mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 9  

ISSN 1581-3258
2000-2020 © Jana

mojpes.net na Facebooku


« 1 (2) 3 4 »
Dodal/a jana 24.2.2012 16:36:37 (1846 prebrano)

MEMORIAL TEODORJA T. DRENIGA, TEKMOVANJE V NJEGOV SPOMIN IN DRUGI JUBILEJI

S smrtjo Teodorja T. Dreniga, 17. 01. 1977, je slovenska, jugoslovanska in širša mednarodna kinologija izgubila človeka, ki je več kot 60 let deloval na širšem kinološkem področju. Za seboj je pustil številna dela s področja kinološke organiziranosti in strokovnosti, zato tudi pooseblja del kinološke zgodovine. Njegovo delovanje, kot delovanje vseh takratnih kinologov, je bilo povezano s klubom ljubiteljev športnih psov v Ljubljani, katerega pravni naslednik je današnje Kinološko društvo Ljubljana.

Po smrti T. T. Dreniga smo se v društvu na pobudo Mirka Džakule odločili, da se tradicionalna tekmovanja, ki jih organizira KD Ljubljana, poimenuje v njegov spomin kot memorial Teodorja T. Dreniga. Tako je naše društvo leta 1979 prvič organiziralo mednarodno tekmovanje šolanih psov poimenovano "Drenigov memorial", katerega predsednik je bil Jože Vidic. Tekmovanja se je udeležilo 39 tekmovalcev. Tekmovalo se je posamično in ekipno po programu IPO-3. Zmagovalec prvega Drenigovega memoriala je bil Sergo Bogdan iz Maribora s psom Atosom, udeleženi pa so bili tekmovalci iz KD Maribor, KD Bled, KD Žalec, šola RSNZ Podutik, miličnik iz Beograda, tekmovalci iz Srbije in Italije ter domači tekmovalci.


Predsednik KD Ljubljana, Vlado Gerbec z uspešnimi tekmovalci, 1984


Dodal/a jana 18.1.2012 17:20:36 (1587 prebrano)

KZS maha nadzornikoma s Kazenskim zakonikom

Zapisnik Skupščine Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS), ki se je odvijala 21. oktobra 2011, je končno pred nami. 17. 1. 2012 je bil objavljen na uradni spletni strani KZS, poleg njega pa je bil objavljen tudi Zapisnik Izredne Skupščine KZS, ki je bila sklicana isti dan, za čas po zaključku redne skupščine.

Kot je v uradnem odgovoru KZS, 'vezanem na komunikacijo' na forumu mojpes.net, 17. 1. 2012 navedel vodja komunikacijskih projektov pri KZS, Žiga Vavpotič, je objava obeh zapisnikov posledica postavitve trodnevnega roka za posredovanje kopije zapisnika zadnje skupščine KZS članicam KZS, ali za objavo zapisnika na uradni spletni strani KZS v istem roku, ki ga je postavil predsednik NO KZS Franc Šterman v svojem dopisu, poslanem predsedniku KZS, dne 11. 1. 2012. Vavpotič ob tem piše, da 'sta Šterman in Vidmar na skupščini odstopila in to sama, z izjavo na odru, da odstopata', in da 'želi širšo javnost obvestili, da je zapisnik, ki sta ga poslala, zasebna listina gospodov, povsem brez pravnega učinka, saj je imel po zasedanju skupščine, 21.01.2011, NO že konsitutivno sejo in zato veljavno deluje kot organ KZS'.

Sama se sprašujem, čemu objava Zapisnika Skupščine KZS 'na zahtevo' in obenem negiranje verodostojnosti avtorja prav te zahteve po obelodanitvi skupščinskega zapisnika?

Ni ostalo samo pri tem, temveč je KZS na svoji uradni spletni strani, nekoliko kasneje istega dne, opozorila članice in javnost, da sta Šterman in Vidmar na zadnji Skupščini odstopila in se tako ne smeta več predstavljati kot predstavnika NO KZS, ter jima 'pomahala' s Kazenskim zakonikom:
"KZS tako odreka vsako veljavnost njunim izvajanjem, listinam in zapisnikom ter na to opozarja tudi članice. Ob tem opozarjamo, da gre tudi za sum kaznivega dejanja posebnega primera ponarejanja listin po 3. točki 1. odstavka 252. člena Kazenskega zakonika (KZ-1), saj se oba podpisujeta kot člana NO, čeprav to nista."
Vir www.kinoloska-zveza.si

Zapisnik, ki naj bi bil po Vavpotičevo 'zasebna listina gospodov', KZS pa pred njim celo opozarja svoje članice, v nadaljevanju objavljam v celoti, še prej pa nekaj dodatnih razlag dogajanja in statusa teh 'gospodov'.

- Angel Vidmar je na zadnji skupščini ustno odstopil z mesta člana NO, vendar v Zapisniku Skupščine ni razrešnice zanj.
- Franc Šterman je odstopil samo s svoje predsedniške funkcije v NO in ne kot član NO, zato o njegovi razrešnici sploh ne more biti govora. NO svojega predsednika voli in razrešuje sam, brez Skupščine.
- Glasovanja o razrešitvi z mesta člana NO na zadnji Skupščini ni bilo ne za Vidmarja in ne za Štermana.
- člane NO se po Statutu KZS voli po točno določenem volilnem postopku in tajno, mi pa smo na zadnji Skupščini glasovali za nova člana kar 'na horuk' in javno.


Dodal/a jana 20.12.2011 13:11:49 (1461 prebrano)

KZS je praznovala 90. obletnico kinologije

Kinološka zveza Slovenije je v soboto, 17. decembra 2011, po koncu razstave CACIB Celje - Winter Winner 2011 slavila 90. obletnico kinologije v Sloveniji.

Del praznovanja je bil TOP 20 2011 - tekmovanje najbolj uspešnih razstavnih psov na razstavah v Sloveniji. Tekmovali so lahko vsi razstavljalci, domači in iz tujine. Upoštevani so bili rezultati državnih, mednarodnih in specialnih CAC razstav v Slovenji v letu 2011. Sodelovali so lahko psi, ki so se razstavljali v razredu mladih, vmesnih, zrelih, prvakov, delovnih in veteranov. Tokratni prestižni naslov je šel v roke samojedu Anatina Duran Duran, lastnice Martine Kavčič iz Slovenije.


TOP 20 2011
1. samojed Anatina Duran Duran (Slo)
2. nemški ovčar Nero Zlatolični (Slo)
3. resasti jazbečar: Miro' (I)
Foto Yinepu group


Dodal/a jana 5.11.2011 16:33:21 (1230 prebrano)

Sodelovanje KZS z drugimi nevladnimi organizacijami
Dogovor o sodelovanju nevladnih organizacij na področju trajnostnega razvoja in pri skupnih prizadevanjih varovanja in ohranjanja biotske raznovrstnosti

Pod pokroviteljstvom Državnega sveta je v četrtek, 3. novembra 2011, v preddverju dvorane Državnega sveta šest nevladnih organizacij podpisalo pismo o sodelovanju na področju trajnostnega razvoja in varovanja ter ohranjanja biotske pestrosti.

K skupnemu sodelovanju so se s podpisom zavezale Planinska zveza Slovenije, Ribiška zveza Slovenije, Lovska zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije, čebelarska zveza Slovenije in Kinološka zveza Slovenije. Gre za največje prostovoljske organizacije v Sloveniji, ki so že doslej delovale na področjih varovanja okolja in narave, s skupnim podpisom pa bodo to še okrepile in nadgradile.


foto KZS


Dodal/a jana 19.10.2011 11:55:58 (1791 prebrano)

Kinološka zveza Slovenije
Zapoge 3 D
1217 Vodice
Nadzorni odbor

Ljubljana, 19.10.2011

Zadeva: Obvestilo članicam KZS

Spoštovani člani Kinološke zveze Slovenije,

Ker je Nadzornemu odboru KZS (NO) s strani Kinološke zveze Slovenije onemogočeno, da komunicira s članicami KZS in jih obvešča o svojih ugotovitvah po uradni poti preko pisarne ali spletne strani KZS, je Nadzorni odbor KZS prisiljen, da vas obvesti o zadnjih ugotovitvah na način, ki ga sicer ne odobrava, vendar predstavlja edini način, da lahko komunicira z vami in vas obvesti o nepravilnostih, ki jih pri svojem delu ugotavlja.

NO v tej sestavi, ste članice na začetku mandata izvolile z jasno izraženo željo in zahtevo, da bi KZS končno imela NO, ki bo pošteno in kvalitetno opravljal svoje delo oziroma, skrbel za zakonitost in smotrnost poslovanja organov KZS in NO je jasno stremel k zahtevi Skupščine. Zaradi razhajanja pri pogledih na vsebino dela NO se je februarja 2011 zamenjalo prvotnega predsednika NO Jožeta Graha, predsedniško funkcijo od takrat opravlja Franc Šterman, ki je tudi na volilni skupščini KZS dobil največ glasov članic.

Uvodoma želim poudariti, da je NO KZS v celem dosedanjem obdobju deloval dosledno po določilih statuta KZS in Zakona o društvih, ki opredeljuje njegovo delo. Statut KZS Nadzorni odbor v 54. členu zavezuje, da vrši nadzor nad zakonitostjo in smotrnostjo poslovanja vseh organov KZS. To delo smo opravljali tako, da smo spremljali delovanje organov KZS in na nekatere nejasnosti v svojih sklepih opozarjali UO, vendar je bil NO deležen stalnih pripomb, da nima pravice dajati pripomb na njihovo delo.

Aktualna problematika med NO in predsednikom KZS, Blaž Kavčičem, se je začela 1. februarja 2011, ko je Nadzorni odbor podal zahtevo za pregled poslovnih dokumentov. Računovodja, ki bi moral predložiti zahtevano dokumentacijo je izjavil, da ima na zahtevo predsednika Blaža Kavčiča eksplicitno prepoved izročanja kakršnekoli dokumentacije v pregled NO! Razlogi za prepoved pregleda dokumentacije niso bili podani, računovodja je samo poudaril, da je to zahteva predsednika Blaža Kavčiča. Drugi rok za pregled poslovnih dokumentov na podlagi sklepa NO, je bil 15. februar 2011, vendar je bil NO tudi tokrat popolnoma ignoriran.


Dodal/a jana 19.10.2011 11:09:29 (4103 prebrano)

S Kinološke zveze Slovenije, konkretno s podpisom predsednika Komisije za strokovna vprašanja pri KZS, smo članice KZS (društva in klubi) včeraj prejele elektronsko pošto z naslovom 'pošlji vsem'. Gre za gradivo v zvezi s predsednikom Komisije za šolanje pri KZS, za katerega je bila na izrednem zboru sodnikov v petek 14. 10. 2011 izglasovana nezaupnica. S tem in na podlagi sklepov Upravnega odbora, ki je bil 13. 10. 2011, je predsednik Komisije za šolanje g. Brane Puš odpoklican s funkcije.
Pred tem smo članice že v ponedeljek z redno pošto dobile enako dokumentacijo.

Vsebina prilog obeh pošt:

Vsem članicam KZS

Zadeva: Sklep Komisije za strokovna vprašanja in Upravnega odbora KZS

Obveščamo vas, da je Upravni odbor KZS na svoji 17. redni seji, dne 13.10.2011 obravnaval sklep korespondenčne seje Komisije za strokovna vprašanja:
SKLEP KSV: Ker je bila proti predsedniku Komisije za šolanje pri KZS vložena kazenska ovadba, KSV na osnovi 9. in 13. alineje 1. odstavka 60. člena Statuta KZS, upravnemu odboru KZS predlaga odpoklic predsednika Komisije za šolanje pri KZS, g. Braneta Puša.
in sprejel naslednja sklepa:
SKLEP UO KZS 6/17: UO KZS potrdi sklep korespondenčne seje Komisije za strokovna vprašanja.
SKLEP UO KZS 8/17: UO KZS skladno z določili 30. člena Pravilnika o sodniški licenci Kinološke zveze Slovenije napoveduje namero o prekinitvi pogodbe o medsebojnem sodelovanju z g. Pušem v roku 30 dni od datuma potrditve sklepa.


Istočasno obveščamo vse članice, da vso pošto naslovljeno na Komisijo za šolanje pri KZS od tega datuma naprej pošiljajo na naslov: Komisija za šolanje pri KZS, Zapoge 3D, 1217 Vodice ali elektronsko pošto: info@kinoloska-zveza.si .

S spoštovanjem,
Katja Dermol
poslovna sekretarka KZS
Vodice, 14.10.2011

Priloga:
kratek povzetek nepravilnosti - 1. stran
kratek povzetek nepravilnosti - 2. stran


Kopija dopisa

Pojasnilo: V prilogah je objavljen sken dokumentacije, ki je bila s strani KZS članicam poslana po pošti in kjer so na KZS zabrisali vsa imena. V dokumentih, ki so pripeta včerajšnjemu elektronskemu sporočilu, so vsa imena vidna in zainteresirani člani članic jih dobite pri osebi, ki v vašem društvu ali klubu prejema klubsko elektronsko pošto.

Odziv v strokovni kinološki javnosti je buren. V nadaljevanju so odgovori in pojasnila, kot so prispela za objavo.

Jana Pahovnik
19. 10. 2011


Dodal/a jana 21.9.2011 22:16:07 (2419 prebrano)

Dogajanje v kinološki zvezi Slovenije

Slovenska kinološka javnost od letošnjega februarja spet spremlja dogajanje na Kinološki zvezi Slovenije. Že vse od začetka je eden ključnih problemov nadzor dela KZS s strani Nadzornega odbora in posledično sklic letošnje skupščine, pri kateri se iz trenutka v trenutek bolj zapleta.

Kronologija:
- začetek februarja 2011 - Prvi sklic redne skupščine KZS, predviden za 5. 3. 2011.
- 24. februar 2011 - Sklic skupščine, predviden za 5. 3. 2011 je po sklepu Upravnega odbora KZS preklican.
- 30. julij 2011 - Drugi sklic redne skupščine, na kateri zaradi manjkajočih poročil dnevni red ni bil potrjen, s čimer se je skupščina tudi zaključila.
- 16. avgust 2011 - Nadzorni odbor KZS je vložil v pisarni KZS zahtevo za sklic izredne skupščine. Izredno skupščino naj bi na to zahtevo po Statutu KZS sklical predsednik KZS v 30 dneh.
- 19. september 2011 - Ker predsednik KZS na zahtevo Nadzornega odbora ni v statutarnem roku sklical izredne skupščine, je Nadzorni odbor KZS v pisarni KZS vložil dokumentacijo za sklic izredne skupščine KZS za 21. oktober 2011, z zahtevo, da iz pisarne KZS dokumentacijo razpošljejo članicam.
- 19. september 2011 - Predsednik KZS je sklical izredno in redno skupščino za 21. oktober 2011.
- 21. september 2011 - Vodja komunikacijskih projektov KZS je od predsednika Nadzornega odbora KZS prosil, da se z mojpes.neta umakne objava za sklic izredne skupščine, katere sklicatelj je Nadzorni odbor KZS. Kot je videti, dokumentacija za ta sklic izredne skupščine iz pisarne KZS ni bila poslana članicam in je tako objava o sklicu samo tukaj. Vodstvo KZS spodbija veljavnost sklica izredne skupščine, katere sklicatelj je Nadzorni odbor KZS.
- 21. september 2011 - Na prošnjo po izbrisu objave sklica izredne skupščine s strani Nadzornega odbora KZS je predsednik Nadzornega odbora KZS odgovoril z javnim pismom.
- 22. september 2011 - Prejeti in objavljeni dve pismi:
* odgovor vodje komunikacijskih projektov KZS Žige Vavpotiča predsedniku Nadzornega odbora KZS Frančku Štermanu,
* odgovor predsednika Nadzornega odbora KZS Frančka Štermana vodji komunikacijskih projektov KZS Žigi Vavpotiču.

Jana Pahovnik
21. september 2011

Žiga Vavpotič, vodja komunikacijskih projektov KZS je 22. septembra 2011 za dopolnitev zgornje kronologije poslal sledeče "4 res pomembne datume, ki so pomembni za celo zgodbo" in odgovor predsedniku Nadzornega odbora KZS Frančku Štermanu, ki je objavljen v nadaljevanju.

- 25. 8. 2011 – Predsednik KZS je zaradi nejasnosti pozval NO, da dopolni sklic za izredno skupščino
- 31. 8. 2011 – NO odgovori s pismom, ki jo pravno razumemo kot dopolnitev, čeprav to vsebinsko ni bila.
- 14. 9. 2011 – Predsednik se obrne za pojasnilo staturano komisijo kot najvišji organ za razlago statuta glede pojasnil.
- 19. 9. 2011 – Statutarna komisija se odzove in jasno pove, da so roki za sklic izredne skupščine začnejo teči od datuma prejema dopolnitve zahteve, se pravi z 31.8.


Jana Pahovnik
22. september 2011


Dodal/a jana 19.9.2011 18:52:51 (1865 prebrano)

Sklic redne in izredne skupščine KZS, 21. 10. 2011
sklicatelj predsednik KZS

V Kinološki zvezi Slovenije smo zgroženi nad delovanjem dveh članov NO, ki je povsem nekompetentno, kaže veliko željo po škodovanju kinologiji in zavaja širšo javnost.

Predsednik KZS mag. Blaž Kavčič je danes v skladu z zakonom in internimi pravili sklical izredno in redno skupščino. Ob tem moramo poudariti, da je predsednik v zvezi z zahtevo za sklic izredne skupščine NO v skladu s pravnimi akti želel pojasnilo, NO je poslal odgovor in glede na celotno situacijo smo zaprosili za mnenje tudi statutarno komisijo.

Iz vseh dokumentov je jasno, da bo skupščina KZS sklicana v skladu z vsemi pravnimi akti in tako pričakujemo, da bodo odstranjene napačne navedbe glede sklica izredne skupščine, ki jih je podal NO danes.

Ob tem naj poudarimo, da smo zgroženi tudi nad dejstvom, da je član NO g. Vidmar danes grozil poslovni sekretarki z besedami
"Sej ne, da bi vam hotel groziti, ampak za vašo prihodnost na KZS bo boljše, če še danes pošljete ven vabilo za skupščino s strani NO, kot to zahteva 109. člen Statuta KZS."

Tako dejanje pokaže celotno sliko člana NO in njegovo kredibilnost kot člana v NO.

Lep pozdrav,

Žiga Vavpotič, vodja komunikacijskih projektov
Kinološka zveza Slovenije

 • Vabilo na redno skupščino KZS, 21.10.2011

 • Vabilo na izredno skupščino KZS, 21.10.2011

 • Zahteva za tolmačenje Statutarne komisije KZS

 • Zahteva za dopolnitev

 • Pojasnilo NO KZS

 • Dodal/a jana 19.9.2011 13:50:03 (1920 prebrano)

  Sklic izredne skupščine KZS, 21.10.2011
  sklicatelj predsednik Nadzornega odbora KZS

  NO KZS se je danes 19.09.2011 ob 9.00 uri sestal na 13. seji. Na seji sta bila prostona: predsednik NO Franc Šterman in član NO Angel Vidmar. Jožef Grah se seje kljub prejetemu vabilu ni udeležil niti svojega izostanka ni opravičil.

  NO je sprejel naslednjo ugotovitev in sklepe:

  NO ugotavlja, da predsednik KZS g. Blaž Kavčič na zahtevo NO z dne 16.08.2011 za sklic izredne skupščine v roku 30 dni tudi do danes, 19.09.2011, izredne skupščine ni sklical.

  Sklep: Na podlagi 5. odstavka 32. člena statuta KZS NO sklicuje izredno skupščino za dne 21.10.2011 ob 17.00 uri v sejni dvorani Občine Ljubljana Vič Rudnik, Trg mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana.

  Sklep: Poslovni sekretarki KZS se izroči gradivo NO za izredno skupščino. Gradivo mora poslovna sekretarka na podlagi njenih nalog iz 109. člena statuta KZS tekom današnjega dne poslati članicam KZS.

  Sklep: Pisarna KZS je dolžna pripraviti tudi vse spremljajoče dokumente in ostalo za nemoteno izvedbo izredne skupščine.

  Nadzorni odbor KZS

  Sklic izredne skupščine KZS, 21.10.2011


  Dodal/a jana 19.8.2011 9:53:17 (2199 prebrano)

  Obvestilo za javnost predsednika NO KZS

  OBVESTILO ZA JAVNOST

  Nisem pristaš pranja umazanega perila preko medijev, vendar pa zadnji dogodki in članki v medijih delajo ravno to. Dejstvom, ki jih navaja NO KZS se izogibajo tudi novinarji, zato je očitno da veliko politično ime pomeni več kot etika in morala.

  Uvodoma sem želel na skupščini KZS dne 30.7.2011 izraziti željo in pozvati delegate, da na skupščini sami trezno brez medijskega obrekovanja presodimo in odločimo na osnovi argumentov NO KZS, kje so nepravilnosti, kako jih odpraviti in kako naprej.

  Te možnosti nisem imel, ker je predsedujoči skupščine upošteval proceduralne in ne vsebinske nepravilnosti, na katere sem hotel opozoriti. V interesu večine delegatov na skupščini sem 1.8.2011 sklical izredni sestanek NO, na katerem je NO ob odsotnosti Jožefa Graha sprejel sklep o sklicu izredne skupščine KZS, tako kot to predpisuje 3. odstavek 32. člena statuta KZS. Vso potrebno dokumentacijo za sklic izredne skupščine sem osebno izročil 16.8.2011 v pisarni KZS.

  1.8.2011 je bil objavljen bombastični članek v ljubljanskem Dnevniku (novinarka Tatjana Pihlar) o prevratništvu na KZS, zahtevi po nezaupnici Blažu Kavčiču ter izkrivljanju dejstev, ki nimajo nobene zveze z onemogočanjem dela NO (bulmastifi, Hypo lising). Predsednik Blaž Kavčič je tako članice KZS kot NO KZS označil kot prevratnike in zagrozil, da bo zaropotalo in da bo na KZS naredil red. Vse navedbe NO pa je zavrnil.

  Očita mi tudi, da zavajam kinološko javnost s tem, ko trdim, da z Angelom Vidmarjem nisva imela možnosti pregledati letnih izkazov KZS in KZS d.o.o. za leto 2010, medtem ko je tretji član NO Jožef Grah o vsem podal pozitivno mnenje. To ni res. Gre za pregled knjigovodske dokumentacije, ki je osnova zaključnega računa in bilančnega stanja, tako za KZS in za KZS d.o.o.. Te dokumentacije pa po prepovedi Blaža Kavčiča nismo nikoli smeli pregledati. To je potrjeno tako v zapisniku 8. seje NO z dne 1.2.2011, katero je vodil in zapisnik pisal Jožef Grah, kot tudi v zapisniku 9. seje NO z dne 15.2.2011. Torej je bil vedno prisoten tudi Jožef Grah. NO je na osnovi teh sklepov pripravil tudi negativno letno poročilo za 2010 za takrat sklicano letno skupščino KZS. Sedanje sprenevedanje Jožefa Graha, ko trdi nasprotno je kaznivo in lažnivo, saj zapisniki potrjujejo njegovo popolno soglašanje z ugotovitvami in delom NO. Res pa je, da so nekatera samosvoja stališča Jožefa Graha, s katerimi se z Angelom Vidmarjem nisva strinjala, pripeljala do tega, da smo se odločili za spremembo predsedniške funkcije NO, kar je tudi popolnoma skladno s statutom.

  Ker se zavedam, da je komunikacija dvosmerni proces, sem se 14.2.2011 sestal z Blažem Kavčičem, kje sva na več kot enournem pogovoru obravnavala razhajanja in nerazumevanja med njim, UO in NO KZS. Vendar samo pogovarjala, pogovorila pa zelo malo. Dejstvo je, da Blaž Kavčič nikakor ne more sprejeti NO KZS kot suveren skupščinski organ, ki ni njemu podrejen. Moti me tudi dejstvo, ki ga nikoli ne bom razumel je, da si upa Blaž Kavčič kot visoki državni uradnik z omejevanjem dela nadzornemu odboru kršiti statut KZS in Zakon o društvih. Namesto, da bi jih spoštoval in upošteval, se je povzdignil nad njih.

  Dne 16.8.2011 sem od pisarne KZS zahteval objavo obrazložitve za sklic izredne skupščine KZS na spletnih straneh KZS, pa sem dobil odgovor, da bodo o zahtevi odločali naslednji teden. Sicer obrazložitev ni nič takega, kar se ne bi že vedelo, vendar se tudi tu vidi razmišljanje vodstva KZS o upoštevanju NO, kot organa KZS.

  Ljubljana, 19.8.2011
  Predsednik NO KZS
  Franček Šterman

 • Obvestilo za javnost (.pdf)

 • Obrazložitev zahteve (.pdf)

 • « 1 (2) 3 4 »
  domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

  2000-2020 Jana. Vse pravice pridržane.
  Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
  splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.