Klubi in društva : KZS volitve 2014: Zakaj dva kandidata skrivata svoji vlogi pri EDS 2010?
Dodal/a jana 21.3.2014 20:05:27 (3131 prebrano)

Volitve KZS 2014: Zakaj dva kandidata za predsednika KZS skrivata svoji vlogi pri EDS 2010?

Ob branju razne skupščinske in druge dokumentacije, ki je potovala med vodstvom KZS, članicami, Nadzornim odborom in nazaj v letih od 2009 do danes, se poraja vtis, da so finančni podatki Evropske razstave psov Celje 2010 (v nadaljevanju EDS 2010) ne glede na osebe, zneske, zadolžitve ... ves čas tabu, tako tisti pred, kot tisti po EDS 2010. Zanje so, kot je razbrati iz raznih zapisnikov, drugih dokumentov in izjav, vedeli samo člani Upravnega odbora, Gospodarske komisije, Organizacijski odbor EDS 2010, predsednik KZS mag. Blaž Kavčič ...

Nesporno je bila EDS 2010 v finančnem smislu mejnik v delovanju KZS.
Pred EDS 2010: "če smo leta 2009 začeli s 4000 evri na računu ..."
Po EDS 2010: "Kinološka zveza Slovenije ima več kot 12.000 članov, 114 klubov in društev, na leto pa ustvari slabih 900.000 evrov prihodkov."
Oboje vir klik

Poleg finančnih meja je slovenska kinologija po EDS 2010 prestopila tudi vse razumne meje razprtij, ki so lansko jesen privedle do razrešitve mag. Blaža Kavčiča z mesta predsednika KZS, pred nami pa so 17. aprila 2014 nove volitve za predsednika in člane Upravnega odbora KZS.

čeprav je na soočenju predsedniških kandidatov, ki ga je Kinološko društvo Barje 20. 3. 2014 pripravilo za članice KZS, veljalo načelo spraševanja 'za naprej', vprašanja 'za nazaj' pa so bila onemogočena, se po volitvah najbrž ne bo mogoče podati v prihodnost, če se ne bomo soočili s preteklostjo. Tudi zato, ker imamo od štirih kandidatov kar dva, ki skrivata oz. zmanjšujeta svoji vlogi pri organizaciji EDS Celje 2010.

Osebno ne vidim prav nikakršne potrebe kinologov po skrivanju ali manipuliranju, saj je vsak lahko ponosen, da je sodeloval pri takem nacionalnem kinološkem projektu kot je Evropska razstava psov, ne glede na to, kako bolj ali manj pomembno vlogo je pri organizaciji in izvedbi imel in koliko honorarja je za svoje delo prejel.

Zaradi vpliva, ki ga ima EDS 2010 že nekaj let na dogajanje v slovenski kinologiji in ob dejstvu, da se obe osebi potegujeta za najvišji slovenski kinološki stol, je po mojem mnenju vsakršna manipulacija s podatki, ki so povsem enostavno preverljivi, nesmiselna, tudi nedopustna.


EDS 2010, nedelja, 3. oktober 2010
foto © arhiv mojpes.netVprašanje:
- Kakšna je bila vaša vloga pri organizaciji EDS 2010? Koliko honorarja in nadomestil stroškov ste za svoje delo prejeli? Ste dobili denar nakazan na svoj TRR? Ste imeli v času EDS svoje podjetje in ste poslovali s KZS ali KZS d.o.o.? če da, katero in za kakšne posle je šlo?

Odgovor:
česnik Aleksander
Tukaj nisem imel nobene vloge,ter tudi nisem iz tega naslova prejel nobenih sredstev.
vir klik

Materiali:

Zapisnik 2. redne seje UO KZS, ki je bila 19. maja 2009:

Ad 3) Imenovanje podpredsednikov UO KZS
Sklep 4/1: Aleksander česnik, predstavnik športne smeri, je imenovan za drugega podpredsednika UO KZS.
ZA / PROTI:
11 / 0


Ad 4 ) Imenovanje članov komisij UO KZS
Gospodarsko finančna komisija
Predlagani so naslednji člani Gospodarsko finančne komisije:
- Aleksander česnik
- Andrej Kočar
- Alenka Pokorn
- Roman Hoefferle
- Silvana Pavlin
ZA / PROTI:
11 / 0


Ad 5) Poročilo Organizacijskega odbora Eurodogshow Celje 2010
Andreja Novak je podala poročilo o aktivnostih Organizacijskega odbora evropske razstave Celje 2010:
- aktivno se pripravlja sodniška lista, ki bo objavljena po evropski razstavi v Dublinu;
- KZS je registrirala svojo domeno za spletno stran evropske razstave, www.eurodogshow2010.si;
- delegirani sta bili strokovni vodji prireditve, Maja Korošec in Brigita Kremser, ki aktivno sodelujeta tudi s pasemskimi klubi, ki bodo organizirali specialne razstave v okviru evropske razstave;
- za finančnega vodja je bil delegiran Aleksander česnik;
- za glavnega tajnika in sodniški protokol je zadolžena Lidija Okleščen;
- področje trženja in marketing je prevzel Aleksander Svetelšek;
- za trženje in sprejem naročil za najem stojnic je zadolžena Andreja Herceg;
- področje informatike in informacijsko podporo bo opravljal Sandi Ogrizek;
- vodja tehnične službe bo Andrej Kočar;
- gostinstvo – vključili naj bi tiste, ki že delujejo na MOS-u.
Sklep 14/2: Upravni odbor se je seznanil s poročilom Andreje Novak in opozorilom predsednika NO, da se pripravi podroben finančni plan v vsaj dveh variantah.
ZA / PROTI:
11 / 0


Zapisnik 3. redne seje UO KZS, ki je bila 22. septembra 2009:

Ad 8) Tekoče zadeve
KZS Organizacija prireditev d.o.o.
Sklep 10/3: UO sprejme sklep, da se Aleksander česnika imenuje za prokurista KZS organizacija prireditev d.o.o.
Aleksander česnik in Andrej Kočar lahko podpisujeta dokumentacijo in pogodbe, ki se nanašajo na KZS d.o.o., posamično.
ZA / PROTI:
11 / 0


Oba zapisnika predstavniki članic KZS zagotovo najdete v arhivu KZS, verjetno pa je nekaj kopij raztresenih tudi na raznih naslovih po Sloveniji.

Sprašujem:
Ali je verjetno, da
- prokurist firme KZS d.o.o., skozi katero se je speljala organizacija EDS 2010,
- drugi podpredsednik KZS, organizacije, ki je bila uradni organizator EDS 2010,
- predsednik Gospodarsko finančne komisije KZS,
klik
- in s strani Organizacijskega odbora evropske razstave Celje 2010 imenovan finančni vodja EDS 2010
pri organizaciji EDS 2010 "ni imel nobene vloge"?

Vprašanje:
- Kakšna je bila vaša vloga pri organizaciji EDS 2010? Koliko honorarja in nadomestil stroškov ste za svoje delo prejeli? Ste dobili denar nakazan na svoj TRR? Ste imeli v času EDS svoje podjetje in ste poslovali s KZS ali KZS d.o.o.? če da, katero in za kakšne posle je šlo?

Odgovor:
mag. Rajić Branislav
Nisem sodeloval pri organizaciji Evropske razstave EDS 2010. En dan sem sodil na razstavi in v nedeljo sem bil eden od vodij kroga v BIS programu. Za to sem prejel 2 dnevnici in potne stroške na relaciji Maribor - Celje. Kolikor mi je poznano, so bili glavni organizatorji mag. Blaž Kavčič, Aleksander česnik, Andreja Novak, Lidija Okleščen in Marija Kavčič.
vir klik

Materiali:

Prepis iz Kataloga EDS 2010 - četrti dan, nedelja, 3. 10. 2010:
Sodnik Branislav Rajić, ring 50, sodil pasmo ruski toy, 51 psov (kat. št. 9892 - 9942), drugje v katalogih (4 katalogi EDS, za vsak dan posebej) njegovega imena med sodniki ne najdem.

EDS 2010 je trajal štiri dni: od četrtka, 30. 9., do nedelje, 3. 10. 2010, v sredo pred tem pa so bile nekatere specialne razstave. Več o EDS najdete na klik in na klik.

Fotomateriali:

prvi dan - četrtek, 30. 9. 2010

foto © arhiv mojpes.net

Fotogalerija na uradni strani EDS Celje 2010:
prvi dan - četrtek, 30. 9. 2010 - http://www.eurodogshow2010.si/sl/fotogalerija/eds-01

drugi dan - petek, 1. 10. 2010

foto © arhiv mojpes.net

Fotogalerija na uradni strani EDS Celje 2010:
drugi dan - petek, 1. 10. 2010 - http://www.eurodogshow2010.si/sl/fotogalerija/eds-02

tretji dan - sobota, 2. 10. 2010

foto © arhiv mojpes.net

Fotogalerija na uradni strani EDS Celje 2010:
tretji dan - sobota, 2. 10. 2010 - http://www.eurodogshow2010.si/sl/fotogalerija/eds-03

četrti dan - nedelja, 3. 10. 2010

foto © arhiv mojpes.net

Fotogalerija na uradni strani EDS Celje 2010:
četrti dan - nedelja, 3. 10. 2010 - http://www.eurodogshow2010.si/sl/fotogalerija/eds-04

In nenazadnje

foto © arhiv mojpes.net
mimohod dela organizacijske ekipe (tudi na klik in klik, sicer pa je v mojpes.netovem arhivu za vsak dan EDS nekaj 100 fotografij iz BIS programa)

Sprašujem:
Ali je verjetno, da je predsedniški kandidat tako pozabljiv, ali bi lahko bilo v ozadju kaj drugega?
Že načrtovanje Evropske razstave psov 2010 je bilo zavito v skrivnosti Upravnega odbora KZS in Organizacijskega odbora EDS, vse od leta 2011 pa se lomijo kopja med nadzorniki in vodstvom KZS, kaj in kdo v finančni dokumentaciji lahko 'gleda za nazaj' in česa ne.

Leta 2011 je takratni Nadzorni odbor v enem od očitkov predsedniku KZS zapisal, da "ugotavlja, da gospodarsko finančna komisija in UO nista niti na eni seji obravnavala finančnega načrta za EDS, UO pa tudi ni na svojih sejah v letu 2010 in 2011 obravnaval finančnega rezultata, doseženega na evropski razstavi psov".
Več ...

Upravni odbor KZS je v dokumentu 'Odziv vodstva KZS na poročilo Nadzornega odbora KZS za leto 2010', ki ga je takratni KZS komunikator avgusta 2011 poslal članicam KZS, na ta očitek zapisal: "Gospodarsko finančna komisija je na svoji 2. redni seji 21. 9. 2009 obravnavala plan finančnega načrta za Evropsko razstavo psov. Glede na velikost projekta, je logično, da je bil Upravni odbor stalno seznanjen z informacijami glede EDS. Upravni odbor je bil seznanjen in je obravnaval celotno poročilo (logično, del poročila so bile tudi finance) vodje projekta Andreje Novak na svoji 11. seji dne 25. 11. 2010. Ob tem je pomembno, da zaradi zaupnosti podatkov in predvsem poslovnega interesa ni bilo v zapisnikih konkretnih številk, kar smo večkrat povdarili."

Zanimiva je informacija, ki jo je v svojem odgovoru navedla edina predsedniška kandidatka:

Vprašanje:
- Kakšna je bila vaša vloga pri organizaciji EDS 2010? Koliko honorarja in nadomestil stroškov ste za svoje delo prejeli? Ste dobili denar nakazan na svoj TRR? Ste imeli v času EDS svoje podjetje in ste poslovali s KZS ali KZS d.o.o.? če da, katero in za kakšne posle je šlo?

Odgovor:
Lidija Okleščen
Moje delo pri organizaciji EDS 2010 je pokrivalo področja: kompletna logistika, korespondenca in protokol s tujimi in domačimi sodniki, ter ostalimi gosti (sponzorji, FCI funkcionarji, osebjem tujih nacionalnih kinoloških zvez), organizacija sestankov delovne ekipe EDS, organizacija sestanka FCI – evropska sekcija, promocija EDS na najbolj pomembnih kinoloških dogodkih. Po vodeni evidenci sem izven rednega delovnega časa opravila 800 dodatnih ur za potrebe evropske razstave Za svoje delo sem prejela 1.500 € nagrade. Denar nisem prejela nakazan na TRR, ker je vodstvo KZS zahtevalo, da si pridobimo original račun s strani s.p. (znanca), preko katerega je bila nakazana nagrada. V času EDS nisem imela svojega podjetja.
vir klik

Predvsem je zanimiv del o zahtevi vodstva KZS, da "pridobimo original račun s strani s.p. (znanca), preko katerega je bila nakazana nagrada."

Ob vsem navedenem se bere odgovor četrtega predsedniškega kandidata kot nekaj neverjetnega in pravljičnega:

Vprašanje:
- Kakšna je bila vaša vloga pri organizaciji EDS 2010? Koliko honorarja in nadomestil stroškov ste za svoje delo prejeli? Ste dobili denar nakazan na svoj TRR? Ste imeli v času EDS svoje podjetje in ste poslovali s KZS ali KZS d.o.o.? če da, katero in za kakšne posle je šlo?

Odgovor:
Boštjan Penko
Bil sem le eden izmed več tisoč obiskovalcev tega dogodka, na katerem sem užival, tako, kot vsi ljubitelji čistopasemskih psov vsega sveta.
vir klik

Jana Pahovnik
21. marec 2014


EDS 2010, sobota, 2. 10. 2010
foto © arhiv mojpes.net

Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.