mojpes.net
o psih pasme galerija forum zaščita živali posvojite psa
Kdo je tukaj?
admin: 0 | gosti: 25  

ISSN 1581-3258
2000-2023 © Jana

mojpes.net na Facebooku


Zavetišča za živali : Konec zgodbe o Šivi
Dodal/a jana 11.7.2016 10:25:33 (10949 prebrano)

Konec zgodbe o Šivi

Zgodba o Šivi se vleče od februarja 2013, jaz pa sem vanjo aktivno vstopila julija 2013. Nazadnje sem javno poročala 24. 11. 2014, objavo pa zaključila z vprašanjem: "Je Šivina zgodba še bolj neverjetna od Močove?". Od takrat do danes se je zgodilo veliko. In, ja, Šivina zgodba ni nič manj neverjetna od Močove. Žal.

Če še niste prebrali zapisov Kaj se dogaja v Obalnem zavetišču?, Kaj se dogaja v Obalnem zavetišču? - 2. del in Kako oddaš mrtvega psa nazaj prvotnemu lastniku ... ali kdo je Močo?, je zdaj čas, da to storite, saj se pisanje v nadaljevanju tesno navezuje na navedene objave.

V Obalnem društvu proti mučenju živali (v nadaljevanju ODPMŽ) so več kot dve leti ravnali nezakonito (uradna navedba Informacijske pooblaščenke, stran 4). Če bi prejela Šivine dokumente v zakonitem roku, torej do konca septembra 2013, bi bila moja prijava suma mučenja živali takrat zagotovo realnost. Bilo bi več možnosti, da bi se Šivina usoda tudi uradno razkrila, povzročitelji njenih poškodb pa bi se srečali z oblastmi.


Slika 1: Objavljeno 23. 2. 2013 na Facebooku; posneto 4. 7. 2016.

Zdaj tega ne bom storila iz več razlogov:
- Šivi nobena prijava ne bo več pomagala, saj sem danes še bolj trdno prepričana, da že dolgo ni več živa.
- Zaradi verjetnosti, da bi se tudi v nadaljevanju pojavljali morebitni 'sproti in po potrebi kreirani dokumenti', je zame nadaljevanje nesmiselno. Spomnimo se Močovega evidenčnega lista, ki nosi datum eno leto po njegovi uradno evidentirani smrti.
- Dovolj je bilo. Skoraj tri leta so si v ODPMŽ vzeli, da povedo o Šivi vse, kar je po zakonodaji potrebno povedati. Več kot dve leti dlje, kot jim dovoljujejo zakoni. Na voljo imamo to, kar so nam v tem času dali in lahko si dobljeno razlagamo kot vemo, znamo in zmoremo.
- Inšpektorji v Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR) naj se ukvarjajo s tekočimi primeri. Šivine usode noben postopek ne more več preobrniti.
- Medtem je ODPMŽ odšel na smetišče zavetiške zgodovine in za nazaj večje pozornosti od tega zapisa z moje strani ne bodo več deležni. Z njihovim delom naj se ukvarjajo drugi (njihovi podporniki in/ali sledilci njihovega početja, uradniki, službe pregona, lokalci, ...).

Vsak med nami odgovarja za svoja dejanja. Tudi za preveliko mero zaupanja in 'gledanje stran'.


Slika 2: Evidenčni list oskrbovane psice Šive, pridobljen 8. 6. 2016 po ZDIJZ od ODPMŽ. Za pridobitev dokumenta je bilo namesto 20 zakonsko predpisanih delovnih dni potrebnih 1045 dni in večkratno posredovanje večih inšpekcijskih služb.

Šivin evidenčni list sam po sebi ne razkriva kaj posebej nenavadnega, kar se spremeni v trenutku, ko ga damo ob bok objavi na Facebooku (posnetek).

Dokument, ki razkriva ...

... da je prišla Šiva v zavetišče 12. 2. 2013 s "poškodbo zadnjega dela (taca), verjetno ne ravno svežo", 23. 2. 2013, torej po enajstih (11) dneh, pa so namesto okrevanja v zavetju zavetišča postale "v družinskem varstvu" njene poškodbe mnogo hujše: "od pasjega ugriza zlomljeni obe nogici in počena medenica, odprte rane, zaradi infekcije kosti operacija ni bila možna in upali so, da ji bo uspelo".

Kaj so počeli s Šivo 10 dni "v družinskem varstvu", da se je njeno stanje tako hudo poslabšalo?
Vprašanj ne bo nikoli zmanjkalo, me pa odgovori zdaj ne zanimajo več. Čas se je iztekel. Povedali so vse.

Od novembra 2014 naprej se je dogajalo

V zadnjem zapisu o Šivi sem že pisala, da v ODPMŽ moje pritožbe na njihovo odločbo št. 2013/01 na pošti niso dvignili. 24. novembra 2014 sem dobila nevročeno kuverto nazaj. Ker sem predvidela, da se bo to zgodilo, sem o njihovih novih upravnih nepravilnostih že pred tem obvestila Informacijskega pooblaščenca (v nadaljevanju IP), le-ta pa je že 21. 11. 2014 ODPMŽ pozval, da kot organ prve stopnje opravi preizkus pritožbe in ravna v skladu z 240. do 245. členom ZUP, torej odstopi pritožbo v reševanje IP. Nič se ni zgodilo.

26. novembra 2014 sem bila deležna pisnih 'groženj' s tožbo. Ker na prejet dopis odvetniške pisarne nisem reagirala, drugega pisanja iste odvetniške pisarne (prispelo januarja), pa na pošti nisem dvignila, sem 19. januarja 2015 doživela tudi izvirno 'izsiljen' pogovor z njihovim odvetnikom po telefonu. Prvi dopis imam arhiviran skupaj z zaznamkom o telefonskem klicu, izbrisala nisem nič, odvetniku pa sem predlagala, naj vloži tožbo.


Slika 3: Iz Zahteve k prenehanju s kršitvami ter poziv k preklicu objav, objavi popravkov ter javnemu opravičilu, prejete 26. 11. 2014.

Postopek pri IP se je vlekel, februarja 2015 sem podala novo prijavo na Inšpektorat za javni sektor (oz. Upravno inšpekcijo; v nadaljevanju UI) in se ukvarjala še s podatkom, pridobljenim na podlagi ZDIJZ, da je odločbo ODPMŽ št. 2013/01 napisala in podpisala oseba, ki ni bila usposobljena in pooblaščena za sestavljanje upravnih odločb oz. ni imela opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, kar je tudi sama pisno potrdila.

Že v letu 2014 so na UVHVVR sprejeli dve moji prijavi glede postopkov s Šivo in z Močom. Ker kljub navedbi, da želim biti seznanjena s postopkom, ni bilo na voljo nobenih uradnih informacij, sem konec februarja 2015 UVHVVR vprašala, kaj se je z mojima prijavama zgodilo. Seznanili so me, da je bil 25. 11. 2014 v zavetišču izveden inšpekcijski pregled, decembra 2014 je bil o tem spisan zapisnik, sredi januarja 2015 je bila izdana ureditvena odločba, ki pa je v ODPMŽ niso dvignili, zato so jo 29. 1. 2015 vročili z javnim naznanilom. Na zahtevo po ZDIJZ sem od UVHVVR pridobila celotno dokumentacijo o inšpekcijskem pregledu, vendar priznam, da mi je bilo takoj žal, saj so me seznanili z zadevami, ki jih raje ne bi nikoli vedela. Z UVHVVR smo si izmenjali mnogo sporočil, v katerih so se zadeve vedno bolj zapletale in nakazovala se je cela vrsta novih nepravilnosti. Vsa korespondenca je arhivirana in je lahko objavljena, če bom ocenila, da je to potrebno.

Ker so šle zadeve na raznih uradih zelo počasi, sem sicer za trenutek občutila precejšnjo nemoč v boju s 'sistemom'. Odločala sem se, kam naprej. Poti bi me zagotovo vodile na več uradnih naslovov, če se ne bi zgodilo ...

Preden sem se odločila o svojih nadaljnih korakih, so obalne občine prekinile pogodbo o upravljanju zavetišča za živali, sledili pa so znani dogodki o odhajanju starega in prihajanju novega upravljavca v Sv. Antonu. Verjetno je kdo na Obali takrat upal, da se bo s tem zaključila tudi saga o Šivi in bom prenehala z iskanjem dokumentov, vendar dejstvo, da je bilo društvu upravljanje zavetišča odvzeto, ni spremenilo ali odpravilo njihovih obveznosti za čas, ko so izvajali javno službo na področju zaščite živali. V resnici je v ozadju deloval tudi 'inšpekcijski sistem'. Prvi rezultat se je pokazal 1. decembra 2015, ko sem prejela Odločbo IP št. 090-243/2015/11, drugi pa 8. junija 2016, ko sem končno prejela že davnega julija 2013 zahtevane dokumente (Evidenčni list oskrbovane psice Šive, Izjava posvojitelja psice Šive, novo kopijo Poročila o stanju psov v zavetišču na dan 1. 4. 2013 in novo kopijo Poročila o stanju psov v zavetišču na dan 1. 3. 2013). Dokumente sem dobila po malo manj kot treh letih nezakonitega ravnanja ODPMŽ in njihovega grobega poseganja v moje pravice.

Prepričana sem, da sem odločbo IP prejela zato, ker sta UI in IP opravila svoje delo. Ker pa v ODPMŽ odločbe z jasnimi določili v pol leta niso izpolnili in niso poslali dokumentov, sem ravno 8. 6. 2016 zjutraj IP poslala zahtevo za izvršbo odločbe, istega dne kasneje pa je poštar prinesel dokumente in zahtevo za izvršbo sem preklicala. Naključje? Po mojem mnenju sem dokumente prav takrat dobila samo zato, ker so se v ODPMŽ spustil v nov 'boj' in se je v vlogi njihove pravne zastopnice pojavila bivša vodja enega od inšpekcijskih organov (info s TV). Težko si namreč predstavljam učinkovito zastopanje stranke, ki že nekaj let ravna nezakonito na istih področjih, na katerih očita nezakonito ravnanje drugim.

Papirjev in korespondence je za poln fascikel

Izpostavila bom le:
- nekaj 'uradniških podrobnosti' iz sklopa dokumentov, ki se nanašajo na 25. 11. 2014 izveden inšpekcijski pregled, opravljen po uradni dolžnosti - na zahtevo stranke: ODPMŽ - Zavetišče za hišne živali, Sv. Anton, Koper, in
- nekaj povdarkov iz Odločbe IP št. 090-243/2015/11, izdane 30. 11. 2015.
Nekateri drugi dokumenti so na povezavah med tekstom, ostalo je v mojem arhivu.


Slika 4: Iz Zapisnika o inšpekcijskem pregledu, opravljenem po uradni dolžnosti - na zahtevo stranke: ODPMŽ - Zavetišče za hišne živali, Sv. Anton, Koper, dne 25. 11. 2014. Priloga, stran 2/11.


Slika 5: Iz Pripomb (ODPMŽ, o.p.) na zapisnik o inšpekcijskem pregledu z dne 25. 11. 2014. Priloga, stran 4/11.

Kje je bil Močo po ugrizu in s sumom na steklino med 25. 2. 2013, ko je inšpektorica odredila odvoz v zavetišče, in 28. 2. 2013 oz. celo 4. 3. 2013, ko naj bi bil v zavetišče sprejet, mi z UVHVVR še do danes niso uspeli odgovoriti.


Slika 6: Dokument, ki je v Zapisniku št. U06172-3542/2014 naveden kot "priloga-kopija izpisa iz knjige, ki se je vodila v zavetišču 2013". Dokument so na UVHVVR pozabili dodati k ostali zahtevani dokumentaciji, zato je posebej, saj sem ga na dodatno zahtevo dobila naknadno. Dodatna priloga.


Slika 7: Iz Odločbe UVHVVR UO Koper, št. U06172-3542/2014, z dne 9. 1. 2015. Priloga, stran 10/11.


Slika 8: Iz Odločbe IP št. 090-243/2015/11, z dne 30. 11. 2015. Priloga, stran 2.
Gre za drugo posredovanje Upravne inšpekcije, prvo je opisano v člankih Kaj se dogaja v Obalnem zavetišču? in Kaj se dogaja v Obalnem zavetišču? - 2. del.


Slika 9: Iz Odločbe IP št. 090-243/2015/11, z dne 30. 11. 2015. Priloga, stran 2.


Slika 10: Iz Odločbe IP št. 090-243/2015/11, z dne 30. 11. 2015. Priloga, stran 4.
Jasno, nedvoumno in uradno piše: "Takšno nezakonito ravnanje organa (ODPMŽ, o.p.) vsekakor pomeni grob poseg v pravico prosilke do seznanitve z informacijami javnega značaja, s katerimi razpolaga organ." Ker več kot dve leti nezakonitega početja ni bilo dovolj, so raztegnili tudi posredovanje dokumentov po tej odločbi z 31 dni na več kot 150 dni.
Na to se spomnite vsakič, ko boste od ODPMŽ ali njihovih podpornikov prebrali ali slišali pritožbe čez katerikoli organ ali javno službo v tej državi.

Namesto zaključka

Žal se Šivi in Moču ne da več pomagati. Koliko pomoči sta bila v resnici deležna v času, ko sta bila v oskrbi ODPMŽ, mi ne bo nikoli znano. Jaz sem želela izvedeti osnovne podatke samo za eno psičko, za hudo poškodovano Šivo, v vseh letih pa so imeli v oskrbi mnogo psov. Kakšne so ostale zgodbe? Sami so mi porinili pred oči poleg skrivnosti o Šivi še Močovo zgodbo in vmes z dokumenti povedali, da je umrl tudi Fernando ... Od treh kar dve neverjetni zgodbi in ena smrt.

V uteho mi je, da ODPMŽ ne upravlja več zavetišča in ne oskrbuje več živali za javni denar.
Vsak med nami pa se mora povsem sam in z vso odgovornostjo do živali odločiti, kakšne zgodbe bo podpiral.

Jana Pahovnik
11. julij 2016

Prispevki in dokumenti:
- Kaj se dogaja v Obalnem zavetišču?
- Kaj se dogaja v Obalnem zavetišču? - 2. del
- Kako oddaš mrtvega psa nazaj prvotnemu lastniku ... ali kdo je Močo?
- Odločba ODPMŽ št. 2013/01 (.pdf)
- Dokumentacija o inšpekcijskem pregledu v Zavetišču za hišne živali, Sv. Anton, Koper, dne 25. 11. 2014 (.pdf)
- Priloga-kopija izpisa iz knjige, ki se je vodila v zavetišču 2013 (.pdf)
- Odločba IP št. 090-243/2015/11 (.pdf)
- Evidenčni list oskrbovane psice Šive (.pdf)
- Izjava posvojitelja psice Šive (.pdf)

Tiskanju prijazna stran Pošlji prispevek prijatelju
domov | o psih | pasme | galerija | forum | zaščita živali | posvojite psa | piškotki | admin | splošni pogoji

2000-2023 Jana. Vse pravice pridržane.
Vsako kopiranje vsebin ali njihova uporaba v nasprotju s
splošnimi pogoji uporabe mojpes.neta je prepovedana.